Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

بسم الله الرحمن الرحيم.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "بسم الله الرحمن الرحيم."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 بسم الله الرحمن الرحيم

2 Hemoglobin A2 علي اصغر دوات گر كارشناس ارشد هماتولوژي و بانك خون
مدرس آزمايشگاه مرجع سلامت

3 Hemoglobin A2 هموگلوبين A2 داراي دو زنجيره آلفا ودو زنجيره دلتا مي باشد . زنجيره دلتا شبيه بتا بوده وتنها در 10 اسيد آمينه تفاوت دارد . α2δ2 سنتز زنجيره دلتا از اواخر دوران جنيني شروع شده وبتدريج در در سال اول زندگي بالا مي رود و به مقدار بالغين بين 3/5-1/5 درصد مي رسد . افزايش A2تقريبا محدود به سندرم هاي تالاسمي بتا مي باشد ودر اين موارد بندرت بيش از 7-6درصد مي شود .هرگز از 12-10درصد افزايش نخواهد داشت .

4

5 Hemoglobin A2 سطح HbA2در آنمي فقر آهن وسندرم هاي تالاسمي آلفا كاهش
شكل ديده شده است .در اين موارد سطح افزايش آن كمتر از 4/5 درصد است . سطح HbA2در آنمي فقر آهن وسندرم هاي تالاسمي آلفا كاهش مي يابد . گاهي در كودكان مبتلا به تالاسمي ماينور بتا HbFديرتر به كاهش سطح نرمال رسيده و HbA2هم ديرتر به افزايش خود براي تشخيص تالاسمي ماينور بتا مي رسد . روش برتر اندازه گيري HbA2 روش HPLCاست .

6 Hemoglobin A2 در كمبود خفيف آهن ميزان HbA2در تالاسمي ماينور بتا در حد3/7 -3/4 ودر كمبود شديد آهن در محدوده نرمال 3/3-1/5 قرار مي گيرد . دراين مورد ابتدا بايد درما ن آنمي فقر آهن انجام شده تا سطح هموگلوبين كل به حد طبيعي برسد .سپس اندازه گيري مجدد HbA2صورت گيرد .

7 Hemoglobin A2 در موارد زير با وجود اندكس هاي طبيعي مقدار HbA2بالاست :
همراهي تالاسمي ماينور بتا با تالاسمي آلفا ( تالاسمي α+β ) بيماريهاي كبدي واحتساب كلسترول در غشاي RBC در هيپرتيروئيديسم وكم خوني مگالوبلاستيك در اثر كمبود اسيد فوليك و B12 هتروزيگوت داسي شكل وهموگلوبين هاي ناپايدار .

8 Hemoglobin A2 چند نكته مهم ازدواج يك طرف داراي تالاسمي ماينور بتا + طرف ديگر با HbA2 واندكسهاي لب مرز امكان تولد نوزادي مبتلا به تالاسمي اينترمديا وجود دارد چون مقادير لب مرز گاهي بيانگر جهش هاي خفيف ژن بتاست . افزايش شديد HbA2 باروش كروماتوگرافي ستوني ممكن است بيانگر وجود ديگر موارد غير طبيعي مانند S,D,G باشد .

9 Hemoglobin A2 چند نكته مهم يك طرف تالاسمي ماينور آلفا+ طرف ديگر داراي CBC,A2نرمال در اين حالت هر چند منعي براي ازدواج وجود ندارد اما طرف نرمال ممكن است حامل خاموش تالاسمي آلفا با كمبود ِيك ژن آلفا (-α/αα )باشد ودر طرف ديگر بصورت αα/--)) باشد .در اين حالت امكان تولد نوزادي با هموگلوبين H وجود دارد .

10 Hemoglobin A2 چند نكته مهم افزايش شديد HbA2 باروش كروماتوگرافي ستوني ممكن است بيانگر وجود ديگر موارد غير طبيعي مانند S,D,G باشد . افزايش بيش از 3/5درصدي HbA2همراه با CBC نرمال بايد جدي قلمداد شود وبررسي بيشتري بعمل آيد . افزايش لب مرز HbA2ممكن است بيانگر جهش هاي خفيف ژن بتا باشد .

11 Hemoglobin A2 يكي از تست هاي تشخيصي مهم جهت تأئيد وجود بتا تالاسمي
روشها ي سنجش كروماتوگرافي تعويض يوني ستون ميكرو كروماتوگرافي تعويض يوني كاتيوني . HPLC . الكتروفورز استات سلولز .

12 Hemoglobin A2 كروماتوگرافي تعويض يوني ستون مايع Micro column از انواع كروماتوگرافي هاي مايع – جامد بوده كه بر اساس واكنش متقابل گروههاي باردار مولكول هموگلوبين و رزين ، جداسازي صورت مي گيرد. بر روي رزين يونهايي وجود دارد كه قابل تعويض با يونهاي همبار خود در هموليزات مي باشند. در اين روش از رزين آنيونيك دي اتيل امينواتيل سلولز DEAE52 استفاده می شود .

13 Hemoglobin A2 - - - - - - buffer filter - - - - - - resin - -

14 Hemoglobin A2 همولیزات رزين انيونيك DE52 تمايل به گرفتن بار منفي دارد.
Hb A2 + Hb A - PH بافر و رزين از نقطه ايزوالكتريك هموگلوبين A2 پايين تر است . - - - - - - - - هموگلوبين A2 مثبت شده و بصورت يك حلقه از ستون خارج مي گردد - - + - - - - - - - - - - - Hb A2 +

15 Hemoglobin A2

16 Hemoglobin A2

17 Calculation % Hb A2 = (Abs HbA2 / Abs Hb total) X 25

18 Hemoglobin A2 تورم رزين با بافر و به تعادل رسيدن آن با بافر تاPHرزين
اساس روش تورم رزين با بافر و به تعادل رسيدن آن با بافر تاPHرزين به PH بافر برسد . - اضافه نمودن هموليزات به ستون . - جداسازي انتخابي اجزاي نمونه بوسيله تغييرPH قدرت يونيك بافر. در اندازه گيري هموگلوبين A2 به روش كروماتوگرافي ستوني مي توان از بافر گلایسين يا بافر تريس استفاده نمود .

19 Hemoglobin A2 بهتر است از نمونه كنترل تجاري در هر سری كاري
بهتر است از نمونه كنترل تجاري در هر سری كاري استفاده شود در صورت عدم دسترسي، يك نمونه که هموگلوبين A2آن مشخص شده است به عنوان نمونه كنترل گذاشته شود. در صورت استفاده از نمونه كنترل و خواندن نتايج در محدوده مورد انتظار ،نيازي به انجام نمونه هاي بيماران بطور دوتايي نمي باشد.

20 Hemoglobin A2 این متد برای اندازه گیری هموگلوبین A2 اختصاصی نیست
از ستون خارج می شوندکه شامل هموگلوبین C,E,O arab و بعضی از واریانت های هموگلوبین A2 (A'2)و زنجیره دلتا میباشند. لذا هموگلوبین A2از این هموگلوبین ها قابل تفکیک نیست.

21 Hemoglobin A2 در مواردی که هموگلوبین A2 بیشتر از 7% می باشد باید به
وجود هموگلوبین های C,E,O arab شک نمودکه همراه با هموگلوبین A2از ستون خارج می شوند.در این مورد نیاز به بررسی تکمیلی نظیر الکتروفورز هموگلوبین در PH=8.4و PH=6-6.2 و بررسی فامیلی می باشد.

22 Hemoglobin A2 اگر همه همولیزات اضافه شده یکباره از ستون پایین آید ،باید به وجود سایر هموگلوبینوپاتی ها شک نمود. بیمار هموگلوبین S یا Dيا G و یا هموگلوبین E,C دارد. اندازه گیری هموگلوبین A2به روش کروماتوگرافی ستونی نباید در بیمارانی که اخیرا خون دریافت کرده اند صورت گیرد.

23 Hemoglobin A2 دامنه مرجع% تفسیر 7<
- موارد نادر موتاسیونهای β تالاسمی 7- 3.8 - صفت β تالاسمی- هموگلوبین ناپایدار - صفت هموگلوبین S- آنمی داسی شکل- آنمی مگالوبلاستیک - فقر اهن بسیار شدیدهمراه با صفت β تالاسمی - همراهی واریانت های زنجیره دلتا( ς ) با صفت β تالاسمی - ثاثیر متقابل تالاسمیα و β - موتاسیونهای نادر β تالاسمی - حضور هموگلوبین S (در این مورد صحت اندازه گیری هموگلوبین A2مشکل می شود ) - ثاثیر متقابل تالاسمیα و هموگلوبین S - خطاهای آنالیتیکال(آزمایش باید تکرار شود) 3.3-2 - فرد طبیعی - دلتا بتا ( ς β)تالاسمی(اگر هموگلوبین F بالا باشد) - موارد نادر صفت β تالاسمی(شامل همراه شدن β با دلتا تالاسمی و α و β تالاسمی) صفت αتالاسمی 2> - صفت αتالاسمی - بیماری هموگلوبین H - حضور واریانت های زنجیره دلتا

24 Hemoglobin A2

25 Solubility test علي اصغر دوات گر كارشناس ارشد هماتولوژي و بانك خون
مدرس آزمايشگاه مرجع سلامت

26 Solubility test اساس گلبولهاي قرمز حاوي HbS درمحلول دي تيونات سديم كه گيرنده اكسيژن مي باشد ودر حضور ساپونين بسرعت ليز مي شوند . Hbs در اين محيط كريستاليزه شده وبصورت پليمري نامحلول در مي آيد وظاهري كدر را بوجود مي آورد .

27 Solubility test معرفها Stock Solution : K2HPO4 216 gr KH2PO4 169 gr Saponin 10 gr D.W 500 ml 4 ° - 30 dys

28 Solubility test معرفها Working Solution : 10 ml Stock Solution Sodium hydrosulfite (Dithionite) 50 mg Daily

29 Solubility test نمونه خون همراه با EDTA يا هپارينه ويا سديم سيترات . نمونه حداقل يك هفته در يخچال قابل نگهداري است . روش كار 1-يك سي سي نمونه خون را سانتريفيوژ كرده وپلاسما و بافي كوت را خارج مي كنيم سي سي از محلول كار در يك لوله هموليز ريخته وسپس به آن 10 ميكروليتر از خون سانتريفيوژ را اضافه مي كنيم .مخلوط كرده وسپس 5 دقيقه در دماي اتاق نگه مي داريم .

30 Solubility test اگر در فاصله 2/5 سانتي متري حروف روزنامه خوانده شود نتيجه تست منفي است . اگر HbSوجود داشته باشد محلول كدر شده و كلمات قابل خواندن نيستند . علت استفاده از كلبول هاي قرمز بجاي خون كامل اين است كه در صورتي كه مقدار HbS< 7 mg/dlباشد نتيجه بصورت كاذب منفي خواهد شد . از طرفي اگر پلاسما را جدا نكنيم در صورت ليپميك بودن ويا افزايش گلوبولين ها ويا افزايش گلبولهاي سفيد نتيجه بصورت كاذب مثبت خواهد شد .

31 Solubility test

32 Solubility test منابع خطا : 1-در نوزادان زير شش ماه ويا بدنبال تزريق خون منفي كاذب . 2-هموگلوبينهاي ناپايدار ويا هينز بادي مثبت كاذب 3- Hb bart , HbIمثبت كاذب . 4-نمونه هاي مانده منفي كاذب .

33 همكارا ن گرامي از حسن توجه شما سپاس گزارم


Κατέβασμα ppt "بسم الله الرحمن الرحيم."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google