Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εφαρμογή τεχνολογιών – Έξυπνης μέτρησης

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εφαρμογή τεχνολογιών – Έξυπνης μέτρησης"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εφαρμογή τεχνολογιών – Έξυπνης μέτρησης
στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ ΔΕΔΔΗΕ Διεύθυνση Δικτύου Κλάδος Μετρήσεων Διαμαντής Ξυδάς Τομεάρχης Συστημάτων Μετρήσεων Οκτώβριος 2013

2 Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας) συστάθηκε με την απόσχιση του κλάδου Διανομής της ΔΕΗ Α.Ε. σύμφωνα με το Ν. 4001/2011 και σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2009/72/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με την οργάνωση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, με σκοπό να αναλάβει τα καθήκοντα του Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής. Είναι κατά 100% θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ Α.Ε., ωστόσο είναι ανεξάρτητη λειτουργικά και διοικητικά, τηρώντας όλες τις απαιτήσεις ανεξαρτησίας που ενσωματώνονται στο παραπάνω νομικό πλαίσιο. Έργο της εταιρείας μας είναι η λειτουργία , η συντήρηση και η ανάπτυξη του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα και η διασφάλιση της διαφανούς και αμερόληπτης πρόσβασης των καταναλωτών και γενικότερα όλων των χρηστών του δικτύου. Στοχεύουμε στην αξιόπιστη τροφοδοσία των Πελατών μας , στην ποιότητα της τάσης του ρεύματος και στη διαρκή βελτίωση της ποιότητας εξυπηρέτησης.

3 Στόχος Στόχος του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) είναι να αναδειχθεί σε πρωτοπόρα ελληνική επιχείρηση στην έρευνα, ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών, συμβαδίζοντας με τις ομοειδείς ευρωπαϊκές επιχειρήσεις διανομής ηλεκτρισμού στις εφαρμογές των Έξυπνων Δικτύων.

4 Ο ΔΕΔΔΗΕ στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον
Οι δραστηριότητες της Διανομής δεν είναι ανταγωνιστικές, αλλά απαιτούν σωστή οργάνωση και λειτουργία που αποτελεί προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία της αγοράς. O πελάτης έχει πλέον αυξημένες απαιτήσεις τόσο για την ποιότητα της παρεχόμενης ενέργειας, όσο και για την ταχύτητα εξυπηρέτησής του. Για να ανταποκριθεί σ’ αυτά τα νέα δεδομένα, ο ΔΕΔΔΗΕ έχει συνειδητοποιήσει την αναγκαιότητα να τοποθετήσει τον πελάτη στην πρώτη θέση των προτεραιοτήτων του. Οφείλει να ακούσει με προσοχή τις ανάγκες και τους προβληματισμούς του και να του παρέχει με ταχύτητα και διαφάνεια τις καλύτερες υπηρεσίες. Είναι γεγονός ότι η δραστηριότητα της Διανομής έχει βελτιωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, υπάρχουν ακόμη μεγάλα περιθώρια βελτίωσης. Πέρα από την προσπάθεια που απαιτείται από το ανθρώπινο δυναμικό της Επιχείρησης, η βελτίωση αυτή απαιτεί και σημαντικές επενδύσεις στις υποδομές και στον εκσυγχρονισμό του συστήματος.

5 Ο ρόλος του Διαχειριστή αλλάζει
Ο Διαχειριστής Δικτύων Διανομής (ΔΔ): Είναι υπεύθυνος για την αξιόπιστη λειτουργία των ΔΔ και αναλαμβάνει το ρόλο του ουδέτερου παράγοντα που διευκολύνει τη λειτουργία της αγοράς. Διασφαλίζει την ομοιόμορφη και εναρμονισμένη ανάπτυξη του «έξυπνου δικτύου». Διαχειρίζεται τις νέες ευκαιρίες και τους κινδύνους σχετικά με τα δίκτυα διασφαλίζοντας παράλληλα την ποιότητα τροφοδοσίας.

6 Ο ρόλος του Διαχειριστή αλλάζει
…και αντιμετωπίζει νέες προκλήσεις Κατά τη διαδικασία ανάπτυξης των έξυπνων δικτύων: Τεχνικές προκλήσεις στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η διαδικασία προτυποποίησης. Σχεδιασμός της αγοράς: ορισμός κανόνων για την ενσωμάτωση της στοχαστικής παραγωγής από ΑΠΕ και της ενεργού διαχείρισης ζήτησης. Διαφάνεια και ασφάλεια κατά τη διαχείριση των δεδομένων. Προσαρμογή ρυθμιστικού πλαισίου ώστε να παρέχει κατάλληλα κίνητρα στους παρόχους υπηρεσιών και στους χρήστες για τη δημιουργία ενός πιο αποδοτικού συστήματος ηλεκτρισμού. Κοινωνική αποδοχή: δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης με τους καταναλωτές, διασφάλιση ιδιωτικότητας, απορρήτου δεδομένων, ανάδειξη απτών πλεονεκτημάτων και ωφελημάτων. Προστασία ευάλωτων καταναλωτών.

7 Το όραμα για τα Έξυπνα Δίκτυα

8 Έξυπνα δίκτυα Ηλεκτρικά δίκτυα που ενσωματώνουν «έξυπνα» την συμπεριφορά και τις δράσεις όλων των χρηστών (καταναλωτών ή/και παραγωγών Η/Ε από Διεσπαρμένη Ανανεώσιμη Παραγωγή), με σκοπό να παρέχουν ηλεκτρική ενέργεια με υψηλή απόδοση, ασφάλεια και οικονομία. Παρέχουν δυνατότητες για: Τηλεμέτρηση Χειρισμούς Διαχείριση φορτίου Διεσπαρμένη παραγωγή

9 Ο ΔΕΔΔΗΕ σχεδιάζει επενδύσεις για τηλεχειρισμούς
Ένα σημαντικό σημείο παρέμβασης στα δίκτυα διανομής είναι η αυτοματοποίηση της διαχείρισης των δικτύων και των μετρήσεων. Εγκατάσταση τηλεχειριζόμενων διακοπτών δικτύου. Ένταξη όλων των υποσταθμών ΥΤ/ΜΤ στο Σύστημα Διαχείρισης Διανομής (DMS). Παρακολούθηση ποιότητας ενέργειας. Εισαγωγή Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών. Έξυπνα Συστήματα Μέτρησης σε όλη την επικράτεια.

10 Μεγάλη συγκεντρωτική παραγωγή και ελάχιστη Διεσπαρμένη παραγωγή
Δίκτυα σε μετάβαση… Σήμερα Μεγάλη συγκεντρωτική παραγωγή και ελάχιστη Διεσπαρμένη παραγωγή Slide showing the network in transition Αύριο Ολοκληρωμένο ασφαλές δίκτυο που συνδυάζει κεντρική και διεσπαρμένη παραγωγή

11 Δίκτυο Διανομής σε μεταβατική περίοδο…
ΑΠΟ ΣΕ Δίκτυα Διανομής Συστήματα Διανομής Σύνδεση Διεσπαρμένων Πηγών Ενέργειας Ενσωμάτωση Διεσπαρμένων Πηγών Ενέργειας Εξυπηρέτηση παθητικού καταναλωτή Συμμετοχή του ενεργού καταναλωτή Παθητικά Δίκτυα Διανομής Ενεργά Δίκτυα Διανομής Προσαρμογή Παραγωγής και λειτουργίας Δικτύου στην κατανάλωση Συντονισμός μεταξύ χρηστών Δικτύου και Διαχειριστών Δικτύου

12 Ευρωπαϊκές Οδηγίες ΟΔΗΓΙΑ 2006/32/ΕΚ (για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες), η οποία ενσωματώθηκε στο Ν.3855/ : «Οι διανομείς ενέργειας, οι διαχειριστές δικτύων διανομής ....παρέχουν στους τελικούς καταναλωτές ατομικούς μετρητές που απεικονίζουν την πραγματική ενεργειακή τους κατανάλωση και παρέχουν πληροφορίες για τον πραγματικό χρόνο χρήσης, όταν αυτό είναι οικονομικώς εύλογο και ανάλογο προς τη δυνητική εξοικονόμηση ενέργειας και σύμφωνα με τις εκάστοτε διαθέσιμες τεχνολογικές δυνατότητες στον τομέα της μέτρησης.» ΟΔΗΓΙΑ 2009/72/ΕΚ (σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενεργείας), η οποία ενσωματώθηκε στο Ν.4001/2011: «Η ευρείας κλίμακας αντικατάσταση υφιστάμενων συστημάτων μέτρησης της τελικής κατανάλωσης ενέργειας στο Δίκτυο Διανομής με αντίστοιχα ευφυή συστήματα, η οποία αποσκοπεί ιδίως στη δυνατότητα ενεργού συμμετοχής των καταναλωτών στην αγορά ενέργειας αλλά και γενικότερα στην αποτελεσματικότερη και οικονομικότερη λειτουργία της… »

13 Έξυπνοι Μετρητές Ηλεκτρονική συσκευή μέτρησης με δυνατότητα επικοινωνίας με άλλες συσκευές. Η συσκευή μετράει την ενέργεια που χρησιμοποιείται και στέλνει τις πληροφορίες στο σύστημα και από εκεί καταλήγουν στον πελάτη/παραγωγό, ενημερώνοντας τον για την εκάστοτε κατανάλωση/παραγωγή και το αντίστοιχο κόστος αυτής. Οι έξυπνοι μετρητές αποτελούν στοιχειώδη συνιστώσα για την ανάπτυξη των έξυπνων δικτύων. Δεν νοούνται έξυπνα δίκτυα χωρίς έξυπνους μετρητές.

14 Έξυπνα σπίτια

15

16 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΛΑΤΕΣ Χ.Τ. ΟΙΚΙΑΚΟΙ 7.200.000
ΚΟΣΤΟΣ (€) %ΣΥΝΟΛ. ΠΩΛ/ΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΠΙΚ/ΚΟΥ ΜΕΣΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ Υ/Σ ΜΤ/ΧΤ 1B€ 57% PLC & GSM/GPRS AMM ΠΕΛΑΤΕΣ Χ.Τ. ΟΙΚΙΑΚΟΙ 11,5% ΠΕΛΑΤΕΣ Χ.Τ. ΠΑΡΟΧΕΣ 3, 27m€ 8,5% GSM/GPRS AMR ΠΕΛΑΤΕΣ Χ.Τ. ΠΑΡΟΧΕΣ 5,6, 7m€ 23% GSM/GPRS AMR ΠΕΛΑΤΕΣ Μ.Τ

17 Έργα και Δράσεις Τηλεμέτρησης

18 Έργα που έχουν υλοποιηθεί…
Σύστημα Τηλεμέτρησης Μ.Τ. Προϋπολογισμός έργου: 6,4 εκ. € Διαχείριση του 23% της διανεμόμενης ενέργειας Επικοινωνία μέσω GSM/GPRS Καταναλωτές/ Παραγωγοί Μ.Τ. Εξοικονομήθηκαν πόροι που αντιστοιχούν σε 360 Α/Ω ημερησίως ή Α/Ω ετησίως

19 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΜΠΥΛΗ ΑΠΕ (Φ/Β)
ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΕΝΕΡΓΟΥ (active+) και ΑΕΡΓΟΥ (reactive+) WEB Server για την πληροφόρηση των χρηστών

20 Έργα σε εξέλιξη… Σύστημα τηλεμέτρησης παροχών μεγάλων πελατών Χ.Τ.
Προϋπολογισμός έργου: ~ 27 εκ. € Ανάδοχος INTRAKAT 2 πανομοιότυπα Κεντρικά Συστήματα Επικοινωνία μέσω GSM/GPRS μετρητές παροχών: Νο KVA No KVA No KVA 5.000 μετρητές παροχών: No KVA No KVA

21 Περιγραφή του Έργου ΔΔ-193
Διάρκεια έργου: 26 μήνες Προμήθεια Κέντρων Τηλεμέτρησης (κύριου και εφεδρικού) δυναμικότητας μετρητικών σημείων με δυνατότητα επέκτασης στα Αντικατάσταση μετρητών/κυψελών όπου απαιτείται. Εγκατάσταση μόντεμ & ένταξη των μετρητών στο Κέντρο Τηλεμέτρησης. Σύμβαση λειτουργίας για 5 έτη, που θα περιλαμβάνει και την αποκατάσταση των βλαβών του εγκατεστημένου μετρητικού και επικοινωνιακού εξοπλισμού.

22 Παροχές Μεγάλων Πελατών Χαμηλής Τάσης
Πλήθος ~ Ισχύς παροχών: Νo KVA No KVA No KVA Χρησιμοποιείται σε: Βιοτεχνίες Μεγάλα καταστήματα Μικρά ξενοδοχεία Αρδευτικές παροχές Κοινόχρηστα κτιρίων Εστιατόρια κ.λπ Μικρά Φ/Β πάρκα 5.000 παροχές Νo 3 ή/και 4

23 Με την ολοκλήρωση του έργου θα παρέχεται:
Ελαχιστοποίηση της επιτόπου μετάβασης για καταμέτρηση. Δυνατότητα τιμολογιακού ελέγχου στο 11% της διανεμόμενης ενέργειας. Δυνατότητα για τιμολόγηση μέσω καμπύλης φορτίου (κατ’ αναλογία με την τιμολόγηση της Μ.Τ.). Άμεσος εντοπισμός ρευματοκλοπών. Άμεσος εντοπισμός βλαβών μετρητικού εξοπλισμού. Άμεσος εντοπισμός αυθαίρετης επαύξησης ισχύος. Εξοικονόμηση ενέργειας και Μείωση - Μετατόπιση του Φορτίου Αιχμής. Μείωση εκπεμπόμενων ρύπων λόγω της εξοικονόμησης ενέργειας. Εκσυγχρονισμός του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας - Αύξηση αξιοπιστίας του συστήματος. Web εφαρμογή για πρόσβαση των πελατών στα στοιχεία της μέτρησής τους. Ολοκληρωμένη εφαρμογή για στοιχεία ποιότητας τροφοδότησης. Εξοικονόμηση πόρων που αντιστοιχούν σε ΑΩ ετησίως, ή περισσότερο από 200 άτομα.

24 Χρονοδιάγραμμα Έργου 6 μήνες 12 μήνες 8 μήνες Αύγουστος 2013
Ολοκλήρωση Κέντρων Τηλεμέτρησης Τηλεμέτρηση > παροχών Τηλεμέτρηση των υπολοίπων παροχών 6 μήνες 12 μήνες 8 μήνες Αύγουστος 2013

25 Τι έχει γίνει (1) : Κύριο και Εφεδρικό Κέντρο Τηλεμέτρησης
Τι έχει γίνει (1) : Κύριο και Εφεδρικό Κέντρο Τηλεμέτρησης

26 Κύριο και Εφεδρικό Κέντρο Τηλεμέτρησης

27 Έργα προς υλοποίηση… Πιλοτικό Σύστημα Τηλεμέτρησης και Διαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εμπορικών Καταναλωτών και Εφαρμογής Έξυπνων Δικτύων». 2 πανομοιότυπα Κεντρικά Συστήματα για μετρητές Χ.Τ. Εφαρμογή σε Ξάνθη, Λέσβο, Λήμνο, Αγ. Ευστράτιο και Λευκάδα Ένταξη μονοφασικών και τριφασικών μετρητικών σημείων. Εφαρμογή διάφορων τεχνολογιών: PLC-DLC, TCP/IP , GPRS/GSM , RF 4.300 περίπου συσκευές μέτρησης και τηλεποπτείας των Υποσταθμών Διανομής των υπόψη Περιοχών. οικιακές οθόνες. Web portal. Πανελλαδική εφαρμογή «ευφυών συστημάτων μέτρησης» ( ~ 7 εκ. μετρητές)

28 Τι προβλέπεται …….

29 Τι προβλέπεται... Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 297/13.2.2013)
: Ολοκλήρωση του πιλοτικού έργου μετρητών. : Έναρξη αντικατάστασης των συστημάτων μέτρησης με ευφυή συστήματα μέτρησης : Αντικατάσταση τουλάχιστον του 40% των υφιστάμενων μετρητών : Αντικατάσταση τουλάχιστον του 80% των υφιστάμενων μετρητών

30 Πανελλαδική εφαρμογή «ευφυών συστημάτων μέτρησης»
Χρονοδιάγραμμα T0 Ιούλιος 2014 Αύγουστος 2015 Ιούλιος 2017 Δεκέμβριος 2020 20xx Έναρξη Πιλοτικού προγράμματος Ολοκλήρωση Πιλοτικού προγράμματος Πιλοτικό Έργο Έναρξη Πανελλαδικής Εφαρμογής 40% Αντικατάσταση 80% Αντικατάσταση Πανελλαδική εφαρμογή «ευφυών συστημάτων μέτρησης»

31 ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ…
ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ~7 εκ. πελάτες ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ… ~60 χιλ. πελάτες

32 Ευχαριστώ για την προσοχή σας


Κατέβασμα ppt "Εφαρμογή τεχνολογιών – Έξυπνης μέτρησης"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google