Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Δομή Παρουσίασης Έκθεσης Προόδου Διδακτορικών Φοιτητών

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Δομή Παρουσίασης Έκθεσης Προόδου Διδακτορικών Φοιτητών"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Δομή Παρουσίασης Έκθεσης Προόδου Διδακτορικών Φοιτητών
Δομή Παρουσίασης Έκθεσης Προόδου Διδακτορικών Φοιτητών Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

2 Παρουσίαση έκθεσης προόδου
Οι παρουσιάσεις θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 26/01/2018 και το Σάββατο 27/01/2018 στο αμφιθέατρο του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών σε ώρες που θα ανακοινωθούν. Η κάθε παρουσίαση δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 10 διαφάνειες. Η χρονική διάρκεια της κάθε παρουσίασης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 15 λεπτά, ενώ 5 ακόμα λεπτά θα υπάρχουν για πιθανές ερωτήσεις. Βάσει του νέου κανονισμού διδακτορικών σπουδών ο υποψήφιος διδάκτορας που δεν προσέλθει σε 2 παρουσιάσεις έκθεσης προόδου αυτομάτως διαγράφεται από το πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών.

3 Δομή Γενικά στοιχεία διδακτορικής διατριβής (1 slide)
Συνολική ερευνητική πορεία (2 slides) Μελλοντικός σχεδιασμός (2 slides) Βιβλιογραφική ανασκόπηση (2 slides) Συλλογή δεδομένων (1 slide) Εφαρμογή μεθοδολογιών (2 slides) Πρωτοτυπία (1 slide)

4 Γενικά στοιχεία διδακτορικής έρευνας
Ονοματεπώνυμο υποψήφιου διδάκτορα Τίτλος διδακτορικής έρευνας Keywords Τομέας εξειδίκευσης Επιβλέπων Καθηγητής 1ο Μέλος Τριμελούς Επιτροπής 2ο Μέλος Τριμελούς Επιτροπής Ημερομηνία έναρξης διδακτορικής έρευνας

5 Συνολική ερευνητική πορεία
Paper(s) που έχουν προκύψει και του status που αυτά βρίσκονται to be submitted / under review / revise & resubmit (σε ποιο journal;) ή/και παρουσίαση πρώτων αποτελεσμάτων σε κάποιο συνέδριο ή συγγραφή working paper Πιθανά ερευνητικά εμπόδια εξηγήστε π.χ. τους λόγους για αλλαγή τίτλου-θέματος διατριβής, κατεύθυνσης έρευνας ή δυσκολίες που ξεπεράστηκαν Αναφορά σε πιθανές αποκλίσεις από το χρονοδιάγραμμα που είχε τεθεί στην προηγούμενη έκθεση προόδου (για τους παλιούς διδακτορικούς) στο proposal (για τους νέους διδακτορικούς) Διατυπώστε με σαφήνεια τι θα θέλατε να έχετε πετύχει και τι πράγματι έχετε πετύχει μέχρι τώρα κατά την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής σας Εάν υπάρχει μια παρέκκλιση μεταξύ των δύο, παρακαλώ αναφέρατε σύντομα το λόγο.

6 Μελλοντικός σχεδιασμός
Παράθεση χρονοδιαγράμματος Δυνατότητα αναπροσαρμογής σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα της προηγούμενης έκθεσης προόδου Δείτε ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής από e-class διδακτορικού προγράμματος Επόμενα βήματα Διατύπωση βραχυπρόθεσμου στόχου μέχρι την επόμενη εξαμηνιαία παρουσίαση έκθεσης προόδου π.χ. υποβολή πρώτου paper βιβλιογραφική ανασκόπηση δεύτερου paper συλλογή δεδομένων συγγραφή διατριβής Εκτίμηση ημερομηνίας ολοκλήρωσης διδακτορικής διατριβής

7 Βιβλιογραφική ανασκόπηση
Ποια είναι τα βασικά ερωτήματα της διδακτορικής σας έρευνας ή του paper που αυτή την περίοδο δουλεύετε; Το πρόβλημα αυτό γιατί είναι σημαντικό; Βάσει της διεθνούς βιβλιογραφίας, έχουν αναδείξει άλλοι μελετητές την σπουδαιότητα αυτών των θεμάτων που διερευνάτε; Παραθέστε πολύ συνοπτικά 2-3 βασικές προηγούμενες έρευνες για κάθε ερευνητικό σας ερώτημα. Τι κενό η έρευνα σας προσπαθεί να καλύψει βάσει της σχετικής υφιστάμενης βιβλιογραφίας; Με ποιο τρόπο η έρευνά σας διαφοροποιείται από αυτά που έχουν διερευνηθεί από την υπάρχουσα διεθνή βιβλιογραφία;

8 Συλλογή δεδομένων Ποιες είναι οι πηγές των στοιχείων που χρησιμοποιείτε για τη διδακτορική σας έρευνα ή για το paper που δουλεύετε αυτήν την περίοδο; Τα δεδομένα σας προέρχονται από έρευνες πεδίου ή από δευτερογενείς πηγές; Βρίσκεστε σε στάδιο συλλογής ή επεξεργασίας; Ποια χρονική περίοδο καλύπτουν τα δεδομένα που χρησιμοποιείτε; Πόσες παρατηρήσεις έχετε; Σε τι επίπεδο ανάλυσης είναι τα δεδομένα για την έρευνά σας (π.χ. άτομα, επιχειρήσεις, κλάδοι, χώρες);

9 Εφαρμογή μεθοδολογιών
Ποιες μεθοδολογίες χρησιμοποιείτε για να απαντήσετε στα ερευνητικά σας ερωτήματα; Γιατί αυτή η μεθοδολογία είναι κατάλληλη ή/και απαραίτητη για την έρευνά σας; Τι πλεονεκτήματα έχει; Ποιο λογισμικό πρόγραμμα χρησιμοποιείτε για την εφαρμογή της μεθοδολογίας π.χ. Stata Eviews R SPSS Matlab

10 Πρωτοτυπία Γιατί είναι πρωτότυπη η διδακτορική σας έρευνα;
Ποια είναι η συμβολή της έρευνάς σας στη διεθνή βιβλιογραφία; Εάν και πως τα αποτελέσματα της έρευνας μπορεί να είναι χρήσιμα για φορείς χάραξης οικονομικής πολιτικής για managers, επιχειρηματίες, επενδυτές κλπ. για χρηματοδοτικούς οργανισμούς για τη κοινωνία


Κατέβασμα ppt "Δομή Παρουσίασης Έκθεσης Προόδου Διδακτορικών Φοιτητών"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google