Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ Είναι δεσμευτική πράξη ; όχι ναι Ο προσφεύγων

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ Είναι δεσμευτική πράξη ; όχι ναι Ο προσφεύγων"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ Είναι δεσμευτική πράξη ; όχι ναι Ο προσφεύγων
νομιμοποιείται ενεργητικά ; Προνομιούχοι διάδικοι Μερικώς προνομιούχοι διάδικοι Μη προνομιούχοι διάδικοι για τη διατήρηση των προνομίων τους αυτομάτως ναι Η προσφυγή ασκείται εντός 2 μηνών από τη δημοσίευση της πράξης ; Άμεσο και ατομικό συμφέρον ; Άμεσο συμφέρον ; (κανονιστικές πράξεις) ναι Παραδεκτή η προσφυγή ακυρώσεως Δεν μπορεί να ασκηθεί προσφυγή ακυρώσεως Συντρέχει κάποιος από τους 4 λόγους ακυρώσεως; ναι Βάσιμη η προσφυγή ακυρώσεως

2 ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΣ
Υποχρέωση ενέργειας σύμφωνα με τη Συνθήκη ; όχι ναι Ο προσφεύγων νομιμοποιείται ενεργητικά ; Προνομιούχοι διάδικοι Μη προνομιούχοι διάδικοι αυτομάτως α) ζητείται δεσμευτική πράξη β) η πράξη να απευθύνεται στο συγκεκριμένο ιδιώτη γ) η πράξη να μην απευθύνεται στο συγκεκριμένο ιδιώτη αλλά να τον αφορά άμεσα και ατομικά Καλεί ο προσφεύγων το όργανο να ενεργήσει ; ναι όχι Η προσφυγή ασκείται εντός 2 μηνών από την πρόσκληση; όχι Δεν μπορεί να ασκηθεί προσφυγή κατά παραλείψεως ναι Το όργανο μπορεί να : Λάβει θέση Μη λάβει θέση Μπορεί να προσβληθεί εντός νέας προθεσμίας 2 μηνών


Κατέβασμα ppt "ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ Είναι δεσμευτική πράξη ; όχι ναι Ο προσφεύγων"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google