Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

παρουσιαση οικονομικων υπηρεσιων – πρακτικεσ πληροφοριεσ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "παρουσιαση οικονομικων υπηρεσιων – πρακτικεσ πληροφοριεσ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 παρουσιαση οικονομικων υπηρεσιων – πρακτικεσ πληροφοριεσ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ – Οικονομικές Υπηρεσίες

2 ΣΤΕΓΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
3ος Όροφος Κτήριο Συμβουλίου Συγκλήτου Αναστάσιος Γ. Λεβέντη Πανεπιστημιούπολη

3 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Το Πανεπιστημίου Κύπρου ετοιμάζει και υποβάλλει για έγκριση στη Βουλή των Αντιπροσώπων ετήσιο Προϋπολογισμό Οι δαπάνες του Πανεπιστημίου καλύπτονται κατά κύριο λόγο από Κρατική Χορηγία που παραχωρείται από την Κυπριακή Δημοκρατία Ο προϋπολογισμός υλοποιείται στα πλαίσια των Νόμων, Κανόνων, Κανονισμών και Εγκυκλίων που διέπουν τη λειτουργία του Πανεπιστημίου Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ελέγχεται ετήσια από την Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας

4 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ
Οικονομικές Υπηρεσίες

5 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΟΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ OΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΠΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΟΕΔ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΘΕΕ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΧΟΛΩΝ ΤΟΠΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Προϋπολογισμός Πανεπιστημίου ΠΚ Αποζημιώσεις εξόδων
Αποζημιώσεις ταξιδιών Πληροφορίες Γραφείου Πληρωμών Καταβολή μισθοδοσίας Πληροφορίες Γραφείου Μισθοδοσίας Κονδύλια Έρευνας Ερευνητικές Δραστηριότητες (Άρθρο 311) Εναρκτήρια Χρηματοδότηση Εσωτερικά Ερευνητικά Προγράμματα Εξωτερικά Ερευνητικά Προγράμματα Οικονομική Διαχείριση Συμβολαίων για παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Καταγραφή Περιουσιακών στοιχείων

7 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΚ
≤ 18 Νοεμβρίου Κατάθεση Εισηγητικής Έκθεσης από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού στο Υπουργικό Συμβούλιο ≤ 23 Νοεμβρίου Έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο ≤ 24 Νοεμβρίου Κατάθεση Πρότασης Νόμου στη Βουλή ≤ 20 Δεκεμβρίου Επεξεργασία από Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας ≤ 22 Δεκεμβρίου Ψήφιση Νομοσχεδίου από την Ολομέλεια της Βουλής ≤ 28 Δεκεμβρίου Επικύρωση του Περί Προϋπολογισμού του Π.Κ. Νόμου από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας ≤ 30 Δεκεμβρίου Δημοσίευση του Περί Προϋπολογισμού του Π.Κ. Νόμου στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας Εξωτερικά

8 Κατανομή Προϋπολογισμού Π.Κ.
Ενημέρωση των αρμόδιων Επιτροπών/ Υπηρεσιών που ετοιμάζουν εισηγήσεις κατανομής, για έναρξη προεργασιών κατανομής. [Άμεσα Εμπλεκόμενοι: Αρμόδιες Επιτροπές/ Υπηρεσίες] Επιτροπή Οικονομικών και Προσωπικού: Ειδική Συνεδρία για: (α) την επιβεβαίωση των προνοιών που υποδείχθηκαν σε Επιτροπές/ Υπηρεσίες και οι οποίες χειρίζονται πρόνοιες άρθρων από κοινού (β) την ετοιμασία εισήγησης κατανομής των άρθρων που κατανέμονται σε επίπεδο οργανωτικών μονάδων και εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της και (γ) την επιβεβαίωση ότι οι υπόλοιπες Επιτροπές/ Υπηρεσίες οι οποίες έχουν ετοιμάσει εισηγήσεις κατανομής έχουν παραμείνει εντός των πλαισίων που ορίζει η πρόνοια των άρθρων. Σύγκλητος: Ειδική Συνεδρία για μελέτη και έγκριση των εισηγήσεων κατανομής του Προϋπολογισμού Ενημέρωση των Οργανωτικών Μονάδων για τις αποφάσεις Κατανομής του Προϋπολογισμού. Συμβούλιο: Ενημέρωση για την κατανομή του Προϋπολογισμού του Π.Κ.

9 Ανακατανομή Προϋπολογισμού Π.Κ.
Συγκέντρωση και κωδικοποίηση διαθέσιμων πιστώσεων που αναμένονται να προκύψουν εντός του έτους. [Άμεσα Εμπλεκόμενοι: Οργανωτικές Οντότητες] Συγκέντρωση και κωδικοποίηση πρόσθετων αιτημάτων που υπάρχουν για την κάλυψη αναγκών του έτους: Επιτροπή Οικονομικών και Προσωπικού: Μελέτη των πληροφοριών που συγκεντρώνονται για την ετοιμασία σχετικής εισήγησης. Σύγκλητος: Μελετά την εισήγηση της Επιτροπής Οικονομικών και Προσωπικού και εγκρίνει ανάλογα. Ενημέρωση Οργανωτικών Οντοτήτων και των Οικονομικών Υπηρεσιών.

10 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ Ετοιμασία Εντολής/Οδηγίας Πληρωμής
Έντυπο Αποζημίωσης Φιλοξενουμένων (όπου εφαρμόζεται) Έντυπο Τραπεζικών Στοιχείων (στην περίπτωση τραπεζικών μεταφορών) Έντυπο Βεβαίωσης Παροχής Υπηρεσιών από Φυσικά Πρόσωπα (όπου εφαρμόζεται) Υπογραφή Εξουσιοδοτημένου Ελέγχων Λειτουργού στην Εντολή/Οδηγία Πληρωμής και στο τιμολόγιο Άρθρο Χρέωσης να αναφέρεται στην Εντολή/Οδηγία Πληρωμής Πρωτότυπο τιμολόγιο (στο όνομα του ΠΚ, αναλυτική παρουσίαση του εξόδου, όνομα φυσικού προσώπου/οργανισμού που το έκδωσε, αρ. εγγραφής ΦΠΑ εκδότη, υπογραφή εκδότη) Για πληρωμές προς Φυσικά Πρόσωπα να αναγράφεται ο Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας στην Εντολή/Οδηγία Πληρωμής Εντολή/Οδηγία Πληρωμής να αναφέρει τα σωστά στοιχεία του τιμολογίου (αρ. τιμολογίου, ημερ. τιμολογίου, ποσό) Για αποζημίωση Εξόδων Φιλοξενίας - (π.χ. γεύμα ή δείπνο) να αναγράφονται τα άτομα που παρακάθισαν στο γεύμα, με υπόδειξη κατά πόσο είναι μέλη του προσωπικού του ΠΚ (ΠΚ) ή Ξένοι (Ξ) Για αιτήματα αποζημίωσης για αγορά βιβλίων, να επισυνάπτεται η απόδειξη παραλαβής των βιβλίων/τιμολόγιο (όχι μόνο η παραγγελία) Επισύναψη εγκρίσεων από αρμόδια σώματα (όπου εφαρμόζεται) – Τομέα Συμβάσεων, Επιτροπή Έρευνας, Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων, ΔΔΟ, Πρυτανικό Συμβούλιο, Σύγκλητος, Συμβούλιο

11 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΑΞΙΔΙΩΝ Εντολή/Οδηγία Πληρωμής
Έντυπο Υποβολής Εξόδων Εξωτερικού, με συμπληρωμένη την Υπεύθυνη Δήλωση Έντυπο Προκαταβολής (για προκαταβολές ταξιδιών) Υπογραφή Εξουσιοδοτημένου Ελέγχων Λειτουργού στην Εντολή/Οδηγία Πληρωμής και στο τιμολόγιο Άρθρο Χρέωσης να αναφέρεται στην Εντολή/Οδηγία Πληρωμής Για πληρωμές προς Φυσικά Πρόσωπα να αναγράφεται ο Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας στην Εντολή/Οδηγία Πληρωμής Boarding –cards (εάν δεν υπάρχουν, γραπτή βεβαίωση πραγματοποίησης της αποστολής) Πρωτότυπη απόδειξη πληρωμής/τιμολόγιο (για διαμονή σε ξενοδοχείο) και πρωτότυπη απόδειξη πληρωμής πρακτορείου ή τιμολόγιο και copy voucher του πρακτορείου (στην περίπτωση κράτησης μέσω πρακτορείου) Πλήρες αντίγραφο ελεγμένου Εντάλματος Πληρωμής αερ. εισιτηρίου, τελών εγγραφής και προκαταβολής (για εκκαθαρίσεις ταξιδιών) Για συμμετοχή σε συνέδρια, εφόσον καλύπτονται τα τέλη εγγραφής, πρέπει στην επιστροφή να επισυνάπτεται η απόδειξη πληρωμής τελών εγγραφής και το αντίγραφο Πιστοποιητικό Παρακολούθησης (όπου υπάρχει)

12 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Βίκυ Χατζηλοίζου Κλεάνθης Παπούτσας Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής Σοφία Κοντού Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών Κατερίνα Κωνσταντίνου Τασούλα Μικέλλη Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Έλενα Καρσουμά Μάρω Πάρη Πολυτεχνική Σχολή Έλενα Λαζαρίδου Εμανουέλλα Ανδρέου Δέσποινα Κωνσταντίνου Φιλοσοφική Σχολή

13 ΕΝΤΥΠΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
Εντολή/Οδηγία Πληρωμής (Έντυπο ΓΠ1) Έντυπο Προκαταβολής (Έντυπο ΓΠ2) Έντυπο Υποβολής Εξόδων Εξωτερικού (Έντυπο ΓΠ3) Έντυπο Αποζημίωσης Φιλοξενουμένων (Έντυπο ΓΠ4) Έντυπο Βεβαίωσης Παροχής Υπηρεσιών (Έντυπο ΓΠ5) Κατάλογος Διασφάλισης Ορθότητας Αιτημάτων Πληρωμής

14 ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Κατάλογος στοιχείων (Checklist) που πρέπει να συνοδεύουν το έντυπο Γ.Μ.01 για καταχώρηση διορισμού Οργανικές Θέσεις: Επιστολή Εργοδότησης και Αποδοχής Συμβασιούχες Θέσεις: Χαρτοσημασμένη Σύμβαση Απασχόλησης Έντυπο Εγγραφής Μισθωτού στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις σε περίπτωση που δεν κατέχει Α.Κ.Α. (Υ.Κ.Α. 1‐008) Έντυπο Εγγραφής Νέου Φορολογούμενου σε περίπτωση που δεν κατέχει Α.Φ.Τ. (Ε.Πρ.163) Ερωτηματολόγιο (Φόρου Εισοδήματος) σε περίπτωση εγγραφής νέου φορολογούμενου Δήλωση για Διεκδίκηση Φορολογικών Εκπτώσεων για το έτος ……. (Ε.Πρ.59) Έντυπο για Έμβασμα Μισθού σε προσωπικό τραπεζικό λογαριασμό

15 ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Επικοινωνία:              Γραφείο Μισθοδοσίας Τομέας Οικονομικής Διαχείρισης Προϋπολογισμού Οικονομικές Υπηρεσίες Κτήριο Συμβουλίου-Συγκλήτου «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης» 3ος Όροφος Γραφεία 306, 314 και 315 Φαξ:  /66

16 ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Ερευνητικές Δραστηριότητες (Άρθρο 311)
Εναρκτήρια Χρηματοδότηση Εσωτερικά Ερευνητικά Προγράμματα Εξωτερικά Ερευνητικά Προγράμματα

17 ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Ερευνητικές Δραστηριότητες (Άρθρο 311)
Ετήσια Κατανομή ποσού από Επιτροπή Έρευνας Δαπάνες πραγματοποιούνται στα πλαίσια του επεξηγηματικού μνημονίου του Προϋπολογισμού του έτους Κυρίως αφορούν δαπάνες μετάβασης στο εξωτερικό για σκοπούς συμμετοχής σε συνέδρια/σεμινάρια

18 ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Εναρκτήρια Χρηματοδότηση
Καταβάλλεται σε νέα μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού Απαιτείται έγκριση της Επιτροπής Έρευνας Το συνολικό αιτούμενο ποσό δεν μπορεί να υπερβαίνει τα €85.000 Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν κυρίως εξοπλισμό υποδομής/ερευνητικών εργαστηρίων και άλλες άμεσες λειτουργικές δαπάνες (π.χ. πρόσληψη προσωπικού για αξιοποίηση του εξοπλισμού) Η εγκεκριμένη χρηματοδότηση δύναται να δαπανηθεί σε διάρκεια 2 ετών

19 ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Εσωτερικά Ερευνητικά Προγράμματα
Κατά καιρούς, η Επιτροπή Έρευνας προκηρύσσει διαγωνισμούς για την παραχώρηση χρηματοδότησης για Ερευνητικά Προγράμματα Αυτή η χρηματοδότηση καταβάλλεται από τον κρατικό Προϋπολογισμό, μέσω του Πανεπιστημίου Κύπρου Απαιτείται υποβολή αίτησης προς την Επιτροπή Έρευνας Η αίτηση αξιολογείται από εξωτερικούς κριτές

20 ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Εξωτερικά Ερευνητικά Προγράμματα
Ερευνητικά Προγράμματα τα οποία χρηματοδοτούνται από εξωτερικούς φορείς (π.χ. ΙΠΕ, Ευρωπαϊκή Ένωση) Οι Οικονομικές Υπηρεσίες εμπλέκονται κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων, μέσω καταβολής των σχετικών δαπανών, τήρηση καταστάσεων των εσόδων και εξόδων του προγράμματος, και ετοιμασίας και συνυπογραφής του Οικονομικού Απολογισμού Η οικονομική διαχείριση των Εξωτερικών Προγραμμάτων υλοποιείται από τον Τομέα Οικονομικής Διαχείρισης Ερευνητικών Προγραμμάτων, των Οικονομικών Υπηρεσιών

21 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Ενημέρωση ΟΥ για την έγκριση της πρότασης Ερευνητικού Προγράμματος. Εάν απαιτείται συγχρηματοδότηση αυτή θα πρέπει να εξασφαλίζεται έγκαιρα από τον ΥΕ μέσω της Επιτροπής Έρευνας.  Παραλαβή ολοκληρωμένου αντίγραφου υπογεγραμμένου συμβολαίου Εξωτερικού Ερευνητικού Προγράμματος από την ΥΕΔΣ. Άνοιγμα λογιστικού κωδικού και ετοιμασία κατάστασης Εσόδων – Εξόδων του προγράμματος η οποία στέλνεται στο Τμήμα για άνοιγμα μερίδας στο ηλεκτρονικό σύστημα οικονομικής διαχείρισης. Ενημέρωση Υπεύθυνου Ερευνητή (ΥΕ) για τη δημιουργία του Λογιστικού κωδικού. Έναρξη πληρωμών βάση οδηγιών του Υπεύθυνου Ερευνητή, καταχώρηση εισπράξεων και ετοιμασία Ενδιάμεσων και Τελικών Εκθέσεων. Δύο (2) εβδομάδες πριν τη λήξη της χρονικής περιόδου που καλύπτει η Ενδιάμεση ή Τελική Έκθεση, αποστέλλεται στον ΥΕ προσχέδια Κατάσταση Εσόδων- Εξόδων για την περίοδο που καλύπτει η έκθεση. Εντός της πρώτης εβδομάδας μετά τη λήξη της περιόδου ετοιμάζεται προσχέδια Έκθεση η οποία αποστέλλεται στον ΥΕ για να ενημερωθεί για το ύψος των δαπανών. Κατά την υποβολή της Έκθεσης όλες οι δαπάνες θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του Έργου και να έχουν πληρωθεί το αργότερο μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης, και να έχουν καταχωρηθεί στα λογιστικά αρχεία. Για το λόγο αυτό όλες οι Εντολές/Οδηγίες πληρωμής θα πρέπει να αποστέλλονται το αργότερο 21 ημέρες πριν την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης στο Χρηματοδότη. Αφού εγκριθεί η Έκθεση από τον ΥΕ προωθείται για υπογραφή στην Συντονίστρια του ΤΟΔΕΠ. Αποστέλλονται 4 υπογεγραμμένα αντίγραφα τα οποία συνυπογράφονται από τον ΥΕ και αποστέλλονται 2 στο χρηματοδότη και 1 πίσω στις ΟΥ. Σημειώνεται ότι η παράδοση της Έκθεσης στο χρηματοδότη δύναται να γίνει εντός 45 ημερών για Ευρωπαϊκά Προγράμματα ή 2 μήνες για Προγράμματα ΙΠΕ μετά τη λήξη της περιόδου του κάθε Ερευνητικού Προγράμματος. Με την ολοκλήρωση της ενδιάμεσης ή τελικής αξιολόγησης ο χρηματοδότης αποστέλλει την έκθεση στον ΥΕ ο οποίος θα πρέπει με τη σειρά του να την προωθήσει στις ΟΥ. Με την παραλαβή της τελικής αξιολόγησης και της τελικής δόσης, το πρόγραμμα πρέπει να παρουσιάζει μηδενικό υπόλοιπο.

22 ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Η οικονομική διαχείριση των συμβολαίων παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών υλοποιείται από τον Τομέα Οικονομικού Προγραμματισμού. Τηρείται Κατάσταση Εσόδων Εξόδων , όπου περιλαμβάνονται και τα γενικά στοιχεία της κάθε Συμβουλευτικής Υπηρεσίας/Ακαδ. Δραστηριότητας, καθώς επίσης και ο σχετικός Προϋπολογισμός, όπου εφαρμόζεται.    Στις περιπτώσεις όπου Ακαδημαϊκοί του ΠΚ, συμμετέχουν σε Δημόσιους Διαγωνισμούς για σκοπούς παροχής Υπηρεσιών σε τρίτους φορείς, γίνονται όλες οι απαιτούμενες ενέργειες από τον Τομέα Οικονομικού Προγραμματισμού, ούτως ώστε να εκδοθούν οι σχετικές Εγγυητικές Επιστολές από την Τράπεζα.

23 Καταγραφή Περιουσιακών στοιχείων
Σύμφωνα με τη Νομοθεσία το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει υποχρέωση να τηρεί Μητρώο Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων, την ευθύνη του οποίου έχουν οι Οικονομικές Υπηρεσίες. Γενικός Κανονισμός Το κόστος ενός στοιχείου υλικών πάγιων στοιχείων ενεργητικού πρέπει να αναγνωρίζεται ως στοιχείο ενεργητικού μόνον όταν: (α) αναμένονται πιθανά μελλοντικά οικονομικά οφέλη από τη χρήση του (για πέραν της μίας περιόδου), και (β) το κόστος του στοιχείου μπορεί να επιμετρηθεί με αξιοπιστία.

24 Καταγραφή Περιουσιακών στοιχείων
Η καταγραφή των πάγιων περιουσιακών στοιχείων γίνεται σύμφωνα με τις πρόνοιες της εγκυκλίου του ΔΔΟ «Ε.Δ ΥΠ’ ΑΡ 121/2012». Σε περίπτωση αγοράς καινούργιου εξοπλισμού, στο αίτημα προς τις ΟΥ για πληρωμή, θα πρέπει απαραιτήτως να αναγράφεται ο Αριθμός του περιουσιακού στοιχείου (σχετικό παράδειγμα, Παράρτημα Ι). Σε περίπτωση μετακίνησης υφιστάμενου εξοπλισμού, ο οποίος έχει καταγραφεί και στον οποίο έχει επικολληθεί η σχετική ετικέτα με τον αριθμό περιουσιακού στοιχείου (Bar Code), παρακαλώ όπως ενημερώνετε γραπτώς τον κ. Γιώργο Νικολάου, Επιθεωρητή Αγορών στις Οικονομικές Υπηρεσίες, για να προβεί στις απαραίτητες διορθώσεις.

25 Περιουσιακά στοιχεία τα οποία βρίσκονται σε κοινόχρηστους χώρους
H χρέωση του εν λόγω εξοπλισμού (ειδικότερα του κινητού εξοπλισμού), δύναται να γίνεται σε Διοικητικό Προσωπικό (π.χ. Λειτουργοί, Τεχνικοί, Ανώτεροι Λειτουργοί), το οποίο στεγάζεται στο συγκεκριμένο ή παραπλήσιο χώρο, και υπάγεται στη Σχολή/Τμήμα/Διοικητική Υπηρεσία στην οποία ανήκει ο εξοπλισμός. Σκοπός της χρέωσης είναι η καλύτερη διαχείριση του εξοπλισμού και η αναφορά τυχόν απώλειας ή καταστροφής του στον Τομέα Ασφάλειας και Υγείας.

26 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ
και το όνομα αυτής: ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ


Κατέβασμα ppt "παρουσιαση οικονομικων υπηρεσιων – πρακτικεσ πληροφοριεσ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google