Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕνΟτητα # 4: Ms Word I CLAUDIA BOETTCHER ΤμΗμα ΙστορΙαΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕνΟτητα # 4: Ms Word I CLAUDIA BOETTCHER ΤμΗμα ΙστορΙαΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕνΟτητα # 4: Ms Word I CLAUDIA BOETTCHER ΤμΗμα ΙστορΙαΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι ΕνΟτητα # 4: Ms Word I CLAUDIA BOETTCHER ΤμΗμα ΙστορΙαΣ

2 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς.

3 Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Ιονίου Πανεπιστημίου» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

4 Εύρεση και αντικατασταση
Ms Word II Εύρεση και αντικατασταση

5 Εύρεση και αντικατάσταση
Για κείμενο, μορφοποίηση, σημάδια παραγράφου και άλλα στοιχεία.

6 Εύρεση κειμένου Για αναζήτηση συγκεκριμένης λέξης ή φράσης:
Για αναζήτηση συγκεκριμένης λέξης ή φράσης: Κεντρική καρτέλα >> ομάδα Επεξεργασία >> κλικ στο στοιχείο Εύρεση. Στο πλαίσιο Εύρεση του, πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε να αναζητήσετε. Για να ακυρώσετε μια αναζήτηση που βρίσκεται σε εξέλιξη, πιέστε το πλήκτρο ESC.

7 Εύρεση κειμένου

8 Εύρεση κειμένου Για να βρείτε κάθε εμφάνιση μιας λέξης ή φράσης, κάντε κλικ στο κουμπί Εύρεση επόμενου.

9 Aντικατάσταση κειμένου
Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Επεξεργασία, κάντε κλικ στο στοιχείο Αντικατάσταση. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αντικατάσταση. Στο πλαίσιο Εύρεση του, πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε να αναζητήσετε. Στο πλαίσιο Αντικατάσταση με, πληκτρολογήστε το κείμενο με το οποίο θα αντικατασταθεί.

10 Aντικατάσταση κειμένου

11 Aντικατάσταση κειμένου
Για να βρείτε απλώς την επόμενη εμφάνιση του κειμένου, κάντε κλικ στο κουμπί Εύρεση επόμενου. Για να αντικαταστήσετε μια εμφάνιση του κειμένου, κάντε κλικ στο κουμπί Αντικατάσταση. Αμέσως το Word μεταβαίνει στην επόμενη εμφάνιση του κειμένου. Για να αντικαταστήσετε όλες τις εμφανίσεις του κειμένου, κάντε κλικ στο κουμπί Αντικατάσταση όλων.

12 Ιδιαιτερότητες

13 Λειτουργία επισήμανσης όλων
Για να δείτε όλες τις εμφανίσεις μιας λέξης ή φράσης στο κείμενό σας, κλικ στο κουμπί Επισήμανση ανάγνωσης >> Επισήμανση όλων.

14 Επισήμανση όλων Η επισήμανση δεν εμφανίζεται όταν εκτυπώνεται το κείμενο. Αναιρείται με την Απαλοιφή επισήμανσης στο ίδιο μενού.

15 Αντικατάσταση μορφοποίησης
Κλικ στο κουμπί Λεπτομέρειες. Για να αναζητήσετε κείμενο με ειδική μορφοποίηση, πληκτρολογήστε το κείμενο στο πλαίσιο Εύρεση του. Για να αναζητήσετε μόνο μορφοποίηση, αφήστε το πλαίσιο κενό. Κλικ στο κουμπί Μορφοποίηση και, στη συνέχεια, επιλέξτε τις μορφοποιήσεις που θέλετε να αναζητήσετε και να αντικαταστήσετε. Κάντε κλικ στο πλαίσιο Αντικατάσταση με, κάντε κλικ στο κουμπί Μορφοποίηση και, στη συνέχεια, επιλέξτε τις μορφοποιήσεις αντικατάστασης.

16 Αντικατάσταση μορφοποίησης

17 Παράδειγμα 1 Εύρεση και αλλαγή μόνο της μορφοποίησης συγκεκριμένου κειμένου

18 Παράδειγμα 2 Αλλαγή και κειμένου και μορφοποίησης

19 Παράδειγμα 2 Αλλαγή και κειμένου και μορφοποίησης

20 Παράδειγμα 3 Εύρεση και αλλαγή μόνο μορφοποίησης

21 Παράδειγμα 3 Εύρεση και αλλαγή μόνο μορφοποίησης

22 Εύρεση και αντικατάσταση σημαδιών παραγράφου, αλλαγών σελίδας και άλλων στοιχείων
Μπορείτε να αναζητήσετε και να αντικαταστήσετε ειδικούς χαρακτήρες και στοιχεία του εγγράφου, όπως είναι τα γραφικά, οι παύλες ή τα κενά διαστήματα. Για παράδειγμα, μπορείτε να βρείτε όλα τα σημάδια παραγράφου και να τα αντικαταστήσετε με μη αυτόματες αλλαγές σελίδας.

23 Αναζήτηση με τη χρήση χαρακτήρων μπαλαντέρ για την εύρεση συγκεκριμένων γραμμάτων

24 Πίνακας χαρακτήρων μπαλαντέρ για την αναζήτηση
Για να βρείτε Πληκτρολογήστε Παράδειγμα Οποιονδήποτε μεμονωμένο χαρακτήρα ? το κλ?ση βρίσκει τις λέξεις "κλήση" και "κλίση" Οποιαδήποτε ακολουθία χαρακτήρων * το απ*ση βρίσκει τις λέξεις "απόσταση" και "αποξένωση". Την αρχή μιας λέξης < το <(απο) βρίσκει τις λέξεις "απογείωση" και "αποστολή", αλλά όχι τη λέξη "σαπούνι". Το τέλος μιας λέξης > το (από)> βρίσκει τις λέξεις "από" και "ατραπό" αλλά όχι τη λέξη "απόσβεση". Έναν από τους καθορισμένους χαρακτήρες [] το κλ[ίή]ση βρίσκει τις λέξεις "κλίση" και "κλήση".

25 Πίνακας χαρακτήρων μπαλαντέρ για την αναζήτηση
Για να βρείτε Πληκτρολογήστε Παράδειγμα Ακριβώς n εμφανίσεις του προηγούμενου χαρακτήρα ή της παράστασης {n} το δολ{2}άριο βρίσκει τη λέξη "δολλάριο" αλλά όχι τη λέξη "δολάριο". Μία ή περισσότερες εμφανίσεις του προηγούμενου χαρακτήρα ή της παράστασης @ το βρίσκει τις λέξεις "κλασικός" και "κλασσικός".

26 ΤΕΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ


Κατέβασμα ppt "ΕνΟτητα # 4: Ms Word I CLAUDIA BOETTCHER ΤμΗμα ΙστορΙαΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google