Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Πανευρωπαϊκή έρευνα γνώμης σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία στο χώρο εργασίας Αποτελέσματα σε ολόκληρη την Ευρώπη και την Ελλάδα - Μάιος 2013 Αντιπροσωπευτικά.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Πανευρωπαϊκή έρευνα γνώμης σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία στο χώρο εργασίας Αποτελέσματα σε ολόκληρη την Ευρώπη και την Ελλάδα - Μάιος 2013 Αντιπροσωπευτικά."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Πανευρωπαϊκή έρευνα γνώμης σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία στο χώρο εργασίας Αποτελέσματα σε ολόκληρη την Ευρώπη και την Ελλάδα - Μάιος 2013 Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα σε 31 συμμετέχουσες Ευρωπαϊκές χώρες για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) Η ασφάλεια και η υγεία στους χώρους εργασίας μας αφορά όλους. Οφέλη για εσένα προσωπικά. Οφέλη για τις επιχειρήσεις.

2 2 http://osha.europa.eu Σχεδιασμός έρευνας γνώμης Καθολικό: Εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης, μερικής απασχόλησης και αυτοαπασχολούμενοι ηλικίας 18 ετών και άνω με συνήθη χώρα διαμονής και στην αντίστοιχη γλώσσα Δείγμα: Αντιπροσωπευτικό δείγμα σε κάθε μία από τις 31 συμμετέχουσες Ευρωπαϊκές χώρες Στάθμιση: Τα δεδομένα έχουν σταθμιστεί ώστε να αντικατοπτρίζουν τον ενεργό πληθυσμό ανάλογα με την ηλικία, το φύλο και την περιοχή. Όπου παρουσιάζονται δεδομένα από διάφορες χώρες, τα δεδομένα αυτά έχουν σταθμιστεί ώστε να αντικατοπτρίζουν το μέγεθος του πληθυσμού της κάθε χώρας Μέθοδος συλλογής δεδομένων: Τηλεφωνικές συνεντεύξεις με την βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή (CATI) σε 26 χώρες. Στην Βουλγαρία, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Μάλτα, τη Ρουμανία και τη Σλοβακία οι συνεντεύξεις έγιναν πρόσωπο με πρόσωπο Μέγεθος δείγματος: 16.622 συνεντεύξεις σε ολόκληρη την Ευρώπη (περίπου 500 ανά χώρα εκτός από το Λιχτενστάιν όπου διεξήχθησαν 200 συνεντεύξεις) Μέγεθος δείγματος (Ελλάδα): 506 συνεντεύξεις Περίοδος εργασίας πεδίου (Ελλάδα): 3-19 Δεκεμβρίου 2012 Ερμηνεία δεδομένων: Όπου τα ποσοστά δεν συμπληρώνουν αθροιζόμενα το 100%, ή σε συγκεντρωτικά αποτελέσματα (π.χ. «πολύ πιθανό» συν «αρκετά πιθανό»), αυτό μπορεί να οφείλεται σε στρογγυλοποιήσεις του υπολογιστή

3 3 http://osha.europa.eu Μεγέθη δείγματος Μεγέθη δείγματος που περιλαμβάνονται στην παρούσα έκθεση Συνολικός αριθμός εργαζομένων ηλικίας 18 ετών και άνω 506 0-9 άλλοι εργαζόμενοι στο χώρο εργασίας 260 Άντρας 278 10-49 άλλοι εργαζόμενοι στο χώρο εργασίας 161 Γυναίκα 228 50 και άνω άλλοι εργαζόμενοι στο χώρο εργασίας 82 Ηλικίας 18-34 ετών 192 Ηλικίας 35-54 ετών 260 Πλήρης απασχόληση 283 Ηλικίας 55 ετών και άνω 54 Μερική απασχόληση 54 Οι εργαζόμενοι δεν γνωρίζουν τα προγράμματα/διαδικασίες που υπάρχουν στο χώρο εργασίας τους για να παρέχουν βοήθεια σε εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας 478 Περιθώριο σφάλματος (λόγω του ότι ερωτήθηκε δείγμα των εργαζομένων) Συνολικό δείγμα ±0,5 έως 0,8 ποσοστιαίες μονάδες (σε ολόκληρη την Ευρώπη) ±2,6 έως 4,4 ποσοστιαίες μονάδες (εθνικό δείγμα) Μεταξύ υποομάδων π.χ. Άντρας / Γυναίκα ±5,3 έως 8,8 ποσοστιαίες μονάδες Πλήρης απασχόληση / Μερική απασχόληση ±8,8 έως 14,7 ποσοστιαίες μονάδες

4 4 http://osha.europa.eu Επισκόπηση ερωτηματολογίου - 1 Πόσο πιθανό θεωρείτε ότι είναι το 2020, να υπάρχει μεγαλύτερο ποσοστό ατόμων άνω των 60 ετών που θα εργάζονται στον χώρο εργασίας σας; Στις παρακάτω ερωτήσεις χρησιμοποιείται ο όρος «μεγάλης ηλικίας εργαζόμενοι». Με τον όρο «μεγάλης ηλικίας εργαζόμενοι», εννοούμε τους εργαζόμενους άνω των 60 ετών Θεωρείτε γενικά ότι οι μεγάλης ηλικίας εργαζόμενοι τείνουν να... από ότι οι άλλοι εργαζόμενοι; Θεωρείτε ότι θα πρέπει να υιοθετηθούν προγράμματα ή διαδικασίες στον χώρο εργασίας σας ώστε να γίνει ευκολότερο για τους εργαζόμενους να συνεχίσουν να εργάζονται έως ή και μετά την ηλικία συνταξιοδότησής τους εάν το επιθυμούν; Παρακαλώ πείτε μου εάν έχετε ήδη τέτοια προγράμματα ή διαδικασίες στον χώρο εργασίας σας. (Πολύ πιθανό | Μάλλον πιθανό | Μάλλον απίθανο | Πολύ απίθανο | Δεν γνωρίζω | Δεν υπάρχουν άτομα άνω των 60 ετών στο χώρο εργασίας τώρα και δεν αναμένεται να υπάρχουν το 2020 ) (Ναι | Όχι | Δεν υπάρχει διαφορά | Δεν γνωρίζω) A. Παίρνουν περισσότερες άδειες λόγω ασθενείας B. Έχουν περισσότερα ατυχήματα στο χώρο εργασίας C. Είναι λιγότερο παραγωγικοί στη δουλειά D. Προσαρμόζονται δυσκολότερα σε αλλαγές στην εργασία E. Υποφέρουν περισσότερο από εργασιακό άγχος (Ναι | Όχι | Υπάρχουν ήδη σχετικά προγράμματα και διαδικασίες στον χώρο εργασίας σας | Δεν γνωρίζω)

5 5 http://osha.europa.eu Επισκόπηση ερωτηματολογίου - 2 Θεωρείτε ότι κάποιες από τις παρακάτω είναι οι πιο κοινές αιτίες πρόκλησης εργασιακού άγχους, και αν ναι, ποιες; Τώρα μερικές ερωτήσεις για όλους τους εργαζόμενους ανεξαρτήτως ηλικίας. Πόσο συνηθισμένες, εάν υπάρχουν, είναι οι περιπτώσεις εργασιακού άγχους στον χώρο εργασίας σας Πόσο καλός θεωρείτε ότι είναι ο έλεγχος του εργασιακού άγχους στον χώρο εργασίας σας A. Ώρες εργασίας ή φόρτος εργασίας B. Περιορισμένη δυνατότητα να διαχειρίζεται ο ίδιος τη δουλειά του C. Έλλειψη σαφήνειας όσον αφορά τους ρόλους και τις ευθύνες D. Ο εργαζόμενος υπόκειται σε απαράδεκτες συμπεριφορές όπως εκφοβισμό ή παρενόχληση E. Αναδιοργάνωση εργασίας ή εργασιακή ανασφάλεια F. Έλλειψη υποστήριξης από συναδέλφους ή προϊσταμένους όσον αφορά στην εκπλήρωση του ρόλου του εργαζόμενου (Πολύ συνηθισμένες | Μάλλον συνηθισμένες | Μάλλον ασυνήθιστες | Πολύ ασυνήθιστες | Δεν υπάρχουν περιπτώσεις εργασιακού άγχους | Δεν γνωρίζω) (Πολύ καλός | Μάλλον καλός | Όχι και πολύ καλός | Καθόλου καλός | Δεν γνωρίζω)

6 6 http://osha.europa.eu Click to add text here Ονομασίες χωρών με δύο γράμματα που χρησιμοποιούνται στα διαγράμματα ΓράμματαΧώραΓράμματαΧώραΓράμματαΧώρα ATΑυστρίαFIΦινλανδίαNLΟλλανδία BEΒέλγιοFRΓαλλίαNOΝορβηγία BGΒουλγαρίαHUΟυγγαρίαPLΠολωνία CHΕλβετίαIEΙρλανδίαPTΠορτογαλία CYΚύπροςISΙσλανδίαROΡουμανία CZΤσεχική Δημοκρατία ITΙταλίαSEΣουηδία DEΓερμανίαLIΛιχτενστάινSIΣλοβενία DKΔανίαLTΛιθουανίαSKΣλοβακία EEΕσθονίαLUΛουξεμβούργοUKΗνωμένο Βασίλειο ELΕλλάδαLVΛετονίαALLΌλες οι χώρες ESΙσπανίαMTΜάλτα

7 7 http://osha.europa.eu Click to add text here Ομάδες χωρών που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα έκθεση ΟμάδαΧώρες EE27Οι 27 χώρες που επί του παρόντος αποτελούν την Ευρωπαϊκή Ένωση EE15Οι 15 χώρες που αποτελούσαν την Ευρωπαϊκή Ένωση έως την 1η Μαΐου 2004 Αυστρία, Βέλγιο, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ισπανία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο NKM12Οι 12 χώρες που εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004 και το 2007 Βουλγαρία, Τσεχική Δημοκρατία, Κύπρος, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία ΕΖΕΣΝορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Ελβετία

8 Πανευρωπαϊκή έρευνα γνώμης σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία στο χώρο εργασίας Αποτελέσματα σε ολόκληρη την Ευρώπη και την Ελλάδα - Μάιος 2013 Ποσοστό εργαζομένων άνω των 60 ετών το 2020 Η ασφάλεια και η υγεία στους χώρους εργασίας μας αφορά όλους. Οφέλη για εσένα προσωπικά. Οφέλη για τις επιχειρήσεις.

9 9 http://osha.europa.eu Καθολικό: Εργαζόμενοι ηλικίας 18 ετών και άνω Ποσοστό εργαζομένων άνω των 60 ετών το 2020 (Ελλάδα) Πόσο πιθανό θεωρείτε ότι είναι το 2020, να υπάρχει μεγαλύτερο ποσοστό ατόμων άνω των 60 ετών που θα εργάζονται στον χώρο εργασίας σας; (%) Πολύ πιθανό Μάλλον πιθανό Μάλλον απίθανο Πολύ απίθανο Δεν γνωρίζω Δεν υπάρχουν εργαζόμενοι άνω των 60 ετών τώρα και δεν αναμένεται να υπάρχουν το 2020

10 10 http://osha.europa.eu Σύνολο Άντρας Γυναίκα Ηλικίας 18-34 ετών Ηλικίας 35-54 ετών Ηλικίας 55 ετών και άνω Ποσοστό εργαζομένων άνω των 60 ετών το 2020 (Ελλάδα) Πόσο πιθανό θεωρείτε ότι είναι το 2020, να υπάρχει μεγαλύτερο ποσοστό ατόμων άνω των 60 ετών που θα εργάζονται στον χώρο εργασίας σας; (%) ΦΥΛΟ ΗΛΙΚΙΑ Διαφέρει από το 100% λόγω αποκλεισμού των επιλογών «Δεν γνωρίζω» και «Κανένας», Καθολικό: Εργαζόμενοι ηλικίας 18 ετών και άνω

11 11 http://osha.europa.eu Ποσοστό εργαζομένων άνω των 60 ετών το 2020 (Ελλάδα) Πόσο πιθανό θεωρείτε ότι είναι το 2020, να υπάρχει μεγαλύτερο ποσοστό ατόμων άνω των 60 ετών που θα εργάζονται στον χώρο εργασίας σας; (%) ΜΕΓΕΘΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΛΛΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ) ΏΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Διαφέρει από το 100% λόγω αποκλεισμού των επιλογών «Δεν γνωρίζω» και «Κανένας», Καθολικό: Εργαζόμενοι ηλικίας 18 ετών και άνω Σύνολο 0-9 10-49 50+ Πλήρης απασχόληση Μερική απασχόληση

12 12 http://osha.europa.eu Ποσοστό εργαζομένων άνω των 60 ετών το 2020 Διαφέρει από το 100% λόγω αποκλεισμού των επιλογών «Δεν γνωρίζω» και «Κανένας», Καθολικό: Εργαζόμενοι ηλικίας 18 ετών και άνω Πόσο πιθανό θεωρείτε ότι είναι το 2020, να υπάρχει μεγαλύτερο ποσοστό ατόμων άνω των 60 ετών που θα εργάζονται στον χώρο εργασίας σας; (%)

13 13 http://osha.europa.eu Ποσοστό εργαζομένων άνω των 60 ετών το 2020 Πόσο πιθανό θεωρείτε ότι είναι το 2020, να υπάρχει μεγαλύτερο ποσοστό ατόμων άνω των 60 ετών που θα εργάζονται στον χώρο εργασίας σας; (%) Διαφέρει από το 100% λόγω αποκλεισμού των επιλογών «Δεν γνωρίζω» και «Κανένας», Καθολικό: Εργαζόμενοι ηλικίας 18 ετών και άνω

14 Πανευρωπαϊκή έρευνα γνώμης σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία στο χώρο εργασίας Αποτελέσματα σε ολόκληρη την Ευρώπη και την Ελλάδα - Μάιος 2013 Αντιλήψεις εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας Η ασφάλεια και η υγεία στους χώρους εργασίας μας αφορά όλους. Οφέλη για εσένα προσωπικά. Οφέλη για τις επιχειρήσεις.

15 15 http://osha.europa.eu Αντιλήψεις εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας (Ελλάδα) Παίρνουν περισσότερες άδειες λόγω ασθενείας Έχουν περισσότερα ατυχήματα στο χώρο εργασίας Είναι λιγότερο παραγωγικοί στη δουλειά Προσαρμόζονται δυσκολότερα σε αλλαγές στην εργασία Υποφέρουν περισσότερο από εργασιακό άγχος Θεωρείτε γενικά ότι οι μεγάλης ηλικίας εργαζόμενοι τείνουν να... από ότι οι άλλοι εργαζόμενοι; (%) Καθολικό: Εργαζόμενοι ηλικίας 18 ετών και άνω

16 16 http://osha.europa.eu Σύνολο Άντρας Γυναίκα Ηλικίας 18-34 ετών Ηλικίας 35-54 ετών Ηλικίας 55 ετών και άνω Αντιλήψεις εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας - Προσαρμόζονται δυσκολότερα σε αλλαγές στην εργασία (Ελλάδα) Θεωρείτε γενικά ότι οι μεγάλης ηλικίας εργαζόμενοι τείνουν να Προσαρμόζονται δυσκολότερα σε αλλαγές στην εργασία από ότι οι άλλοι εργαζόμενοι; (%) ΦΥΛΟ ΗΛΙΚΙΑ Καθολικό: Εργαζόμενοι ηλικίας 18 ετών και άνω

17 17 http://osha.europa.eu Αντιλήψεις εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας - Προσαρμόζονται δυσκολότερα σε αλλαγές στην εργασία (Ελλάδα) Θεωρείτε γενικά ότι οι μεγάλης ηλικίας εργαζόμενοι τείνουν να Προσαρμόζονται δυσκολότερα σε αλλαγές στην εργασία από ότι οι άλλοι εργαζόμενοι; (%) ΜΕΓΕΘΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΛΛΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ) ΏΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Καθολικό: Εργαζόμενοι ηλικίας 18 ετών και άνω Σύνολο 0-9 10-49 50+ Πλήρης απασχόληση Μερική απασχόληση

18 18 http://osha.europa.eu Αντιλήψεις εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας - Προσαρμόζονται δυσκολότερα σε αλλαγές στην εργασία Θεωρείτε γενικά ότι οι μεγάλης ηλικίας εργαζόμενοι τείνουν να Προσαρμόζονται δυσκολότερα σε αλλαγές στην εργασία από ότι οι άλλοι εργαζόμενοι; (%) Καθολικό: Εργαζόμενοι ηλικίας 18 ετών και άνω

19 19 http://osha.europa.eu Αντιλήψεις εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας - Προσαρμόζονται δυσκολότερα σε αλλαγές στην εργασία Θεωρείτε γενικά ότι οι μεγάλης ηλικίας εργαζόμενοι τείνουν να Προσαρμόζονται δυσκολότερα σε αλλαγές στην εργασία από ότι οι άλλοι εργαζόμενοι; (%) Καθολικό: Εργαζόμενοι ηλικίας 18 ετών και άνω

20 20 http://osha.europa.eu Σύνολο Άντρας Γυναίκα Ηλικίας 18-34 ετών Ηλικίας 35-54 ετών Ηλικίας 55 ετών και άνω Αντιλήψεις εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας - Υποφέρουν περισσότερο από εργασιακό άγχος (Ελλάδα) Θεωρείτε γενικά ότι οι μεγάλης ηλικίας εργαζόμενοι τείνουν να Υποφέρουν περισσότερο από εργασιακό άγχος από ότι οι άλλοι εργαζόμενοι; (%) ΦΥΛΟ ΗΛΙΚΙΑ Καθολικό: Εργαζόμενοι ηλικίας 18 ετών και άνω

21 21 http://osha.europa.eu Αντιλήψεις εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας - Υποφέρουν περισσότερο από εργασιακό άγχος (Ελλάδα) Θεωρείτε γενικά ότι οι μεγάλης ηλικίας εργαζόμενοι τείνουν να Υποφέρουν περισσότερο από εργασιακό άγχος από ότι οι άλλοι εργαζόμενοι; (%) ΜΕΓΕΘΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΛΛΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ) ΏΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Καθολικό: Εργαζόμενοι ηλικίας 18 ετών και άνω Σύνολο 0-9 10-49 50+ Πλήρης απασχόληση Μερική απασχόληση

22 22 http://osha.europa.eu Αντιλήψεις εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας - Υποφέρουν περισσότερο από εργασιακό άγχος Θεωρείτε γενικά ότι οι μεγάλης ηλικίας εργαζόμενοι τείνουν να Υποφέρουν περισσότερο από εργασιακό άγχος από ότι οι άλλοι εργαζόμενοι; (%) Καθολικό: Εργαζόμενοι ηλικίας 18 ετών και άνω

23 23 http://osha.europa.eu Αντιλήψεις εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας - Υποφέρουν περισσότερο από εργασιακό άγχος Θεωρείτε γενικά ότι οι μεγάλης ηλικίας εργαζόμενοι τείνουν να Υποφέρουν περισσότερο από εργασιακό άγχος από ότι οι άλλοι εργαζόμενοι; (%) Καθολικό: Εργαζόμενοι ηλικίας 18 ετών και άνω

24 Πανευρωπαϊκή έρευνα γνώμης σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία στο χώρο εργασίας Αποτελέσματα σε ολόκληρη την Ευρώπη και την Ελλάδα - Μάιος 2013 Προγράμματα και διαδικασίες ώστε οι εργαζόμενοι να μπορούν να εργάζονται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα Η ασφάλεια και η υγεία στους χώρους εργασίας μας αφορά όλους. Οφέλη για εσένα προσωπικά. Οφέλη για τις επιχειρήσεις.

25 25 http://osha.europa.eu Προγράμματα και διαδικασίες ώστε οι εργαζόμενοι να μπορούν να εργάζονται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα Παρακαλώ αναφέρετε αν υπάρχουν ήδη προγράμματα ή διαδικασίες στο χώρο εργασίας σας ώστε να γίνει ευκολότερο για τους εργαζόμενους να συνεχίσουν να εργάζονται έως ή και μετά την ηλικία συνταξιοδότησής τους (%) Καθολικό: Εργαζόμενοι ηλικίας 18 ετών και άνω

26 26 http://osha.europa.eu Προγράμματα και διαδικασίες ώστε οι εργαζόμενοι να μπορούν να εργάζονται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα Παρακαλώ αναφέρετε αν υπάρχουν ήδη προγράμματα ή διαδικασίες στο χώρο εργασίας σας ώστε να γίνει ευκολότερο για τους εργαζόμενους να συνεχίσουν να εργάζονται έως ή και μετά την ηλικία συνταξιοδότησής τους (%) Καθολικό: Εργαζόμενοι ηλικίας 18 ετών και άνω

27 27 http://osha.europa.eu Προγράμματα και διαδικασίες ώστε οι εργαζόμενοι να μπορούν να εργάζονται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα (Ελλάδα) Θεωρείτε ότι θα πρέπει να υιοθετηθούν προγράμματα ή διαδικασίες στον χώρο εργασίας σας ώστε να γίνει ευκολότερο για τους εργαζόμενους να συνεχίσουν να εργάζονται έως ή και μετά την ηλικία συνταξιοδότησής τους εάν το επιθυμούν; (%) Αποκλείει την επιλογή «Δεν γνωρίζω» Καθολικό: Οι εργαζόμενοι δεν γνωρίζουν τα προγράμματα/διαδικασίες που υπάρχουν στο χώρο εργασίας τους

28 28 http://osha.europa.eu Σύνολο Άντρας Γυναίκα Ηλικίας 18-34 ετών Ηλικίας 35-54 ετών Ηλικίας 55 ετών και άνω Προγράμματα και διαδικασίες ώστε οι εργαζόμενοι να μπορούν να εργάζονται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα (Ελλάδα) Θεωρείτε ότι θα πρέπει να υιοθετηθούν προγράμματα ή διαδικασίες στον χώρο εργασίας σας ώστε να γίνει ευκολότερο για τους εργαζόμενους να συνεχίσουν να εργάζονται έως ή και μετά την ηλικία συνταξιοδότησής τους εάν το επιθυμούν; (%) ΦΥΛΟ ΗΛΙΚΙΑ Αποκλείει την επιλογή «Δεν γνωρίζω» Καθολικό: Οι εργαζόμενοι δεν γνωρίζουν τα προγράμματα/διαδικασίες που υπάρχουν στο χώρο εργασίας τους

29 29 http://osha.europa.eu Προγράμματα και διαδικασίες ώστε οι εργαζόμενοι να μπορούν να εργάζονται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα (Ελλάδα) Θεωρείτε ότι θα πρέπει να υιοθετηθούν προγράμματα ή διαδικασίες στον χώρο εργασίας σας ώστε να γίνει ευκολότερο για τους εργαζόμενους να συνεχίσουν να εργάζονται έως ή και μετά την ηλικία συνταξιοδότησής τους εάν το επιθυμούν; (%) ΜΕΓΕΘΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΛΛΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ) ΏΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αποκλείει την επιλογή «Δεν γνωρίζω» Καθολικό: Οι εργαζόμενοι δεν γνωρίζουν τα προγράμματα/διαδικασίες που υπάρχουν στο χώρο εργασίας τους Σύνολο 0-9 10-49 50+ Πλήρης απασχόληση Μερική απασχόληση

30 30 http://osha.europa.eu Προγράμματα και διαδικασίες ώστε οι εργαζόμενοι να μπορούν να εργάζονται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα Θεωρείτε ότι θα πρέπει να υιοθετηθούν προγράμματα ή διαδικασίες στον χώρο εργασίας σας ώστε να γίνει ευκολότερο για τους εργαζόμενους να συνεχίσουν να εργάζονται έως ή και μετά την ηλικία συνταξιοδότησής τους εάν το επιθυμούν; (%) Αποκλείει την επιλογή «Δεν γνωρίζω» Καθολικό: Οι εργαζόμενοι δεν γνωρίζουν τα προγράμματα/διαδικασίες που υπάρχουν στο χώρο εργασίας τους

31 31 http://osha.europa.eu Προγράμματα και διαδικασίες ώστε οι εργαζόμενοι να μπορούν να εργάζονται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα Θεωρείτε ότι θα πρέπει να υιοθετηθούν προγράμματα ή διαδικασίες στον χώρο εργασίας σας ώστε να γίνει ευκολότερο για τους εργαζόμενους να συνεχίσουν να εργάζονται έως ή και μετά την ηλικία συνταξιοδότησής τους εάν το επιθυμούν; (%) Αποκλείει την επιλογή «Δεν γνωρίζω» Καθολικό: Οι εργαζόμενοι δεν γνωρίζουν τα προγράμματα/διαδικασίες που υπάρχουν στο χώρο εργασίας τους

32 Πανευρωπαϊκή έρευνα γνώμης σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία στο χώρο εργασίας Αποτελέσματα σε ολόκληρη την Ευρώπη και την Ελλάδα - Μάιος 2013 Κοινές αιτίες πρόκλησης εργασιακού άγχους Η ασφάλεια και η υγεία στους χώρους εργασίας μας αφορά όλους. Οφέλη για εσένα προσωπικά. Οφέλη για τις επιχειρήσεις.

33 33 http://osha.europa.eu Κοινές αιτίες πρόκλησης εργασιακού άγχους (Ελλάδα) Θεωρείτε ότι κάποιες από τις παρακάτω είναι οι πιο κοινές αιτίες πρόκλησης εργασιακού άγχους, και αν ναι, ποιες; (%) Καθολικό: Εργαζόμενοι ηλικίας 18 ετών και άνω

34 34 http://osha.europa.eu Θεωρείτε ότι κάποιες από τις παρακάτω είναι οι πιο κοινές αιτίες πρόκλησης εργασιακού άγχους, και αν ναι, ποιες; (%) Κοινές αιτίες πρόκλησης εργασιακού άγχους - Αναδιοργάνωση εργασίας ή εργασιακή ανασφάλεια (Ελλάδα) ΦΥΛΟ Σύνολο Άντρας Γυναίκα Ηλικίας 18-34 ετών Ηλικίας 35-54 ετών Ηλικίας 55 ετών και άνω ΗΛΙΚΙΑ Καθολικό: Εργαζόμενοι ηλικίας 18 ετών και άνω Αναδιοργάνωση εργασίας ή εργασιακή ανασφάλεια

35 35 http://osha.europa.eu Κοινές αιτίες πρόκλησης εργασιακού άγχους - Αναδιοργάνωση εργασίας ή εργασιακή ανασφάλεια (Ελλάδα) Θεωρείτε ότι κάποιες από τις παρακάτω είναι οι πιο κοινές αιτίες πρόκλησης εργασιακού άγχους, και αν ναι, ποιες; (%) Αναδιοργάνωση εργασίας ή εργασιακή ανασφάλεια ΜΕΓΕΘΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΛΛΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ) ΏΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σύνολο 0-9 10-49 50+ Πλήρης απασχόληση Μερική απασχόληση Καθολικό: Εργαζόμενοι ηλικίας 18 ετών και άνω

36 36 http://osha.europa.eu Θεωρείτε ότι κάποιες από τις παρακάτω είναι οι πιο κοινές αιτίες πρόκλησης εργασιακού άγχους, και αν ναι, ποιες; (%) Κοινές αιτίες πρόκλησης εργασιακού άγχους - Ο εργαζόμενος υπόκειται σε απαράδεκτες συμπεριφορές όπως εκφοβισμό ή παρενόχληση (Ελλάδα) ΦΥΛΟ Σύνολο Άντρας Γυναίκα Ηλικίας 18-34 ετών Ηλικίας 35-54 ετών Ηλικίας 55 ετών και άνω ΗΛΙΚΙΑ Καθολικό: Εργαζόμενοι ηλικίας 18 ετών και άνω Ο εργαζόμενος υπόκειται σε απαράδεκτες συμπεριφορές όπως εκφοβισμό ή παρενόχληση

37 37 http://osha.europa.eu Κοινές αιτίες πρόκλησης εργασιακού άγχους - Ο εργαζόμενος υπόκειται σε απαράδεκτες συμπεριφορές όπως εκφοβισμό ή παρενόχληση (Ελλάδα) ΜΕΓΕΘΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΛΛΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ) ΏΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σύνολο 0-9 10-49 50+ Πλήρης απασχόληση Μερική απασχόληση Καθολικό: Εργαζόμενοι ηλικίας 18 ετών και άνω Θεωρείτε ότι κάποιες από τις παρακάτω είναι οι πιο κοινές αιτίες πρόκλησης εργασιακού άγχους, και αν ναι, ποιες; (%) Ο εργαζόμενος υπόκειται σε απαράδεκτες συμπεριφορές όπως εκφοβισμό ή παρενόχληση

38 38 http://osha.europa.eu Θεωρείτε ότι κάποιες από τις παρακάτω είναι οι πιο κοινές αιτίες πρόκλησης εργασιακού άγχους, και αν ναι, ποιες; (%) Κοινές αιτίες πρόκλησης εργασιακού άγχους - Ώρες εργασίας ή φόρτος εργασίας (Ελλάδα) ΦΥΛΟ Σύνολο Άντρας Γυναίκα Ηλικίας 18-34 ετών Ηλικίας 35-54 ετών Ηλικίας 55 ετών και άνω ΗΛΙΚΙΑ Καθολικό: Εργαζόμενοι ηλικίας 18 ετών και άνω Ώρες εργασίας ή φόρτος εργασίας

39 39 http://osha.europa.eu Κοινές αιτίες πρόκλησης εργασιακού άγχους - Ώρες εργασίας ή φόρτος εργασίας (Ελλάδα) Θεωρείτε ότι κάποιες από τις παρακάτω είναι οι πιο κοινές αιτίες πρόκλησης εργασιακού άγχους, και αν ναι, ποιες; (%) Ώρες εργασίας ή φόρτος εργασίας ΜΕΓΕΘΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΛΛΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ) ΏΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σύνολο 0-9 10-49 50+ Πλήρης απασχόληση Μερική απασχόληση Καθολικό: Εργαζόμενοι ηλικίας 18 ετών και άνω

40 Πανευρωπαϊκή έρευνα γνώμης σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία στο χώρο εργασίας Αποτελέσματα σε ολόκληρη την Ευρώπη και την Ελλάδα - Μάιος 2013 Περιπτώσεις εργασιακού άγχους Η ασφάλεια και η υγεία στους χώρους εργασίας μας αφορά όλους. Οφέλη για εσένα προσωπικά. Οφέλη για τις επιχειρήσεις.

41 41 http://osha.europa.eu Περιπτώσεις εργασιακού άγχους (Ελλάδα) Πόσο συνηθισμένες, εάν υπάρχουν, είναι οι περιπτώσεις εργασιακού άγχους στον χώρο εργασίας σας; (%) Πολύ συνηθισμένες Μάλλον συνηθισμένες Μάλλον ασυνήθιστες Πολύ ασυνήθιστες Δεν υπάρχουν περιπτώσεις εργασιακού άγχους στον Δεν γνωρίζω Καθολικό: Εργαζόμενοι ηλικίας 18 ετών και άνω

42 42 http://osha.europa.eu Σύνολο Άντρας Γυναίκα Ηλικίας 18-34 ετών Ηλικίας 35-54 ετών Ηλικίας 55 ετών και άνω Περιπτώσεις εργασιακού άγχους (Ελλάδα) Πόσο συνηθισμένες, εάν υπάρχουν, είναι οι περιπτώσεις εργασιακού άγχους στον χώρο εργασίας σας; (%) ΦΥΛΟ ΗΛΙΚΙΑ Διαφέρει από το 100% λόγω αποκλεισμού των επιλογών «Δεν γνωρίζω» και «Κανένας», Καθολικό: Εργαζόμενοι ηλικίας 18 ετών και άνω

43 43 http://osha.europa.eu Περιπτώσεις εργασιακού άγχους (Ελλάδα) Πόσο συνηθισμένες, εάν υπάρχουν, είναι οι περιπτώσεις εργασιακού άγχους στον χώρο εργασίας σας; (%) ΜΕΓΕΘΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΛΛΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ) ΏΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Διαφέρει από το 100% λόγω αποκλεισμού των επιλογών «Δεν γνωρίζω» και «Κανένας», Καθολικό: Εργαζόμενοι ηλικίας 18 ετών και άνω Σύνολο 0-9 10-49 50+ Πλήρης απασχόληση Μερική απασχόληση

44 44 http://osha.europa.eu Περιπτώσεις εργασιακού άγχους Διαφέρει από το 100% λόγω αποκλεισμού των επιλογών «Δεν γνωρίζω» και «Κανένας», Καθολικό: Εργαζόμενοι ηλικίας 18 ετών και άνω Πόσο συνηθισμένες, εάν υπάρχουν, είναι οι περιπτώσεις εργασιακού άγχους στον χώρο εργασίας σας; (%)

45 45 http://osha.europa.eu Περιπτώσεις εργασιακού άγχους Πόσο συνηθισμένες, εάν υπάρχουν, είναι οι περιπτώσεις εργασιακού άγχους στον χώρο εργασίας σας; (%) Διαφέρει από το 100% λόγω αποκλεισμού των επιλογών «Δεν γνωρίζω» και «Κανένας», Καθολικό: Εργαζόμενοι ηλικίας 18 ετών και άνω

46 Πανευρωπαϊκή έρευνα γνώμης σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία στο χώρο εργασίας Αποτελέσματα σε ολόκληρη την Ευρώπη και την Ελλάδα - Μάιος 2013 Αντιμετώπιση περιπτώσεων εργασιακού άγχους Η ασφάλεια και η υγεία στους χώρους εργασίας μας αφορά όλους. Οφέλη για εσένα προσωπικά. Οφέλη για τις επιχειρήσεις.

47 47 http://osha.europa.eu Καθολικό: Εργαζόμενοι ηλικίας 18 ετών και άνω Αντιμετώπιση περιπτώσεων εργασιακού άγχους (Ελλάδα) Πολύ καλός Μάλλον καλός Όχι και πολύ καλός Καθόλου καλός Δεν γνωρίζω Πόσο καλός θεωρείτε ότι είναι ο έλεγχος του εργασιακού άγχους στον χώρο εργασίας σας; (%)

48 48 http://osha.europa.eu Σύνολο Άντρας Γυναίκα Ηλικίας 18-34 ετών Ηλικίας 35-54 ετών Ηλικίας 55 ετών και άνω Αντιμετώπιση περιπτώσεων εργασιακού άγχους (Ελλάδα) Πόσο καλός θεωρείτε ότι είναι ο έλεγχος του εργασιακού άγχους στον χώρο εργασίας σας; (%) ΦΥΛΟ ΗΛΙΚΙΑ Διαφέρει από το 100% λόγω αποκλεισμού της επιλογής «Δεν γνωρίζω», Καθολικό: Εργαζόμενοι ηλικίας 18 ετών και άνω

49 49 http://osha.europa.eu Αντιμετώπιση περιπτώσεων εργασιακού άγχους (Ελλάδα) Πόσο καλός θεωρείτε ότι είναι ο έλεγχος του εργασιακού άγχους στον χώρο εργασίας σας; (%) ΜΕΓΕΘΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΛΛΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ) ΏΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Διαφέρει από το 100% λόγω αποκλεισμού της επιλογής «Δεν γνωρίζω», Καθολικό: Εργαζόμενοι ηλικίας 18 ετών και άνω Σύνολο 0-9 10-49 50+ Πλήρης απασχόληση Μερική απασχόληση

50 50 http://osha.europa.eu Αντιμετώπιση περιπτώσεων εργασιακού άγχους Πόσο καλός θεωρείτε ότι είναι ο έλεγχος του εργασιακού άγχους στον χώρο εργασίας σας; (%) Διαφέρει από το 100% λόγω αποκλεισμού της επιλογής «Δεν γνωρίζω», Καθολικό : Εργαζόμενοι ηλικίας 18 ετών και άνω

51 51 http://osha.europa.eu Αντιμετώπιση περιπτώσεων εργασιακού άγχους Πόσο καλός θεωρείτε ότι είναι ο έλεγχος του εργασιακού άγχους στον χώρο εργασίας σας; (%) Διαφέρει από το 100% λόγω αποκλεισμού της επιλογής «Δεν γνωρίζω», Καθολικό: Εργαζόμενοι ηλικίας 18 ετών και άνω

52 52 http://osha.europa.eu Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) •Συμβάλλει στο να καταστεί η Ευρώπη ένα ασφαλέστερο, υγιέστερο και πιο παραγωγικό μέρος για εργασία, Ερευνά, αναπτύσσει και διανέμει αξιόπιστες, ισορροπημένες και αμερόληπτες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία, Διοργανώνει πανευρωπαϊκές εκστρατείες ευαισθητοποίησης, Ιδρύθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 1996 και εδρεύει στο Μπιλμπάο της Ισπανίας, Φέρνει σε επαφή εκπροσώπους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομένων και κορυφαίους ειδικούς από το καθένα από τα κράτη μέλη και από αλλού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU- OSHA): http://osha.europa.eu Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση για την ΕΑΥ: http://osha.europa.eu/en/safety-health- in-figures/

53 53 http://osha.europa.eu Το έργο αυτό ανέλαβε η Ipsos MORI, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζονται στο πρότυπο ISO 20252 Διασφάλιση της ποιότητας Η IPSOS MORI είναι μέλος όλων των βασικών φορέων ερευνών αγοράς •Εξασφάλιση σταθερής ποιότητας της εργασίας με τις υψηλότερες προδιαγραφές στον κλάδο και ετήσια επιθεώρηση από εξωτερικούς αξιολογητές


Κατέβασμα ppt "Πανευρωπαϊκή έρευνα γνώμης σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία στο χώρο εργασίας Αποτελέσματα σε ολόκληρη την Ευρώπη και την Ελλάδα - Μάιος 2013 Αντιπροσωπευτικά."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google