Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Tirpalo koncentracija

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Tirpalo koncentracija"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Tirpalo koncentracija
C = m / V

2 Tirpinys + Tirpiklis Tirpalas Tirpalo gaminimas 1. Tiksliai pasverta
tipinį suberiame į matavimo kolbą su tirpikliu 2. Kad tirpinys greičiau ištirptu, tirpalą teliuš- kuojame taip, kad jis pradėtų suktis 3. Ištirpus tirpiniui, pripi- lame į kolbą tirpiklio iki žymės, paskutinę porciją sulašiname

3 Koncentracija yra medžiagos kiekis (g), ištirpintas
1 litre (l) arba kubiniame decimetre (dm3) tirpalo. 7,9 g KMnO4 79 g KMnO4 Didesnės koncentracijos tirpalas Mažos koncentracijos tirpalas

4 C – koncentacija (mol/dm3, mol/l arba M)
Tirpalo molinė koncentracija rodo, kiek molių ištirpusios medžiagos (tirpinio ) yra viename litre (l) arba viename kubiniame decimetre (dm3) tirpalo. n (tirpinio, mol) C = V (tirpalo, l) C – koncentacija (mol/dm3, mol/l arba M) n – medžiagos (tirpinio) kiekis (mol) V – tirpalo tūris (dm3, l)

5 Molinės koncentracijos
V M Molinės koncentracijos apskaičiavimas n V = n = c • V c

6 1. Uždavinys. Tirpindami 15 g valgomosios druskos (NaCl)
vandenyje, gavome 750 ml tirpalo. Apskaičiuokite druskos molinę koncentraciją šiame tirpale. Duota : m (NaCl) = 15 g V (tirpalo) = 750 ml Rasti: c (NaCl) -? Sprendimas: C (NaCl) = n (NaCl) 750 ml = 0,750 l V (tirpalo) m n = M 1) M (NaCl) = = 58 (g/mol) n (NaCl) = 15 : 58 = 0,26 (mol) C (NaCl) = 0,26 : 0,750 = 0,34 mol/l arba 0,34 M Atsakymas: druskos molinė koncentracija tirpale – 0,34 M.

7 2. Uždavinys. Tirpindami 50 ml gryno etanolio vandenyje,
gavome 150 ml tirpalo. Etanolio C2H5OH tankis ρ = 0,789 g/ml. Apskaičiuokite etanolio molinę koncentraciją šiame tirpale. Duota : V (C2H5OH) = 50 ml V (tirpalo) = 150 ml ρ = 0,789 g/ml Rasti: c (C2H5OH) -? Sprendimas: C = n V (tirpalo) 150 ml = 0,15 l m n = M m = ρ • V m (C2H5OH) = 0,789 • 50 = 39,45 (g) M (C2H5OH) = 2•12 + 5• = 46 (g/mol) n = 39,45 : 46 = 0,85 mol C = 0,85 : 0,15 = 5,6 mol/l arba 5,6 M Atsakymas: etanolio molinė koncentracija tirpale - 5,6 M.

8 3. Uždavinys. Kiek gramų KMnO4 reikia 250 ml 0,5 M KMnO4
vandeninio tirpalo pagaminti? Duota : V (tirpalo) = 250 ml c = 0,5 M Rasti: m (KMnO4) -? Sprendimas: C = n n = c • V (tirpalo) V (tirpalo) 250 ml = 0,25 l m = n • M n = 0,5 •0,250 = 0,125 (mol) M (KMnO4) = •16 = 158 (g/mol) m = 0,125 • 158 = 19,75 (g) Atsakymas: 19,75 g KMnO4 reikia šiam tirpalui pagaminti.


Κατέβασμα ppt "Tirpalo koncentracija"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google