Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 www.digitalgreece2020.gr Δρ. Ιωάννης ΤόμκοςΣυντονιστής Ομάδα Εργασίας «Δικτύων Επόμενης Γενεάς» Δρ. Μηνάς Καρατζόγλου Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής Βασίλειος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 www.digitalgreece2020.gr Δρ. Ιωάννης ΤόμκοςΣυντονιστής Ομάδα Εργασίας «Δικτύων Επόμενης Γενεάς» Δρ. Μηνάς Καρατζόγλου Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής Βασίλειος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 www.digitalgreece2020.gr Δρ. Ιωάννης ΤόμκοςΣυντονιστής Ομάδα Εργασίας «Δικτύων Επόμενης Γενεάς» Δρ. Μηνάς Καρατζόγλου Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής Βασίλειος Μερεκούλιας Τεχνικός Υπεύθυνος

2 2 www.digitalgreece2020.gr Επισκόπηση παρουσίασης  Ποιά είναι η παρούσα θέση της χώρας μας όσον αφορά την ευρυζωνικότητα? •Ενσύρματη •Κινητή  Ποιούς στόχους έχει θέσει η «EU Digital Agenda 2020» σε σχέση με τα δίκτυα επόμενης γενεάς  Ποιοι είναι οι στόχοι της ομάδας, και πως θα κινητοποιηθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι;  Με τι χρονοδιάγραμμα θα υλοποιηθούν οι προτεινόμενες εργασίες;  Ποιοί είναι οι τρεις βασικοί μεσοπρόθεσμοι στόχοι της ομάδας που θα εισηγηθεί το φόρουμ στην πολιτεία στις 15/12; και πως θα καταλήξει η ομάδα σε αυτούς;

3 3 www.digitalgreece2020.gr Επιδόσεις ποιότητας ευρυζωνικών συνδέσεων στην Ελλάδα

4 4 www.digitalgreece2020.gr Η κατάσταση της Κινητής Ευρυζωνικότητας • Στην Ελλάδα, η διείσδυση για κάρτες κινητής ευρυζωνικότητας τον Ιανουάριο 2010 ανήλθε σε μόλις 2%, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 25% περίπου σε ένα έτος. Τόσο, η διείσδυση όσο και ο ρυθμός αύξησης της υπολείπονται σημαντικά του ευρωπαϊκού μέσου όρου (5,2%). Στοιχεια ΕΕΚΤ

5 5 www.digitalgreece2020.gr Βασικοί στόχοι «EU Digital Agenda 2020» αναφορικά με τα δίκτυα επόμενης γενεάς 2020 2013 100% coverage of ≥30Mbps 100% internet coverage 50% households take-up of ≥100Mbps Note: No numbers are specified for upload speeds and latency…

6 6 www.digitalgreece2020.gr Μέτρα Ευρωπαϊκής Επιτροπής για επέκταση και αφομοίωση ταχείας και υπερταχείας ευρυζωνικότητας στην ΕΕ  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε πρόσφατα τρία συμπληρωματικά μέτρα με τα οποία διευκολύνεται η επέκταση και αφομοίωση ταχείας και υπερταχείας ευρυζωνικότητας στην ΕΕ. Όπως περιγράφεται στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» για έξυπνη και διατηρήσιμη οικονομική μεγέθυνση, χωρίς αποκλεισμούς, η εγκατάσταση ευρυζωνικής υποδομής στην Ευρώπη είναι απαραίτητη για τη δημιουργία απασχόλησης και ευημερίας.Ευρώπη 2020  Η δέσμη αυτή μέτρων περιλαμβάνει: •Σύσταση της Επιτροπής για την υπαγόμενη σε κανονιστικές ρυθμίσεις πρόσβαση σε δίκτυα πρόσβασης νέας γενιάς (NGA), με την οποία παρέχεται κανονιστική ασφάλεια στους οργανισμούς τηλεπικοινωνιών και κατοχυρώνεται η ενδεδειγμένη ισορροπία μεταξύ της ανάγκης για ενθάρρυνση των επενδύσεων και της ανάγκης διασφάλισης του ανταγωνισμού, •Πρόταση απόφασης για τη θέσπιση προγράμματος πολιτικής για το ραδιοφάσμα ώστε, μεταξύ άλλων, να εξασφαλιστεί διαθέσιμο ραδιοφάσμα για ασύρματες ευρυζωνικές επικοινωνίες, •Ανακοίνωση περί ευρυζωνικότητας όπου περιγράφονται τρόποι ενθάρρυνσης δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων σε δίκτυα υψηλών και υπερυψηλών ταχυτήτων.  Σκοπός των μέτρων αυτών είναι να βοηθήσουν την ΕΕ να αξιοποιήσει τις δεσμεύσεις που διατυπώνονται στο ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη ώστε, έως το 2013, κάθε Ευρωπαίος να διαθέτει πρόσβαση σε βασικές ευρυζωνικές επικοινωνίες και, έως το 2020, σε ακόμα ποίο γρήγορες συνδέσεις.

7 7 www.digitalgreece2020.gr Τι πρέπει να γίνει απο την μερία κάθε κράτους- μέλους για την εναρμόνιση με τους στόχους της ΕΕ?  Να καθοριστούν εθνικοί στόχοι για ευρυζωνικότητα και ανάπτυξη δικτύων NGA που να είναι σύμφωνοι με τους στόχους της ΕΕ και να καθορίζουν την στρατηγική για να υλοποιηθούν  Να εφαρμοστεί άμεσα η σύσταση για NGA, να ληθούν υπ-όψιν οι οδηγίες του «European Radio Spectrum Policy Programme» και να καθοριστεί ένα νέο ρυθμιστικό πλαίσιο  Να ληφθούν αποφάσεις που να βοηθούν στην μείωση του κόστους των επενδύσεων σε ευρυζωνικές υποδομές και να κάνουν τέτοιες ςπενδύσεις ποιο ελκυστικές

8 8 www.digitalgreece2020.gr Αντικείμενο Ομάδας NGN Φορουμ «Ψηφιακή Ελλάδα 2020»  Να συμβάλει στο σχεδιασμό της μελλοντικής πρόσβασης των πολιτών στο διαδίκτυο μέσω συνδέσεων πολύ υψηλών ταχυτήτων.  Να προσδιοριστούν τόσο τα αναγκαία ποσοτικά χαρακτηριστικά των μελλοντικών συνδέσεων όσο και τα ποιοτικά  Θα εξεταστούν θέματα όπως: η ανάπτυξη δικτύων πρόσβασης επόμενης γενεάς συμπεριλαμβανομένου δικτύων Fiber to the home (οπτική ίνα μέχρι το σπίτι), η ισότιμη μεταχείριση της διακινούμενης πληροφορίας από τις διαδικτυακές υποδομές (net neutrality), το νέο διαδίκτυο του IPv6, η παροχή αξιόπιστων ευρυζωνικών υπηρεσιών, η βέλτιστη εκμετάλλευση του ψηφιακού μερίσματος και πως αυτό θα δημιουργήσει σημαντικά οφέλη στον τομέα της κινητής ευρυζωνικότητας, η πιο διαφανή χρήση των τηλεπικοινωνιακών υποδομών/αγαθών που είναι δημόσια περιουσία, κ.α.  O σχεδιασμός θα αποδώσει στον χρήστη ευρυζωνικές συνδέσεις που θα μπορούν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις του μέλλοντος ενώ παράλληλα η Ομάδα θα διερευνήσει βραχυπρόθεσμες δράσεις για την βελτίωση της τρέχουσας πρόσβασης του πολίτη στο διαδίκτυο.

9 9 www.digitalgreece2020.gr Θέματα υπό συζήτηση στην ομάδα  Το όραμα για τα Δίκτυα Πρόσβασης Νέας Γενιάς το 2020 •Τι ρόλο καλούνται να παίξουν τα Δίκτυα Πρόσβασης Νέας Γενιάς στην Ελλάδα? •Θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα όχημα για έξοδο από την οικονομική κρίση και για μελλοντική ανάπτυξη ή μήπως οι ιδιαιτερότητες της χώρας και η τρέχουσα συγκυρία θα έπρεπε να μας στρέψουν προς άλλες προτεραιότητες? •Ποιος είναι ο ρόλος και οι ευθύνες του δημοσίου τομέα, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της αγοράς στην ανάπτυξη Δικτύων NGA ενσύρματων και ασύρματων? •Ποιο είναι το όραμα μας και τι θα περιμέναμε από μία στρατηγική για τις υποδομές?  Ενσύρματες υποδομές •Σε τι ενσύρματες υποδομές θα στηριχθούν τα δίκτυα Πρόσβασης Νέας Γενιάς και πως θα αναπτυχθούν αυτές? •Ποιοι είναι οι κυριότεροι ανασταλτικοί παράγοντες για την ανάπτυξη ενσύρματων Δικτύων NGA στην Ελλάδα και πως μπορούμε να τους αντιμετωπίσουμε? •Τι προσδοκίες δημιουργεί η ανακοίνωση του ΥπΥΜεΔι για ένα εκτεταμένο δίκτυο FTTH/FTTC και ποιο θα πρέπει να είναι το μήνυμα της «Ψηφιακής Ελλάδας 2020» προς το Υπουργείο? •Ανεξάρτητα του πως θα αναπτυχθούν, τι χρειάζεται για να διασφαλιστεί η ανοικτή πρόσβαση στα δίκτυα αυτά και να αποτραπούν στρεβλώσεις της αγοράς και πως θα ενθαρρυνθούν οι σχετικές επενδύσεις?  Ασύρματη και κινητή ευρυζωνικότητα •Πως μπορούν η ασύρματη και η κινητή ευρυζωνικότητα να παρέχουν πρόσβαση υψηλής ταχύτητας αλλά ταυτόχρονα και να καταπολεμήσουν το ψηφιακό χάσμα? •Με ποιο τρόπο μπορούμε να αξιοποιήσουμε καλύτερα τις τεχνολογίες αυτές? •Ποιοι είναι οι ανασταλτικοί παράγοντες που πρέπει να αντιμετωπισθούν και ποια τα κυριότερα θεσμικά ζητήματα? •Τι πρέπει να κάνει η Πολιτεία και ο Ρυθμιστής για να διασφαλίσουν τη βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων? •Πως μπορεί να αξιοποιηθεί το ψηφιακό μέρισμα?  Ποιοτικά χαρακτηριστικά της ευρυζωνικής πρόσβασης •Πως θα εξελιχθούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της ευρυζωνικής πρόσβασης? •Ειδικά για τα νέα δίκτυα, ποιοι θα είναι οι παράμετροι ποιότητας και πως θα συμφωνούνται μεταξύ του παρόχου και του συνδρομητή? •Πως διασφαλίζεται η διαφάνεια στην ενημέρωση του καταναλωτή? •Στην ίδια κατεύθυνση, ποια είναι η σημασία της δικτυακής ουδετερότητας και ποια τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των χρηστών και των παρόχων πρόσβασης? •Πως θα επιτύχουμε την ομαλή μετάβαση στο IPv6 και τη μέγιστη αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων του?

10 10 www.digitalgreece2020.gr Ποιοι είναι οι στόχοι της ομάδας, και πως θα κινητοποιηθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι  Στόχοι •Να δημιουργήσουμε ένα όραμα για τα Δίκτυα Νέας Γενιάς και το ρόλο τους στην πορεία της χώρας προς και μετά το 2020. •Να καταθέσουμε προτάσεις για την ανάπτυξη ενσύρματων και ασύρματων υποδομών, με στόχο την ευρύτερη δυνατή κάλυψη της χώρας με ευρυζωνικές υποδομές πολύ υψηλών ταχυτήτων. •Να μελετήσουμε θέματα και να καταθέσουμε προτάσεις σχετικά με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των ευρυζωνικών δικτύων και τη βέλτιστη αξιοποίηση τους.  Κινητοποίηση ενδιαφερομένων •Πρόσκλησεις (π.χ. μέσω e-mail) για συμμετοχή στο φόρουμ και στην ομάδα εργασίας σε παράγοντες της αγοράς και μέλη της ακαδημαικής κοινότητας •Θα μπορούσε η ομάδα να ανεβάσει στο φόρουμ συγκεκριμένα ερωτήματα προς τα μέλη της (μέχρι στιγμής 73)  Θα χρειαστεί η συντακτική ομάδα να ετοιμάσει τα σχετικά ερωτήματα •???

11 11 www.digitalgreece2020.gr Με τι χρονοδιάγραμμα θα υλοποιηθούν οι προτεινόμενες εργασίες;  Ορισμός συντακτικής ομάδας μέχρι 12/11 •Θα είναι μία ολιγομελής ομάδα (5-6 άτομα) όπου θα θέλαμε κατά το δυνατόν να εκπροσωπούνται όλες οι τάσεις (ακαδημαϊκή κοινότητα, αγορά σταθερής, αγορά κινητής, κοινότητα χρηστών,...)  Οι πρώτες ενέργειες θα αφορούν στις βραχυπρόθεσμες προτάσεις, με στόχο να κατατεθούν στις 15/12.  Στη συνέχεια η έμφαση θα περάσει στην κατάθεση προτάσεων πολιτικής (πρώτο σχέδιο), με στόχο να ολοκληρωθούν και κατατεθούν μέχρι τις 26/1.  Οι εργασίες της ομάδας θα υποστηριχθούν από 5-6 συναντήσεις μέχρι τέλος Ιανουαρίου (ενδεικτικές ημερομηνίες: 9/11, 19/11, 6/12, 17/12, 11/1, 25/1).  Μετά το πέρας Ιανουαρίου οι ενέργειες της ομάδας θα επικεντρωθούν στην περαιτέρω επεξεργασία των προτάσεων πολιτικής (Φεβρουάριος-Μάρτιος) και στην υποβολή του τελικού κειμένου, μέχρι τέλος Απριλίου.

12 12 www.digitalgreece2020.gr Ποιοί είναι οι τρεις βασικοί μεσοπρόθεσμοι στόχοι της ομάδας που θα εισηγηθεί το φόρουμ στην πολιτεία στις 15/12; και πως θα καταλήξει η ομάδα σε αυτούς;  Άμεση πρόσκληση (μέχρι 8/11) προς το φόρουμ για σκέψεις βραχυπρόθεσμων δράσεων, με κάποιες κατευθυντήριες γραμμές (π.χ. βάση οδηγιών από ΕΕ)  Σημαντικά χαρακτηριστικά προτάσεων: Να μπορούν να υλοποιηθούν ή υιοθετηθούν άμεσα. Το πιθανό κόστος τους να μην αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα. Να μην ζητούν παραβίαση του θεσμικού πλαισίου. •Στόχος να συγκεντρωθούν ιδέες μέχρι τις 26/11. •Αξιολόγηση των πιο «καταλλήλων» και κατάστρωση παραδοτέου με τις 3-5 προτάσεις που προκρίθηκαν στις 6/12.  Μεσοπρόθεσμες προτάσεις σχετικες με τα ακόλουθα θέματα: •Προτάσεις σχετικά με πιθανές κρατικές παρεμβάσεις και ενισχύσεις για ανάπτυξη δικτύων NGA •Προτάσεις σχετικά με το ψηφιακό μέρισμα και τις διαδικασίες αδειοδότησης για ενίσχυση της κινητής ευρυζωνικότητας •Προτάσεις σχετικά με την καθολική ευρυζωνική κάλυψη της χώρας •???

13 13 www.digitalgreece2020.gr Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας! itom@ait.gr +30 210 668 2771 Ερωτήσεις?


Κατέβασμα ppt "1 www.digitalgreece2020.gr Δρ. Ιωάννης ΤόμκοςΣυντονιστής Ομάδα Εργασίας «Δικτύων Επόμενης Γενεάς» Δρ. Μηνάς Καρατζόγλου Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής Βασίλειος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google