Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Basic Dupline Basic Dupline ® Jens Neigaard1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Basic Dupline Basic Dupline ® Jens Neigaard1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Basic Dupline Basic Dupline ® Jens Neigaard1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

2 Basic Dupline Basic Dupline ® Jens Neigaard2 Sensors, Switches, Relays, Valves, Motors Counters, Timers, Drives Dupline PLC's PC's, SCADA Prod. Comp. Plant Computer Net Component Level Device Level Process Level Prod. Level Plant Πυραμίδα “Βιομηχανικού Αυτοματισμού”

3 Basic Dupline Basic Dupline ® Jens Neigaard3 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΈΝΑ ΤΥΠΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Controller PLC / PC Συσκευές πεδίου Αισθητήρες, Μπουτόν, Βαλβίδες, Επαφές, Ρελέ κλπ. Κλασσική Εγκατάσταση Dupline (ή άλλο Fieldbus) Εγκατάσταση

4 Basic Dupline Basic Dupline ® Jens Neigaard4 Η χρήση του Dupline όπου επιβάλλεται μείωση καλωδίων 2wire (2σύρματη) επικοινωνία Ο “σύγχρονος” τρόπος επικοινωνίας. Ένα συνεστραμμένο ζεύγος αγωγών για όλα τα σήματα. Βασικές διαφορές: μία είσοδος μπορεί να ενεργοποιεί περισσότερες από μία εξόδους ακόμα και σε διαφορετικούς χώρους. Επίσης δεν υπάρχει πτώση τάσης επιτρέποντας έτσι την μετάδοση σε πολύ μεγάλες αποστάσεις. Point to Point (σημείο προς σημείο) Ο “κλασικός” τρόπος επικοινωνίας. Ένας αγωγός για κάθε σήμα, όπου μία είσοδος ενεργοποιεί μία έξοδο (η είσοδος Ι1 την έξοδο Ο1, η Ι2 την Ο2 κ.ο.κ)

5 Basic Dupline Basic Dupline ® Jens Neigaard5 Γενικά πλεονεκτήματα ενός πεδίου διαύλου αυτοματισμού • Ελαχιστοποίηση περιφερειακών καλωδίων • Ελαχιστοποίηση συνολικού κόστους • Διεύρυνση της Ευελιξίας • Αύξηση όγκου διαχείρισης σημάτων •Δυνατότητα διαχείρισης φορτίων από οπουδήποτε (τηλεχειριστήριο, οθόνη, υπολογιστή, bluetooth, SMS, SCADA)

6 Basic Dupline Basic Dupline ® Jens Neigaard6 Πόλος σήματος Πόλος δυναμικού μηδεν Βασικό συστατικό: Το ζεύγος 2 πόλων Η εξέλιξη: από την επικοινωνία “σημείο προς σημείο” στην 2σύρματη επικοινωνία με τ Η εξέλιξη: από την επικοινωνία “σημείο προς σημείο” στην 2σύρματη επικοινωνία με ταυτόχρονη μεταφορά Αναλογικών και Ψηφιακών σημάτων. Dupline + Dupline -

7 Basic Dupline Basic Dupline ® Jens Neigaard7 Βασικό συστατικό: Η κύρια Γεννήτρια (παραγωγής σήματος) • Παράγει και δρομολογεί το σήμα ΒUS • Συγχρονίζει ολόκληρο το δίκτυο. • Κωδικοποιεί τις πληροφορίες από τις εισόδους. • Αποκωδικοποιεί τις πληροφορίες στις εξόδους.

8 Basic Dupline Basic Dupline ® Jens Neigaard8 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΕΣ G 3800 1015 230 ΜΕΧΡΙ 128 ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ G 3800 1016 230 ΔΙΚΤΥΑΚΗ RS485 ΜΕΧΡΙ 4096 (=32Χ128) ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ G 3800 1036 230 ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΜΕ DATALOGGER ΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΕΣ G 34900 0000 230 ΑΠΌ 8 ΜΕΧΡΙ 128 ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

9 Basic Dupline Basic Dupline ® Jens Neigaard9 Διάφοροι τύποι Εισόδων • Τύπου Επαφής /NPN Transistor • Τύπου Τάσης Διάφοροι τύποι Εξόδων • Relay • NPN Transistor • PNP Transistor Διάφοροι τύποι Εισόδων/Εξόδων H-Housings, D-Housings and Open PCB Διάφορες τάσεις τροφοδοσίας Dupline Ψηφιακές Είσοδοι/Εξοδοι I/O-modules

10 Basic Dupline Basic Dupline ® Jens Neigaard10 Dupline Carlo Gavazzi Dupline Carlo Gavazzi Dupline Standard Housing Διαστάσεις 2,4,8 στοιχείων ράγας

11 Basic Dupline Basic Dupline ® Jens Neigaard11 Βασικό συστατικό: Η είσοδος = Input - Δέχεται εισόδους από το πεδίο: • Μπουτόν / Επαφές • Οριακοί Διακόπτες • Αισθητήρες • Τάση AC/DC • Αναλογικά Σήματα (0-10V, 0/4…20mA κτλ)

12 Basic Dupline Basic Dupline ® 8 ψηφιακοί είσοδοι G 3420 55xxxxx Λουξόμετρο -100kLux G4311 1120 Ανιχνευτής καπνού G 8910 2217 Ανιχνευτής νερού G8910 2116 Θερμοκρασία εξωτ. χωρου G 8911 1010 Θερμοκρασία εσωτ.χωρου PT 1000 G86111010 Coupler 4είσοδοι επαφής G 8810 4401 Ψηφιακό ενεδεικτικό EDM25.DUP.4.0 LCD TextSCREEN GTD 50 Touch Screen οθόνη 5,7in Ανιχνευτής κίνησης G8910 1127 1 ψηφιακή είσοδο τάσης G 8810 1102 1 Kanalsender mit Kontakteingang G 5010 1106 Μαγνητική επαφή 11mm G8910 1101 Ανιχνευτής προσέγγισης G6110 1145 Ψηφιακός μετρητής 4εισόδων G44207401230

13 Basic Dupline Basic Dupline ® Jens Neigaard13 Βασικό συστατικό: Η έξοδος = Output - Ενεργοποιεί: • Εξόδους NPN transistor • Εξόδους PNP transistor • Εξόδους Relay 0.1-13 A • Αναλογικές συσκευές με 0-10V ή 0/4…20mA

14 Basic Dupline Basic Dupline ® 8 TRANS OUT G 3430 5511 230 8 RELAY OUT G 3430 5545 230 1 RELAY OUT G8830 1143 Dimmer 2 x 230W G3448 5234 230 Dimmer 600W G 42484134 724 Dimmer 1-10V G 34485238230 Μονάδα 2 ρολλών G 3430 4249 230 ΥΠΕΡΥΘΡΟΣ ΠΟΜΠΌΣ 8 ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ 64 ΚΑΝΑΛΙΩΝ G4085 5561 G4185 5531 OPUS 4πλό button + LED ELKO 4πλό button + LED

15 Basic Dupline Basic Dupline ® Jens Neigaard15 Αρχή μετάδοσης δεδομένων 8.2 2.2 t 128 Pulses 128 x 1ms 136ms V Sync. 8ms • Η Κύρια Γεννήτρια παράγει σήμα τετραγωνικού παλμού. • Η Γεννήτρια παράγει συνεχώς (κυκλικά) 128 τετραγωνικούς παλμούς διάρκειας 1ms. • Πριν την εκκίνηση κάθε κύκλου προηγείται ένας παλμός συγχρονισμού διάρκειας 8ms. Input Output Split I/O Function CONFIGURATION Sender Carlo Gavazzi Master Generator

16 Basic Dupline Basic Dupline ® Jens Neigaard16 8.2 2.2 V Παλμός Συγχρονισμού A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 P7 P8 A1 A2 8.2 2.2 8.2 2.2 0 t t.25ms.75ms.5ms 0

17 Basic Dupline Basic Dupline ® Jens Neigaard17 I/O Διευθύνσεις: A1, A2, A3.. A8, B1, B2.. P7, P8 Ομάδες: A... P Κανάλια: 1... 8 Κάνναβος Dupline 128 Διευθύνσεων Διεύθυνση ονομάζουμε : το συνδυασμό ομάδας και καναλιού 8.2 2.2 0 t.5ms

18 Basic Dupline Basic Dupline ® Jens Neigaard18 Διευθυνσιοδότης Dupline ή Προγραμματιστής διευθύνσεων : GAP1605 Κάθε είσοδος ή έξοδος μπορεί να κωδικοποιηθεί με μία από τις 128 διαθέσιμες διευθύνσεις του καννάβου Dupline: I/O Addresses (διευθύνσεις): A1, A2... A8, B1, B2... P7, P8 Groups (ομάδες) : A to P ( A, B, C, D, E.... O, P) Channels (κανάλια) : 1 to 8 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)

19 Basic Dupline Basic Dupline ® Jens Neigaard19 n-Περιφερειακές είσοδοι μπορούν να ενεργοποιούν μία κοινή έξοδο Οι είσοδοι Α1, Α5 βρίσκονται σε 3 διαφορετικά σημεία που μπορεί να απέχουν εκατοντάδες μέτρα μεταξύ τους. Αν ενεργοποιηθεί έστω μία από αυτές τις εισόδους (π.χ η Α1 του πομπού Νο.2) τότε θα ενεργοποιηθεί ταυτόχρονα η έξοδος Α1 του δέκτη, ανεξάρτητα από την κατάσταση των άλλων εισόδων με διεύθυνση Α1. (Λειτουργία OR ή παράλληλη σύνδεση) A1A5 Carlo Gavazzi Receiver A1A5 A1A5 A1A5 Sender Carlo Gavazzi C1 C2 Master Generator

20 Basic Dupline Basic Dupline ® Jens Neigaard20 Μία κεντρική Είσοδος μπορεί να ενεργοποιεί n-Περιφερειακές εξόδους Οι είσοδοι Α1, Α5 λαμβάνονται ταυτόχρονα σε τρία διαφορετικά σημεία που μπορεί να απέχουν εκατοντάδες μέτρα μεταξύ τους. Παρατηρείστε ότι 1 είσοδος και 3 έξοδοι καταλαμβάνουν μία μόνο από τις 128 διευθύνσεις και όχι 4 όπως συμβαίνει σε άλλα συστήματα (π.χ PLC) Carlo Gavazzi Receiver Carlo Gavazzi Receiver Carlo Gavazzi Receiver Sender Carlo Gavazzi C1 C2 Master Generator A1A5 A1A5 A1A5 A1A5

21 Basic Dupline Basic Dupline ® Jens Neigaard21 A 1 - 3 - - - - 8 138 ModeEnter 7 8 45 12 6 3 Dupline Test Unit GTU 8 Επιλογή Ομάδας Οθόνη κατάστασης καναλιών MODE: DIGITAL 1 GROUP Ενεργοποίηση καναλιών 7 Επιτήρηση Απόκρισης Καναλιών ανά Ομάδα Dupline Tester: GTU8 Ελεγκτής Απόκρισης Σημάτων

22 Basic Dupline Basic Dupline ® Jens Neigaard22 ΕλεύθερηΤοπολογία αστέραςβρόγχος συνδυασμός

23 Basic Dupline Basic Dupline ® Jens Neigaard23 • Απλό συνεστραμμένο ή μη ζεύγος • Δεν απαιτείται ειδική θωράκιση • Συνίσταται διατομές • Για μεγάλες αποστάσεις: 1.5mm 2 • Μεσαίες αποστάσεις: 0.8 - 1.0 mm 2 • Μικρή απόσταση: 0.35 mm 2 • Χαμηλή χωρητικότητα για μεγάλες αποστάσεις: (κατά προτίμηση< 80 nF/km) Τύποι καλωδίων για Dupline

24 Basic Dupline Basic Dupline ® Jens Neigaard24 • Ποτέ μην ενώνετε τον πόλο δυναμικού 0 του Dupline-Bus με τη Γείωση •Να μεταχειρίζεστε το καλώδιο του Dupline- Bus σαν καλώδιο σήματος • Χρησιμοποιείτε την μονάδα προσαρμογής DT01 για αποστάσεις > 1.5 km • Ελέγξτε αυστηρά τη συνέχεια και την πολικότητα του ζεύγους Dupline-Bus • Προσέξτε τα WATT και τις ασφάλειες των φορτίων που συνδέετε σε εξόδους DUPLINE Κανόνες Εγκατάστασης Dupline

25 Basic Dupline Basic Dupline ® Jens Neigaard25 • Χρησιμοποιείτε συγκόλληση στις ενώσεις σας όταν δεν διαθέτετε πρότυπες κλέμες με βάση το καλώδιο Bus • Οι ενώσεις σας πρέπει να είναι υποδειγματικές • Μην φέρνρτε σε επαφή τους δύο πόλους του Dupline Bus του Dupline Bus • Σε περιπτώσεις αστέρα χρησιμοποιείτε πολυδιακόπτες ανά κλάδο Ενώσεις / Απομονώσεις Ζεύγους Dupline-Bus

26 Basic Dupline Basic Dupline ® Jens Neigaard26 Τροφοδοσία μονάδων Dupline από το Ζεύγος Bus a)Η συνολική απαιτούμενο ρεύμα δεν πρέπει να ξεπερνά την συνολική ένταση της κύριας γεννήτριας: G34900000:Max. 70 mA(μη προγραμματιζόμενη) G38000015:Max. 130 mA (προγραμματιζόμενη) b) Η συνολικά καταναλισκώμενη ένταση πολλαπλασιαζόμενη επί την συνολική αντίσταση του καλωδίου δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 2 V. Κοινώς: Το Dupline-Bus ως προς το μήκος «επιλύεται» Παράδειγμα: Σε 2 km χρησιμοποιούμε ζεύγος διατομής 1.0 mm2. Η μονάδα G50101106 χρησιμοποιείαται και ως είσοδος και φέρει πάνω της LED. Η αντίσταση καλωδίου διατομής 1.0 mm2. είναι 20 Ohms/km. Ένα καλώδιο NYA μήκους 2 km έχει αντίσταση 40 Ohms Οι 2 πόλοι του Dupline-Bus έχουν συνολική αντίσταση 2 x 40 ohms = 80 Ohms. Αυτό σημαίνει ότι το max ρεύμα που θα καταναλωθεί είναι 2 V / 80 Ohms = 25 mA. Μία μονάδα G50101106 με λειτουργία LED χρησιμοποιεί 1.2 mA Επομένως το max Πλήθος μονάδων G50101106 = 25 mA / 1.2 mA = 20 Αν δεν γίνεται χρήση του LED, τότε το ρεύμα που καταναλώνει η G50101106 είναι μόνο 0.15 mA οπότε : το max Πλήθος μονάδων G50101106's = 25 mA / 0.15 mA = 166

27 Basic Dupline Basic Dupline ® Jens Neigaard27

28 Basic Dupline Basic Dupline ® Jens Neigaard28

29 Basic Dupline Basic Dupline ® Jens Neigaard29 Κανονισμός HD384 του ΕΛΟΤ (μέρος 4, παράγραφος 411.1.3.2 περίπτωση 3)

30 Basic Dupline Basic Dupline ® Jens Neigaard30

31 Basic Dupline Basic Dupline ® Jens Neigaard31 •ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΟΨΗΣ

32 Basic Dupline Basic Dupline ® ΛΙΣΤΑ ΦΟΡΤΙΩΝ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

33 Basic Dupline Basic Dupline ®

34 Jens Neigaard34 Παράδειγμα ΕΛ.ΤΑ.

35 Basic Dupline Basic Dupline ® Jens Neigaard35 Φόρμα Προ-Προγραμματισμού

36 Basic Dupline Basic Dupline ® Jens Neigaard36 Ηλ/κό Σχέδιο

37 Basic Dupline Basic Dupline ® Jens Neigaard37

38 Basic Dupline Basic Dupline ® Jens Neigaard38

39 Basic Dupline Basic Dupline ® Jens Neigaard39 Πρωτόκολλα Modbus Profibus DP Lonbus DeviceNet Ειδικά RS485 RS232, Ethernet Mitsubishi Siemens Allan-Bradley OMRON GE-Fanuc LG PLC προσαρμογείς

40 Basic Dupline Basic Dupline ® Jens Neigaard40 Τυπική Εφαρμογή (σύνδεση με σύστημα Αυτοματισμού) PC/SCADA – Συστήμα Αυτοματισμού RS232/RS485 Έλεγχος βαλβίδας 2 καταστάσεων Ψηφιακές ΕίσοδοιΑναλογική ΈξοδοςΑναλογική Είσοδος Ανάδραση από βαλβίδα Έλεγχος θέσης της αναλογικής βαλβίδας Στάθμη νερού δεξαμενής 4-20mA Προσαρμογέας Δίκτυο Dupline ® Ψηφιακές Έξοδοι • Πότισμα καλλιεργειών • Ύδρευση • Αυτοματισμοί κτιρίων • Συστήματα συναγερμού & ασφαλείας • Σιδηροδρομικά συστήματα • Πλοία • Ορυχεία και Στοές • Ανελκυστήρες • Μεταφορικές ταινίες

41 Basic Dupline Basic Dupline ® Jens Neigaard41 Τυπική Εφαρμογή (σύνδεση πολλών δικτύων σε μεγαλύτερο σύστημα Αυτοματισμού) Σύστημα Αυτοματισμού Μετατροπέας RS232 4-20mA Προσαρμογέας 1 4-20mA Προσαρμογέας 2 4-20mA Προσαρμογέας n Δίκτυο Dupline ® 1 Δίκτυο ® network 2 Δίκτυο ® network n Ψηφιακές Έξοδοι Ψηφιακές Είσοδοι Αναλογική Έξοδος Αναλογική Είσοδος Έλεγχος βαλβίδας 2 καταστάσεων Έλεγχος βαλβίδας 2 καταστάσεων Έλεγχος βαλβίδας 2 καταστάσεων Ανάδραση από βαλβίδα Έλεγχος θέσης της αναλογικής βαλβίδας Στάθμη νερού δεξαμενής

42 Basic Dupline Basic Dupline ® Jens Neigaard42

43 Basic Dupline Basic Dupline ® Jens Neigaard43 Σύνδεση με Μετρητές Ενέργειας I/O module I/O module

44 Basic Dupline Basic Dupline ® Jens Neigaard44 Dupline on-Line

45 Basic Dupline Basic Dupline ® Jens Neigaard45 • Μετάδοση σε μεγάλες αποστάσεις • Εύκολο στη χρήση • Αποκεντρωμένες Είσοδοι - Έξοδοι • Ανοσία στο θόρυβο • Ελεύθερη τοπολογία καλωδιώσεων • Δεν απαιτούνται ειδικά καλώδια • Ύπαρξη συσκευών που δεν απαιτούν εξωτερική τροφοδοσία • Οικονομικό • Προσαρμόζεται με άλλα συστήματα του εμπορίου • Ευέλικτο και ανθεκτικό • Plug & Play κωδικοποίηση και έλεγχος – Δεν απαιτείται Η/Υ • Τηλεχειρισμός μέσω κινητών τηλεφώνων και Internet ΣΥΝΟΨΙΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ DUPLINE


Κατέβασμα ppt "Basic Dupline Basic Dupline ® Jens Neigaard1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google