Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

UGLJENI HIDRATI prof.Goran Poš.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "UGLJENI HIDRATI prof.Goran Poš."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 UGLJENI HIDRATI prof.Goran Poš

2 ► polihidroksilni aldehidi i polihidroksilni ketoni
► saharidi, šećeri ► polihidroksilni aldehidi i polihidroksilni ketoni PODELA UGLJENIH HIDRATA monosaharidi oligosaharidi (disaharidi i trisaharidi) polisaharidi Monosaharidi: najjednostavnije jedinke (ne hidrolizuju na prostije) PODELA MONOSAHARIDA 1.Podela prema hemijskoj strukturi 2.Podela prema broju C-atoma

3 1.Podela prema hemijskoj strukturi ketoze
aldoze 1.Podela prema hemijskoj strukturi ketoze Strukture aldoza i ketoza aldoza ketoza 2.Podela prema broju C-atoma trioze (3 C-atoma) tetroze (4 C-atoma) pentoze (5 C-atoma) heksoze (6 C-atoma)

4 D- i L- oblici monosaharida
D-monosaharidi L-monosaharidi pentoze D-(-)-riboza 2-deoksi-D-(-)-riboza ► DNK I RNK

5 Haworth - ove strukture
heksoze (Fischer - ove strukture) D-(+)-glukoza D-(+)-galaktoza D-(-)-fruktoza Haworth - ove strukture α-D-(+)-glukopiranoza β-D-(+)-glukopiranoza β-D-(-)-fruktofuranoza

6 Redukujući Neredukujući Redukujući Neredukujući
Disaharidi: Jedinke sastavljene iz dva monosaharida (hidrolizuju na dva monosaharida) Redukujući PODELA DISAHARIDA Neredukujući ► Fehling-ov rastvor pre zagrevanja nakon zagrevanja Redukujući Maltoza, Laktoza Neredukujući Saharoza

7 Maltoza Saharoza Laktoza (Glukoza + Glukoza) (Glukoza + Frukoza)
α (1-4) glikozidna veza Laktoza (Galaktoza + Glukoza) a (1-2) glikozidna veza b (1-4) glikozidna veza

8 Skrob Celuloza Glikogen
Polisaharidi: Jedinke sastavljene iz više desetina hiljada monosaharida Skrob Celuloza Glikogen biljno biljno životinjsko poreklo energetska gradivna energetska uloga glukoza glukoza glukoza osnova a(1-4) i a(1-6) b(1-4) a(1-4) i a(1-6) tip veze

9 Skrob Amiloza Amilopektin

10 Celuloza Glikogen


Κατέβασμα ppt "UGLJENI HIDRATI prof.Goran Poš."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google