Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Test.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Test."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 test

2 1. Lucrul mecanic : a Este o mărime fizică vectorială b
Este o mărime de stare c Este întotdeauna pozitiv d Este o mărime de proces

3 2. Lucrul mecanic efectuat de forţa F de 10 N care deplasează corpul pe distanţa de d este de 20 j. Distanţa d este: F d a 2 m b 200 m c 0.5 m d 10 m

4 3. Greutatea unui corp care alunecă pe un plan înclinat efectuează un lucru mecanic:
pozitiv b negativ c variabil d zero

5 4. Lucrul mecanic al forţei de frecare este :
Întotdeuna pozitiv b Întotdeauna zero c Întotdeauna negativ d Poate fi şi pozitiv şi negativ

6 5. Lucrul mecanic al normalei este:
Întotdeuna zero b Întotdeuna negativ c Întotdeuna pozitiv d Nu se poate preciza

7 6. Unitatea de măsură a lucrului mecanic este:
j/m b N∙m c j∙m d N

8 7. Un corp se mişcă cu viteza constantă. Lucrul mecanic total este:
F∙d b F∙d∙cos α c d Nu se poate preciza

9 8. Un resort este comprimat din poziţia de echilibru, cu x şi efectuează lucrul mecanic L1 sau este alungit cu x şi efectuează lucrul mecanic L2. Despre lucrurile mecanice efectuate se paote spune L1 = L2 a b L1 < L2 c L1 > L2 d Nu se poate preciza

10 9. Lucrul mecanic efectuat de forţa F al cărei grafic variază cu distanţa după graficul de mai jos, este: F(N) a 35 j 5 3 b 47 j c 20 j 2 4 7 d(m) d 12 j

11 9 raspunsuri corecte din 9
REZULTATUL TESTULUI: 9 raspunsuri corecte din 9

12

13


Κατέβασμα ppt "Test."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google