Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΔΡΑΣΗ 2007-2013. 2 Προτεραιότητες του Προγράμματος Κύριες  Έννοια του Ευρωπαίου πολίτη  Συμμέτοχη των νέων  Πολυπολιτισμικότητα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΔΡΑΣΗ 2007-2013. 2 Προτεραιότητες του Προγράμματος Κύριες  Έννοια του Ευρωπαίου πολίτη  Συμμέτοχη των νέων  Πολυπολιτισμικότητα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΔΡΑΣΗ 2007-2013

2 2 Προτεραιότητες του Προγράμματος Κύριες  Έννοια του Ευρωπαίου πολίτη  Συμμέτοχη των νέων  Πολυπολιτισμικότητα  Ένταξη ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες Ετήσιες (2012)  Καταπολέμηση της ανεργίας των νέων  Καταπολέμηση της φτώχειας και της περιθωριοποίησης  Ενίσχυση του πνεύματος της πρωτοβουλίας, της δημιουργικότητας και της επιχειρηματικότητας  Αντιμετώπιση των παγκόσμιων περιβαλλοντικών αλλαγών και της κλιματικής αλλαγής

3 3 Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν: Χώρες του Προγράμματος:  Τα 27 Κράτη Μέλη της Ε.Ε.  Οι χώρες της ΕΖΕΣ (Ισλανδία, Νορβηγία, Λιχτενστάιν, Ελβετία)  Οι υπό ένταξη χώρες (Τουρκία, Κροατία) Γειτονικές Χώρες Εταιροι:  Νοτιοανατολική Ευρώπη  Κεντροανατολική Ευρώπη & Καύκασος  Ευρω-μεσογειακή Λεκάνη

4 4 Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν: •Νέοι από 13-30 ετών •Οργανώσεις και σύλλογοι νέων •Άτυπες ομάδες •Δημόσιοι φορείς •ΜΚΟ •Φορείς ή άτομα που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας και της μη τυπικής μάθησης

5 5 Δράσεις του Προγράμματος •Ανταλλαγές Νέων •Πρωτοβουλίες Νέων •Δημοκρατικά Σχέδια για Νέους •Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία •Κατάρτιση και δικτύωση όσων δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας •Συναντήσεις νέων και αρμοδίων για τη χάραξη πολιτικής για νέους

6 6 Δράση 1.1. – Ανταλλαγές Νέων Νέοι από δύο οι περισσότερες χώρες:  Συναντιούνται και ανταλλάσουν ιδέες και απόψεις σχετικά με τις χώρες και τον πολιτισμό τους  Μέσα από τις δραστηριότητες τις οποίες καταρτίζουν από κοινού, αλληλεπιδρούν και γνωρίζονται μεταξύ τους  Διάρκεια ανταλλαγής: 6-21 ημέρες  Ηλικία συμμετεχόντων: 13-25 Πιθανές θεματικές:  Μετανάστευση & καταπολέμηση φτώχειας, ανεργίας κτλ.  Χρήση της τέχνης για την ένταξη ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες  Ευαισθητοποίηση για το περιβάλλον

7 7 Δράση 1.2. – Πρωτοβουλίες Νέων Οποιαδήποτε δραστηριότητα μιας ομάδας νέων η οποία περιλαμβάνει τα χαρακτηριστικά της πρωτοτυπίας, της δημιουργικότητας και της επι- νόησης από τους ίδιους τους συμμετέχοντες.  Διάρκεια πρωτοβουλίας: 3-18 μήνες  Ηλικία συμμετεχόντων: 18-30 ετών Παραδείγματα:  Εκστρατεία ευαισθητοποίησης κατά του ρατσισμού  Καλλιτεχνικά εργαστήρια για νέους με λιγότερες ευκαιρίες

8 8 Δράση 1.3 –Σχέδια Νέων για τη Δημοκρατία Στόχοι της Δράσης:  Ενεργοποίηση των νέων ως πολίτες σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο  Εκμάθηση των δημοκρατικών διαδικασιών  Συγκέντρωση ιδεών, εμπειριών και μεθοδολογιών για την ενίσχυση της συμμετοχής των νέων  Διάρκεια σχεδίων: 3-18 μήνες  Ηλικία συμμετεχόντων: 13-30 ετών

9 9 Δράση 1.3 –Σχέδια Νέων για τη Δημοκρατία Τι περιλαμβάνει ένα Σχέδιο Νέων για τη Δημοκρατία:  Δημιουργία δικτύων για μετάδοση καλών πρακτικών στον τομέα της νεολαίας και της συμμετοχής, ή  Διαβουλεύσεις νέων σε θέματα που αφορούν τη συμμετοχή τους στους δημοκρατικούς θεσμούς, ή  Ημερίδες ενημέρωσης, συζητήσεις για τους μηχανισμούς της δημοκρατίας και των ευρωπαϊκών θεσμών, ή  Εκδηλώσεις προσομοίωσης λειτουργίας δημοκρατικών οργάνων, ή  Συνδυασμός όλων ή μέρος των παραπάνω

10 10 Δράση 1.3 –Σχέδια Νέων για τη Δημοκρατία Παραδείγματα:  Στήσιμο κάλπης από Δήμο και υλοποίηση άτυπου δημοψηφίσματος των νέων του Δήμου σχετικά με τα προβλήματα της περιοχής τους.  Προσομοίωση Ευρωκοινοβουλίου από νέους από διαφορετικές χώρες που υποδύονται των ρόλο των Ευρωβουλευτών, κάνουν συνεδριάσεις και καταλήγουν σε ψηφίσματα Τι δεν είναι Σχέδιο Δημοκρατίας για νέους:  Καταστατικές συναντήσεις οργανώσεων  Πολιτικές συναντήσεις

11 11 Δράση 2 – Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία Η ΕΕΥ δίνει τη δυνατότητα σε νέους από 18-30 ετών να ζήσουν σε μια χώρα του εξωτερικού για 2-12 μήνες εκτελώντας εθελοντικά τις υπηρεσίες τους σε κάποιον φορέα/οργάνωση/οργανισμό. Στον εθελοντή καλύπτονται εξ’ ολοκλήρου:  Μετακινήσεις  Διαμονή  Διατροφή  Ασφάλιση – Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη  Μαθήματα γλώσσας  Pocket Money

12 12 Δράση 2 – Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία Θεματικές :  Περιβάλλον (προστασία ζώων/φυσικών πάρκων κ.α.)  Media – Πολιτισμός (φεστιβάλ, χοροί, θέατρα κ.α.)  Νεολαία (κέντρα πληροφόρησης νέων κ.α.)  Παιδιά (ενίσχυση των δραστηριοτήτων σε παιδικούς σταθμούς, ορφανοτροφεία κ.α.)

13 13 Δράση 3 – Νεολαία στον κόσμο  Δράση 3.1.1 – Ανταλλαγές Νέων  Δράση 3.1.2 – Κατάρτιση & Δικτύωση

14 14 Δράση 4.3 – Κατάρτιση & δικτύωση Επιμέρους δραστηριότητες Δράσης:  Παρακολούθηση εργασίας (job shadowing)  Διερευνητική επίσκεψη (feasibility visit)  Συνάντησης Αξιολόγησης (evaluation meeting)  Επίσκεψη μελέτης (study visit)  Δραστηριότητα ανάπτυξης συμπράξεων (partnership- building activity)  Σεμινάριο (seminar)  Σχέδιο κατάρτισης (Training course)  Δικτύωση (Networking)

15 15 Δράση 4.3 – Κατάρτιση & δικτύωση Παραδείγματα: •Κατάρτιση: Εκπρόσωποι φορέων από 4 διαφορετικές χώρες μέσα από εργαστήρια δημιούργησαν ένα περιοδικό σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μεταφρασμένο στις γλώσσες τους •Διερευνητική επίσκεψη: Φορείς νεολαίας από διαφορετικές χώρες συναντήθηκαν και μελέτησαν το περιεχόμενο και τις λεπτομέρειες της Ανταλλαγής Νέων που επιθυμούν να υλοποιήσουν μελλοντικά σε θέματα κοινού τους ενδιαφέροντος

16 16 Υποστηρίζει τη συνεργασία, τα σεμινάρια και το Διαρθρωμένο διάλογο μεταξύ των: •Nέων •Οργανώσεων νέων και όσων δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας •Αρμοδίων χάραξης πολιτικής Μέσω των Εθνικών συναντήσεων νέων & Διακρατικών Σεμιναρίων Νεολαίας Δράση 5.1- Συναντήσεις νέων & αρμοδίων χάραξης πολιτικής για νέους

17 17 Δράση 5.1- Συναντήσεις νέων & αρμοδίων χάραξης πολιτικής για νέους Στόχοι: •Παροχή βήματος για διαβούλευση, συμμετοχή και πληροφόρηση σε θέματα πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης •Οργάνωση δραστηριοτήτων για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Νέων •Ενίσχυση δια-τομεακού διαλόγου στον τομέα της μη τυπικής μάθησης •Συζήτηση & ανταλλαγή ιδεών μεταξύ νέων & αρμοδίων χάραξης πολιτικής Παραδείγματα: •Δήμος κάλεσε νέους για συζήτηση με θέμα τον κοινωνικό διάλογο ενάντια στον κοινωνικό αποκλεισμό •Παν/μιο πραγματοποίησε διαβούλευση με θέμα τη Νεανική Επιχειρηματικότητα

18 18 Επικοινωνία ΕΘΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ε.Ε. ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΔΡΑΣΗ και EURODESK Ίδρυμα Νεολαίας & Δια Βίου Μάθησης Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς Αχαρνών 417, 111 43 Αθήνα Τηλ.: 210 25 99 360 Fax: 25 31 879 youth@neagenia.gr eurodesk@neagenia.gryouth@neagenia.greurodesk@neagenia.gr www.ify.gr Facebook: Youth in Action Greece Twitter: youthinactiongr


Κατέβασμα ppt "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΔΡΑΣΗ 2007-2013. 2 Προτεραιότητες του Προγράμματος Κύριες  Έννοια του Ευρωπαίου πολίτη  Συμμέτοχη των νέων  Πολυπολιτισμικότητα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google