Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κωνσταντίνος Ραμπίδης

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κωνσταντίνος Ραμπίδης"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κωνσταντίνος Ραμπίδης
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Η ελληνική οικογένεια χαρακτηρίζεται στην οργάνωση της από ένα κράμα παραδοσιακών και σύγχρονων προτύπων, που συνδέονται στενά με τη ραγδαία αστικοποίηση του ελληνικού πληθυσμού (Μουσούρου, 1989). Έρευνα του καθηγητή κ. Δ. Γεώργα δείχνει ότι οι νέοι σήμερα απορρίπτουν τα παραδοσιακά πρότυπα ρόλων. Η σημερινή ελληνική οικογένεια βρίσκεται σε μεταβατικό στάδιο. Οι παραδοσιακοί ρόλοι των δύο φύλων δεν είναι ξεκάθαροι. Κωνσταντίνος Ραμπίδης

2 Παραδοσιακοί ελληνικοί ρόλοι των δύο φύλων
Παραδοσιακός γυναικείος ρόλος Μέσα στο σπίτι. Το σπίτι είναι το βασίλειό της Φροντίζει τις φυσικές και συναισθηματικές ανάγκες της οικογένειας της Ο ρόλος της είναι: συνδετικός και συντονιστικός. Είναι το σύμβολο αγάπης και κατανόησης που δένει την οικογένεια Παραδοσιακός ανδρικός ρόλος Έξω από το σπίτι, αγωνίζεται να θρέψει τη γυναίκα και τα παιδιά του Εξασφαλίζει τα συμφέροντα τους και τους προστατεύει Τους εκπροσωπεί στον έξω κόσμο Στην παραδοσιακή ελληνική οικογένεια το άτομο αποκτούσε αυτοεκτίμηση μέσα από τους ξεκάθαρους οικογενειακούς του ρόλους. Κωνσταντίνος Ραμπίδης 2

3 Η ελληνική παραδοσιακή οικογένεια μετεξελίσσεται και η σύγχρονη ελληνική οικογένεια αναζητά μια νέα ταυτότητα. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙ Η οικογένεια είναι το αρχικό κύτταρο κοινωνικοποίησης. Η πρώτη επαφή του παιδιού με τον κόσμο είναι η μητέρα του και η οικογένειά του. Μέσα από αυτή έρχεται σε επαφή και αρχίζει να αναγνωρίζει το περιβάλλον. Το πρώτο στάδιο κοινωνικοποίησης του γίνεται στην οικογένεια και συνεχίζεται σε όλη τη ζωή του ατόμου, κάθε φορά με διαφορετικό τρόπο. Μέσα στην οικογένεια διαμορφώνεται κυρίως η προσωπικότητα του παιδιού και συντελείται το μεγαλύτερος μέρος της ψυχοσυναισθηματικής και κοινωνικής του ανάπτυξης. Ο ρόλος των γονέων για τη νοητική, ψυχοσυναισθηματική και κοινωνική εξέλιξη των παιδιών είναι πολύ σημαντικός. Το σχολείο είναι μετά την οικογένεια ο αμέσως επόμενος σε σπουδαιότητα κοινωνικός θεσμός κοινωνικοποίησης και ανάπτυξης της προσωπικότητας του παιδιού. Κωνσταντίνος Ραμπίδης 3

4 Μέσα από το Εκπαιδευτικό Σύστημα πρέπει να προωθείται:
Η συνεργασία, η συλλογικότητα, η κοινωνικοποίηση Η διαμόρφωση ατομικής και συλλογικής συνείδησης της προσωπικότητας. Η σταδιακή ανάπτυξη των βαθμίδων της γνώσης και η ένταξη του μαθητή στην κοινωνία και την εργασία Η ψυχολογική υποστήριξη και ενίσχυση του μαθητή Η διαμόρφωση πλαισίου σχέσεων διδασκόντων και μαθητών Η διαμόρφωση πλαισίου σχέσεων εκπαιδευτικών και γονέων Κωνσταντίνος Ραμπίδης 4

5 Κωνσταντίνος Ραμπίδης
Η ΨΥΧΟΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΟΙΝΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Οι ρόλοι οικογένειας και σχολείου, σχετικά με την γνωστική, ψυχοσυναισθηματική και κοινωνική εξέλιξη του παιδιού, στοχεύουν στην κάλυψη των ίδιων βασικών αναγκών και ιδιαίτερα όσο αφορά την ψυχοσυναισθηματική και κοινωνική του ανάπτυξη. Η ανάγκη για αγάπη, αίσθηση ασφάλειας, αναγνώρισης και παραδοχής του παιδιού, που είναι απαραίτητες για την ομαλή ψυχοσυναισθηματική του εξέλιξη, καλύπτονται μέσα στην οικογένεια και το σχολείο Κωνσταντίνος Ραμπίδης 5

6 Κωνσταντίνος Ραμπίδης
Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι σχολείο και οικογένεια, γονείς και εκπαιδευτικοί, παίζουν σημαντικό ρόλο στην ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού και αποτελούν πρότυπα για τα παιδιά. Δυσλειτουργίες είτε στην οικογένεια είτε στο σχολείο μπορεί να οδηγήσουν στο να παρουσιαστούν στα παιδιά ψυχοσυναισθηματικά προβλήματα, προβλήματα συμπεριφοράς, δυσκολίες προσαρμογής κ.ά. Αν και η ψυχοσυναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού είναι κοινός στόχος του σχολείου και της οικογένειας δυστυχώς ο βαθμός συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων δεν επιτυγχάνεται στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα σε επιθυμητό επίπεδο. Κωνσταντίνος Ραμπίδης 6

7 Κωνσταντίνος Ραμπίδης
Μάλιστα παρατηρείται το φαινόμενο να δημιουργούνται αντιπαραθέσεις, παρεξηγήσεις και συγκρούσεις ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς και γονείς, με το να ασκούν αρνητική κριτική ο ένας στον άλλο και αμφότεροι να αποποιούνται τις ευθύνες τους ρίχνοντας τες στην άλλη πλευρά. Μια οπτική εικόνα αυτού του φαινομένου μπορεί να δοθεί μέσα από μια σύντομη αναφορά: στις στάσεις των εκπαιδευτικών Διαφορετικές στάσεις και αντιλήψεις μεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων δημιουργούν φόβους και ανασφάλειες και οδηγούν σε προβλήματα στις μεταξύ τους σχέσεις. Κωνσταντίνος Ραμπίδης 7

8 Στάσεις εκπαιδευτικών Κωνσταντίνος Ραμπίδης
Αποτελέσματα ερευνών καταδεικνύουν ότι κύριος σκοπός των εκπαιδευτικών είναι η μάθηση. Οι εκπαιδευτικοί κρίνουν σημαντικότερες τις μαθησιακές δυσκολίες και τις προβληματικές συμπεριφορές που παρεμποδίζουν τη διαδικασία της μάθησης σε σύγκριση με τα προβλήματα διαπροσωπικής και ενδοπροσωπικής συμπεριφοράς των μαθητών. Επίσης, άλλες μελέτες έχουν δείξει ότι οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν υψηλά ποσοστά υπερκινητικότητας, διάσπασης της προσοχής και παρορμητικότητας σε παιδιά σχολικής ηλικίας, ενώ αξιολογούν ως σημαντικά, εκτός των προαναφερθέντων προβλημάτων και τα προβλήματα επιθετικότητας και μάθησης, καθώς και τις συνεπαγόμενες από αυτά τα προβλήματα δυσκολίες στη σχολική και την κοινωνική προσαρμογή του παιδιού και, σε μικρότερο βαθμό, τα προβλήματα εσωτερίκευσης (π.χ. άγχος και κατάθλιψη) Κωνσταντίνος Ραμπίδης 8

9 Κωνσταντίνος Ραμπίδης
Η ψυχοκοινωνική προσαρμογή και η προαγωγή της ψυχικής υγείας του παιδιού έρχεται σε δεύτερη μοίρα. Το ελληνικό σχολείο βλέπει το δένδρο και χάνει το δάσος, αφού ενδιαφέρεται για το μαθητή ως μαθητή και όχι για το μαθητή ως μαθητή και άνθρωπο. Παρόμοια αποτελέσματα ερευνών σε άλλα εκπαιδευτικά συστήματα έχουν καταδείξει την τάση των εκπαιδευτικών να αποδίδουν τα προβλήματα των μαθητών κυρίως σε παράγοντες που σχετίζονται με το μαθητή, καθώς και τη γενικότερη απροθυμία τους να αποδεχτούν μέρος της ευθύνης για τις δυσκολίες των μαθητών. Η τάση αυτή, χωρίς άλλες αναφορές σε αιτίες που σχετίζονται με τις μεθόδους διδασκαλίας ή με άλλους παράγοντες, πιθανόν να ερμηνεύεται με βάση την έννοια της «προκατάληψης για τη διατήρηση της αυτοεκτίμησης» (self-serving bias). Δηλαδή τα άτομα συνήθως αρνούνται την προσωπική τους ευθύνη για κάποιο πρόβλημα, για να διατηρήσουν την αυτοεκτίμησή τους ως προς τον επαγγελματικό τους ρόλο. Κωνσταντίνος Ραμπίδης 9

10 Κωνσταντίνος Ραμπίδης
Η οικογένεια θεωρείται ως ο βασικός αιτιολογικός παράγοντας για τα σημαντικότερα προβλήματα μάθησης και προσαρμογής των μαθητών. Τα δεδομένα αυτά είναι σύμφωνα με ευρήματα της διεθνούς βιβλιογραφίας, όπου διακρίνεται η τάση να αποδίδονται ευθύνες εκ μέρους των εκπαιδευτικών για τη χαμηλή επίδοση των μαθητών προς τους γονείς και το αντίστροφο. Πιο συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί αποδίδουν τα προβλήματα που σχετίζονται με το σχολείο σε εξωτερικούς παράγοντες, όπως παραδείγματος χάριν, στην έλλειψη προσπάθειας και ενδιαφέροντος εκ μέρους των μαθητών, στο χαμηλό κοινωνικοοικονομικό επίπεδο της οικογένειας και στο βαθμό εμπλοκής των γονέων στο σπίτι και στο σχολείο. Επικεντρώνονται στην ιδιαίτερη σημασία του ρόλου της οικογένειας για τα προβλήματα των παιδιών στο σχολείο, υποβαθμίζοντας το ρόλο του σχολείου και των εκπαιδευτικών και ως προς τα προβλήματα των παιδιών στην τάξη και ως προς το ρόλο του σχολείου στην επικοινωνία του με τους γονείς. Κωνσταντίνος Ραμπίδης 10

11 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ – ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Κωνσταντίνος Ραμπίδης
Το θεσμοθετημένο πλαίσιο καθορίζει την συνεργασία γονέων - σχολείου σε συλλογικό και ατομικό επίπεδο. Ειδικότερα δίνει τη δυνατότητα παρέμβασης στους γονείς για θέματα που αφορούν τη λειτουργία του σχολείου μέσω του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων και τη συμμετοχή τους στο σχολικό συμβούλιο. Επίσης, καθορίζει το πλαίσιο ενημέρωσης σε ατομικό επίπεδο σχετικά με τη σχολική επίδοση του μαθητή, μέσα από τις καθιερωμένες μηνιαίες ενημερωτικές συναντήσεις εκπαιδευτικών της τάξης και γονέων. Αν και από πρώτη όψη φαίνεται ότι οι σχέσεις επικοινωνίας και συνεργασίας είναι οριοθετημένες και ξεκάθαρες, δυστυχώς πολλές φορές δημιουργούνται προβλήματα που δυσχεραίνουν τη καλή λειτουργία του σχολείου και οδηγούν σε μετωπικές συγκρούσεις μεταξύ γονέων - διευθυντών και εκπαιδευτικών Κωνσταντίνος Ραμπίδης 11

12 Δυσλειτουργία στη συνεργασία σχολείου – οικογένειας
Η δυσλειτουργία στη συνεργασία σχολείου - οικογένειας οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι, αν και υπάρχει το νομοθετικό πλαίσιο που καθορίζει τη μορφή της συνεργασίας, δεν προσδιορίζονται με σαφήνεια τα όρια παρέμβασης των εμπλεκομένων φορέων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αισθάνονται ο καθένας από την πλευρά του εκπαιδευτικοί και γονείς ότι έχουν αποκλειστικό δικαίωμα παρέμβασης, επί παντός επιστητού, σχετικά με τη λειτουργία του σχολείου, να εμπλέκονται όλοι σε όλα και να δημιουργούνται πολλές φορές αντιπαραθέσεις και συγκρούσεις. Το στυλ διεύθυνσης του σχολείου συσχετίζεται επίσης με τον τρόπο συνεργασίας σχολείου - γονέων. Έχει παρατηρηθεί ότι όσο πιο αυταρχικά χαρακτηριστικά έχει στη λειτουργία του ένα σχολείο, τόσο πιο περιορισμένη, τυπική και οριοθετημένη είναι η συνεργασία με τους γονείς, ενώ όσο πιο δημοκρατικά χαρακτηριστικά έχει, τόσο πιο εκτενής, άτυπη και συνεργατική είναι. Κωνσταντίνος Ραμπίδης 12

13 Κωνσταντίνος Ραμπίδης
Άλλο σημείο τριβής είναι η σχολική επίδοση και συμπεριφορά των μαθητών. Σε ορισμένες περιπτώσεις όταν υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών σχετικά με τις επιδόσεις και τη συμπεριφορά του μαθητή, πολλές φορές οι γονείς επειδή δε θέλουν να αποδεχθούν την πραγματικότητα, στην προσπάθεια τους να την κρύψουν και να αποποιηθούν τις ευθύνες τους στρέφονται κατά του σχολείου και των εκπαιδευτικών. Συγκρούσεις επίσης και αντιπαραθέσεις δημιουργούνται όταν μέλη των συλλόγων γονέων λειτουργούν με μοναδικό τους κίνητρο την ικανοποίηση προσωπικών επιδιώξεων και φιλοδοξιών. Κωνσταντίνος Ραμπίδης 13

14 Κωνσταντίνος Ραμπίδης
Επίσης, πολλές φορές λανθασμένες νοοτροπίες της ελληνικής κοινωνίας γίνονται τροχοπέδη στην επικοινωνία γονέων και εκπαιδευτικών και δεν αφήνουν να δημιουργηθούν σχέσεις συνεργασίας και εμπιστοσύνης. Η άσκηση κριτικής φαίνεται ότι είναι από τα αγαπημένα σπορ των Ελλήνων. Αυτή την κριτική σε καθημερινή βάση πρέπει να αντιμετωπίσουν οι εκπαιδευτικοί. Τα σχόλια ενός αθέατου παρασκηνίου που το διαισθάνονται αλλά δεν μπορούν να το αντιμετωπίσουν τους αγχώνει. Σπάνια τα παράπονα και η κριτική των γονέων γίνεται εγγράφως και φανερή. Πάντως έχει παρατηρηθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα ότι τα κρούσματα αναφορών των γονέων κατά των εκπαιδευτικών έχουν αυξηθεί. Αυτό εξηγείται λογικά αν προσθέσουμε και τα εξής χαρακτηριστικά της νοοτροπίας μας: Δεν σεβόμαστε εύκολα τις απόψεις και θέσεις των άλλων και δεν ακούμε εύκολα. Υπάρχει μια αντίληψη που έχει εδραιωθεί τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας ότι ο καθένας από μας ξέρει καλύτερα από τους άλλους. Η αυτογνωσία ταυτίζεται με τον εγωισμό μας. Η φράση «ξέρεις ποιος είμαι εγώ» ακούγεται πλέον πολύ συχνά. Κωνσταντίνος Ραμπίδης 14

15 Κωνσταντίνος Ραμπίδης
Η σύγχυση αυτή έχει επιφέρει και στο χώρο του σχολείου αντιπαραθέσεις και συγκρούσεις. Οι γονείς πολλές φορές, οδηγούμενοι από ένα ασυγκράτητο εγωισμό, γίνονται και οι ίδιοι ειδικοί και κρίνουν το εκπαιδευτικό έργο με τα δικά τους κριτήρια. Πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις καλύπτονται πίσω από τη θέση ότι τους ενδιαφέρει το καλύτερο για τα παιδιά τους. Αν σε αυτό προστεθεί και το γεγονός ότι υπάρχουν εκπαιδευτικοί που δεν αποδίδουν επαγγελματικά το καλύτερο δυνατόν καταλαβαίνετε πόσο αποδυναμώνεται η θέση του εκπαιδευτικού. Σε γενικές γραμμές πάντως πρέπει να ομολογήσουμε ότι αν και υπάρχει μια αυξητική τάση των συγκρούσεων και των αντιπαραθέσεων μεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων η πλειοψηφία των γονέων σέβεται το δάσκαλο των παιδιών τους και η πλειοψηφία των δασκάλων κάνει καλά τη δουλειά τους. Κωνσταντίνος Ραμπίδης 15

16 Τρόποι βελτίωσης της συνεργασίας σχολείου – οικογένειας
Στόχος πρέπει να είναι, όταν παρατηρείται δυσλειτουργία στη συνεργασία σχολείου - οικογένειας, η διαχείριση της να γίνεται με το καλύτερο δυνατόν τρόπο, γιατί είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο ότι για την καλύτερη λειτουργία του σχολείου, αλλά και την πρόοδο των μαθητών, η σημερινή πραγματικότητα απαιτεί σχέσεις εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων. Η δυσλειτουργία στην οικογένεια και η αύξηση των μαθησιακών δυσκολιών και των προβλημάτων συμπεριφοράς δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν χωρίς τη συνεργασία της οικογένειας. Επίσης, το ανοικτό στην κοινωνία σχολείο που είναι ζητούμενο της εποχής δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς τη συνεργασία εκπαιδευτικών - γονέων. Η συμμετοχή των γονέων, όταν διέπεται από εμπιστοσύνη, και είναι σύμφωνη με τις προσπάθειες των εκπαιδευτικών, στοχεύει στο καλό των παιδιών και βοηθάει στο να επιτυγχάνουμε καλύτερα σχολικά αποτελέσματα. Κωνσταντίνος Ραμπίδης 16

17 Κωνσταντίνος Ραμπίδης
Ορισμένες πρακτικές ερευνητών που βελτιώνουν και διευκολύνουν τη συνεργασία σχολείου - οικογένειας: α) Η έντονη παρουσία του σχολείου στην κοινότητα. Το σχολείο πρέπει να συμμετέχει στην κοινωνική ζωή. Δηλαδή να είναι ανοιχτό στην κοινωνία, με το να παρουσιάζεται συχνά έξω στην κοινότητα, στις εκκλησίες, στα ιδρύματα κ.λ.π. καθώς και με τη δημιουργία ομάδων που θα επισκέπτονται και θα συνομιλούν με τους γονείς. β) Θα βοηθούσε ουσιαστικά η ύπαρξη μιας ανοιχτής γραμμής τηλεφωνικής επικοινωνίας, από την οποία οι γονείς θα ενημερώνονται για τα καθημερινά γεγονότα που συμβαίνουν στο σχολείο, την καθημερινή εργασία που έχουν τα παιδιά αναλάβει να κάνουν στο σπίτι ή να αφήσουν μήνυμα στους δασκάλους των παιδιών τους. γ) Οι συναντήσεις δασκάλων - γονέων να είναι σε μια καθορισμένη βάση και σε συνεννόηση με την ομάδα δασκάλων και είναι καλό να συναντώνται συχνά, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ενημέρωση αλλά και επανατροφοδότηση. Το να στηρίζεις τους γονείς είναι η καλύτερη βοήθεια για την ακαδημαϊκή επιτυχία των μαθητών. Κωνσταντίνος Ραμπίδης 17

18 Κωνσταντίνος Ραμπίδης
δ) Η ομάδα των γονέων και των εκπαιδευτικών πρέπει να συνεργάζεται πολλές φορές το χρόνο, διοργανώνοντας διαλέξεις με θέματα όπως: Η ανάπτυξη - εξέλιξη παιδιού και εφήβου. Ανησυχίες σχετικά με την επαγγελματική αποκατάσταση. Προβλήματα που απασχολούν τους γονείς κ.ά. Στόχος αυτών των διαλέξεων πρέπει να είναι η υποστήριξη της οικογένειας, και του ρόλου των γονέων, καθώς και των μαθητών. Επίσης, το Πανεπιστήμιο σε συνεργασία με το σχολείο θα μπορούσε να εφαρμόσει προγράμματα που θα υποστήριζαν γονείς και εκπαιδευτικούς στο ρόλο τους και θα βοηθούσαν τους μαθητές. ε) Είναι σημαντικό το σχολείο να στέλνει στο σπίτι περιοδικά και ενημερωτικά φυλλάδια για τις σχολικές δραστηριότητες και τη σχολική επίδοση του μαθητή. Μέσα από αυτές τις πρακτικές βελτιώνεται αισθητά η συνεργασία σχολείου -οικογένειας - κοινότητας και επιτυγχάνονται καλύτερα οι στόχοι του σχολείου. Κωνσταντίνος Ραμπίδης 18

19 Κωνσταντίνος Ραμπίδης
Στην ελληνική πραγματικότητα, βασικός κρίκος της αλυσίδας του Εκπαιδευτικού Συστήματος είναι ο ρόλος του Εκπαιδευτικού. Οι εκπαιδευτικοί παίζουν τεράστια σημασία και επιδρούν καθοριστικά στη ζωή και την εξέλιξη του παιδιού, γιατί βρίσκονται κοντά στο παιδί. Ο ρόλος τους μπορεί άλλες φορές να δημιουργήσει προβλήματα στο παιδί και άλλες να το βοηθήσει να τα ξεπεράσει. Είναι σημαντικό οι εκπαιδευτικοί να παρέχουν συναισθήματα ασφάλειας στους μαθητές και να εδραιώσουν μια ουσιαστική σχέση μαζί τους. Βασικές προϋποθέσεις για να δημιουργηθεί κατάλληλο και ασφαλές μαθησιακό κλίμα στην τάξη είναι η ύπαρξη ξεκάθαρων διαδικασιών, πρακτικών και κανόνων, που διέπουν την οργάνωση και λειτουργία της. Επίσης, ο εκπαιδευτικός οφείλει να αποδέχεται το κάθε παιδί ως μοναδική προσωπικότητα και να φροντίζει ώστε κανένα παιδί να μην αισθάνεται απομονωμένο ή κοινωνικά απορριπτέο. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να παρέχει κίνητρα στους μαθητές, να ενεργοποιεί τη δημιουργική τους σκέψη, να θέτει μαθησιακούς και μορφωτικούς στόχους, που είναι εφικτοί και προσιτοί στους μαθητές και να παρέχει συναισθηματική, διανοητική αλλά και υλική υποστήριξη. Κωνσταντίνος Ραμπίδης 19

20 Κωνσταντίνος Ραμπίδης
Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να γνωρίζουν ότι τα παιδιά παρουσιάζουν προβλήματα που οφείλονται σε βιολογικούς, ψυχολογικούς και κοινωνικούς παράγοντες και μερικές φορές σε αλληλεπίδραση των προαναφερομένων παραγόντων. Οι εκπαιδευτικοί για να συνεργαστούν μεταξύ τους, αλλά και με τους μαθητές, τους γονείς, τους ειδικούς και άλλους εξωσχολικούς φορείς, με στόχο όλοι μαζί να συμβάλλουν στη δημιουργία ενός υγιούς σχολείου, χρειάζεται να νοιώθουν ασφαλείς και να έχουν υψηλή αυτοεκτίμηση. Κωνσταντίνος Ραμπίδης 20

21 Συνεργασία γονέα – εκπαιδευτικού Κωνσταντίνος Ραμπίδης
Μέσα στο σχολείο γίνονται εμφανή τα πρώτα μηνύματα των παιδιών που παρουσιάζουν προβλήματα. Προβλήματα συμπεριφοράς, χαμηλή σχολική απόδοση, αδικαιολόγητες απουσίες, κ.ά. είναι πρώιμα συμπτώματα που δείχνουν ότι οι μαθητές αντιμετωπίζουν δυσκολίες και προβλήματα. Εάν αυτά τα συμπτώματα δεν γίνουν αντιληπτά και δεν αντιμετωπιστούν, τότε γίνονται συνεχώς και σοβαρότερα και οδηγούν σε αποκλίνουσα συμπεριφορά. Συνήθως πίσω από τα προβλήματα που παρουσιάζουν τα παιδιά κρύβεται μια παθογενής κατάσταση ή επικοινωνία. Αυτό σημαίνει ότι το παιδί ζει και αναπτύσσεται σε ένα περιβάλλον δυσλειτουργικό, το οποίο χαρακτηρίζεται από αδυναμία έκφρασης συναισθημάτων, αδιαφορία για τον άλλον, έλλειψη ξεκάθαρων κανόνων και ορίων, καταπίεση κ.λ.π.. Συχνότατα η αποκλίνουσα συμπεριφορά του παιδιού υποδηλώνει την αδυναμία του να αντιμετωπίσει και να εκφράσει τα προβλήματα που υπάρχουν μέσα στο οικογενειακό και το σχολικό περιβάλλον, γι' αυτό εκφράζεται μέσα από την παραπτωματικότητα Κωνσταντίνος Ραμπίδης 21

22 Κωνσταντίνος Ραμπίδης
Η επικοινωνία με τους γονείς είναι απαραίτητο να γίνεται από την αρχή της σχολικής χρονιάς. Δείξτε ότι ενδιαφέρεστε για τη σχολική πρόοδο των παιδιών. Ζητήστε να ενημερωθείτε για τις τυχόν ιδιαιτερότητες που έχουν τα παιδιά της τάξης σας και ότι άλλο χρειάζεται να γνωρίζετε για να κάνετε καλύτερα τη δουλειά σας. Εάν παρατηρήσετε μεγάλες αλλαγές στην επίδοση και συμπεριφορά κάποιου παιδιού επικοινωνήστε με το γονιό του αμέσως. Να ενημερώνετε τους γονείς πριν την ημέρα που δίνονται οι βαθμοί, αν το παιδί τους έχει πρόβλημα. Κωνσταντίνος Ραμπίδης 22


Κατέβασμα ppt "Κωνσταντίνος Ραμπίδης"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google