Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Επικοινωνιακή Στρατηγική και Σχέδιο Δράσεων Επικοινωνίας, Πληροφόρησης και Δημοσιότητας για το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Επικοινωνιακή Στρατηγική και Σχέδιο Δράσεων Επικοινωνίας, Πληροφόρησης και Δημοσιότητας για το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Επικοινωνιακή Στρατηγική και Σχέδιο Δράσεων Επικοινωνίας, Πληροφόρησης και Δημοσιότητας για το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

2 Στόχοι Επικοινωνίας Η διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού επικοινωνιακού προγράμματος προϋποθέτει την ύπαρξη ξεκάθαρων στόχων που θα επιτευχθούν μέσα από αυτό. Οι στόχοι επικοινωνίας για το ΠΕΠ διαμορφώνονται ως εξής: 1. Παρουσίαση του προγράμματος, των στόχων και των βασικών κατευθύνσεών του 2. Ενημέρωση για τις παρεμβάσεις του ΠΕΠ σε βασικούς τομείς της Ελληνικής οικονομίας, για τα μέτρα που το συνθέτουν και για τις δυνατότητες που παρέχει 3. Ανάδειξη επιτυχημένων εφαρμογών και αποτελεσμάτων στην Ελληνική κοινωνία («καλές πρακτικές») 4. Ενημέρωση για τα σημαντικά στάδια υλοποίησης του Προγράμματος (εκκίνηση, εξέλιξη, επιτυχημένες εφαρμογές, αποτελέσματα) 5. Ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης σχετικά με το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6. Πληροφόρηση για τις διαδικασίες υλοποίησης του ΠΕΠ 7. Δημιουργία ζήτησης για συμμετοχή στο Πρόγραμμα

3 Κοινό στόχος Το κοινό στόχος στο οποίο απευθύνεται η προτεινόμενη επικοινωνιακή στρατηγική χωρίζεται σε δύο κατηγορίες: Δυνητικοί τελικοί δικαιούχοι και αποδέκτες των δράσεων: Περιφερειακές υπηρεσίες, Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Φορείς Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων, κλπ. Ανάδοχοι των έργων, ΜΜΕ και ΠΜΕ που λαμβάνουν ενισχύσεις, κλπ. Επιμελητήρια, Εργατικά Κέντρα, Γεωργικοί Συνεταιρισμοί, κοινωνικοί και οικονομικοί εταίροι και επαγγελματικές οργανώσεις, κλπ. Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, οργανισμοί που αφορούν την ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων, κλπ. Κοινή γνώμη: Το σύνολο των πολιτών της χώρας, με έμφαση στους πολίτες της Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης. Διαμορφωτές κοινής γνώμης, μέσα μαζικής ενημέρωσης, ειδικές ομάδες κοινού, ενδιαφερόμενοι ιδιωτικοί και δημόσιοι φορείς.

4 Βασικό πλαίσιο 02/2004 – 12/2006 Επικοινωνιακά, διαφοροποιούμε τη στρατηγική προσέγγισης μεταξύ της προγραμματικής περιόδου 2004 – 2006 και της διάρκειας εκτέλεσης του έργου 02/2004 – 02/2006. Ορίζουμε δύο περιόδους : α) Την περίοδο ωρίμανσης 02/2004 – 02/2005, που αφορά την πρώτη γνωστοποίηση του προγράμματος στο ευρύ κοινό β) Την περίοδο αξιοποίησης των αποτελεσμάτων 02/2005 – 12/2006, η οποία εκτείνεται χρονικά και πέρα από τη λήξη του έργου του συμβούλου επικοινωνίας

5 Περίοδος ωρίμανσης 04/2004 – 02/2005
Στόχοι επικοινωνίας Γνωστοποίηση στόχων των μέτρων και των δράσεων του ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης Αναλυτική πληροφόρηση και ενημέρωση της κοινής γνώμης και των ειδικών κοινών – στόχος για τα μέτρα και τις δράσεις του προγράμματος  Αύξηση της ζήτησης για συμμετοχή στο πρόγραμμα με την προβολή των σχετικών προκηρύξεων

6 Περίοδος αξιοποίησης αποτελεσμάτων 02/2005 – 12/2006
Στόχοι επικοινωνίας Γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων των μέτρων και δράσεων του ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης που υλοποιήθηκαν, με τη μέθοδο των καλών αποτελεσμάτων  Συνέχιση της ενημέρωσης των δυνητικών δικαιούχων για τη δυνατότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα

7 Σχέδιο Δράσης για την υλοποίηση της Επικοινωνιακής Στρατηγικής
Η επικοινωνιακή πολιτική προβολής του ΠΕ χωρίζεται σε δύο φάσεις: Α’ φάση ενημέρωσης της κοινής γνώμης και των ειδικών κοινών Β’ φάση διάδοσης των αποτελεσμάτων σε όλα τα επίπεδα. Χρονικά, η Α’ φάση ξεκινάει με τη γνωστοποίηση του Προγράμματος και διαρκεί έως τον Φεβρουάριο του 2005. Η Β’ φάση εκτείνεται χρονικά από το Φεβρουάριο 2005 ως το Δεκέμβριο του 2006, αν και η διάρκεια του έργου του συμβούλου επικοινωνίας ολοκληρώνεται το Φεβρουάριο του 2006. Ακολουθούν αναλυτικά οι διαφημιστικές καμπάνιες, τα κύρια επικοινωνιακά μηνύματα καθώς και οι υποστηρικτικές ενέργειες που προτείνονται.

8 Στρατηγική Επικοινωνίας
Α’ φάση 04/2004 – 02/2005: Οι ενέργειες που θα πραγματοποιηθούν στα πλαίσια της επικοινωνιακής στρατηγικής κατά την Α’ φάση, χωρίζονται στις εξής κατηγορίες: 1. Καμπάνια προώθησης του ΠΕΠ στο σύνολό του, που θα γνωστοποιεί το πρόγραμμα και θα κτίζει κύρος 2. Καμπάνια προώθησης για τους τομείς παρέμβασης του ΠΕΠ 3. Καμπάνια ενημέρωσης για επιμέρους μέτρα του ΠΕΠ που υλοποιούνται σε όλη την Περιφέρεια.

9 Α’ φάση επικοινωνίας 02/2004 – 02/2005
1. Καμπάνια προώθησης/ κύρους Στόχος: Η ενημέρωση της κοινής γνώμης για το ΠΕΠ Η ενημέρωση αφορά τι είναι το ΠΕΠ, σε ποιους απευθύνεται, πώς συμβάλει στην ανάπτυξη της Περιφέρειας και στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης του πολίτη. Έχει στηθεί με επίκεντρο τις ανάγκες τις Περιφέρειας και τον άνθρωπο και αφορά όλους τους πολίτες, κατοίκους της Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης. Εμμέσως, βέβαια, αφορά και στην ανάπτυξη όλης της χώρας. Χρονική διάρκεια: Απρίλιος 2004 – Φεβρουάριος 2005 Η καμπάνια κύρους αποτελεί και την αφετηρία της μαζικής επικοινωνίας του ΠΕΠ. ΜΜΕ: Τηλεόραση και Εξωτερική Διαφήμιση (48φυλλες αφίσες) Επίσης, θα χρησιμοποιηθούν ενέργειες below-the-line και δημοσιότητας.

10 Α’ φάση επικοινωνίας 04/2004 – 02/2005
1. Καμπάνια προώθησης / κύρους Κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης καμπάνιας επιδιώκεται η συνολική διαφήμιση του ΠΕΠ με στόχο να «τοποθετηθεί» στο μυαλό των πολιτών ως: To Πρόγραμμα που έχει στόχο την ανάπτυξη μιας Περιφέρειας ίσων ευκαιριών, που θα στηρίζεται στην αξιοποίηση των υπαρχόντων οικονομικών δυναμικών και στη διάχυση κοινωνικό – οικονομικής ευημερίας.

11 Α’ φάση επικοινωνίας 04/2004 – 02/2005
1. Καμπάνια προώθησης/ κύρους Επικοινωνιακό Positioning (ποια είναι η αντίληψη που θέλουμε να έχουν οι πολίτες για το ΠΕΠ) Το ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης δημιουργεί τις υποδομές του 21ου αιώνα και συμβάλλει στην ανάπτυξη του κάθε πολίτη ατομικά: ενισχύοντας τις επενδύσεις του, υποστηρίζοντας τις ιδέες του και υλοποιώντας τα όνειρά του. Κύριο επικοινωνιακό μήνυμα: Η ζωή μας βελτιώνεται Ύφος επικοινωνίας: Απλό, άμεσο ώστε να είναι κατανοητό από όλους Η δημιουργική προσέγγιση είναι «λογική» και «συναισθηματική» γιατί χρειάζεται να πείσει και να κινητοποιήσει

12 Α’ φάση επικοινωνίας 04/2004 – 02/2005
2. Καμπάνια προώθησης για τους τομείς παρέμβασης του ΠΕΠ Το ΠΕΠ είναι ένα πρόγραμμα που έχει στόχο τη συνολική αναβάθμιση της Περιφέρειας, μέσω μιας σειράς ολοκληρωμένων παρεμβάσεων στους βασικούς τομείς της Ελληνικής οικονομίας. Στόχοι: 1) ενημέρωση της κοινής γνώμης για τις παρεμβάσεις και τα επιμέρους αποτελέσματα του Προγράμματος 2) ενημέρωση των τελικών δικαιούχων και των αποδεκτών για τις προϋποθέσεις και τον τρόπο συμμετοχής τους στο Πρόγραμμα και συνεπώς δημιουργία ζήτησης για συμμετοχή. ΜΜΕ: Καταχωρήσεις στον Τύπο και διαφημίσεις στο ραδιόφωνο, προκειμένου να επικοινωνηθεί περισσότερη ναι αναλυτικότερη πληροφορία, αλλά και να μεγιστοποιηθεί η συχνότητα και συνεπώς η αναμνησιμότητας της επικοινωνίας.

13 Α’ φάση επικοινωνίας 04/2004 – 02/2005
2. Καμπάνια προώθησης για τους τομείς παρέμβασης του ΠΕΠ Οι τομείς αυτοί είναι: Μεταποίηση – Καινοτομία – Υπηρεσίες – Τεχνολογία – Έρευνα Τουρισμός Μεταφορές Περιβάλλον Εκπαίδευση Υγεία – Πρόνοια Πολιτισμός Κατάρτιση – Απασχόληση Αγροτική ανάπτυξη Ολοκληρωμένα προγράμματα - Αστικής ανάπτυξης - Ανάπτυξης της υπαίθρου

14 Α’ φάση επικοινωνίας 04/2004 – 02/2005
2. Καμπάνια προώθησης για τους τομείς παρέμβασης του ΠΕΠ Προτείνουμε την ομαδοποίηση των τομέων παρέμβασης, των μέτρων και των δράσεων του ΠΕΠ, προκειμένου να επιτύχουμε μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας της καμπάνιας και καλύτερη κατανόηση του συνολικού προγράμματος. Η ομαδοποίηση αυτή έχει γίνει παίρνοντας υπόψη μας τρεις βασικούς παράγοντες: 1. Τη διάκριση σε τομείς που δημιουργούν υποδομές και σε τομείς που στηρίζονται στη συμμετοχή των πολιτών. 2. Τη σημαντικότητα των μέτρων. 3. Τη θεματική ομαδοποίηση, π.χ. Εκπαίδευση και Πολιτισμός είναι τομείς που αφορούν την ποιότητα ζωής και επομένως μπορούν να ομαδοποιηθούν.

15 Καμπάνια προώθησης για τους τομείς παρέμβασης του ΠΕΠ
Θεματικές καμπάνιες 1ο θέμα : Δημιουργεί τις υποδομές του 21ου αιώνα Τομέας: Μεταφορές /Υποδομές Κύριο μήνυμα: Δημιουργούμε τις υποδομές που θα φέρουν την Περιφέρεια Α.Μ.Θ. πιο κοντά στην Ευρώπη

16 Καμπάνια προώθησης για τους τομείς παρέμβασης του ΠΕΠ
Θεματικές καμπάνιες 2ο θέμα : Ποιότητα ζωής Τομέας: Περιβάλλον, Πολιτισμός, Εκπαίδευση, Υγεία – Πρόνοια Κύριο μήνυμα: Το ΠΕΠ Α.Μ.Θ. αμβλύνει τις ενδοπεριφερειακές και διαπεριφερειακές κοινωνικές ανισότητες και συμβάλλει στην αναβάθμιση της ποιότητας της καθημερινής ζωής του πολίτη.

17 Καμπάνια προώθησης για τους τομείς παρέμβασης του ΠΕΠ
Θεματικές καμπάνιες 3ο θέμα : Ανάπτυξη της Υπαίθρου Τομέας: Αγροτική Ανάπτυξη και Πρόγραμμα Ανάπτυξης Υπαίθρου Κύριο μήνυμα: Το ΠΕΠ συμβάλλει γενικότερα στην ανάπτυξη της υπαίθρου και ειδικότερα δίνει την ευκαιρία στους πολίτες των ορεινών και νησιωτικών περιοχών να δραστηριοποιηθούν, βάσει των μέτρων που προκηρύσσονται από το πρόγραμμα

18 Καμπάνια προώθησης για τους τομείς παρέμβασης του ΠΕΠ
Θεματικές καμπάνιες 4ο θέμα : Επιχειρηματικότητα / Απασχόληση Τομέας: Μεταποίηση, Τουρισμός, Κατάρτιση – Απασχόληση Κύριο μήνυμα: Το ΠΕΠ παρέχει δυνατότητες για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την καταπολέμηση της ανεργίας. Το πρόγραμμα δημιουργεί προϋποθέσεις για μια Περιφέρεια ίσων ευκαιριών

19 Α’ φάση επικοινωνίας 04/2004 – 02/2005
3. Καμπάνια ενημέρωσης για τα μέτρα των δράσεων του ΠΕΠ Στόχος: Ενημέρωση της κοινής γνώμης για τις παρεμβάσεις που θα πραγματοποιηθούν στα πλαίσια της υλοποίησης των διαφόρων μέτρων των δράσεων του προγράμματος. ΜΜΕ: Θα χρησιμοποιηθούν καταχωρήσεις στον Τύπο και διαφημίσεις στο ραδιόφωνο, προκειμένου να προβληθούν οι προκηρύξεις των μέτρων και να ενεργοποιηθεί η συμμετοχή στο πρόγραμμα. Συνολικά: Με τις θεματικές καμπάνιες που προτείνουμε θα επιτύχουμε τη συνέργια, επικοινωνώντας έτσι το εύρος του Προγράμματος και κτίζοντας την αξιοπιστία του. Αναμένεται ότι οι καμπάνιες αυτές θα στηρίξουν όλο το Πρόγραμμα, αναδεικνύοντας το έργο που γίνεται στην περιφέρεια και καταπολεμώντας ουσιαστικά τη δυσπιστία της κοινής γνώμης.

20 Β’ φάση επικοινωνίας 02/2005 – 02/2006
Β’ φάση επικοινωνίας 02/2005 – 02/2006 1. Σπονδυλωτή καμπάνια προώθησης αποτελεσμάτων Στόχος: Διάδοση σε όλα τα επίπεδα (πολίτες, ειδικά κοινά-στόχος). Το στάδιο αυτό αποσκοπεί στη μεγιστοποίηση των ωφελειών των δράσεων του ΠΕΠ, μέσω της διάδοσης/ επίδειξης των καλών αποτελεσμάτων. Μορφή: Θεματική σπονδυλωτή καμπάνια (θα αποτελείται από 4 διαφορετικά θέματα), η οποία θα αναδείξει τα αποτελέσματα μέσα από «καλές πρακτικές». Τα τέσσερα θέματα της καμπάνιας θα αντιστοιχούν στις τέσσερις θεματικές καμπάνιες που έχουν προσδιοριστεί στην καμπάνια προώθησης των τομέων παρέμβασης του προγράμματος. ΜΜΕ: Θα χρησιμοποιηθεί η τηλεόραση για να επιτευχθεί ευρεία διάδοση της προβολής των θετικών αποτελεσμάτων του προγράμματος.

21 Στη συνέχεια, προτείνουμε μια σειρά από ενέργειες below-the-line.
Κατηγορίες ενεργειών επικοινωνίας Λαμβάνοντας υπόψη τα δύο κοινά-στόχος όπως έχουν οριστεί ανωτέρω, οι ενέργειες επικοινωνίας διαχωρίζονται σε: 1. Ενέργειες που ονομάζονται above - the - line, αφορούν τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και στοχεύουν κυρίως στην ενημέρωση και πληροφόρηση της κοινής γνώμης. 2. Ενέργειες που ονομάζονται below - the - line, αφορούν στοχευόμενες ενέργειες σε ειδικά κοινά, τελικούς δικαιούχους, αποδέκτες, διαμορφωτές κοινής γνώμης και είναι άμεσες. Για παράδειγμα: προωθητικές ενέργειες, αρθρογραφία, αποστολή ενημερωτικού υλικού, κλπ. Οι ενέργειες above-the-line έχουν αναλυθεί ανωτέρω, στις διαφημιστικές καμπάνιες. Στη συνέχεια, προτείνουμε μια σειρά από ενέργειες below-the-line.

22 Ενέργειες below-the-line
Σημασία - Στόχοι Η μαζική επικοινωνία μπορεί να ενημερώσει το σύνολο του πληθυσμού για το ΠΕΠ, να κτίσει κύρος και να προκαλέσει το ενδιαφέρον. Η μαζικότητα των μέσων εξασφαλίζει την κάλυψη του κοινού – στόχος. Οι προωθητικές ενέργειες, όμως, είναι αυτές που θα πληροφορήσουν αναλυτικότερα και σε βάθος για τα επιμέρους μέτρα και τις δράσεις του ΠΕΠ. Λειτουργούν συμπληρωματικά στη μαζική επικοινωνία, διέπονται από τη φιλοσοφία της και χρησιμοποιούν τα ίδια κύρια επικοινωνιακά μηνύματα. Οι προωθητικές ενέργειες σχεδιάζονται έτσι ώστε να προσεγγίζουν άμεσα το κοινό – στόχος. Η επικοινωνία στα ΜΜΕ, η δημοσιότητα και οι προωθητικές ενέργειες θα προσεγγίσουν το κοινό – στόχος από διαφορετικές διόδους επικοινωνίας, θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά, μεγιστοποιώντας την αποτελεσματικότητα και εξασφαλίζοντας σαφή αποκωδικοποίηση των μηνυμάτων και υψηλότερη αναμνησιμότητα.

23 Ενέργειες below-the-line
τους τελικούς δικαιούχους αλλά και τους αποδέκτες, τους διαμορφωτές και τους πολλαπλασιαστές της κοινής γνώμης. Στόχοι: Να ενημερώσουμε όσο το δυνατόν πιο διεξοδικά τους τελικούς δικαιούχους, έτσι ώστε να διαχειριστούν το ΠΕΠ αποτελεσματικά. Να ενημερώσουμε τους αποδέκτες και να δημιουργήσουμε ζήτηση για συμμετοχή σε συγκεκριμένα μέτρα και δράσεις.  Να προσεγγίσουμε τους Διαμορφωτές της κοινής γνώμης έτσι ώστε εκείνοι με τη σειρά τους να λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές πληροφόρησης και παράλληλα να δημιουργηθεί θετικό κλίμα και εικόνα για το ΠΕΠ. Σχεδιάζοντας ενέργειες εξειδικευμένες για συγκεκριμένα κοινά και μέτρα, π.χ αγρότες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τουριστικές επιχειρήσεις, κ.λ.π, αυξάνουμε την αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας.

24 Ενέργειες below-the-line
Προτείνεται η υλοποίηση των ακόλουθων ενεργειών: Ενέργειες Δημοσίων Σχέσεων Προωθητικές Ενέργειες Διοργάνωση Σεμιναρίων/ Ημερίδων Σχεδιασμός υλικού προώθησης Περιοδικές & Μαζικές Αποστολές (direct mail) Λειτουργία Γραφείου Πληροφόρησης (Infodesk)

25 Δημόσιες Σχέσεις: στόχοι – οφέλη
Στόχοι: Υποστήριξη και εμπλουτισμός των μηνυμάτων της διαφημιστικής καμπάνιας αλλά και των λοιπών προωθητικών ενεργειών. Ευαισθητοποίηση των κοινών – στόχος και κατ΄επέκταση προσέλκυση των αποδεκτών να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που τους παρέχει το ΠΕΠ. Οφέλη: Αναλυτικότερη επεξήγηση και υποστήριξη του διαφημιστικού μηνύματος. Δημιουργία έξωθεν καλής μαρτυρίας για το πρόγραμμα, εφόσον η παρουσίαση γίνεται από τρίτο πρόσωπο (δημοσιογράφοι) και δεν προβάλλεται από διαφήμιση ή από την ίδια τη Διαχειριστική Αρχή ή την κυβέρνηση. Οι ενέργειες Δημοσίων Σχέσεων που προτείνονται παρακάτω συνδέονται άμεσα με τις υπόλοιπες ενέργειες και θα συμβάλλουν συνεργικά στην υλοποίηση των επικοινωνιακών στόχων που έχουν τεθεί.

26 Προτεινόμενες ενέργειες Δημοσίων Σχέσεων
Προτείνεται η υλοποίηση των ακόλουθων ενεργειών Δημοσίων Σχέσεων: Δημιουργία λίστας δημοσιογράφων σε έντυπα,τηλεόραση, ραδιόφωνο και το Διαδίκτυο που ασχολούνται με θέματα που αφορούν το Πρόγραμμα (επιχειρηματικό, οικονομικό ρεπορτάζ, κ.α).  Δημιουργία ολοκληρωμένου δημοσιογραφικού φακέλου που θα περιέχει τις παρακάτω πληροφορίες: Τι είναι το ΠΕΠ Ποιες είναι οι βασικές κατευθύνσεις του ΠΕΠ (στόχοι και εύρος του Προγράμματος) Ποιοι είναι οι τομείς παρέμβασης Ποια είναι τα βασικά μέτρα, οι τελικοί δικαιούχοι, οι άμεσα και έμμεσα ωφελούμενοι Κείμενα ερωταπαντήσεων σχετικά με τις πιο συνηθισμένες ερωτήσεις για το ΠΕΠ Παρουσίαση επιτυχημένων παραδειγμάτων όπου αυτό είναι εφικτό

27 Προτεινόμενες ενέργειες Δημοσίων Σχέσεων
Αποστολή δελτίων τύπου για τις Ενημερωτικές Ημερίδες που θα διοργανωθούν στη Κομοτηνή και σε άλλες επαρχιακές πόλεις, με στόχο την ενημέρωση και την προσέλκυση του κοινού σε αυτές Επιλεκτική τροφοδοσία άρθρων και συνεντεύξεων με εκπροσώπους της περιφέρειας Παρουσίαση μέσω αρθρογραφίας ή συνεντεύξεων σε τοπικά Μέσα με εκπροσώπους των Τελικών Δικαιούχων για τη σημασία του έργου τους και το αντίκτυπο που θα έχει στην τοπική κοινωνία. Προβολή του Προγράμματος και της μέχρι τώρα εξέλιξής του σε πανελλαδικά φύλλα εφημερίδων

28 Προτεινόμενες ενέργειες Δημοσίων Σχέσεων
Παρουσίαση αποτελεσμάτων του Προγράμματος και πως αυτά ωφέλησαν τους άμεσα και έμμεσα ενδιαφερόμενους Άμεση και καθημερινή ανταπόκριση στα ερωτήματα του Τύπου Πέρα από τις παραπάνω προτεινόμενες ενέργειες, στα πλαίσια των ενεργειών Δημοσίων Σχέσεων εντάσσεται η υποστήριξη των εκδηλώσεων και της μαζικής επικοινωνίας του ΠΕΠ. Επίσης, θα σχεδιαστεί πρόγραμμα επικοινωνίας προκηρύξεων, θα εκδίδονται δελτία τύπου όποτε χρειάζεται και θα οργανωθεί διαδικασία αποδελτίωσης Τύπου.

29 Προωθητικές ενέργειες: στόχοι – οφέλη
Στόχοι: Παροχή αναλυτικής και εις βάθος ενημέρωσης για το πρόγραμμα, τα μέτρα και τις δράσεις του, καθώς και για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, για την προσέλκυση και διευκόλυνση ενδιαφερομένων. Άμεση προσέγγιση των δυνητικών δικαιούχων και αποδεκτών, προκειμένου να αυξηθεί η ζήτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα. Οφέλη: Πιο άμεση προσέγγιση των κοινών-στόχος και παροχή ουσιαστικότερης ενημέρωσης για το πρόγραμμα απευθείας στα άτομα που αφορά άμεσα. Πολλαπλασιασμός και εμπλουτισμός της διαφημιστικής προβολής που θα πραγματοποιείται από τα ΜΜΕ. Οι προωθητικές ενέργειες που προτείνονται παρακάτω συνδέονται άμεσα με τις υπόλοιπες ενέργειες και θα συμβάλλουν συνεργικά στην υλοποίηση των επικοινωνιακών στόχων που έχουν τεθεί.

30 Προτεινόμενες προωθητικές ενέργειες
1. Κινητή μονάδα επικοινωνίας 2. Ανοιχτή τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης (call center) 3. Διανομή έντυπου υλικού

31 Προτεινόμενες προωθητικές ενέργειες
1. Κινητή μονάδα επικοινωνίας Η ενέργεια πραγματοποιείται σε αστικές και ημιαστικές περιοχές των πέντε νομών της Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, όπου κρίνεται ότι χρειάζεται ενίσχυση της επικοινωνίας του Προγράμματος. Ένα αυτοκίνητο, ειδικά σηματοδοτημένο ΠΕΠ, επισκέπτεται και σταματά σε σημεία μαζικής συνάθροισης κοινού (πλατείες, εμπορικοί δρόμοι, κλπ). Επιτόπου στήνεται ένας χώρος υποδοχής και προσκαλείται το κοινό να προσέλθει στο ειδικά διαμορφωμένο όχημα, προκειμένου να ενημερωθεί για τις δράσεις του Προγράμματος. Η επικοινωνία γίνεται με τη βοήθεια ειδικού εξοπλισμού (laptops,video cameras, κλπ). Επίσης, διανέμεται έντυπο ενημερωτικό υλικό.

32 Προτεινόμενες προωθητικές ενέργειες
2. Ανοιχτή τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης (call center) Η γραμμή αυτή θα λειτουργεί στο γραφείο πληροφόρησης κοινού (infodesk), με στόχο να παρέχει τη δυνατότητα ενημέρωσης σε όλους τους ενδιαφερόμενους. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να τηλεφωνούν και να ενημερώνονται για το πρόγραμμα, τα επιμέρους μέτρα και δράσεις, καθώς και για τις διαδικασίες υποβολής αιτήσεων. Ο αριθμός της τηλεφωνικής γραμμής θα συνοδεύει κάθε μορφή επικοινωνίας του ΠΕΠ (τηλεοπτικό σποτ, έντυπο, καταχώρηση, κλπ.), ώστε να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την παροχή πληροφοριών σχετικά με το πρόγραμμα.

33 Προτεινόμενες προωθητικές ενέργειες
3. Διανομή έντυπου υλικού 1. Λογαριασμός της ΔΕΗ Προτείνεται η χρήση των λογαριασμών της ΔΕΗ για να προσεγγίσουμε κάθε σπίτι, σε όλη την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης. Μέσα στο φάκελο του λογαριασμού θα υπάρχει ένα έντυπο μικρών διαστάσεων που θα ενημερώνει για τις δράσεις και τα μέτρα του ΠΕΠ και θα καλεί τους πολίτες να συμμετέχουν. 2. Νομαρχίες – Δήμοι Οι Νομαρχίες και οι Δήμοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως σημεία επικοινωνίας για το πρόγραμμα και τις επιμέρους δράσεις του. Επιλεγμένα σημεία θα σηματοδοτηθούν (π.χ. με αφίσες, banners ή ειδικά διαμορφωμένα stand) και από εκεί θα διατίθεται ενημερωτικό υλικό στους ενδιαφερόμενους. 3. Περιοδικές αποστολές μέσω ηλεκτρονικού ή συμβατικού ταχυδρομείου σε συγκεκριμένες διευθύνσεις, π.χ τουριστικές επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα, κλπ.

34 Οργάνωση εκδηλώσεων προβολής και προώθησης
Στα πλαίσια των ενεργειών Δημοσιότητας & Προβολής του ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, ο Σύμβουλος Δημοσιότητας, σε συνεργασία με την ΕΥΔ, θα ασχοληθεί με το σχεδιασμό και τη διοργάνωση εκδηλώσεων που θα έχουν ως στόχο την ενεργοποίηση των Δυνητικών Τελικών Δικαιούχων καθώς και των αποδεκτών/ ωφελούμενων των δράσεων του ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης. Οι εκδηλώσεις θα είναι άμεσα συνδεδεμένες με τις τέσσερις θεματικές καμπάνιες του προγράμματος και θα χωριστούν σε δύο κατηγορίες: Εξειδικευμένες συναντήσεις εργασίας/ σεμινάρια για τα στελέχη των Δυνητικών Τελικών Δικαιούχων. Ημερίδες παρουσίασης του συνόλου των δράσεων του ΠΕΠ στο κοινό (τελικοί, δικαιούχοι, αποδέκτες/ ωφελούμενοι).

35 Οργάνωση εκδηλώσεων προβολής και προώθησης
Εξειδικευμένες συναντήσεις εργασίας/ σεμινάρια Οι συναντήσεις αυτές προτείνεται να γίνουν με «κλειστό» αριθμό συμμετεχόντων, περίπου 5 – 10 άτομα σε κάθε σεμινάριο, θα προηγούνται των άμεσων προκηρύξεων της ΕΥΔ και θα εστιάζονται σε «τεχνικά» θέματα ωρίμανσης πράξεων και ενεργοποίησης των Τελικών Δικαιούχων. Προτείνεται να γίνουν 10 συναντήσεις εργασίας που θα καλύψουν τις τέσσερις βασικές κατηγορίες Τελικών Δικαιούχων: Ελληνικό Δημόσιο (Περιφερειακές υπηρεσίες, δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί) ΝΠΔΔ καθώς και οι σχετιζόμενοι με το πρόγραμμα κοινωνικοί και οικονομικοί εταίροι ΟΤΑ Α και Β Βαθμού ΜΚΟ, ΝΠΙΔ που εποπτεύονται από το δημόσιο, αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες κ.λ.π.

36 Οργάνωση εκδηλώσεων προβολής και προώθησης
Εξειδικευμένες συναντήσεις εργασίας/ σεμινάρια Η ενημέρωση των Τελικών δικαιούχων προτείνεται να γίνει σε δύο κύκλους εξειδικευμένων συναντήσεων εργασίας /σεμιναρίων: Α’ κύκλος εξειδικευμένων συναντήσεων εργασίας /σεμιναρίων: πέντε, ένα σε κάθε πρωτεύουσα νομού κατά την Α’ φάση επικοινωνίας, με στόχο την άμεση ενημέρωση συγκεκριμένων κατηγοριών Τελικών Δικαιούχων (φορείς του Ελληνικού Δημοσίου όπως Περιφερειακές υπηρεσίες, δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί και ΟΤΑ Α και Β Βαθμού) ώστε να προχωρήσει άμεσα η υλοποίηση του προγράμματος και να υπάρξει ζήτηση για το πρόγραμμα. Β’ κύκλος εξειδικευμένων συναντήσεων εργασίας /σεμιναρίων: πέντε, ένα σε κάθε πρωτεύουσα νομού κατά τη Β’ φάση επικοινωνίας για τους υπόλοιπους Τελικούς Δικαιούχους (ΝΠΔΔ καθώς και οι σχετιζόμενοι με το πρόγραμμα κοινωνικοί και οικονομικοί εταίροι ΜΚΟ, ΝΠΙΔ που εποπτεύονται από το δημόσιο, αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες, κλπ.).

37 Οργάνωση εκδηλώσεων προβολής και προώθησης
Ημερίδες Κατά τη διάρκεια των Ενεργειών Δημοσιότητας & Προβολής θα διοργανωθούν οκτώ (8) Ημερίδες παρουσίασης του συνόλου των δράσεων του ΠΕΠ στο ευρύ κοινό (τελικοί, δικαιούχοι, αποδέκτες/ ωφελούμενοι). Οι ημερίδες προτείνεται να πραγματοποιηθούν στις πρωτεύουσες των νομών της Περιφέρειας αλλά και σε κάποιες από τις σημαντικότερες πόλεις αυτής. Στα πλαίσια των ημερίδων θα παρουσιάζεται το σύνολο των τρεχόντων και των προβλεπόμενων δράσεων στον κάθε Νομό, έτσι ώστε να τονίζεται η συνεισφορά του προγράμματος στην ισόρροπη ανάπτυξη και τη μείωση των ενδοπεριφερειακών και διαπεριφερειακών ανισοτήτων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Παράλληλα, θα επιδιώκεται μέσα από αυτές τις ημερίδες η δημιουργία ευρύτερων συναινέσεων και συνεργασιών σε επίπεδο Νομού, με στόχο την επίτευξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων στο Νομό μέσω του ΠΕΠ.

38 Οργάνωση εκδηλώσεων προβολής και προώθησης
Ημερίδες Οι ημερίδες θα αποτελέσουν ένα βασικό τμήμα στις προτεινόμενες τέσσερις Θεματικές καμπάνιες και θα ενημερώσουν την κοινή γνώμη για τις δράσεις και τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις του ΠΕΠ ΑΜΘ. Άμεσα προτείνεται η υλοποίηση πέντε (5) ημερίδων ως ακολούθως: «Επιχειρηματικότητα – Απασχόληση»: προτείνεται η υλοποίηση δύο ημερίδων για την Επιχειρηματικότητα – μία (1) στην Καβάλα με έμφαση στον Τουρισμό και μία (1) στην Κομοτηνή με έμφαση στην Υποστήριξη ΜΜΕ & ΠΜΕ. (Χρόνος Υλοποίησης: Σεπτέμβριος 2004) Επίσης, για την Απασχόληση προτείνεται η υλοποίηση μίας (1) ημερίδας στην Κομοτηνή, η οποία θα στοχεύει στη δημιουργία ζήτησης για τα προγράμματα κατάρτισης του ΠΕΠ και θα ενημερώσει την κοινή γνώμη για τις παρεμβάσεις του προγράμματος σε θέματα απασχόλησης. (Χρόνος Υλοποίησης: Οκτώβριος 2004) «Ανάπτυξη της Υπαίθρου»: προτείνεται η υλοποίηση δύο (2) ημερίδων με έμφαση στις δράσεις για την ενίσχυση του αγροτικού τομέα, οι οποίες προτείνεται να υλοποιηθούν στη Δράμα και την Ξάνθη. (Χρόνος Υλοποίησης: Σεπτ.-Οκτ. 2004)

39 Σχεδιασμός υλικού προώθησης
Για την υποστήριξη των προωθητικών ενεργειών, προτείνεται ο σχεδιασμός του ακόλουθου υλικού προώθησης: Έντυπα Ηλεκτρονικά Μέσα Video CD-ROM

40 Σχεδιασμός υλικού προώθησης
Σχεδιασμός εντύπων Τα έντυπα τα οποία θα σχεδιαστούν για το ΠΕΠ θα είναι 2 ειδών: Α. Ένα ειδικό έντυπο για κάθε έναν από τους «τέσσερις μεγάλους τομείς του ΠΕΠ» και συγκεκριμένα: Δημιουργεί τις υποδομές του 21ου αιώνα Βελτίωση της ποιότητας ζωής του πολίτη της Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Ανάπτυξη της υπαίθρου και αγροτική ανάπτυξη Απασχόληση, επιχειρηματικότητα & ανταγωνιστικότητα Β. Τρία – τέσσερα ειδικά έντυπα για μεγάλα έργα του ΠΕΠ, τα οποία θα αποφασιστούν από κοινού με την ΕΥΔ και ανάλογα με την πορεία των έργων. Όλα τα έντυπα θα είναι διαθέσιμα και σε ηλεκτρονική μορφή στο δικτυακό τόπο της ΕΥΔ και της Περιφέρειας. Στο περιεχόμενο των εντύπων της Β κατηγορίας θα δίνεται έμφαση στις δυνατότητες που δίνουν τα διάφορα μέτρα του ΠΕΠ και πως μπορούν αυτές να αξιοποιηθούν από τους πολίτες, τις επιχειρήσεις κ.λ.π. Ακόμα, θα δίνεται έμφαση στα αποτελέσματα των έργων και στο τι αυτά σημαίνουν για την καθημερινή ζωή του πολίτη της Περιφέρειας, καθώς και στις αναμενόμενες επιπτώσεις στην ανάπτυξη και την εξέλιξη της περιοχής.

41 Σχεδιασμός υλικού προώθησης
Σχεδιασμός ειδικών εντύπων Επιπρόσθετα στα ενημερωτικά έντυπα που προτείνονται για την υποστήριξη της προβολής του προγράμματος, προτείνεται επίσης η υλοποίησης κάποιων «ειδικών» εντύπων, που στόχο θα έχουν να προβάλλουν το έργο και τις καλές πρακτικές του ΠΕΠ στο ευρύ κοινό, με τρόπο ελκυστικό και ενδιαφέρον. Σειρά από καρτ-ποστάλ με φωτογραφίες «πριν» και «μετά» έργων που έχουν χρηματοδοτηθεί από το ΠΕΠ (π.χ. αναστηλωμένος ξενώνας, επέκταση/ αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων). Σημειωματάριο ΠΕΠ, με το λογότυπο του προγράμματος στο εξώφυλλο και στις πρώτες σελίδες ένα απτό παράδειγμα «καλών πρακτικών» με φωτογραφίες (π.χ. αγροτική ανάπτυξη, υποδομές). Ημερολόγιο ΠΕΠ. Σε κάθε σελίδα θα μπαίνει μια φωτογραφία τοπίου/ χωραφιού, μικρή φωτογραφία αγρότη και δίπλα οι ημέρες του μήνα και από κάτω πληροφορίες για τις δράσεις του προγράμματος/ ενημέρωση για τα προϊόντα της περιοχής/ τοπικά έθιμα ή συνταγές, κλπ.

42 Σχεδιασμός υλικού προώθησης
Multimedia παρουσιάσεις σε μορφή CDROM Προτείνεται η παραγωγή και διανομή CDROM τίτλων οι οποίοι περιέχουν multimedia παρουσιάσεις για τους διακριτούς τομείς του ΠΕΠ. Περιεχόμενο Όπως και στην περίπτωση των εντύπων (υποκατηγορία εντύπων β) θα παραχθούν CD ROM για κάθε ένα από τους «τέσσερις μεγάλους τομείς του ΠΕΠ»: Υποδομές του 21ου αιώνα Βελτίωση της ποιότητας ζωής του πολίτη της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης Ανάπτυξη της υπαίθρου και αγροτική ανάπτυξη Απασχόληση και επιχειρηματικότητα Αντίθετα με τα έντυπα (στα οποία αναγκαστικά η πληροφορία είναι περιορισμένη) τα CD Rom θα δώσουν τη δυνατότητα στον ενδιαφερόμενο να έχει μια πολύ πιο λεπτομεριακή πληροφόρηση συνδυάζοντας «τεχνικές πληροφορίες» με εικόνα, video, φωνή και μουσική έτσι ώστε να είναι πιο εύκολη και ευχάριστη η πρόσβαση στην πληροφορία. Για τον ενδιαφερόμενο που είναι και τελικός δικαιούχος ή αποδέκτης δράσεων το CDRom θα περιέχει συστηματοποιημένες και πληροφορίες σχετικά με το πως θα συμπληρώσει και θα υποβάλλει ΤΔΕ, πως θα παρακολουθεί το έργο του και τι χρειάζεται να κάνει για να τηρεί τις υποχρεώσεις του απέναντι στην περιφέρεια, το ελληνικό δημόσιο και τις αρχές της Ε.Ε. Επίσης θα παρουσιάζει συστηματοποιημένα σχετική νομοθεσία, καλές πρακτικές, παραδείγματα από έργα του Β’ ΚΠΣ που ολοκληρώθηκαν καθώς και παραπομπές (links) για περισσότερες πληροφορίες.

43 Σχεδιασμός υλικού προώθησης
Multimedia παρουσιάσεις σε μορφή CDROM Για τον πολίτη που θέλει να ενημερωθεί για τις δράσεις του ΠΕΠ σε ένα τομέα αλλά και για το μαθητή, τον εκπαιδευτικό κ.λ.π. θα παρουσιάζονται με χρήση των Multimedia η στρατηγική ανάπτυξης της περιφέρειας για το συγκεκριμένο τομέα, πως αυτή υλοποιείται σήμερα και πως μπορεί να συμβάλλει και αυτός στην υλοποίηση και στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων. Πλεονεκτήματα Η δημιουργία multimedia παρουσιάσεων προσφέρει ένα εντυπωσιακό και οικονομικό τρόπο διαφήμισης και προώθησης των δράσεων του ΠΕΠ, ήχο, βίντεο, κινούμενα γραφικά, γραφήματα, φωτογραφίες και κείμενο, μέσα από μια interactive και καλαίσθητη σύγχρονη προσέγγιση. Ο συνδυασμός των διαφορετικών media παρέχει ένα αποτελεσματικό οπτικοακουστικό μέσο προβολής με τα ακόλουθα πλεονεκτήματα: μεταδίδουν στον χρήστη με αποτελεσματικό τρόπο το μήνυμα ή την πληροφορία βοηθούν στην αφομοίωση μεγάλου όγκου πληροφορίας κεντρίζουν το ενδιαφέρον του χρήστη ενισχύουν την εικόνα της της εταιρίας όσον αφορά την υιοθέτηση σύγχρονων τεχνολογικά λύσεων

44 Σχεδιασμός υλικού προώθησης
Multimedia παρουσιάσεις σε μορφή CDROM Μεθοδολογία Για την υλοποίηση των τίτλων πολυμέσων, ο Σύμβουλος Επικοινωνίας μπορεί να παρέχει όλες τις απαιτούμενες υπηρεσίες: Λεπτομερής καθορισμός σεναρίου. Θεματικές ενότητες προς παρουσίαση, με πλήρη σαφήνεια των δεδομένων που θα περιλαμβάνουν. Επιλογή των βίντεο, του ήχου και ό,τι άλλο θα συμπεριληφθεί στην εφαρμογή.

45 Περιοδικές και μαζικές αποστολές (direct mail)
Ανάπτυξη μηχανισμού μαζικών αποστολών Ο Ανάδοχος θα οργανώσει τους αποδέκτες της ενημέρωσης της ΕΥΔ σε βάση δεδομένων, η οποία θα εμπλουτίζεται συνεχώς (μέσω και των «πολλαπλασιαστών», βλέπε παραπάνω). Με τη χρήση αυτής της βάσης δεδομένων θα αναπτυχθεί μηχανισμός μαζικών απόστολών πληροφόρησης, προσκλήσεων προς Τελικούς Δικαιούχους, προσκλήσεων σε ημερίδες, κλπ. Η βάση δεδομένων θα δίνει τη δυνατότητα κατηγοριοποίησης των αποδεκτών με βάση τουλάχιστον 3 κριτήρια: Γεωγραφικό κριτήριο Τομέας Κατηγορία τελικού δικαιούχου ή αποδέκτη Η επιδίωξη θα είναι ο μεγάλος όγκος των αποστολών να γίνεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αλλά θα δίνεται η δυνατότητα και ταχυδρομικής αποστολής στην περίπτωση που η αποστολή δεν είναι εφικτή ή στην περίπτωση που απαιτείται από το πρωτόκολλο (π.χ. επίσημες προσκλήσεις για εκδηλώσεις).

46 Γραφείο πληροφόρησης (Infodesk)
Για ένα πολυετές, πολυτομεακό και σύνθετο πρόγραμμα όπως είναι το ΠΕΠ Α.Μ.Θ., η σωστή κατεύθυνση της πληροφόρησης είναι όρος ύπαρξης. Έχει διαπιστωθεί ότι ο πολίτης ή ακόμη και ο ειδικός που προσπαθεί να έρθει σε επαφή με μια αρμόδια υπηρεσία για ένα θέμα που τον απασχολεί χάνει πολύ χρόνο στην προσπάθεια να εντοπίσει τη σωστή πηγή στην οποία πρέπει να απευθυνθεί. Από την άλλη μεριά, ένα μεγάλο ποσοστό των ερωτημάτων αποτελούν απλή αναζήτηση πληροφοριών που είναι άμεσα διαθέσιμες και μπορούν να απαντηθούν χωρίς να υπάρχει ανάγκη να εμπλακεί κάποιος καθ’ ύλην αρμόδιος. Προτείνεται η δημιουργία εντός της ΕΥΔ ενός γραφείου πληροφόρησης, το οποίο θα στελεχωθεί και θα λειτουργεί με ευθύνη του αναδόχου. Ο ρόλος του γραφείου πληροφόρησης είναι διπλός: Αποτελεί την πρώτη επαφή του ενδιαφερόμενου με το ΠΕΠ και την ΕΥΔ και με αυτή την έννοια παρέχει τις βασικές πληροφορίες προς αυτόν, και λειτουργεί ως «γραφείο προσανατολισμού» του πολίτη προς τις υπηρεσίες από όπου θα πάρει τις πιο εξειδικευμένες πληροφορίες τις οποίες αναζητά. Το γραφείο πληροφόρησης προτείνεται να λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9:00-16:00). Το/ τα άτομο/α που θα στελεχώσουν το γραφείο πληροφόρησης θα πρέπει να εκπαιδευτούν κατάλληλα από την ΕΥΔ, για να είναι σε θέση να παρέχουν τη σωστή πληροφόρηση στους ενδιαφερόμενους.

47 Έρευνες Κοινού Στα πλαίσια του προγράμματος επικοινωνίας του ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, προτείνεται η υλοποίηση ενός ερευνητικού προγράμματος, με στόχο την τροφοδότηση της επικοινωνιακής στρατηγικής με πρωτογενή πληροφόρηση αναφορικά με τα κοινά-στόχος, τόσο κατά την περίοδο ωρίμανσης όσο και κατά την περίοδο αξιοποίησης των αποτελεσμάτων. Τα συμπεράσματα της έρευνας θα συμβάλλουν στην εξειδίκευση της επικοινωνιακής στρατηγικής, όσον αφορά την καλύτερη προσέγγιση των κοινών-στόχος και την αποτελεσματικότερη επικοινωνία των μηνυμάτων στις καμπάνιες προβολής του ΠΕΠ Α.Μ.Θ.

48 Έρευνες Κοινού Προτείνεται η διενέργεια δύο ποσοτικών ερευνών, με τη μεθοδολογία των τηλεφωνικών συνεντεύξεων, σε αντιπροσωπευτικό δείγμα των πολιτών των Νομών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης. Η πρώτη έρευνα, που προτείνεται να διενεργηθεί πριν από την έναρξη της μαζικής επικοινωνίας του Προγράμματος, θα έχει στόχο να καταγράψει την υπάρχουσα αναγνωρισιμότητα του ΠΕΠ Α.Μ.Θ. από τους πολίτες, δηλαδή τι γνωρίζουν ήδη για το πρόγραμμα, τι άποψη έχουν σχηματίσει ήδη γι’ αυτό, κλπ. Η δεύτερη έρευνα, που προτείνεται να διενεργηθεί λίγο πριν τη λήξη της περιόδου εκτέλεσης του έργου (Ιαν.-Φεβ. 2006), θα έχει στόχο να αξιολογήσει τα αποτελέσματα της επικοινωνίας του προγράμματος. Σε σύγκριση με τα στοιχεία από την πρώτη έρευνα, θα μπορεί να αξιολογηθεί το κατά πόσον η επικοινωνία πέτυχε τους στόχους της όσον αφορά την προβολή και προώθηση του ΠΕΠ Α.Μ.Θ. Εφόσον κριθεί απαραίτητο, ανάλογες έρευνες μπορούν να διενεργηθούν και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, προκειμένου να διαπιστωθεί η πρόοδος και αποτελεσματικότητα των ενεργειών επικοινωνίας, προβολής και προώθησης και, εφόσον κριθεί απαραίτητο, να γίνει τροποποίηση ή εξειδίκευση αυτών.


Κατέβασμα ppt "Επικοινωνιακή Στρατηγική και Σχέδιο Δράσεων Επικοινωνίας, Πληροφόρησης και Δημοσιότητας για το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google