Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Γ. Αντίνου, Ι. Βέη, Η. Κακουλίδης: ημερίδα 5 ου κύκλου labs.opengov.gr, Αθήνα, 2012 Ανασχεδιασμός των διαδικασιών αγορανομικών και τελωνειακών ελέγχων.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Γ. Αντίνου, Ι. Βέη, Η. Κακουλίδης: ημερίδα 5 ου κύκλου labs.opengov.gr, Αθήνα, 2012 Ανασχεδιασμός των διαδικασιών αγορανομικών και τελωνειακών ελέγχων."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Γ. Αντίνου, Ι. Βέη, Η. Κακουλίδης: ημερίδα 5 ου κύκλου labs.opengov.gr, Αθήνα, 2012 Ανασχεδιασμός των διαδικασιών αγορανομικών και τελωνειακών ελέγχων εργασία στο πλαίσιο του μαθήματος «Πληροφοριακά Συστήματα και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση» ΔΠΜΣ Δημόσια Διοίκηση & Πολιτική Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

2 2 Γ. Αντίνου, Ι. Βέη, Η. Κακουλίδης: ημερίδα 5 ου κύκλου labs.opengov.gr, Αθήνα, 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικές πληροφορίες για το ΓΧΚ Υφιστάμενη διαδικασία Περιγραφή Υφιστάμενης Διαδικασίας Ανάλυση Υφιστάμενης Διαδικασίας Αποτύπωση Υφιστάμενης Διαδικασίας με το Πρότυπο BPMN Εκτίμηση Κόστους Υφιστάμενης Διαδικασίας σε Ετήσια Βάση (μέθοδος ABC) Προβλήματα Υφιστάμενης Διαδικασίας Προτεινόμενη Διαδικασία Περιγραφή Προτεινόμενης Διαδικασίας Αποτύπωση Προτεινόμενης Διαδικασίας με το Πρότυπο BPMN Εκτίμηση Κόστους Προτεινόμενης Διαδικασίας σε Ετήσια Βάση (μέθοδος ABC) Οφέλη Προτεινόμενης Διαδικασίας Προϋποθέσεις – Θεσμικές παρεμβάσεις Ενδιάμεσο Σενάριο Συμπεράσματα Βιβλιογραφία

3 3 Γ. Αντίνου, Ι. Βέη, Η. Κακουλίδης: ημερίδα 5 ου κύκλου labs.opengov.gr, Αθήνα, 2012 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ το Γ.Χ.Κ. ιδρύεται το 1929 με το Ν.4328, με τον οποίο συνενώνονται όλα τα εργαστήρια που λειτουργούσαν στο δημόσιο τομέα εκείνη την εποχή στα 82 χρόνια λειτουργίας του, το Γ.Χ.Κ. αναπτύσσεται κι επεκτείνεται σχεδόν σε όλη την επικράτεια Αποστολή η επιστημονική υποστήριξη των τελωνειακών και φορολογικών υπηρεσιών, του ΣΔΟΕ και των άλλων υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών η διασφάλιση των εσόδων του Κράτους η προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος η προστασία της υγείας και των συμφερόντων των καταναλωτών η επιστημονική υποστήριξη δικαστικών, αστυνομικών και λοιπών κρατικών αρχών η στήριξη της υγιούς λειτουργίας της αγοράς

4 4 Γ. Αντίνου, Ι. Βέη, Η. Κακουλίδης: ημερίδα 5 ου κύκλου labs.opengov.gr, Αθήνα, 2012 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ •Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων •ΟΤΑ Β΄ βαθμού •Κτηνιατρικές Υπηρεσίες •Γενική Γραμματεία Καταναλωτή •Ειδική Επιθεώρηση Περιβάλλοντος •Τελωνεία •Σώμα Δίωξης Οικον. Εγκλήματος •Κ.Ε.Δ.Α.Κ. •Ιδιώτες Επιχειρήσεις •ΓΧΚ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΧΚ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΕΝΤΥΠΑ

5 5 Γ. Αντίνου, Ι. Βέη, Η. Κακουλίδης: ημερίδα 5 ου κύκλου labs.opengov.gr, Αθήνα, 2012 Παραγόμενα έντυπα ΦορέαςΛειτουργίαΠαραγόμενο έντυπο Φορέας Δειγματοληψίαςδειγματοληψίαπρωτόκολλο δειγματοληψίας Φορέας Δειγματοληψίαςαποστολή δείγματοςδιαβιβαστικό δείγματος ΓΧΚκαταχώριση εγγράφου & δείγματοςέντυπο αναλύσεων ΓΧΚανάλυση δείγματοςέκθεση εξέτασης ΓΧΚαρχειοθέτηση δείγματοςέντυπο αρχειοθέτησης ΓΧΚδιαβίβαση αποτελεσμάτωνδιαβιβαστικό έκθεσης Φορέας Δειγματοληψίαςαρχειοθέτηση υπόθεσηςέντυπο αρχειοθέτησης Φορέας Δειγματοληψίαςενημέρωση αρμόδιας αρχήςδιαβιβαστικό έγγραφο ΦορέαςΛειτουργίαΠαραγόμενο έντυπο ΓΧΚ (αρχική)αίτηση για εργαστηριακή υποστήριξηδιαβιβαστικό δείγματος ΓΧΚκαταχώριση εγγράφου & δείγματοςέντυπο αναλύσεων ΓΧΚανάλυση δείγματοςέκθεση εξέτασης ΓΧΚαρχειοθέτηση δείγματοςέντυπο αρχειοθέτησης ΓΧΚ (αρχική)καταχώρηση αποτελεσμάτωνέκθεση έκθεσης Παραγόμενα έντυπα κατά την αποστολή σε άλλη υπηρεσία του ΓΧΚ

6 6 Γ. Αντίνου, Ι. Βέη, Η. Κακουλίδης: ημερίδα 5 ου κύκλου labs.opengov.gr, Αθήνα, 2012 Παραγόμενα έντυπα στην περίπτωση δειγμάτων που δεν συμμορφώνονται με τη νομοθεσία ΦορέαςΛειτουργίαΠαραγόμενο έντυπο Φορέας Δειγματοληψίαςδειγματοληψίαπρωτόκολλο δειγματοληψίας Φορέας Δειγματοληψίαςαποστολή δείγματοςδιαβιβαστικό δείγματος ΓΧΚκαταχώριση εγγράφου & δείγματοςέντυπο αναλύσεων ΓΧΚανάλυση δείγματοςέκθεση εξέτασης ΓΧΚαρχειοθέτηση δείγματοςέντυπο αρχειοθέτησης ΓΧΚδιαβίβαση αποτελεσμάτωνδιαβιβαστικό έκθεσης Φορέας Δειγματοληψίαςειδοποίηση κατόχου ΜΚ δείγματοςέντυπο ειδοποίησης Φορέας Δειγματοληψίαςγνωστοποίηση για έφεσηέντυπο ειδοποίησης ΓΧΚκαταχώριση έφεσηςέντυπο αναλύσεων ΓΧΚανάλυση δείγματοςέκθεση εξέτασης ΓΧΚδιαβίβαση τελικών αποτελεσμάτωνδιαβιβαστικό έκθεσης Φορέας Δειγματοληψίαςγνωστοποίηση τελικών αποτελεσμάτωνέντυπο ειδοποίησης Φορέας Δειγματοληψίαςειδοποίηση αρμόδιας αρχήςέντυπο ειδοποίησης Αρμόδια Αρχήεπιβολή προστίμουπρωτόκολλο παράβασης Αρμόδια Αρχήεκκίνηση ποινικής διαδικασίαςδιαβιβ. στις δικαστικές αρχές

7 7 Γ. Αντίνου, Ι. Βέη, Η. Κακουλίδης: ημερίδα 5 ου κύκλου labs.opengov.gr, Αθήνα, 2012 Ανάλυση Υφιστάμενης Διαδικασίας Στάδιο 1 : Δειγματοληψία Στάδιο 2 : Αποστολή δείγματος Στάδιο 3 : Παραλαβή δείγματος Στάδιο 4 : Ανάλυση δείγματος – Έκθεση Εξέτασης Στάδιο 5 : Αποστολή Έκθεσης Εξέτασης (Στάδιο 6 – Δείγματα που δεν συμμορφώνονται με τη νομοθεσία : Έφεση ) Στάδιο 7 : Ενέργεια Φορέα Δειγματοληψίας

8 8 Γ. Αντίνου, Ι. Βέη, Η. Κακουλίδης: ημερίδα 5 ου κύκλου labs.opengov.gr, Αθήνα, 2012 Αποτύπωση υφιστάμενης διαδικασίας με πρότυπο BPMN (Business Process Model and Notation) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΧΚ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ του ΚΡΑΤΟΥΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

9 9 Γ. Αντίνου, Ι. Βέη, Η. Κακουλίδης: ημερίδα 5 ου κύκλου labs.opengov.gr, Αθήνα, 2012 Αποτύπωση υφιστάμενης διαδικασίας με πρότυπο BPMN

10 10 Γ. Αντίνου, Ι. Βέη, Η. Κακουλίδης: ημερίδα 5 ου κύκλου labs.opengov.gr, Αθήνα, 2012 Αποτύπωση υφιστάμενης διαδικασίας με πρότυπο BPMN

11 11 Γ. Αντίνου, Ι. Βέη, Η. Κακουλίδης: ημερίδα 5 ου κύκλου labs.opengov.gr, Αθήνα, 2012 Κοστολόγηση υφιστάμενης κατάστασης με τη μεθοδολογία ABC (Activity Based Costing)

12 12 Γ. Αντίνου, Ι. Βέη, Η. Κακουλίδης: ημερίδα 5 ου κύκλου labs.opengov.gr, Αθήνα, 2012 Εκτίμηση Κόστους Υφιστάμενης Διαδικασίας σε Ετήσια Βάση Μέσος όρος δειγμάτων που διαχειρίζονται οι χημικές υπηρεσίες του ΓΧΚ σε ετήσια βάση (πηγή: Πεπραγμένα 2010 ΓΧΚ) Κόστη που χρησιμοποιήθηκαν στην μεθοδολογία κοστολόγησης ABC ΕργατοώραΚόστος (Ευρώ) ΓΧΚ13,25 ΓΧΚ - Διοικητικό Προσωπικό9,00 Δημόσιοι Φορείς11,00 Δ.Φ. - Διοικητικό Προσωπικό9,00 Ιδιώτες/Επιχειρήσεις10,00 ΛειτουργικάΚόστος (Ευρώ) Κόστος σελίδας0,01 Κόστος αποστολήςανά έγγραφο0,5 Προέλευση ΔείγματοςΠλήθος Δείγματα από Δημόσιους Φορείς108.000 Δείγματα από ιδιώτες/επιχειρήσεις3.500 Σύνολο δειγμάτων111.500 Σύνολο δειγμάτων στάδιο 35.000 Σύνολο αναλύσεων116.500 Σύνολο δειγμάτων στάδιο 4200 Δείγματα μη σύμφωνα14.040 Δείγματα μη ασφαλή281

13 13 Γ. Αντίνου, Ι. Βέη, Η. Κακουλίδης: ημερίδα 5 ου κύκλου labs.opengov.gr, Αθήνα, 2012 Εργατοώρες Κόστος/ εργατοώρα ΠοσότηταΚόστος Κόστος αποστολής Στάδιο 3 ΦορέαςΔιαδικασία ΓΧΚ-ΔΠαπόδοση στο δείγμα Αριθμό Δείγματος0,29,00111.500200.700 ΓΧΚ-ΔΠπαραλαβή συνοδευτικών εγγράφων/ Απόδοση Α.Π.0,29,00111.500200.700 ΓΧΚσύνταξη εντύπου αναλύσεως0,213,25111.500295.475 περίπτωση αποστολής σε άλλη υπηρεσία του ΓΧΚ ΓΧΚ-ΔΠσύνταξη διαβιβαστικού εντύπου/Απόδοση Α.Π.0,29,005.0009.000 ΓΧΚ/Ταχυδρομείοαποστολή δείγματος και συνοδευτικών εγγράφων24-72 5.000 ΓΧΚ-ΔΠπαραλαβή συνοδευτικών εγγράφων/ Απόδοση Α.Π.0,29,005.0009.000 ΓΧΚσύνταξη εντύπου αναλύσεως0,213,255.00013.250 Στάδιο 4 ΦορέαςΔιαδικασία ΓΧΚανάλυση δείγματος1-4813,25116.500 ΓΧΚσύνταξη εκθέσεως1,013,25116.5001.543.625 ΓΧΚσύνταξη εντύπου αρχειοθέτησης0,213,25116.500308.725 περίπτωση αποστολής και σε άλλη υπηρεσία του ΓΧΚ ΓΧΚ-ΔΠσύνταξη διαβιβαστικού εντύπου/Απόδοση Α.Π.0,29,00200360 ΓΧΚ/Ταχυδρομείοαποστολή δείγματος και συνοδευτικών εγγράφων24-72 200 ΓΧΚ-ΔΠπαραλαβή συνοδευτικών εγγράφων/ Απόδοση Α.Π.0,29,00200360 ΓΧΚσύνταξη εντύπου αναλύσεως0,213,25200530 ΓΧΚανάλυση δείγματος1-4813,25200 ΓΧΚσύνταξη εκθέσεως1,013,252002.650 ΓΧΚσύνταξη εντύπου αρχειοθέτησης0,213,25200530 Στάδιο 5 ΦορέαςΔιαδικασία ΓΧΚ-ΔΠ παραλαβή έκθεση εξέτασης από χημικές υπηρεσίες/ Απόδοση Α.Π./αρχειοθέτηση0,29,005.2009.360 ΓΧΚ σύνταξη ολοκληρωμένης έκθεσης εξέτασης/δελτίο χημικής ανάλυσης0,213,255.20013.780 ΓΧΚ-ΔΠσύνταξη διαβιβαστικού εντύπου για έκθεση εξέτασης0,29,00116.500209.700 ΓΧΚ/Ταχυδρομείοαποστολή έκθεσης εξέτασης24-729,00116.500 58.250 Εφαρμογή ABC – Ενδεικτική απεικόνιση

14 14 Γ. Αντίνου, Ι. Βέη, Η. Κακουλίδης: ημερίδα 5 ου κύκλου labs.opengov.gr, Αθήνα, 2012 Εκτίμηση κόστους της υφιστάμενης διαδικασίας με τη μεθοδολογία ABC ΣτάδιαΚόστος (€) Στάδιο 1685.800 Στάδιο 241.300 Στάδιο 3730.023 Στάδιο 41.862.041 Στάδιο 5294.741 Στάδιο 6381.064 Στάδιο 7587.430 Σύνολο4.582.398

15 15 Γ. Αντίνου, Ι. Βέη, Η. Κακουλίδης: ημερίδα 5 ου κύκλου labs.opengov.gr, Αθήνα, 2012 Προβλήματα Υφιστάμενης Διαδικασίας Οικονομικό κόστος Καθυστερήσεις στη διεκπεραίωση των δειγμάτων Περιβαλλοντικό κόστος Απουσία ενημέρωσης σχετικά με την έκβαση των υποθέσεων των δειγμάτων

16 16 Γ. Αντίνου, Ι. Βέη, Η. Κακουλίδης: ημερίδα 5 ου κύκλου labs.opengov.gr, Αθήνα, 2012 Προτεινόμενη Διαδικασία

17 17 Γ. Αντίνου, Ι. Βέη, Η. Κακουλίδης: ημερίδα 5 ου κύκλου labs.opengov.gr, Αθήνα, 2012 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Περιγραφή Χρήση φορητών συσκευών κατά τη δειγματοληψία και απόδοση αριθμού/barcode στα δείγματα το ήδη υπάρχον barcode μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την περιγραφή του δείγματος Μεταφορά στοιχείων on-line σε μια «σελίδα» του δείγματος/barcode Συμπλήρωση των στοιχείων από ιδιώτες/επιχειρήσεις απευθείας στη «σελίδα» του δείγματος/barcode στην κεντρική πλατφόρμα μέσω διαδικτύου Ενημέρωση της «σελίδας» του δείγματος για το σημείο και το status με σκανάρισμα του barcode Κατάργηση της πρωτοκόλλησης ανάμεσα στις υπηρεσίες και η χρήση του αριθμού barcode του δείγματος ως μέσο ταυτοποίησης Έκδοση ηλεκτρονικών εκθέσεων

18 18 Γ. Αντίνου, Ι. Βέη, Η. Κακουλίδης: ημερίδα 5 ου κύκλου labs.opengov.gr, Αθήνα, 2012 Αποτύπωση προτεινόμενης διαδικασίας με πρότυπο BPMN Ιστοσελίδα Δείγματος

19 19 Γ. Αντίνου, Ι. Βέη, Η. Κακουλίδης: ημερίδα 5 ου κύκλου labs.opengov.gr, Αθήνα, 2012 Αποτύπωση προτεινόμενης διαδικασίας με πρότυπο BPMN Επισήμανση δείγματος με Barcode

20 20 Γ. Αντίνου, Ι. Βέη, Η. Κακουλίδης: ημερίδα 5 ου κύκλου labs.opengov.gr, Αθήνα, 2012 Αποτύπωση προτεινόμενης διαδικασίας με πρότυπο BPMN Ιχνηλασιμότητα Δείγματος Παρακολούθηση Διαδικασίας μέσω Ιστοσελίδας

21 21 Γ. Αντίνου, Ι. Βέη, Η. Κακουλίδης: ημερίδα 5 ου κύκλου labs.opengov.gr, Αθήνα, 2012 Κοστολόγηση προτεινόμενης κατάστασης με τη μεθοδολογία ABC

22 22 Γ. Αντίνου, Ι. Βέη, Η. Κακουλίδης: ημερίδα 5 ου κύκλου labs.opengov.gr, Αθήνα, 2012 Εκτίμηση κόστους της προτεινόμενης διαδικασίας με τη μεθοδολογία ABC ΣτάδιαΚόστος (€) Στάδιο 1475.200 Στάδιο 27.000 Στάδιο 3109.350 Στάδιο 4309.435 Στάδιο 56.890 Στάδιο 6127.806 Στάδιο 7143.589 Σύνολο1.179.275

23 23 Γ. Αντίνου, Ι. Βέη, Η. Κακουλίδης: ημερίδα 5 ου κύκλου labs.opengov.gr, Αθήνα, 2012 Ποσοστιαία μείωση κόστους ανά στάδιο με την προτεινόμενη διαδικασία Στάδιο 1 : Δειγματοληψία Στάδιο 2 : Αποστολή δείγματος Στάδιο 3 : Παραλαβή δείγματος Στάδιο 4 : Ανάλυση δείγματος – Έκθεση Εξέτασης Στάδιο 5 : Αποστολή Έκθεσης Εξέτασης (Στάδιο 6 – Δείγματα που δεν συμμορφώνονται με τη νομοθεσία : Έφεση ) Στάδιο 7 : Ενέργεια Φορέα Δειγματοληψίας

24 24 Γ. Αντίνου, Ι. Βέη, Η. Κακουλίδης: ημερίδα 5 ου κύκλου labs.opengov.gr, Αθήνα, 2012 Συγκριτική απεικόνιση του χρόνου διεκπεραίωσης εγγράφων Εργατοώρες σε ετήσια βάση Υφιστάμενη ΔιαδικασίαΠροτεινόμενη Διαδικασία Συνολικός χρόνος ανά δείγμα3,50,8 Συνολικός χρόνος ανά μη σύμφωνο δείγμα5,71,6

25 25 Γ. Αντίνου, Ι. Βέη, Η. Κακουλίδης: ημερίδα 5 ου κύκλου labs.opengov.gr, Αθήνα, 2012 Οφέλη εφαρμογής προτεινόμενης διαδικασίας Άμεσα ΟφέληΈμμεσα Οφέλη Δημοσίου  χρόνος καταγραφής  χρόνος πρωτοκόλλησης  χρόνος αρχειοθέτησης  χρόνος καταστροφής αρχείων  κόστος ταχυδρόμησης εγγράφων  κόστος χαρτιού, μελανιού, εκτυπωτών, ντοσιέ, βιβλιοθηκών  αποδοτικότερη εργασία  αναλυτική κοστολόγηση  αποτελεσματικότερη εκμετάλλευση διαθέσιμων πόρων  συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος λόγω μείωσης χρήσης πρώτων υλών, αντιδραστηρίων, μεταφορών  αμεσότητα πληροφόρησης και αναζήτησης  ολοκληρωμένη ενημέρωση  διαπίστωση τάσεων στην αγορά Ιδιώτη/Επιχείρηση  εξυπηρέτηση μέσω διαδικτύου  γρηγορότερη πληροφόρηση  κόστος λόγω ελέγχου  βελτίωση ανταγωνιστικότητας

26 26 Γ. Αντίνου, Ι. Βέη, Η. Κακουλίδης: ημερίδα 5 ου κύκλου labs.opengov.gr, Αθήνα, 2012 Προϋποθέσεις – Θεσμικές παρεμβάσεις Hardware – Software Κοινό δίκτυο (ΣΥΖΕΥΞΙΣ ? ) Security system (user name, password) Κόστος εξοπλισμού (έκδοση barcode, σκανάρισμα barcode) Προσαρμογή νομοθετικών διατάξεων για τη διασφάλιση της θεσμικής λειτουργικότητας (ΚΕΔΥ, Ν2343/1995, Ν2672/1998 και Ν2690/1999)

27 27 Γ. Αντίνου, Ι. Βέη, Η. Κακουλίδης: ημερίδα 5 ου κύκλου labs.opengov.gr, Αθήνα, 2012 Ενδιάμεσο Σενάριο Απόδοση barcode και δημιουργία «σελίδας» του δείγματος στο ΓΧΚ Επικοινωνία με συναλλασσόμενους φορείς μέσω εγγράφων Μείωση κόστους 47% Συγκριτική εκτίμηση κόστους Υφιστάμενη διαδικασίαΠροτεινόμενη διαδικασίαΕνδιάμεσο Σενάριο Στάδιο 1685.800475.200685.800 Στάδιο 241.3007.00041.300 Στάδιο 3730.023109.350410.400 Στάδιο 41.862.041309.435 Στάδιο 5294.7416.890220.085 Στάδιο 6381.064127.806179.403 Στάδιο 7587.430143.594587.430 Σύνολο4.582.3981.179.2752.433.853

28 28 Γ. Αντίνου, Ι. Βέη, Η. Κακουλίδης: ημερίδα 5 ου κύκλου labs.opengov.gr, Αθήνα, 2012 Συγκριτική απεικόνιση του κόστους

29 29 Γ. Αντίνου, Ι. Βέη, Η. Κακουλίδης: ημερίδα 5 ου κύκλου labs.opengov.gr, Αθήνα, 2012 Συγκριτική απεικόνιση του χρόνου

30 30 Γ. Αντίνου, Ι. Βέη, Η. Κακουλίδης: ημερίδα 5 ου κύκλου labs.opengov.gr, Αθήνα, 2012 Συμπεράσματα μείωση του κόστους κατά 75% ή σε απόλυτους αριθμούς 3,4 εκ. Ευρώ/έτος σημαντική επιτάχυνση των διαδικασιών έκδοσης και κοινοποίησης των αποτελεσμάτων δυνατότητα άμεσου ελέγχου της πορείας της εκτέλεσης των προγραμμάτων ελέγχου εξοικονόμηση των πόρων που απαιτούνται για την αρχειοθέτηση των αποτελεσμάτων (βιβλιοθήκες, ντοσιέ, διαφάνειες κλπ) ανατροφοδότηση που θα αποτελέσει τη βάση για τον εντοπισμό τυχόν προβληματικών περιοχών ελέγχου ανασχεδιασμός για την αναβάθμιση της αποτελεσματικότητας του σχετικού προγράμματος

31 31 Γ. Αντίνου, Ι. Βέη, Η. Κακουλίδης: ημερίδα 5 ου κύκλου labs.opengov.gr, Αθήνα, 2012 Βιβλιογραφία ΓΧΚ: Δ/νση Προσωπικού & Τ.Υ. Πεπραγμένα ΓΧΚ 2010 Συμβόλαια Συνεργασίας με Φορείς Ελέγχου www.bpmn.org White, S.A.: Introduction to BPMN Λεκάκος, Γ. (2011) :Ηλεκτρονικό Παράβολο - Ηλεκτρονική Τιμολόγηση, σημειώσεις στο μάθημα «Πληροφοριακά Συστήματα και Ηλεκτρονική Διακυβέρνησης» Χανιωτάκη, Ε. (2011): Ανασχεδιασμός Διοικητικών Διαδικασιών, σημειώσεις στο μάθημα «Πληροφοριακά Συστήματα και Ηλεκτρονική Διακυβέρνησης»

32 32 Γ. Αντίνου, Ι. Βέη, Η. Κακουλίδης: ημερίδα 5 ου κύκλου labs.opengov.gr, Αθήνα, 2012 Ευχαριστούμε


Κατέβασμα ppt "1 Γ. Αντίνου, Ι. Βέη, Η. Κακουλίδης: ημερίδα 5 ου κύκλου labs.opengov.gr, Αθήνα, 2012 Ανασχεδιασμός των διαδικασιών αγορανομικών και τελωνειακών ελέγχων."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google