Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Έργο Life+ «Ολοκληρωμένη Πράσινη Διαχείριση Πετρελαιοειδών Αποβλήτων και Κατάλοιπων με βάση τον Κύκλο Ζωής - ΕLINA» 3 Ο Forum Διαλόγου / 7.6.2013 Εισηγητής:

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Έργο Life+ «Ολοκληρωμένη Πράσινη Διαχείριση Πετρελαιοειδών Αποβλήτων και Κατάλοιπων με βάση τον Κύκλο Ζωής - ΕLINA» 3 Ο Forum Διαλόγου / 7.6.2013 Εισηγητής:"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Έργο Life+ «Ολοκληρωμένη Πράσινη Διαχείριση Πετρελαιοειδών Αποβλήτων και Κατάλοιπων με βάση τον Κύκλο Ζωής - ΕLINA» 3 Ο Forum Διαλόγου / 7.6.2013 Εισηγητής: Ιωάννης Φουντουλάκης Δ/νση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης & Εναλλακτικών Καυσίμων, Τομέας Ελλάδας

2 Η ανάγκη για προστασία του περιβάλλοντος, οδηγεί στην αξιοποίηση διαφόρων αποβλήτων ως εναλλακτικών καυσίμων στην τσιμεντοβιομηχανία ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΑΓΚΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO 2 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Ε.Ε.98-99/2008 - Ν. 4042/2012 ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ, ΕΙΔΙΚΑ ΑΥΤΑ ΜΕ ΥΨΗΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΒΙΟΜΑΖΑΣ, ΒΟΗΘΟΥΝ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ CΟ 2 ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

3 Η βιώσιμη λύση της τσιμεντοβιομηχανίας ΤΙΤΑΝ, με αξιοποίηση δευτερογενών καυσίμων και α΄ υλών,προερχόμενων από απόβλητα, δημιουργεί παράλληλα οφέλη και συμβάλλει στη Βιώσιμη Ανάπτυξη Π Α Ρ Α Λ Λ Η Λ Α Ο Φ Ε Λ Η ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ • Ασφαλής και οικονομική λύση στη διαχείριση και αξιοποίηση αποβλήτων • Ανάπτυξη της περιβαλλοντικής βιομηχανίας με νέες μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων & παραγωγής δευτερογενών καυσίμων & α΄υλών • Αύξηση του μεταφορικού έργου υλικών δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας • Συνεργασία με Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ-ΤΕΙ) για πρώθηση ερευνητικού έργου • Μείωση εκπομπών CO2 • Μείωση του κόστους παραγωγής και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας ΠΟΥ ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΗ «ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» • Μείωση εκπομπών CO2 • Αποφυγή αύξησης των ΧΥΤΑ,Υ • Εξοικονόμηση ορυκτών, μη ανανεώσιμων καυσίμων και α΄ υλών

4 Βασικές κατηγορίες αποβλήτων και μονάδες επεξεργασίας των, απ΄ όπου μπορούν να προκύψουν και δευτερογενή καύσιμα & α΄ ύλες αξιοποιήσιμα από τη τσιμεντοβιομηχανία, με Επενδύσεις που πληρούν τα κριτήρια βιωσιμότητας, συμβάλλοντας στην Ανάπτυξη ΑΣΑ • Ανακύκλωση – Κομποστοποίηση • Μηχανική Βιολογική Επεξεργασία (MBE) για παραγωγή RDF/SRF, • πλέον τα ογκώδη των Δήμων για παραγωγή δευτερογενών καυσίμων Τα αστικά λύματα • Ε.Ε.Λ. Επεξεργασία ιλύος για ξήρανση – υγιεινοποίηση, με προορισμό την ανάκτηση ενέργειας και ύλης ή μετά από συστηματικό έλεγχο σε εδαφικές χρήσεις ΚΔΑΥ Επεξεργασία των υπολειμμάτων ανακύκλωσης συσκευασιών που οδηγούνται σε ΧΥΤΑ, με σκοπό την ενεργειακή τους αξιοποίηση Βιομηχανικά απόβλητα ή παραπροϊόντα άλλων βιομηχανιών Μετά από επεξεργασία – ανάμιξή των και ποιοτικό έλεγχο, μπορούν να αποτελέσουν δευτερογενή καύσιμα ή εναλλακτικές α΄ ύλες για την τσιμεντοβιομηχανία - «Βιομηχανική Συμβίωση»

5 Ενδεικτικές κατηγορίες δευτερογενών καυσίμων, σε συνέχεια επεξεργασίας των αποβλήτων (waste management companies) με συμβολή στην Ανάπτυξη ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ Συνήθης επεξεργασία: Διαλογή, τεμαχισμός, ξήρανση, ανάμιξη,oμογενοποίηση, για παραγωγή δευτερογενών καυσίμων & α΄ υλών RDF/SRF ASF (Λάσπες – Πριονίδι) ASR (υπολείμματα ανακύκλωσης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής - ΟΤKΖ) DSS (Ξηραμένη λυματολάσπη)

6 Η τσιμεντοβιομηχανία, μέσω των υφιστάμενων χωροθετημένων και λειτουργούντων εγκαταστάσεων, με την λήψη της απαραίτητης άδειας μετά από διάλογο με τη τοπική κοινωνία, και με πρόσθετες συμπληρωματικές επενδύσεις, μπορεί να προσφέρει βιώσιμη λύση, αξιοποιώντας τα παραγόμενα δευτερογενή καύσιμα, από τις μονάδες επεξεργασίας των αποβλήτων, με 100% ανάκτηση από τις μονάδες επεξεργασίας των αποβλήτων, με 100% ανάκτηση της εμπεριεχόμενης ενέργειας Η βιώσιμη πρόταση της τσιμεντοβιομηχανίας

7 Με τη τεχνολογία της συναποτέφρωσης (co-incineration) στον κλίβανο παραγωγής τσιμέντου, ανακτάται πλήρως η εμπεριεχόμενη ενέργεια υπό μορφή θερμότητας και η ύλη ενσωματώνεται στη δομή του τσιμέντου χωρίς υπόλειμμα να οδηγείται σε ΧΥΤΥ - ΕΑ

8 Ασφαλής ενεργειακή αξιοποίηση στον κλίβανο της τσιμεντο- βιομηχανίας, με δοκιμασμένες πρακτικές και τεχνογνωσία εδώ και πολλά χρόνια στην Ε.Ε. τσιμεντοβιομηχανίας περίπου

9 Δραστηριότητες του Ομίλου ανά γεωγραφική περιοχή • 4 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ • 29 ΛΑΤΟΜΕΙΑ • 28 ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ • 4 ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ • 1 ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΞΗΡΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΞΗΡΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑ & ΔΥΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ • 5 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ • 11 ΛΑΤΟΜΕΙΑ • 9 ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ • 2 ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ • 3 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ • 2 ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΛΕΣΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ • 15 ΛΑΤΟΜΕΙΑ • 4 ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Η.Π.Α. • 2 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ • 6 ΛΑΤΟΜΕΙΑ • 96 ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ • 14 ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ • 9 ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΛΙΘΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΛΙΘΩΝ Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ είναι ένας ελληνικών συμφερόντων, ανεξάρτητος παραγωγός τσιμέντου και δομικών υλικών, με βιομηχανική εμπειρία άνω των 100 χρόνων. Με έδρα στην Ελλάδα, ο Όμιλος δραστηριοποιείται σε 4 γεωγραφικές ενότητες και διαθέτει εργοστάσια σε 9 χώρες, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα δομικών υλικών: τσιμέντο, αδρανή υλικά, έτοιμο σκυρόδεμα, τσιμεντόλιθοι, έτοιμα ξηρά κονιάματα

10 Περιβαλλοντικές Επιδόσεις – Στόχοι του Ομίλου ΤΙΤΑΝ O κύριος στόχος του Ομίλου είναι να μειώσει το αποτύπωμα άνθρακα (CO 2 ) κατά 22% από τα επίπεδα του 1990, μέχρι το 2015 Το ποσοστό υποκατάστασης συμβατικών καυσίμων με εναλλακτικά στην παραγωγή τσιμέντου και κλίνκερ από τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ (θερμική υποκατάσταση) το 2012 ανήλθε σε 3% (vs 1.56% το 2011) Ο στόχος αυτός επετεύχθη το 2011. Στόχος του Ομίλου είναι το ποσοστό αυτό να φθάσει στο 10% μέχρι το 2017.

11 Χρήση εναλλακτικών καυσίμων στη τσιμεντοβιομηχανία ΤΙΤΑΝ (Ελλάδα) Η τσιμεντοβιομηχανία ΤΙΤΑΝ αξιοποιεί δευτερογενή καύσιμα και εναλλακτικές πρώτες ύλες στα εργοστάσια της, έχοντας επενδύσει σε κατάλληλες και σύγχρονες υποδομές, με τις απαραίτητες άδειες, μετά από διάλογο με την τοπική κοινωνία. Το 2012 αξιοποίησε σημαντικές ποσότητες δευτερογενών καυσίμων, όπως: και θα έχει υποκαταστήσει αρκετές ποσότητες ορυκτών πρώτων υλών με εναλλακτικές πρώτες ύλες απο βιομηχανικά απόβλητα ή παραπροιόντα, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της «Βιομηχανικής Συμβίωσης».

12 Εργοστάσιο Καμαρίου Βοιωτίας (KMΡ) 1976 / 2 κλίβανοι / Προθερμαντής/ 2 X 3.600 tn (without AF) clinker/day

13 Μονάδα διαχείρισης & αξιοποίησης Εναλλακτικών Καυσίμων στο Καμάρι Βοιωτίας To 2011, αναβαθμίστηκε η υφιστάμενη μονάδα διαχείρισης & αξιοποίησης Εναλλακτικών Καυσίμων στο Εργοστάσιο Καμαρίου, η οποία λειτουργεί από το 2001. Η αναβάθμιση της μονάδας σχεδιάστηκε σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία ATEX, η οποία επιτρέπει την λειτουργία της μονάδας σε περιβάλλον δυνητικής εκρηκτικότητας. Είναι εξοπλισμένη με ξεχωριστό αντι-εκρηκτικό σύστημα καθώς και με σύστημα πυρασφάλειας, τα οποία εξασφαλίζουν την ασφάλεια των εργαζομένων και του περιβάλλοντος. Η μονάδα αυτή σχεδιάστηκε για την αξιοποίηση διαφορετικών τύπων εναλλακτικών καυσίμων, όπως αποξηραμένης ιλύος, RDF/SRF, ASF και κάθε είδους στερεών εναλλακτικών καυσίμων. Έχει τη δυνατότητα να τροφοδοτεί και τους δύο κλιβάνους, με maximum ρυθμό 10 τν/ώρα. Το συνολικό κόστος της επένδυσης ανήλθε σε €2.5 εκ.

14 Εργοστάσιο Θεσσαλονίκης (ΘΣΝ) Εργοστάσιο Θεσσαλονίκης (ΘΣΝ) 1962 / Εκσυγχρονισμός 2003/ 1 Κλίβανος/ Pre-calciner/ 4.100 tn clinker/day 4.100 tn clinker/day

15 Μονάδα διαχείρισης & αξιοποίησης Εναλλακτικών Καυσίμων στη Θεσσαλονίκη To 2011, ολοκληρώθηκε και η κατασκευή της μονάδα διαχείρισης & αξιοποίησης Εναλλακτικών Καυσίμων στο Εργοστάσιο Θεσσαλονίκης. Η εγκατάσταση αυτή διαθέτει silo χωρητικότητας 340 μ 3 και δυνατότητα τροφοδοσίας 10 τν/ώρα. Και αυτή η εγκατάσταση σχεδιάστηκε σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία ATEX. Επιλέον, η μονάδα έχει εξοπλιστεί με κλειστό κυκλικό σύστημα το οποίο διοχετεύει τα απαέρια των σακόφιλτρων στον κλίβανο, αποφεύγοντας την διαρροή οσμών στο περιβάλλον. Επίσης, η νέα αυτή εγκατάσταση είναι σχεδιασμένη για να προσφέρει λύση στο πρόβλημα της αξιοποίησης της αποξηραμένης ιλύος των βιολογικών καθαρισμών. Το απόβλητο αυτό μπορεί να αξιοποιηθεί με ασφάλεια και με περιβαλλοντικά φιλικό τρόπο, αποφέροντας πολλαπλά οφέλη στην τοπική κοινωνία, το εργοστάσιο και το περιβάλλον. Η μονάδα αυτή σχεδιάστηκε για την αξιοποίηση διαφορετικών τύπων εναλλακτικών καυσίμων, όπως ορυζοφλοιού, RDF/SRF και κάθε είδους στερεών εναλλακτικών καυσίμων βιομάζας. Επίσης, η νέα αυτή εγκατάσταση είναι σχεδιασμένη για να προσφέρει λύση στο πρόβλημα της αξιοποίησης της αποξηραμένης ιλύος των βιολογικών καθαρισμών. Το απόβλητο αυτό μπορεί να αξιοποιηθεί με ασφάλεια και με περιβαλλοντικά φιλικό τρόπο, αποφέροντας πολλαπλά οφέλη στην τοπική κοινωνία, το εργοστάσιο και το περιβάλλον. Το συνολικό κόστος της επένδυσης ανήλθε σε €2.8 εκ.

16 Μονάδα διαχείρισης & αξιοποίησης Εναλλακτικών Καυσίμων στη Θεσσαλονίκη Προς το παρόν αξιοποιούνται: • Εναλλακτικά καύσιμα προερχόμενα από, όπως υπολείμματα εκκόκισης βαμβακιού, ορυζοφλοιός και ελαττωματικά προϊόντα, όπως π.χ. πίτα ελαιοκράμβης, ηλίανθου κ.λ.π. • Εναλλακτικά καύσιμα προερχόμενα από υπολείμματα αγροτικής βιομηχανίας, όπως υπολείμματα εκκόκισης βαμβακιού, ορυζοφλοιός και ελαττωματικά προϊόντα, όπως π.χ. πίτα ελαιοκράμβης, ηλίανθου κ.λ.π. • Μη ανακυκλώσιμα, όπως κατεστραμμένες ξυλοπαλέτες, πριονίδι, κλαδέματα κ.λ.π. • Μη ανακυκλώσιμα υπολείμματα ξύλου, όπως κατεστραμμένες ξυλοπαλέτες, πριονίδι, κλαδέματα κ.λ.π.Μελλοντικά: Σε διαδικασία διεύρυνσης της ΑΕΠΟ με παράλληλη κοινωνική συναίνεση για επιπρόσθετη αξιοποίηση, • υπολειμμάτων ανακύκλωσης συσκευασιών μπλε κάδων • ξηραμένης λυματολάσπης • υπολειμμάτων ανακύκλωσης (ΟΤKΖ) • • λασπών διϋλιστηρίων με πριονίδι

17 Κατάλληλη Επεξεργασία με:  Πριονίδι  Άλλα προσροφητικά υλικά Alternative Solid Fuel (ASF) Κωδ. ΕΚΑ 191215* Ενεργειακή αξιοπ ο ίηση του υλικού στο Εργοστάσιο Καμαρίου / Νέα εγκατάσταση ATEX, 5τν/ ώρα/ κλίβανο * Hazardous Waste Alternative Solid Fuel (ASF) Λάσπες διϋλιστηρίων Δευτερογενές καύσιμο, το οποίο μπορεί εύκολα να τροφοδοτηθεί με αερομεταφορά στο main burner

18 Απαραίτητα ποιοτικά χαρακτηριστικά του υλικού ASF για ασφαλή και βέλτιστη αξιοποίησή του στην τσιμεντοβιομηχανία ΤΙΤΑΝ

19 Κυριότερα προβλήματα στην αξιοποίηση του ASF στην τσιμεντοβιομηχανία ΤΙΤΑΝ, επιπτώσεις στη λειτουργία του εργοστασίου και ενδεικτικές λύσεις αντιμετώπισής τους «Φραξίματα» του άγωγού μεταφοράς του υλικού στον main burner λόγω παρουσίας ξένων, μεταλλικών και μη σωμάτων στο υλικό  διακοπή παραγωγικής λειτουργίας  χρονοβόρα και δαπανηρή διαδικασία «ξεφραξίματος» Οπτικός και μαγνητικός έλεγχος του υλικού και συστήματα απομάκρυνσης των ξένων υλών, στις εγκ/σεις του προμηθευτή, πριν την φόρτωση και μεταφορά του στο εγοστάσιο τσιμέντου « Κολλήματα» στα τοιχώματα της εγκ/σης λόγω μη ομοιογένειας του υλικού  διακοπή παραγωγικής λειτουργίας  χρονοβόρα και δαπανηρή διαδικασία «καθαρίσματος» Έλεγχος προδιαγραφών του παραγόμενου υλικού στις εγκ/σεις του προμηθευτή, κατά την παραγωγική διαδικασία, καθώς και κατά την παραλαβή στο εργοστάσιο Πρόκληση ρύπανσης ή ατυχημάτων κατά την μεταφορά - εκφόρτωση του υλικού εντός του εργοστασιακού χώρου Πιστή τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας από το προσωπικό του προμηθευτή / Εκπαίδευση προσωπικού

20 Συνεργασία με εταιρίες παραγωγής ASF • Έναρξη προμήθειας υλικού ASF στο Εργοστάσιο Καμαρίου το 2008 Καμαρίου το 2008 • Το 2012 αξιοποιήθηκαν περίπου 8 χιλ.τν ASF

21 Alternative Liquid Fuel (ALF) Το ALF είναι υγρό υλικό, διαφορετικής σύστασης αλλά αντίστοιχων προδιαγραφών με το ASF, εκτός της υγρασίας (max 50%) Σε φάση δημιουργίας απαραίτητης υποδομής στο Εργοστάσιο Καμαρίου και έναρξη δοκιμών χρήσης υγρού εναλλακτικού καυσίμου

22 Ευχαριστώ για την προσοχή σας Ιωάννης Φουντουλάκης Ιωάννης Φουντουλάκης


Κατέβασμα ppt "Έργο Life+ «Ολοκληρωμένη Πράσινη Διαχείριση Πετρελαιοειδών Αποβλήτων και Κατάλοιπων με βάση τον Κύκλο Ζωής - ΕLINA» 3 Ο Forum Διαλόγου / 7.6.2013 Εισηγητής:"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google