Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας για Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS3) στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Jorge-A. Sanchez-P. Μέλος της ομάδος εμπειρογνωμόνων της.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας για Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS3) στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Jorge-A. Sanchez-P. Μέλος της ομάδος εμπειρογνωμόνων της."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας για Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS3) στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Jorge-A. Sanchez-P. Μέλος της ομάδος εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Γ.Δ. Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής j.a.sanchez.papaspiliou@gmail.com j.sanchez@corallia.org Ερμούπολη Συνάντηση Εργασίας RIS, 15 Απριλίου 2013

2 Δομή της παρουσίασης - διαβούλευσης • Στρατηγική έρευνας και καινοτομίας για έξυπνη εξειδίκευση • Αποτύπωση κατάστασης περιφέρειας ως προς την έρευνα και καινοτομία • Δομή διακυβέρνησης και λήψης αποφάσεων για την έρευνα και καινοτομία • Αξιολόγηση της στρατηγικής για την έρευνα και καινοτομία των προηγούμενων περιόδων • Παραδείγματα εργαλείων και συνδυασμού πολιτικών για την έρευνα και καινοτομία στη νέα περίοδο • Παραδείγματα εφαρμογής τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών • Διαβούλευση – ανοικτή συζήτηση DG REGIO - RIS for Smart Specialisation in Greece

3 Τι είναι η Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας για Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS3)

4 Τα έξι βήματα της RIS3 • Ανάλυση του περιφερειακού πλαισίου και των δυνατοτήτων για καινοτομία • Δημιουργία υγιούς δομής διακυβέρνησης και λήψης αποφάσεων εκ των κάτω, χωρίς αποκλεισμούς • Υιοθέτηση ενός κοινού οράματος για το μέλλον της περιοχής • Επιλογή ενός περιορισμένου αριθμού προτεραιοτήτων για την περιφερειακή ανάπτυξη • Δημιουργία του κατάλληλου συνδυασμού πολιτικών, έργων και δράσεων υποστήριξης της καινοτομίας • Δημιουργία μηχανισμών παρακολούθησης και αξιολόγησης DG REGIO - RIS for Smart Specialisation in Greece

5 Οι πέντε κατευθύνσεις για την RIS3 • Ανανέωση παραδοσιακών κλάδων με τον προσανατολισμό σε δραστηριότητες υψηλότερης προστιθέμενης αξίας και νέες market niches • Εκσυγχρονισμό με την υιοθέτηση και διάδοση νέων τεχνολογιών • Διαφοροποίηση από υφιστάμενες εξειδικεύσεις σε συναφή πεδία • Ανάπτυξη νέων οικονομικών δραστηριοτήτων μέσω ριζικής τεχνολογικής ανανέωσης και ανατρεπτικής καινοτομίας, και • Αξιοποίηση νέων μορφών καινοτομίας, όπως ανοικτή καινοτομία, καινοτομία από τους χρήστες, κοινωνική καινοτομία, καινοτομία στις υπηρεσίες DG REGIO - RIS for Smart Specialisation in Greece

6 Ουσιαστικά στοιχεία της RIS3 • Να προσδιορίζεται σε σχέση με τα χαρακτηριστικά της περιοχής αναφοράς, της περιφέρειας • Προωθεί τη διαδικασία της «επιχειρηματικής ανακάλυψης» για έξυπνη εξειδίκευση • Να εξασφαλίζει κρίσιμη μάζα στις δραστηριότητες παραγωγής και καινοτομίας • Να έχει εξαγωγικό προσανατολισμό (outward-looking), • Να συνεκτιμά τις εξελίξεις στο άμεσο μέλλον (future- oriented) DG REGIO - RIS for Smart Specialisation in Greece

7 Τι είναι και τι δεν είναι RIS3; Είναι: • Υποστήριξη του μετασχηματισμού της περιφερειακής οικονομίας μέσω μιας διαδικασίας «επιχειρηματικής ανακάλυψης» ευκαιριών στις διεθνείς αγορές. • Προϋπόθεση (ex-ante conditionality) για τη χρηματοδότηση δράσεων Ε&Α, καινοτομίας, και ψηφιακής σύγκλισης από το ΕΤΠΑ για την περίοδο 2014-2020. • Στρατηγική και ευκαιρία προσδιορισμού πώς τα Διαρθρωτικά Ταμεία θα χρηματοδοτήσουν έργα και δράσεις σε κάθε Περιφέρεια! Δεν είναι: • Χρηματοδότηση Ε&Α σε εργαστήρια και ερευνητικά κέντρα μόνο. • Επιλογή 1-2 κλάδων για χρηματοδότηση. • Νέα στρατηγική – βασίζεται σε εμπειρίες 15 ετών σχετικά με την υποστήριξη περιφερειακών στρατηγικών καινοτομίας. DG REGIO - RIS for Smart Specialisation in Greece

8 Βαλεαρίδες νήσοι: Παράδειγμα εφαρμογής • Ο τομέας του τουρισμού είναι κινητήρια δύναμη της οικονομίας των Βαλεαρίδων. • Περιφερειακή πολιτική ανάπτυξης βασισμένη σε ΕΤΑΚ που συμβάλλει στην τεχνολογική αναβάθμιση του δραστηριοτήτων γύρω από τον τουρισμό • Ολοκληρώνει πολλές τεχνολογίες. • Οδηγεί στην ανάπτυξη εξειδικευμένων δραστηριοτήτων έντασης γνώσεων. DG REGIO - RIS for Smart Specialisation in Greece

9 Βαλεαρίδες νήσοι: Τουρισμός και ΤΠΕ DG REGIO - RIS for Smart Specialisation in Greece

10 Azores: Παράδειγμα Εφαρμογής DG REGIO - RIS for Smart Specialisation in Greece

11 Canary Islands, Spain DG REGIO - RIS for Smart Specialisation in Greece

12 Clusters: μια διαδρομή ανάπτυξης DG REGIO - RIS for Smart Specialisation in Greece

13 Cairns, Australia DG REGIO - RIS for Smart Specialisation in Greece

14 Clusters Development – Regional Economies DG REGIO - RIS for Smart Specialisation in Greece

15 Sven-Ingvar, Sweden DG REGIO - RIS for Smart Specialisation in Greece

16 Corallia, Greece DG REGIO - RIS for Smart Specialisation in Greece

17 Αποτύπωση κατάστασης περιφέρειας ως προς την έρευνα και καινοτομία

18 Καινοτομία στις ελληνικές περιφέρειες Από την οπτική των συστημάτων καινοτομίας, στην Ελλάδα, μπορούμε να διακρίνουμε 4 τύπους περιφερειών: • Περιφέρειες με αναπτυγμένες ικανότητες έρευνας και καινοτομίας: Αττική, Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Ελλάδα, Κρήτη • Περιφέρειες με υψηλή ικανότητα παραγωγής και μέσο επίπεδο καινοτομίας: Στερεά Ελλάδα, Δυτική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία-Θράκη • Περιφέρειες που βασίζονται σε παραδοσιακούς τομείς παραγωγής με δυναμικό καινοτομίας σε τοπικά προϊόντα: Ήπειρος, Θεσσαλία, Πελοπόννησος. • Περιφέρειες με μεγάλες δυνατότητες στον τομέα του τουρισμού: Νότιο Αιγαίο, Βόρειο Αιγαίο, Ιόνια Νησιά και εξαιρετικά χαμηλή καινοτομία

19 Προφίλ της περιφέρειας • The region is relatively wealthy with a GDP per capita of €26,800 in 2009(114% of the EU27 average), ranking it 2nd, after Attica, in Greece (3.3% of national GDP). • While constantly improving, the education level is low: 14.7% of the population aged 25-64 has tertiary education (25.4% in Greece, 26.8% in EU27), the lowest performance of Greek regions. • Despite the strength of tourism, the region has been hit by the economic crisis and unemployment increased from 8.1% in 2008 to 15% in 2011. • Most small businesses, due to reduced demand and a simultaneous increase in taxation, face severe liquidity problems and limited access to finance to fund current operations never mind investments. Regional manufacturing and services firms have found it difficult to switch from local to export markets. DG REGIO - RIS for Smart Specialisation in Greece

20 Προφίλ της περιφέρειας • The tertiary sector dominates the economy accounting for 84.9% of the regional GDP in 2009; industry and construction 12.8% and agriculture only 2.3%. • Tourism is the most important sector followed by trade, transportation services and real estate activities. • Other growing services segments are financial and insurance activities, education and creative, arts and entertainment activities. • Within the manufacturing sector, dominated by small firms, the most important industries are the food and beverages, textiles, manufacture of products of wood & cork and manufacture of other non-metallic mineral products. • These local firms however have not managed to exploit economies of scale due to their size and their relative isolation and so far have found difficulties in exploiting public funding for their modernisation and incorporation into national or international value chains. DG REGIO - RIS for Smart Specialisation in Greece

21 Προφίλ της περιφέρειας • While the young entrepreneurs were characterised by a willingness to take risk, the entrepreneurial initiative is almost impossible when the prospective entrepreneur or his close family do not have an important starting capital available. • Moreover, the businesses founded and operated by young entrepreneurs are small and family-run, have a low investment level and are mainly active in tertiary sector activities. • Another major characteristics of these companies, is that only a very small percentage export goods or services or had an e-mail or a website. Looking at barriers to young entrepreneurs, the survey points to red-tape when creating a firm, the lack of start-up capital and the fear of failure. • The lack of entrepreneurial knowledge and entrepreneurial experience is another problem. • Among the six most important obstacles faced by young entrepreneurs during the first three years of operations are the business taxation system, intense bureaucracy, lack of financial resources for maintaining the enterprise, insufficient demand, inability to attract new clients and lack of entrepreneurial experience. DG REGIO - RIS for Smart Specialisation in Greece

22 Ερευνητικό προφίλ της περιφέρειας • Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου είναι από τις λιγότερο ενεργές σε Έρευνα και Καινοτομία • Το 2005 η ακαθάριστες δαπάνες (GERD) σε ΕΚ ήταν μόνο €5.9m, 0.4% της εθνικής ΕΚ δαπάνης ή 0,13% του περιφερειακού ΑΕΠ σε σχέση με το εθνικό μ.ο. 0,6% και το 1,83% του Ε.Ε μ.ο • Το συντριπτικό ποσοστό των επενδύσεων σε ΕΚ είναι στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (€5.2εκ, 89% της ακαθάριστης δαπάνης σε σύγκριση με το 47.5% στην Ελλάδα και 22.5% στις Ε.Ε 27) και στο δημόσιο τομέα (8.8%, 20.3% στην Ελλάδα και 13.6% σε Ε.Ε). Συνολικά όμως αυτό αντιστοιχεί μόνο σε συνολική επένδυση σε €0.5εκ. DG REGIO - RIS for Smart Specialisation in Greece

23 RRSII – 2006 EU: 0,90 – 0,01 Σύνθετος δείκτης καινοτομί ας Ανθρώπινοι πόροι επιστήμης και τεχνολογίας Δια βίου μάθηση Μεταποίηση υψηλής τεχνολογίας Υπηρεσίες υψηλής τεχνολογί ας Δημόσια Ε&Α Ιδιωτική Ε&Α Διπλώματα ευρεσιτεχνία ς ΑΤΤΙΚΗ0,46111195179952713 ΚΕΝΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ0,27851431457783 ΚΡΗΤΗ0,26691894014832 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ0,237314174012693 ΗΠΕΙΡΟΣ0,198028103913022 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ0,17622535235142 ΑΝΑΤΟΛ. ΜΑΚ - ΘΡΑΚΗ0,13621413286597 ΘΕΣΣΑΛΙΑ0,10742719183651 ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΣΟΣ0,106713152233 / 5 ?3 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ0,0774-15331113 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ0,0461-1030303210 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ0,0153-1918524 ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ-82-318 0- Μέσος όρος ΕΕ0,55100 Προκλήσεις στις ελληνικές περιφέρειες

24

25

26 SWOT περιφέρειας ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ • Διάσημος τουριστικός προορισμός • Φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον • Σχετικά πλούσια περιοχή • Παρουσία Πανεπιστημίου • Αρκετές περιοχές με περιφερειακή οικονομική εξειδίκευση ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ • Διπλή νησιωτικότητα •Χαμηλό επίπεδο δαπανών και σχεδόν ανύπαρκτη ιδιωτική δαπάνη για ΕΤΑΚ •Οικονομία βασισμένη σε ΜΜΕ και χαμηλής τεχνολογίας επιχειρήσεις •Χαμηλό επίπεδο διάδοσης ΤΠΕ •Χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης του πληθυσμού και σε δια βίου μάθηση •Έλλειψη επιστημονικής ειδίκευσης σε τομείς σχετικούς με την περιφερειακή οικονομία •Απουσία κουλτούρας καινοτομίας • Έλλειψη ενεργειακών πόρων ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ -Μεγαλύτερο ποσοστό τουρισμού υψηλής προστιθέμενης αξίας (προϋποθέσεις για καλύτερες λιμενικές υπηρεσίες για κρουαζιερόπλοια, οικο- τουρισμός) -Αύξηση καινοτομίας στις υπηρεσίες μέσω ΤΠΕ -Βελτίωση της υποστήριξης των ΜΜΕ για την τεχνολογική τους αναβάθμισης -Ανασχεδιασμός του αγροτικού και διατροφικού τομέα, εκμετάλλευση της βιοποικιλότητας για φυσικά προϊόντα και ‘μπλε βίο ποικιλότητα’ ΑΠΕΙΛΕΣ -Οικονομική ειδίκευση σε χαμηλής τεχνολογίας τομείς -Κατάτμηση του τουριστικού τομέα και εσωτερικός ανταγωνισμός με άλλα νησιά για μερίδια αγοράς -Ανταγωνισμός από χώρες χαμηλού κόστους

27 Κλάδοι εξειδίκευσης περιφέρειας DG REGIO - RIS for Smart Specialisation in Greece Region Sector Attica Central Macedonia Central Greece East Macedonia, Thrace West Macedonia Peloponnesus West Greece Epirus Thessaly South Aegean North Aegean Crete Ionian Islands Agricultural products XX XXXXXXX X X ApparelXXX ConstructionXXXXXXXXXXXXXX Construction materials X DistributionX Farming and animal husbandry XXXXXXXXXXXXXXX XXX XX Financial servicesXX FootwearX Jewellery and precious metalsXX Leather products XXX MaritimeX XX XX XX X Media and publishingX Oil and gasX XX Paper productsX PharmaceuticalsXX Processed food XX XX XX X TelecomX Tobacco XXXXX« XX X Tourism and hospitality XXX Transportation and logisticsXX XX X Source: Cluster Observatory

28 Niches εξειδίκευσης περιφέρειας DG REGIO - RIS for Smart Specialisation in Greece IndustryRank in Europe Specialisat ion Employ ment 1Building completion13.014 688 2Other retail sale of new goods in specialized stores12.3310 285 3Repair of personal and household goods18.561 281 4Activities of travel agencies and tour operators; tourist assistance activities n.e.c.16.882 329 5Fishing, fish farming and related service activities228.162 621 6Quarrying of stone211.37793 7Hotels27.729 422 8Restaurants22.526 317 9Library, archives, museums and other cultural activities43.28738 10Manufacture of cement, lime and plaster510.18515 11Sea and coastal water transport97.37882 12Building and repairing of ships and boats125.081 062 13Retail sale of food, beverages and tobacco in specialized stores122.232 628 14Other supporting transport activities162.401 082 15Bars172.542 953 16Retail sale in non-specialized stores221.645 963 17Adult and other education231.951 533 18Maintenance and repair of motor vehicles251.631 753 19Growing of crops; market gardening; horticulture331.873 414 20Administration of the State and the economic and social policy of the community361.546 425

29 Συμμετοχή φορέων περιφέρειας στους άξονες 1, 2 και 3 του Προγράμματος ‘Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα’ και 'Ψηφιακή Σύγκλιση' • Συνολικός αριθμός συμμετεχόντων: 906 • Αριθμός Επιχειρήσεων: 899 • Αριθμός Ερευνητικών Ιδρυμάτων: 7 • Συνολικός Π/Υ ενταγμένων προτάσεων:40.919.178 ευρώ • Π/Υ για επιχειρήσεις: 40.699.974 ευρώ • Π/Υ για Ερευνητικά Ιδρύματα: 219.204 ευρώ • Συνολικές Δαπάνες: 20.922.980 ευρώ • Συνολικές Δαπάνες για επιχειρήσεις: 20.905.399 ευρώ • Συνολικές Δαπάνες για Ερευνητικά Ιδρύματα: 17.581 ευρώ • Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος • ‘Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα’ DG REGIO - RIS for Smart Specialisation in Greece

30 Δομή διακυβέρνησης και λήψης αποφάσεων για την έρευνα και καινοτομία

31 Διακυβέρνηση: Συμμετοχή φορέων έρευνας και καινοτομίας • Ξεκινώντας την RIS3 είναι απαραίτητο να καθοριστεί η διαδικασία λήψης αποφάσεων και διοίκησης. • Η πλευρά της ζήτησης - καινοτομία από χρήστες και καταναλωτές - πρέπει να εκπροσωπείται όπως αυτή της προσφοράς. DG REGIO - RIS for Smart Specialisation in Greece ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΓΝΩΣΕΩΝ

32 Διακυβέρνηση RIS3: Τρία επίπεδα • Οι εκλεγμένες περιφερειακές διοικήσεις έχουν αρμοδιότητα διαχείρισης των ΕΠ 2014-2020, και πρέπει να προσδιορίσουν το πλαίσιο για την εκ των κάτω διαμόρφωση της στρατηγικής RIS3 με τη συμμετοχή των φορέων της Περιφέρειας. • Προτείνουμε μια δομή διακυβέρνησης τριών επιπέδων • Το Περιφερειακό Συμβούλιο (ΠΣ) ως θεσμό απόφασης / επικύρωσης της στρατηγικής. • Την Περιφερειακή Επιτροπή Καινοτομίας με τη συμμετοχή των φορέων (4απλή έλικα) για εισήγηση της στρατηγικής στο ΠΣ. • Θεματικές ομάδες εργασίας για βασικά ζητήματα της έξυπνης εξειδίκευσης και συντονισμό από την ΕΔΑ • Καθώς η ΕΕ αφορά στον εκσυγχρονισμό και διαφοροποίηση των παραγωγικών κλάδων της Περιφέρειας, ηγετικό ρόλο στον καθορισμό των προτεραιοτήτων πρέπει να έχουν οι επιχειρηματίες και ο ιδιωτικός τομέας. • Ιδιαίτερα σημαντικό για την Ελλάδα, λόγω της μικρής συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα σε επενδύσεις ΕΤΑΚ. • Ανεξάρτητα από ποιός συμμετέχει στο RIS3, η διαδικασία πρέπει να βασίζεται σε διάλογο, συμφωνία των εταίρων, και να κατευθύνεται από την Περιφέρεια.

33 Επιλογή επιχειρήσεων • Μεγάλος κύκλος εργασιών • Υψηλός ρυθμός ανάπτυξης • Σημαντικές εξαγωγές • Συμμετοχή σε έργα Ε&Α • Πετυχημένα start-ups Συμμετοχή στη RIS3: Κριτήρια επιλογής DG REGIO - RIS for Smart Specialisation in Greece Εργαστήρια Ε&Α • Προσανατολισμός στη βιομηχανική έρευνα • Συμβόλαια με επιχειρήσεις • Μεγάλη δραστηριότητα σε FP • Διαχείριση ερευνητικών υποδομών και test-beds Χρήστες και ΜΚΟ • Ανοικτές πρωτοβουλίες • Δίκτυα παραγωγών • Μη κερδοσκοπικές πρωτοβουλίες γνώσης • Πρωτοβουλίες open source Δημόσια διοίκηση • Περιφερειακές αναπτυξιακές εταιρείες • Εκπροσώπηση των γεωγραφικών ενοτήτων • Ικανότητα διαχείρισης έργων

34 Η αποσυνδεδεμένη περιφέρεια DG REGIO - RIS for Smart Specialisation in Greece

35 Η συνδεδεμένη περιφέρεια DG REGIO - RIS for Smart Specialisation in Greece

36 Αξιολόγηση της στρατηγικής για την έρευνα και καινοτομία των προηγούμενων περιόδων

37 Πολιτική καινοτομίας 2007-2013 • Η πολιτική καινοτομίας 2007-2013 ξεκίνησε με καλές προϋποθέσεις: • την πρόσκληση εμπειρογνωμόνων του ΟΟΣΑ να αξιολογήσουν το ελληνικό σύστημα καινοτομίας, • την υιοθέτηση του στόχου αύξησης χρηματοδότησης της καινοτομίας από το 0,6% στο 1,5% του ΑΕΠ, • την ένταξη ενός άξονα δράσεων καινοτομίας σε όλα τα Περιφερειακά Ε.Π. • Οι βασικές συστάσεις του ΟΟΣΑ παραμένουν επίκαιρες: • Ενίσχυση καινοτομίας του ιδιωτικού τομέα. Πολιτική καινοτομίας για τον επιχειρηματικό τομέα θα πρέπει να διευρυνθεί πέρα από μια στενή εστίαση στην Ε&Α. Πρέπει να περιλαμβάνει την καινοτομία στην οργάνωση, το μάρκετινγκ και τα επιχειρηματικά μοντέλα. Ομοίως, πρέπει να σχεδιαστεί για να βοηθήσει τις ελληνικές επιχειρήσεις να αναπτύξουν τις εσωτερικές τους δυνατότητες μάθησης, καθώς και για την προώθηση της σταδιακής καινοτομίας των προϊόντων και των διαδικασιών. Ειδικά μέτρα πρέπει να ληφθούν για την ενθάρρυνση της καινοτομίας στον τομέα των υπηρεσιών. • Ενίσχυση των δεσμών μεταξύ της δημόσιας έρευνας και της ελληνικής βιομηχανίας. Ανάπτυξη καινοτόμων βιομηχανικών clusters, τα οποία είναι σημαντικό εργαλείο της περιφερειακής πολιτικής για την καινοτομία στην Ελλάδα. Ενίσχυση των μηχανισμών αξιολόγησης. Βελτίωση ορισμένων από τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την προώθηση της συνεργασίας στην καινοτομία.

38 Αποτυχία πολιτικής καινοτομίας: Αίτια • Ασθενής βιωσιμότητα των δομών υποστήριξης: γραφεία βιομηχανικής αλλαγής, μεταφοράς τεχνολογίας ΑΕΙ, αναπτυξιακές εταιρείες, τεχνολογικά κέντρα ανάπτυξης, κλπ. διέκοψαν τη λειτουργία μετά τη δημόσια στήριξη. • Μη συστημική καινοτομία: χαμηλή μόχλευση ιδιωτικής χρηματοδότησης. • Περιορισμένη συνεργασία μεταξύ των φορέων καινοτομίας. Περιορισμένες συνέργειες, δίκτυα και ενώσεις. • Ενίσχυσε την κυριαρχία της Αττικής και των δευτερευόντων πόλων του ελληνικού συστήματος καινοτομίας απέτυχε στη συνοχή. • Στις περισσότερες περιφέρειες, μικρός αριθμός φορέων απορροφούν τη μερίδα του λέοντος της δημόσιας χρηματοδότησης ΕΤΑΚ.

39 Εργαλεία στη νέα περίοδο • Οικοσυστήματα : • Clusters • Κέντρα τεχνολογίας • Κέντρα ικανοτήτων • Κέντρα αριστείας • Εκκολαπτήρια επιχειρήσεων • Ανταγωνιστικοί πόλοι • Ανοικτές πλατφόρμες καινοτομίας • Έξυπνες συνοικίες πόλης • Living labs • Eπιχειρηματικές αλυσίδες αξίας

40 Εργαλεία στη νέα περίοδο • Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα. • Στις συμπράξεις, ο δημόσιος τομέας καθορίζει τους όρους συνεργασίας και παρέχει συγχρηματοδότηση, ενώ ο ιδιωτικός τομέας αναλαμβάνει τη διαχείριση και εξασφαλίζει μακροχρόνια λειτουργία της πρωτοβουλίας.

41 Εργαλεία στη νέα περίοδο

42 Παραδείγματα εργαλείων και συνδυασμού πολιτικών για την έρευνα και καινοτομία στη νέα περίοδο (clusters)

43 Ορισμός Cluster • Ένα σύνολο ανεξάρτητων, συμπληρωματικών και συν-ανταγωνιστικών φορέων [1], που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένη βιομηχανική/οικονομική/θεματικήπεριοχή/ κλάδο [2] και σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή [3], συνδεδεμένων σε αλυσίδα προστιθέμενης αξίας, με ισχυρές αλληλεπιδράσεις και ανταλλαγή πληροφορίας / γνώσης / καλών πρακτικών, με κοινούς προμηθευτές ή/και πελάτες, με από κοινού πρόσβαση και χρήση εγκαταστάσεων, υποδομών και υπηρεσιών, και υπαρκτό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε διεθνές επίπεδο. • [1] π.χ., μεγάλες και μικρές επιχειρήσεις, παραγωγοί, αγοραστές, ακαδημαϊκά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα, πάροχοι υπηρεσιών, τεχνολογικά πάρκα, δίκτυα, ενώσεις, σύνδεσμοι, φορείς μεταφοράς τεχνογνωσίας, εμπορικές ή επενδυτικές τράπεζες, κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών, επιχειρηματικοί άγγελοι, στρατηγικοί επενδυτές, εθνικές και περιφερειακές αρχές και υπηρεσίες που ασχολούνται με την βιομηχανική, περιφερειακή, ερευνητική ή τεχνολογική ανάπτυξη και πολιτική και MME • [2] π.χ., τηλεπικοινωνίες, πληροφορική, μικρο/νανοτεχνολογίες, δομικά υλικά, κατασκευαστικός τομέας, γεωργική παραγωγή, χημική βιομηχανία, τρόφιμα, τουριστικές υπηρεσίες, ναυτιλία, κλωστοϋφαντουργία, ενέργεια, μεταφορές, κ.λπ. • [3] π.χ. πόλη, νομό, περιφέρεια, χώρα, αλλά και διασυνοριακά, κ.λπ. DG REGIO - RIS for Smart Specialisation in Greece Source: Corallia

44 Cluster Definition – Cluster Actors & Drivers DG REGIO - RIS for Smart Specialisation in Greece Industry-led Innovation focus User-driven Dedicated & Specialized Cluster Facilitator Dedicated & Specialized Cluster Facilitator Source: Corallia

45 Clusters: δραστηριότητες • Οργανωμένες προσπάθειες για αύξηση της ανταγωνιστικότητας των συνεργατικών σχηματισμών σε μια περιοχή, με τη συμμετοχή επιχειρήσεων, της δημόσιας διοίκησης και της ερευνητικής κοινότητας DG REGIO - RIS for Smart Specialisation in Greece Source Cluster Initiative Greenbook, Örjan Sövell, Göran Lindqvist, Christian Ketels,

46 Φάσεις και βήματα ανάπτυξης Clusters DG REGIO - RIS for Smart Specialisation in Greece

47 Ανάπτυξη Clusters – Τριπλή Έλικα DG REGIO - RIS for Smart Specialisation in Greece

48 Συστάσεις: Clusters στην Ελλάδα • Να διερευνηθούν ευκαιρίες καινοτομίας στη διασύνδεση μεταξύ διαφορετικών τομέων (π.χ. ΤΠΕ και της γεωργίας). • Δημιουργία θεματικού one-stop-shops για μια υπάρχουσα δομή ή τη συγχώνευση υφιστάμενων οργανισμών σε μια νέα δομή, με κατάλληλες βελτιώσεις και βιωσιμότητα, με βάση τα διδάγματα και τις γνωστές ελλείψεις τρέχουσες εφαρμογές. • Περαιτέρω ανάπτυξη επιστημονικών πάρκων, φυτωρίων και κέντρων καινοτομίας που προσφέρουν επιχειρηματικές υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, παροχή κινήτρων για τη δημιουργία εκκολαπτηρίων επιχειρήσεων, σε συνδυασμό με άλλες πολιτικές για την ανάπτυξη επιλεγμένων τομέων. • Επιπλέον, δημιουργία περιφερειακών δικτύων επιχειρηματικών αγγέλων, κίνητρα σε ταμεία επιχειρηματικών κεφαλαίων με επαγγελματικά πρότυπα και μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων για περιφερειακές επιχειρηματικές ευκαιρίες. • Να εξετασθούν, στο πλαίσιο της στρατηγικής, τα κίνητρα για την ανάπτυξη των διακρατικών και διαπεριφερειακών συσπειρώσεων. DG REGIO - RIS for Smart Specialisation in Greece

49 Παραδείγματα εφαρμογής τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών

50 Συστάσεις χρήσης ΤΠΕ κατά κλάδο δραστηριότητας • Πρωτογενής τομέας: Επείγουσες ανάγκες για • έλεγχο της ποιότητας, τη διοίκηση, την παρακολούθηση, την εμπορία, την εφαρμογή της ευρωπαϊκής πολιτικής για την ποιότητα των τροφίμων και τη συμμόρφωση των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων σε συγκεκριμένα συστήματα πιστοποίησης. • δασοκομικά μέτρα για την ενίσχυση της προστασίας των δασών και τη διαχείριση των δραστηριοτήτων • Εφαρμογές Internet στην αγορά για τα βιολογικά προϊόντα, κανάλια διανομής τροφίμων, branding, προμήθειες, τη συσκευασία κ.α. • Μείωση του κόστους ενέργειας και την εξοικονόμηση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου με τη χρήση μεθόδων ανανεώσιμων πηγών, όπως η γεωθερμία ή βιοενέργεια. • Τρόφιμα και ποτά: • Νέας γενιάς ERP και CRM εργαλεία, σύγχρονες πλατφόρμες e-commerce και δημόσιων προμηθειών. • Πιστοποίηση των υψηλού προφίλ οικολογικών προϊόντων με τα κατάλληλα εργαλεία ΤΠΕ, με αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση του κόστους. DG REGIO - RIS for Smart Specialisation in Greece

51 Συστάσεις χρήσης ΤΠΕ κατά κλάδο δραστηριότητας • Ευφυείς μεταφορές: • Ελαχιστοποίηση του κόστους του μετακινήσεων (π.χ. βελτίωση της διαχείρισης στόλου οχημάτων ή τη βελτιστοποίηση των δημόσιων δρομολόγια μεταφοράς), • Μείωση της κατανάλωσης ορυκτών καυσίμων, • Βελτίωση της παράδοσης ορισμένων επιχειρηματικών διαδικασιών, • Αύξηση της αξιοπιστίας των δημοσίων υπηρεσιών μεταφοράς. • Οι ΤΠΕ προσφέρουν σημαντικά εργαλεία στις εμπορευματικές μεταφορές για άυλες ροές πληροφορίας που συνοδεύουν τη φυσική μεταφορά των εμπορευμάτων, όπως χρονικός προγραμματισμός, διαχείριση προορισμού, εντοπισμός και παρακολούθηση, ιδιαίτερα επικίνδυνων εμπορευμάτων, και μεταφορές, διαχείριση του στόλου, ευφυής στάθμευσης φορτηγών, πολυτροπικές μεταφορές, πληροφορίες για απομακρυσμένες μεταφορές. DG REGIO - RIS for Smart Specialisation in Greece

52 Συστάσεις χρήσης ΤΠΕ κατά κλάδο δραστηριότητας • Ενέργεια & Περιβάλλον • οι ΤΠΕ μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση των αποβλήτων και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, τόσο σε οικιακές και βιομηχανικές χρήσεις. • Smart-grid, smart-μέτρηση • κατανεμημένες εφαρμογές που υποστηρίζονται από σύγχρονα εργαλεία ΤΠΕ με αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους και την αποτελεσματικότερη χρήση των ενεργειακών πόρων. • Υγεία • νέα οικονομικά αποδοτική τηλεϊατρική ή κατ 'οίκον φροντίδα για τους ηλικιωμένους ή ασθενείς με χρόνιες παθήσεις. Οι υπηρεσίες θα πρέπει να οργανωθούν ως συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ), σε συνεργασία με τα τοπικά κρατικά νοσοκομεία και κέντρα υγείας, κάτω από ένα βιώσιμο μοντέλο λειτουργίας. DG REGIO - RIS for Smart Specialisation in Greece

53 Συστάσεις χρήσης ΤΠΕ κατά κλάδο δραστηριότητας • Μεταποίηση: υποφέρει από τη μείωση της ζήτησης, παγκόσμιο ανταγωνισμό, χαμηλού κόστους εισαγωγές. Μπορεί να υποστηριχθεί από ΤΠΕ με την εφαρμογή αυτοματισμού, ελέγχου και παρακολούθησης, μείωση κόστους με ηλεκτρονικές προμήθειες, και τη διασφάλιση της ποιότητας • Η ανακύκλωση μπορεί να είναι μια σημαντική πηγή πρώτων υλών. Εργαλεία ΤΠΕ μπορούν να υποστηρίξουν Reverse Logistics δραστηριότητες. ΤΠΕ διευκολύνουν την ανακύκλωση των δικτύων καθώς παρέχουν μια πλατφόρμα για τη δήλωση των προϊόντων προς ανακύκλωση. • Τουρισμός και πολιτισμός: αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας και συνεργιών (π.χ. εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας), μεγιστοποίηση της προβολής των τουριστικών προορισμών στα νέα ψηφιακά μέσα, ελαχιστοποίηση της του κόστους διαχείρισης και τα έξοδα διαφήμισης, με αποτέλεσμα την επέκταση της τουριστικής περιόδου, ​​ καθώς και τη δημιουργία περισσότερων και καλύτερα αμειβομένων θέσεων εργασίας. DG REGIO - RIS for Smart Specialisation in Greece

54 Προτάσεις • Η στρατηγική της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου να εστιαστεί στη συνέργεια των τομέων “αγρό-διατροφής + γαστρονομίας + φιλοξενίας + τουρισμού” για τον εντοπισμό τεχνολογιών που θα αυξήσουν το συγκριτικό πλεονέκτημα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου • Παραδείγματα προτάσεων από τον ιδιωτικό τομέα και ακαδημαϊκούς για νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες στις βιο-καλλιέργειες, παραγωγή διατροφικών ειδών με αντι -οξυδωτικες ιδιότητες, διατήρηση διατροφικών ειδών με αιθέρια έλαια, νέες τεχνολογίες και νέα τεχνογνωσία στην παραγωγή οίνου και αντι- οξυδωτικου ελαιόλαδου • Οι ΤΠΕ πρέπει να στοχεύσουν στην υποστήριξη της περιφερειακής αλυσίδας αξίας. • Συνεργασία με άλλες Περιφέρειες με παρόμοια χαρακτηριστικά (Νότιο Αιγαίο, Βόρειο Αιγαίο αλλά και Κρήτη) για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών στην έξυπνη εξειδίκευση • Αποφασιστική συμμετοχή των τοπικών εταίρων στον σχεδιασμό της RIS3 με την εντελή συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα και της πανεπιστημιακής κοινότητας καθ όλη την διαδικασία σχεδιασμού DG REGIO - RIS for Smart Specialisation in Greece

55 Διαβούλευση – ανοικτή συζήτηση

56 Εξειδίκευση και περιφερειακή οικονομία • Ποιοι είναι οι βασικοί οικονομικοί τομείς της περιφέρειας • κρίσιμη μάζα στην απασχόληση, προστιθέμενη αξία και εξαγωγές; • Παρουσιάζουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε Ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο; • Ποιες κορυφαίες επιχειρήσεις βρίσκονται στην περιφέρεια; • Ταιριάζουν με το πρότυπο περιφερειακής οικονομικής εξειδίκευσης; • Ποιοι τομείς είναι περισσότερο ανοιχτοί στη διεθνοποίηση • τιμές εξαγωγών των κύριων τομέων, ξένες άμεσες επενδύσεις; • Ποια δίκτυα καινοτομίας ή συνεργατικά σχήματα βρίσκονται στην περιφέρειά σας; • Ποιοι τομείς της οικονομίας στην περιφέρειά σας είναι οι πλέον καθοδηγούμενοι από τη γνώση • ποιοι έχουν τα μεγαλύτερα μερίδια σε επενδύσεις Ε&Τ και/ ή προσωπικό στην Ε&Τ; DG REGIO - RIS for Smart Specialisation in Greece

57 Εξειδίκευση και δυναμικό Ε&Τ • Ποια κύρια ιδρύματα βρίσκονται στην περιφέρειά σας; • πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, κέντρα καινοτομίας και σχεδιασμού; • Ποια είναι τα συγκεκριμένα επιστημονικά πλεονεκτήματα και οι ερευνητικές εξειδικεύσεις στην περιφέρεια • επενδύσεις στην Ε&Τ, ερευνητικό προσωπικό, εκδόσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας; • Πώς τα πλεονεκτήματά τους ανταποκρίνονται στην περιφερειακή οικονομική εξειδίκευση; • Ποιες αναδυόμενες νέες επιστημονικές δυνατότητες (άλλες από τις προαναφερόμενες) μπορούμε να εντοπίσουμε στην περιφέρεια; • Ποιες (μεγάλες) σημαντικές ερευνητικές υποδομές και κέντρα καινοτομίας υπάρχουν εγκατεστημένα στην περιφέρεια; • Τι αντίκτυπο έχουν στη δημιουργία έξυπνης εξειδίκευσης στην περιφέρεια; DG REGIO - RIS for Smart Specialisation in Greece

58 Ψηφιακή οικονομία και πολιτική ΤΠΕ • Ποιες είναι οι βασικότερες επενδύσεις σε ΤΠΕ και στην ψηφιακή οικονομία που έχουν πραγματοποιηθεί στην περιφέρεια; • Ποια είναι τα βασικότερα εργαλεία και οι κυριότερες λύσεις της ΤΠΕ που έχουν εφαρμοστεί σε: • Γεωργία και καλλιέργειες • Μεταποίηση • Μεταφορές • Ενέργεια και Περιβάλλον • Τουρισμός και Πολιτισμός • Πόλεις • Γνωρίζετε για την ανάπτυξη στην περιφέρειά σας ευρυζωνικών δικτύων υψηλής ταχύτητας και υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους (cloud-based services)? • Ποιες είναι οι προτεραιότητες για τα ψηφιακά δίκτυα, τις εφαρμογές και τiς ηλεκτρονικές υπηρεσίες στην περιφέρειά σας? DG REGIO - RIS for Smart Specialisation in Greece

59 Πολιτική καινοτομίας • Ποια είναι η στρατηγική προσέγγιση στην περιφερειακή ανάπτυξη και την πολιτική καινοτομίας στην περιφέρεια; • Μακροπρόθεσμο όραμα; • Ανήκει η περιφέρειά σας σε κάποια μεγαλύτερη λειτουργική περιφέρεια; • Εάν ναι, έχετε θεσπίσει μηχανισμούς και διαδικασίες συντονισμού με τις γειτνιάζουσες περιφέρειες; • Είναι τα εργαλεία περιφερειακής καινοτομικής πολιτικής που διαθέτετε ορθώς προσαρμοσμένα σε άλλα εργαλεία σε άλλα επίπεδα ή παρατηρείτε κενά και/ ή επικαλυπτόμενα πεδία; DG REGIO - RIS for Smart Specialisation in Greece

60 Διακυβέρνηση • Πώς να συντονιστούν η εθνική και περιφερειακή λήψη αποφάσεων; Ποια διάκριση ρόλων και αρμοδιοτήτων? • Πώς να επιτευχθεί μια γρήγορη χαρτογράφηση του περιφερειακού οικοσυστήματος πρόσβασης στη γνώση; • Πώς να συσταθεί η συνολική δομή διακυβέρνησης της Περιφερειακής Καινοτομικής Στρατηγικής ΄Εξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3); • Πώς να γίνει η επιλογή των μελών για τις διαφορετικές βαθμίδες της RIS3; • Πώς να επιτευχθεί ο ηγετικός ρόλος του ιδιωτικού τομέα; • Πώς να επιτευχθεί η συνέχεια με τις προηγούμενες πρωτοβουλίες για "εκ των κάτω προς τα πάνω" καινοτομία (bottom-up); • Πώς να προσαρμοστούν οι εκθέσεις για ανάπτυξη της 1ης Εγκυκλίου με τη λογική και τις προδιαγραφές της RIS3; DG REGIO - RIS for Smart Specialisation in Greece

61 Πλατφόρμα υποστήριξης από το JRC Seville προς κάθε Περιφέρεια Κείμενα καθοδήγησης Ανταλλαγή καλών πρακτικών από άλλες Περιφέρειες Κατάρτιση για περιφερειακές διοικήσεις και σεμινάρια Διευκόλυνση αξιολογήσεων της (peer reviews) Από την Ελλάδα έχουν ήδη εγγραφεί οι Περιφέρειες: Αττικής, Δυτικής Ελλάδας, Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Ηπείρου, Κρήτης, http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/home

62 Region: South Aegean Τομεακές και τεχνολογικές προτεραιότητες 2014-2020 •Αύξηση της ανταγωνιστικότητάς των ΜΜΕ στις αγροκαλλιέργειες, αλιεία και υδατοκαλλιέργειες •Ποιοτική βελτίωση του τουριστικού επιχειρηματικού μοντέλου. •Έμφαση σε τοπικά προϊόντα και στο καλάθι προϊόντων της περιφέρειας. Αύξηση των βιολογικών προϊόντων και προώθησή τους στην ελληνική και διεθνή αγορά. •Διάδοση της χρήσης των ΤΠΕ από τις τοπικές ΜΜΕ, •Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης και χρήσης ΑΠΕ από τις ΜΜΕ. •Επιλογή νέων εργαστηρίων και υποδομών σε σχέση με την περιφεριακη οικονομία. •Σύνδεση μεταπτυχιακών σπουδών με εκπαίδευση σε τομείς σχετικούς με την οικονομία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου •Ενίσχυση νεανικής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας •Αξιοποίηση από τις τοπικές ΜΜΕ σχετικών ερευνητικών αποτελεσμάτων INNOVATION POLICY 2000-2006 Strategies RIS, RITTS, RIS+ 0 Regional Innovative Actions 1 Regional Innovation Poles 0 Related: GER D 0,29 % BUSI NES S 0,00 % RES EAR C 0,11 % HEI0,58 % INNOVATION POLICY 2007 -2013 Axis of O.P.Euro% 1.Accessibility 40.014.232 14,28 2.Digital convergence / Entrepreneurship 97.163.057 34,64 3.Sustainable develop. / Quality of life 82.173.866 29,34 4. Regional cohesion and partnership 54.583.005 19,28


Κατέβασμα ppt "Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας για Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS3) στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Jorge-A. Sanchez-P. Μέλος της ομάδος εμπειρογνωμόνων της."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google