Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Βάρδας Ιωάννης – Σεπτέμβριος 2010

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Βάρδας Ιωάννης – Σεπτέμβριος 2010"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Βάρδας Ιωάννης – Σεπτέμβριος 2010
ΔΟΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Βάρδας Ιωάννης – Σεπτέμβριος 2010

2 ΔΟΜΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΑΓΟΡΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ

3 ΠΑΡΑΓΩΓΗ

4 ΔΟΜΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΕΝΤΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΑΠΟΘΗΚΕΣ

5 ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ

6 ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΟ
ΣΥΡΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ ΣΤΡΕΠΤΙΚΗ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΩΤΙΚΗ 1 ΣΤΡΕΠΤΙΚΗ 2 ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΟΠΛΙΣΤΙΚΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΟΝΤΙΚΗ 2 ΣΤΡΕΠΤΙΚΗ 3

7 ΚΕΝΤΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΠΟΡΟΙ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΡΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ 1 ΣΥΡΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ 1 ΕΡΓΑΤΗΣ ΣΥΡΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΤΡΕΠΤΙΚΗ 1 1 ΣΤΡΕΠΤΙΚΗ 1 1 ΕΡΓΑΤΗΣ ΣΤΡΕΠΤΙΚΗΣ 1 ΜΟΝΩΤΙΚΗ 1 1 ΜΟΝΩΤΙΚΗ 1 2 ΕΡΓΑΤΕΣ ΜΟΝΩΤΙΚΗΣ 1 ΣΤΡΕΠΤΙΚΗ 2 1 ΣΤΡΕΠΤΙΚΗ 2 1 ΕΡΓΑΤΗΣ ΣΤΡΕΠΤΙΚΗΣ 2 ΟΠΛΙΣΤΙΚΗ 1 ΟΠΛΙΣΤΙΚΗ 1 ΕΡΓΑΤΗΣ ΟΠΛΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΩΤΙΚΗ 2 1 ΜΟΝΩΤΙΚΗ 2 2 ΕΡΓΑΤΕΣ ΜΟΝΩΤΙΚΗΣ 2 ΣΤΡΕΠΤΙΚΗ 3 1 ΣΤΡΕΠΤΙΚΗ 3 2 ΕΡΓΑΤΕΣ ΣΤΡΕΠΤΙΚΗΣ 3

8 ΚΛΕΙΔΙΑ ΦΑΣΕΟΛΟΓΙΟΥ 10 ΣΥΡΜΑΤΟΥΡΓΗΣΗ 20 1η ΣΥΣΤΡΟΦΗ 30 ΜΟΝΩΣΗ
ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΦΑΣΕΟΛΟΓΙΑ (BOR – BILL OF RESOURCES) ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (BOM – BILL OF MATERIALS) 10 ΣΥΡΜΑΤΟΥΡΓΗΣΗ 20 1η ΣΥΣΤΡΟΦΗ 30 ΜΟΝΩΣΗ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΤΟΝ ΠΟΡΟ ΑΝΑΛΩΣΗΣ (ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΣΕΟΛΟΓΙΟ) ΚΑΘΕ ΥΛΙΚΟΥ (ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ) ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ 40 2η ΣΥΣΤΡΟΦΗ 50 ΟΠΛΙΣΜΟΣ

9 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΓΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΛΙΚΩΝ ΧΑΛΚΟΣ 875 ΚΙΛΑ (1% ΦΥΡΑ) ΚΛΕΙΔΙ 10 ΣΥΡΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ 1 ΕΡΓΑΤΗΣ 0,175 ΜΩ 0,175 ΕΩ 1 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ ΑΓ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΕΙΔΙ 20 ΣΤΡΕΠΤΙΚΗ 1 1 ΕΡΓΑΤΗΣ 0,2 ΜΩ 0,2 ΕΩ ΜΩ=ΜΗΧΑΝΟΩΡΕΣ ΕΩ=ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ = ΩΡΕΣ

10 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΓΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ
ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΛΙΚΩΝ ΧΑΛΚΟΣ 35 ΚΙΛΑ(1% ΦΥΡΑ) ΚΛΕΙΔΙ 10 ΣΥΡΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ 1 ΕΡΓΑΤΗΣ 0,175 ΜΩ 0,175 ΕΩ 1 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ ΑΓΩΓΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΛΕΙΔΙ 20 ΣΤΡΕΠΤΙΚΗ 1 1 ΕΡΓΑΤΗΣ 0,0125 ΜΩ 0,0125 ΕΩ ΜΩ=ΜΗΧΑΝΟΩΡΕΣ ΕΩ=ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ = ΩΡΕΣ

11 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΓ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 4 ΧΛΜ (5% ΦΥΡΑ) ΑΠΟΘΗΚΗ ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑ- ΣΜΕΝΩΝ ΤΑΙΝ. ΚΩΔ. ΕΝ. 12 ΚΙΛΑ (1% ΦΥΡΑ) ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΡ. ΣΙΔΗΡΟΥ 1100 ΚΙΛΑ (2% ΦΥΡΑ) ΜΑΝΔΥΑΣ PVC 170 ΚΙΛΑ (1% ΦΥΡΑ)

12 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΛΕΙΔΙ 30 ΑΓΩΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΩΤΙΚΗ 1 2 ΕΡΓΑΤΕΣ 0,05 ΜΩ 0,1 ΕΩ ΚΛΕΙΔΙ 40 ΤΑΙΝΙΑ ΚΩΔ. ΕΝΕΡ.-ΜΑΝΔΥΑΣ PVC ΣΤΡΕΠΤΙΚΗ 2 1 ΕΡΓΑΤΗΣ 0,3 ΜΩ 0,3 ΕΩ 1 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΕΙΔΙ 50 ΣΥΡΜΑ ΣΙΔΗΡΟΥ ΟΠΛΙΣΤΙΚΗ 1 ΕΡΓΑΤΗΣ 0,5 ΜΩ 0,5 ΕΩ

13 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ
ΑΓ. ΤΗΛΕΦΩΝ. 8 ΧΛΜ (5% ΦΥΡΑ) ΑΠΟΘΗΚΗ ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑ- ΣΜΕΝΩΝ ΤΑΙΝ. ΚΩΔ. ΤΗΛ. 45 ΚΙΛΑ (1% ΦΥΡΑ)) ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΛΙΚΩΝ ΧΑΡΤΙ 10 ΚΙΛΑ (2% ΦΥΡΑ) ΜΑΝΔΥΑΣ PΕ 120 ΚΙΛΑ (2% ΦΥΡΑ)

14 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ
ΚΛΕΙΔΙ 30 ΑΓΩΓΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΜΟΝΩΤΙΚΗ 2 2 ΕΡΓΑΤΕΣ 0,05 ΜΩ 0,1 ΕΩ 1 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ ΚΑΛΩΔΩΔΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΛΕΙΔΙ 40 ΤΑΙΝΙΑ ΚΩΔ. ΤΗΛ.-ΧΑΡΤΙ- ΜΑΝΔΥΑΣ PΕ ΣΤΡΕΠΤΙΚΗ 3 2 ΕΡΓΑΤΕΣ 0,2 ΜΩ 0,4 ΕΩ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ (ΦΑΣΕΟΛΟΓΙΟΥ) ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΘΕ ΥΛΙΚΟΥ. ΕΠΟΜΕΝΩΣ Η ΤΑΙΝΙΑ, ΤΟ ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ Ο ΜΑΝΔΥΑΣ ΑΝΑΛΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΤΡΕΠΤΙΚΗ 3. ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΦΑΣΕΟΛΟΓΙΟΥ (40) ΚΑΤΑΧΩΡΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΦΑΣΕΟΛΟΓΙΟ (ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΠΟΡΟ – ΣΤΡΕΠΤΙΚΗ 3) ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ (ΣΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΥΛΙΚΑ) ΚΑΙ ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΝΑ-ΛΩΣΗΣ ΚΑΘΕ ΥΛΙΚΟΥ.

15 ΒΑΡΔΙΕΣ – ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
24ΩΡΟ ΗΜΕΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 1 ΒΑΡΔΙΑ Α ΒΑΡΔΙΑ 2 ΒΑΡΔΙΕΣ Β ΒΑΡΔΙΑ 3 ΒΑΡΔΙΕΣ Γ ΒΑΡΔΙΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

16 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ
ΚΟΣΤΟΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΦΑΣΕΟΛΟΓΙΟ ΑΓΩΓΟΣ (ΚΟΣΤΟΣ) ΚΟΣΤΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΣ ΠΟΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΦΑΣΕΟΛΟΓΙΟ

17 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (MPS/MRP)
ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΕΤΟΙΜΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΦΑΣΕΟΛΟΓΙΟ ΗΜΙΚΑΤΕΡ- ΓΑΣΜΕΝΟ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΟΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΦΑΣΕΟΛΟΓΙΟ

18 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΛΙΚΩΝ – ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΛΙΚΩΝ – ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΓΟΡΩΝ (MRP – MATERIALS REQUIREMENT PLANNING ΦΥΛΛΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΦΥΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (MPS/MRP) ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (MPS – MASTER PRODUCTION SCHEDULING ΦΟΡΤΙΣΗ ΠΟΡΩΝ

19 ΣΕΙΡΙΑΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Με το σειριακό φασεολόγιο κάθε πόρος χρησιμοποιείται σειριακά (αμέσως μετά την ολοκλήρωση του προηγούμενου). Αυτό ισχύει για σειριακή γραμμή παραγωγής, όχι όμως για παράλληλη επεξεργασία πόρων. Με βάση την σειριακή παραμετροποίηση ο εργάτης ενός μηχανήματος ξεκινά παραγωγή μετά την ολοκλήρωση του αντίστοιχου μηχανήματος (λανθασμένη παραμετροποίηση). Στο σενάριο αυτό δεν χρησιμοποιούνται κλειδιά φασεολογίου, με αποτέλεσμα οι αναλώσεις των υλικών να γίνονται στον πρώτο πόρο του φασεολογίου (λανθασμένη παραμετροποίηση). Δημιουργούμε μια πρόβλεψη (10ος) και παρατηρούμε: Οι χρόνοι παραγωγής είναι διπλάσιοι Οι ποσότητες των υλικών απαιτούνται στην αρχή της κάθε παραγωγικής διαδικασίας

20 ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δημιουργούμε νέα Φασεολόγια (δικτυακά) για όλα τα παραγόμενα (2 καλώδια και 2 αγωγοί), καταχωρούμε κλειδιά φασεολογίου (μόνο στα μηχανήματα και όχι στους εργάτες για να αποφύγουμε διπλές αναλώσεις) και τα συνδέουμε με τις αντίστοιχες καρτέλες των ειδών Καταχωρούμε κλειδιά φασεολογίου σε όλα τα υλικά των τεχνικών προδιαγραφούν ώστε να καθορίσουμε τα σημεία φόρτωσης των υλικών στην παραγωγή. Παρατηρούμε: Οι χρόνοι παραγωγής μειώθηκαν στο μισό Οι ποσότητες των υλικών απαιτούνται στην αρχή του αντίστοιχου κέντρου, σύμφωνα με τα κλειδιά φασεολογίου.

21 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ Μέχρι τη λειτουργία Φύλλα Προγραμματισμού το σύστημα απλά προτείνει MPS/MRP το οποίο όμως δεν ενημερώνει τα υποσυστήματα Αγορών ή Εκτέλεσης Παραγωγής. Για να προχωρήσουμε στο στάδιο της ενημέρωσης πρέπει να εκτελέσουμε τη λειτουργία Εφαρμογή Δυναμικών Μηνυμάτων όπου πέραν των άλλων οι Εντολές Παραγωγής επηρεάζουν τη φόρτιση (απασχόληση) των πόρων παραγωγής.

22 ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων για τη σωστή λειτουργία των φασεολογίων δικτύου θα ελέγξουμε την επίδραση στους υπολογισμούς MPS/MRP από την αλλαγή παραμέτρων στην καρτέλα του είδους, όπως το διάστημα αναπαραγγελίας (συγκέντρωση σε μια παραγωγή των αναγκών για κάποιο διάστημα), το απόθεμα ασφαλείας (δεν θέλω να πέσει κάτω από κάποιο όριο το απόθεμα ενός είδους) και τη μέγιστη ποσότητα αναπλήρωσης (σπάει τις ανάγκες σε παρτίδες ώστε καμία παρτίδα να μην υπερβαίνει τη μέγιστη ποσότητα αναπλήρωσης). Υπάρχουν πολλές άλλες παράμετροι οι οποίες μπορούν να αλλαχθούν (κατά προτίμηση σε ένα παραγόμενο ώστε να γίνει καλύτερα κατανοητή η επίδρασή τους).

23 ΕΤΗΣΙΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Καταχωρούμε ετήσιες προβλέψεις (ανά μήνα) για τα δυο καλώδια (τελικά προϊόντα) Τρέχουμε το πρόγραμμα παραγωγής για τη δημιουργία πλάνου χρονοπρογραμματισμού (MPS) και αναγκών σε υλικά (MRP) Εκτελούμε την εφαρμογή των δυναμικών μηνυμάτων ώστε να δημιουργηθούν ανάγκες υλικών και προγραμματισμένες εντολές παραγωγής Παρατηρούμε τις φορτίσεις των πόρων και όπου υπάρχουν υπερβάσεις: Χαρακτηρίζουμε τον πόρο σαν κρίσιμο (οπότε, εφ’ όσον απαγορεύονται υπερβάσεις, η παραγωγή επεκτείνεται χρονικά προς τα πίσω σε προηγούμενες χρονιές) και Αυξάνουμε τον αριθμό των βαρδιών στους πόρους ώστε να υπάρχει επάρκεια δυναμικότητας

24 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΛΑΝΟΥ
Τα συμπεράσματα εφαρμογής του ετήσιου πλάνου επομένως είναι: Οι πόροι του κέντρου Συρματουργική είναι κρίσιμοι. Πρέπει να λειτουργούν Δευτέρα έως Παρασκευή σε δυο βάρδιες, έχοντας υπ’ όψιν ότι πιθανόν να χρειασθεί να λειτουργούν και άλλες ημέρες (Σάββατο ή και Κυριακή), ή και Τρίτη βάρδια, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες παραγωγής. Μακροπρόθεσμα ίσως να πρέπει να αναζητηθούν εναλλακτικά σενάρια όπως η αγορά πρόσθετου εξοπλισμού ή η χρησιμοποίηση πόρων φασόν και Τα υπόλοιπα κέντρα έχουν σημαντικά λιγότερη φόρτιση, επομένως μπορούν να χρησιμοποιηθούν, αν είναι εφικτό για την παραγωγή εναλλακτικών προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών φασόν.


Κατέβασμα ppt "Βάρδας Ιωάννης – Σεπτέμβριος 2010"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google