Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αξιολόγηση Δομών Δήμου Αθηναίων Θεόδωρος Λιβάνιος, Γενικός Γραμματέας Δήμου Αθηναίων Σεπτέμβριος 2013.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αξιολόγηση Δομών Δήμου Αθηναίων Θεόδωρος Λιβάνιος, Γενικός Γραμματέας Δήμου Αθηναίων Σεπτέμβριος 2013."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αξιολόγηση Δομών Δήμου Αθηναίων Θεόδωρος Λιβάνιος, Γενικός Γραμματέας Δήμου Αθηναίων Σεπτέμβριος 2013

2 Βασικά βήματα Από την αρχή μέχρι το τέλος της αξιολόγησης Πολιτική απόφαση Απαραίτητη και αναγκαία συνθήκη Συγκρότηση ομάδας εργασίας Η ομάδα που θα επιφορτιστεί την υλοποίηση της αξιολόγησης Αξιολόγηση υπάρχουσας κατάστασης Εντοπίζοντας προβλήματα και δυσλειτουργίες Προτάσεις Αντιμετωπίζοντας τα προβλήματα και σχεδιάζοντας το μέλλον Υλοποίηση Εφαρμογή και διαρκής αξιολόγηση Βήμα 1 Καταγραφή υπάρχουσας κατάστασης Για το δήμο και τους φορείς του Βήμα 2 Βήμα 3 Βήμα 4 Βήμα 5 Βήμα 6

3 ΚΙΝΗΤΡΟ • Γίνεται γιατί η αυτοδιοίκηση έχει την ωριμότητα να ανταποκριθεί στη σημερινή πραγματικότητα • Γίνεται γιατί χρειάζεται προσαρμογή στις νέες συνθήκες • Γίνεται γιατί πρέπει η διοίκηση του δήμου να ξέρει γιατί και πως είναι οργανωμένος ο Δήμος • Πρέπει να αποσυνδεθεί η αξιολόγηση δομών με τη γενικότερη πολιτική • Η αξιολόγηση είναι ποιοτική. Το ποσοτικό αποτέλεσμα προκύπτει • Να αναδιοργανωθεί ο δήμος με ορίζοντα τουλάχιστον 4ετίας • Να λυθούν προβλήματα συναρμοδιοτήτων, επικαλύψεων καθώς και χρόνια προβλήματα • Να προετοιμαστούν διοικητικές οργανικές υποδομές για την εφαρμογή νέων μεθόδων διοίκησης • Να αποκτήσει ο δήμος πιο ευέλικτη και πιο αποτελεσματική δομή ΤΙ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ Βήμα 1: «Πολιτική» απόφαση Να ξέρουμε γιατί αξιολογούμε και τι θέλουμε να κάνουμε

4 ΣΥΣΤΑΣΗ • Επιλέχθηκαν προϊστάμενοι οργανικών μονάδων με κρίσιμο και αντιπροσωπευτικό ρόλο στη λειτουργία του Δήμου (πχ οικονομικά, δημοτική αστυνομία, τεχνικές υπηρεσίες, καθαριότητα) • Συμμετείχε και εκπρόσωπος σωματείων εργαζομένων • Ήταν σε άμεση συνεργασία με αντίστοιχες μονάδες των ΝΠΔΔ • Κεντρικό ρόλο είχε η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού • Κρίσιμη απόφαση είναι το μέγεθός της • Πρέπει να εξασφαλίζεται η κάλυψη όσο το δυνατόν μεγαλύτερου φάσματος της λειτουργίας του δήμου αλλά και να διατηρηθεί το μέγεθός της σε λειτουργικό επίπεδο • Στο Δήμο Αθηναίων ήταν 12μελής σύνθεσης • Απαραίτητη ο σχεδιασμός χρονοδιαγράμματος ΜΕΓΕΘΟΣ Βήμα 2: Συγκρότηση ομάδας εργασίας Επιλέγοντας την κατάλληλη ομάδα

5 •Νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ιδρύματα, ΝΠΔΔ) •Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (ΑΑΕ, Αστικές μη κερδοσκοπικές, κοινωφελείς κτλ) Καταγραφή δομής Ν.Π. Δήμου •Εντός του δήμου •Μεταξύ δήμου και Ν.Π. ή ανάμεσα στα Ν.Π. Καταγραφή αλληλοεπικαλύψεων •Προσωπικό που απασχολείται, αριθμός οργανικών μονάδων, Μ.Ο. εργαζόμενων ανά οργανική μονάδα •Προσωπικό Ν.Π. Καταγραφή δεικτών •Προβλήματα στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού •Διοικητικές δυσλειτουργίες Εντοπισμός διοικητικών δυσλειτουργιών Αν υπάρξει πραγματική και ουσιαστική καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης, τότε θα αναζητηθούν και οι καλύτερες λύσεις Είναι απαραίτητο και ουσιαστικό βήμα να γίνει: Βήμα 3: Καταγραφή κατάστασης Το κρίσιμο βήμα Εντοπισμός νέων προκλήσεων πχ ηλεκτρονική διακυβέρνηση, αποκέντρωση

6 Βήμα 3: Καταγραφή κατάστασης Καταγραφή δομής Ν.Π. Δήμου - αλληλοεπικαλύψεων 18 1 η Ιανουαρίου 2011 Νομικά Πρόσωπα 2 Ιδρύματα 4 ΝΠΔΔ 2 Κοινωφελείς 1Αστική μη Κερδοσκοπική 1 Ειδικού Σκοπού 8 Ανώνυμες Εταιρείες • Τομέας υποδομών, περιβάλλοντος • 12 διευθύνσεις • 1 ΝΠΔΔ • Τομέας οικονομικής ανάπτυξης και απασχόλησης • 1 διεύθυνση • 7 ανώνυμες • 1 ειδικού σκοπού • Τομέας κοινωνικής πολιτικής, παιδείας, πολιτισμού και αθλητισμού • 3 διευθύνσεις • 3 ΝΠΔΔ • 2 ιδρύματα • 2 κοινωφελείς • 1 Α.Ε. • 1 Αστική μη κερδοσκοπική

7 Βήμα 3: Καταγραφή κατάστασης Ο Κεντρικός Δήμος Αθηναίων 2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 1. Το προσωπικό του ΚΥΑΔΑ ήταν διασκορπισμένο σε μια σειρά διευθύνσεων και απασχολούνταν εκεί με «διάθεση» 2. Στο ξεχωριστό ΝΠΔΔ, στον Εθνικό Κήπο το μόνιμο προσωπικό που είχε ως αρμοδιότητα τη συντήρησή του, ήταν τοποθετημένο στην Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού με συνέπεια πειθαρχικός και διοικητικός προϊστάμενος να ήταν ο εκάστοτε Δντης Ανθρώπινου Δυναμικού

8 Βήμα 4: Αξιολόγηση κατάστασης Ο Κεντρικός Δήμος Αθηναίων ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 1. Μη ενσωμάτωση των μεταφερόμενων από το Καλλικράτη αρμοδιοτήτων 2. Κατακερματισμός διαχείρισης ευρωπαϊκών προγραμμάτων 3. Κατακερματισμός της διεξαγωγής των προμηθειών 4. Αδρανοποίηση υπηρεσιών λόγω απασχόλησης με συμβασιούχους (πχ 1595, Διεύθυνση Αλλοδαπών) 5. Διάρθρωση τεχνικών υπηρεσιών 6. Οικονομική διοίκηση του δήμου i. Κατακερματισμός διεύθυνσης δημοτικών προσόδων με αποτέλεσμα όλα τα τμήματα να είναι υποστελεχωμένα ii. Η διεύθυνση αδειών καταστημάτων οφείλει να αναλάβει το σύνολο των διαδικασιών αδειοδοτήσεων 7. Ανάγκη απεικόνισης νέων οργάνων και διαδικασιών που εισήγαγε ο Καλλικράτης ….αλλά και ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 1. Θεσμοθέτηση στο ανώτατο δυνατό επίπεδο διεύθυνσης εσωτερικού ελέγχου 2. Συντονισμός απαντήσεων προς εποπτικούς φορείς και ανεξάρτητες αρχές 3. Αποκέντρωση  σημεία εξυπηρέτησης του δημότη 4. Ηλεκτρονική διακυβέρνηση 5. Μείωση περιττών υπογραφών

9 • Ολοκληρώνει τη διοικητική δομή του δήμου σε υπηρεσιακό επίπεδο • Βοηθάει στο συντονισμό των διευθύνσεων με ομοειδές αντικείμενο πχ οικονομικές διευθύνσεις, τεχνικές υπηρεσίες • Δεν έχει εφαρμοστεί ποτέ • Μπορεί να λειτουργήσει ως παράγοντας συγκρούσεων μεταξύ αιρετών (αντιδημάρχων) και γενικών διευθυντών • Εισάγεται ένα ακόμη επίπεδο στη λειτουργία του δήμου με αποτέλεσμα να ελλοχεύουν τυχόν καθυστερήσεις • Υπάρχει δυσπιστία ως προς τα προσόντα των γενικών διευθυντών και αν αυτοί θα μπορούν να διαδραματίσουν τον ρόλο τους επ’ ωφελεία του δήμου Βήμα 4: Αξιολόγηση κατάστασης Ο προβληματισμός για τις Γενικές Διευθύνσεις + -

10 Βήμα 4: Αξιολόγηση κατάστασης Τα νομικά του πρόσωπα – πολιτισμός / αθλητισμός ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 1. Υπήρχαν 3 νομικά πρόσωπα τα οποία έχουν παρεμφερές αντικείμενο 2. Ακόμα και ο Οργανισμός Νεολαίας και Άθλησης είχε πολιτιστικά κέντρα και είχε αντίστοιχα προγράμματα 3. Τα Μουσικά σύνολα είχαν έναν μόνο υπάλληλο ως διοικητικό προσωπικό 4. Κανένα από δυο μεγάλα νομικά πρόσωπα δεν είχε επάρκεια πόρων για να συντηρεί τις δομές για τις οποίες ήταν υπεύθυνο 5. Κανένα από τα 3 νομικά πρόσωπα δεν εφήρμοζε διπλογραφικό σύστημα 6. Οι κεντρικές τους υπηρεσίες τους ήταν διάσπαρτες σε διάφορα κτήρια πολλά από τα οποία ήταν ενοικιαζόμενα ….αλλά και ΠΡΟΚΛΗΣΗ Έπρεπε να υπάρχει ένα κεντρικός φορέας για τη χάραξη της δημοτικής πολιτικής για τον πολιτισμό, τον αθλητισμό και τη νεολαία

11 Βήμα 4: Αξιολόγηση κατάστασης Τα νομικά του πρόσωπα – κοινωνική αλληλεγγύη ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 1. Υπήρχε πλήρης κατακερματισμός δράσεων και αρμοδιοτήτων με αποτέλεσμα να είναι αδύνατος ο συντονισμός και η παρακολούθησή τους 2. Ο Οργανισμός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μια κοινωφελής επιχείρηση η οποία δεν έχει προσωπικό, είχε ουσιαστικά ευνουχίσει τις αρμόδιες διευθύνσεις προληπτικής ιατρικής και κοινωνικής αλληλεγγύης ….αλλά και ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 1. Η οικονομική κρίση δημιούργησε την ανάγκη για τη δημιουργία νέων δομών και νέων υπηρεσιών προς τους δημότες 2. Έπρεπε οι νέες δομές να στελεχωθούν με το διαρκώς μειούμενο προσωπικό του δήμου

12 Βήμα 5: Προτάσεις Ο νέος Ο.Ε.Υ. του Δήμου 2011 2012

13 Βήμα 5: Προτάσεις Ο νέος Ο.Ε.Υ. του Δήμου ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 1. Μη ενσωμάτωση των μεταφερόμενων από το Καλλικράτη αρμοδιοτήτων 2. Κατακερματισμός διαχείρισης ευρωπαϊκών προγραμμάτων 3. Κατακερματισμός της διεξαγωγής των προμηθειών 4. Αδρανοποίηση υπηρεσιών λόγω απασχόλησης με συμβασιούχους (πχ 1595, Διεύθυνση Αλλοδαπών) 5. Διάρθρωση τεχνικών υπηρεσιών 6. Οικονομική διοίκηση του δήμου i. Κατακερματισμός διεύθυνσης δημοτικών προσόδων με αποτέλεσμα όλα τα τμήματα να είναι υποστελεχωμένα ii. Η διεύθυνση αδειών καταστημάτων οφείλει να αναλάβει το σύνολο των διαδικασιών αδειοδοτήσεων 7. Ανάγκη απεικόνισης νέων οργάνων και διαδικασιών που εισήγαγε ο Καλλικράτης ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Οι νέες αρμοδιότητες ενσωματώνονται πλήρως 2. Η διεύθυνση επιχειρησιακού σχεδιασμού, οργάνωσης και πληροφορικής αναλαμβάνει το σύνολο της διαχείρισης των Ε.Π. 3. Η Διεύθυνση προμηθειών έχει αποκλειστικό ρόλο για τη διενέργεια των προμηθειών. Τίθενται νέες διαδικασίες (έλεγχος αποθήκης κτλ) 4. Θεμελιώνεται το τμήμα εξυπηρέτησης δημοτών και στελεχώνεται με μόνιμο προσωπικό 5. Νέος τρόπος οργάνωσης των τεχνικών υπηρεσιών.

14 Επίσης: Ο Εθνικός Κήπος λύθηκε ως αυτόνομο ΝΠΔΔ και δημιουργήθηκε το τμήμα «Εθνικού Κήπου» στην διεύθυνση πρασίνου και περιβάλλοντος Ξεκίνησαν οι διαδικασίες λύσης της Αθηναϊκό Αέριο Α.Ε. Αναζητείται βέλτιστη χρηματοοικονομική λύση για τη συγχώνευση του ΚΕΚ ΑΕ Βήμα 5: Προτάσεις Η διάρθρωση των νομικών προσώπων

15 Βήμα 5: Προτάσεις Το σχέδιο στελέχωσης

16 Βήμα 5: Προτάσεις Το σχέδιο στελέχωσης Μ.Ο. Ηλικίας Σύνολο Δήμου44,84 Μ.Ο. Ηλικίας Άνευ Δημ. Αστυνομίας47,13 Μ.Ο. Δημοτικής Αστυνομίας34,12

17 Βήμα 5: Προτάσεις Το σχέδιο στελέχωσης Έτος Εκτιμώμενες Αποχωρήσεις 2013250 2014250 2015280 2016280 2017300 Σύνολο1.360

18 Βήμα 5: Προτάσεις Το σχέδιο στελέχωσης ΠερίπτωσηΠλήθος(%) Μετάταξη27814,8 Συνταξιοδότηση1.36672,5 Απόλυση λόγω σωματικής ανικανότητας502,7 Θάνατος1105,8 Άλλος Λόγος804,2

19 ΨΗΦΙΣΗ • Η διαδικασία ξεκίνησε με τη συγχώνευση των νομικών προσώπων και την αναδιάταξή τους • Στη συνέχεια ψηφίστηκαν οι νέοι ΟΕΥ του δήμου και των οργανισμών όπου αποτυπώνονται οι αλλαγές που αποφασίστηκαν • Για την ομαλή λειτουργία του δήμου μετά τη ψήφιση του νέου ΟΕΥ καταρτίστηκε επιχειρησιακό σχέδιο μετάβασης • Το σχέδιο αυτό περιελάμβανε μια σειρά δράσεων όπως τοποθέτηση προσωπικού, μετάπτωση πληροφοριακών συστημάτων. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ Βήμα 6: Υλοποίηση Εφαρμογή και διαρκής αξιολόγηση

20 ΕΠΑΝΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ • Η διαδικασία της αξιολόγησης δεν είναι μια στατική διαδικασία αλλά αντιθέτως πρέπει να συνεχιστεί και να παρακολουθείται. • Στο Δήμο Αθηναίων ένα έτος μετά την εφαρμογή του νέου οργανισμού πραγματοποιήθηκε νέα αναθεώρηση όπου μεταξύ άλλων θεσπίστηκαν 3 γενικές διευθύνσεις κτλ Βήμα 6: Υλοποίηση Εφαρμογή και διαρκής αξιολόγηση

21 Σας ευχαριστώ


Κατέβασμα ppt "Αξιολόγηση Δομών Δήμου Αθηναίων Θεόδωρος Λιβάνιος, Γενικός Γραμματέας Δήμου Αθηναίων Σεπτέμβριος 2013."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google