Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μεθοδολογία χαρτογράφησης Σπηλαίων: Συγκρίσεις Οδεύσεων Καλογερόπουλος Η., Λαζαρίδης Γ. & Τσεκούρα Αικ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μεθοδολογία χαρτογράφησης Σπηλαίων: Συγκρίσεις Οδεύσεων Καλογερόπουλος Η., Λαζαρίδης Γ. & Τσεκούρα Αικ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μεθοδολογία χαρτογράφησης Σπηλαίων: Συγκρίσεις Οδεύσεων Καλογερόπουλος Η., Λαζαρίδης Γ. & Τσεκούρα Αικ.

2 Μεθοδολογία χαρτογράφησης Σπηλαίων Χρησιμότητα του σπηλαιολογικού χάρτη 1.Εκτίμηση μεγέθους σπηλαίου 2.Εκτίμηση επικινδυνότητας και αξιολόγηση επιλογής απαραίτητου εξοπλισμού 3.Γνωστοποίηση στοιχείων διαφόρων αντικειμένων γεωεπιστημών-καθορισμός συστήματος αναφοράς

3 Δυσκολίες της διαδικασίας χαρτογράφησης •Δύσκολες συνθήκες λόγω ιδιαιτερότητας περιβάλλοντος: Ικανή ομάδα με δεξιότητες •3-4 άτομα •καλύτερη συνεργασία με 2 άτομα (Judson, 1974) •Επικεφαλής – καθορισμός σταθμών καταγραφή δεδομένων Υπόλοιπα μέλη – όργανα

4 Δυσκολίες της διαδικασίας χαρτογράφησης •Πολυπλοκότητα της δομής των σπηλαίων : Συλλογή πολλών δεδομένων με ακρίβεια μετρήσεων •Αποτύπωση τρισδιάστατου χώρου σε δυσδιάστατο σχέδιο

5 •Καθορισμός του πρώτου σταθμού 1. Καθορισμένες συντεταγμένες Συλλογή δεδομένων 2. Τυχαίο σημείο

6 •Καθορισμός σημείων για κάθε επόμενο: απόσταση αζιμούθιο υψομετρική διαφορά - κλίση Συλλογή δεδομένων

7 Οδεύσεις ΑνοικτέςΚλειστές

8 Οδεύσεις Κεντρική 1 Κατά Judson (1974) 2 Κατά Dasher (1994) 3 Κατά Σαββαΐδη (2007)

9 Οδεύσεις Ζικ-ζακΑκτινωτή Κυκλική Κατά Dasher (1994)

10 Όργανα χαρτογράφησης Μέτρηση μήκους Μέτρηση Αζιμούθιου Μέτρηση κλίσης μετροταινία τηλέμετρο πυξίδα θεοδόλιχος κλισίμετρο

11 Σφάλματα Χαρτογράφησης Συστηματικά σφάλματα Τυχαία σφάλματα Γκάφες

12 Μεθοδολογία Η αίθουσα που χαρτογραφήθηκε

13 Αίθουσα Τμήματος Γεωλογίας ΑΠΘ Μεθοδολογία

14 Σηματοδότηση 20 καθορισμένων σημείων  Σύγκριση σε επιμέρους σημεία  Σηματοδότηση 16, 15 στην ευθεία 17 -14  Έλεγχος – μήκος μέτρησης τέτοιο ώστε να υπάρχει ο μικρότερος αριθμός σταθμών (Judson, 1974) Μεθοδολογία 19

15 Μεθοδολογία Όργανα που χρησιμοποιήθηκαν: •Τηλέμετρο •Πυξίδα •Κλισίμετρο Ίδια σύνθεση ομάδας σε κάθε χαρτογράφηση

16 Μεθοδολογία Χαρτογράφηση αίθουσας με: Κυκλική Ακτινωτή Ζικ-ζακΚεντρική

17  Μετά την συλλογή των δεδομένων σχεδίαση χαρτών σε AutoCad, χωρίς διόρθωση λαθών εκτός από περιπτώσεις εμφανούς σφάλματος. Μεθοδολογία

18 Συγκρίσεις οδεύσεων Κυκλική όδευση – τοπογραφικό σχέδιο Παραμόρφωση σε σχέση με το τοπογραφικό Πραγματικό εμβαδόν =171 τ.μ. Εμβαδό όδευσης = 164 τ.μ. 15, 16, 17 σε ευθεία Παραμόρφωση στις γωνίες

19 Συγκρίσεις οδεύσεων Κεντρική όδευση – τοπογραφικό σχέδιο Λίγες παραμορφώσεις με το τοπογραφικό Πραγματικό εμβαδόν =171 τ.μ. Εμβαδόν όδευσης =168 τ.μ. 15, 16, 17 σε ευθεία Σωστές ορθές γωνίες Διαφορά προσανατολισμού 17, 18 15 17 16 14 18

20 Συγκρίσεις οδεύσεων Ζικ-ζακ όδευση – τοπογραφικό σχέδιο Παραμόρφωση σχέση με το τοπογραφικό Πραγματικό εμβαδόν =171τ.μ. Εμβαδόν όδευσης = 186τ.μ. 15, 16, 17 όχι σε ευθεία Στροφή προσανατολισμού

21 Συγκρίσεις οδεύσεων ακτινωτή όδευση – τοπογραφικό σχέδιο Ελάχιστες παραμορφώσεις με το τοπογραφικό Πραγματικό εμβαδόν =171 τ.μ.  Εμβαδό όδευσης=171 τ.μ. 15, 16, 17 σε ευθεία Μικρή στροφή προθαλάμου

22 Γενικά όμοια αποτελέσματα Διαφορά στα 17 – 18 Διαφορά προσανατολισμού προθαλάμου Συγκρίσεις οδεύσεων ΑκτινωτήΚεντρική 17 18

23 Ακτινωτή Κυκλική Γενικά όμοια αποτελέσματα Διαφορά προθαλάμου Μεθοδολογία

24 Ακτινωτή Μεθοδολογία Ζικ-ζακ Σημαντικές διαφορές Διαφορά στα 16, 17, 18, 19 Διαφορά προσανατολισμού προθαλάμου

25 Κεντρική Κυκλική Μεθοδολογία Σημαντικές διαφορές Διαφορά στα 16, 17, 18, 19 Διαφορά προσανατολισμού προθαλάμου 17 18 16

26 Ζικ-ζακΚεντρική Σημαντικές διαφορές Διαφορά στα 16, 17, 18 Διαφορά προθαλάμου Μεθοδολογία 17 18 16

27 Συμπεράσματα ΑκτινωτήΚυκλικήΚεντρικήΖικ-ζακ Παραμόρφωση ΕλάχιστηΑρκετήελάχιστηΑρκετή Εμβαδόν Πολύ καλόΠαρουσιάζει απόκλιση Σχετικά καλόΠαρουσιάζει μεγάλη απόκλιση Διατήρηση ευθειών Ναι Όχι Επίδραση ενός σφάλματος στις επόμενες μετρήσεις Μικρή έως ελάχιστη ΣημαντικήΜικρή έως ελάχιστη Πολύ μεγάλη Ταχύτητα χαρτογράφησης Γρήγορη Χρονοβόρα διαδικασία Γρήγορη Στροφή ως προς τον πραγματικό προσανατολισμό Όχι Με μικρή γωνία

28 Συμπεράσματα  Βασικές παράμετροι: α) η όδευση που επιλέγεται, β) ο αριθμός των σταθμών γ) η θέση αυτών στη διαδικασία της χαρτογράφησης.  Με βάση αυτά προκύπτει το ότι χάρτες που κατασκευάστηκαν με διαφορετική μεθοδολογία δεν είναι άμεσα συγκρίσιμοι μεταξύ τους.  Η σύγκριση μεθόδων των οδεύσεων δείχνει ότι η ακτινωτή όδευση είναι πιο ακριβής ως προς το σχήμα και την έκταση του σπηλαίου.  Θεωρείται απαραίτητο κάθε σπηλαιολογικός χάρτης που κατασκευάζεται να συνοδεύεται από τη μέθοδο χαρτογράφησης.

29 Βιβλιογραφία •DASHER, G. R. 1994. ON STATION -A complete handbook for surveying and mapping caves. National Speleological Society. pp. 1-242, USA. • JUDSON, D. 1974. Cave survey for expeditions, The Geographical Journal, (2)140: 292-300. •ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ, Μ.Δ. & ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ-ΔΙΚΑΙΟΥΛΙΑ, Ε. 1981-1982. Τρόποι υπολογισμού και μετρήσεως των παραμέτρων αναπτύξεως των σπηλαίων. Δελτίο Ε.Σ.Ε., 18: 391-410. •ΔΟΓΓΟΥΡΗΣ, Σ.Ν., ΜΑΚΡΗΣ, Γ.Ν. & ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΣ, Δ.Δ. 1986. Αποτυπώσεις σπηλαίων. Πρακτικά Συνεδρίου: σύγχρονες μέθοδοι αποτύπωσης και τεκμηρίωσης μνημείων και αρχαιολογικών χώρων, σ. 188-221. •ΠΑΓΟΥΝΗΣ Β., ΚΑΛΥΚΑΚΗΣ Σ., ΜΠΙΖΑ Π. & ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Χ. 2004. Η χρήση της τρισδιάστατης σάρωσης ως μεθοδολογία στην αποτύπωση σπηλαίων. Εφαρμογή στο σπήλαιο Αγ. Γεωργίου Κιλκίς., Πρακτικά 10ου διεθνούς συνεδρίου, Δελτίο Ε.Γ.Ε., 36: 1244-1251. •ΣΑΒΒΑΪΔΗΣ, Π., ΥΦΑΝΤΗΣ, Ι. & ΛΑΚΑΚΗΣ, Κ. 2007. Τοπογραφία και θεματική χαρτογραφία. Διδακτικές Σημειώσεις-Τμήμα Αρχιτεκτόνων Α.Π.Θ. •TARSOLY, P. 2006. Cave Information System. Shaping the shape. XXIII FIG congress, GIS Applications-sp.issues, p.1-9, Munich.

30 Για χαρτογράφηση ήρθαμε με μεθοδολογία Στα σπήλαια να έβρουμε συγκρίσιμα στοιχεία Οδεύσεις επήραμε πολλές Να … καταλήξουμε σε μία Ακτινωτή είναι το όνομα… και σαν αυτή καμία!!!!!!! Ευχαριστώ


Κατέβασμα ppt "Μεθοδολογία χαρτογράφησης Σπηλαίων: Συγκρίσεις Οδεύσεων Καλογερόπουλος Η., Λαζαρίδης Γ. & Τσεκούρα Αικ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google