Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κ ΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο : Κ ΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ Σ ΥΣΤΗΜΑ 1. Κ ΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ – Λ ΕΜΦΙΚΟ Σ ΥΣΤΗΜΑ Κυκλοφορικό: μεταφορά θρεπτικών ουσιών στα κύτταρα των ιστών και απομάκρυνση.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κ ΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο : Κ ΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ Σ ΥΣΤΗΜΑ 1. Κ ΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ – Λ ΕΜΦΙΚΟ Σ ΥΣΤΗΜΑ Κυκλοφορικό: μεταφορά θρεπτικών ουσιών στα κύτταρα των ιστών και απομάκρυνση."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κ ΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο : Κ ΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ Σ ΥΣΤΗΜΑ 1

2 Κ ΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ – Λ ΕΜΦΙΚΟ Σ ΥΣΤΗΜΑ Κυκλοφορικό: μεταφορά θρεπτικών ουσιών στα κύτταρα των ιστών και απομάκρυνση από αυτά των άχρηστων 1. Καρδιά 2. Αιμοφόρα αγγεία (αρτηρίες – φλέβες – τριχοειδή) 3. Αίμα Λεμφικό: άμυνα οργανισμού – λέμφος (λεμφοκύτταρα, μακροφάγα) 2

3 Κ ΑΡΔΙΑ Κύριο όργανο κυκλοφορικού Ανάμεσα σε πνεύμονες και στέρνο Κωνικό σχήμα – Μέγεθος μεγάλης γροθιάς Μυϊκός ιστός (μυοκάρδιο), άρα… Μυώδης αντλία από καρδιακό μυ  Κατάλληλη σύνδεση μυϊκών ινών  Σύγχρονη σύσπαση 3

4 4

5 Δ ΟΜΗ Κ ΑΡΔΙΑΣ Τετράχωρη καρδιά 2 κόλποι με λεπτά τοιχώματα στο ανώτερο τμήμα – 2 κοιλίες με παχύτερα (γιατί στέλνει το αίμα σε όλο το σώμα) στο κατώτερο Διαχωρισμός κοιλιών με μεσοκοιλιακό διάφραγμα και κόλπων με το μεσοκολπικό  Άρα καμία επικοινωνία κοιλιών και κόλπων μεταξύ τους Μεταξύ κόλπων/κοιλιών: Βαλβίδες που καθορίζουν τη μονόδρομη ροή αίματος σε κάθε σύσπαση της καρδιάς 5

6 Κ ΑΡΔΙΑ = Α ΝΤΛΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΗ & ΣΥΜΠΙΕΣΤΙΚΗ Α ΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΗ : ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΕΙ ΤΟ ΑΙΜΑ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΤΡΙΧΟΕΙΔΗ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΦΛΕΒΩΝ Σ ΥΜΠΙΕΣΤΙΚΗ : ΣΤΕΛΝΕΙ ΑΙΜΑ ΣΤΑ ΤΡΙΧΟΕΙΔΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ 6

7 Ρ ΟΗ ΑΙΜΑΤΟΣ Από κόλπους σε κοιλίες + Με συστολή σε δύο αρτηρίες (βαλβίδες εμποδίζουν παλινδρόμηση) Δεξιός κόλπος: Από περιφέρεια σώματος, πλούσιο σε CO 2 Αριστερός κόλπος: Από πνεύμονες, πλούσιο σε O 2 Κόλποι  Κοιλίες (συστολή)  Αρτηρίες Αριστερή κοιλία  Αορτή  Περιφέρεια σώματος Δεξιά κοιλία  Πνευμονική αρτηρία  Πνεύμονες 7

8 8

9 Κ ΑΡΔΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η καρδιά πάλλεται συνεχώς  Διατήρηση στη ζωή Παλμοί: διαδοχικές συστολές και χαλαρώσεις του μυοκαρδίου Φυσιολογικός παλμοί σε ενήλικες: 60-80/λεπ. Γυναίκες: λίγο περισσότεροι, στα νεογνά φτάνουν τους 130/λεπτό Αυξημένη δραστηριότητα κυτ. (π.χ. σωματική άσκηση)  Ανάγκη για περισσότερο αίμα  Αύξηση ρυθμού καρδ. λειτ. (αυτορρύθμιση) 9

10 Α ΙΜΟΦΟΡΑ ΑΓΓΕΙΑ Αρτηρίες + Αρτηρίδια (αίμα από καρδιά σε περιφέρεια) Τριχοειδή (ανταλλαγή ουσιών με ιστούς – μεταξύ αρτηριών και φλεβών) Φλέβες + Φλεβίδια (αίμα από περιφέρεια σε καρδιά) 10

11 11

12 Α ΡΤΗΡΙΕΣ Παχύτερα τοιχώματα – Μικρότερη εσωτερική διάμετρο – Περισσότερο μυϊκό ιστό από φλέβες Συστολή κοιλιών  Διοχέτευση αίματος σε αρτηρίες  Διεύρυνση τοιχωμάτων τους που λέγεται παλμός Σφυγμοί αρτηριών – παλμοί καρδιάς: ίδιος ρυθμός (καρπός χεριού) 12

13 Α ΡΤΗΡΙΕΣ ( ΚΑΙ ΠΑΛΙ ) Συσπάσεις τοιχωμάτων τους με τη βοήθεια του μυϊκού ιστού Μεγαλύτερες αρτηρίες σώματος: Αορτή και Πνευμονική αρτηρία (x2) Οι υπόλοιπες: διακλαδώσεις αυτών των δύο Μεγαλύτερη πίεση του αίματος σε αρτηρίες απ’ ότι στις φλέβες Αρτηρίδια: διακλαδώσεις των αρτηριών, μόλις ορατές με γυμνό μάτι 13

14 Φ ΛΕΒΕΣ Περισσότερες των αρτηριών Χωρίς σφυγμό Βαλβίδες στο εσωτερικό τους: Μονόδρομη πορεία αίματος προς καρδιά Φλεβίδια: Μικρές φλέβες που συνενώνονται σε μεγαλύτερα στελέχη (δηλ. τις φλέβες) και επαναφέρουν το αίμα στην καρδιά Σε κάθε στιγμή τα 2/3 του αίματος βρίσκονται σε φλέβες – φλεβίδια Άρα: Φλέβες  Δεξαμενές αίματος 14

15 Α ΡΤΗΡΙΑ - Φ ΛΕΒΑ 15

16 16

17 Τ ΡΙΧΟΕΙΔΗ Πολυπληθέστερα και λεπτότερα αιμοφόρα αγγεία με διάμετρο όση και ένα ώριμο ερυθρό αιμοσφαίριο (7μm) Παρεμβάλλονται μεταξύ αρτηριών και φλεβών Μέσω των τοιχωμάτων τους (μονόστιβο στρώμα επιθηλιακών κυττάρων: ενδοθήλιο) γίνεται η ανταλλαγή ουσιών ανάμεσα σε αίμα και ιστούς και η ανταλλαγή (με παθητική διάχυση) των αερίων Διαπερατά επίσης σε λευκοκύτταρα (άμυνα οργ.) 17

18 Τ ΡΙΧΟΕΙΔΗ – Λ ΕΜΦΙΚΑ ΑΓΓΕΙΑ 18

19 Α ΡΤΗΡΙΑΚΗ ΠΙΕΣΗ Πίεση αίματος: Πίεση που ασκείται από το αίμα στο τοίχωμα ενός αιμοφόρου αγγείου. Συνήθως πίεση σε αρτηρίες Συστολική (ή μέγιστη) αρτηριακή πίεση: 110 – 150 mmHg Διαστολική (ή ελάχιστη) αρτηριακή πίεση (χαλάρωση της καρδιάς): 80 mmHg 19

20 Π ΟΡΕΙΑ ΑΙΜΑΤΟΣ - Π ΙΕΣΗ Αρτηρίες  Αρτηρίδια  Τριχοειδή (  Φλέβες): μείωση της πίεσης του αίματος οφειλόμενη στην τριβή μεταξύ αίματος και τοιχώματος αγγείων Πίεση: υπεύθυνη για ταχύτητα ροής αρτηριακού αίματος Ελαχιστοποίηση ταχύτητας στα τριχοειδή  Διευκολύνεται η ανταλλαγή ουσιών μεταξύ τριχοειδών και κυττάρων ιστών και μετά… Συστολή σκελετικών μυών  Κίνηση φλεβικού αίματος 20

21 Π ΙΕΣΗ – Υ ΓΕΙΑ ΑΤΟΜΟΥ Δείκτης υγείας ατόμου – Αύξηση με ηλικία Παθολογική αύξηση/μείωση της πίεσης: (Αρτηριακή) Υπέρταση/Υπόταση Υπέρταση: Κίνδυνοι για καρδιά, εγκέφαλο και νεφρούς Γι’ αυτό είναι σημαντικός ο έλεγχος της πίεσης του αίματος και ο τρόπος ζωής δηλ… 1. Αποφυγή καπνίσματος 2. Υγιεινή διατροφή 3. Σωματική άσκηση 21

22 22

23 «Θ Α ΣΟΥ ΠΙΩ ΤΟ ΑΙΜΑ …» 23

24 Μ Η ΣΑΣ ΚΟΠΕΙ ΠΟΤΕ Η ΑΡΤΗΡΙΑ … 24

25 … ΘΑ ΓΕΜΙΣΕΤΕ « ΚΑΡΑΜΕΛΙΤΣΕΣ » ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ … 25

26 Α ΙΜΑ Όχι ένα απλό υγρό αλλά… Ένας εξειδικευμένος ιστός με κύτταρα που αιωρούνται στο πλάσμα (υγρή μεσοκυττάρια ουσία) Ερυθρά – Λευκά αιμοσφαίρια – Αιμοπετάλια: έμμορφα ( όχι όμορφα ) συστατικά του αίματος  45% του όγκου του Πλάσμα: νερό (90% του όγκου του), διαλυμένα ανόργανα άλατα, ορμόνες, πρωτεΐνες, θρεπτικές ουσίες Το συνολάκι… περίπου 5,5 λλλίτρα αίματος σε κάθε ενήλικο άτομο 26

27 R ED B LOOD C ELLS Μια σταγόνα αίματος: εκατομμύρια ερυθροκυττάρων – ρόλος τους? Ώριμα ερυθρά: αμφίκοιλος δίσκος (ντόνατ?) – παχύτερα στην περιφέρεια απ’ ότι στο κέντρο λόγω απουσίας πυρήνα Αιμοσφαιρίνη  χαρακτηριστικό κόκκινο χρώμα 27

28 Α ΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ Εξειδικευμένη πρωτεΐνη – Μεταφορέας οξυγόνου και διοξειδίου άνθρακα Αιμοσφαιρίνη Α (HbA: Hemoglobin A) σε ενήλικα άτομα  2 πολυπεπτιδικές αλυσίδες α και 2 β (δομή α 2 β 2 ) και 4 ομάδες αίμης που περιέχουν ένα άτομο Fe Το άτομο Fe σε κάθε μόριο αίμης δεσμεύει ένα μόριο οξυγόνου και η αιμοσφαιρίνη μετατρέπεται σε οξυαιμοσφαιρίνη 28

29 Δ ΗΛΑΔΗ … 29

30 30

31 Χ ΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ – Α ΡΙΘΜΟΣ ΕΡΥΘΡΩΝ 4 μήνες – μετά καταστροφή, αφού συγκεντρωθούν σε ήπαρ και σπλήνα Σύγχρονη παραγωγή άλλων από ερυθρό μυελό των οστών (κύριο αιμοποιητικό όργανο) Παραγωγή τους με μεγαλύτερο ρυθμό  περισσότερα στο αίμα (π.χ. σε μεγάλο υψόμετρο – καλύτερη φυσική κατάσταση αθλητών, γιατί επιπλέον ερυθρά  επιπλέον οξυγόνο) 31

32 Λ ΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΡΥΘΡΩΝ Με τη βοήθεια της αιμοσφαιρίνης (στη μορφή της οξυαιμοσφαιρίνης: λαμπερό κόκκινο χρώμα) το οξυγόνο μεταφέρεται στα τριχοειδή, όπου αποδεσμεύεται από αυτή και διαχέεται προς τα κύτταρα Αμέσως μετά, δεσμεύεται ένα μέρος του CO 2 (από μεταβολισμό κυττάρων: σκούρο κόκκινο χρώμα) – το υπόλοιπο διαλύεται στο πλάσμα (όξινα ανθρακικά ανιόντα) – μεταφέρεται και με τις δύο μορφές στους πνεύμονες και αποβάλλεται ως CO 2 32

33 Λ ΕΥΚΑ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΑ ( OVERVIEW ) 33

34 Λ ΕΥΚΑ Εμπύρηνα – Άμυνα οργανισμού – Παράγονται στον ερυθρό μυελό των οστών - Πολύ λιγότερα από ερυθροκύτταρα (* βλέπε επόμενη διαφάνεια) Κοκκιώδη: βασεόφιλα – ηωσινόφιλα – ουδετερόφιλα ή πολυμορφοπύρηνα Μη κοκκιώδη: μεταναστεύουν σε άλλα όργανα (λεμφαδένες – σπλήνα) μετά την παραγωγή τους και είναι τα λεμφοκύτταρα και τα μονοκύτταρα (-> μακροφάγα) 34

35 Θ ΡΟΜΒΟΣ ΑΙΜΑΤΟΣ 35

36 Λ ΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ – Α ΡΙΘΜΟΙ Διαπίδυση ουδετερόφιλων και μονοκύτταρων: διαπερνούν τοιχώματα τριχοειδών  Όπου υπάρχει μόλυνση – Απομόνωση μολυσματικού παράγοντα – Καταστροφή του – Καταστροφή τοξικών ουσιών που έχουν απελευθερωθεί Β – λεμφοκύτταρα: παραγωγή αντισωμάτων Ζουν από λίγες μέρες μέχρι λίγες εβδομάδες – 5.000 – 10.000 / mm 3 αίματος (μολύνσεις: αύξηση λευκοκυττάρων – ανάγνωση παραθέματος για λευχαιμίες!!! ) 36

37 Α ΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑ Θραύσματα κυττάρων με διάμετρο 2 – 4 μm Παραγωγή στον ερυθρό μυελό των οστών Χρόνος ζωής: 5 – 9 μέρες 250.000 – 400.000 / mm 3 αίματος Σχήμα ακανόνιστο, χωρίς πυρήνα, άχρωμα Πήξη αίματος 37

38 Π ΛΑΣΜΑ ΑΙΜΑΤΟΣ Υγρό μέρος του αίματος Νερό με διαλυμένα: ανόργανα άλατα, γλυκόζη, ορμόνες, πρωτεΐνες, ουρία κτλ. Σημαντικό να περιέχει σωστή ποσότητα νερού, αλάτων κ.α. ουσιών Πρωτεΐνες πλάσματος:  Αλβουμίνες: καθιστούν το αίμα κολλώδες και θολό – συμβολή στη διατήρηση ωσμωτικής ισορροπίας  Ινωδογόνο: ρόλος στην πήξη του αίματος ( Πλάσμα – ινωδογόνο = ορός του αίματος ) 38

39 Α ΛΒΟΥΜΙΝΕΣ - Ι ΝΩΔΟΓΟΝΟ 39

40 Α ΛΛΕΣ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ  Σφαιρίνες: Παραγωγή τους στο ήπαρ – Καταστροφή μικροοργανισμών – Μεταφορά ουσιών – Ενζυμική δράση – Συμμετοχή σε πήξη του αίματος  Συμπλήρωμα: Ομάδα 20 πρωτεϊνών με σκοπό την καταστροφή των παθογόνων μικροβίων 40

41 Λ ΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ Μεταφορά του O 2 από πνεύμονες  ιστούς και του CO 2 από ιστούς  πνεύμονες, θρεπτικών συστατικών από λεπτό έντερο παντού και άχρηστων / τοξικών ουσιών  νεφρούς – Κυκλοφορία και ορμονών – αντισωμάτων. Με την πήξη: εμποδίζεται απώλεια υγρών (στους μικροτραυματισμούς) – παρεμπόδιση εισόδου μικροβίων. Συμβολή στον έλεγχο ποσότητας νερού και διαφόρων χημικών ουσιών στους ιστούς – θερμορρύθμιση. 41

42 Π ΗΞΗ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ 42

43 Σ ΗΜΑΝΤΙΚΗ Η ΠΗΞΗ ; Ναι, γιατί… 1. Εμποδίζει τη μεγάλη απώλεια αίματος. 2. Εμποδίζει την εισβολή μικροβίων. 3. Είναι το πρώτο βήμα για την επούλωση ενός τραύματος Καταστροφή ιστού  Προθρομβίνη μετατρέπεται σε θρομβίνη  Μετατροπή ινωδογόνου σε ινώδες (μη διαλυτό πρωτεϊνικό πλέγμα)  Μικροσκοπικό δίκτυο με ίνες που εγκλωβίζουν τα ερυθροκύτταρα  Θρόμβος  Σταματά η ροή του αίματος 43

44 Σ ΧΗΜΑΤΙΚΑ … 44

45 Α ΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ … Ασβέστιο, βιταμίνη Κ και αιμοπετάλια σημαντικά για το σχηματισμό της θρομβίνης Πήξη αίματος: σύνθετη πορεία, όπου ένας παράγοντας επηρεάζει τον άλλο Δύο τουλάχιστον ουσίες στον καπνό του τσιγάρου που παρεμποδίζουν το σχηματισμό του ινώδους Αιμορροφιλία ή αιμοφιλία: κληρονομική ασθένεια, όπου η πήξη του αίματος αργεί σημαντικά  μεγάλη απώλεια αίματος σε περιπτώσεις τραυματισμού 45

46 Ο ΜΑΔΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ Καθορίζονται από την παρουσία ή μη ειδικών αντιγόνων (των συγκολλητινογόνων ) στην επιφάνεια των ερυθροκυττάρων Ομάδες αίματος: Α, Β, ΑΒ, Ο Ομάδα Α: στην επιφάνεια των ερυθρών το αντιγόνο Α Ομάδα Β: αντιγόνο Β Ομάδα ΑΒ: αντιγόνα Α και Β Ομάδα Ο: κανένα αντιγόνο 46

47 Ο ΜΩΣ … Στο πλάσμα των ατόμων με ομάδα Α κυκλοφορούν αντισώματα (οι συγκολλητίνες ) έναντι του αντιγόνου Β, τα αντί – Β. Στης ομάδας Β: τα αντί– Α Στης ομάδας ΑΒ: κανένα Στης ομάδας Ο: αντί – Α και αντί – Β Παρουσία αντιγόνου συγχρόνως με αντίσωμα (π.χ. κατά τη διάρκεια μη επιτρεπτών μεταγγίσεων)  αντίδραση αντιγόνου – αντισώματος & συγκόλληση ερυθρών αιμ.  Σταματά η κυκλοφορία  Αιμόλυση  Θάνατος 47

48 Δ ΗΛΑΔΗ … 48

49 49

50 Π ΡΟΣΟΧΗ ! Για να μη συμβεί αιμοσυγκόλληση, πρέπει το αίμα του δότη να μην περιέχει συγκολλητινογόνα (αντιγόνα) αντίστοιχα με τις συγκολλητίνες (αντισώματα) του δέκτη!!! Σήμερα, εξέταση και για AIDS ή άλλους Ομάδες αίματος καθορίζονται από τρία αλληλόμορφα γονίδια: Ι Α, Ι Β (ισοεπικρατή μεταξύ τους) και i (ή Ι Ο ) μολυσματικούς παράγοντες 50

51 Γ ΟΝΙΔΙΑ ΟΜΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ 51

52 Σ ΥΣΤΗΜΑ R HESUS Λαμβάνεται υπόψη για τον πλήρη καθορισμό ομάδας αίματος (+ ή -) Παράγοντας Rhesus: Πρωτεΐνη που υπάρχει ή όχι στην επιφάνεια (Rh θετικά ή Rh αρνητικά) Αν γίνει ένεση με τον παράγοντα σε άτομο Rh  Παραγωγή αντισωμάτων αντί – Rh Πρόβλημα: Πατέρας Rh + και μητέρα Rh - Γιατί: Ίσως το παιδί κληρονομήσει τον παράγοντα Rh από τον πατέρα και να είναι Rh + 52

53 Ε ΤΣΙ … 53

54 Δ ΗΛΑΔΗ … 1. Αρκετές πιθανότητες να αναπτύξει η μητέρα αντί – Rh, αν κατά τη διάρκεια του τοκετού ή λίγο πριν σπάσει ο πλακούντας (επαφή με των λευκών της μητέρας με τα ερυθρά του παιδιού) 2. Αρχίζει η παραγωγή αντισωμάτων αντί – Rh 3. Αυτά δεν επηρεάζουν το παιδί που γεννιέται 4. Σε επόμενη εγκυμοσύνη: Μητέρα ευαισθητοποιημένη (έχει αντί – Rh) 54

55 Κ ΑΙ … Αν έμβρυο πάλι Rh +, θα πεθάνει, γιατί τα ερυθρά του θα καταστραφούν από τα αντισώματα που διοχετεύονται μέσω του πλακούντα στην κυκλοφορία του εμβρύου ΠΡΟΛΗΨΗ : Αμέσως μετά την πρώτη εγκυμοσύνη, χορηγούνται στη μητέρα αντισώματα αντί – Rh  Εξουδετέρωση των αντιγόνων Rh  Μη ευαισθητοποίηση της μητέρας για παραγωγή αντί - Rh 55

56 Α ΝΑΙΜΙΕΣ Αναιμία: Μειωμένος αριθμός ερυθροκυττάρων ή μειωμένη ποσότητα αιμοσφαιρίνης σε αυτά Αποτέλεσμα: αίσθημα κούρασης και ατονίας, ίσως ζαλάδες και λιποθυμία (σε ήπιες αναιμίες) Μειωμένα επίπεδα HbA μπορεί να οφείλονται σε ανεπάρκεια Fe (σιδηροπενία)  Αλλαγή διατροφής: Προσθήκη συκωτιού, σταφίδων, δημητριακών κ.α. τροφών πλούσιων σε Fe (σπανάκι, όσπρια, μοσχάρι) 56

57 Α ΛΛΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ Είδος αναιμίας που οφείλεται σε αδυναμία του οργανισμού να απορροφήσει τη βιταμίνη B12 από το έντερο Β12: Απαραίτητη για ωρίμανση ερυθρών Έλλειψή της: Συσσώρευση ανώριμων ερυθρών στο μυελό των οστών Αντιμετώπιση: Ψάρια, αυγά, γαλακτομικά, πουλερικά (όπως κοτόπουλο) Αιμολυτική αναιμία : Αυξημένος αριθμός καταστροφής ερυθρών Αιτίες: DNA, τοξίνες, παράσιτα, μεταγγίσεις μη συμβατού αίματος 57

58 Δ ΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ - Μ ΕΣΟΓΕΙΑΚΗ Δρεπανοκυτταρική αναιμία : Οφείλεται σε μετάλλαξη  Παραγωγή μη φυσιολογικής αιμοσφαιρίνης  Χαρακτηριστικό δρεπανοειδές σχήμα  Απόφραξη αγγείων Μεσογειακή αναιμία (ή β – θαλασσαιμία): Κληρονομική ασθένεια (μεγάλη συχνότητα στη χώρα μας)  Μειωμένη παραγωγή της β αλυσ. της αιμοσφαιρίνης Θεραπεία δεν υπάρχει Μεταγγίσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα 58

59 Δ ΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ 59


Κατέβασμα ppt "Κ ΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο : Κ ΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ Σ ΥΣΤΗΜΑ 1. Κ ΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ – Λ ΕΜΦΙΚΟ Σ ΥΣΤΗΜΑ Κυκλοφορικό: μεταφορά θρεπτικών ουσιών στα κύτταρα των ιστών και απομάκρυνση."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google