Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ OECD, ο καλός μας φίλος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ OECD, ο καλός μας φίλος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ OECD, ο καλός μας φίλος

2 Όσα αναφέρονται παρακάτω είναι «συστάσεις» του ΟΟΣΑ για την εκπαίδευση στην Ελλάδα. Η ξύλινη διφορούμενη γλώσσα του πρωτότυπου διατηρήθηκε ως είχε. Απόπειρα ερμηνείας αποτελεί το γλωσσάρι που ακολουθεί. Οι οδηγίες του ΟΟΣΑ είναι 113 σελίδες και παραδόθηκαν στο ελληνικό υπουργείο τον Αύγουστο του 2011.Μια γρήγορη ανάγνωση πείθει πως το ελληνικό υπουργείο ήταν σε συχνή συνεργασία με τον ΟΟΣΑ(το Φλεβάρη του 2011 κλιμάκιο του ΟΟΣΑ ηγούνταν στα συμβούλια των περιφερειαρχών για τις καταργήσεις σχολείων). Το ελληνικό υπουργείο δεν έκανε και δε θα κάνει τίποτα άλλο από την πιστή εφαρμογή των αποκαλούμενων «συστάσεων». Καμία παρέμβαση, καμία τροποποίηση, καμία προσαρμογή, κανένας σεβασμός στην ελληνική κοινωνία. Η δημιουργία άπειρων θέσεων ανεργίας, η ελαχιστοποίηση της ακαδημαϊκής γνώσης, τα «νεοεισερχόμενα διδακτικά αντικείμενα» δηλ. περιβαλλοντικές δράσεις, μέθοδοι επίλυσης προβλήματος με εργαλείο τις Νέες Τεχνολογίες καταλαμβάνουν σταδιακά πλήρως το διδακτικό χρόνο και αποτελούν προτεραιότητες του ΟΟΣΑ. Μέσο επιβολής της διδασκαλίας των νέων διδακτικών αντικειμένων το εργαλείο που αποκαλούν ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

3 Η κυβέρνηση έχει δημιουργήσει μια τολμηρή ατζέντα μεταρρυθμίσεων για το χώρο της εκ π αίδευσης και ζήτησε συμβουλές α π ό την ομάδα εργασίας του ΟΟΣΑ Angel Gurria OECD Secretary-General Η κυβέρνηση έχει δημιουργήσει μια τολμηρή ατζέντα μεταρρυθμίσεων για το χώρο της εκ π αίδευσης και ζήτησε συμβουλές α π ό την ομάδα εργασίας του ΟΟΣΑ Angel Gurria OECD Secretary-General

4 TASK FORCE ΟΟΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Aims McGuinness α π ό το Εθνικό Κέντρο Συστημάτων Διαχείρισης της Ανώτατης Εκ π αίδευσης ΗΠΑ Gaby HOSTENS, π ρώην Γενικός Γραμματέας για τη Δευτεροβάθμια Εκ π αίδευση, του Υ π ουργείου Παιδείας, της Φλαμανδικής Κοινότητας του Βελγίου, Παναγιώτης Πα π ακωνσταντίνου του Πανε π ιστήμιου Ιωαννίνων της Ελλάδας, Jorge PEDREIRA, π ρώην Υφυ π ουργός Παιδείας, στο Υ π ουργείο Παιδείας της Πορτογαλίας, Michael Shattock, α π ό το Institute of Education του Πανε π ιστημίου του Λονδίνου Πάνος Τσακλόγλου, α π ό το Οικονομικό Πανε π ιστήμιο Αθηνών στην Ελλάδα. Υ π ό τη διεύθυνση του Andreas Schleicher TASK FORCE ΟΟΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Aims McGuinness α π ό το Εθνικό Κέντρο Συστημάτων Διαχείρισης της Ανώτατης Εκ π αίδευσης ΗΠΑ Gaby HOSTENS, π ρώην Γενικός Γραμματέας για τη Δευτεροβάθμια Εκ π αίδευση, του Υ π ουργείου Παιδείας, της Φλαμανδικής Κοινότητας του Βελγίου, Παναγιώτης Πα π ακωνσταντίνου του Πανε π ιστήμιου Ιωαννίνων της Ελλάδας, Jorge PEDREIRA, π ρώην Υφυ π ουργός Παιδείας, στο Υ π ουργείο Παιδείας της Πορτογαλίας, Michael Shattock, α π ό το Institute of Education του Πανε π ιστημίου του Λονδίνου Πάνος Τσακλόγλου, α π ό το Οικονομικό Πανε π ιστήμιο Αθηνών στην Ελλάδα. Υ π ό τη διεύθυνση του Andreas Schleicher

5 Γλωσσάρι ΟΟΣΑ Εξορθολογισμός: απολύσεις Βελτίωση & αποδοτικότητα: περικοπές Προκλήσεις: κεραυνός εν αιθρία για τους πολίτες Λογοδοσία: ανταγωνισμός στο full Σημερινό οικονομικό πλαίσιο: δεν ξέρω αν αύριο θα έχω δουλειά, στέγη, φαγητό Μη αποτελεσματικές δομές: όσα παρέχονται δωρεάν από το κράτος Αποτελεσματικότητα: μείωση των εκπαιδευτικών στο ελάχιστο και μετατροπή των σχολείων σε πολυπληθή συμπλέγματα με ελάχιστους διευθυντές

6 Οι δράσεις π ρέ π ει να π εριλαμβάνουν : τη μετατρο π ή της διακυβέρνησης και των δομών διαχείρισης, την εξάλειψη τους, τις ενο π οιήσεις και τις συγχωνεύσεις των μικρών και μη α π οδοτικών μονάδων, κάνοντας π ολύ καλύτερη χρήση των ανθρώ π ινων π όρων, τη βελτίωση της διασφάλισης π οιότητας και τα συστήματα π ληροφοριών για λογοδοσία, και τη θέσ π ιση π ολύ π ιο α π οτελεσματικών δομών για να οδηγηθεί στη διατήρηση και την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων. Η TASK FORCE ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΚΑΙ Η ΥΠΟΤΕΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΕΙ

7 Με απλές ανθρώπινες κουβέντες  Συγχωνεύσεις, καταργήσεις σχολείων, α π ολύσεις εκ π αιδευτικών, μείωση αριθμού διευθυντών, σχολικά συμ π λέγματα 2500 μαθητών, αξιολογήσεις μαθητών για ευθυγράμμιση της εκ π αίδευσης μόνο με όσα μετράει το PISA, αξιολογήσεις εκ π αιδευτικών για ευθυγράμμιση της διδασκαλίας μόνο με όσα η task force π ροτείνει ως διδακτικά αντικείμενα π ου δεν είναι π λέον όσα α π οκαλούμε ακαδημαϊκή μόρφωση

8 Εργαλείο του ΟΟΣΑ αποτελεί το « ευέλικτο κείμενο » που προσαρμόζεται σε διαφορετικά ακροατήρια. Η συνταγή είναι η παρακάτω : Ποιες είναι οι κοινές παραδοχές αδυναμιών στην κουλτούρα μιας κοινωνίας ; Αυτές τις « παραδοχές » χρησιμοποιεί επαναλαμβανόμενα ως βασικό συστατικό των κειμένων που συντάσσει και αυτοπροσδιορίζεται ως σωτήρας που θα εξαλείψει τα « κακώς κείμενα ». Τα ΜΜΕ αναπαράγουν αυτή τη ρητορική και οι πολιτικές του ΟΟΣΑ κερδίζουν τη γενικότερη αποδοχή ή συναίνεση όπως την αποκαλούν. Ο λόγος του αναπαράγεται ευρύτατα και από τους πολιτικούς. Η ορολογία των λέξεων που χρησιμοποιεί έχει ένα διαφορετικό περιεχόμενο, νόημα από το συνηθισμένο, το παγιωμένο στο νου των ανθρώπων. Δε χρησιμοποιεί όρους όπως χρήματα, έξοδα κ. ά.. Όροι όπως βελτίωση δε σημαίνει το καλύτερο για τους πολλούς. Αποφεύγει τα ρήματα, έχει αδυναμία στην προστακτική, χρησιμοποιεί πληθώρα ουσιαστικών, περιορισμένο αριθμό αριθμητικών και επιθέτων : μεγάλος, μικρός, βέλτιστος. Λέξεις που αποδίδουν συναισθήματα δεν υπάρχουν ή λέξεις που αναγνωρίζουν ως λανθασμένες τις παρελθούσες πρακτικές τους. Οι πολιτικές τους στηρίζονται σε δικά τους στατιστικά δεδομένα που απλά δεν τα αμφισβητούν.

9 Η TASK FORCE λέει : οι μισθοί των εκ π αιδευτικών στην Ελλάδα είναι κάτω α π ό το μέσο όρο του ΟΟΣΑ  Οι εκ π αιδευτικοί δουλεύουν 60 με 65 ώρες το μήνα, δηλαδή 15 ή 16 ώρες τη βδομάδα και το εκτιμώμενο μέγεθος τάξης λόγω των ανε π αρκών στοιχείων του υ π ουργείου οδηγούν στο συμ π έρασμα την task force π ως οι εκ π αιδευτικοί στην Ελλάδα είναι ακριβοί και π ρέ π ει να αυξηθεί το διδακτικό τους ωράριο σε 25 ωρο στην π ρωτοβάθμια και 22 ωρο στη δευτεροβάθμια

10 Οι μισθοί των εκ π αιδευτικών, οι ο π οίοι α π οτελούν συνήθως το μεγαλύτερο μέρος των π ροϋ π ολογισμών της εκ π αίδευσης σε όλες τις χώρες, στην Ελλάδα είναι συγκριτικά χαμηλό. Είναι μικρότερο σε όλα τα σημεία σύγκρισης ( και μετά α π ό 15 χρόνια π ροϋ π ηρεσίας και στην κορυφή της κλίμακας ) α π ό το μέσο όρο του ΟΟΣΑ Η Ελλάδα 5 θέσεις κάτω α π ό το μέσο όρο των μισθών σε π αγκόσμια κλίμακα

11 ΒΕΛΓΙΟ : ΜΟΝΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ, ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΑΠΌ 17-18 ΕΩΣ 22 ΩΡΕΣ ΣΤΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ : ΑΠΟ 17 ΕΩΣ 21 ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ, 40 ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΔΑΝΙΑ : ΑΠΌ 18 ΕΩΣ 21 ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ, 37 ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΕΥΡ. ΕΝΩΣΗ : ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 24 ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ,35 ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΕΛΛΑΔΑ : ΟΠΩΣ ΔΗΛΩΘΗΚΕ ΑΠΌ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΠΌ 16 ΕΩΣ 18 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΒΑΘΜΙΔΕΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 30 ΩΡΕΣ Πηγή : Ευριδίκη, βάση δεδομένων για τα εκ π αιδευτικά συστήματα της Ευρ. Ένωσης Διδακτικό ωράριο - χρόνος εργασίας σε χώρες της Ε. Ε

12 « ΚΕΙΜΕΝΟ » PISA ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Ερώτηση : Μελέτησε την α π όδειξη και συμ π λήρωσε στο έντυ π ο της εγγύησης τον αριθμό σειράς του π ροϊόντος και τα στοιχεία του π ελάτη. Τι άλλο αγόρασε η Άννα ; Γιατί στο κάτω μέρος της α π όδειξης αναγράφεται : « Σας ευχαριστούμε για την αγορά ». Βρείτε έναν άλλο π ιθανό λόγο εκτός α π ό την ευγένεια.

13 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ : ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΥΠΟΨΗ Ή ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ 1. Μια υψηλή ατομική και οικογενειακή δέσμευση για την εκπαίδευση, που αντικατοπτρίζεται σε σημαντικές οικονομικές επενδύσεις των νοικοκυριών στις εκπαιδευτικές υπηρεσίες πέραν των τακτικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. 2. Η δέσμευση για κοινωνική δικαιοσύνη και μια ισότιμη κοινωνία, που είναι αξίες που κατοχυρώνονται στο Σύνταγμα της Ελλάδα ( άρθρο 4). Το ελληνικό σύστημα επιδιώκει να αποφύγει το προνόμιο της οποιασδήποτε διαφοροποίησης, επιλογής ανάμεσα στους μαθητές, καθηγητές, σχολεία ή περιοχές με οποιαδήποτε άλλη βάση εκτός των " αντικειμενικών κριτήριων ".

14 3. Συνταγματική δέσμευση για δωρεάν π αιδεία. Το Ελληνικό Σύνταγμα ορίζει ( άρθρο 16, π αράγραφος 1): « Η τέχνη και η ε π ιστήμη, η έρευνα και η διδασκαλία είναι ελεύθερες · η ανά π τυξη και η π ροαγωγή τους α π οτελεί υ π οχρέωση του Κράτους ». 4. Το ελληνικό κοινωνικό π λαίσιο χαρακτηρίζεται α π ό μια ιστορικά αγροτική οικονομία και κοινωνία. Αυτό οδήγησε σε μια ιδιαίτερη π ολιτική κουλτούρα των το π ικών και π εριφερειακών αρχών στην ο π οία, π αρά τις ισχυρές δεσμεύσεις της Ελλάδα ως έθνος, η π ίστη στο χωριό και την οικογένεια είναι η βασική π ροτεραιότητα - ακόμη και για τον π ληθυσμό π ου μ π ορεί να έχουν α π ό μακρόν μεταναστεύσει στις μεγάλες μητρο π ολιτικές π εριοχές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης ( Σκολαρίκου, 2003). 5.Η μακρά παράδοση της εξαιρετικά συγκεντρωτικής κυβέρνησης και τα μέτρα για την εξασφάλιση της εθνικής συνοχής και την καταπολέμηση της περιφερειοποίησης. Προτάσεις για την αποκέντρωση και τη διαφοροποίηση ανά περιοχή υλοποιούνται με ανησυχία και αντιπροσωπεύουν απότομες αλλαγές από το παρελθόν. 6. Ένα μεγάλο ποσοστό της απασχόλησης στο δημόσιο τομέα (40% του ΑΕΠ ), απολαμβάνει ισχυρότερα οφέλη στην εργασιακή ασφάλεια από ό, τι συνήθως συμβαίνει στον ιδιωτικό τομέα

15 7. Η έλλειψη εμ π ιστοσύνης των κυβερνητικών π ρωτοβουλιών και ανησυχίες για διαφθορά, κατάχρηση του δημοσίου χρήματος ή της α π ασχόλησης στο δημόσιο για ιδιοτελείς σκο π ούς. Κατά συνέ π εια, η κυβέρνηση ε π ικεντρώνεται π ερισσότερο στη συμμόρφωση και την «π ρόληψη να μη συμβούν άσχημα π ράγματα » α π ό την π αροχή υ π ηρεσιών ή την π ροώθηση ενός θετικού π ρογράμματος μεταρρυθμίσεων. 8. Μια εξάρτηση με όρια α π ό τους ιδιωτικούς φορείς κοινωφελούς χαρακτήρα. Το Ελληνικό Σύνταγμα ορίζει ότι, " Η δημιουργία ανώτατων σχολών α π ό ιδιώτες α π αγορεύεται "( άρθρο 16, π αράγραφος 8). 9. Ισχυρά εργατικά συνδικάτα με το δικαίωμα της οργάνωσης, υποστηριζόμενα από συνταγματικές διατάξεις ( άρθρο 12). Απεργίες και δημόσιες διαμαρτυρίες εκλαμβάνονται συχνά ως απειλές για τα δικαιώματα των εργαζομένων 10. Η υπερηφάνεια για την ελληνική ιστορία και τον πολιτισμό, η οποία αντανακλάται σε συγκριτικά παραδοσιακές απόψεις στο πρόγραμμα σπουδών, τα αναλυτικά προγράμματα και την παιδαγωγική. 11. Ενεργός συμμετοχή στην πολιτική, που αντικατοπτρίζεται στην εκτεταμένη συμμετοχή σε πολιτικά κόμματα και οι έντονες διαμαρτυρίες για τα ζητήματα που αντιμετωπίζει η χώρα. Αυτό είναι ιδιαίτερα εμφανές στον κυρίαρχο ρόλο των φοιτητικών ενώσεων στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τα οποία συνδέονται με τα εθνικά πολιτικά κόμματα

16 Κι αφού συστήνουν να αλλάξουν όλα τα ενοχλητικά που προαναφέραμε, προχωρούν στον τομέα « εκπαίδευση » μιας και η οικονομική κρίση επιταχύνει η διαδικασία της αλλαγής. Κι αρχίζουν τις συστάσεις πρώτα απ΄όλα με τα « παιδαγωγικά », όπως όλοι θα πίστευαν Δύο σημαντικές μεταρρυθμίσεις θα έχουν σημαντικές επιπτώσεις για την εκπαίδευση • μεταρρύθμιση του κεντρικού ελέγχου επί των δαπανών του προϋπολογισμού για το ανθρώπινο δυναμικό • μεταρρύθμιση των περιφερειακών κυβερνήσεων.

17 Το Υπουργείο Οικονομικών διατηρεί κεντρικό έλεγχο στη δημοσιονομική πολιτική με συνεχή έμφαση στον εκ των προτέρων προέλεγχο, ελέγχει για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τους νόμους και τους κανονισμούς, αντί να ελέγχει εκ των υστέρων - να παρακολουθεί και να αναθεωρεί. Εστιάζει ένα εξαιρετικό ποσοστό της προσοχής του στην εξασφάλιση της νομιμότητας και της ορθότητας των δαπανών. Η α π ασχόληση στο δημόσιο και ο π ροϋ π ολογισμός για μισθούς συντάξεις, κλ π., π αραμένουν υ π ό κρατικό έλεγχο. Οι έλεγχοι αυτοί συνδέονται με τις ταξινομήσεις σε θέσεις και τα ε π ί π εδα των μισθών, σύμφωνα με " αντικειμενικά κριτήρια " π ου χρησιμο π οιούνται για αλλαγές στο καθεστώς της μισθοδοσίας. Η ελληνική έμφαση στην κοινωνική δικαιοσύνη και οι έντονες αντιδράσεις α π ό τους συλλόγους εργαζομένων στο δημόσιο σημαίνει ότι η σύνδεση των αμοιβών με την α π όδοση είναι εξαιρετικά δύσκολη, αν όχι αδύνατη

18 Καλλικράτης και αποτελεσματικότητα στην εκπαίδευση ή διαφορετικά πώς δημιουργούμε χιλιάδες θέσεις ανέργων Η γενική διοικητική μεταρρύθμιση ( Καλλικράτης ), για τη συνεχή εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, είναι σημαντική. 13 περιφέρειες,54 νομούς, και 1 034 δήμους και κοινότητες αντικαταστάθηκαν από επτά αποκεντρωμένες διοικήσεις, 13 περιφέρειες και 325 δήμους. Πριν από τις μεταρρυθμίσεις το 1996, υπήρχαν 5 751 δήμοι... Η αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης εξαρτάται από μια σειρά αλληλένδετων παραγόντων, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των εκπαιδευτικών και των καθηκόντων τους ( εκ του νόμου διδακτική ώρα και άλλες ευθύνες ), το ύψος της αποζημίωσης των εκπαιδευτικών, τις ώρες εργασίας των εκπαιδευτικών, του χρόνου διδασκαλίας των μαθητών, την αναλογία μαθητή - δασκάλου, και το μέγεθος της τάξης. Ο ΟΟΣΑ θεωρεί αναποτελεσματική τη χρήση των ανθρώπινων πόρων Η οικονομική κρίση, καθώς και οι δράσεις που έχουν αναληφθεί από το Υπουργείο Παιδείας, οδήγησαν σε σημαντική μείωση του αριθμού των εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και στην αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης... Οι συγχωνεύσεις και το κλείσιμο των σχολείων, είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια 2. 000 μόνιμων θέσεων εκπαιδευτικών, περίπου το 80% από αυτές στα νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία και 20% στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο. σ Στο π ρόγραμμα εξυγίανσης της Πορτογαλίας, π ερί π ου 3 000 σχολικές μονάδες έκλεισαν σε τέσσερα χρόνια

19 ΑΠΑΙΤΗΣΑΝ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΥΤΌ : Μέχρι πρόσφατα, οι νέοι απόφοιτοι έβρισκαν απασχόληση σε σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσα σε λίγους μήνες μετά τη λήψη του πτυχίου τους, ενώ περισσότεροι από 2 000 πτυχιούχοι εισέρχονταν στην αγορά εργασίας κάθε χρόνο. Πλέον η πρόσληψη των νέων εκπαιδευτικών για την πρωτοβάθμια είναι πιθανό να μην ξεπερνάει τους 900 ανά έτος. Το αποτέλεσμα είναι ένας αυξανόμενος αριθμός των εκπαιδευτικών (4 500 είναι ήδη στον « κατάλογο »), η πλειονότητα των οποίων εργάζονται με σύμβαση ή σε ωριαία βάση. ΚΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΑ ΣΥΣΤΗΝΟΥΝ ΑΥΤΌ ΧΩΡΙΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Α π αιτούνται να ληφθούν σήμερα μέτρα για να αντιμετω π ιστούν οι συνέ π ειες της ε π ιδείνωσης των π ροο π τικών α π ασχόλησης των εκ π αιδευτικών, χωρίς μόνιμες θέσεις π ια ή για τους π ρόσφατους π τυχιούχους των π ανε π ιστημίων π ου ελ π ίζουν να γίνουν εκ π αιδευτικοί. ΚΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΑ ΣΥΣΤΗΝΟΥΝ ΑΥΤΌ ΧΩΡΙΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Α π αιτούνται να ληφθούν σήμερα μέτρα για να αντιμετω π ιστούν οι συνέ π ειες της ε π ιδείνωσης των π ροο π τικών α π ασχόλησης των εκ π αιδευτικών, χωρίς μόνιμες θέσεις π ια ή για τους π ρόσφατους π τυχιούχους των π ανε π ιστημίων π ου ελ π ίζουν να γίνουν εκ π αιδευτικοί. ΚΑΙ ΕΠΙΧΑΙΡΟΥΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟ : Λόγω του κανόνα του 5 π ρος 1 στις π ροσλήψεις, αναφέρουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι οι π ροσλήψεις των τακτικών καθηγητών είναι α π ίθανο να υ π ερβούν τις 9 000 κατά την π ερίοδο 2010-13, με α π οτέλεσμα τη συνολική α π ώλεια 35 000 εκ π αιδευτικών - ή 20% του αριθμού των μόνιμων εκ π αιδευτικών.

20 Η π ρόκληση θα είναι να διασφαλιστούν οι μειώσεις του εκ π αιδευτικού π ροσω π ικού όχι μόνο α π ό τις διοικητικές ρυθμίσεις Με άλλα λόγια : οι νόμοι δεν είναι αρκετοί για να λιγοστέψουν οι θέσεις εργασίας στην εκπαίδευση, οι « πελάτες » μαθητές και γονείς πρέπει να ξεγελαστούν πως όλα βαίνουν καλώς κι ας λιγοστεύουν οι δάσκαλοι κι ας καταργούνται σχολειά ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ : Η ε π ίτευξη των στόχων της π ρωτοβουλίας του " Νέου Σχολείου " και των ολοήμερων σχολείων, π ρέ π ει να γίνει με π ολύ π ιο οικονομικά α π οδοτικό τρό π ο α π ό ό, τι είχατε οραματιστεί για τα 801π ιλοτικά σχολεία. Στα μικρά σχολεία ( κάτω των 6 θεσίων ) αυξημένη χρήση ψηφιακών υλικών, της εξ α π οστάσεως μάθηση και άλλων π ου βασίζονται στην υ π οστήριξη της τεχνολογίας

21 ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ ΟΟΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ : ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ Στην Ελλάδα, τα στοιχεία δείχνουν ότι πολύ συχνά - η διαδικασία επιλογής του δάσκαλου με βάση τους νόμους στηρίζεται στα παραδοσιακά προσόντα ( πτυχίο ), την αρχαιότητα, και την πολύχρονη εμπειρία. ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ : ανάπτυξη των δεξιοτήτων των διευθυντών σχολείων στη διαχείριση του προσωπικού. Η ανάπτυξη διαφανών και έγκαιρων συστημάτων για να πάψουν τα κενά στην πληροφόρηση μεταξύ των καθηγητών και των σχολείων θα είναι ουσιαστικής σημασίας για μια αποτελεσματική λειτουργία της αγοράς εργασίας των εκπαιδευτικών, ιδιαίτερα όταν τα σχολεία θα είναι πιο άμεσα εμπλεκόμενα στην πρόσληψη και την επιλογή των εκπαιδευτικών. Μπορεί να είναι εξίσου δύσκολο για τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς να έχουν ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τα σχολεία και τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας ή ακόμη και για τις γενικές τάσεις στην αγορά εργασίας. Τα « αντικειμενικά κριτήρια » π ου ενοχλούν τον ΟΟΣΑ Tres banal

22 ΚΙ ΑΛΛΑ ΛΕΦΤΑ ΓΙΑ ΜΕΝΤΟΡΕΣ ΑΥΤΗ ΤΗ ΦΟΡΑ Σε ορισμένες χώρες, όταν οι δάσκαλοι έχουν ολοκληρώσει την προϋπηρεσιακή εκπαίδευση τους σε καλά δομημένα και επαρκή χρηματοδοτούμενα προγράμματα ξεκινούν τη διδασκαλία τους με ένα ή δύο χρόνια έντονης εποπτείας της διδασκαλίας τους. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο νέος δάσκαλος έχει συνήθως μια μείωση του φόρτου εργασίας, με καθοδήγηση από τους δασκάλους μέντορες και κατόπιν αναλαμβάνουν οι νεοεισερχόμενοι επίσημα την πλήρη διδασκαλία. Το μοντέλο για την απασχόληση των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα είναι «καριέρα-με βάση» τη δημόσια υπηρεσία. Εξαρτάται κυρίως από τον καθορισμό υψηλών προδιαγραφών για την πρόσληψη των εκπαιδευτικών- από τα προγράμματα της εισαγωγικής επιμόρφωσης, από την ποιότητα της αρχικής προετοιμασίας τους. Αυτά είναι άκαμπτα, χρονοβόρα συστήματα για επαρκείς αλλαγές. Η Ελλάδα θα πρέπει να εξετάσει την απαίτηση από τους εκπαιδευτικούς να ανανεώνουν τα πιστοποιητικά διδασκαλίας τους μετά από ένα χρονικό διάστημα. Μια βεβαίωση ότι ο εκπαιδευτικός συνεχίζει να πληροί τα πρότυπα επιδόσεων που έχουν συμφωνηθεί για το επάγγελμα του εκπαιδευτικού με ένα ανοικτό, δίκαιο και διαφανές σύστημα αξιολόγησης

23 Η επαγγελματική ανάπτυξη θα πρέπει επίσης να συνδεθεί πιο συστηματικά με την εφαρμογή σημαντικών μεταρρυθμίσεων, όπως τη μεταρρυθμιστική πρόθεση του « Νέου σχολείου ». Ταχείς μηχανισμοί για την αντιμετώπιση της αναποτελεσματικής διδασκαλίας με ευκαιρία υποστήριξης για τη βελτίωση τους, αλλά, αν δεν το κάνουν, μπορούν να μετακινούνται είτε σε άλλους ρόλους ή έξω από το σχολικό σύστημα Η Ελλάδα πρέπει να χρησιμοποιήσει τους εκπαιδευτές ( π. χ. την κατηγορία " Β " εκπαιδευτών που είναι τώρα σε εφαρμογή ) για να δημιουργήσουν την ικανότητα για συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη σε επίπεδο νομού / δήμου και στο επίπεδο του σχολικού συγκροτήματος. Πρέπει επίσης να παρέχεται ειδική εκπαίδευση, επανεκπαίδευση και αναβάθμιση των προγραμμάτων με σκοπό την προετοιμασία των εκπαιδευτικών για τη συμμετοχή τους στη μέση σχολική ηγεσία και στους υπεράριθμους εκπαιδευτικούς προκειμένου να αποκτήσουν νέα προσόντα για να διδάξουν σε άλλους τύπους σχολείων ή για να αναλάβει θεματικούς τομείς υψηλής ζήτησης

24 ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ - να θεσπιστεί ο ρόλος ενός οικονομικού διευθυντή, από την ηγετική ομάδα του σχολείου - οι διευθυντές πρέπει να είναι σε θέση να επιρροής στις αποφάσεις προσλήψεων για τους υποψηφίους δάσκαλους για τη βελτίωση του « αγώνα » του σχολείου τους και τις ανάγκες του ( με ιδιαίτερη έμφαση ). - Στη νέα διάσταση της ηγεσίας, πρέπει να αναγνωριστεί ως ειδικός ρόλος των επικεφαλής των συμπλεγμάτων σχολείων Οι διευθυντές π ρέ π ει να έχουν τη νομιμότητα και το κύρος π ου θα τους ε π ιτρέψουν να καθοδηγήσουν π ράγματι τα σχολεία τους. Η νομιμότητα μ π ορεί να π ροέρχεται α π ό το π λαίσιο του διορισμού τους, τη συμμετοχή ολόκληρης της σχολικής κοινότητας ( το π ικές αρχές, το π ική κοινωνία, γονείς, εκ π αιδευτικοί, λοι π ό π ροσω π ικό, ακόμα και οι σ π ουδαστές στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκ π αίδευση ) μ π ορεί να α π οδειχθούν σημαντικοί για την ε π ίτευξη αυτού του στόχου.

25 Το επιμορφωτικό πρόγραμμα των διευθυντικών στελεχών των σχολείων θα πρέπει να προωθήσει τη συμμετοχή τους στη μεταρρύθμιση της εκπαίδευσης. Οι αρχές του " Νέου Σχολείου " θα πρέπει επομένως να αποτελέσουν βασική πηγή έμπνευσης για ένα τέτοιο πρόγραμμα. Αποτελεί κεντρική προτεραιότητα. Η έμφαση της επιμόρφωσή θα πρέπει να στοχεύει : - στα προβλήματα της διαφορετικότητας μαθητών σε ένα πολυεθνικό σχολείο - στο νέο τους ρόλο, στην επιλογή των καλύτερων δυνατών εκπαιδευτικών με τη βοήθεια συμβούλων εκπαίδευσης ή συμβούλων σταδιοδρομίας Συνδέστε την ανά π τυξη του σχολείου, την ε π αγγελματική εξέλιξη με τα α π οτελέσματα του π ιλοτικού σχεδίου της Αυτο - αξιολόγησης

26 Η Ελλάδα εμπεριέχει μία από τις περισσότερες ορεινές περιοχές στην Ευρώπη. Μόνο 227 από τα χιλιάδες νησιά κατοικούνται, και μόνο 78 από αυτά έχουν κατοίκους άνω των 100 ατόμων. • Οι ενοποιήσεις δεν θα πρέπει να οδηγήσουν σε υπερμεγέθη σχολεία. Ο συνολικός αριθμός των μαθητών στα συγχωνευμένα σχολεία δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 400 παιδιά. Υπάρχουν λίγες περιπτώσεις όπου τα σχολεία που προκύπτουν από τις συγχωνεύσεις θα έχουν περισσότερους από 400 μαθητές, αλλά καμία δεν υπερβαίνει τα 500. Η διαδικασία χαρτογράφησης το 2010-11 ήταν αρμοδιότητα των 13 περιφερειακών διευθυντών σε συνεννόηση με τις δημοτικές αρχές. Οι περιφερειακοί διευθυντές προέβησαν σε συστάσεις προς το Υπουργείο, όπου οι τελικές αποφάσεις ελήφθησαν. Οι συζητήσεις μεταξύ της ομάδας του ΟΟΣΑ και πολλών περιφερειακών διευθυντών αποκάλυψε ότι οι περισσότεροι είχαν ξεκινήσει ήδη συνομιλίες σχετικά με την ανάγκη να εξετάσει το κλείσιμο ή την εδραίωση μικρών, χαμηλών εγγραφών σχολεία τουλάχιστον δύο μήνες νωρίτερα. Αν και αυτό είναι μια δύσκολη και συχνά αμφιλεγόμενη διαδικασία, οι π εριφερειακοί διευθυντές ανέφεραν ότι υ π ήρχε γενική α π οδοχή της π ραγματικότητας για τις α π αιτούμενες αλλαγές

27 Οι δάσκαλοι απέρριψαν τους ισχυρισμούς του υπουργού ότι οι αλλαγές αυτές ήταν κυρίως για παιδαγωγικούς λόγους και τους αντιλήφθησαν περισσότερο ως άλλο ένα παράδειγμα των αλλαγών που επιβλήθηκαν στην Ελλάδα από το « Μνημόνιο » - την τριμερή συμφωνία ανάμεσα στην Ελλάδα και την ΕΕ, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το ΔΝΤ. Τα αποτελέσματα της διαδικασίας ενοποίησης, που ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο στις αρχές Μαρτίου, ήταν : • 1 933 σχολεία συγκεντρώθηκαν σε 877 σχολεία • στο επίπεδο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, 1 523 σχολεία ενοποιήθηκαν σε 672 σχολεία. Μεταξύ των σχολείων που συγχωνεύθηκαν ή έκλεισαν : 169 ήταν μονοθέσια, διθέσια και τριθέσια σχολεία, 98 ήταν σε αναστολή λειτουργίας και 18 δεν είχαν εγγεγραμμένους μαθητές. Οι αλλαγές είχαν ως αποτέλεσμα μια καθαρή μείωση περίπου 2 000 θέσεων, 75% στα επίπεδα του νηπιαγωγείου και του δημοτικού και το υπόλοιπο στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

28 ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Ο ΟΟΣΑ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ; ΟΟΟΧΙ Τα στοιχεία σχετικά με το τρέχον μέγεθος του σχολείου αναδεικνύουν το μεγάλο χάσμα υ π άρχει μεταξύ του στόχου του υ π ουργείου για την ε π ίτευξη της κλίμακας του 12- θέσιου σχολείου ( κατ ανώτατο όριο 300 μαθητές στην π ρωτοβάθμια εκ π αίδευση σχολικού δικτύου ) και, τουλάχιστον, έξι - θέσιων σχολείων (150 μαθητές ) για ολοήμερα σχολεία. Παράλληλα, το σχολείο π ιλότος φαίνεται να είναι ένα υψηλού κόστους μοντέλο, π ου εξαρτιέται α π ό ειδικούς δασκάλους για το συμ π ληρωματικό π ρόγραμμα σ π ουδών ( Αγγλική γλώσσα, ΤΠΕ, τέχνη, μουσική, κ. λ π.). Ε π ί του π αρόντος, αυτοί οι εκ π αιδευτικοί π ληρώνονται α π ό τα ταμεία της ΕΕ. Ε π ίσης το κόστος για τη μεταφορά των μαθητών μ π ορεί να υ π ερβαίνει τις εξοικονομήσεις π ου ε π ιτεύχθηκαν α π ό την π ιο α π οτελεσματική χρήση του π ροσω π ικού

29 Μάθημα α π ό την Πορτογαλία για τα κάθετα συμ π λέγματα σχολείων Ο θεσμός των σχολικών συγκροτημάτων ήταν θεμελιώδης την οικοδόμηση της α π οτελεσματικής διαχείρισης σε σχολεία, κυρίως λόγω της διασ π οράς του σχολικού δικτύου και του αριθμού των μικρών σχολικών μονάδων. Οι μονάδες διαχείρισης των σχολείων μειώθηκαν α π ό 12 000 σε 1 300. Αρχικά, " οριζόντια " συμ π λέγματα δηλαδή σχολικά συγκροτήματα π ου α π οτελούνται α π ό δημοτικά σχολεία ) έγιναν α π οδεκτά, αλλά αργότερα μόνο " κάθετα " συμ π λέγματα ( δημοτικά σχολεία τα ο π οία εμ π ί π τουν στην ε π ο π τεία της κατώτερης δευτεροβάθμιας εκ π αίδευσης ) ήταν α π οδεκτά. Η κίνηση π ρος τα " κάθετα " συμ π λέγματα ήταν ένας κρίσιμος π αράγοντας για την αναβάθμιση των διευθυντικών στελεχών των σχολείων και έκαναν τη διαχείριση του σχολείου π ιο α π οτελεσματική και στελεχώθηκε α π ό π ερισσότερο καταρτισμένους Τα συμ π λέγματα σχολείων μ π ορούν να είναι « οριζόντια » ( ομαδο π οίηση των σχολείων μόνο σε μία βαθμίδα εκ π αίδευσης, ό π ως π ροβλέ π εται στην τρέχουσα μεταρρύθμιση ) « Κάθετα " συμ π λέγματα σχολείων στη ε π όμενη ομαδο π οίηση υ π ό την ε π ο π τεία του γυμνασίου. Ο τελικός αριθμός μαθητών θα π ρέ π ει να διατηρείται εντός των ορίων π ου ε π ιτρέ π ουν την α π οτελεσματική και α π οδοτική διαχείριση των σχολείων ( μέγιστο μέγεθος / χωρητικότητα θα μ π ορούσε να π ροσδιορίζεται σε π ερί π ου 2.500 μαθητές ).

30 Τα κονδύλια του π ροϋ π ολογισμού για τις π εριφέρειες θα π ρέ π ει να αλλάξουν σε έναν τύ π ο χρηματοδότησης ανά μαθητή ( με σταθμισμένο ε π ί π εδο, κοινωνικο - οικονομικές συνθήκες του π ληθυσμού, καθώς και άλλες ειδικές συνθήκες )

31 ΤΟ PROJECT: αυτοαξιολόγηση του σχολείου θα πρέπει να συνεχιστεί ως κεντρική προτεραιότητα, και το μοντέλο θα πρέπει να επεκταθεί σε όλα τα σχολεία το συντομότερο δυνατό για τη μέτρηση της ε π ιτυχίας στην ε π ίτευξη των στόχων της μεταρρύθμισης Η ανεπαρκής εξωτερική επικύρωση και τα συγκρίσιμα στοιχεία για τις επιδόσεις των μαθητών, δάσκαλων και σχολικών επιδόσεων περιορίζουν την αποτελεσματικότητα των προσπαθειών αυτών και περιορίζουν και τη διαχείριση σε όλα τα επίπεδα. Α π ό τις αξιολογήσεις μ π ορούν να υ π άρχουν σημαντικές ε π ι π τώσεις για εκείνους π ου αξιολογούνται. Το σύστημα εξακολουθεί να είναι ανέτοιμο να αναλάβει μεγάλης κλίμακας αξιολογήσεις. Άλλα εμ π όδια μ π ορεί να είναι μια αίσθηση αδικίας αντιλη π τή α π ό εκείνους π ου αξιολογούνται, οι υ π ερβολικές γραφειοκρατικές α π αιτήσεις α π ό τα σχολεία, η έλλειψη π όρων για την υλο π οίηση των π ολιτικών της αξιολόγησης, ή η ανε π αρκής διάδοση της αξιολόγησης α π ό τα μέσα μαζικής ενημέρωσης

32 Να οικοδομηθεί η συναίνεση. Είναι σημαντικό να διερευνηθεί ο ρόλος των διαδικασιών δια π ραγμάτευσης και των δομών π αροχής κινήτρων για τη διευκόλυνση της συμμόρφωσης με τις νέες π ολιτικές, για να εξασφαλιστεί η εφαρμογή της π ολιτικής σε π ιο μακρο π ρόθεσμη βάση Η ανά π τυξη τεχνογνωσίας στο σύστημα, συμ π εριλαμβανομένων των αξιολογητών κατάρτισης είναι δα π ανηρή και α π αιτεί χρόνο, η διεξαγωγή των διαδικασιών αξιολόγησης σημαίνει π ρόσθετο φόρτο εργασίας για τους π αράγοντες σχολείου και ευθυγράμμισή ευρύτερων μεταρρυθμίσεων στο σχολείο, ό π ως ε π αγγελματικές ευκαιρίες ανά π τυξης με την αξιολόγηση και τις στρατηγικές αξιολόγησης, α π αιτεί π ερισσότερες εκ π αιδευτικούς π όρους. Ο ΟΟΣΑ συνιστά στην Ελλάδα να σχεδιάσει ένα εθνικό σύστημα αξιολόγησης των μαθητών π ου να μ π ορεί να χρησιμο π οιηθεί, ανάλογα με την π ερί π τωση, σε π ολλα π λά ε π ί π εδα : το μαθητή, την τάξη, το σχολείο, την π εριοχή και το σύστημα. Θα π ρέ π ει να ταιριάζει με το π ρόγραμμα σ π ουδών και τα π ρότυ π α (standards), ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ

33 Η π αρατήρηση της τάξης μ π ορεί να είναι ένα π ρώτο βήμα π ρος την αξιολόγηση, τη βελτίωση, την π οιότητα της διδασκαλίας. Αυτή η λειτουργία α π αιτεί λογοδοσία και συνήθως βασίζεται στην α π όδοση και την εξέλιξη της σταδιοδρομίας ή / και των μισθών, των αμοιβών μ π όνους, ή τη δυνατότητα ε π ιβολής κυρώσεων για τις χαμηλές ε π ιδόσεις. Όταν η αξιολόγηση είναι π ροσανατολισμένη π ρος τη βελτίωση της π ρακτικής στα σχολεία, οι εκ π αιδευτικοί συνήθως είναι ανοικτοί στον εντο π ισμό των αδυναμιών τους, με την π ροσδοκία ότι αυτή η γνώση θα οδηγήσει σε π ιο α π οτελεσματικές α π οφάσεις σχετικά με τις ανα π τυξιακές ανάγκες και την κατάρτιση τους. Ωστόσο, όταν δάσκαλοι έρχονται αντιμέτω π οι με π ιθανές συνέ π ειες για την καριέρα και τον μισθό τους, μ π ορεί να είναι λιγότερο π ιθανό να α π οδεχθούν τις αξιολογήσεις των ε π ιδόσεων τους, και η λειτουργία βελτίωσης μ π ορεί να τεθεί σε κίνδυνο. Στην π ράξη, οι χώρες χρησιμο π οιούν σ π άνια μία καθαρή μορφή αξιολόγησης των εκ π αιδευτικών, αντ ' αυτού χρησιμο π οιούν συνδυασμούς των εκτιμήσεων π ου ενσωματώνουν π ολλα π λούς σκο π ούς και μεθοδολογίες. Ο π ροσδιορισμός των συνε π ειών των αξιολογήσεων για την εξέλιξη της σταδιοδρομίας είναι ένα σύνθετο ζήτημα, καθώς μ π ορεί να υ π οκινήσει την αντίσταση και την αντίθεσή των εκ π αιδευτικών και των συνδικάτων τους. Είναι ο μόνος τρό π ος να εξασφαλιστεί ότι θα λαμβάνονται σοβαρά υ π όψη.

34 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ εκ π αιδευτικών ( συνέχεια ) θα π ρέ π ει να σημειωθεί ότι τα ζητήματα π ου σχετίζονται με την ανά π τυξη μιας στενότερης σχέσης μεταξύ α π όδοσης των εκ π αιδευτικών με ανταμοιβές είναι αμφιλεγόμενη σε όλες τις χώρες. Αξιολόγηση σχολείων ( αυτοαξιολόγηση ): ο σχεδιασμός και την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος και αξιολόγησης με βάση τις εισροές και τις εκροές (π ερισσότερο α π ό ό, τι για τις εισροές και τη διαδικασία ). Να θεωρείται αξιό π ιστο και νόμιμο α π ό όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Να είναι συγκρίσιμη μεταξύ σχολικών μονάδων έτσι ώστε να μ π ορεί να ε π ικυρωθεί και να συμ π ληρωθεί α π ό την εξωτερική αξιολόγηση Για τη χάραξη π ολιτικής π ρέ π ει να γνωρίζετε ότι η αυτοαξιολόγηση των σχολείων είναι μια εξαιρετικά α π αιτητική και χρονοβόρα άσκηση. Α π αιτεί υψηλής π οιότητας διευθυντές των σχολείων, αφοσιωμένο π ροσω π ικό και κρίσιμους φίλους

35 Η Αυτο - αξιολόγηση, ό π ως ε π ιδιώκεται σήμερα στην Ελλάδα, έχει το π ροτέρημα της « ιδιοκτησίας » α π ό το σχολείο π ου, ως εκ τούτου, αντα π οκρίνεται άμεσα στις ειδικές ανάγκες και π εριστάσεις του σχολείου. Ωστόσο, η αυτο - αξιολόγηση με την υ π οχρέωση λογοδοσίας υ π όκειται σε ανα π όφευκτες εντάσεις μεταξύ της αυστηρότητας και του βάθους α π ό τη μία π λευρά και α π ό την άλλη είναι φυσιολογικό να υ π άρχει η τάση να μην υ π ονομεύσουν την εμ π ιστοσύνη των γονέων και των ανωτέρων. Στα συμ π λέγματα σχολείων των 2500 μαθητών η κατάσταση θα είναι διαφορετική Υ π άρχει ε π ίσης η π ε π οίθηση ότι η μέτρηση και δημοσιο π οίηση των α π οτελεσμάτων του μαθητή σε μια συγκριτική βάση, θα οδηγήσουν τα σχολεία να ε π ικεντρωθούν στην ανάληψη των α π αραίτητων δράσεων για τη βελτίωση των ε π ιδόσεων τους. Εκμεταλλευτείτε τη δύναμη της δίκαιης δημόσιας π οσοτικής συγκριτικής π ληροφόρησης

36 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ : Για π αράδειγμα, η διαδικασία ενο π οίησης του σχολείων στοχεύει για π ρώτη φορά στις κακές ε π ιδόσεις μεταξύ των μικρών σχολείων. Η δημοσιο π οίηση των π ληροφοριών σχετικά με τα σκορ του μαθητή και π ροωθώντας τον π ροβληματισμό σε ε π ί π εδο σχολικής μονάδας ε π ί των α π οτελεσμάτων και στις σχετικές π ροτάσεις για βελτίωση, ήταν π ολύ σημαντική για την εισαγωγή μια νέας ανησυχίας σχετικά την ε π ίδοση των μαθητών στα σχολεία. Αυτό, και η π ολιτική ε π ιμονή στην ιδέα ότι τα α π οτελέσματα του μαθητή είναι το μέτρο εργασίας των σχολείων και των εκ π αιδευτικών, λειτουργεί ως μια θετική αλλαγή στη στάση π ολλών εκ π αιδευτικών και σχολείων. Α π ό την άλλη π λευρά, η χρήση α π ό τον Τύ π ο της βαθμολογίας των μαθητών στην ανώτερη δευτεροβάθμια κατά τις εθνικές εξετάσεις για τις κατατάξεις των σχολείων έχει α π οδειχθεί ε π ιβλαβές για την αναγνώριση της δέσμευσης του σχολείου για βελτίωση. Το Υ π ουργείο δεν έχει κρίσιμες π ληροφορίες για τον αριθμό των μαθητών, των εγγραφών στα σχολεία, την ηλικία, τους βαθμούς, στον τομέα της μελέτης και άλλες γενικές π ληροφορίες. Ε π ι π λέον, χωρίς μια αξιό π ιστη βάση δεδομένων για την εγγραφή των μαθητών, η α π οτελεσματική π αρακολούθηση της σχολικής εκ π αίδευσης και της μάθησης κατά τη διάρκεια της υ π οχρεωτικής εκ π αίδευσης είναι αδύνατη. Το Υ π ουργείο έχει ε π ίσης κακές π ληροφορίες για τον αριθμό των εκ π αιδευτικών, τα π ροσόντα και τον φόρτο εργασίας τους, την κατάσταση α π ασχόλησης τους ( μόνιμης ή π ροσωρινής ), την ηλικία, τους μισθούς, κλ π. Έλλειψη π ληροφοριών σχετικά με τα σχολεία, όσον αφορά την το π οθεσία τους, την εγγραφή, το π ροσω π ικό, τον τύ π ο του σχολείου, των π αιδαγωγικών π ροσφορών, κλ π. είναι ε π ίσης ένα κώλυμα.

37 • Ε π ιτάχυνση της π ρωτοβουλίας για την αυτοαξιολόγηση των σχολείων Το υ π ουργείο δεν διαθέτει ένα ολοκληρωμένο, ενο π οιημένο σύστημα αξιολόγησης και λογοδοσίας. Ειδικότερα, δεν υ π άρχει : • τυ π ο π οιημένη εθνική αξιολόγηση π ου θα μ π ορούσαν να χρησιμο π οιηθεί για να συγκριθούν : η α π όδοση μεταξύ των μαθητών, των εκ π αιδευτικών, των σχολείων, ή των π εριοχών • διασυνδέσεις μεταξύ αξιολόγησης των μαθητών - σχολείων και αξιολόγησης των εκ π αιδευτικών ή • κουλτούρα αξιολόγησης στο σύστημα π ου λαμβάνει υ π όψη τα α π οτελέσματα ως π ρώτο κριτήριο π ου α π οτελεί τη βάση των στρατηγικών βελτίωσης και ε π ιμερισμός της ευθύνης. Πρέ π ει να διεξαχθεί έρευνα για τα « κενά », ό π ου η συστηματική συλλογή τους είναι π ολύ δα π ανηρή ή δεν είναι εφικτή και μια μακρο π ρόθεσμη στρατηγική π ρέ π ει να ανα π τυχθεί για τη βελτίωση των εργαλείων μέτρησης για τις μελλοντικές ανάγκες π ληροφόρησης. Τα δεδομένα θα π ρέ π ει να βασίζονται σε α π οδεκτούς ορισμούς για όλες τις βαθμίδες της εκ π αίδευσης.... Ξεκινήστε, το σχεδιασμό και την ανά π τυξη το συντομότερο δυνατόν ενός ολοκληρωμένου συστήματος αξιολόγησης των μαθησιακών α π οτελεσμάτων π ου είναι ευθυγραμμισμένα με τους στόχους των π ρογραμμάτων σ π ουδών, και ότι μ π ορεί να χρησιμο π οιηθεί σε π ολλα π λά ε π ί π εδα του συστήματος : μεμονωμένους μαθητές, τάξεις, σχολεία, π εριοχές και στο σύστημα στο σύνολό του... Ανά π τυξη κεντρικών τρα π εζών π ου συνδέονται με τις εκροές μαθησιακών α π οτελεσμάτων Ευθυγραμμίστε τις αθροιστικές αξιολογήσεις με τους στόχους της διδακτέας ύλης ώστε να στοχεύουν σε συγκεκριμένα μαθησιακά α π οτελέσματα και να π ροέρχονται α π ό διαφορετικές μορφές αξιολόγησης, ό π ως σχέδια εργασίας και portofolios. Σκεφτείτε τη χρήση της εξωτερική π αρέμβασης, τουλάχιστον για τον έλεγχο των διαδικασιών αξιολόγησης του σχολείου. Ε π ιμείνετε ότι οι αξιολογήσεις των εκ π αιδευτικών έχουν συνέ π ειες για την εξέλιξη της σταδιοδρομίας και, ενδεχομένως, α π οζημίωση, π ροκειμένου να διασφαλιστεί ότι εκ π αιδευτικοί θα λαμβάνουν σοβαρά υ π όψη τις αξιολογήσεις...

38 Μαθήματα από την Πορτογαλία για το σχολείο Η αξιολόγηση των σχολείων ήταν πολύ πιο εύκολη και ειρηνική για την εφαρμογή της από την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Η Αυτο - αξιολόγηση των σχολείων είναι ένα σημαντικό σημείο εκκίνησης, αλλά οποιαδήποτε συνέπεια αξιολόγησης υπάρξει, θα πρέπει να επικυρωθεί από την εξωτερική αξιολόγηση. Είναι σημαντικό τα σχολεία να δεχτούν τα κριτήρια και να αναγνωρίσουν την αρμοδιότητα και τη νομιμότητα των αξιολογητών. Η αναγνώριση και το κύρος των αξιολογητών δεν είναι λιγότερο σημαντικά για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Θα ήταν πολύ χρήσιμη μια συμφωνία που θα μπορούσε να επιτευχθεί για την αρμοδιότητα των αξιολογητών, καθώς και σχετικά με τα κριτήρια και τις συνέπειες της αξιολόγησης. Μια μακρά διαπραγμάτευση μπορεί να είναι προτιμότερη από μια πιο αποφασιστική εφαρμογή της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, ειδικά εάν η αξιολόγηση των σχολείων βρίσκεται σε εξέλιξη. Τέλος πάντων, η ιδέα ότι ο πρώτος και κύριος στόχος της αξιολόγησης είναι η βελτίωση, μέσω της περαιτέρω κατάρτισης και επαγγελματικής ανάπτυξης, πρέπει να διαδίδεται με κάθε τρόπο. Οι συνέπειες για την εξέλιξη της σταδιοδρομίας πρέπει να γίνουν γνωστές και να διαδοθούν ως υποπροϊόντα της βελτίωσης μέσω της αξιολόγησης. Αν αποτύχετε να το κάνετε αυτό κι αν δε κερδίσετε την υποστήριξη των εκπαιδευτικών στα σχολεία, το σύστημα ήταν πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί στην Πορτογαλία. Τέλος πάντων, το σύστημα δεν πρέπει να εξαρτάται από την ατομική εθελοντική συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη διαδικασία ( για παράδειγμα, μέσω της αυτο - αξιολόγησης ). Διαφορετικά, θα εκτεθεί σε ατομικές ή οργανωμένες μορφές αντίστασης, που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την όλη προσπάθεια.


Κατέβασμα ppt "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ OECD, ο καλός μας φίλος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google