Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Paul Harris Society Μαρία Χατζηαγγέλου Paul Harris Society Coordinator

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Paul Harris Society Μαρία Χατζηαγγέλου Paul Harris Society Coordinator"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Paul Harris Society Μαρία Χατζηαγγέλου Paul Harris Society Coordinator mcha@geo.auth.gr

2 Τι είναι η Paul Harris Society; US$1,000 κάθε χρόνο • Annual Fund • Polio Plus • Δωρεές στο Ροταριανό Ίδρυμα

3 Θέματα υποστήριξης 2013-2014  Επαγγελματική εκπαίδευση των δασκάλων στο κέντρο προσχολικής αγωγής της Νότιας Αφρικής  Παροχές : Φίλτρα νερού, τουαλέτες, και εκπαίδευση υγιεινής για την αποτροπή της φθορίωσης σε μια κοινότητα της Ινδίας  Υποτροφία για έναν επαγγελματία ιατρό στην Ιταλία με σκοπό την έρευνα μεθόδων μείωσης του ρυθμού θνησιμότητας πρόωρα γεννημένων νεογνών.  Σεμινάρια με θέμα την «οικοδόμηση» της Ειρήνης για 200 δασκάλους και 1300 φοιτητές στην Ουγκάντα.  Πρόληψη για την ελονοσία στο Μαλί : Εντομοκτόνα που χρησιμοποιούνται για την απώθηση και εξόντωση κουνουπιών καθώς και ιατρικές υπηρεσίες.

4 Δωρητές, άνω των US$1,000 στα • Annual Programs Fund (APF) (Επιχορηγήσεις ετήσιων προγραμμάτων), • PolioPlus (Παγκόσμιο πρόγραμμα για την εξάλλειψη της πολυομυελίτιδας), • Humanitarian Grants Program (Προγράμματα για φιλανθρωπικές επιχορηγήσεις). Οι δωρητές αυτοί αναγνωρίζονται ως Paul Harris Fellows Στους παραπάνω, απονέμονται • τα σχετικά διάσημα (pin με την κεφαλή του Paul Harris και medallion με το ίδιο σύμβολο) και • σχετικό Δίπλωμα Paul Harris Fellow (PHF)

5 PHF insignia

6 Αναγνώριση ατομικών δωρητών Ονομαστικές ευκαιρίες • To named gift («ονοματισμένη χορηγία») είναι χορηγία στο APF η οποία προσφέρει άμεση χρηματοδότηση σε συγκεκριμένο πρόγραμμα και χρόνο. Sustaining Members («Δεκτά μέλη») • Ο καθένας που συμβάλλει με >$100, ανά έτος, στο APF αναγνωρίζεται ως Rotary Foundation Sustaining Member (Δεκτό Μέλος του Ροταριανού Ιδρύματος). • Η ύπαρξη «Sustaining Members» είναι κρίσιμη για το TRF, γιατί αν κάθε μέλος ενός Ομίλου συμμετέχει με $100, ετησίως, το Rotary μπορεί να αυξήσει την υποστήριξη ανθρώπων που έχουν ανάγκη, παγκοσμίως, μέσω των προγραμμάτων του. Benefactor («Ευεργέτης») • Αναγνωρίζεται κανείς ως Benefactor (ευεργέτης) συμβάλλοντας άμεσα (Permanent Fund– μόνιμη χορηγία) ή δηλώνοντας επίσημα την πρόθεση μελλοντικής δωρεάς $1,000 στο Μόνιμο Κεφάλαιο του TRF. Bequest Society («Κοινωνίες κληροδοτήματος») • Ζευγάρια η μεμονομένα άτομα, τα οποία δεσμεύονται να συμβάλλουν, στο μέλλον, με $10,000, ή περισσότερα, με δωρεές, ασφάλειες ζωής, διαθήκες • Τα μέλη της «Bequest Society» λαμβάνουν από το ΔΣ του TRF έναν σκαλισμένο κρύσταλλο, μια βεβαίωση και τα σχετικά διάσημα (pin)

7 Bequest application form Φόρμα αίτησης κληροδοτήματος

8 Δωρεές άνω των $2,000 • Για δωρεές άνω των $2,000, απονέμεται, σε έναν Paul Harris Fellow, η διάκριση του Multiple Paul Harris Fellow • Εναλλακτικά, ο τιμώμενος μπορεί να προτείνει κάποιον άλλον, για την αναγνώριση Paul Harris Fellow αντί για εαυτόν του (άλλοτε ονομάζονταν “available credit”) • Διακριτικά (pin) «Multiple Paul Harris Fellow» με πρόσθετες πέτρες, ως ακολούθως: – US$2,000 to 2,999.99 = ένα ζαφείρι – 3,000 to 3,999.99 = δύο ζαφείρια – 4,000 to 4,999.99 = τρία ζαφείρια – 5,000 to 5,999.99 = τέσσερα ζαφείρια – 6,000 to 6,999.99 = πέντε ζαφείρια – 7,000 to 7,999.99 = ένα ρουμπίνι – 8,000 to 8,999.99 = δύο ρουμπίνια – 9,000 to 9,999.99 = τρία ρουμπίνια

9 Κάνε κάποιον άλλο Paul Harris Fellow • Φίλοι, σύζυγοι, μέλη της οικογένειας και συνάδελφοι μπορούν, αντί δώρου, να καταθέσουν $1000 στο APF για λογαριασμό σου. Εσύ, μπορείς να τους ευχαριστήσεις για την δωρεά τους, τιμώντας τους με τα διακριτικά του Paul Harris Fellow Recognition. • Επίσης, μπορείς να χαρίσεις, σε κάποιον, πόντους αναγνώρισης, που σωρεύονται στο λογαριασμό σου για καταθέσεις σου πέραν των πρώτων $1000 (που είναι απαραίτητα για την αρχική διάκριση σου ως PHF). • Αν μεταφέρεις 1,000 points (=$1000) σε κάποιον, αυτός γίνεται επίσης Paul Harris Fellow. • Οι πόντοι μπορούν επίσης να μοιρασθούν σε περισσότερα άτομα, έτσι ώστε ο καθένα να πάρει τμήμα αυτών και να το προσθέσει στους δικούς του πόντους για να ανέβει βαθμίδα (πχ 500+500). • Δωρητές που είναι ήδη Paul Harris Fellows γίνονται Multiple Paul Harris Fellows, αν λάβουν άλλους 1,000 πόντους. • Για το σκοπό αυτό συμπλήρωσε τη Recognition and Transfer Request form (φόρμα αίτησης Αναγνώρισης και Προσφοράς) (αρχείο PDF). • Ένας όμιλος αναγνωρίζεται ως 100% Paul Harris Fellow Club όταν όλα τα μέλη του είναι PHFs

10 Όμιλοι δωρητές 100% Paul Harris Fellow Club • Όμιλοι που όλα τα μέλη είναι PHF αναγνωρίζονται ως 100% Paul Harris Fellow Club. • Οι όμιλοι 100% PHF, λαμβάνουν ένα λάβαρο αναγνώρισης και μια πλακέτα με εγχάρακτο το όνομα του ομίλου αναρτάται μόνιμα στην Arch C. Klumph Gallery, στο κεντρικό κτίριο του RI. • Ο DG πρέπει να βεβαιώσει ότι όλα τα μέλη του ομίλου είναι PHF και να υποβάλλει το σχετικό αίτημα στην TRF- Service Coordinator : The Rotary Foundation (FN530); One Rotary Center; 1560 Sherman Ave.; Evanston, IL 60201-3698 USA.

11 Major Donor (MD) (Ανώτερος Δωρητής) • To TRF αναγνωρίζει ως ζευγάρια ή μεμονωμένα άτομα ωςMDs, όταν τελεσίδικα καταθέσουν στο APF κλπ, ποσό $10,000. • Οι δωρητές αυτοί λαμβάνουν, σχετική βεβαίωση, ένα σκαλισμένο κρύσταλλο, και τα σχετικά διάσημα (pin και medallion) σύμφωνα με τα παρακάτω επίπεδα αναγνώρισης: – 6ο επίπεδο: $1 εκατομμύριο και άνω – 5ο επίπεδο: $500,000 – 4ο επίπεδο: $100,000 – 3ο επίπεδο: $50,000 – 2ο επίπεδο: $25,000 – 1ο επίπεδο: $10,000 – Arch C. Klumph Society brochure: Δωρητές >$250,000 ονομάζονται μέλη της the Arch C. Klumph Society και οι φωτογραφίες τους αναρτώνται, μόνιμα, στην Arch C. Klumph Gallery, στο κεντρικό κτίριο του RI.

12 100% Rotary Foundation Sustaining Member Club • Αναγνώριση Ομίλων που όλα τα μέλη εισέφεραν $100 ετησίως. • Το ετήσιο λάβαρο «annual banner» αναγνώρισης αποστέλλεται από το TRF στον όμιλο, μέσω του Διοικητή. • Η αναγνώριση υπολογίζεται στη ενεργή δύναμη του ομίλου στις 30/6. Every Rotarian, Every Year Club • Αναγνώριση που θεσμοθετήθηκε την περίοδο 2005-6. • Είναι διάκριση ομίλων που συμμετέχουν 10% στο πρόγραμμα EREY. Όλοι οι Ροταριανοί πρέπει να συμμετέχουν με κάποιο ποσό. • Το λάβαρο αναγνώρισης (recognition banner) αποστέλλεται στον όμιλο, μέσω του Διοικητή, μετά το τέλος της ροταριανής χρονιάς

13 Πώς μπορώ να γίνω μέλος; • Ενημερώνοντας την περιφέρειά σου • Συμπληρώνοντας το φυλλάδιο της Paul Harris Society (099) • www.Rotary.org/contribute www.Rotary.org/contribute • Στελεχώνοντας το ρόταρι

14 14 • Επαναλαμβανόμενη συμμετοχή στα προγράμματα του Ρόταρυ • Μηνιαία, τετραμηνιαία, ή ετήσια προσφορά, • Μηνιαία (US$85 χωρίς τους φόρους), τετραμηνιαία (US$250 χωρίς τους φόρους), ή ετήσια προσφορά (US$1000 χωρίς τους φόρους), • Δήλωσε συμμετοχή στη διεύθυνση: www.rotary.org/contribute www.rotary.org/contribute Rotary Direct

15 Αναγνωριστικό διάσημο της Paul Harris Society

16 Ευχαριστώ για το χρόνο σας, τη συμμετοχή σας και την υποστήριξή σας Ερωτήσεις;


Κατέβασμα ppt "Paul Harris Society Μαρία Χατζηαγγέλου Paul Harris Society Coordinator"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google