Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Bank check Qinzeng Peng 2007 Feb 19. Event header & bank header

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Bank check Qinzeng Peng 2007 Feb 19. Event header & bank header"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Bank check Qinzeng Peng 2007 Feb 19

2 Event header & bank header http://midas.triumf.ca/doc/html/AppendixA.html

3 Midas data sturcture for WFD Other staff WFD Segment 1 WFD Segment 2 …… WFD Segment m Other staff WFD bank 1 WFD bank 2 …… WFD bank n Request Got Status Block 1 Block 2 …… Blcok j Tail Fill 1Fill 2……Fill k 8 Dwords ADC 1 Dword ZERO 1 Dword Timestamp Run SegmentBankBlock Time space collectionmeasurement

4 Example: mdump look at Run# 38160 ------------------------ Event# 0 -------------------------------- ------------------------ Event# 1 -------------------------------- Evid:0003- Mask:0000- Serial:1- Time:0x435bf82b- Dsize:6176/0x1820 #banks:3 - Bank list:-DMNDMSRDCRNT- Bank:DMND Length: 2048(I*1)/512(I*4)/512(Type) Type:Real*4 (FMT machine dependent) 1-> 0x44d30000 0x44d8a000 0x44d4a000 0x00000000 0x44ce8000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 9-> 0x44cec000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 17-> 0x44d8c000 0x44d54000 0x44ce4000 0x44e0e000 0x44e50000 0x44cb8000 0x44d7a000 0x00000000 25-> 0x44df8000 0x44da2000 0x44d0e000 0x00000000 0x44c9a000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 33-> 0x44dae000 0x44e2a000 0x44cc6000 0x44d82000 0x44d36000 0x44d64000 0x44c7a000 0x00000000 41-> 0x44ce2000 0x44e0e000 0x44e16000 0x00000000 0x44dc0000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 49-> 0x44d2a000 0x44dee000 0x44ddc000 0x44e04000 0x44d56000 0x44de6000 0x44f62000 0x00000000 57-> 0x44d96000 0x44d6c000 0x44e0c000 0x00000000 0x448b4000 0x448c4000 0x44936000 0x00000000 65-> 0x449f8000 0x44936000 0x4491a000 0x44c5c000 0x449e8000 0x448ea000 0x44962000 0x00000000 73-> 0x44eae000 0x44d76000 0x44eb8000 0x00000000 0x44d72000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 81-> 0x44db8000 0x44dd0000 0x44d4e000 0x44d6a000 0x44e42000 0x44d86000 0x44ddc000 0x44dd2000 89-> 0x44e60000 0x44d34000 0x44d9e000 0x44e8c000 0x44de6000 0x44d12000 0x44d80000 0x00000000 97-> 0x44caa000 0x44d00000 0x44d60000 0x44d84000 0x44d14000 0x00000000 0x44df2000 0x44cec000 105-> 0x44dac000 0x44d34000 0x44d54000 0x44c6c000 0x44dc0000 0x44d5e000 0x44d90000 0x00000000 113-> 0x00000000 0x44e88000 0x44ef6000 0x448b6000 0x449c8000 0x44e34000 0x44e0c000 0x44d24000 121-> 0x44dbc000 0x44e58000 0x44dc2000 0x449b8000 0x44aa8000 0x449da000 0x44b22000 0x00000000 129-> 0x44e54000 0x44e18000 0x44cbe000 0x44e2c000 0x44e1a000 0x44dea000 0x44df2000 0x00000000 137-> 0x4499a000 0x448b2000 0x4499a000 0x00000000 0x44a4e000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 145-> 0x44a92000 0x44a9c000 0x44d9a000 0x44e4a000 0x44d34000 0x44dd2000 0x44cc6000 0x44caa000 153-> 0x44d98000 0x44d86000 0x44c7a000 0x44c90000 0x44e20000 0x44d78000 0x44cec000 0x00000000 Event header Bank header

5 ------------------------ Event# 2 -------------------------------- Evid:0001- Mask:0000- Serial:1- Time:0x435bf6cb- Dsize:4400768/0x432680 #banks:298 - Bank list:- B1b0B1b1B1b2B1b3B1c0B1c1B1c2B1c3B1d0B1d1B1d2B1d3B1e0B1e1B1e2B1e3B1g0B1g1B1g2B1g3B 1h0B1h1B1h2B1h3B1i0B1i1B1i2B1i3B1j0B1j1B1j2B1j3B1l0B1l1B1l2B1l3B1p0B1p1B1p2B1p3B1q0B1q1B1q2B1q3B1s0B1s1B1 s2B1s3B2b0B2b1B2b2B2b3B2c0B2c1B2c2B2c3B2d0B2d1B2d2B2d3B2g0B2g1B2g2B2g3B2h0B2h1B2h2B2h3B2i0B2i1B2i2B2i3B2 j 0B2j1B2j2B2j3B2l0B2l1B2l2B2l3B2o0B2o1B2o2B2o3B2p0B2p1B2p2B2p3B2q0B2q1B2q2B2q3B2r0B2r1B2r2B2r3B3b0B3b1B3b2 B3b3B3c0B3c1B3c2B3c3B3d0B3d1B3d2B3d3B3e0B3e1B3e2B3e3B3g0B3g1B3g2B3g3B3h0B3h1B3h2B3h3B3i0B3i1B3i2B3i3B3j0 B 3j1B3j2B3j3B3k0B3k1B3k2B3k3B3l0B3l1B3l2B3l3B3p0B3p1B3p2B3p3B3q0B3q1B3q2B3q3B3r0B3r1B3r2B3r3B4b0B4b1B4b2B4 b3B4c0B4c1B4c2B4c3B4d0B4d1B4d2B4d3B4g0B4g1B4g2B4g3B4h0B4h1B4h2B4h3B4i0B4i1B4i2B4i3B4j0B4j1B4j2B4j3B4k0B4k 1B4k2B4k3B4l0B4l1B4l2B4l3B4o0B4o1B4o2B4o3B4p0B4p1B4p2B4p3B4q0B4q1B4q2B4q3B4r0B4r1B4r2B4r3B5b0B5b1B5b2B5b3 B5c0B5c1B5c2B5c3B5d0B5d1B5d2B5d3B5e0B5e1B5e2B5e3B5g0B5g1B5g2B5g3B5h0B5h1B5h2B5h3B5i0B5i1B5i2B5i3B5j0B5j1 B 5j2B5j3B5k0B5k1B5k2B5k3B5p0B5p1B5p2B5p3B5q0B5q1B5q2B5q3B5r0B5r1B5r2B5r3F5r1B6b0B6b1B6b2B6b3B6c0B6c1B6c2B6 c3B6d0B6d1B6d2B6d3B6e0B6e1B6e2B6e3B6g0B6g1B6g2B6g3B6h0B6h1B6h2B6h3B6i0B6i1B6i2B6i3B6j0B6j1B6j2B6j3B6k0B6k 1B6k2B6k3B6p0B6p1B6p2B6p3B6q0B6q1B6q2B6q3B6r0B6r1B6r2B6r3FI01- Bank:B1b0 Length: 10616(I*1)/2654(I*4)/2654(Type) Type:Unsigned Integer*4 1-> 0x00000a5a 0x00000a5a 0x00000000 0x1111131f 0x5295a367 0x21000015 0x1c181716 0x13101314 9-> 0x14131413 0x13121212 0x13131312 0x00000000 0x00260204 0x12121214 0x1b4a8a9c 0x601c0000 17-> 0x11161613 0x14151613 0x13131310 0x0f121414 0x12121212 0x00000000 0x00280184 0x12121846 25-> 0x7c7d4c14 0x00051318 0x18171412 0x12121213 0x14151312 0x13161714 0x12111212 0x00000000 33-> 0x003f00a0 0x12121017 0x50a0ce7d 0x2f000012 0x1b181212 0x13131717 0x15131515 0x15141415 41-> 0x16141313 0x00000000 0x00510108 0x1211110e 0x122a6fac 0x914e1000 0x07121715 0x14131517 49-> 0x16121215 0x17161313 0x13121212 0x00000000 0x005400b8 0x11121213 0x1f63b3de 0x86380000 57-> 0x15271d11 0x10111415 0x14121213 0x13131312 0x13131314 0x00000000 0x006f0ef8 0x1212131c 65-> 0x51979d58 0x11000414 0x16161615 0x13151615 0x14121212 0x14141413 0x11121212 0x00000000 73-> 0x0075015c 0x13131212 0x1216377a 0xb78a3f00 0x000f1b19 0x15131417 0x16141312 0x12131413 81-> 0x13121212 0x00000000 0x0098053c 0x13162056 0x9a985712 0x0003151d 0x1b161616 0x16131312 89-> 0x13111415 0x15141312 0x13131211 0x00000000 0x00a106c8 0x11121212 0x12184a94 0xbb7c2f00 97-> 0x00131d19 0x14151617 0x17161310 0x11131413 0x13101011 0x00000000 0x00b10044 0x12121213 105-> 0x2670bec8 0x71230000 0x141d1814 0x16161514 0x15141513 0x12121011 0x14141414 0x00000000 WFD segment mdump look at Run# 38160, continuing…

6 ------------------------ Event# 3 -------------------------------- Evid:0002- Mask:0000- Serial:1- Time:0x435bf82b- Dsize:216/0xd8 #banks:2 - Bank list:-SCLRACUM- Bank:SCLR Length: 92(I*1)/23(I*4)/23(Type) Type:Unsigned Integer*4 1-> 0x00000024 0x0000001d 0x00000001 0x00000017 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000001 9-> 0x00000000 0x00000000 0x00000002 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x0000001c 17-> 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 Bank:ACUM Length: 92(I*1)/23(I*4)/23(Type) Type:Unsigned Integer*4 1-> 0x00000024 0x0000001d 0x00000001 0x00000017 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000001 9-> 0x00000000 0x00000000 0x00000002 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x0000001c 17-> 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 ------------------------ Event# 4 -------------------------------- Evid:0001- Mask:0000- Serial:2- Time:0x435bf6cb- Dsize:4406216/0x433bc8 #banks:298 - Bank list:- B1b0B1b1B1b2B1b3B1c0B1c1B1c2B1c3B1d0B1d1B1d2B1d3B1e0B1e1B1e2B1e3B1g0B1g1B1g2B1g3B 1h0B1h1B1h2B1h3B1i0B1i1B1i2B1i3B1j0B1j1B1j2B1j3B1l0B1l1B1l2B1l3B1p0B1p1B1p2B1p3B1q0B1q1B1q2B1q3B1s0B1s1B1 s2B1s3B2b0B2b1B2b2B2b3B2c0B2c1B2c2B2c3B2d0B2d1B2d2B2d3B2g0B2g1B2g2B2g3B2h0B2h1B2h2B2h3B2i0B2i1B2i2B2i3B2j 0B2j1B2j2B2j3B2l0B2l1B2l2B2l3B2o0B2o1B2o2B2o3B2p0B2p1B2p2B2p3B2q0B2q1B2q2B2q3B2r0B2r1B2r2B2r3B3b0B3b1B3b2 B3b3B3c0B3c1B3c2B3c3B3d0B3d1B3d2B3d3B3e0B3e1B3e2B3e3B3g0B3g1B3g2B3g3B3h0B3h1B3h2B3h3B3i0B3i1B3i2B3i3B3j0B ………………………………………………………………………………. Bank:B1b0 Length: 10136(I*1)/2534(I*4)/2534(Type) Type:Unsigned Integer*4 1-> 0x000009e2 0x000009e2 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 9-> 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x000068b4 0x13121325 0x64a1813a 0x00000b20 17-> 0x1e161113 0x13161815 0x13131315 0x16141211 0x13151816 0x00000000 0x00020174 0x12121214 25-> 0x3177bfaa 0x5f150005 0x1a1c1513 0x12131416 0x15151314 0x14161413 0x12121313 0x00000000 33-> 0x000305a8 0x11153a84 0xb4893d00 0x000d1c1b 0x14131414 0x13121614 0x16141211 0x12121313 41-> 0x13111212 0x00000000 0x00090754 0x12121524 0x609e8640 0x03000c19 0x17121315 0x14131314 49-> 0x14120e0f 0x11121413 0x13131311 0x00000000 0x00110034 0x11131311 0x1e54897f 0x42080009 mdump look at Run# 38160, continuing…

7 ------------------------ Event# 11 -------------------------------- Evid:005a- Mask:0000- Serial:1- Time:0x435bf6cc- Dsize:56/0x38 #banks:2 - Bank list:-OADCOTMP- Bank:OADC Length: 16(I*1)/4(I*4)/4(Type) Type:Real*4 (FMT machine dependent) 1-> 0x4013aad1 0x4012c1da 0x401306fa 0x409155b0 Bank:OTMP Length: 4(I*1)/1(I*4)/1(Type) Type:Real*4 (FMT machine dependent) 1-> 0x41cc0000 ------------------------ Event# 14 -------------------------------- Evid:000a- Mask:0000- Serial:1- Time:0x435bf6cd- Dsize:376/0x178 #banks:1 - Bank list:-DAWN- Bank:DAWN Length: 360(I*1)/90(I*4)/360(Type) Type:8 bit ASCII 1-> 0x01 0x00 0x00 0x00 0xcd 0xf6 0x5b 0x43 0x1f 0x00 0x00 0x00 0x21 0x00 0x00 0x00 17-> 0x1e 0x00 0x00 0x00 0xe7 0x0c 0x00 0x00 0x4b 0x13 0x00 0x00 0xab 0x2e 0x00 0x00 33-> 0xab 0x13 0x00 0x00 0xf0 0x0a 0x00 0x00 0xf0 0x0a 0x00 0x00 0x8c 0x0a 0x00 0x00 49-> 0x28 0x0a 0x00 0x00 0xb8 0x0b 0x00 0x00 0xf0 0x0a 0x00 0x00 0x02 0x00 0x00 0x00 65-> 0xcd 0xf6 0x5b 0x43 0x1d 0x00 0x00 0x00 0x1b 0x00 0x00 0x00 0x1e 0x00 0x00 0x00 81-> 0x10 0x0d 0x00 0x00 0x6e 0x13 0x00 0x00 0x25 0x2f 0x00 0x00 0x0e 0x14 0x00 0x00 97-> 0x28 0x0a 0x00 0x00 0x28 0x0a 0x00 0x00 0x28 0x0a 0x00 0x00 0xc4 0x09 0x00 0x00 113-> 0xc4 0x09 0x00 0x00 0xc4 0x09 0x00 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0xcd 0xf6 0x5b 0x43 129-> 0x1e 0x00 0x00 0x00 0x1d 0x00 0x00 0x00 0x1e 0x00 0x00 0x00 0xd0 0x0c 0x00 0x00 After Event# 15 all are WFD events(segments) mdump look at Run# 38160, continuing …

8 More about Midas File One run contains mainly WFD data and EMC data, identified by different EVID# in different segments. WFD segment is identified by event header information: event_id = 1(Evid:0001) Useful information: serial_number for segment SN(Serial:?), data_size for total data recorded, #banks, bank list. Pheader->event_id == 1 for WFD data Pheader->serial_number for segment# Pheader->data_size for total data size in current event(segment) nBanks = bk_list(pevent, banklist)

9 ------------------------ Event# 27 -------------------------------- Evid:0001- Mask:0000- Serial:2- Time:0x435bacc7- Dsize:4308360/0x41bd88 #banks:298 - Bank list:- B1b0B1b1B1b2B1b3B1c0B1c1B1c2B1c3B1d0B1d1B1d2B1d3B1e0B1e1B1e2B1e3 ····················································································· Bank:B1b0 Length: 9736(I*1)/2434(I*4)/2434(Type) Type:Unsigned Integer*4 1-> 0x0000097e 0x0000097e 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 9-> 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x0000d504 0x12111113 0x1317479a 0xe7fa9948 17-> 0x07001627 0x22181713 0x14151513 0x13141514 0x13121412 0x00000000 0x003108a8 0x12121217 25-> 0x2320150c 0x0d111314 0x13121212 0x12121212 0x12121212 0x13141413 0x12111112 0x00000000 33-> 0x003801e0 0x12121319 0x23201610 0x10131212 0x12121213 0x13111211 0x11121213 0x13121212 41-> 0x12121212 0x00000000 0x004201c4 0x1212121a 0x54a0c077 0x2a00000e 0x18161414 0x14141413 ····················································································· 2393-> 0x0aad01c4 0x1212151e 0x54674208 0x00011518 0x15111313 0x13131212 0x1212100f 0x12131313 2401-> 0x13131212 0x00000000 0x0ab208ec 0x1212142d 0x6ca4a66c 0x25000012 0x1b191310 0x13141616 2409-> 0x15141310 0x10111313 0x13131312 0x00000000 0x0acd008c 0x13121111 0x132a5147 0x1b000010 2417-> 0x16161212 0x13121310 0x10121213 0x12121212 0x11121212 0x00000000 0x0ada011c 0x12121322 2425-> 0x55816428 0x0103161e 0x19131414 0x13131515 0x14121414 0x16151413 0x11111212 0x00000000 2433-> 0x0b0c05fc 0x000004a6 Data structure for WFDs Each run (file) contains m segments (events) RUN#: 38000 Each segment has 2845 Fills Each fill has 5 μs collection time and 22 μs measurement time Pulses hit on different channels will be recorded in corresponding WFD banks

10 Data structure for WFDs Bank:B1b0 Length: 9736(I*1)/2434(I*4)/2434(Type) Type:Unsigned Integer*4 1-> 0x0000097e 0x0000097e 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 9-> 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x0000d504 0x12111113 0x1317479a 0xe7fa9948 17-> 0x07001627 0x22181713 0x14151513 0x13141514 0x13121412 0x00000000 0x003108a8 0x12121217 25-> 0x2320150c 0x0d111314 0x13121212 0x12121212 0x12121212 0x13141413 0x12111112 0x00000000 33-> 0x003801e0 0x12121319 0x23201610 0x10131212 0x12121213 0x13111211 0x11121213 0x13121212 41-> 0x12121212 0x00000000 0x004201c4 0x1212121a 0x54a0c077 0x2a00000e 0x18161414 0x14141413 ····················································································· 2393-> 0x0aad01c4 0x1212151e 0x54674208 0x00011518 0x15111313 0x13131212 0x1212100f 0x12131313 2401-> 0x13131212 0x00000000 0x0ab208ec 0x1212142d 0x6ca4a66c 0x25000012 0x1b191310 0x13141616 2409-> 0x15141310 0x10111313 0x13131312 0x00000000 0x0acd008c 0x13121111 0x132a5147 0x1b000010 2417-> 0x16161212 0x13121310 0x10121213 0x12121212 0x11121212 0x00000000 0x0ada011c 0x12121322 2425-> 0x55816428 0x0103161e 0x19131414 0x13131515 0x14121414 0x16151413 0x11111212 0x00000000 2433-> 0x0b0c05fc 0x000004a6 RequestGotBank statusBlock 1Block 2……Block mTail 8 ADC + 1 Zero dword + 1 Timestamp 2430 Bank size = 2434 2430 header tail FillTime

11 Bank Quality Check - step by step bank size == 0 ? bank status 0 ? bank size == 14 ? fill counter > 2845 ? first block Reset ? bank size < 14 ? current time < previous time+32 ? current fill < previous fill ? Got words %10 0 ? NO time > 11000? NO good bank bad bank yes NO

12 bk_size==0?bk_size < 3 ? Bank not exist, either no WFD or not recorded No bk_status 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 st !=reset?got/%10!=0?status!=0?req!=got?got+4!=size?size<14?size==14? 5&&6 18; 5&&7 19; 5&&8 20; 5&&9 21; 5&&10 22; 5&&11 23 6&&8->24; 6&&10->25; 8&&10->26 1 good bank level Bk exist? Bk header check Block by Block check Low level Bank Quality Check -- Logic in bkCheck.cpp Vertical is exclusive check Horizontal is inclusive check

13 #block>2000? No Zeroword? Sick Time ? Sick Fill ? Block by Block check Fill# > 2845 ?Time > 11000 ? 12 13 14 15 2 good bank 16 17

14 Method to use and some basic got Mdump –f x –x run#####.mid | less Evid:0001, Serial:1(to m), #banks:298(297,299) The first WFD segment(serial=1) always NO Reset Block #banks=298, 297, 299 are supposed to be in good segment #banks=1024 related to truncated segment, resulting in missing banks following checks based on 37950-38049 (5/21) Updated 5/22, run:37900-37999 (bkCheck37900-37999.root bkCheck.cpp) Updated 5/23, run: 37900-38049(bkCheck2.cpp)

15 Comments on bank status Mdump –f x –x *.mid | less Evid:0001, Serial:1(to m), #banks:298(297,299) Usually first segment(serial=1) without Reset Block following checks based on 37950-38049 (5/21) Updated 5/22, run:37900-37999 (bkCheck37900- 37999.root bkCheck.cpp) Updated 5/23, run: 37900-38049(bkCheck2.cpp)


Κατέβασμα ppt "Bank check Qinzeng Peng 2007 Feb 19. Event header & bank header"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google