Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Φοιτήτρια: Γιάου Ευαγγελία

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Φοιτήτρια: Γιάου Ευαγγελία"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Φοιτήτρια: Γιάου Ευαγγελία
Μάθημα:Συμβουλευτική στη Δια Βίου Ανάπτυξη Καθηγήτρια: Ρ. Καλούρη Εργασία: «Παρουσίαση Επιστημονικού Άρθρου από την Επιθεώρηση Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού» Φοιτήτρια: Γιάου Ευαγγελία ΠΕΣΥΠ Β’ εξάμηνο Αθήνα 2017

2 Επιθεώρηση Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού τ.70-71 / 2004
Η συμβολή του επαγγελματικού προσανατολισμού στην αντιμετώπιση της ανεργίας Νίνα Καλαβά - Μυλωνά

3 Ανεργία Η ανεργία αποτελεί ένα από τα πιο κρίσιμα προβλήματα της παγκόσμιας κοινότητας και η αντιμετώπισή της θεωρείται μείζονος σημασίας. Στη συνολική προσπάθεια αυτής της αντιμετώπισης, εξετάζουμε τη συμβολή του Επαγγελματικού Προσανατολισμού προς αυτή την κατεύθυνση.

4 Οι κυριότεροι παράγοντες οι οποίοι διαμορφώνουν την ανεργία ενός τόπου είναι:
Το βιοτικό επίπεδο του λαού Οι πολιτιστικές του αξίες Το εκπαιδευτικό του σύστημα Οι διαθέσιμοι πόροι Η πρόοδος στην έρευνα και την τεχνολογία Ο βαθμός παρέμβασης του κράτους καθώς και διάφοροι άλλοι αστάθμητοι παράγοντες.

5 Βασικοί παράγοντες που ωθούν στην ανεργία είναι:
Η έλλειψη επαρκών θέσεων στην ειδικότητα το ενδιαφερόμενου Η απόλυση ή διακοπή λειτουργίας του φορέα εργασίας Η προσφορά εργασίας σε μη επιθυμητές θέσεις ή με πολύ χαμηλές αποδοχές Η ανεπαρκής επαγγελματική κατάρτιση Η άγνοια ευκαιριών εργασίας Η απροθυμία για αυτοαπασχόληση Η ανικανότητα προσαρμογής σε καινούργιες μεθόδους τεχνολογίας Η έλλειψη γνωριμιών Λόγοι υγείας

6 Πρόσκαιρα αντικίνητρα για άμεση εύρεση εργασίας
Η πλήρης κάλυψη των οικονομικών αναγκών από την οικογένεια ή άλλες πηγές Επιδόματα ανεργίας Η απασχόληση στην παραοικονομία Η επιδοτούμενη απασχόληση

7 Η σύγχρονη αγορά εργασίας παρουσιάζει τα εξής χαρακτηριστικά:
Το νέο επιχειρηματικό περιβάλλον δημιουργεί νέα νοοτροπία, αλλά και αυξημένες απαιτήσεις. Ο χώρος εργασίας καθίσταται ολοένα και περισσότερο πολυποίκιλος, πολυπολιτισμικός, πολύγλωσσος και πολυφυλετικός. Η σύγχρονη διοίκηση επιχειρήσεων, ανάλογα με τα συμφέροντά της, προβαίνει στις παρακάτω ενέργειες: Αυτοματοποιεί, καταργεί, αφαιρεί, συγχωνεύει, ενοποιεί, μεταφέρει.

8 Οι νέες ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις προωθούν την ελαχιστοποίηση ευκαιριών μόνιμης εργασίας, τη μερική απασχόληση, την ευελιξία της εργασίας, τις συμβάσεις περιορισμένου χρόνου. Η διείσδυση της νέας τεχνολογίας υποκαθιστά σταδιακά το ανθρώπινο δυναμικό με μηχανήματα. Η χρήση των Η/Υ διαφοροποιεί τον τρόπο εξάσκησης πολλών επαγγελμάτων, υποβαθμίζει ή καταργεί διάφορες ειδικότητες και εμφανίζει νέες στο παρασκήνιο. Επικρατούν οι νόμοι της ελεύθερης αγοράς και του ανταγωνισμού. Διαμορφώνεται παγκοσμίως μια ενιαία οικονομία, ενιαία αγορά και ενιαία καταναλωτική κουλτούρα.

9 Ο Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού
Ο Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού καλείται να προετοιμάσει κατάλληλα τους νέους, ώστε να ενταχθούν σε μια ανταγωνιστική και συνεχώς μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας, επιδιώκοντας μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία, με ταυτόχρονη την προσωπική τους ικανοποίηση. Όπως είναι γνωστό, ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός δεν αποτελεί μηχανισμό παραγωγής θέσεων εργασίας, συνεπώς δε στοχεύει στην άμεση επίλυση της ανεργίας, ωστόσο, παρέχει τους μηχανισμούς εκείνους, οι οποίοι υποβοηθούν το άτομο είτε στην αποφυγή της ανεργίας ή στην ετοιμότητα αντιμετώπισής της.

10 Οι προσφερόμενες υπηρεσίες του Επαγγελματικού Προσανατολισμού στον ενδιαφερόμενο παρέχονται σε όλες τις εξελικτικές φάσεις της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας και περιλαμβάνουν τα εξής στοιχεία: Την πληροφόρηση αναφορικά με τις σπουδές, τα επαγγέλματα και την αγορά εργασίας. Τη συμβουλευτική και υποστήριξη με σκοπό την αυτογνωσία και την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης. Τη Διαπαιδαγώγηση. Την υποβοήθηση των ενδιαφερομένων σε λήψεις αποφάσεων ως αποτέλεσμα της σύνθεσης των προηγούμενων διαδικασιών.

11 Επαγγελματική Διαπαιδαγώγηση στην Πράξη
Το σχολείο, πέρα από το καθιερωμένο μάθημα του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού το οποίο μπορεί να χρησιμοποιείται για τον τομέα της πληροφόρησης, οφείλει να συμπεριλαμβάνει στο πρόγραμμα του ποικιλία μορφωτικών δραστηριοτήτων, ευρέως φάσματος, με την ενεργό συμμετοχή των μαθητικών κοινοτήτων, όπως: Πολιτιστικές (θέατρο, μουσική) Αθλητικές Περιβαλλοντικές Επισκέψεις σε εργασιακούς χώρους και συνομιλίες με εργαζομένους Εφαρμογή ειδικών βιωματικών ασκήσεων Επαγγελματικής Διαπαιδαγώγησης.

12 Ολοκλήρωση των στόχων της Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού στην αντιμετώπιση της ανεργίας Για την αντιμετώπιση της ανεργίας, απαραίτητη κρίνεται η συμβολή των παρακάτω παραγόντων: Ο ρόλος της οικογένειας ο οποίος είναι πρωταρχικός και ο πιο σημαντικός. Ο προσανατολισμός της παιδείας πρέπει να είναι ανθρωποκεντρικός, ώστε ο σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας να ανάγεται σε υπέρτατη αξία. Επίσης, να παρέχονται ίσες ευκαιρίες σε όλους για σπουδές και επαγγελματική αποκατάσταση. Η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας, η συμπαράσταση, η αλληλεγγύη, η κατανόηση και η υποστήριξη των ανέργων θα πρέπει να αποτελεί καθήκον και όχι απλή πράξη φιλανθρωπίας. Η μέριμνα της πολιτείας αποτελεί έναν ουσιαστικό παράγοντα στην αποτελεσματικότητα του έργου της Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

13 Σας ευχαριστώ πολύ!!!


Κατέβασμα ppt "Φοιτήτρια: Γιάου Ευαγγελία"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google