Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ
Σύντομη επισκόπηση του Νομικού Πλαισίου

2 Προβλήματα Έλλειψη σαφούς νομοθετικού πλαισίου Απασχόληση προσώπων με εκπαίδευση χαμηλού επιπέδου Ανάγκη συνεχούς εκπαίδευσης και επιμόρφωσης στις νέες τεχνολογίες και τεχνικές

3 Επίπεδο εκπαίδευσης προσωπικού στην παραγωγή προϊόντων πετρελαίου (Πηγή: Μελέτη κλαδικού Παρατηρητηρίου – έρευνα εργατικού δυναμικού Φωτεινή Κ Παράρτημα)

4 Επίπεδα κατάρτισης ΑΕΙ ΤΕΙ ΙΕΚ ΚΕΚ

5 Πολυτεχνικές Σχολές Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Ν. 980 της 24 Οκτωβρίου 1917: Ιδρύεται η «Ανωτάτη Σχολή Χημικών Μηχανικών» Τεχνολογία Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Παροχή πληροφοριών για τις διαδικασίες παραγωγής και κυρίως επεξεργασίας του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, με στόχο την παραγωγή εμπορεύσιμων ενεργειακών προϊόντων (υγρά και αέρια καύσιμα). Τεχνολογία Καυσίμων και Λιπαντικών Παροχή πληροφοριών για την παραγωγή και τις ιδιότητες συμβατικών και ανανεώσιμων καυσίμων (στερεών, υγρών, αερίων) και λιπαντικών. Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών ΠΔ. 114/2002 (ΦΕΚ 95/Α/ ): Ίδρυση εργαστηρίων στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών

6 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Χημείας
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Χημείας ΥΑ Β7/210/1998 (ΦΕΚ 673/Β/ ) Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ» Δικαιούνται συμμετοχής Πτυχιούχοι Χημείας Πανεπιστημίων ή Πολυτεχνείων Πτυχιούχοι ΤΕΙ Τεχνολογίας Πετρελαίου

7 Τεχνολογικά εκπαιδευτικά Ιδρύματα ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ & ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΑ 87486/Ε5/ (ΦΕΚ 1417/Β/ ) ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΥΑ 87486/Ε5/ (ΦΕΚ 1417/Β/ )

8 Ειδικότητες Τεχνολόγος πετρελαίου
Τεχνικός Διαχείρισης και Ανακύκλωσης Αποβλήτων Απόφαση ΔΣ ΟΕΕΚ Δ/18535/ (ΦΕΚ 1127/ ) Έγκριση σύμφωνα με το Πρόγραμμα Leonardo da Vinci II European RecyOccupation Profile (Implementation of the European core occupational profile RecyOccupation D/03/B/FF/PP ) Τεχνολόγος πετρελαίου Απόφαση ΔΣ ΟΕΕΚ 14/1993

9 Τεχνικός Ασφαλείας Νομοθετικό Πλαίσιο

10 Νομοθεσία «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων» (ΦΕΚ 177/Α/8-10-1985)
Ν. 1568/1985 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων» (ΦΕΚ 177/Α/ ) ΠΔ. 294/1988 «Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του άρθρου 1 παραγράφου 1 του ν. 1568/1985» (ΦΕΚ 138/Α/ ) ΠΔ. 17/1996 «Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕOΚ και 91/383/ΕOΚ» (ΦΕΚ 11/Α/ ) ΠΔ. 159/1999 «Τροποποίηση του Π.Δ. 16/96 (11/Α) και του Π.Δ. 70α/88 (31/Α), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 175/97 (150/Α)» (ΦΕΚ 157/Α/ ) ες 89/391/ΕOΚ και 91/383/ΕOΚ» (ΦΕΚ 11/Α/ )

11 Εναρμόνιση ευρωπαϊκής νομοθεσίας
Εθνική νομοθεσία Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 89/391/ΕΟΚ Οδηγία πλαίσιο σχετικά με την εφαρμογή μέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων στην εταιρεία 91/383/ΕΟΚ για τη συμπλήρωση των μέτρων που αποσκοπούν στο να προαγάγουν τη βελτίωση ασφάλειας και της υγείας κατά την εργασία των εργαζομένων με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου ή με σχέση πρόσκαιρης εργασίας Εναρμόνιση εθνικής νομοθεσίας ΠΔ 17/1996 (ΦΕΚ Α΄ 11/ το οποίο συμπληρώνεται με το ΠΔ 159/1999 (ΦΕΚ Α΄157/8.3/1999

12 Κατάρτιση τεχνικών ασφαλείας
Κατηγοριοποίηση επιχειρήσεων με βάση το ΠΔ 294/88 Κατηγορία Α (υψηλή επικινδυνότητα) Κατηγορία Β (μέση επικινδυνότητα) Κατηγορία Γ (χαμηλή επικινδυνότητα) Στην Γ κατηγορία αυτή καθήκοντα ΤΑ μπορεί να παρέχει και ο ίδιος ο εργοδότης εφόσον επιμορφωθεί κατάλληλα Με βάση τη νομοθεσία (Π.Δ. 17/96, άρθρο 4, παρ. 1 & 2) όλες οι επιχειρήσεις εφόσον απασχολούν έστω και έναν εργαζόμενο υποχρεούνται να έχουν τεχνικό ασφαλείας Τα προσόντα του τεχνικού ασφαλείας καθορίζονται από την κατηγορία επικινδυνότητας στην οποία ανήκει η επιχείρηση καθώς επίσης και τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούνται σε αυτή.

13 Προσόντα Τεχνικού Ασφαλείας
Αμοιβή Ο τεχνικός ασφαλείας αμείβεται από τον εργοδότη. Είναι τεχνικός σύμβουλος του εργοδότη στα θέματα ασφάλειας των εργαζομένων Ώρες απασχόλησης Με βάση την κατηγοριοποίηση των επιχειρήσεων καθορίζονται συντελεστές από το άρθρο 3 του ΠΔ 294/1988, που πολλαπλασιάζονται επί τον αριθμό των εργαζομένων και δίνουν τις ελάχιστες ώρες ετήσιας απασχόλησης του τεχνικού ασφαλείας Προσόντα Τεχνικού Ασφαλείας Άρθρο 5 του Ν. 1568/85

14 Επιμόρφωση ΤΑ επιπέδου ΑΕΙ&ΤΕΙ: ΥΑ 131784/22. 10. 2003 (ΦΕΚ Β΄1624. 5
Επιμόρφωση ΤΑ επιπέδου ΑΕΙ&ΤΕΙ: ΥΑ / (ΦΕΚ Β΄ ) Ελάχιστη διάρκεια προγραμμάτων εκπαίδευσης Συνολικά όχι λιγότερες από 60 ώρες θεωρητικής κατάρτισης Ελάχιστο περιεχόμενο προγράμματος επιμόρφωσης Βασικές γνώσεις για την ασφάλεια και υγεία στην εργασία Παράγοντες διαμόρφωσης των συνθηκών εργασίας Ειδικά Θέματα Εκπαιδευτές Προσόντα: (Άρθρο 5) Πτυχιούχοι ΑΕΙ-ΤΕΙ

15 Επιμόρφωση Τεχνικών Ασφαλείας επιπέδου ΔΕ ΥΑ 130197/9. 2
Επιμόρφωση Τεχνικών Ασφαλείας επιπέδου ΔΕ ΥΑ / (ΦΕΚ 196/Β/ ) Ελάχιστη διάρκεια προγραμμάτων εκπαίδευσης Τουλάχιστον 100 ώρες 70% θεωρητική κατάρτιση 10% πρακτική άσκηση 20% ασκήσεις πρακτικής εφαρμογής Ελάχιστο περιεχόμενο προγράμματος επιμόρφωσης Βασικές γνώσεις για την ασφάλεια και υγεία στην εργασία Παράγοντες διαμόρφωσης των συνθηκών εργασίας Ειδικά Θέματα Εκπαιδευτές Προσόντα: (Άρθρο 5) Πτυχιούχοι ΑΕΙ-ΤΕΙ

16 Κέντρα Επαγγελματικής κατάρτισης
ΠΔ 17/1996 άρθρο 6 Επιμόρφωση τεχνικών ασφαλείας Διαπιστευμένα κέντρα κατάρτισης βάσει του άρθρου 17 του Ν. 224/1994- ΚΕΚ ΚΕΚ ΕΛΙΝΥΑΕ – πιστοποιημένο σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας από το Εθνικό κέντρο Πιστοποίησης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.) ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου –Εξειδίκευση σε θέματα επαγγελμάτων τεχνικών και μεταφορών

17 Επιμόρφωση Εργοδοτών και Εργαζομένων 2008
ΦΕΚ 184/Β/7.2.08 ΥΑ 5576/51/ Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων 5577/52/ Επιμόρφωση εργοδοτών επιχειρήσεων Γ κατηγορίας

18 Εκπαίδευση πρατηριούχων
ΠΔ 118/2006 (ΦΕΚ Α΄ 119/ ) - Άρθρο 15 παρ. 4 Αναμένεται η έκδοση απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, στην οποία θα καθορίζονται η έναρξη ισχύος καθώς και οι λεπτομέρειες για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη λειτουργία της εγκατάστασης πρατηρίων. Για την χορήγηση άδειας λειτουργίας πρατηρίου ο υπεύθυνος εκμεταλλευτής πρέπει να έχει παρακολουθήσει σχετικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα καθορίζεται στην υπουργική απόφαση που αναμένεται να εκδοθεί

19 Υπεύθυνοι παραλαβής δεξαμενόπλοιων
Νομοθετική Ρύθμιση ΥΑ 3131/99

20 Υπεύθυνοι παραλαβής δεξαμενόπλοιων
Υ.Α: 3131/99: Προϋποθέσεις και μέτρα ασφαλείας για τις εργασίες φόρτωσης ή εκφόρτωσης ή μετάγγισης χύμα πετρελαίου ή χύμα υγρών χημικών (ή και καταλοίπων τους) ή χύμα υγροποιημένων αερίων που μεταφέρονται με δεξαμενόπλοια. Υπεύθυνος φορτοεκφόρτωσης Εξασφάλιση και τήρηση της εφαρμογής των μέτρων ασφαλείας στην εγκατάσταση, προετοιμασία και την διεξαγωγή των εργασιών φόρτωσης ή εκφόρτωσης χύμα πετρελαίου ή χύμα υγρών χημικών (ή και των καταλοίπων) ή χύμα υγροποιημένων αερίων σε/από δεξαμενόπλοια.

21 Υπεύθυνος φορτοεκφόρτωσης
Ο υπεύθυνος φορτοεκφόρτωσης πρέπει να είναι: Μηχανολόγος Μηχανικός ή Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός ή Χημικός Μηχανικός ή Χημικός διπλωματούχος ανώτατης ημεδαπής ή ισότιμης αναγνωρισμένης αλλοδαπής σχολής με προϋπηρεσία σε εγκαταστάσεις δύο (2) τουλάχιστον ετών Τεχνολόγος Μηχανικός των αντίστοιχων παραπάνω ειδικοτήτων πτυχιούχος ανώτερης ημεδαπής ή ισότιμης αλλοδαπής σχολής με προϋπηρεσία τεσσάρων (4) ετών τουλάχιστον δε εγκαταστάσεις Πλοίαρχος Α Τάξεως Ε.Ν. με τριετή τουλάχιστον προϋπηρεσία Πλοιάρχου ή Υποπλοιάρχου σε δεξαμενόπλοια ή Πλοίαρχος Β Τάξεως με εξαετή προϋπηρεσία σε δεξαμενόπλοια Μηχανικός Α Τάξεως Ε.Ν. με τριετή τουλάχιστον προϋπηρεσία Α ή Β Μηχανικού σε δεξαμενόπλοια ή Μηχανικός Β΄ Τάξεως με εξαετή (6) τουλάχιστον προϋπηρεσία σε δεξαμενόπλοια.

22 Μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων
Ι. Nομοθεσία ADR Επαγγελματική κατάρτιση των οδηγών οχημάτων που μεταφέρουν οδικώς επικίνδυνα εμπορεύματα Φορείς εκπαίδευσης

23 Συγκριτικός πίνακας - Νομοθεσία ADR
Ευρωπαϊκή νομοθεσία Εθνική νομοθεσία Οδηγία 94/55/ΕΚ Προσέγγιση νομοθεσιών κρατών μελών σχετικά με τις οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων ΠΔ 104/1999 Τροποποιήθηκε από: Υ.Α /1388/08/08, (781/Β/2.5.08) Υ.Α. οικ /2522/04, (1303/Β/ ) Υ.Α /2092/99/01, (1232/Β/ ) Υ.Α. Φ 2/21099/1700/00, (509/Β/7.4.00)

24 Μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων Νομοθεσία - Προεδρικά Διατάγματα
Π.Δ. 346/2001 (ΦΕΚ 233/Α`/ ) Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις των οδηγιών 96/26/ΕΚ και 98/76/ΕΚ του Συμβουλίου, «περί προσβάσεως στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών και αμοιβαίας αναγνωρίσεως των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων που διευκολύνουν την πραγμάτωση του δικαιώματος εγκαταστάσεως των μεταφορέων αυτών στον τομέα των εσωτερικών και διεθνών μεταφορών» Π.Δ. 106/1997  (ΦΕΚ 97/Α`/ ) Τροποποίηση π.δ 355/94 (189/Α) «Προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 89/684/ΕΟΚ της 21ης Δεκεμβρίου 1989 που αφορά την επαγγελματική κατάρτιση των οδηγών οχημάτων που μεταφέρουν οδικώς επικίνδυνα εμπορεύματα» όπως τροποποιήθηκε με το π.δ 32/96 (23/Α) Π.Δ. 32/1996 (ΦΕΚ 23/Α`/ ) Τροποποίηση του π.δ/τος 355/94 «προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 89/684/ΕΟΚ που αφορά την επαγγελματική κατάρτιση των οδηγών οχημάτων που μεταφέρουν οδικώς επικίνδυνα εμπορεύματα» Π.Δ. 355/1994 (ΦΕΚ 189/Α`/ ) Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 89/684/ΕΟΚ της 21ης Δεκεμβρίου 1989 που αφορά την επαγγελματική κατάρτιση των οδηγών οχημάτων που μεταφέρουν οδικώς επικίνδυνα εμπορεύματα

25 Υπουργικές αποφάσεις Υ.Α. 74319/3372/1999 (ΦΕΚ 1972/Β΄/4.11.1999)
Υ.Α /3372/1999 (ΦΕΚ 1972/Β΄/ ) Επαγγελματική κατάρτιση οδηγών οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων κατόχων προσωρινών πιστοποιητικών Υ.Α /2977/1997 (ΦΕΚ 848/Β΄/ ) Τροποποίηση και συμπλήρωση της 60740/1027/95 απόφασης του Υ.Μ.Ε. «επαγγελματική κατάρτιση οδηγών οχημάτων μεταφοράς επικινδύνων εμπορευμάτων Υ.Α /1027/1995 (ΦΕΚ 246/Β΄/ ) Επαγγελματική κατάρτιση οδηγών οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων

26 Επαγγελματική κατάρτιση οδηγών οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων Υ.Α /1027/1995  (ΦΕΚ 246/Β΄/ ) Νομοθετικό πλαίσιο ΠΔ 355/94 (ΦΕΚ Α’ 189/1994) Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 89/684/ΕΟΚ της 21ης Δεκεμβρίου 1989 που αφορά την επαγγελματική κατάρτιση των οδηγών οχημάτων που μεταφέρουν οδικώς επικίνδυνα εμπορεύματα. Τροποποίηση από : 1. ΠΔ 106/1997 (ΦΕΚ Α΄ 97/ ) 2. ΠΔ 32/1996 (ΦΕΚ Α΄ 23/ ) Χορήγηση πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης Προϋποθέσεις

27 Φορείς εκπαίδευσης – Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε
Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων Προϋποθέσεις άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των ΣΕΚΟΟΜΕΕ. ΥΑ 60740/1027/ (ΦΕΚ 246/Β΄/ ) όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α /2977/1997 (ΦΕΚ 848/Β΄/ )

28 Ύλη Επαγγελματικής κατάρτισης
Προγράμματα εκπαίδευσης Άρθρο 5 της υπ’ αριθμ. 6074/1027/ (ΦΕΚ Β΄ 246) Απόφασης Υπουργού μεταφορών, όπως αυτή τροποποιήθηκε από την υπ'αριθμ /2977/ απόφασης Υπ.Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ Β' 848).

29 Ευρωπαϊκή Οδηγία για την κατάρτιση οδηγών
Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Εθνική νομοθεσία Οδηγία 2003/59/ΕΚ Αρχική επιμόρφωση και περιοδική κατάρτιση των οδικών οχημάτων Δεν έχει εναρμονιστεί η εθνική νομοθεσία

30 Μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων
ΙΙ. Σύμβουλοι Ασφαλούς μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ)

31 Σύμβουλοι Ασφαλούς μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ)
Όλες οι επιχειρήσεις οι δραστηριότητες των οποίων περιλαμβάνουν μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων υποχρεούνται να διορίσουν συμβούλους ασφαλείας Ορισμός Σύμβουλος Ασφαλείας για την μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων κάθε πρόσωπο διοριζόμενο από τον προϊστάμενο της επιχείρησης επιφορτισμένο με την πρόληψη των κινδύνων που ενέχουν οι δραστηριότητες αυτές για τους ανθρώπους και το περιβάλλον.

32 Ευρωπαϊκό Νομοθετικό πλαίσιο
Οδηγία 96/35/ΕΚ Οδηγία 2000/18/ΕΚ Οδηγία 96/35/ΕΚ σχετικά με το διορισμό και την επαγγελματική κατάρτιση των συμβούλων ασφαλείας Οδηγία 2000/18/ΕΚ για τις ελάχιστες απαιτήσεις που εφαρμόζονται στις εξετάσεις υποψηφίων συμβούλων ασφαλείας για την οδική σιδηροδρομική και πλωτή μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων

33 Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με τις οδηγίες
Με υπουργική απόφαση του υπουργού Μεταφορών 64834/5491/2000 (Β΄ 1350) η οποία τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ 52526/6904 (ΦΕΚ Β’ 1900/ ) Εφαρμόζονται οι κανόνες Μεταφοράς Επικινδύνων Φορτίων (ADR). προσαρμόζεται η ελληνική νομοθεσία με τις κοινοτικές διατάξεις (οδηγία 96/35 ΕΚ της 3ης Ιουνίου 1996) Ορίζονται οι διαδικασίες επαγγελματικής κατάρτισης και η απόκτηση του πιστοποιητικού από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Μεταφορών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Κοινή Υπουργική Απόφαση 64834/5491/2000 (Β΄ 1350)

34 Ποιοι υποχρεούνται να έχουν ΣΑΜΕΕ
Νομοθετικό πλαίσιο: ΥΑ 64834/5491 (ΦΕΚ Β’ 1350/ ) ΥΑ 52526/6904 (ΦΕΚ Β’ 1900/ ) Όλες οι επιχειρήσεις των οποίων οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν οδική σιδηροδρομική ή πλωτή μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων ή ενέργειες φορτοεκφόρτωσης που συνδέονται με τις εν λόγω μεταφορές Επικίνδυνα εμπορεύματα: Τα οριζόμενα στο Παράρτημα Α του ΠΔ 104/99 (ΦΕΚ Α΄ 113) και της υπ’ αριθμ. Φ4.2/18960/1446/01 (ΦΕΚ 778 Β΄) [όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. Φ4.2/73358/5309/2002, ΦΕΚ 240/Β`/ ]

35 Εξαιρέσεις [Άρθρο 3 της ΚΥΑ 64834/5491]
Δεν υποχρεούνται να έχουν σύμβουλο Ασφαλείας οι επιχειρήσεις: 1 Των οποίων οι σχετικές δραστηριότητες αφορούν μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων που πραγματοποιούνται με μεταφορικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων ή υπ’ ευθύνη των τελευταίων 2 Των οποίων οι σχετικές δραστηριότητες αφορούν περιορισμένες ποσότητες, σε κάθε ενότητα μεταφοράς, κάτω από τα όρια που καθορίζονται στις ενδείξεις περιθωρίου και του παραρτήματος Β΄ του ΠΔ 104/99 (ΦΕΚ Α’ 113) 3 Οι οποίες δεν εκτελούν μεταφορές ΕΕ, ως κύρια ή επικουρική δραστηριότητα ή ενέργειες φορτοεκφόρτωσης που συνδέονται με τις εν λόγω μεταφορές, αλλά εκτελούν περιστασιακά εθνικές μεταφορές εμπορευμάτων ή ενέργειες φορτοεκφόρτωσης που συνδέονται με τις εν λόγω μεταφορές και παρουσιάζουν ελάχιστο βαθμό κινδύνου ή ρύπανσης

36 Καθήκοντα συμβούλου 1. μεριμνά για την κατάρτιση ετήσιας αναφοράς προς τη διοίκηση της επιχείρησης ή ενδεχομένως προς τη Διεύθυνση Οδικής Ασφάλειας και Περιβάλλοντος του ΥΠΜΕ και στην αρμόδια τοπική Αστυνομική Αρχή, ως προς τις δραστηριότητες της επιχείρησης σχετικά με τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων. 2. εξετάζει κατά πόσον τηρούνται οι κανόνες σχετικά με τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων, 3. συμβουλεύει την επιχείρηση κατά τις εργασίες που αφορούν τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων,

37 Πιστοποιητικό συμβούλων ασφαλείας
Χορήγηση –Προϋποθέσεις [ΚΥΑ 64834/5491] Χορήγηση Προϋποθέσεις

38 Χορήγηση πιστοποιητικού [Άρθρο 5]
Το πιστοποιητικό εκδίδεται από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης στην περιοχή της οποίας ο ενδιαφερόμενος έχει τη μόνιμη κατοικία του. Ισχύς πιστοποιητικού χρόνια [άρθρο 6] Ανανέωση ισχύος του πιστοποιητικού – Για 5ετία (Δεν προβλέπεται υποχρεωτική παρακολούθηση ανανεωτικού προγράμματος κατάρτισης) Μορφή του πιστοποιητικού παράρτημα III της υπ’ αριθμ /5491/ (Β 1350/2000) κοινής υπουργικής απόφασης Αναγνώριση πιστοποιητικού αναγνωρίζεται από όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα συμβαλλόμενα μέρη της Συμφωνίας ADR

39 Προϋποθέσεις απόκτησης πιστοποιητικού ΚΥΑ 52526/6904 [ΦΕΚ Β’ 1900/14.9.2007]
Το πιστοποιητικό χορηγείται σε άτομα  Που κατέχουν πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισοτίμου πτυχίου αναγνωρισμένης σχολής της αλλοδαπής. Είναι κάτοχοι κοινοτικής άδειας οδήγησης αυτοκίνητου οχήματος Β κατηγορίας. Είναι κάτοχοι ισχύουσας άδειας παραμονής ή άδειας εργασίας εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς. Έχουν παρακολουθήσει τον αναγκαίο κύκλο μαθημάτων ειδικής κατάρτισης (Άρθρο 4) Έχουν περάσει με επιτυχία τις γραπτές εξετάσεις Δυνατότητα επέκτασης του πιστοποιητικού [άρθρο 9]

40 Άρθρο 3 της ΚΥΑ 52526/6904 [ΦΕΚ Β’ 1900/14.9.2007]
Εκπαιδευτικοί Φορείς Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) ή Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ) τεχνολογικής ή θετικής εκπαίδευσης, Άρθρο 3 της ΚΥΑ 52526/6904 [ΦΕΚ Β’ 1900/ ]

41 Πανελλήνιος Σύλλογος ΣΑΜΕΕ
Ίδρυση από μηχανικούς Σκοπός Μείωση των ατυχημάτων, που προέρχονται από την ελλιπή πληροφόρηση και την πλημμελή διαχείριση των επικίνδυνων προϊόντων. Βελτίωση των μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος. Βελτίωση της προστασίας της δημόσιας υγείας καθότι σήμερα διακινούνται μικτά φορτία με ανεξέλεγκτες επιπτώσεις στην περίπτωση διαρροής.

42 Συγκρότηση διαρκούς εξεταστικής επιτροπής
Αριθμ. Φ.102.3/64885/8388 [ΦΕΚ Β΄ 3/ ΣΑΜΕΕ

43 Εξετάσεις Διαδικασία

44 Δομή Εξέτασης Α΄ Φάσ η Γ΄ Φάσ η Β΄ Φάσ η (Διάρ. 60 min) (10 ερωτ. αν.)
Α΄ Φάσ η (Διάρ. 60 min) (10 ερωτ. αν.) Βασική Β΄ Φάσ η (4 ερωτ. αν.) Οδική Μεταφορά Σιδηροδρομική Μεταφορά Γ΄ Φάσ η (Διάρ. 80 min) (12 ερωτ. αν.) Χημικές Κλάσεις

45 Διενέργεια εξετάσεων Επιτυχία στις εξετάσεις
εφόσον έχει επιτύχει στην Α φάση και σε μια τουλάχιστον εξεταστική ενότητα της φάσης Β και μία της Γ (π.χ. Βασική εκπαίδευση, Οδική μεταφορά και κλάση 2). Βαθμολογία τουλάχιστον δεκαέξι (16) με άριστα το είκοσι (20) σε κάθε φάση εξετάσεων ξεχωριστά. (Αν οι εξετάσεις και των τριών φάσεων δεν ολοκληρωθούν με επιτυχία εντός ενός έτους από την ημερομηνία πρώτης εξέτασης ο υποψήφιος παρακολουθεί εκ νέου πρόγραμμα αρχικής εκπαίδευσης.) Α’ Φάση Β’ Φάση Γ΄ φάση 3 φάσεις εξετάσεων

46 Μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων
ΙΙΙ. Πιστοποίηση Πραγματογνωμόνων ADR

47 Νομοθετικό Πλαίσιο Υ.Α. Φ.Γ1/58363/3662/2007 (ΦΕΚ 84/Β`/ ) Πιστοποίηση πραγματογνωμόνων ADR για την διενέργεια ελέγχων σε οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ 104/99 όπως αυτό ισχύει Υ.Α. Φ.Γ1/69596/3646/2006 ΦΕΚ 41/Β`/ ) Πιστοποίηση πραγματογνωμόνων ADR για τη διενέργεια ελέγχων σε οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ 104/99 όπως αυτό ισχύει Υ.Α. ΦΓ1/2257/134/2004 (ΦΕΚ 614/Β`/ ) Πιστοποίηση πραγµατογνώµονα ADR για την διενέργεια ελέγχων σε οχήµατα µεταφοράς επικίνδυνων εµπορευµάτων σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 104/99 όπως αυτό ισχύει Υ.Α. ΦΓ1οικ.70185/510/2003 (ΦΕΚ 62/Β`/ ) Πιστοποίηση πραγματογνωμόνων ADR για την διενέργεια ελέγχων σε οχήματα μεταφοράς επικινδύνων εμπορευμάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ 104/99 όπως αυτό ισχύει Υ.Α /3257/2001 (ΦΕΚ 703/Β`/ ) Όροι και προϋποθέσεις ορισμού φορέων ελέγχου οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων Ευρωπαϊκής Συμφωνίας ADR Π.Δ. 104/1999 (ΦΕΚ 113/Α`/ ) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 94/55/ΕΚ της 21ης Νοεμβρίου 1994 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων

48 Επαγγελματικές άδειες
Εργαζόμενοι στην εκτέλεση, συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων αερίων καυσίμων

49 Χορήγηση Επαγγελματικών αδειών ΠΔ 362/2001 (ΦΕΚ Β’ 245/22.10.2001)
Χορήγηση Επαγγελματικών αδειών ΠΔ 362/2001 (ΦΕΚ Β’ 245/ ) Ι. Έκδοση επαγγελματικών αδειών για Βοηθούς τεχνικών αερίων καυσίμων Τεχνίτης αερίων καυσίμων Άδεια εγκαταστάτη αερίων καυσίμων ΙΙ. Προσόντα – Προϋποθέσεις για την απόκτηση των αδειών Άρθρο 5 ΙΙΙ. Θεώρηση επαγγελματικών αδειών Δεν υπόκειται σε θεώρηση οι άδειες βοηθού τεχνικού αερίων καυσίμων Οι άδειες τεχνίτη αερίων καυσίμων και εγκαταστάτη αερίων καυσίμων θεωρούνται ανά πενταετία IV. Επαγγελματικά δικαιώματα και υποχρεώσεις αδειούχων Άρθρα 3 και 4

50 Συγκριτικοί πίνακες νομοθεσίας
Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την ελληνική

51 Σύμβουλοι ασφαλούς μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Οδηγίες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Σύμβουλοι ασφαλούς μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων Διορισμός και επαγγελματική κατάρτιση 96/35/ΕΚ /18/ΕΚ ΚΥΑ 64834/5491 ΥΑ 52526/6904 Οδηγοί οχημάτων που μεταφέρουν οδικώς επικίνδυνα εμπορεύματα Επαγγελματική κατάρτιση 89/684/ΕΟΚ 96/26/ΕΚ – 98/76/ΕΚ ΠΔ 335/1994 ΠΔ 32/1996,ΠΔ 106/1998 ΠΔ 346/2001 ΥΑ 60740/1027/1995 ΥΑ 74319/3372/1999

52 - Ειδικότητα Ευρωπαϊκή νομοθεσία Οδηγίες Εθνική νομοθεσία Πρατηριούχοι
ΠΔ 118/2006 Τεχνικοί ασφαλείας 89/391/ΕΟΚ-91/383/ΕΟΚ Ν. 1568/1985 ΠΔ 17/1996 (ΠΔ 159/1999) ΥΑ /2005 ΥΑ /2003

53 Προσωπικό εγκαταστάσεων
Τεχνικός Ασφαλείας ΣΑΜΕΕΕ ADR Άδεια επαγγελματική Δίπλωμα οδήγησης Οδηγοί Μεταφορείς Πρατηριούχοι Χ Πρατηριούχοι με βυτίο Οδηγός ΠΔ 118/2006 Εκκρεμεί η έκδοση ΥΑ Εργολάβοι Προσωπικό εγκαταστάσεων

54 Συμπεράσματα-Προτάσεις
Επίσπευση έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης για εκπαίδευση πρατηριούχων που προβλέπεται στο ΠΔ 118/2006 Απαιτείται λήψη εκτελεστικών μέτρων σε εθνικό επίπεδο για την ουσιαστική και πρακτική ενσωμάτωση και εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας Υπάρχει ανάγκη: Κωδικοποίησης και απλοποίησης της νομοθεσίας που αφορά στην εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση Καθιέρωσης ομοιόμορφης και θεσμοθετημένης εκπαιδευτικής ύλης Κατάρτισης περιγραμμάτων των διαφόρων επαγγελμάτων/ειδικοτήτων στον Κλάδο Εμπορίας Πετρελαιοειδών Θεσμοθέτησης της επαγγελματικής κατάρτισης και Περιγραφής των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των εκπαιδευτών Θεσμοθέτησης και θέσπισης πιστοποίησης κύκλου σεμιναριακών μαθημάτων (κατά το πρότυπο των short-training courses - διάρκειας συνήθως 2 μηνών- σε κράτη μέλη ΕΕ και ιδίως Ηνωμένο Βασίλειο 54


Κατέβασμα ppt "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google