Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Δομή ερευνητικής εργασίας

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Δομή ερευνητικής εργασίας"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Δομή ερευνητικής εργασίας
Δρ Ζωή Καραμπατζάκη Σχολική Σύμβουλος Π.Α.

2 Δομή εργασίας Ευχαριστίες (προαιρετικά)
Περίληψη ( λέξεις ανάλογα με την έκταση της εργασίας) – Λέξεις κλειδιά (4-6 λέξεις ή φράσεις) Πίνακας περιεχομένων Κατάλογος Αριθμητικών Πινάκων

3 Στην περίληψη περιλαμβάνονται:
Στην περίληψη περιλαμβάνονται: Γενική παρουσίαση του θέματος Σκοπός , Κύριοι στόχοι, Κύριες ερευνητικές υποθέσεις (ή ερωτήματα) Περίληψη μεθόδου Σύνθεση κύριων αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων Κύρια συνεισφορά και περιορισμοί

4 Εισαγωγή Περιλαμβάνει: Γενική περιγραφή του θέματος
Σπουδαιότητα θέματος Βασικό σκοπό της εργασίας Δομή εργασίας (περίγραμμα κεφαλαίων)

5 Εισαγωγή Ξεκινά με ένα σύντομο κείμενο όπου αναλύεται η συλλογιστική της έρευνας Έχει τη μορφή «επιχειρήματος» που καταλήγει στις ερευνητικές υποθέσεις/ερωτήματα. Τελειώνει με τη διατύπωση ερευνητικών υποθέσεων ή ερωτημάτων. Ερευνητική υπόθεση: Περιγράφουμε τι περιμένουμε να βρούμε σύμφωνα με όσα αναφέρουμε στην εισαγωγή μας Ερευνητικό ερώτημα: Θέτουμε τα ερωτήματα στα οποία αναμένεται να απαντήσει η έρευνα μας, και για τα οποία δεν υπάρχουν αναμενόμενα αποτελέσματα σύμφωνα με τα υπάρχοντα δεδομένα.

6 1. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
Περιλαμβάνονται: Ανάλυση εννοιών και όρων του υπό μελέτη θέματος (π.χ. τυπική ανάπτυξη, συναισθηματική ανάπτυξη, σε σχετικά θέματα) (Τίτλοι υπο-ενοτήτων) Βιβλιογραφική επισκόπηση (παρουσίαση θεωρητικής και ερευνητικής γνώσης για το υπό μελέτη θέμα-από το γενικό θέμα στο ειδικό θέμα στης εργασίας) Στόχοι και Υποθέσεις της παρούσας έρευνας Αναλυτικά ο/οι επιμέρους στόχος/οι της εργασίας και ερευνητικές υποθέσεις (ή ερωτήματα)

7 2. Μέθοδος 2.1 Ερευνητική μέθοδος
Περιγραφή και Αιτιολόγηση της/των Ερευνητικής/ών Μεθόδου/ων (συνοπτικά) Περιγραφή της/των Ερευνητικής/ών Μεθόδου/ων (π.χ. μελέτη περίπτωσης, δημοσκοπική έρευνα κ.λπ) -Αιτιολόγηση της συγκεκριμένης επιλογής (πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα )

8 2. Μέθοδος 2.2 Δείγμα Περιγράφουμε το δείγμα μας (π.χ. φύλο και ηλικία ή άλλα δημογραφικά χαρακτηριστικά) και τη μέθοδο επιλογής του δείγματος που ακολουθήσαμε. Προσοχή! Όσα στοιχεία αφορούν στο δείγμα μας παρουσιάζονται εδώ και όχι στα ευρήματα.

9 2. Μέθοδος 2.3 Μέσα συλλογής δεδομένων
Περιγράφουμε αναλυτικά τα εργαλεία που χρησιμοποιήσαμε για να συλλέξουμε τα δεδομένα μας. Αν χρησιμοποιήσαμε ψυχομετρικές κλίμακες αναφέρουμε τα ψυχομετρικά χαρακτηριστικά της έκδοσης που χρησιμοποιήσαμε.

10 2. Μέθοδος 2.4 Ερευνητική Διαδικασία
Αναφέρουμε αναλυτικά τον τρόπο με τον οποίο συλλέξαμε τα δεδομένα μας, ώστε αν το επιθυμεί κάποιος να μπορεί να αναπαράγει επακριβώς τα βήματα που κάναμε. Σε περίπτωση που χρησιμοποιήσαμε ψυχομετρικές κλίμακες εδώ αναφέρεται ο τρόπος χορήγησης, ο χρόνος και η διάρκεια συμπλήρωσης κλπ. Περιγραφή και αιτιολόγηση της/των μεθόδου/ων στατιστικής ή/και ποιοτικής επεξεργασίας/ανάλυσης των δεδομένων (συνοπτικά)

11 3. Αποτελέσματα Παρουσιάζουμε μόνο τα ευρήματά μας χωρίς σχολιασμό.
Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της επεξεργασίας των δεδομένων (στατιστική ή /και ποιοτική ανάλυση) ανά στόχο - υπόθεση με απλά λόγια, με αριθμούς, χωρίς σχόλια και κρίσεις. Προτείνεται η χρήση Πινάκων και Σχημάτων Το κεφάλαιο αυτό οργανώνεται βάσει των ερευνητικών υποθέσεων/ ερωτημάτων μας. Δηλαδή κάθε ερευνητική υπόθεση αποτελεί ένα υποκεφάλαιο, όπου παρουσιάζονται τα ευρήματα της περιγραφικής και της επαγωγικής στατιστικής μας ανάλυσης που σχετίζονται με αυτήν.

12 4. Ερμηνεία ευρημάτων – Συμπεράσματα (ή Συζήτηση)
Παρουσιάζουμε το σχολιασμό των ευρημάτων μας, με σύντομες αναφορές στα βασικά στατιστικά αποτελέσματα (χωρίς να επαναλαμβάνουμε τα νούμερα). Το κεφάλαιο αυτό, όπως και το κεφάλαιο των ευρημάτων οργανώνεται με βάση τις ερευνητικές μας υποθέσεις. Ανάλογα με την έκταση της εργασίας μας μπορεί να οργανωθεί σε υποκεφάλαια.

13 4. Ερμηνεία ευρημάτων – Συμπεράσματα (ή Συζήτηση)
Συνηθίζεται να ολοκληρώνεται με μία παράγραφο όπου ανακεφαλαιώνονται τα κύρια συμπεράσματά μας, μία παράγραφο όπου κάνουμε κριτική της έρευνάς μας και παρουσιάζουμε τις αδυναμίες της (περιορισμοί) και μία παράγραφο όπου κάνουμε προτάσεις για περαιτέρω ερευνητικές προσπάθειες.

14 Βιβλιογραφία Τρόπος γραφής σύμφωνα με APA ή Harvard style

15 Παράρτημα Μπορεί να περιλαμβάνει: Αναλυτικούς πίνακες αποτελεσμάτων
Τα ερευνητικά εργαλεία που χρησιμοποιήσαμε Τις επιστολές που πιθανόν στείλαμε στους συμμετέχοντες Την απόφαση της άδειας που λάβαμε για τη διεξαγωγή της έρευνάς μας Οτιδήποτε δεν μπορεί να συμπεριληφθεί στο κυρίως κείμενο της εργασίας μας Υ.Γ. Δεν είναι πάντα απαραίτητο


Κατέβασμα ppt "Δομή ερευνητικής εργασίας"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google