Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ αΙΓΑIΟΥ & ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Τμήματα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών & Μηχ. Αυτοματισμού ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ 3η Διάλεξη (ΙΙ)

2 Η παρουσίαση της γλώσσας Προγραμματισμού PYTHON (δομές δεδομένων)
Σκοπός Διάλεξης Η παρουσίαση της γλώσσας Προγραμματισμού PYTHON (δομές δεδομένων)

3 Βασικές Δομές Δεδομένων
PYTHON Βασικές Δομές Δεδομένων Αλφαριθμητικά (strings) Πλειάδες (tuples) Λεξικά (Dictionaries) Σύνολα (Sets)

4 PYTHON ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ Αμετάβλητα Είδος ακολουθίας (sequence)
Κάθε στοιχείο -> αριθμημένη σειρά Προσπέλαση Προεπιλεγμένη κωδικοποίηση UTF-8

5 PYTHON ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ

6 PYTHON ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ Προσπέλαση των στοιχείων μετρώντας από το τέλος του αλφαριθμητικού προς την αρχή του με χρήση του συμβόλου – με τη βοήθεα του δείκτη (index)

7 PYTHON ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ Αντιστροφή αλφαριθμητικού (από το τέλος ένα – ένα τα γράμματα από τη αντίστροφη σειρά)

8 PYTHON ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ Αντιστροφή αλφαριθμητικού (μόνο ένα τμήμα του)

9 PYTHON ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ Συναρτήσεις αλφαριθμητικών
rjust(): δεξιά στοίχιση χρησιμοποιώντας τόσους χαρακτήρες όσους αναφέρονται στο όρισμα της

10 PYTHON ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ Συναρτήσεις αλφαριθμητικών
split(): χωρίζε ένα αλφαριθμητικό με βάση το όρισμα που δέχεται κα είναι και αυτό αλφαριθμητικό

11 PYTHON ΛΙΣΤΑ Οι λίστες είναι δομές δεδομένων οι οποίες μπορούν να περιέχουν οποιοδήποτε πλήθος στοιχείων Λίστα = Πίνακας Αυτόματη δέσμευση μνήμης

12 PYTHON ΛΙΣΤΑ Η λίστα μπορεί να περιέχει οτιδήποτε τύπου αντικείμενο

13 PYTHON ΛΙΣΤΑ Μία λίστα μέσα σε μία άλλη λίστα ονομάζεται εμφωλευμένη λίστα ['spam', 2.0, 5, [10, 20]] Μία λίστα η οποία δεν περιέχει κανένα στοιχείο ονομάζεται κενή λίστα και μπορείτε να δημιουργήται με κενές αγκύλες [] Οι λίστες είναι ευμετάβλητες

14 PYTHON ΛΙΣΤΑ >>> cheeses = ['Cheddar', 'Edam', 'Gouda'] >>> numbers = [17, 123] >>> empty = [] >>> print cheeses[0] Cheddar >>> numbers[1] = 5 >>> print numbers [17, 5]

15 PYTHON ΛΙΣΤΑ Διασχίζοντας μία λίστα για διάβασμα στοιχείων
for cheese in cheeses: print cheese Εγγραφή ή διαγραφή στοιχείων λίστας for i in range(len(numbers)): numbers[i] = numbers[i] * 2 Η len επιστρέφει το πλήθος των στοιχείων της λίστας και η range επιστρέφει μία λίστα δεικτών από το 0 έως το n-1, όπου n είναι το μήκος της λίστας Σε κάθε επανάληψη η i παίρνει το δείκτη του επόμενου στοιχείου και χρησιμοποιείται από τη δήλωση εκχώρησης μέσα στο σώμα για να διαβάσει τη παλιά τιμή του στοιχείου και να εκχωρήσει την νέα

16 PYTHON ΛΙΣΤΑ Λίστες και τεμάχια
>>> t = ['a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f'] >>> t[1:3] ['b', 'c'] >>> t[:4] ['a', 'b', 'c', 'd'] >>> t[3:] ['d', 'e', 'f']

17 PYTHON ΛΙΣΤΑ Μέθοδοι Λιστών Προσθήκη νέου στοιχείου
Μέθοδοι Λιστών Προσθήκη νέου στοιχείου Επεκτείνει μια λίστα με την προσθήκη μιας άλλης λίστας Ταξινόμηση λίστα (αύξουσα σειρά)

18 PYTHON ΛΙΣΤΑ Διαγραφή στοιχείου λίστας Χρήση λίστας ως στοίβας
push (ονομάζεται append στην Python) pop

19 PYTHON ΠΛΕΙΑΔΑ Είναι ένα στιγμιότυπο της λίστας
Δεν αλλάζει μέγεθος ούτε και στοιχεία Με την χρήση της επιστρέφονται πολλές τιμές σε συναρτήσεις Δημιουργία πλειάδας:

20 PYTHON ΛΕΞΙΚΟ Αντιστοίχηση τιμών με λέξεις κλειδιών Γενίκευση λιστών
Δεικτοδότηση αντικείμενο με οποιοδήποτε αντικείμενο φτάνει αυτό να είναι σταθερό και μοναδικό (δηλ. δεν αλλάζει τιμή)

21 PYTHON ΛΕΞΙΚΟ Δημιουργία λεξικού Προσθήκη τιμής σε άδειο λεξικό

22 PYTHON ΛΕΞΙΚΟ Δημιουργία λεξικού με τη μέθοδο diet()

23 PYTHON ΛΕΞΙΚΟ Διαγραφή: χρήση του del - del d[‘milk’], διαγραφή της αντίστοιχης εγγραφής από το λεξικό Μέγεθος: Ανάκτηση μεγέθους ενός λεξικού (αριθμός ζευγαρών/ κλειδί/τιμή) με len(d) Κλειδιά: Εύρεση κλειδιών ενός λεξικού (χρήσιμο σε βρόχους) με d.keys() Τιμές: εύρεση τιμών με d.values() Κλειδί/τιμή: ανάκτηση όλων των ζευγών κλειδί/τιμή από ένα συγκεκριμένο λεξικό με d.items() που επιστρέφει πλειάδες από δύο στοιχεία (κλειδί, τιμή)

24 PYTHON ΛΕΞΙΚΟ

25 PYTHON ΛΕΞΙΚΟ Διάτρεξη τιμών (απλή)
Διάτρεξη τιμών (επιστροφή κλεδί/τιμή)

26 PYTHON ΛΕΞΙΚΟ Ταξινόμηση λεξικού

27 PYTHON ΣΥΝΟΛΑ Δημιουργία συνόλου Χρήση [ ]

28 PYTHON ΣΥΝΟΛΑ Πρόσθεση στοιχείου σε ένα σύνολο
Αφαίρεση στοιχείου από ένα σύνολο Ένωση συνόλων Τομή συνόλων Διαφορά συνόλων Συμμετρική διαφορά συνόλων

29 PYTHON ΣΥΝΟΛΑ

30 PYTHON ΣΥΝΟΛΑ

31 PYTHON Απλοί τύποι - bool - int - float - string

32 Τοπικές και Καθολικές μεταβλητές
PYTHON Τοπικές και Καθολικές μεταβλητές Μια τοπική μεταβλητή είναι προσβάσιμη μόνο στο τοπικό εύρος (scope) Μια καθολική μεταβλητή είναι προσβάσιμη σε κάθε εύρος (scope)

33 Τοπικές και Καθολικές μεταβλητές
PYTHON Τοπικές και Καθολικές μεταβλητές

34 Τοπικές και Καθολικές μεταβλητές
PYTHON Τοπικές και Καθολικές μεταβλητές

35 Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας…


Κατέβασμα ppt "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google