Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Συνέδριο «Ελληνική κεφαλαιαγορά: οι προκλήσεις της κρίσης» 30 Νοεμβρίου 2012 «Οι πρόσφατες νομοθετικές προτάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς» Παναγιώτης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Συνέδριο «Ελληνική κεφαλαιαγορά: οι προκλήσεις της κρίσης» 30 Νοεμβρίου 2012 «Οι πρόσφατες νομοθετικές προτάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς» Παναγιώτης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Συνέδριο «Ελληνική κεφαλαιαγορά: οι προκλήσεις της κρίσης» 30 Νοεμβρίου 2012 «Οι πρόσφατες νομοθετικές προτάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς» Παναγιώτης Δράκος Πρόεδρος Ένωσης Εισηγμένων Εταιρειών

2 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 1 Στόχος Νομοσχεδίου «Νέα Επενδυτικά Εργαλεία Ανάπτυξης, Παροχή Πιστώσεων και άλλες διατάξεις» «Η δημιουργία μιας αγοράς στην Ελλάδα όπου θα τελούν υπό διαπραγμάτευση επενδυτικά σχήματα (funds). Μέσω αυτών των επενδυτικών σχημάτων ελπίζεται ότι θα μεταφερθούν πόροι από την παγκόσμια επενδυτική κοινότητα σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ελληνική οικονομία». Ένωση Εισηγμένων Εταιρειών Παναγιώτης Γ. Δράκος

3 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 2 Περιεχόμενο Νομοσχεδίου Τα νέα επενδυτικά εργαλεία είναι: • τα Αμοιβαία Κεφάλαια επιχειρηματικών Συμμετοχών (Α.Κ.Ε.Σ.) – Venture Capital Trusts (VCTs), και • οι Εταιρείες Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Ε.Κ.Ε.Σ.) – Venture Capital Companies (VCCs). • οι Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (ΑΕΕΧ), καθώς και • οι Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (ΑΕΕΑΠ). Παναγιώτης Γ. Δράκος Ένωση Εισηγμένων Εταιρειών

4 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 3 Οι άλλες διατάξεις αποσκοπούν: • στην παροχή πίστωσης για την αγορά κινητών αξιών, • σε ρυθμίσεις για μεταφορά συμβάσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, • στην τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων για τις δημόσιες προτάσεις, • στην κατάργηση της υποχρέωσης δημοσίευσης των ενδιαμέσων οικονομικών καταστάσεων σε εφημερίδες, όπως ισχύει και για τις ετήσιες καταστάσεις και • στην ρύθμιση των κυρώσεων για τις ανοικτές πωλήσεις σύμφωνα με τον σχετικό Ευρωπαϊκό Κανονισμό. Παναγιώτης Γ. Δράκος Ένωση Εισηγμένων Εταιρειών

5 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 4 Οι διατάξεις λειτουργικού χαρακτήρα αναφέρονται: • στο Υπηρεσιακό συμβούλιο των υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου, και • στην σύσταση θέσης συμβούλου επικοινωνίας στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Παναγιώτης Γ. Δράκος Ένωση Εισηγμένων Εταιρειών

6 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 5 Παρατηρήσεις στο κατατεθέν νομοσχέδιο περί Εταιρικής Διακυβέρνησης: • Περί Πολιτικής Αμοιβών. • Δημιουργία νέας ιδιωτικής ελεγκτικής Αρχής. • Περιττές τροποποιήσεις διατάξεων. • Ανεφάρμοστες διαδικασίες για τις 180 μικρότερες εταιρείες και με αυξημένο κόστος για τις μεγαλύτερες. Παναγιώτης Γ. Δράκος Ένωση Εισηγμένων Εταιρειών

7 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 6 Περί Πολιτικής Αμοιβών: Υποχρέωση δημοσιοποίησης αμοιβών μελών Δ.Σ. ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ – Παράλληλα και των ανώτατων στελεχών. • Πέραν των μετόχων, κοινωνοί γίνονται και οι πελάτες, οι προμηθευτές, οι ανταγωνιστές κλπ. • Αποτέλεσμα: αμέτρητες πιθανότητες αθέμιτης, αν όχι και εγκληματικής χρήσης, των πληροφοριών αυτών. • Οι μισθοί αποτελούν τελικά προσωπικά δεδομένα; • 10.000.000 φορολογούμενοι πληρώνουν τις άγνωστες αμοιβές των δημόσιων προσώπων. • Οι μέτοχοι, αν δεν εγκρίνουν την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, μπορούν να φύγουν από την εταιρεία. • Οι φορολογούμενοι δεν έχουν την ίδια επιλογή… Παναγιώτης Γ. Δράκος Ένωση Εισηγμένων Εταιρειών

8 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 7 Περιττές τροποποιήσεις διατάξεων • Αυξήσεις στον αριθμό των δυσεύρετων ανεξάρτητων μελών Δ.Σ. • Ταυτόχρονος περιορισμός στη διάρκεια θητείας των ανεξάρτητων μελών. • Αλλαγή ορισμού της ιδιότητας «εκτελεστικό μέλος». • Άσκοπη αυξημένη απαρτία για αλλαγή χρήσης αντληθέντων κεφαλαίων. Παναγιώτης Γ. Δράκος Ένωση Εισηγμένων Εταιρειών

9 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 8 Δημιουργία νέας ιδιωτικής ελεγκτικής επιτροπής • Το Ν/Σ ορίζει νέο ελεγκτή πέραν των ορκωτών λογιστών:  Μια νέα ιδιωτική οργάνωση που ιδρύθηκε από διάφορους ιδιώτες  και την ΕΧΑΕ, που ξαναγίνεται εποπτική αρχή. • Άραγε η ΕΧΑΕ θα επωμιστεί το κόστος ή προτίθεται να το μετακυλήσει; Παναγιώτης Γ. Δράκος Ένωση Εισηγμένων Εταιρειών

10 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 9 Ανεφάρμοστες διαδικασίες για τις 180 μικρότερες εταιρείες • Η επιτροπή αμοιβών για τις μικρότερες θα είναι εντελώς προσχηματική. • Οι προβλέψεις για τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της εταιρείας δεν έχουν θέση στον αγώνα επιβίωσης που απαιτούν οι καιροί. • Το ίδιο ισχύει και με τις περιγραφές για την οργάνωση και τις αρμοδιότητες του εσωτερικού ελέγχου. • Όλα τα παραπάνω θα επιβαρύνουν κοστολογικά και τις μεγαλύτερες εταιρείες. Παναγιώτης Γ. Δράκος Ένωση Εισηγμένων Εταιρειών

11 Η ΩΡΑ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΗΤΗ ΧΡΕΟΣΑΕΠΣΧΕΣΗ 300200150% 300195154% 300190158% 300185162% 300180167% Η ΩΡΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΟΜΑΣΤΗ ΧΡΕΟΣΑΕΠΣΧΕΣΗ 300200150% 300205146% 300210143% 300215140% 300220136% ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 10 Παναγιώτης Γ. Δράκος Ένωση Εισηγμένων Εταιρειών Η ώρα του παρονομαστή

12 Κεφαλαιουχικές επιπτώσεις από την μη επιστροφή ΦΠΑ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΦΠΑ ΥΠΟΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΠΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΛΛΕΙΨΗ ΜΕ 30% ΦΟΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡΔΟΣ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΗΣ ΤΙΜΗΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 30%10.000.000690.000897.0008,97% 30%100.000.0006.900.0008.970.0008,97% 40%10.000.000920.0001.288.00012,88% 40%100.000.0009.200.00012.880.00012,88% 50%10.000.0001.150.0001.725.00017,25% 50%100.000.00011.500.00017.250.00017,25% 60%10.000.0001.380.0002.208.00022,08% 60%100.000.00013.800.00022.080.00022,08% ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 11 Παναγιώτης Γ. Δράκος Ένωση Εισηγμένων Εταιρειών

13 Η ώρα του παρονομαστή (κόστος ενέργειας) • Η φορολογία (ΕΦΚ) στα καύσιμα αποτελεί αντιαναπτυξιακό μοχλό. • Το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας είναι δυσμενέστατο για την ανταγωνιστικότητα. • Οι Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στην Ηλεκτρική Ενέργεια και στο Φυσικό Αέριο είναι 5-10 φορές υψηλότεροι στον ηλεκτρισμό και 10 φορές υψηλότεροι στο φυσικό αέριο από τα ελάχιστα επίπεδα που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Οδηγία, ενώ όλες σχεδόν οι χώρες έχουν μηχανισμούς απαλλαγής ή επιστροφής του φόρου στη βιομηχανία. • Το κόστος ενέργειας θα μειωνόταν 5-7% για την βιομηχανία με εφαρμογή στα ελάχιστα επίπεδα της Ευρωπαϊκής Οδηγίας, με «απώλεια» εσόδου για το κράτος 110 εκατ. ευρώ περίπου. • Οι επιδοτήσεις των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) είναι υπερβολικές. Η επένδυση στα ΑΠΕ δεν είναι αυτοσκοπός, και όπως εφαρμόζεται σήμερα οδηγεί στην αποβιομηχάνιση της χώρας! ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 12 Παναγιώτης Γ. Δράκος Ένωση Εισηγμένων Εταιρειών

14 Μελέτη του ΙΟΒΕ για την ΔΕΠΑ σχετικά με την επιβολή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) στο Φυσικό Αέριο (Φ.Α.), Δεκέμβριος 2011 Παραδοχές: • Ο Ε.Φ.Κ. ξεπερνά στο δεκαπλάσιο το ελάχιστο της Ευρωπαϊκής Οδηγίας. • Τα αποτελέσματα προκύπτουν αποκλειστικά από τον Ε.Φ.Κ. που καταναλώνεται για ηλεκτροπαραγωγή. • Δεν εξετάζονται οι επιπτώσεις της κατανάλωσης Φ.Α. από βιομηχανίες. • Ο Ε.Φ.Κ. αυξάνεται κατά 15% από 1/9/2011. • Επιβάλλεται Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης 4,5€/MWh στο Φυσικό Αέριο. ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 13 Παναγιώτης Γ. Δράκος Ένωση Εισηγμένων Εταιρειών

15 Συμπεράσματα μελέτης ΙΟΒΕ 1.Το Δημόσιο θα εισπράξει έσοδα 200 εκ. ευρώ ανά έτος περίπου. 2.Οι καταναλωτές ενέργειας θα επιβαρυνθούν όμως με 652 εκ. ευρώ, λόγω αύξησης των οριακών τιμών του συστήματος (windfall profits) για εισαγωγές ηλεκτρισμού καθώς και λιγνιτική και υδροηλεκτρική παραγωγή. 3.Το Α.Ε.Π. θα μειωθεί κατά 3 δισ. ευρώ. 4.Θα χαθούν 47.000 θέσεις εργασίας. 5.Η εγχώρια κατανάλωση θα μειωθεί κατά 1,3 δισ. ευρώ (0,7%). 6.Οι εγχώριες πωλήσεις της Μεταλλουργίας θα μειωθούν κατά 120 εκ. ευρώ (ο κλάδος που θα πληγεί περισσότερο από όλους). 7.Οι εξαγωγές θα μειωθούν κατά 300 εκ. ευρώ (0,9%). 8.Οι εξαγωγές της μεταλλουργίας θα μειωθούν κατά 150 εκ. ευρώ (μετά την κατάρρευση της εσωτερικής αγοράς θα ακολουθήσει και η κατάρρευση των εξαγωγών). ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 14 Παναγιώτης Γ. Δράκος Ένωση Εισηγμένων Εταιρειών

16 Η ώρα του παρονομαστή (φόροι και επενδύσεις) • Ο φόρος υπεραξίας να καταργηθεί οριστικά. Αντ’ αυτού ενεργοποιείται, μόνο που οι ξένοι δεν θα πληρώνουν ούτε αυτόν, ούτε αυτόν των μερισμάτων… • Ο φόρος επί των συναλλαγών να καταργηθεί. Απέδωσε μόνο 69 εκ. ευρώ το 2009, 47 εκ. ευρώ το 2010, 33 εκ. ευρώ το 2011 και 12 εκ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2012(!), ενώ προξενεί πολλαπλάσια ζημιά. • Φόρος εισοδήματος στα μερίσματα στο όνομα της εταιρείας με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης για τον μέτοχο, η αντίθετη θέση της τρόικα μπορεί να συμφέρει τους ξένους, δεν συμφέρει όμως την Ελλάδα. • Αδρανείς επενδύσεις: πρέπει τάχιστα να επανεξεταστούν όλες οι περιπτώσεις. • Διόρθωση ημαρτημένων: πρέπει να ενεργοποιηθούν οι συγχωνεύσεις κι οι λιμνάζουσες πάγιες επενδύσεις (αεροπορικές εταιρείες, ναυπηγεία κλπ.) ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 15 Παναγιώτης Γ. Δράκος Ένωση Εισηγμένων Εταιρειών

17 Η ώρα του παρονομαστή (παραλειπόμενα και επιλεγόμενα)  Τα διαρθρωτικά μέτρα που προτείνει η τρόικα, τα προαπαιτούμενα, έπρεπε να τα είχαμε κάνει μόνοι μας προ πολλού.  Πρέπει να πατάξουμε όλες τις αντιπαραγωγικές προτάσεις από όπου και αν έρχονται. Όχι μόνο όσους ζητούν επέκταση του αγγελιόσημου π.χ. αντί για κατάργηση του, αλλά και όσους τείνουν ευήκοον ους, ακόμα και αν είναι υπουργοί!  Πρέπει να μας προβληματίσει η έξοδος μικρών και μεγάλων εταιρειών από την Ελλάδα. Αυτές δεν περιμένουν ούτε τις ΑΚΕΣ ή τις ΕΚΕΣ ή ακόμα και τις μετατροπές στις ΑΕΕΧ για να μην φύγουν… Γιατί φεύγουν;  Αν θέλουμε να εξελιχθεί ο τόπος, πρέπει όλοι να μείνουμε εδώ και να δώσουμε την μάχη για την Ελλάδα! Σας ευχαριστώ θερμά. ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 16 Παναγιώτης Γ. Δράκος Ένωση Εισηγμένων Εταιρειών

18 Συνέδριο «Ελληνική κεφαλαιαγορά: οι προκλήσεις της κρίσης» 30 Νοεμβρίου 2012 «Οι πρόσφατες νομοθετικές προτάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς» Παναγιώτης Δράκος Πρόεδρος Ένωσης Εισηγμένων Εταιρειών


Κατέβασμα ppt "Συνέδριο «Ελληνική κεφαλαιαγορά: οι προκλήσεις της κρίσης» 30 Νοεμβρίου 2012 «Οι πρόσφατες νομοθετικές προτάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς» Παναγιώτης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google