Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

_________________________________________________ M. Pavlakis – C

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "_________________________________________________ M. Pavlakis – C"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 _________________________________________________ M. Pavlakis – C
_________________________________________________ M. Pavlakis – C. Moschos & Associates Ιατρείο, Ιατρική Εταιρεία, Νοσοκομείο: Νομικές Προϋποθέσεις Λειτουργίας της Υπερηχογραφίας στο Νέο Νομικό Πλαίσιο

2 Θεσμικό Πλαίσιο για την Εκτέλεση Υπερήχων
Π.Δ. 228/2000 (ΦΕΚ Α΄ 197/ ): Άδεια Εκτέλεσης Υπερηχογραφημάτων Π.Δ. 210/2003 (ΦΕΚ Α΄ 168/ ): Τροποποίηση Π.Δ. 228/2000 M. Pavlakis – C. Moschos & Associates Law Offices©

3 Π.Δ. 228/2000 Άδεια Εκτέλεσης Υπερηχογραφημάτων
Π.Δ. 228/2000 Άδεια Εκτέλεσης Υπερηχογραφημάτων Καθορίζει: Ειδικότητες Ιατρών που μπορούν να εκτελούν υπερήχους. Τα όργανα επί των οποίων είναι δυνατόν να εκτελούν υπερήχους οι γιατροί των διαφόρων ειδικοτήτων. Την διαδικασία χορήγησης άδειας για την εκτέλεση υπερήχων. M. Pavlakis – C. Moschos & Associates Law Offices©

4 Π.Δ. 228/2000 Άδεια Εκτέλεσης Υπερηχογραφημάτων
Π.Δ. 228/2000 Άδεια Εκτέλεσης Υπερηχογραφημάτων Καθορίζει: Τα κριτήρια για την αναγνώριση Νοσοκο-μειακών Μονάδων ως κατάλληλων για την εκπαίδευση ιατρών στους υπερήχους. Το καθεστώς για τους ιατρούς που είχαν αποκτήσει άδεια εκτέλεσης υπερήχων πριν από την δημοσίευση του Π.Δ.. M. Pavlakis – C. Moschos & Associates Law Offices©

5 Ειδικότητες Ιατρών που Δύνανται να Εκτελούν Υπερήχους
Α. Υπέρηχοι εκτελούνται για το σύνολο των υπό εξέταση οργάνων και ιστών από: Ακτινοθεραπευτές – Ογκολόγους, Ακτινοδιαγνώστες, Παιδιάτρους. M. Pavlakis – C. Moschos & Associates Law Offices©

6 Ειδικότητες Ιατρών που Δύνανται να Εκτελούν Υπερήχους
Β. Υπέρηχοι ΔΕΝ εκτελούνται από: Αλλεργιολόγους, Δερματολόγους, Ιατροδικαστές, Πλαστικούς Χειρουργούς. M. Pavlakis – C. Moschos & Associates Law Offices©

7 Ειδικότητες Ιατρών που Δύνανται να Εκτελούν Υπερήχους
Γ. Οι γιατροί των λοιπών ειδικοτήτων δύνανται να εκτελούν υπερήχους στα όργανα της ειδικότητάς τους μόνο (όπως αυτά καθορίζονται ανά ειδικότητα στο άρθρ. 2 του Π.Δ. 228/2000), και εφόσον: Έχουν εκπαιδευτεί επί εξάμηνο, και Έχουν αποκτήσει «άδεια εκτέλεσης υπερήχων». M. Pavlakis – C. Moschos & Associates Law Offices©

8 Εκπαίδευση στους Υπερήχους
Γίνεται σε Νοσοκομειακές Μονάδες, Ακτινολογικά Εργαστήρια Π.Γ.Ν. ή Τμήματα που εκτελούν τα αντίστοιχα των ειδικοτήτων υπερηχογραφήματα, και έχουν αναγνωριστεί ως κατάλληλα για την εκπαίδευση ιατρών στους υπερήχους με σχετική Υπουργική Απόφαση. M. Pavlakis – C. Moschos & Associates Law Offices©

9 Αναγνωρισμένα Τμήματα Κατάλληλα για Εκπαίδευση στους Υπερήχους
ΑΤΤΙΚΗ (ενδεικτικά): «ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ»: Ουρολογικό Τμήμα «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»: (α) Τμήμα Προγεννητικού Ελέγχου, (β) Υπερυχοκαρδιολογικό Εργαστήριο «ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ»: Τμήμα Εμβρυομητρικής Ιατρικής και Υπερήχων της Β' Γυναικολογικής Κλινικής. «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ»: (α) Καρδιολογικό Τμήμα, (β) Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα M. Pavlakis – C. Moschos & Associates Law Offices©

10 Αναγνωρισμένα Τμήματα Κατάλληλα για Εκπαίδευση στους Υπερήχους
ΑΤΤΙΚΗ (ενδεικτικά): «ΑΤΤΙΚΟΝ»: Β΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική (νεώτερες ηχοκαρδιογραφικές τεχνικές) «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»: Γαστρεντερολογικό Τμήμα (μόνο Γαστρεντερολόγους στην Ενδοσκοπική Υπερηχοτομογραφία). «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ»: ΣΤ΄ Μαιευτικό Γυναικολογικό Τμήμα και Προγεννητικού Ελέγχου «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»: Δ΄ Παθολογικό Τμήμα M. Pavlakis – C. Moschos & Associates Law Offices©

11 Αναγνωρισμένα Τμήματα Κατάλληλα για Εκπαίδευση στους Υπερήχους
ΑΤΤΙΚΗ (ενδεικτικά): «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»: (α) Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική (β) Καρδιολογικό Τμήμα ΕΣΥ «ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ»: Ακτινολογικό Τμήμα «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»: (α) Καρδιολογικό Τμήμα (β) Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα «ΤΖΑΝΕΙΟ»: Καρδιολογικό Τμήμα M. Pavlakis – C. Moschos & Associates Law Offices©

12 Αναγνωρισμένα Τμήματα Κατάλληλα για Εκπαίδευση στους Υπερήχους
ΑΤΤΙΚΗ (ενδεικτικά): «Γ.Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ – ΠΕΙΡΑΙΑ»: Καρδιολογικό Τμήμα (νεότερες ηχοκαρδιογραφικές τεχνικές) «ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ»: Καρδιολογικό Τμήμα (νεότερες τεχνικές) M. Pavlakis – C. Moschos & Associates Law Offices©

13 Αναγνωρισμένα Τμήματα Κατάλληλα για Εκπαίδευση στους Υπερήχους
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ενδεικτικά): «ΑΧΕΠΑ»: Καρδιολογικό Τμήμα «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ»: Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»: Ουρολογικό Τμήμα «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»: Α΄ Πανεπιστημιακή Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική M. Pavlakis – C. Moschos & Associates Law Offices©

14 Αναγνωρισμένα Τμήματα Κατάλληλα για Εκπαίδευση στους Υπερήχους
ΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ (ενδεικτικά): «ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» (Πάτρα): Ουρολογική Κλινική «Π.Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ»: (α) Καρδιολογική Κλινική (β) Μαιευτική - Γυναικολογική Κλινική «Π.Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»: Καρδιολογική Κλινική (νεότερες ηχοκαρδιογραφικές τεχνικές) «Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ»: (α) Γυναικολογική Κλινική (β) Ουρολογικό Τμήμα (γ) Γαστρεντερολογικό Τμήμα M. Pavlakis – C. Moschos & Associates Law Offices©

15 Αναγνωρισμένα Τμήματα Κατάλληλα για Εκπαίδευση στους Υπερήχους
ΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ (ενδεικτικά): «Π.Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ»: Ακτινοδιαγνωστικό Εργαστήριο (εκπαίδευση γιατρών ειδικότητας Γενικής Ιατρικής) «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» (Ιωάννινα): (α) Καρδιολογικό Τμήμα (β) Μαιευτικό Γυναικολογικό Τμήμα (γ) Ουρολογικό Τμήμα M. Pavlakis – C. Moschos & Associates Law Offices©

16 Εκπαίδευση στους Υπερήχους
Διάρκεια Εκπαίδευσης: 6 μήνες Συμμετοχή εκπαιδευόμενου σε τουλάχιστον 30 υπερηχογραφικές πράξεις ανά μήνα εκπαί-δευσης. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης οι γιατροί τοποθετούνται ως άμισθοι υπεράριθμοι. Σε νοσοκομεία με λιγότερες από 400 κλίνες τοποθετούνται 3 υπεράριθμοι (εκπαιδευόμενοι). Σε νοσοκομεία με περισσότερες από 400 κλίνες τοποθετούνται 6 υπεράριθμοι (εκπαιδευόμενοι). M. Pavlakis – C. Moschos & Associates Law Offices©

17 Χορήγηση Άδειας για την Εκτέλεση Υπερήχων
Χορήγηση Άδειας για την Εκτέλεση Υπερήχων Προφορικές εξετάσεις ενώπιον Τριμελούς Επιτροπής που συγκροτείται με Υ.Α. και αποτελείται από: (α) ένα γιατρό ακτινοδιαγνωστικής, και (β) δύο γιατρούς της αντίστοιχης ειδικότητας του εξεταζόμενου και έχουν άδεια εκτέλεσης υπερήχων. Εξετάσεις διενεργούνται δύο φορές τον χρόνο (Μάιο & Νοέμβριο). M. Pavlakis – C. Moschos & Associates Law Offices©

18 Χορήγηση Άδειας για την Εκτέλεση Υπερήχων
Χορήγηση Άδειας για την Εκτέλεση Υπερήχων Σε περίπτωση αποτυχίας, οι ειδικευμένοι γιατροί έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις για δύο ακόμη φορές. Σε περίπτωση απόρριψης για τρίτη φορά, απαιτείται συμπληρωματική τρίμηνη εκπαίδευση. Ιατροί που έχουν εκπαιδευτεί σε Νοσοκομεία του εξωτερικού μπορούν να λάβουν άδεια εκτέλεσης υπερήχων κατόπιν αναγνώρισης της εκπαίδευσης από το ΚΕ.Σ.Υ.. M. Pavlakis – C. Moschos & Associates Law Offices©

19 Μεταβατικές Διατάξεις Π.Δ. 228/2000
Γιατροί που κατείχαν άδεια εκτέλεσης υπερήχων για την ειδικότητά τους κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του Π.Δ. μπορούν να εκτελούν υπερηχογραφήματα μόνο της ειδικότητάς τους χωρίς να απαιτείται η έκδοση νέας άδειας. Η παρ. β του άρθρου 5 που όριζε ότι με τη δημοσίευση του Π.Δ. έπαυε η ισχύς των αδειών εκτέλεσης υπερηχογραφημάτων στις αγγειολογικές παθήσεις, καταργήθηκε με το άρθρο 4 του Π.Δ. 210/2003, σε συμμόρφωση με την υπ’ αριθμ. 1014/2002 απόφαση του ΣτΕ. M. Pavlakis – C. Moschos & Associates Law Offices©

20 Υπερηχογραφία & το Νέο Καθεστώς για τους Φορείς Παροχής Π.Φ.Υ.
Το Π.Δ. 84/2001 σχετικά με τους όρους, τις προϋποθέσεις, την διαδικασία και τις προδιαγραφές για την ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Π.Φ.Υ., εξαιρουμένων των Διαγνωστικών Εργαστηρίων Απεικονίσεων: - δεν τροποποιεί ούτε επηρεάζει τη διαδικασία χορήγησης άδεις εκτέλεσης υπερήχων στους γιατρούς των διαφόρων ειδικοτήτων, - δεν θέτει ιδιαίτερες προϋποθέσεις και προδιαγραφές για την εγκατάσταση υπερηχογράφου και την εκτέλεση υπερήχων στα ιατρεία των γιατρών των διαφόρων ειδικοτήτων. Μόνη προϋπόθεση: ο υπερηχογράφος να διαθέτει πιστοποιητικό CE, όπως βέβαια πλέον απαιτείται για το σύνολο του χρησιμοποιούμενου ιατρικού εξοπλισμού. M. Pavlakis – C. Moschos & Associates Law Offices©

21 Διαγνωστικά Εργαστήρια Απεικονίσεων & Π.Δ. 84/2001
Διαγνωστικά Εργαστήρια Απεικονίσεων: Υποχρεωτική εγκατάσταση (και λειτουργία) υπερηχογράφου. Υπερηχογράφος εγκατεστημένος σε αίθουσα προορι-σμένη αποκλειστικά για την εκτέλεση υπερήχων, με ελάχιστη επιφάνεια 8 τ.μ. (δεν απαιτείται φυσικός φωτισμός ή αερισμός). Υπερηχογράφος πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό CE, όπως απαιτείται για το σύνολο του χρησιμοποιούμενου ιατρικού εξοπλισμού. M. Pavlakis – C. Moschos & Associates Law Offices©

22 Διαγνωστικά Εργαστήρια Απεικονίσεων & Π.Δ. 84/2001
Υποχρέωση συμμόρφωσης εν λειτουργία διαγνωστικών εργαστηρίων απεικονίσεων με τις τεχνικές προδιαγραφές του Π.Δ. 84/2001 (δυνατότητα απόκλισης 15%). Έχουν δημιουργηθεί έντονες αντιδράσεις από ακτινολόγους που δεν έχουν εκπαιδευτεί και δεν επιθυμούν να εκτελούν υπερήχους. Π.Ι.Σ. έχει προτείνει σχετική τροποποίηση εξαίρεσης εν ενεργεία ακτινολόγων που δεν επιθυμούν να εγκαταστήσουν υπερηχογράφο. Διαδικασία τροποποίησης του Π.Δ. 84/2001 βρίσκεται σε εξέλιξη (πρόταση του Υπουργείου Υγείας βρίσκεται στο ΣτΕ για έκδοση Γνωμοδότησης ως προς τις προτεινόμενες τροποποιήσεις. M. Pavlakis – C. Moschos & Associates Law Offices©

23 Τελευταία παράταση: 31/03/2007 (Ν. 3527/2007).
Προθεσμία Συμμόρφωσης Λειτουργούντων Φορέων Παροχής Π.Φ.Υ. με Π.Δ. 84/2001 Άρθρο 21 προέβλεπε αρχικά υποχρέωση συμμόρφωσης λειτουργούντων φορέων παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. εντός διετίας από δημοσίευση Π.Δ.. Τελευταία παράταση: 31/03/2007 (Ν. 3527/2007). Σύμφωνα με πληροφορίες από Υπουργείο Υγείας πρόκειται άμεσα να ψηφισθεί νέα παράταση της προθεσμίας μέχρι 31/12/2007. M. Pavlakis – C. Moschos & Associates Law Offices©

24 Υποστηρικτικό Υλικό - Νομοθεσία
Σχετική νομοθεσία (Π.Δ. 228/2000, Π.Δ. 84/2001, Ν. 3418/2005) και σχετικό υποστηρικτικό υλικό είναι διαθέσιμα online στην ιστοσελίδα του γραφείου μας: NEWS June 2007 M. Pavlakis – C. Moschos & Associates Law Offices©

25 66 Filonos & II Merarchias Str. 185 35, Piraeus, Greece
____________________________________________________ M. Pavlakis – C. Moschos & Associates 66 Filonos & II Merarchias Str. 185 35, Piraeus, Greece Tel: Fax: url:


Κατέβασμα ppt "_________________________________________________ M. Pavlakis – C"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google