Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

“Δημιουργία Διαδραστικής Ψηφιακής Κοινότητας για την Ηλεκτρονική Υγεία” Δρ. Αλέξανδρος Μπέρλερ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "“Δημιουργία Διαδραστικής Ψηφιακής Κοινότητας για την Ηλεκτρονική Υγεία” Δρ. Αλέξανδρος Μπέρλερ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 “Δημιουργία Διαδραστικής Ψηφιακής Κοινότητας για την Ηλεκτρονική Υγεία”
Δρ. Αλέξανδρος Μπέρλερ

2 Προκλήσεις Αύξηση της ζήτησης υπηρεσιών υγείας και κοινωνικών υπηρεσιών, λόγω γηράσκοντος το % του πληθυσμού της Ένωσης θα είναι άνω των 65 ετών Αυξανόμενες προσδοκίες των πολιτών που επιθυμούν να έχουν την καλύτερη δυνατή περίθαλψη με ταυτόχρονη επίτευξη περιορισμού των ανισοτήτων όσον αφορά την πρόσβαση σε καλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας· Αυξανόμενη κινητικότητα ασθενών και ιατρονοσηλευτικού προσωπικού Ανάγκη περιορισμού της λεγόμενης "νοσοεπιβάρυνσης« Πχ πανδημία ιού Η1Ν1· Δυσχέρειες που αντιμετώπισαν δημόσιες αρχές (Έλεγχος δαπανών, κλπ) Διαχείριση μεγάλου όγκου πληροφοριών σχετικά με την υγεία, που πρέπει να είναι διαθέσιμες με ασφάλεια, να είναι προσβάσιμες έγκαιρα στο σημείο όπου απαιτούνται και να είναι επεξεργασμένες για διοικητικούς σκοπούς· Ανάγκη παροχής των βέλτιστων δυνατών υπηρεσιών υγείας σε συνθήκες περιορισμών του προϋπολογισμού

3 Το μέλλον: e-Services Στην Υγεία
Ηλεκτρονικά παραπεμπτικά - eReferral Από λογισμικό ιατρείου σε HIS Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση - ePrescription Από Ιατρό/νοσοκομείο σε Φαρμακείο Patient Summary Εξιτήριο νοσοκομείου σε ασφαλιστικό φορέα Μεταφορά ιατρικού ιστορικού από ένα ιατρό σε ένα άλλο Ηλεκτρονική παραγγελία εξετάσεων - eOrder Από ένα νοσηλευτικό όροφο στα εργαστήρια Από ιδιώτη ιατρό σε διαγνωστικό κέντρο Ανάγνωση Ιατρικού αποτελέσματός eNotification Από διαγνωστικό κέντρο στο κινητό του ασθενή Από εργαστήριο σε κλινική Αγορά Φαρμάκου – eDispensing Ενημέρωση EHR/PHR από το Φαρμακείο Common Identity Management – MPI – AMKA Κοινός αριθμός μητρώου – ΑΜΚΑ Υπηρεσίες Ιατρικού απορρήτου – Patient Consent Χρήση έξυπνων καρτών - Ψηφιακά Πιστοποιητικά - PKI

4 Εθνικό Δίκτυο Υγείας: ένα Μεγάλο Έργο Διαλειτουργικότητας!
ΔΥ Υγ. Περιφέρεια 1 Υγ. Περιφέρεια 2 Υγ. Περιφέρεια 3 Υγ. Περιφέρεια 4 Υγ. Περιφέρεια ν

5 Πανελλαδική Πρόταση Διαλειτουργικότητας
Γέφυρα δεδομένων Εθνικό Πρότυπο Γέφυρες δεδομένων Τοπικό Πρότυπο Τμήματα ή άλλα οργανωτικές οντότητες

6 Οι Τρεις Στρατηγικοί Πυλώνες
Δείκτες Αποτελέσματος Κωδικοποιήσεις Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας Παρακολούθηση Συστήματος Πληροφόρηση Ενημέρωση Performance Management Κωδικοποίηση Ιατρικής Πληροφορίας Μείωση Ιατρικών Λαθών Ανταλλαγή ιατρικών δεδομένων Δημιουργία στατιστικών δεδομένων Ανταλλαγή δεδομένων Διασύνδεση ΠΣ Δημιουργία ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας

7 Τι λείπει; Το Δίκτυο των Ανθρώπων
«Ομάδα Εργασίας για την Ψηφιακή Υγεία στην Ελλάδα» Ξεκίνησε τον Μάρτιο 2010 με ισότιμη συμμετοχή μελών της κοινότητας της Πληροφορικής και των Επαγγελματιών υγείας Διεπιστημονική προσέγγιση

8 Διεπιστημονική Ομάδα για τη Ψηφιακή Υγεία – Βασικές Διαπιστώσεις
Πρώτο συμπέρασμα: δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα «Bridge the Chasm Ας Γεφυρώσουμε το Χάσμα» Δεύτερο συμπέρασμα: χρειάζεται σημαντικό έργο στην ενημέρωση – εκπαίδευση - κατάρτιση

9 Διεπιστημονική Ομάδα για τη Ψηφιακή Υγεία - Όραμα
Κοινή Κουλτούρα Εκπαίδευση Συναντήληψη Βέλτιστες Πρακτικές Πλαίσιο διαλειτουργικότητας Κοινά πρότυπα

10 Ένα Απαραίτητο Εργαλείο: Ψηφιακή Διαβούλευση και Ανοιχτή Συμμετοχή
Η πρόταση αφορά στην δημιουργία ενός ολοκληρωμένου ψηφιακού εργαλείου συνεχούς διαβούλευσης και ανοιχτής διακυβέρνησης με στόχο: Τη δημιουργία της Ψηφιακής Κοινότητας ηλεκτρονικής υγείας τη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος στην Υγεία και Κοινωνική ασφάλιση, στην ενεργή συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων, στην υποστήριξη των διεθνών προτύπων στην ηλεκτρονική υγεία και στη δημιουργία ψηφιακού περιβάλλοντος δοκιμών διαλειτουργικότητας (interoperability lab).

11 3 Ομάδες Ψηφιακών Υπηρεσιών
Ανάπτυξη Θεματικών Δικτύων, Στοχευμένης Ενημέρωσης και συμβουλευτικών υπηρεσιών Η κοινότητα των ανθρώπων Εφαρμογή Συνέργειας και Συνεργασίας θεματικών ομάδων επιχειρηματικότητας ΤΠΕ ΥΓΕΙΑΣ Η συνεργασία των ανθρώπων – δημιουργία - εξωστρέφεια Εφαρμογή Δια βίου Ηλεκτρονικής Κατάρτισης στελεχών ΤΠΕ Υγείας Να γεφυρώσουμε το χάσμα Να βελτιώνουμε τις ικανότητες Να προετοιμάζουμε το αύριο

12 Ανάπτυξη Θεματικών Δικτύων, Στοχευμένης Ενημέρωσης και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών
Υπηρεσία ηλεκτρονικού μητρώου εμπειρογνωμόνων ηλεκτρονικής υγείας ΠΟΙΟΙ (web 2.0 tools +) Υπηρεσία Στοχευμένης επιχειρηματικής ενημέρωσης ΤΙ ΕΧΟΥΜΕ; (Best practice showcases, success stories, etc) Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκθετηρίων σε περιβάλλοντα τεχνολογικών εκθέσεων και τεχνολογικών πάρκων ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ; (e-shops, online demos) Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Προώθησης (e-campaigning) ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΛΟΙ

13 Εφαρμογή Συνέργειας & Συνεργασίας Θεματικών Ομάδων Επιχειρηματικότητας ΤΠΕ Υγείας
Υπηρεσία Συνέργειας και συνεργασίας θεματικών ομάδων επιχειρηματικότητας ΤΠΕ ΥΓΕΙΑΣ Κοινός χώρος εργασίας ομάδων εργασίας (blogs, wiki, GoogleApps, etc.) Υπηρεσία Web Conferencing Διενέργεια ανοιχτών εκδηλώσεων στο διαδίκτυο (Podcasts, video streaming, webinars, etc) Υπηρεσία benchmarking messaging e-Health Mirth, MOSS, IHE, openhealthtools, Medical.sourceforge, MDHT, Indivo,etc Δυνατότητα in vitro δοκιμών διαλειτουργικότητας, connectathons Υπηρεσία κατανεμημένης διαχείρισης έργων

14 Εφαρμογή Δια Βίου Ηλεκτρονικής Κατάρτισης Στελεχών ΤΠΕ Υγείας
Υπηρεσία Δια βίου Ηλεκτρονικής Κατάρτισης στελεχών ΤΠΕ Υγείας Moodle, etc Υπηρεσία Θεματικής Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης Προτύπων και Εφαρμογών IHE software tools HL7, CDA Continua Health Alliance DICOM SNOMED

15 HL7 Australia Web Community

16 HITSP: Public Private Partnership

17 HIMSS Virtual Conference & Expo

18 Australia: NEHTA

19 IHE : Integrating the Healthcare Enterprise
Δοκιμή σε Connectathons IHE Demonstrations Δημιουργία Τεχνικών προδιαγραφών Προϊόντα με πιστοποίηση κατά IHE Αξιοποίηση υφιστάμενων προτυπων(e.g. HL7, DICOM, IETF, OASIS) Αποτελεσματική πρόσβαση στη πληροφορία Ολοκληρώνονται εύκολα μεταξύ τους Ορισμός Σεναρίων χρήσης (use cases)

20 Συμπεράσματα Ηλεκτρονική Υγεία= Διαλειτουργικότητα
Δίκτυα Υγείας = Δίκτυα Ανθρώπων Δράσεις συνεχούς και ανοιχτής διαβούλευσης Δημιουργία eHealth Competence Center στην Ελλάδα Αξιοποίηση διεθνών δράσεων και πρακτικών Στοιχεία Επικοινωνίας Δρ. Αλέξανδρος Μπέρλερ Technical Committees Chair, BoD HL7 Hellas Λευτέρης Θηραίος, Ειδικός Γραμματέας Ιατρικής Εταιρίας Αθηνών


Κατέβασμα ppt "“Δημιουργία Διαδραστικής Ψηφιακής Κοινότητας για την Ηλεκτρονική Υγεία” Δρ. Αλέξανδρος Μπέρλερ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google