Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εργαλεία για τον υπολογισμό του κόστους κύκλου ζωής των προϊόντων Γεωργίου Κωνσταντίνος Φυσικός, MSc Ειρήνη Σκουλά Φυσικός, MSc Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εργαλεία για τον υπολογισμό του κόστους κύκλου ζωής των προϊόντων Γεωργίου Κωνσταντίνος Φυσικός, MSc Ειρήνη Σκουλά Φυσικός, MSc Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εργαλεία για τον υπολογισμό του κόστους κύκλου ζωής των προϊόντων Γεωργίου Κωνσταντίνος Φυσικός, MSc Ειρήνη Σκουλά Φυσικός, MSc Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου Π.Ε.Δ.Α.

2 Γενικά Στοιχεία Κριτήρια ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων: •Χαμηλότερη Τιμή  Λαμβάνεται υπόψη αποκλειστικά το αρχικό κόστος αγοράς του προϊόντος ή της υπηρεσίας •Πλέον οικονομικά συμφέρουσα προσφορά  Γίνεται αξιολόγηση τόσο της τεχνικής όσο και της οικονομικής προσφοράς των υποψηφίων αναδόχων  Σε αυτήν την περίπτωση, δύναται να ληφθεί υπόψη το κόστος στον κύκλο ζωής του προϊόντος (είτε ως κριτήριο ανάθεσης είτε στην τεκμηρίωση για την ανάγκη της προμήθειας)

3 Ανάλυση Κόστους Κύκλου Ζωής Η ΑΚΚΖ: • είναι μία μεθοδολογία που στηρίζεται σε συμπεράσματα που προκύπτουν από την Ανάλυση Κύκλου Ζωής των προϊόντων, κατά την οποία έχουν ήδη αποτιμηθεί οι σημαντικότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις του εκάστοτε προϊόντος • σχετίζεται κυρίως με το συνολικό κόστος του προϊόντος το οποίο περιλαμβάνει:  Κόστος αγοράς  Κόστος χρήσης/λειτουργίας  Κόστος συντήρησης  Κόστος τελικής διάθεσης  Εξωτερικά κόστη (περιβαλλοντικά)

4 Σχηματικό διάγραμμα ΑΚΚΖ

5 Επίδραση ΑΚΚΖ στο συνολικό κόστος Επίδραση του κόστους λειτουργίας και τελικής διάθεσης των προϊόντων στο συνολικό κόστος Παρά το υψηλότερο κόστος αγοράς, το μειωμένο κόστος λειτουργίας και τελικής διάθεσης προσφέρει μεγαλύτερη απόσβεση στην επένδυση.

6 Εισαγωγή της Ανάλυσης Κόστους Ζωής στα διάφορα στάδια υλοποίησης της προμήθειας (1/2) Τα συνήθη στάδια που ακολουθούνται σε μια δημόσια σύμβαση προμηθειών είναι: •Χρονοδιάγραμμα και πλάνο ενεργειών υλοποίησης της προμήθειας •Ανάλυση αναγκαιότητας υλοποίησης προμήθειας •Απόφαση έγκρισης Προμήθειας •Προετοιμασία τευχών Δημοπράτησης •Έλεγχος και αξιολόγηση φακέλων προσφορών •Απόφαση έγκρισης συμβασιοποίησης έργου •Συμβασιοποίηση έργου •Εκτέλεση Προμήθειας

7 Εισαγωγή της Ανάλυσης Κόστους Ζωής στα διάφορα στάδια υλοποίησης της προμήθειας (2/2) Η Ανάλυση Κόστους Ζωής μπορεί να ενσωματωθεί στα παρακάτω στάδια: •Τεκμηρίωση σκοπιμότητας εκτέλεσης της προμήθειας  Οι υπηρεσίες για να τεκμηριώσουν το κόστος της προμήθειας μπορούν να λάβουν υπόψη την ΑΚΚΖ ώστε να προδιαγράψουν εξαρχής τον τύπο του προϊόντος που •Στα τεύχη Δημοπράτησης :  Ως τεχνική προδιαγραφή  Ως κριτήριο αξιολόγησης των τεχνικών χαρακτηριστικών (στην περίπτωση της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφορά)

8 Παραδείγματα υπολογισμού Ανάλυσης Κόστους Ζωής Φωτοτυπικό Μηχάνημα 1)Αρχικά γίνεται αναζήτηση στην αγορά φωτοτυπικών μηχανημάτων ανάλογα με τις ανάγκες (αριθμός σελίδων ανά λεπτό, δυνατότητα εκτύπωσης μπρος-πίσω, έγχρωμο ή ασπρόμαυρο, κλπ) 2)Στα τεύχη δημοπράτησης μπορεί να ζητηθεί η περίπτωση αγοράς ή μίσθωσης σε συνδυασμό με χρήση συμβολαίου συντήρησης 3)Σύμφωνα με τα στοιχεία από την έρευνα αγοράς (για 40.000 σελίδες / έτος) τα δεδομένα είναι: ΑΓΟΡΑ: 32.000 (ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ = 0,17/σελιδα) ΜΙΣΘΩΣΗ: 850 / μήνα για 3 χρόνια (κόστος κτήσης μετά το τέλος της μίσθωσης) ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ: 0,15/σελίδα

9 Ανάλυση ΑΚΚΖ – Φωτοτυπικό Μηχάνημα Σενάριο ΑγοράςΣενάριο Μίσθωσης ΚόστοςΚαθαρή Παρούσα ΑξίαΣύνολοΚόστοςΚαθαρή Παρούσα ΑξίαΣύνολο Αγορά κτήσης32000132.000 Μίσθωση (Έτος 0) 850*12110.200 Μίσθωση (Έτος 1ο) 850*120,96159.807 Μίσθωση (Έτος 2ο) 850*120,92469.431 Μίσθωση (Έτος 3ο) 850*120,8899.068 Συμβόλαιο Συντήρησης (Έτος 0)0,17*4000016.8000,15*4000016.000 Συμβόλαιο Συντήρησης (Έτος 1ο)0,17*400000,96156.5380,15*400000,96155.769 Συμβόλαιο Συντήρησης (Έτος 2ο)0,17*400000,92466.2870,15*400000,92465.548 Συμβόλαιο Συντήρησης (Έτος 3ο)0,17*400000,8896.0450,15*400000,8895.334 Τιμή μετά το τέλος της μίσθωσης 8500,8548727 Κόστος απόσυρσης10000,854885510000,8548855 ΣΥΝΟΛΟ 58.525 62.739 Βέλτιστη επιλογή: Αγορά

10 Προμήθεια καθαρών & ενεργειακά αποδοτικών οχημάτων (Οδηγία 2009/33 – Ν. 3982/2011) • Οι αναθέτουσες αρχές την υποχρέωση να λαμβάνουν υπόψη επιπτώσεις που αφορούν την κατανάλωση ενέργειας και το περιβάλλον καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του οχήματος, συμπεριλαμβανομένης της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών CO 2 και ορισμένων ρύπων όταν αγοράζουν οχήματα. • Στις προμήθειες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη λειτουργικές ενεργειακές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις, τουλάχιστον τα εξής:  Ενεργειακή κατανάλωση  Εκπομπές CO 2  Εκπομπές NO x, NMHC και αιωρούμενων σωματιδίων

11 Προμήθεια καθαρών & ενεργειακά αποδοτικών οχημάτων (Οδηγία 2009/33 – Ν. 3982/2011) Οι απαιτήσεις αυτές πληρούνται εναλλακτικά ως εξής:  Με τον καθορισμό τεχνικών προδιαγραφών σχετικών με τις ενεργειακές και περιβαλλοντικές επιδόσεις των οχημάτων. ή  Χρήση ενεργειακών και περιβαλλοντικών κριτηρίων ως κριτήρια ανάθεσης  Χρήση μεθοδολογίας υπολογισμού του συνολικού λειτουργικού κόστους καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του οχήματος στη περίπτωση που αποφασιστεί να συμπεριληφθεί στο κόστος προμήθειας του οχήματος

12 Προμήθεια καθαρών & ενεργειακά αποδοτικών οχημάτων (Οδηγία 2009/33 – Ν. 3982/2011) 1) Το λειτουργικό κόστος κατανάλωσης ενέργειας υπολογίζεται από τον τύπο: Συνολικά χλμ καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής Χ κατανάλωση ενέργειας ανά χλμ Χ κόστος ανά μονάδα ενέργειας 2) Το λειτουργικό κόστος των εκπομπών CO 2 υπολογίζεται από τον τύπο: Συνολικά χλμ καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής Χ Kgr CO 2 ανά χλμ Χ κόστος ανά Kgr CO 2 3) Το λειτουργικό κόστος των εκπομπών ρύπων (NOx, NMHC, αιωρούμενα σωματίδια) υπολογίζεται από τον τύπο: Συνολικά χλμ καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής Χ Kgr εκπομπών ρύπων ανά χλμ Χ κόστος ανά Kgr CO 2

13 Διαθέσιμα Εργαλεία LCC 1.Μία ολοκληρωμένη σειρά εργαλείων βασισμένα στο πρόγραμμα υπολογιστικών φύλλων «Εxcel» τα οποία ανέπτυξε το συμβούλιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της Σουηδίας (SEMCO – http://www.msr.se/en/ ). Διαθέσιμα είναι το γενικό εργαλείο υπολογισμού και: http://www.msr.se/en/ •LCC για επαγγελματικές συσκευές κουζίνας (ψυγεία και καταψύκτες) •LCC για εσωτερικό εξωτερικό φωτισμό •LCC για αυτόματους πωλητές 2.Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου SMARTSPP αναπτύχθηκε ένα εργαλείο LCC ειδικά για χρήση από δημόσιους φορείς το οποίο χρησιμοποιείται ως: •Εργαλείο LCC •Εργαλείο υπολογισμού εκπομπών CO2 •Εργαλείο σύγκρισης προσφορώ ν

14 PROCURA+ INITIATIVE ΕΡΓΑΛΕΙΟ SMARTSPP LCC Το εργαλείο αυτό μπορεί να υπολογίσει το κόστος του κύκλου ζωής και τις εκπομπές CO 2 σε 15 διαφορετικά προϊόντα. Στο συγκεκριμένο εργαλείο η ανάλυση του κόστους κύκλου ζωής λαμβάνει υπόψη τα λειτουργικά κόστη (κατανάλωση ενέργειας και νερού), κόστη συντήρησης, φόρους και κόστη απόρριψης ή επαναχρησιμοποίησης Στους υπολογισμούς εκπομπών CO 2 λαμβάνονται υπόψη τόσο οι εκπομπές κατά τη λειτουργία όσο και κατά κατασκευή, μεταφορά, εγκατάσταση και τελική απόθεση του προϊόντος. Το εργαλείο αυτό έχει φόρμα σύγκρισης διαφορετικών προσφορών κατά τη διάρκεια ενός διαγωνισμού προμηθειών Το εργαλείο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα http://www.smart-spp.eu http://www.smart-spp.eu

15

16 Άλλα Εργαλεία LCC Στην Αγγλία έχει δημιουργηθεί ένα φόρουμ για τα εργαλεία υπολογισμού του κόστους κύκλου ζωής προϊόντων. Στη παρούσα φάση έχει σχεδιαστεί ένα εργαλείο που βρίσκει εφαρμογή στον κατασκευαστικό τομέα. www.wlcf.org.uk www.wlcf.org.uk Ένα εργαλείο Excel (εργαλείο LCCA) για χρήση από δημόσιες αρχές, για τον υπολογισμό του κόστους κύκλου ζωής αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προγράμματος DEEP http://deep.iclei-europe.org

17 Αποτελέσματα προμηθειών όπου υλοποιήθηκε Ανάλυση Κόστους Ζωής LCC Αμβούργο, Γερμανία Σε 300 δημόσια κτήρια αντικατέστησαν 2 παλαιούς μη αποδοτικούς λαμπτήρες με 1 ενεργειακό αποδοτικό λαμπτήρα. Αποτέλεσμα: Εξοικονόμηση 4,5 εκατ. KWh = 2.700 τόνοι CO2 ή περίπου 225.000€ Kolding, Δανία Με την εισαγωγή ενός παθητικού συστήματος αερισμού σε νέο σχολικό κτίριο έγινε εξοικονόμηση στο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας μεγαλύτερη του 50%

18 Περισσότερες Πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.building-spp.eu Info.gr@buildingspp.eu ΕΠΤΑ Α.Ε. – Σύμβουλοι Μελετητές Περιβαλλοντικών Έργων Ηνιόχου 16, 15238 Χαλάνδρι, Αττική www. epta.gr


Κατέβασμα ppt "Εργαλεία για τον υπολογισμό του κόστους κύκλου ζωής των προϊόντων Γεωργίου Κωνσταντίνος Φυσικός, MSc Ειρήνη Σκουλά Φυσικός, MSc Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google