Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Σύντομη επισκόπηση του Νομικού Πλαισίου. Προβλήματα Έλλειψη σαφούς νομοθετικού πλαισίου Απασχόληση προσώπων με εκπαίδευση χαμηλού επιπέδου Ανάγκη συνεχούς.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Σύντομη επισκόπηση του Νομικού Πλαισίου. Προβλήματα Έλλειψη σαφούς νομοθετικού πλαισίου Απασχόληση προσώπων με εκπαίδευση χαμηλού επιπέδου Ανάγκη συνεχούς."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Σύντομη επισκόπηση του Νομικού Πλαισίου

2 Προβλήματα Έλλειψη σαφούς νομοθετικού πλαισίου Απασχόληση προσώπων με εκπαίδευση χαμηλού επιπέδου Ανάγκη συνεχούς εκπαίδευσης και επιμόρφωσης στις νέες τεχνολογίες και τεχνικές

3 Επίπεδο εκπαίδευσης προσωπικού στην παραγωγή προϊόντων πετρελαίου (Πηγή: Μελέτη κλαδικού Παρατηρητηρίου – έρευνα εργατικού δυναμικού Φωτεινή Κ. 1998 Παράρτημα)

4 Επίπεδα κατάρτισης ΑΕΙΤΕΙΙΕΚΚΕΚ

5 Πολυτεχνικές Σχολές Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο  Ν. 980 της 24 Οκτωβρίου 1917: Ιδρύεται η «Ανωτάτη Σχολή Χημικών Μηχανικών»  Τεχνολογία Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου  Παροχή πληροφοριών για τις διαδικασίες παραγωγής και κυρίως επεξεργασίας του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, με στόχο την παραγωγή εμπορεύσιμων ενεργειακών προϊόντων (υγρά και αέρια καύσιμα).  Τεχνολογία Καυσίμων και Λιπαντικών  Παροχή πληροφοριών για την παραγωγή και τις ιδιότητες συμβατικών και ανανεώσιμων καυσίμων (στερεών, υγρών, αερίων) και λιπαντικών. Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών  ΠΔ. 114/2002 (ΦΕΚ 95/Α/30.4.2002): Ίδρυση εργαστηρίων στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών

6 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Χημείας  ΥΑ Β7/210/1998 (ΦΕΚ 673/Β/3.7.1998) Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ»  Δικαιούνται συμμετοχής  Πτυχιούχοι Χημείας Πανεπιστημίων ή Πολυτεχνείων  Πτυχιούχοι ΤΕΙ Τεχνολογίας Πετρελαίου

7 Τεχνολογικά εκπαιδευτικά Ιδρύματα ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ & ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΑ 87486/Ε5/4.9.2006 (ΦΕΚ 1417/Β/26.9.2006) ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΥΑ 87486/Ε5/4.9.2006 (ΦΕΚ 1417/Β/26.9.2006)

8 Ειδικότητες •Απόφαση ΔΣ ΟΕΕΚ Δ/18535/21.7.2006 (ΦΕΚ 1127/18.8.2006) •Έγκριση σύμφωνα με το Πρόγραμμα Leonardo da Vinci II European RecyOccupation Profile (Implementation of the European core occupational profile RecyOccupation D/03/B/FF/PP 146 056) Τεχνικός Διαχείρισης και Ανακύκλωσης Αποβλήτων •Απόφαση ΔΣ ΟΕΕΚ 14/1993 Τεχνολόγος πετρελαίου

9 Νομοθετικό Πλαίσιο

10 Νομοθεσία Ν. 1568/1985 •«Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων» (ΦΕΚ 177/Α/8-10-1985) ΠΔ. 294/1988 • «Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του άρθρου 1 παραγράφου 1 του ν. 1568/1985» (ΦΕΚ 138/Α/21-6-1988) ΠΔ. 17/1996 •«Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕOΚ και 91/383/ΕOΚ» (ΦΕΚ 11/Α/18- 1-1996) ΠΔ. 159/1999 •«Τροποποίηση του Π.Δ. 16/96 (11/Α) και του Π.Δ. 70α/88 (31/Α), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 175/97 (150/Α)» (ΦΕΚ 157/Α/3-8-1999) ες 89/391/ΕOΚ και 91/383/ΕOΚ» (ΦΕΚ 11/Α/18-1-1996)

11 Εναρμόνιση ευρωπαϊκής νομοθεσίας Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Εθνική νομοθεσία 89/391/ΕΟΚ 89/391/ΕΟΚ Οδηγία πλαίσιο σχετικά με την εφαρμογή μέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων στην εταιρεία 91/383/ΕΟΚ 91/383/ΕΟΚ για τη συμπλήρωση των μέτρων που αποσκοπούν στο να προαγάγουν τη βελτίωση ασφάλειας και της υγείας κατά την εργασία των εργαζομένων με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου ή με σχέση πρόσκαιρης εργασίας Εναρμόνιση εθνικής νομοθεσίας •ΠΔ 17/1996 ΠΔ 159/1999 •ΠΔ 17/1996 (ΦΕΚ Α΄ 11/18.1.1996 το οποίο συμπληρώνεται με το ΠΔ 159/1999 (ΦΕΚ Α΄157/8.3/1999

12 Κατάρτιση τεχνικών ασφαλείας

13

14 Επιμόρφωση ΤΑ επιπέδου ΑΕΙ&ΤΕΙ: Επιμόρφωση ΤΑ επιπέδου ΑΕΙ&ΤΕΙ: ΥΑ 131784/22.10.2003 (ΦΕΚ Β΄1624.5.11.2003) •Συνολικά όχι λιγότερες από 60 ώρες θεωρητικής κατάρτισης Ελάχιστη διάρκεια προγραμμάτων εκπαίδευσης •Βασικές γνώσεις για την ασφάλεια και υγεία στην εργασία •Παράγοντες διαμόρφωσης των συνθηκών εργασίας •Ειδικά Θέματα Ελάχιστο περιεχόμενο προγράμματος επιμόρφωσης •Προσόντα: (Άρθρο 5) Πτυχιούχοι ΑΕΙ-ΤΕΙ Εκπαιδευτές

15 Επιμόρφωση Τεχνικών Ασφαλείας επιπέδου ΔΕ Επιμόρφωση Τεχνικών Ασφαλείας επιπέδου ΔΕ ΥΑ 130197/9.2.2005 (ΦΕΚ 196/Β/15.2.2005) •Τουλάχιστον 100 ώρες •70% θεωρητική κατάρτιση •10% πρακτική άσκηση •20% ασκήσεις πρακτικής εφαρμογής Ελάχιστη διάρκεια προγραμμάτων εκπαίδευσης •Βασικές γνώσεις για την ασφάλεια και υγεία στην εργασία •Παράγοντες διαμόρφωσης των συνθηκών εργασίας •Ειδικά Θέματα Ελάχιστο περιεχόμενο προγράμματος επιμόρφωσης •Προσόντα: (Άρθρο 5) Πτυχιούχοι ΑΕΙ-ΤΕΙ Εκπαιδευτές

16 Κέντρα Επαγγελματικής κατάρτισης

17 Επιμόρφωση Εργοδοτών και Εργαζομένων 2008 ΦΕΚ 184/Β/7.2.08 ΥΑ 5576/51/24.1.08 Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων ΥΑ 5577/52/24.1.08 Επιμόρφωση εργοδοτών επιχειρήσεων Γ κατηγορίας

18 Εκπαίδευση πρατηριούχων  ΠΔ 118/2006 (ΦΕΚ Α΄ 119/16.6.2006) - Άρθρο 15 παρ. 4 Αναμένεται η έκδοση απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, στην οποία θα καθορίζονται  η έναρξη ισχύος καθώς και οι  λεπτομέρειες για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη λειτουργία της εγκατάστασης πρατηρίων. Για την χορήγηση άδειας λειτουργίας πρατηρίου ο υπεύθυνος εκμεταλλευτής πρέπει να έχει παρακολουθήσει σχετικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα καθορίζεται στην υπουργική απόφαση που αναμένεται να εκδοθεί

19 Νομοθετική Ρύθμιση ΥΑ 3131/99

20 Υπεύθυνοι παραλαβής δεξαμενόπλοιων  Υ.Α: 3131/99: Προϋποθέσεις και μέτρα ασφαλείας για τις εργασίες φόρτωσης ή εκφόρτωσης ή μετάγγισης χύμα πετρελαίου ή χύμα υγρών χημικών (ή και καταλοίπων τους) ή χύμα υγροποιημένων αερίων που μεταφέρονται με δεξαμενόπλοια. Υπεύθυνος φορτοεκφόρτωσης  Εξασφάλιση και τήρηση της εφαρμογής των μέτρων ασφαλείας στην εγκατάσταση, προετοιμασία και την διεξαγωγή των εργασιών φόρτωσης ή εκφόρτωσης χύμα πετρελαίου ή χύμα υγρών χημικών (ή και των καταλοίπων) ή χύμα υγροποιημένων αερίων σε/από δεξαμενόπλοια.

21 Υπεύθυνος φορτοεκφόρτωσης  Ο υπεύθυνος φορτοεκφόρτωσης πρέπει να είναι: Μηχανολόγος Μηχανικός ή Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός ή Χημικός Μηχανικός ή Χημικός διπλωματούχος ανώτατης ημεδαπής ή ισότιμης αναγνωρισμένης αλλοδαπής σχολής με προϋπηρεσία σε εγκαταστάσεις δύο (2) τουλάχιστον ετών Τεχνολόγος Μηχανικός των αντίστοιχων παραπάνω ειδικοτήτων πτυχιούχος ανώτερης ημεδαπής ή ισότιμης αλλοδαπής σχολής με προϋπηρεσία τεσσάρων (4) ετών τουλάχιστον δε εγκαταστάσεις Πλοίαρχος Α Τάξεως Ε.Ν. με τριετή τουλάχιστον προϋπηρεσία Πλοιάρχου ή Υποπλοιάρχου σε δεξαμενόπλοια ή Πλοίαρχος Β Τάξεως με εξαετή προϋπηρεσία σε δεξαμενόπλοια Μηχανικός Α Τάξεως Ε.Ν. με τριετή τουλάχιστον προϋπηρεσία Α ή Β Μηχανικού σε δεξαμενόπλοια ή Μηχανικός Β΄ Τάξεως με εξαετή (6) τουλάχιστον προϋπηρεσία σε δεξαμενόπλοια.

22 Ι. Nομοθεσία ADR Επαγγελματική κατάρτιση των οδηγών οχημάτων που μεταφέρουν οδικώς επικίνδυνα εμπορεύματα Φορείς εκπαίδευσης

23 Συγκριτικός πίνακας - Νομοθεσία ADR Ευρωπαϊκή νομοθεσία Εθνική νομοθεσία •Προσέγγιση νομοθεσιών κρατών μελών σχετικά με τις οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων Οδηγία 94/55/ΕΚ  ΠΔ 104/1999 Τροποποιήθηκε από:  Υ.Α. 19403/1388/08/08, (781/Β/2.5.08)  Υ.Α. οικ. 47368/2522/04, (1303/Β/25.8.04)  Υ.Α. 21736/2092/99/01, (1232/Β/21.9.01)  Υ.Α. Φ 2/21099/1700/00, (509/Β/7.4.00)

24 Μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων Νομοθεσία - Προεδρικά Διατάγματα Π.Δ. 346/2001 (ΦΕΚ 233/Α`/11.10.2001) Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις των οδηγιών 96/26/ΕΚ και 98/76/ΕΚ του Συμβουλίου, «περί προσβάσεως στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών και αμοιβαίας αναγνωρίσεως των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων που διευκολύνουν την πραγμάτωση του δικαιώματος εγκαταστάσεως των μεταφορέων αυτών στον τομέα των εσωτερικών και διεθνών μεταφορών» Π.Δ. 106/1997 (ΦΕΚ 97/Α`/5.5.1998) Τροποποίηση π.δ 355/94 (189/Α) «Προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 89/684/ΕΟΚ της 21ης Δεκεμβρίου 1989 που αφορά την επαγγελματική κατάρτιση των οδηγών οχημάτων που μεταφέρουν οδικώς επικίνδυνα εμπορεύματα» όπως τροποποιήθηκε με το π.δ 32/96 (23/Α) Π.Δ. 32/1996 (ΦΕΚ 23/Α`/12.2.1996) Τροποποίηση του π.δ/τος 355/94 «προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 89/684/ΕΟΚ που αφορά την επαγγελματική κατάρτιση των οδηγών οχημάτων που μεταφέρουν οδικώς επικίνδυνα εμπορεύματα» Π.Δ. 355/1994 (ΦΕΚ 189/Α`/15.11.1994) Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 89/684/ΕΟΚ της 21ης Δεκεμβρίου 1989 που αφορά την επαγγελματική κατάρτιση των οδηγών οχημάτων που μεταφέρουν οδικώς επικίνδυνα εμπορεύματα

25 Υπουργικές αποφάσεις Υ.Α. 74319/3372/1999 (ΦΕΚ 1972/Β΄/4.11.1999) Επαγγελματική κατάρτιση οδηγών οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων κατόχων προσωρινών πιστοποιητικών Υ.Α. 72572/2977/1997 (ΦΕΚ 848/Β΄/24.9.1997) Τροποποίηση και συμπλήρωση της 60740/1027/95 απόφασης του Υ.Μ.Ε. «επαγγελματική κατάρτιση οδηγών οχημάτων μεταφοράς επικινδύνων εμπορευμάτων Υ.Α. 60740/1027/1995 (ΦΕΚ 246/Β΄/3.4.1995) Επαγγελματική κατάρτιση οδηγών οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων

26 Επαγγελματική κατάρτιση οδηγών οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων Υ.Α. 60740/1027/1995 (ΦΕΚ 246/Β΄/3.4.1995) Νομοθετικό πλαίσιο  ΠΔ 355/94 (ΦΕΚ Α’ 189/1994) Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 89/684/ΕΟΚ της 21ης Δεκεμβρίου 1989 που αφορά την επαγγελματική κατάρτιση των οδηγών οχημάτων που μεταφέρουν οδικώς επικίνδυνα εμπορεύματα. Τροποποίηση από : 1. ΠΔ 106/1997 (ΦΕΚ Α΄ 97/5.5.1998) 2. ΠΔ 32/1996 (ΦΕΚ Α΄ 23/12.2.1996)  Χορήγηση πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης  Προϋποθέσεις

27 Φορείς εκπαίδευσης – Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων Προϋποθέσεις άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των ΣΕΚΟΟΜΕΕ. ΥΑ 60740/1027/21.3.1995 (ΦΕΚ 246/Β΄/3.4.1995) όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 72572/2977/1997 (ΦΕΚ 848/Β΄/24.9.1997)

28 Ύλη Επαγγελματικής κατάρτισης Προγράμματα εκπαίδευσης Άρθρο 5 της υπ’ αριθμ. 6074/1027/21.3.1195 (ΦΕΚ Β΄ 246) Απόφασης Υπουργού μεταφορών, όπως αυτή τροποποιήθηκε από την υπ'αριθμ. 72572/2977/24.9.97 απόφασης Υπ.Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ Β' 848).

29 Ευρωπαϊκή Οδηγία για την κατάρτιση οδηγών Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Εθνική νομοθεσία •Αρχική επιμόρφωση και περιοδική κατάρτιση των οδικών οχημάτων Οδηγία 2003/59/ ΕΚ  Δεν έχει εναρμονιστεί η εθνική νομοθεσία

30 ΙΙ. Σύμβουλοι Ασφαλούς μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ)

31 Σύμβουλοι Ασφαλούς μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ) Όλες οι επιχειρήσεις οι δραστηριότητες των οποίων περιλαμβάνουν μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων υποχρεούνται να διορίσουν συμβούλους ασφαλείας  Ορισμός  Σύμβουλος Ασφαλείας για την μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων  κάθε πρόσωπο διοριζόμενο από τον προϊστάμενο της επιχείρησης επιφορτισμένο με την πρόληψη των κινδύνων που ενέχουν οι δραστηριότητες αυτές για τους ανθρώπους και το περιβάλλον.

32 ΕυρωπαϊκόΝομοθετικό πλαίσιο Ευρωπαϊκό Νομοθετικό πλαίσιο Οδηγία 96/35/ΕΚ Οδηγία 2000/18/ΕΚ  Οδηγία 96/35/ΕΚ σχετικά με το διορισμό και την επαγγελματική κατάρτιση των συμβούλων ασφαλείας  Οδηγία 2000/18/ΕΚ για τις ελάχιστες απαιτήσεις που εφαρμόζονται στις εξετάσεις υποψηφίων συμβούλων ασφαλείας για την οδική σιδηροδρομική και πλωτή μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων

33 Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με τις οδηγίες  Με υπουργική απόφαση του υπουργού Μεταφορών 64834/5491/2000 (Β΄ 1350) η οποία τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ 52526/6904 (ΦΕΚ Β’ 1900/14.9.2007)  Εφαρμόζονται οι κανόνες Μεταφοράς Επικινδύνων Φορτίων (ADR).  προσαρμόζεται η ελληνική νομοθεσία με τις κοινοτικές διατάξεις (οδηγία 96/35 ΕΚ της 3ης Ιουνίου 1996)  Ορίζονται οι διαδικασίες επαγγελματικής κατάρτισης και η απόκτηση του πιστοποιητικού από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Μεταφορών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων  Κοινή Υπουργική Απόφαση 64834/5491/2000 (Β΄ 1350)

34 Ποιοι υποχρεούνται να έχουν ΣΑΜΕΕ  Νομοθετικό πλαίσιο: ΥΑ 64834/5491 (ΦΕΚ Β’ 1350/7.11.2000) ΥΑ 52526/6904 (ΦΕΚ Β’ 1900/14.9.2007)  Όλες οι επιχειρήσεις των οποίων οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν οδική σιδηροδρομική ή πλωτή μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων ή ενέργειες φορτοεκφόρτωσης που συνδέονται με τις εν λόγω μεταφορές  Επικίνδυνα εμπορεύματα: Τα οριζόμενα στο Παράρτημα Α του ΠΔ 104/99 (ΦΕΚ Α΄ 113) και της υπ’ αριθμ. Φ4.2/18960/1446/01 (ΦΕΚ 778 Β΄) [όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. Φ4.2/73358/5309/2002, ΦΕΚ 240/Β`/28.2.2002]

35 Εξαιρέσεις [Άρθρο 3 της ΚΥΑ 64834/5491]  Δεν υποχρεούνται να έχουν σύμβουλο Ασφαλείας οι επιχειρήσεις: 1 •Των οποίων οι σχετικές δραστηριότητες αφορούν μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων που πραγματοποιούνται με μεταφορικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων ή υπ’ ευθύνη των τελευταίων 2 •Των οποίων οι σχετικές δραστηριότητες αφορούν περιορισμένες ποσότητες, σε κάθε ενότητα μεταφοράς, κάτω από τα όρια που καθορίζονται στις ενδείξεις περιθωρίου 10010 και 10011 του παραρτήματος Β΄ του ΠΔ 104/99 (ΦΕΚ Α’ 113) 3 •Οι οποίες δεν εκτελούν μεταφορές ΕΕ, ως κύρια ή επικουρική δραστηριότητα ή ενέργειες φορτοεκφόρτωσης που συνδέονται με τις εν λόγω μεταφορές, αλλά εκτελούν περιστασιακά εθνικές μεταφορές εμπορευμάτων ή ενέργειες φορτοεκφόρτωσης που συνδέονται με τις εν λόγω μεταφορές και παρουσιάζουν ελάχιστο βαθμό κινδύνου ή ρύπανσης

36 Καθήκοντα συμβούλου 1. μεριμνά για την κατάρτιση ετήσιας αναφοράς προς τη διοίκηση της επιχείρησης ή ενδεχομένως προς τη Διεύθυνση Οδικής Ασφάλειας και Περιβάλλοντος του ΥΠΜΕ και στην αρμόδια τοπική Αστυνομική Αρχή, ως προς τις δραστηριότητες της επιχείρησης σχετικά με τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων. 2. εξετάζει κατά πόσον τηρούνται οι κανόνες σχετικά με τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων, 3. συμβουλεύει την επιχείρηση κατά τις εργασίες που αφορούν τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων,

37 ΚΥΑ 64834/5491] Χορήγηση –Προϋποθέσεις [ ΚΥΑ 64834/5491] ΧορήγησηΠροϋποθέσεις

38 Χορήγηση πιστοποιητικού Χορήγηση πιστοποιητικού [Άρθρο 5] Το πιστοποιητικό εκδίδεται από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης στην περιοχή της οποίας ο ενδιαφερόμενος έχει τη μόνιμη κατοικία του. Ισχύς πιστοποιητικού 5 χρόνια [άρθρο 6] Ανανέωση ισχύος του πιστοποιητικού – Για 5ετία (Δεν προβλέπεται υποχρεωτική παρακολούθηση ανανεωτικού προγράμματος κατάρτισης) Μορφή του πιστοποιητικού  παράρτημα III της υπ’ αριθμ. 64834/5491/13.10.2000 (Β 1350/2000) κοινής υπουργικής απόφασης Αναγνώριση πιστοποιητικού  αναγνωρίζεται από όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα συμβαλλόμενα μέρη της Συμφωνίας ADR

39 Προϋποθέσεις απόκτησης πιστοποιητικού ΚΥΑ 52526/6904 [ΦΕΚ Β’ 1900/14.9.2007 ]  Το πιστοποιητικό χορηγείται σε άτομα  Που κατέχουν πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισοτίμου πτυχίου αναγνωρισμένης σχολής της αλλοδαπής.  Είναι κάτοχοι κοινοτικής άδειας οδήγησης αυτοκίνητου οχήματος Β κατηγορίας.  Είναι κάτοχοι ισχύουσας άδειας παραμονής ή άδειας εργασίας εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς.  Έχουν παρακολουθήσει τον αναγκαίο κύκλο μαθημάτων ειδικής κατάρτισης (Άρθρο 4)  Έχουν περάσει με επιτυχία τις γραπτές εξετάσεις  Δυνατότητα επέκτασης του πιστοποιητικού [άρθρο 9]

40 Εκπαιδευτικοί Φορείς Άρθρο 3 της ΚΥΑ 52526/6904 [ΦΕΚ Β’ 1900/14.9.2007] Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) ή Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ) τεχνολογικής ή θετικής εκπαίδευσης,

41 Πανελλήνιος Σύλλογος ΣΑΜΕΕ Ίδρυση από μηχανικούςΣκοπός  Μείωση των ατυχημάτων, που προέρχονται από την ελλιπή πληροφόρηση και την πλημμελή διαχείριση των επικίνδυνων προϊόντων.  Βελτίωση των μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος.  Βελτίωση της προστασίας της δημόσιας υγείας καθότι σήμερα διακινούνται μικτά φορτία με ανεξέλεγκτες επιπτώσεις στην περίπτωση διαρροής.

42 Αριθμ. Φ.102.3/64885/838 8 [ΦΕΚ Β΄ 3/7.1.2008 ΣΑΜΕΕ

43 Διαδικασία

44 Δομή Εξέτασης •Βασική Α΄ Φάση (Διάρ. 60 min) (10 ερωτ. αν.) •Οδική Μεταφορά •Σιδηροδρομική Μεταφορά Β΄ Φάση (Διάρ. 60 min) (4 ερωτ. αν.) •Χημικές Κλάσεις Γ΄ Φάση (Διάρ. 80 min) (12 ερωτ. αν.)

45 3 φάσεις εξετάσεων  Διενέργεια εξετάσεων  Επιτυχία στις εξετάσεις  εφόσον έχει επιτύχει στην Α φάση και σε μια τουλάχιστον εξεταστική ενότητα της φάσης Β και μία της Γ (π.χ. Βασική εκπαίδευση, Οδική μεταφορά και κλάση 2).  Βαθμολογία  τουλάχιστον δεκαέξι (16) με άριστα το είκοσι (20) σε κάθε φάση εξετάσεων ξεχωριστά. (Αν οι εξετάσεις και των τριών φάσεων δεν ολοκληρωθούν με επιτυχία εντός ενός έτους από την ημερομηνία πρώτης εξέτασης ο υποψήφιος παρακολουθεί εκ νέου πρόγραμμα αρχικής εκπαίδευσης.) Α’ ΦάσηΒ’ ΦάσηΓ΄ φάση

46 ΙΙΙ. Πιστοποίηση Πραγματογνωμόνων ADR

47 Νομοθετικό Πλαίσιο  Υ.Α. Φ.Γ1/58363/3662/2007 (ΦΕΚ 84/Β`/30.1.2007) Πιστοποίηση πραγματογνωμόνων ADR για την διενέργεια ελέγχων σε οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ 104/99 όπως αυτό ισχύει  Υ.Α. Φ.Γ1/69596/3646/2006 ΦΕΚ 41/Β`/19.1.2006) Πιστοποίηση πραγματογνωμόνων ADR για τη διενέργεια ελέγχων σε οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ 104/99 όπως αυτό ισχύει  Υ.Α. ΦΓ1/2257/134/2004 (ΦΕΚ 614/Β`/27.4.2004) Πιστοποίηση πραγµατογνώµονα ADR για την διενέργεια ελέγχων σε οχήµατα µεταφοράς επικίνδυνων εµπορευµάτων σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 104/99 όπως αυτό ισχύει  Υ.Α. ΦΓ1οικ.70185/510/2003 (ΦΕΚ 62/Β`/24.1.2003) Πιστοποίηση πραγματογνωμόνων ADR για την διενέργεια ελέγχων σε οχήματα μεταφοράς επικινδύνων εμπορευμάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ 104/99 όπως αυτό ισχύει  Υ.Α. 32591/3257/2001 (ΦΕΚ 703/Β`/6.6.2001) Όροι και προϋποθέσεις ορισμού φορέων ελέγχου οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων Ευρωπαϊκής Συμφωνίας ADR  Π.Δ. 104/1999 (ΦΕΚ 113/Α`/4.6.1999) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 94/55/ΕΚ της 21ης Νοεμβρίου 1994 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων

48 Εργαζόμενοι στην εκτέλεση, συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων αερίων καυσίμων

49 Χορήγηση Επαγγελματικών αδειών ΠΔ 362/2001 (ΦΕΚ Β’ 245/22.10.2001) Ι. Έκδοση επαγγελματικών αδειών για Βοηθούς τεχνικών αερίων καυσίμων Τεχνίτης αερίων καυσίμων Άδεια εγκαταστάτη αερίων καυσίμων ΙΙ. Προσόντα – Προϋποθέσεις για την απόκτηση των αδειών Άρθρο 5 ΙΙΙ. Θεώρηση επαγγελματικών αδειών  Δεν υπόκειται σε θεώρηση οι άδειες βοηθού τεχνικού αερίων καυσίμων  Οι άδειες τεχνίτη αερίων καυσίμων και εγκαταστάτη αερίων καυσίμων θεωρούνται ανά πενταετία IV. Επαγγελματικά δικαιώματα και υποχρεώσεις αδειούχων Άρθρα 3 και 4

50 Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την ελληνική

51 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Οδηγίες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Σύμβουλοι ασφαλούς μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων Διορισμός και επαγγελματική κατάρτιση 96/35/ΕΚ - 2000/18/ΕΚ ΚΥΑ 64834/5491 ΥΑ 52526/6904 Οδηγοί οχημάτων που μεταφέρουν οδικώς επικίνδυνα εμπορεύματα Επαγγελματική κατάρτιση 89/684/ΕΟΚ 96/26/ΕΚ – 98/76/ΕΚ ΠΔ 335/1994 ΠΔ 32/1996,ΠΔ 106/1998 ΠΔ 346/2001 ΥΑ 60740/1027/1995 ΥΑ 74319/3372/1999

52 Ειδικότητα Ευρωπαϊκή νομοθεσία Οδηγίες Εθνική νομοθεσία Πρατηριούχοι - ΠΔ 118/2006 Τεχνικοί ασφαλείας 89/391/ΕΟΚ-91/383/ΕΟΚ Ν. 1568/1985 ΠΔ 17/1996 (ΠΔ 159/1999) ΥΑ 130197/2005 ΥΑ 131784/2003

53

54 Επίσπευση έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης για εκπαίδευση πρατηριούχων που προβλέπεται στο ΠΔ 118/2006 Απαιτείται λήψη εκτελεστικών μέτρων σε εθνικό επίπεδο για την ουσιαστική και πρακτική ενσωμάτωση και εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας Υπάρχει ανάγκη: Κωδικοποίησης και απλοποίησης της νομοθεσίας που αφορά στην εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση Καθιέρωσης ομοιόμορφης και θεσμοθετημένης εκπαιδευτικής ύλης Κατάρτισης περιγραμμάτων των διαφόρων επαγγελμάτων/ειδικοτήτων στον Κλάδο Εμπορίας Πετρελαιοειδών Θεσμοθέτησης της επαγγελματικής κατάρτισης και Περιγραφής των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των εκπαιδευτών Θεσμοθέτησης και θέσπισης πιστοποίησης κύκλου σεμιναριακών μαθημάτων (κατά το πρότυπο των short- training courses - διάρκειας συνήθως 2 μηνών- σε κράτη μέλη ΕΕ και ιδίως Ηνωμένο Βασίλειο Συμπεράσματα-Προτάσεις


Κατέβασμα ppt "Σύντομη επισκόπηση του Νομικού Πλαισίου. Προβλήματα Έλλειψη σαφούς νομοθετικού πλαισίου Απασχόληση προσώπων με εκπαίδευση χαμηλού επιπέδου Ανάγκη συνεχούς."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google