Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ» ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ» ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ» ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
Διαμόρφωση υγιούς συμπεριφοράς ενεργών πολιτών 70ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

3 Οι Στόχοι μας: Ανάπτυξη ομαδοσυνεργατικού πνεύματος
Απόκτηση δεξιοτήτων μέσα από τη δημιουργία - παρουσίαση υλικού Κατανόηση «συστατικών» μερών ενός ιστότοπου Επικοινωνία με εφήβους Ευρωπαϊκών χωρών και ενημέρωση για τις δικές τους δράσεις σε θέματα σωστής διατροφής εφήβων – ασφαλούς πλοήγησης στο διαδίκτυο και αντιμετώπισης προβλημάτων βίας Πρακτική εξάσκηση στις ξένες γλώσσες που διδάσκονται οι μαθητές στο σχολείο Διαμόρφωση υγιούς στάσης και συμπεριφοράς στο χώρο του σχολείου Ανάπτυξη σχέσεων αμοιβαίου σεβασμού

4 Μεθοδολογία δράσης Οι μαθητές της Γ΄τάξης του σχολείου μας που συμμετείχαν στο πρόγραμμα Αγωγής Υγείας με τίτλο «Ηλεκτρονικό» παράθυρο στον κόσμο εργάστηκαν σε ομάδες

5 Γεωργία, αλιεία, κτηνοτροφία Μεσογειακή τριάδα (σιτάρι, λάδι, κρασί)
Δόθηκε στους μαθητές το υλικό που προέκυψε από τις περσινές δράσεις των παιδιών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα: «Γαλλικές και Γερμανικές Διατροφικές Συνήθειες στα βήματα των Δειπνοσοφιστών» Διατροφικές Συνήθειες των Αρχαίων Ελλήνων Λιτότητα Γεωργία, αλιεία, κτηνοτροφία Μεσογειακή τριάδα (σιτάρι, λάδι, κρασί) Πολλά δημητριακά, ζυμαρικά και μπαχαρικά Κρέας και ψάρι (ανάλογα την οικονομική κατάσταση) Λάτρευαν τα γαλακτοκομικά και το κρασί

6 ΓΑΛΛΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

7 Ζητήθηκε να γίνει περαιτέρω ατομική διερεύνηση στο διαδίκτυο

8 χρησιμοποιώντας τις ιστοσελίδες που τους προτάθηκαν από τους καθηγητές των ξένων γλωσσών.
Αγγλικών

9 Γαλλικών Γερμανικών

10 Αντάλλαξαν πληροφορίες

11 ενημέρωσαν τους συμμαθητές τους για το καινούριο υλικό που συνέλεξαν,

12 ευαισθητοποιήθηκαν σχετικά με τη σωστή διατροφή και ομαδικά απέδωσαν στις τρεις ξένες γλώσσες, με την υποστήριξη των υπεύθυνων καθηγητών τους, το υλικό που τους ενδιέφερε.

13 70 High School of Athens 70.Gymnasium Athen Welcome! Bienvenue
70e collège d΄Athènes 70 High School of Athens 70.Gymnasium Athen Welcome! Bienvenue Willkommen

14 Αντιπροσωπευτικά κείμενα
Αντιπροσωπευτικά κείμενα που επεξεργάστηκαν οι μαθητές και απέδωσαν στα αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά σχετικά με τη διατροφή

15 The “Deipnosofistes” of Athenaeus, a Greek from Egypt, lived during the 3rd century, A.D.
The “Deipnosofistes” is a piece of work that consists of 15 books, through which the narrator, Athenaeus, quotes the conversations which took place during the time of a very famous dinner in Rome. It is a valuable tool about what has to do with the literature and the life in antiquity. This work is also a good source, which refers to the symposiums, the dishes served there and the spectacles that were suggested. It is a real book about gastronomy which includes information related to the customs of the table (dining), food, menu and wine.

16 Les «Deipnosophistes » d’ Athénée – un grec d’ Egypte vécu au début du IIIe siècle.
C’est un ouvrage qui comprend quinze (15) livres, au cours desquels, Athénée, le narrateur, raconte les conversations tenues lors d’ un fameux dîner à Rome. C’est un outil précieux pour tout ce qui touche à la littérature et à la vie dans la Grèce Antique. Cet ouvrage est également une bonne source concernant les banquets grecs (symposiums), les plats qui y étaient servis et les spectacles qui y étaient proposés. C’est donc un véritable traité de gastronomie qui contient des informations sur les coutumes de table, les aliments, les menus et le vin.

17 “Deipnosofisten“ Die “Deipnosofisten” von Athinaios, einem Griechen aus Ägypten, der Anfang des 3. Jahrhunderts lebte, ist ein Werk, das 15 Bücher umfasst, in denen die Diskussionen dargestellt werden, die während eines berühmten Abendessens (“deipno“ auf Griechisch) in Rom geführt wurden. Es ist ein wertvolles Werkzeug über das Leben und die Literatur in der Antike. Außerdem ist es eine gute Informationsquelle über die “ Symposien“ (Festmahle), die Gerichte, die da serviert wurden und die Spektakel, die empfohlen wurden. Es ist also ein wahres gastronomisches Buch, das Informationen über die kulinarischen Sitten, die Menüs, die Lebensmittel und den Wein beinhaltet.

18 The Eating Habits a Teenager should follow:
Following, we were informed on the French and German eating habits of teenagers. The Eating Habits a Teenager should follow: We should eat five meals per day We should avoid sugary drinks, industrialized snacks, rich in sugar, salt and fats Say yes to whole grain cereals rich in fiber, vitamins B, E and magnesium We should eat four or five fruits everyday and plenty of vegetables, raw or boiled We should drink milk, especially goat milk We should prefer non-fat meat, chicken and fish Say yes to dry nuts and dried fruits We should always take breakfast We should buy from the school canteen something healthy, if there is any , or bring something we have already prepared at home.

19 L’ alimentation de l’ado :
Ensuite, nous avons été informés des habitudes alimentaires des français et des allemands adolescents L’ alimentation de l’ado : 5 repas par jour Eviter les boissons sucrées, les snacks riches en sucre, sel et graisses Dire oui aux céréales complètes de mouture totale riches en des fibres végétales et en vitamines B et E Manger quatre ou cinq fruits par jour ainsi que beaucoup de crudités Boire du lait et surtout du lait de chèvre Préférer le poulet et le poisson Dire oui aux fruits secs et aux fruits séchés Prendre un petit déjeuner tous les matins Acheter à la cantine de l’ école quelque chose de sain ou bien manger à l’ école quelque chose de préparé à la maison..

20 Jugendlichen - Ernährung
Dann haben wir uns mit den französischen und deutschen Essgewohnheiten und besonders mit der Ernährung der Jugendlichen beschäftigt. Jugendlichen - Ernährung Man sollte fünf Mahlzeiten pro Tag zu sich nehmen süße Getränke, süße, salzige und fette Snacks meiden 4-5 Früchte pro Tag und viel rohes oder gekochtes Gemüse essen Viel Milch – besonders Ziegenmilch trinken Mageres Fleisch, Hühnchen und Fisch Nüsse und getrocknete Früchte essen Morgens sollte man IMMER frühstücken! Am Schulkiosk sollte man etwas Gesundes kaufen, oder man sollte etwas von zu Hause mitnehmen.

21 If, “what we eat is what we are”, is valid, we
should be very careful with our nutrition, as this is what will give us good health which will either heal us or sicken us !!

22 Si «nous sommes ce que nous mangeons» est vrai,
nous devons faire très attention à notre alimentation puisqu’ elle peut nous rendre malades ou nous guérir !!

23 Wenn die Aussage gilt «wir sind, was wir essen»,
dann sollten wir auf unsere Ernährung achten, da diese uns gesund halten, heilen, oder krank machen kann !!

24 Οι πρόβες μας !!

25 Το θεατρικό μας !!

26 „Safe Internet – Ein Lern- und Kontaktmittel
“Sécurité en ligne et Internet comme moyen d’apprentissage et de communication des élèves en Grèce et en Europe” „Safe Internet – Ein Lern- und Kontaktmittel der Schüler in Griechenland und Europa“ “Safe internet, a means of learning and communication of students in Greece and Europe”

27 La directrice de l’établissement me Kolovou Ekaterini informe
les parents et les enseignants au sujet de la dite sécurité en ligne

28 The headmistress of the School Unit, Mrs Kolovou Ekaterini informed parents and tutors about the Safe Internet Surfing

29 Die Schulleiterin, Frau Ekaterini Kolowou, klärt die Eltern und die Lehrkräfte der Schule über das Safe Internet auf. Eltern Jugendliche …und Kinder

30 Le jeudi 7-2-2013 vingt élèves de notre école
On twenty students of our school Le jeudi vingt élèves de notre école Am nahmen zwanzig Schüler unserer Schule

31 took part in the second Panhellenic Conference on the
Safe Internet - Surfing ont assisté au 2e Congrès Panhéllenique pour la sécurité dans le réseau internet an der 2 panhellenischen Konferenz für das sichere Internetsurfen teil,

32 organisé par le Cyber Crime Unit
which was organised by the Cyber Crime Unit organisé par le Cyber Crime Unit die vom Cyber Crime Unit organisiert wurde

33 Für unsere Teilnahme am panhellenischen Tag (6.3.2013)
gegen die Gewalt Le mercredi afin de participer à la “Journée Panhéllenique contre la violence” On Wednesday for our participation in the Panhellenic Day against Violence

34 Bastelten wir Poster mit eigenen Mottos gegen die Gewalt
Nous avons créé nos propres affiches concernant les messages contre la violence We created posters with our own messages against violence

35 Gewalt? Nein, danke! 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 70 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 70 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Gewalt? Nein, danke! En ligne connectez- vous à la magie… pas aux risques

36 Στα πλαίσια της κατασκευής ιστοσελίδας οι μαθητές
ασχολήθηκαν με: Σχεδιασμό της δομής και εμφάνισης του site Σχεδιασμό και υλοποίηση της αρχικής σελίδας Ενημέρωση ρυθμίσεων και παραμέτρων της ιστοσελίδας Σχεδιασμό και υλοποίηση των μενού Δημιουργία των σελίδων Παραγωγή και δημοσίευση κειμένων Παραγωγή και δημοσίευση εικόνων και βίντεο Παραγωγή και δημοσίευση ήχου Παραγωγή και δημοσίευση PowerPoint Εισαγωγή συνδέσμου στο site του σχολείου

37 Οι μαθητές του προγράμματος κατασκεύασαν την ιστοσελίδα
όπου απέδωσαν στα αγγλικά το υλικό που επεξεργάστηκαν,

38 την ιστοσελίδα http://freactions.wordpress.com
την ιστοσελίδα όπου απέδωσαν στα γαλλικά το υλικό που επεξεργάστηκαν,

39 και την http://geractions.wordpress.com με την γερμανική απόδοση

40 για τις οποίες κατασκεύασαν και σύνδεσμο στην κεντρική ιστοσελίδα του σχολείου μας, που είναι η:

41 και στην ιστοσελίδα των Δράσεων του 70ου Γυμνασίου

42 Οι μαθητές αξιολογούν την προσπάθειά μας

43

44 «Ηλεκτρονικό» Παράθυρο στον Κόσμο
Ευχαριστούμε τους μαθητές του 70ου Γυμνασίου Αθήνας που συμμετείχαν στο πρόγραμμα Αγωγής Υγείας : «Ηλεκτρονικό» Παράθυρο στον Κόσμο Διαμόρφωση Υγιούς Συμπεριφοράς Ενεργών Πολιτών για την συνεργασία τους, την προσπάθεια τους και το ακούραστο ενδιαφέρον που έδειξαν καθ’όλη τη διάρκεια υλοποίησης του, καθώς και τους καθηγητές που τους καθοδήγησαν και τους υποστήριξαν.

45 Η ομάδα εκπόνησης του προγράμματος:
Μαθητές Καθηγητές ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ ΑΡΜΕΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΟΤΣΗ ΝΑΤΑΛΙΑ ΖΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΗΣΗ ΜΑΡΙΑ – ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΚΑΜΠΕΡΟΓΛΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑ ΜΑΡΙΝΑ ΜΕΤΑΪ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΠΕΚΙΡΗ ΑΡΤΕΝΙΣΑ ΜΠΙΦΣΑ ΕΥΡΙΔΙΚΗ ΓΚΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΣΟΦΙΑ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ ΚΙΟΥΚΟΥ ΑΛΤΙΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΝΑΡΙΤΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΡΕΓΙΑ ΙΩΑΝΝΑ ΣΑΡΑΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΑΤΟ ΕΥΔΟΚΙΑ ΤΣΙΡΩΝΑΣ ΠΑΝΑΓΗΣ ΦΟΥΝΤΑ ΕΥΑΝΘΙΑ ΝΙΚΟΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΕ19 ΖΩΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ06 ΚΑΝΑΒΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ05 ΠΑΥΛΙΔΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ07 ΚΟΛΟΒΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ05 Ευχαριστούμε το μαθητή του σχολείου μας ΚΑΡΑΠΕΤΙΑΝ ΤΙΓΚΡΑΝ για την επιμέλεια των σκηνικών.


Κατέβασμα ppt "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ» ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google