Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Πώς να οργανώσω την εφαρμογή ΜΕΜΑ Χρήστος Μαθάς Δ/ντης ΜΕΘ Κωνσταντοπούλειου Γενικού Νοσοκομείου Ν. Ιωνίας 3 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Πώς να οργανώσω την εφαρμογή ΜΕΜΑ Χρήστος Μαθάς Δ/ντης ΜΕΘ Κωνσταντοπούλειου Γενικού Νοσοκομείου Ν. Ιωνίας 3 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Πώς να οργανώσω την εφαρμογή ΜΕΜΑ Χρήστος Μαθάς Δ/ντης ΜΕΘ Κωνσταντοπούλειου Γενικού Νοσοκομείου Ν. Ιωνίας 3 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ & ΤΟ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΑΕΡΙΣΜΟ

2 Γιατί ΜΕΜΑ ; • Μείωση της ανάγκης για διασωλήνωση και επεμβατικό MV • Αποφυγή επιπλοκών MV • Αποφυγή νοσοκομειακών λοιμώξεων • Βελτίωση επιβίωσης • Μείωση του χρόνου παραμονής στη ΜΕΘ και στο Νοσοκομείο • Εξοικονόμηση κλινών ΜΕΘ • Διασφάλιση του αισθήματος άνεσης του ασθενούς • Μείωση του κόστους • Αυξανόμενος αριθμός ασθενών που χρήζουν μηχανικού αερισμού

3 Penuelas O, Frutos-Vivar F, Esteban A. Noninvasive positive-pressure ventilation in acute respiratory failure. CMAJ November 6,2007 Ram FS et al. NPPV for treatment of respiratory failure due to exacerbations of COPD. Cochrane Database Syst Rev 2004;(3):CD004 104 Peter JV et al. Effect of NPPV on mortality in patients with acute cardiogenic pulmonary oedema. Lancet 2006;367:1155-63

4 Κύριες ενδείξεις εφαρμογής ΜΕΜΑ εκτός ΜΕΘ • Παρόξυνση ΧΑΠ • Πνευμονικό οίδημα • Οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια (πλην ΧΑΠ) • Νόσος τελικού σταδίου • Σαφώς εκπεφρασμένη απόφαση μή διασωλήνωσης

5 Ποιός είναι ο κατάλληλος χώρος (περιβάλλον) για την εφαρμογή ΜΕΜΑ ; • Τμήμα επειγόντων • ΜΕΘ • ΜΑΦ (HDU, ICU, step-down unit) • Κοινοί θάλαμοι (πνευμονολογικοί, καρδιολογικοί,παθολογικοί, χειρουργικοί) • Ανάνηψη

6 Παράγοντες απο τους οποίους εξαρτάται ο χώρος όπου θα μπορούσε να εφαρμοσθεί ο ΜΕΜΑ • Παρουσία προσωπικού με εκπαίδευση και εξειδίκευση στον ΜΕΜΑ • Διαθέσιμη 24ωρη κάλυψη • Δυνατότητα άμεσης διασωλήνωσης και πρόσβασης σε χώρο όπου μπορεί να εφαρμοστεί MV • Βαρύτητα της αναπνευστικής ανεπάρκειας και πιθανότητα επιτυχίας ΜΕΜΑ • Επαρκές monitoring

7 Early use of NIV for acute exacerbations of COPD on general respiratory wards Plant PK, Owen JL, Elliot MW. Lancet 2000; 355:1931-1935 • Προοπτική πολυκεντρική τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη μελέτη • Διεξήχθη σε 14 νοσοκομεία (UK) σε διάστημα 22 μηνών • n o ασθενών που συμπεριελήφθησαν: 236 • Προτυποποιημένο προκαθορισμένο πρωτόκολλο

8 Early use of NIV for acute exacerbations of COPD on general respiratory wards Plant PK, Owen JL, Elliot MW. Lancet 2000; 355:1931-1935 236 randomised 118 allocated standard therapy 118 allocated NIV + st. therapy 18 met criteria for intubation 86 treated successfully 32 met criteria for intubation 100 treated successfully 24 died 94 survived 12 died 106 survived

9 Early use of NIV for acute exacerbations of COPD on general respiratory wards Plant PK, Owen JL, Elliot MW. Lancet 2000; 355:1931-1935 Αποτελέσματα Αποτελέσματα Παραδοσιακή θεραπεία NIVp Ανάγκηδιασωλήνωσης 32/118 (27%) 18/118 (15%) 0.02 Θνητότητα 24/118 (20%) 12/118 (10%) 0.05

10 Medical emergency team and non-invasive ventilation outside ICU for acute respiratory failure Cabrini L et al. Intensive Care Med (2009) 35:339-343 • Μελέτη παρατήρησης διάρκειας 6 μηνών σε ένα κέντρο • Σκοπός: αποφυγή διασωλήνωσης • Αριθμός συμπεριληφθέντων ασθενών: 129 Αποτελέσματα: • Συνολικό ποσοστό επιτυχίας: 77.5% • Ποσοστό διασωλήνωσης 10.1% • Θάνατοι: 12.4% (16 ασθενείς, όλοι DNR)

11 Πώς φαντάζομαι την de novo οργάνωση ΜΕΜΑ σε χώρο εκτός ΜΕΘ • Σεμινάρια με στόχο την θεωρητική κατάρτιση και την πειθώ ως προς την αναγκαιότητα και τα πλεονεκτήματα του ΜΕΜΑ (διάρκεια ;) • Πρακτική εξάσκηση και εξοικείωση με προπλάσματα • Επιλογή του κατάλληλου χώρου • Επιλογή του κατάλληλου εξοπλισμού (αναπνευστήρες, κυκλώματα, στερεωτικά μέσα, interfaces κ.λ.π) • Επιλογή του απαραίτητου προσωπικού (γιατροί, νοσηλευτές, φυσικοθεραπευτές) • Συνεχιζόμενη εκπαίδευση ανα τακτά χρονικά διαστήματα στοχεύουσα στον εκσυγχρονισμό και την εξοικείωση με τα νεότερα δεδομένα (συχνότητα ;)

12 Πώς φαντάζομαι την de novo οργάνωση ΜΕΜΑ σε χώρο εκτός ΜΕΘ • Οι ενδείξεις και οι αντενδείξεις ΜΕΜΑ καθώς και οι προγνωστικοί παράγοντες επιτυχίας ή αποτυχίας του θα πρέπει να είναι γραπτές και αναρτημένες στο χώρο όπου εφαρμόζεται • Η αρχική ομάδα που θα εμπλακεί στην εφαρμογή του ΜΕΜΑ μπορεί να είναι λίγα άτομα τα οποία προοδευτικά θα μεταφέρουν την εμπειρία και την γνώση τους και στους υπολοίπους • Η αναγνώριση της αποτελεσματικότητας της τεχνικής και η πειθώ ως προς τα πλεονεκτήματά της θα ενισχυθεί και απο τα ευεργετικά της αποτελέσματα (positive feed- back)

13 Προγνωστικοί παράγοντες αποτυχίας και επιτυχίας ΜΕΜΑ Παράγοντες αποτυχίας Α. Σχετιζόμενοι με τον ασθενή • Πνευμονία • Υπέρμετρες εκκρίσεις • Εκσεσημασμένος αποικισμός με gram – μικροοργανισμούς (π.χ Pseudomonas aeruginosa) • Χαμηλό BMI • Προϋπάρχουσες συν-νοσηρές καταστάσεις • Υψηλό APACHE II score • Επηρεασμένο επίπεδο συνείδησης • Χαμηλό pH πρό έναρξης ΜΕΜΑ • Όψιμη αποτυχία μετά την αρχική εφαρμογή ΜΕΜΑ Β. Σχετιζόμενοι με τεχνικούς λόγους • Αδυναμία ελαχιστοποίησης των διαφυγών • Αδυναμία συντονισμού με τον ΜΕΜΑ • Μειωμένη συμμόρφωση • Παράγοντες επιτυχίας • Μείωση της αναπνευστικής συχνότητας • Βελτίωση του pH καί/ή του PCO 2 στα 30min, 1h, ή και αργότερα • Διόρθωση της οξέωσης και/ή μείωση της αναπνευστικής συχνότητας μετά απο 4h θεραπεία Miller SDW, Latham M, Elliot MW Eur Respir Mon 2008

14 Παράμετροι προς παρακολούθηση Απαραίτητες • Συνεχής κλινική παρακολούθηση • Αναπνευστική συχνότητα • Παλμική οξυμετρία • ABGs: μετά από 1-4 ώρες ΜΕΜΑ ή εντός 1 ώρας απο κάθε αλλαγή ρυθμίσεων του αναπνευστήρα Επιθυμητές • ΗΚΓ ± αναίμακτη παρακολούθηση ΑΠ • Παρακολούθηση παραμέτρων μηχανικής του αναπνευστικού συστήματος και συνεργασίας ασθενόύς/αναπνευστήρα (π.χ TV, διαφυγές κ.λ.π)

15 Απαιτούμενη εκπαίδευση προσωπικού • Κατανόηση των βασικών αρχών και του στόχου του ΜΕΜΑ • Επιλογή και τεχνικές τοποθέτησης μασκών και των εξαρτημάτων τους • Συναρμολόγηση κυκλωμάτων αναπνευστήρων • Θεωρία και πρακτική ρύθμισης του αναπνευστήρα αναλόγως του θεραπευτικού στόχου ή του ζητούμενου αποτελέσματος • Καθαρισμός και συντήρηση του υλικού • Τεχνικές επίλυσης προβλημάτων σε έκτακτες καταστάσεις • Ανάγκη πεποίθησης ότι η τεχνική αυτή αποδίδει

16 Απαιτούμενος εξοπλισμός • Απλός αναπνευστήρας (οι αναπνευστήρες πίεσης είναι συνήθως απλοί, αναπληρώνουν μικρές διαφυγές και γενικά είναι ικανοποιητικά ανεκτοί απο τους ασθενείς) • Πάντα διαθέσιμα συναρμολογημένα κυκλώματα • Ποικιλία μεγεθών μασκών (ρινικών, στοματορινικών, ολοπροσωπικών) καθώς και εξαρτημάτων στερέωσης (τουλάχιστον 2 απο κάθε είδος θα πρέπει πάντα να είναι διαθέσιμα) • Συνδετικά για πρόσθετες παροχές (π.χ Ο 2 ) • Δυνατότητες καθαρισμού μασκών, κυκλωμάτων και στερεωτικών με βάση τα αποδεκτά πρότυπα ή εγκεκριμένο κονδύλι για εφ’ άπαξ χρήση αυτών απο κάθε ασθενή

17 Ανοικτά προς συζήτηση θέματα • Κατάλληλος χρόνος εφαρμογής ΜΕΜΑ (timing) • Βέλτιστη στελέχωση • Νοσηλευτικό φορτίο • Καθηκοντολόγιο εμπλεκομένων στην εφαρμογή ΜΕΜΑ (ρόλοι και υπευθυνότητες)

18 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ • Η πειθώ για τα πλεονεκτήματα και την αποτελεσματικότητα του ΜΕΜΑ αποτελεί την βασικότερη προϋπόθεση για την εφαρμογή του • Η εκπαίδευση και εμπειρία του προσωπικού είναι σημαντικότεροι απ’ ότι ο χώρος εφαρμογής του • Η εφαρμογή του σε κοινά τμήματα σε καταστάσεις άλλες πλην ΧΑΠ και πνευμονικού οιδήματος απαιτεί περαιτέρω μελέτες • Η οργάνωση μιας μονάδας ΜΕΜΑ θα πρέπει αρχικά να είναι όσο γίνεται απλούστερη και καθώς κατακτάται η εμπειρία και η εμπιστοσύνη να εμπλουτίζεται σε εξοπλισμό και να γίνεται πιό επιτηδευμένη

19


Κατέβασμα ppt "Πώς να οργανώσω την εφαρμογή ΜΕΜΑ Χρήστος Μαθάς Δ/ντης ΜΕΘ Κωνσταντοπούλειου Γενικού Νοσοκομείου Ν. Ιωνίας 3 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google