Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εγκάρσια δράση «Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση»

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εγκάρσια δράση «Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση»"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εγκάρσια δράση «Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση»

2 Θεματικοί Άξονες 1. Η Προσφορά των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, τη διδασκαλία και τη μάθηση 2. Ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία: διεθνής και ελληνική εμπειρία 3. Θεωρίες μάθησης και ΤΠΕ 4 Παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ 5. Οι ΤΠΕ στο Νέο Σχολείο και το όραμα του Ψηφιακού Σχολείου 6. Διαδίκτυο: ένας χώρος για επικοινωνία, παροχή και παρουσίαση περιεχομένου 7. Ασφάλεια στο Διαδίκτυο 8. Σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση από απόσταση

3 Σκοπός Η περιεκτική παρουσίαση θεμάτων που αναφέρονται στην ένταξη των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαιδευτική διαδικασία. Αναφορά στην προσφορά των ΤΠΕ στη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης μέσω της παιδαγωγικής αξιοποίησής τους με την εφαρμογή μαθησιακών θεωριών που εφαρμόζονται σε σενάρια διδασκαλίας. Παρουσίαση θεμάτων αξιοποίησης των ΤΠΕ στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και θέματα σχετικά με το Διαδίκτυο και την εκπαίδευση από απόσταση.

4 Προσδοκώμενα αποτελέσματα
Να: αναγνωρίζουμε τη συμβολή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη και τη μαθησιακή διαδικασία περιγράφουμε τα μοντέλα ένταξης και τους άξονες υλοποίησής των ΤΠΕ στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση διακρίνουμε την κατηγορία εκπαιδευτικών λογισμικών και μαθησιακών περιβαλλόντων ανάλογα με τη θεωρητική προσέγγιση – θεωρία μάθησης που ακολουθείτε οργανώνουμε τη διδασκαλία μας στη βάση των ΤΠΕ ως γνωστικών εργαλείων συζητάμε για τους κινδύνους των ανηλίκων στο Διαδίκτυο συζητάμε για θέματα σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης από απόσταση αποφασίζουμε για τον τρόπο αξιοποίησης μεθοδολογιών και τεχνικών εκπαίδευσης από απόσταση

5 Οι ΤΠΕ στην εκπαίδευση, τη διδασκαλία και τη μάθηση. Γιατί;
καλλιέργεια του πληροφορικού γραμματισμού στο πλαίσιο των απαιτήσεων της «κοινωνίας της γνώσης» θετική επίδραση των ΤΠΕ στην κατανόηση βασικών εννοιών γνωστικών αντικειμένων όπως είναι η Γλώσσα, τα Μαθηματικά και οι Φυσικές Επιστήμες καθώς και θετική επίδραση των ΤΠΕ στην ανάπτυξη ανώτερων γνωστικών δεξιοτήτων μέσα από τη δημιουργία συνθηκών οικοδόμησης της νέας γνώσης από τους ίδιους τους μαθητές Σκοπός είναι ο μαθητής να μαθαίνει με τη χρήση τους παρά για τη χρήση τους

6 ΤΠΕ ως εργαλεία σε κοινωνικά και επαγγελματικά υποσυστήματα

7 Επίπεδα στρατηγικών ένταξης των ΤΠΕ
Εκπαιδευτική πολιτική - Χρηματοδότηση Μακρο-επίπεδο Προγράμματα σπουδών, εκπαιδευτικό υλικό, επιμόρφωση Παιδαγωγικές προσεγγίσεις, διδακτική μεθοδολογία, ρόλος μαθητή και εκπαιδευτικού Μεσο-επίπεδο Μικρο-επίπεδο

8 http://www. 21stcenturyskills. org/index. php
πληροφορίες, δηλαδή να συλλέγει πληροφορίες αποδοτικά και αποτελεσματικά, να τις αξιολογεί κριτικά και επαρκώς, και να τις χρησιμοποιεί με ακρίβεια και δημιουργικότητα για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει. Ακόμη, να διαθέτει τη βασική κατανόηση των ηθικών και νομικών ζητημάτων που σχετίζονται με την απόκτηση και τη χρήση των πληροφοριών. μέσα, δηλαδή να κατανοεί πως διαμορφώνονται τα μηνύματα των μέσων, για ποιους σκοπούς και με τη χρήση ποιων εργαλείων, χαρακτηριστικών και συμβάσεων-υποθέσεων, να μπορεί να εξετάζει πώς τα άτομα ερμηνεύουν τα μηνύματα διαφορετικά, πώς οι αξίες και απόψεις περιλαμβάνονται ή αποκλείονται ή και πώς τα μέσα μπορούν να επηρεάσουν τις πεποιθήσεις και τις συμπεριφορές. Ακόμη να διαθέτει μια στοιχειώδη κατανόηση των ηθικών/νομικών ζητημάτων που περιβάλλουν την πρόσβαση και τη χρήση των πληροφοριών. τεχνολογίες πληροφοριών, δηλαδή πώς να χρησιμοποιεί κατάλληλα την ψηφιακή τεχνολογία, τα εργαλεία επικοινωνίας ή/και τα δίκτυα στην συγκέντρωση, έρευνα, οργάνωση, διαχείριση, σύνθεση, αξιολόγηση, και δημιουργία των πληροφοριών προκειμένου να λειτουργήσει σε μία οικονομία που να βασίζεται στη γνώση.

9

10 Ενδεικτικά στοιχεία Εθνικό επίπεδο
2001 ‘Έκθεση συμβουλίου Παιδείας της Ε.Ε.: Εξασφάλιση πρόσβασης στις ΤΠΕ, 2001 Ευρυδίκη καταγραφή της πολιτικής των Ευρωπαϊκών Κρατών στις ψηφιακές τεχνολογίες 2004 Ευρυδίκη δημιουργία δεικτών και καταγραφή του βαθμού ένταξης των Νέων Τεχνολογιών στα εκπαιδευτικά συστήματα 2005 Σύσταση Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις βασικές δεξιότητες του ευρωπαίου πολίτη: ψηφιακή ικανότητα 2006 Report μιντιακό γραμματισμό στην ΕΕ 2008 Spreed Final Report της ΕΕ για τον ψηφιακό γραμματισμό Εθνικό επίπεδο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την Κοινωνία της Πληροφορίας 2002 Δημιουργία του Παρατηρητήριο για την ΚτΠ στην Ελλάδα 2003 ΔΕΠΠΣ για την Πληροφορική και άλλα γνωστικά αντικείμενα 2004- σήμερα Επιμορφώσεις εκπαιδευτικών στις Νέες Τεχνολογίες 2010 Ψηφιακό σχολείο σε εθνικό επίπεδο 2010 Νέες Τεχνολογίες στην πρωινή ζώνη στα /θεσια ολοήμερα

11 Η τεχνολογικά προσανατολισμένη προσέγγιση
Η τεχνολογικά προσανατολισμένη προσέγγιση. Αναφέρεται επίσης και ως κάθετο μοντέλο ενώ η Πληροφορική διδάσκεται ως ξεχωριστό μάθημα το οποίο προσφέρει εξειδικευμένες γνώσεις στις TΠΕ και εισάγει τους μαθητές στον προγραμματισμό. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση (ολιστικό πρότυπο) ή, αλλιώς, το οριζόντιο μοντέλο, που συνδυάζει, μέσα από μια διεπιστημονική και διαθεματική ή αλλιώς ολοκληρωμένη συνθετική προσέγγιση, γνώσεις και δεξιότητες στα Μέσα με την ειδικευμένη γνώση και τις εξειδικευμένες δεξιότητες σε ένα τομέα Το μικτό μοντέλο το οποίο μπορεί να θεωρηθεί ως ένας συνδυασμός των δύο παραπάνω προσεγγίσεων που παρουσιάσαμε.

12 Ξεχωριστό μάθημα Εργαλείο για τη διδασκαλία σε άλλα μαθήματα Και τα δύο Δεν συμπεριλαμβάνεται στο υποχρεωτικό πρόγραμμα Δεν υπάρχουν πληροφορίες Προσεγγίσεις για τη χρήση των ICT στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (Eurydice 2004)

13 Ιστορική εξέλιξης της ένταξης τν νέων Μέσων στην εκπαίδευση
Δευτεροβάθμια Γυμνάσιο Πιλοτικά προγράμματα χωρίς ιδιαίτερο προγραμματισμό Τεχνολογικός αλφαβητισμός 1992 Πληροφορικοί Αντικείμενο διδασκαλίας 1998 Λύκειο Αντικείμενο διδασκαλίας σε κατευθύνσεις 2003 Πρωτοβάθμια 2010 800 ολοήμερα σχολεία 90.000 8.000 1992 1997 ΕΠΠΣ Οδύσσεια 2003 ΔΕΕΠΣ Ευέλικτη Ζώνη

14 Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία
Τεχνοκρατικό μοντέλο: Οι ΤΠΕ προσεγγίζονται ως αυτόνομο γνωστικό αντικείμενο στο πρόγραμμα σπουδών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης με σκοπό τον «τεχνολογικό αλφαβητισμό» στις λειτουργίες του υπολογιστή και την ανάπτυξη δεξιοτήτων προγραμματισμού του. Ολοκληρωμένο ή ολιστικό μοντέλο: Οι ΤΠΕ εντάσσονται και αξιοποιούνται στην εκπαίδευση ως εργαλεία γνώσης, έρευνας και μάθησης που διαπερνά όλα τα γνωστικά αντικείμενα στο πλαίσιο μιας ολιστικής και διαθεματικής προσέγγισης της μάθησης. Πραγματολογικό μοντέλο: Η ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία χαρακτηρίζεται από τη διδασκαλία ενός αμιγούς μαθήματος γενικών γνώσεων πληροφορικής και την προοδευτική αξιοποίηση των ΤΠΕ ως μέσου στήριξης της μαθησιακής διαδικασίας σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα του προγράμματος σπουδών.

15 Τα νέα Μέσα στην Διδασκαλία
Νηπιαγωγείο Επαφή και γνωριμία με τον Η/Υ και το Διαδίκτυο Μάθηση με παιχνίδι Δημοτικό Σχολείο Επαφή και γνωριμία με τον Η/Υ και το Διαδίκτυο Μάθηση με παιχνίδι Πληροφόρηση και μάθηση στο Διαδίκτυο Γραφή και Ζωγραφική Αριθμητική και δημιουργία διαγραμμάτων Επικοινωνία και συνεργασία Διερευνητική μάθηση Γυμνάσιο Ιστορική ανάπτυξη του Διαδικτύου Όροι Η/Υ και λειτουργίες Γνωριμία με την αρχιτεκτονική του Η/Υ Εφαρμογές του Office Διαδικτυακές Υπηρεσίες Η/Υ-Διαδίκτυο και η επίδραση τους στη ζωή/ στην εργασία/ στην κοινωνία Λύκειο Πληροφορική Γλώσσες προγραμματισμού (20 ώρες) Ανάπτυξη των Πολυμέσων Χρήσεις (30 ώρες) ΤΠΕ και Κοινωνία

16 τεχνολογική εκμάθηση και χειρισμός εργαλείων γνωστικό αντικείμενο
κατανόηση, ερμηνεία, λύση ζητημάτων αξιοποίηση μέσω για τη διευθέτηση ζητημάτων και προβλημάτων σχολικό περιβάλλον αίθουσα υπολογιστών πρακτικό διαφέρον εργαλεία για επικοινωνία, συνεργασία, κατασκευή αντιπροτάσεων αναπτυξιακές δράσεις σε κοινωνικόπολτικό πλαίσιο σχολικό και εξωσχολικό περιβάλλον χειραφετικό διαφέρον τεχνολογική εκμάθηση και χειρισμός εργαλείων γνωστικό αντικείμενο πληροφορική με εργαστήριο τεχνικό διαφέρον μελέτη, έννοιες,ορολογία περιεχόμενων θέμα διδασκαλίας, π.χ. ΜΜΕ αίθουσα διδασκαλίας εννοιοκεντρική προσέγγιση θεωρητική προσέγγιση δεξιότητες χρήσης επίλυση δραστηριοτήτων αναπτυξιακές κοινωνικές δραστηριότητες

17 Γενικές αποσταθεροποιήσεις; Παράδειγμα: pc-tablet
Επέκταση, διεύρυνση Λειτουργιών ψηφιακή γραφή πολυμεσική αναπαράσταση McLuhan 1995 Το μέσο είναι το μήνυμα Αναστροφή και όρια Εξοπλισμός, επιμόρφωση, διδακτική προετοιμασία, ασφαλής πλοήγηση A Μορφή Δ Δομή Παλαίωση και υπέρβαση έντυπη γραφή στατική αναπαράσταση B Δομή Επικαιροποίηση/ επανάκτηση ήχος, δυναμική εικόνα, προσομοίωση, οπτικοακουστική παράσταση, διαδικτυακή επικοινωνία Γ Μορφή ρυθμοί καθημερινότητας κοινωνικές σχέσεις χώρος χρόνος επικοινωνία

18 Εξάγωνο ανάλυσης των Μέσων στην εκπαιδευτική διαδικασία
Εξάγωνο ανάλυσης των Μέσων στην εκπαιδευτική διαδικασία Μορφή παρουσίασης κείμενο/εικόνα/ήχος κ.α. Μέσο μεταφοράς Έντυπο/τηλεόραση/ραδιόφωνο/CD/ διαδίκτυο Αλληλεπίδραση Μονό- αμφίδρομο/κοινωνική δικτύωση Αρχιτεκτονική Off-online/σύγχρονο-ασύγχρονο ΔΟΜΗ ΜΟΡΦΗ Περιεχόμενο Βαθμός προσωπικής εμπλοκής Διδακτικός Μετασχηματισμός Παιδαγωγική στρατηγική και Διδακτική μεθοδολογία Λοΐζος Σοφός

19 Θεωρίες μάθησης και ΤΠΕ
Συμπεριφοριστικές προσεγγίσεις Γνωστικές και κοινωνικοπολιτιστικές προσεγγίσεις Κριτικές και μετασχηματιστικές προσεγγίσεις

20 Συμπεριφοριστικές προσεγγίσεις
Ο «έλεγχος» είναι η λέξη-κλειδί της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Εκπαιδευτικά λογισμικά καθοδήγησης και διδασκαλίας (tutorials) και εκπαιδευτικά λογισμικά εξάσκησης και πρακτικής (drill and practice). «Κλειστά» λογισμικά. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να αξιοποιήσει δασκαλοκεντρικές ή μαθητοκεντρικές στρατηγικές διδασκαλίας, αυστηρά καθοδηγούμενες ή σε ένα πλαίσιο φθίνουσας καθοδήγησης.

21 Γνωστικές και κοινωνικοπολιτιστικές προσεγγίσεις
Λέξη-κλειδί της μαθησιακής διαδικασίας: η «κατανόηση» του νοήματος μιας κατάστασης. Η μάθηση οικοδομείται μέσα από γνωστική σύγκρουση (cognitive confliction) και αναστοχασμό (reflection) Ο εκπαιδευτικός αποκτά έναν πιο ενεργό και αλληλεπιδραστικό ρόλο με την τεχνολογία, την κοινωνία και τη μάθηση. Ομαδοσυνεργατικές διδακτικές προσεγγίσεις Σχέδια εργασίας (projects)

22 Κριτικές και μετασχηματιστικές προσεγγίσεις
Λέξη κλειδί: η «δράση» με στόχο τον μακροπρόθεσμο κοινωνικό μετασχηματισμό. Ο κριτικός εποικοδομισμός επεκτείνεται στο ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο Στόχος: η αλλαγή του πλαισίου Κριτικός αναστοχασμός Αυθεντική μάθηση για την πραγμάτευση αυθεντικών προβλημάτων που εντάσσονται στο βιωματικό χώρο των μαθητών και έχουν νόημα γι’ αυτούς

23 Θεωρίες μάθησης και ΤΠΕ – Δραστηριότητα – Εργασία σε ομάδες
Χωριστείτε σε ομάδες και η καθεμιά, προσεγγίζοντας μια από τις παραπάνω θεωρητικές προσεγγίσεις και αξιοποιώντας την ανάλογη κατηγορία εκπαιδευτικού λογισμικού, να προτείνει στις υπόλοιπες ομάδες διδακτικές πρακτικές και μεθόδους αξιοποίησής τους στην τάξη, υποστηρίζοντας με επιχειρήματα τις απόψεις της στις υπόλοιπες και να ακολουθήσει συζήτηση (debating).

24 Συμπεριφοριστικές προσεγγίσεις (1/2)
Σχεδιαστικά «κλειστά» λογισμικά (όχι δυνατότητα μετασχηματισμού τους από τον χρήστη) Α) εκπαιδευτικά λογισμικά καθοδήγησης και διδασκαλίας (tutorials) Β) εκπαιδευτικά λογισμικά εξάσκησης και πρακτικής (drill and practice)

25 Συμπεριφοριστικές προσεγγίσεις (2/2)
Προκαθορισμένες «σωστές» απαντήσεις Γραμμική και σειριακή παροχή γνώσεων Δραστηριότητες τύπου σωστό-λάθος, αντιστοιχίσεις, συμπληρώσεις, ακροστιχίδες Λογισμικά κατάλληλα για εξάσκηση δεξιοτήτων χαμηλού επιπέδου ΑμεΑ Επιλογή του εκπαιδευτικού: Στρατηγικές διδασκαλίας αυστηρά καθοδηγούμενες ή σε πλαίσιο φθίνουσας καθοδήγησης

26 Γνωστικές και κοινωνικοπολιτιστικές προσεγγίσεις
Σχέδια εργασίας (projects) Συλλογή πληροφοριών με τη βοήθεια ανοικτών εκπαιδευτικών λογισμικών Η διδασκαλία αποτελεί το «πλαίσιο στήριξης» (scaffolding) Δίνεται σχεδιαστικά η δυνατότητα στον εκπαιδευτικό- χρήστη να παρέμβει, να τροποποιήσει, να δημιουργήσει δραστηριότητες, ανάλογα με τους στόχους της διδασκαλίας και τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών του Η γνώση οικοδομείται σε εργαστήρια μέσω της «γνωστικής μαθητείας» για την επίλυση αυθεντικών προβλημάτων, με την αξιοποίηση εκπαιδευτικών λογισμικών, διαδραστικών πινάκων και διαδικτυακής τεχνολογίας.

27 Κριτικές και μετασχηματιστικές προσεγγίσεις
«Ανοικτά» Εκπαιδευτικά Λογισμικά Έκφρασης, Αναζήτησης και Επικοινωνίας της Πληροφορίας. Η επικοινωνία εκπαιδευτικού-μαθητών δεν εξυπηρετεί τη «μεταφορά» γνώσεων μέσω της τεχνολογίας, αλλά επιτρέπει τη γνωστική επεξεργασία τους μέσω των δυνατοτήτων που η ίδια η τεχνολογία παρέχει στην ανάλυση και την κατασκευή νέων εννοιών. Πλαίσιο ενεργούς συμμετοχής των μαθητών (μέσω Εκπαιδευτικών Λογισμικών και Περιβαλλόντων Μάθησης μέσω Ανακάλυψης, Διερεύνησης και Οικοδόμησης) Στοχαστικο-κριτική σκέψη, που έχει τη δυνατότητα να βρίσκει σχέσεις και να επιλύει προβληματικές καταστάσεις (μέσα από δραστηριότητες συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων) Μεταγνωστική ικανότητα (οι μαθητές να έχουν συνείδηση του «πώς σκέφτονται» και «γιατί σκέφτονται με έναν συγκεκριμένο τρόπο» Μαθητές και εκπαιδευτικοί ως στοχαζόμενοι και ενεργοί εκπαιδευτικοί/ μαθητές/ πολίτες.

28 Αρχές σχεδίασης εποικοδομητικών πληροφορικών μαθησιακών περιβαλλόντων
Παροχή πολλαπλών αναπαραστάσεων της πραγματικότητας, αποφεύγοντας την υπεραπλούστευση, αλλά αναπαριστώντας την πολλαπλότητα του φυσικού κόσμου Εστίαση στην οικοδόμηση και όχι στην αναπαραγωγή γνώσης Δημιουργία αυθεντικών μαθησιακών δραστηριοτήτων, βασισμένων σε πραγματικές καταστάσεις Καλλιέργεια αναστοχασμού Υποστήριξη της συνεργατικής μάθησης και της οικοδόμησης της γνώσης

29 Εργασία σε ομάδες (για την κατανόηση των αρχών σχεδίασης εποικοδομητικών πληροφορικών μαθησιακών περιβαλλόντων) Για κάθε μια από τις πέντε αρχές, καταγράψτε τρία παραδείγματα για θέμα και γνωστικό αντικείμενο που σας ενδιαφέρει.

30 Εργασία σε ομάδες (Οι ΤΠΕ στα ΔΣ)
Για κάθε ένα από τα ΔΣ, τα οποία βιώσαμε, να προτείνετε τρόπους αξιοποίησης των ΤΠΕ ως εργαλείο για την επίτευξη ενός ή περισσότερων στόχων. Μη ξεχάσετε να αναφέρετε τον/τους στόχο/υς.

31 Διαδίκτυο ένα ουδέτερο αυστηρά τεχνολογικό κατασκεύασμα;
ένας χώρος ελεύθερης έκφρασης (μια τεχνολογικά υποστηριζόμενη ουτοπία); μια συλλογή από παρεχόμενες υπηρεσίες (η περιήγηση στον παγκόσμιο ιστό, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, η μεταφορά αρχείων, κλπ); πηγή πληροφοριών; χώρος επικοινωνίας και συνεργασίας; μέσο διάδοσης των δικών μας πληροφοριών, ιδεών και δημιουργημάτων;

32 Ασφάλεια στο Διαδίκτυο
Επιβλαβές λογισμικό και προστασία ιός (virus), σκουλήκι (worm), κατάσκοπος (spyware), δούρειος ίππος (Trojan horse), κλπ. Κίνδυνοι από την ηλεκτρονική αλληλογραφία ενοχλητικές ή επικίνδυνες συμπεριφορές όπως τα spam και το phishing κάποιες πρακτικές συμβουλές my at sch dot gr , κρυφή κοινοποίηση

33 Ασφάλεια στο Διαδίκτυο
Έκθεση σε προσωπικούς κινδύνους και ακατάλληλο περιεχόμενο προβολή ακατάλληλου και ανεπιθύμητου περιεχομένου ηλεκτρονική παρενόχληση εθισμός στο Διαδίκτυο θέματα δεοντολογίας, χρήσης κανόνων καλής συμπεριφοράς στις διαδικτυακές επαφές (netiquette), θέματα σεβασμού των πνευματικών δικαιωμάτων των δημιουργών

34 Σε τι παραβατικά περιεχόμενα επιτρέπουν πρόσβαση
Από την εποχή της τηλεόρασης (Postmann 1986) «εξαφάνιση της παιδικής ηλικίας» στην πραγματικότητα του διαδικτύου «εξαφάνιση κάθε ηλικιακής ιδιαιτερότητας», π.χ. Google „Sahne“, hi5 Σε περιεχόμενα που σχετίζονται με το ηλεκτρονικό έγκλημα και τελούνται: με την αξιοποίηση του Η/Υ και διαδικτύου, π.χ. παιδική πορνογραφία με την αποκλειστική χρήση των νέων Τεχνολογιών, π.χ. διαδικτυακή απάτη

35 Μερικές περιπτώσεις….. 1) παιδική πορνογραφία, 2) διαδικτυακή τρομοκρατία,3) διαδικτυακός βανδαλισμός, 4) Hacking και ιοί, 5) πολιτική προπαγάνδα, 6) ρατσισμός, 7) διαδικτυακή απάτη, 8) ξέπλυμα χρήματος, 9) διαδικτυακή παραβίαση πνευματικής ιδιοκτησίας, 10) ψηφιακή παρενόχληση, 11) απαγορευμένα παιχνίδια στον Η/Υ ή στο διαδίκτυο κ.α.

36 Παραβατικά περιεχόμενα ανά κατηγορίες
Παράνομα περιεχόμενα Παιδική πορνογραφία, Άρνηση του Ολοκαυτώματος, Διαδικτυακή Απάτη, … Παράνομα περιεχόμενα για ανήλικες Απλή Πορνογραφία, αποκλίνουσες σεξουαλικές πρακτικές, ….. Επιβλαβή περιεχόμενα Έμμεση ξενοφοβία, βία, σατανισμός, ψηφιακές παρενοχλήσεις, …

37 4 διαστάσεις της προστασίας των νέων
(Sofos 2001)

38 Εκπαιδευτική πολιτική στην Ε.Ε
24 από 30 Εκπαίδευση στην ασφαλή πλοήγηση στην Ευρώπη (Ευρυδίκη 2010)

39 Μοντέλο οργάνωσης και διδασκαλίας
Τρόποι ένταξης της Εκπαίδευση στην ασφαλή πλοήγηση στην Ευρώπη (Ευρυδίκη 2010)

40 Περιεχόμενα διδασκαλίας
Παρεχόμενα της Εκπαίδευσης στην ασφαλή πλοήγηση στην Ευρώπη (Ευρυδίκη 2010)

41 Ποιοι τα διδάσκουν την ασφαλή πλοήγηση;
Παρεχόμενα της Εκπαίδευσης στην ασφαλή πλοήγηση στην Ευρώπη (Ευρυδίκη 2010)

42 Ζητήματα και προκλήσεις…….
Media Literacy ή τεχνολογικός αλφαβητικός; Πληροφορικοί, σχολικοί ψυχολόγοι, νομικοί ή εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων; Ποιες γνώσεις και δεξιότητες κλειδιά πρέπει να έχουν αποκτήσει για να οργανώσουν παιδαγωγικές δράσεις βάσει διδακτικού μετασχηματισμού;

43 πραγματικότητα του διαδικτύου και τα την ανάλυση των περιεχομένων
1. 1. Κεφάλαια Γνώσεις και δεξιότητες κλειδιά στον 21 αιώνα για τον εκπαιδευτικό πραγματικότητα του διαδικτύου και τα την ανάλυση των περιεχομένων θεσμούς και τις οργανώσεις της πολιτείας νομοθεσία που διέπει το διαδίκτυο θέσεις και ερευνητικά αποτελέσματα από την Παιδαγωγική των Μέσων και γειτονικές επιστήμες τεχνολογική δομή του διαδικτύου λογισμικά και δυνατότητες φίλτρου

44 Ασφάλεια στο Διαδίκτυο - Δραστηριότητα
Συνδεθείτε στην ιστοσελίδα και παρακολουθήστε τα δύο σύντομα βίντεο με κινούμενα σχέδια σχετικά με τους κινδύνους και την ασφάλεια στο Διαδίκτυο. Κάντε έναν κατάλογο με τα προβλήματα που παρουσιάζονται και τις λύσεις που υποδεικνύονται. Χαρακτηρίστε κάθε λύση, ανάλογα με το αν έχει τεχνικό χαρακτήρα ή αν ανάγεται σε θέματα συμπεριφοράς.

45 Εκπαίδευση από απόσταση
Χαρακτηριστικό της η απόσταση - χωρική και κατά συνέπεια ψυχολογική, κοινωνική, παιδαγωγική – μεταξύ εκπαιδευτικού και εκπαιδευόμενου και όχι η τεχνολογική υλοποίηση της επικοινωνίας μεταξύ τους, η οποία με τη σειρά της, αποτελεί ειδοποιό χαρακτηριστικό. 2ο μισό του 19ου αιώνα: Πανεπιστήμια Αγγλίας και ΗΠΑ-μαθήματα δι’ αλληλογραφίας

46 Εκπαίδευση από απόσταση – Δραστηριότητα – Καταιγισμός ιδεών
Ένας μαθητής σας αναγκάζεται να παραμείνει στο σπίτι του για μεγάλο χρονικό διάστημα, λόγω προβλήματος υγείας. Για να μη «μείνει πίσω», αποφασίζετε να τον τηλε-υποστηρίξετε. Αξιοποιώντας εφαρμογές, εργαλεία και υπηρεσίες του Διαδικτύου που γνωρίζετε, περιγράψτε (έως 500 λέξεις) διαδικασίες σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης που θα εφαρμόζατε για να του αναθέτετε αντικείμενα προς μελέτη και εργασίες, να ανατροφοδοτήστε μεταξύ σας και να διατηρήσετε την παιδαγωγική/κοινωνική «επαφή» του με την τάξη και τους συμμαθητές του.

47 Η ασύγχρονη εκπαίδευση από απόσταση
Επιτρέπει εξατομικευμένους μαθησιακούς ρυθμούς και μεγαλύτερο έλεγχο της διαδικασίας από πλευράς εκπαιδευόμενου. Δεν απαιτεί ταυτόχρονη διαθεσιμότητα από τους συμμετέχοντες. ΟΜΩΣ, δεν είναι πολύ αλληλεπιδραστική. Οι εκπαιδευόμενοι, χωρίς ισχυρά μαθησιακά κίνητρα, συχνά αποτυγχάνουν να υλοποιήσουν τα μαθησιακά έργα εντός των προθεσμιών. Είναι δύσκολο να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν ολοκληρωμένες ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες. Είναι δύσκολο να δημιουργηθεί κλίμα ομάδας καθώς η αίσθηση κοινωνικής παρουσίας είναι, σχετικά, χαμηλή.

48 Συστήματα/λογισμικά διαχείρισης μάθησης (moodle, e-class)
Ασύγχρονη εκπαίδευση από απόσταση – τυπικές τεχνολογικές υλοποιήσεις και υπηρεσίες Forums Wikis Συστήματα/λογισμικά διαχείρισης μάθησης (moodle, e-class) Ηχογραφημένα ή βιντεοσκοπημένα μαθήματα διαθέσιμα στο διαδίκτυο (podcasting) Μαθήματα διαθέσιμα στο διαδίκτυο συνεχούς ροής και μετάδοσης (streaming)

49 Η σύγχρονη εκπαίδευση από απόσταση (πλεονεκτήματα)
Επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο Γρήγοροι ρυθμοί ανάδρασης Ενδεχόμενη κινητοποίηση εκπαιδευομένων με σχετικά χαμηλά κίνητρα μάθησης Ευκολία σχεδιασμού ομαδοσυνεργατικών δραστηριοτήτων Ορισμός διδακτικού ρυθμού και μαθησιακού περιβάλλοντος από τον εκπαιδευτικό (χρήσιμο για εκπαιδευόμενους με χαμηλό γνωστικό υπόβαθρο)

50 Η σύγχρονη εκπαίδευση από απόσταση (μειονεκτήματα)
Σχετικά χαμηλός βαθμός ελέγχου της διαδικασίας από τον εκπαιδευόμενο Χρονικοί περιορισμοί Δυσκολία αξιολόγησης της συμβολής κάθε εκπαιδευόμενου σε ομαδικές δραστηριότητες

51 Σύγχρονη εκπαίδευση από απόσταση – τυπικές τεχνολογικές υλοποιήσεις και υπηρεσίες
Τηλεσυνεδριάσεις με ήχο και εικόνα (audio/videoconferencing) Ανταλλαγή γραπτών μηνυμάτων (chat/instant messaging) Κοινή χρήση εφαρμογών Ειδικά διαδικτυακά λογισμικά που επιτρέπουν επικοινωνιακές –συνεργατικές δραστηριότητες προσομοιώνοντας την κατά πρόσωπο επικοινωνία Διαδικτυακά εικονικά περιβάλλοντα πολλών χρηστών (multi-user virtual environments)

52 Σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση από απόσταση
Σχέσεις υποσυνόλου/υπερσυνόλου μεταξύ κάποιων ενδεικτικών όρων που συναντώνται στο χώρο της τηλεκπαίδευσης (βασισμένο στο Anohina (2005) Εκπαίδευση Τηλεκπαίδευση e-learning Μάθηση μέσω Διαδικτύου Μάθηση υποβοηθούμενη από υπολογιστή Μάθηση μέσω του web

53 A) Κλασσικό (classic tutorial)

54 B) Δραστηριο-κεντρικό (activity-centered lessons)

55 Γ) Προσαρμοζόμενο (learner-customized tutorial)

56 Ε) Γνωσιο-κεντρικό (drill and knowledge-paced tutorial)

57 Δ) Εξερευνητικό (exploratory tutorial)

58 ΣΤ) Αυτό-δημιουργούμενο (generated lessons)

59 δομικά στοιχεία του έντυπου κειμένου
δομικά στοιχεία του έντυπου κειμένου σκοπός προσδοκώμενα αποτελέσματα έννοιες κλειδιά εισαγωγικές παρατηρήσεις σύνοψη οδηγός μελέτης παραδείγματα μελέτες περίπτωσης δραστηριότητες ασκήσεις αυτοαξιολόγησης παράλληλα κείμενα Λοΐζος Σοφός

60 Λοΐζος Σοφός lsofos@aegean.gr
Ενοτ. Επικείμενα Περικείμενα Διακείμενα Παρακείμ. Ορισμοί Σχ. Μελετ. Παραδ. Ασκ. Αυτοαξ. Δραστ. Σχημ. & διαγραμ. 1.1.1 2 1 1.1.2 1.1.3 3 5 1.1.4 1.1.5 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 Σύν. 11 12 7 Λοΐζος Σοφός


Κατέβασμα ppt "Εγκάρσια δράση «Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση»"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google