Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Συστήματα θέρμανσης - Κατανομή της θερμότητας

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Συστήματα θέρμανσης - Κατανομή της θερμότητας"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Συστήματα θέρμανσης - Κατανομή της θερμότητας
Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ Σ.ΤΕ.Γ Τμήμα Γεωργικών Μηχανών και Αρδεύσεων Μάθημα: Έλεγχος Περιβάλλοντος Αγροτικών Εγκαταστάσεων Διδάσκων: Δρ. Ν. Κατσούλας

2 Κατανομή θερμότητας Στα μικρής έκτασης θερμοκήπια ο ζεστός αέρας του αερόθερμου κατανέμεται στο χώρο του θερμοκηπίου απ' ευθείας από την έξοδό του. Στα μεγάλης έκτασης, τοποθετείται κατά μήκος του θερμοκηπίου λεπτός, διαφανής σωλήνας πολυαιθυλενίου, που συνδέεται με την έξοδο του θερμού αέρα του αερόθερμου. Ο κάθε σωλήνας είναι κλειστός στο άλλο άκρο του και φέρει κατά μήκος στρογγυλές οπές διαμέτρου cm κατά ζεύγη.

3 Κατανομή θερμότητας Ο ζεστός αέρας από το αερόθερμο βγαίνει από τις οπές με ταχύτητα και ανακατεύεται γρήγορα με τον γύρω αέρα. Με αυτό το σύστημα εξασφαλίζεται η ομοιόμορφη κατανομή της θερμότητας από τη μια άκρη του θερμοκηπίου στην άλλη.

4 Κατανομή θερμότητας Οι πλαστικοί διάτρητοι σωλήνες, που κατανέμουν το θερμό αέρα, μπορεί να βρίσκονται στο επίπεδο του εδάφους ή να κρέμονται από την οροφή, πάνω από το ύψος των φυτών

5 Κατανομή θερμότητας

6 Κατανομή θερμότητας

7 Κατανομή θερμότητας Όταν δεν υπάρχει ανάγκη για θέρμανση, είναι δυνατόν να λειτουργεί μόνον ο ανεμιστήρας (χωρίς το σύστημα καύσης), κυκλοφορώντας τον αέρα του θερμοκηπίου, για μια πιο ομοιόμορφη κατανομή της υπάρχουσας θερμότητας στο χώρο και τη μείωση των ασθενειών από συμπυκνώσεις υγρασίας στην επιφάνεια των φύλλων.

8 Κατανομή θερμότητας Επειδή στα ψυχρά κλίματα δεν είναι εύκολη η γρήγορη αναπλήρωση με το αερόθερμο των μεγάλων απωλειών που συμβαίνουν στα πλευρικά τοιχώματα, συχνά τοποθετούνται μια ή δυο γραμμές σωλήνων ζεστού νερού, που εξισορροπούν αυτές τις απώλειες (περίπου το 1/3 των συνολικών), ώστε να μην υποφέρουν τα φυτά που βρίσκονται σ' αυτές τις θέσεις.

9 Πλαστικοί διάτρητοι σωλήνες
Κατανομή θερμότητας Πλαστικοί διάτρητοι σωλήνες Οι σωλήνες κατανομής του θερμού αέρα μέσα στο θερμοκήπιο τοποθετούνται σε ίσες αποστάσεις κατά μήκος του θερμοκηπίου. Η διάμετρος των σωλήνων αυτών είναι cm και οι οπές εξόδου του θερμού αέρα ανοίγονται σε διαστήματα cm.

10 Πλαστικοί διάτρητοι σωλήνες χαμηλά
Κατανομή θερμότητας Πλαστικοί διάτρητοι σωλήνες χαμηλά Ο αέρας που εξέρχεται κοντά στην κλειστή άκρη του σωλήνα είναι περισσότερος απ' ό,τι στην αρχή, επειδή όμως συμβαίνουν και απώλειες θερμότητας από τα τοιχώματα του σωλήνα, τα δυο αυτά γεγονότα τείνουν να αλληλοεξουδετερώνουν την ανομοιομορφία.

11 Πλαστικοί διάτρητοι σωλήνες χαμηλά
Κατανομή θερμότητας Πλαστικοί διάτρητοι σωλήνες χαμηλά Το σύστημα θα πρέπει να μπορεί να αποσυνδέεται εύκολα την εποχή όπου δεν απαιτείται θέρμανση. Επίσης, οι εργάτες που εργάζονται μέσα στο θερμοκήπιο θα πρέπει να προσέχουν περισσότερο, ώστε να μην καταστρέψουν με τα πόδια τους σωλήνες.

12 Πλαστικοί διάτρητοι σωλήνες χαμηλά
Κατανομή θερμότητας Πλαστικοί διάτρητοι σωλήνες χαμηλά Με τους σωλήνες σ' αυτή τη θέση, η θερμοκρασία και η ταχύτητα του αέρα που εξέρχεται από τις οπές δεν πρέπει να είναι μεγάλη, επειδή ζημιώνει τα φυτά. Το γεγονός αυτό και η μεγάλη αντίσταση των φυτών στη ροή του αέρα δημιουργούν δυσκολία στην ομοιόμορφη κατανομή της θερμότητας σ' όλο το χώρο του θερμοκηπίου. Για να βελτιωθεί η ομοιομορφία θα πρέπει ο αριθμός των σωλήνων να είναι αρκετά μεγάλος (σχεδόν ένας σωλήνας σε κάθε δίδυμη σειρά φυτών) και ομοιόμορφα κατανεμημένος στο χώρο.

13 Πλαστικοί διάτρητοι σωλήνες χαμηλά
Κατανομή θερμότητας Πλαστικοί διάτρητοι σωλήνες χαμηλά Συχνά ο θερμός αέρας που εξέρχεται από τις οπές αναγκαστικά πέφτει επάνω στα φύλλα που βρίσκονται κοντά, πριν προλάβει να αναμιχθεί με τον κρύο αέρα και προκαλεί ζημιές. Εάν το μήκος του θερμοκηπίου είναι μικρότερο από 18 m, τότε η κατανομή μπορεί να γίνει από τη μια άκρη στην άλλη. Εάν όμως το μήκος είναι μεγαλύτερο, η κατανομή γίνεται από το μέσον του θερμοκηπίου προς τις δυο άκρες.

14 Πλαστικοί διάτρητοι σωλήνες χαμηλά
Κατανομή θερμότητας Πλαστικοί διάτρητοι σωλήνες χαμηλά Το σύστημα αυτό εφαρμόζεται συνήθως σε θερμοκήπια στα οποία η καλλιέργεια γίνεται υδροπονικά. Οι σωλήνες θερμού αέρα τοποθετούνται κάτω από τα κανάλια καλλιέργειας, χωρίς να εμποδίζουν τις καλλιεργητικές εργασίες.

15 Πλαστικοί διάτρητοι σωλήνες στην οροφή
Κατανομή θερμότητας Πλαστικοί διάτρητοι σωλήνες στην οροφή Σε αυτή την περίπτωση τοποθετούνται λιγότεροι σωλήνες σε ύψος cm επάνω από τα φυτά. Σε θερμοκήπια με πλάτος μικρότερο από 9 m τοποθετείται μόνον ένας τέτοιος σωλήνας κατά μήκος του κέντρου του θερμοκηπίου. Σε θερμοκήπια μεγαλύτερου πλάτους χρησιμοποιούνται παραπάνω σωλήνες.

16 Πλαστικοί διάτρητοι σωλήνες στην οροφή
Κατανομή θερμότητας Πλαστικοί διάτρητοι σωλήνες στην οροφή Σωλήνας διαμέτρου cm φέρει συνήθως δυο οπές διαμέτρου 5 cm, ανά 30 cm κατά μήκος του σωλήνα. Η συνολική επιφάνεια των οπών είναι συνάρτηση της διαμέτρου του σωλήνα και της παροχής του ανεμιστήρα του αερόθερμου. Η έξοδος του αέρα από τις οπές του σωλήνα θα πρέπει να έχει αρκετή κινητική ενέργεια ώστε να μπορέσει να αναμιχθεί με τον πυκνότερο-ψυχρότερο αέρα του θερμοκηπίου που βρίσκεται χαμηλά, ειδ' άλλως δεν θα αναμιχθεί αλλά θα συσσωρευτεί στην οροφή.

17 Πλαστικοί διάτρητοι σωλήνες στην οροφή
Κατανομή θερμότητας Πλαστικοί διάτρητοι σωλήνες στην οροφή Ο ίδιος σωλήνας μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την εσωτερική κυκλοφορία του αέρα στο θερμοκήπιο, χωρίς να λειτουργεί το αερόθερμο. Έτσι, ακόμα και όταν δεν χρειάζεται θέρμανση, είναι δυνατόν να υπάρχει ομοιομορφία συνθηκών σ' όλο το χώρο του θερμοκηπίου και να αποφευχθεί η στρωμάτωση του αέρα. Με το σύστημα αυτό, εκτός από την ομοιόμορφη κατανομή της θερμοκρασίας, επιτυγχάνεται και ομοιομορφία στην κατανομή της σχετικής υγρασίας και του διοξειδίου του άνθρακος.

18 Πλαστικοί διάτρητοι σωλήνες στην οροφή
Κατανομή θερμότητας Πλαστικοί διάτρητοι σωλήνες στην οροφή Κατά την κυκλοφορία του αέρα στο εσωτερικό του θερμοκηπίου, μπορεί να γίνει και φυτοπροστασία με τη χρησιμοποίηση άχρωμων πτητικών φυτοφαρμάκων, τα οποία με πεπιεσμένο αέρα ωθούνται στο σωλήνα. Η ισχύς του ανεμιστήρα, με στατική πίεση Pa, πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζει παροχή 20-30% τουλάχιστον του όγκου του θερμοκηπίου ανά λεπτό.

19 Υπολογισμός διάτρητου σωλήνα
Κατανομή θερμότητας Υπολογισμός διάτρητου σωλήνα Η επιφάνεια της τομής του σωλήνα πρέπει να είναι περίπου m2 για κάθε παροχή 10 m3/min του ανεμιστήρα. Για κάθε διάτρητο σωλήνα υπάρχει ένας κρίσιμος μέγιστος αριθμός οπών. Εάν η σχέση μεταξύ της συνολικής επιφάνειας των οπών προς την επιφάνεια της εγκάρσιας διατομής του σωλήνα είναι: <1.3, η αποτελεσματικότητα δεν είναι καλή >2.4, έχουμε αστάθεια του αγωγού σωλήνα Συνιστάται η σχέση να βρίσκεται μεταξύ 1.5 και 2.0.

20 Υπολογισμός διάτρητου σωλήνα
Κατανομή θερμότητας Υπολογισμός διάτρητου σωλήνα Όταν η διάμετρος των οπών είναι μεταξύ 4 – 6 cm δεν παρουσιάζονται προβλήματα στην απόδοση του ανεμιστήρα και του σωλήνα. Με διαφορετική διάμετρο πιθανό να παρουσιασθούν προβλήματα. Εάν η κατανομή των οπών είναι ομοιόμορφη, η ποσότητα και η ταχύτητα του αέρα που βγαίνει από τις οπές, κοντά στην κλειστή άκρη, είναι συνήθως διπλάσια από εκείνη των οπών κοντά στον ανεμιστήρα.

21 Υπολογισμός διάτρητου σωλήνα
Κατανομή θερμότητας Υπολογισμός διάτρητου σωλήνα Τα προηγούμενα ισχύουν πλήρως για μήκος αγωγού 30 m. Η απόδοση αγωγών μήκους μικρότερου ή μεγαλύτερου από 30 m είναι η ίδια και εφαρμόζονται οι ίδιες αρχές υπολογισμού, όμως ο αγωγός μεγάλου μήκους πρέπει να έχει τον ίδιο αριθμό οπών εξόδου του αέρα, όπως και ο αγωγός μικρού μήκους, εφ' όσον η συνολική παροχή θα είναι η ίδια.

22 Υπολογισμός διάτρητου σωλήνα
Κατανομή θερμότητας Υπολογισμός διάτρητου σωλήνα Η διαφορά θα είναι στο ότι ο μακρύς αγωγός θα έχει μεγαλύτερες αποστάσεις μεταξύ των οπών. Στους αγωγούς με μήκος μεγαλύτερο των 30 m, οι απώλειες φορτίου εξ αιτίας των τριβών αλλάζουν την ταχύτητα εξόδου του αέρα από τις οπές. Γι' αυτό συνήθως διατηρείται η ίδια ταχύτητα χρησιμοποιώντας αγωγούς μεγαλύτερης διαμέτρου.

23 Κεντρικό σύστημα θέρμανσης
με θερμό νερό ή ατμό Η θερμότητα παράγεται στο λέβητα, που τοποθετείται σε μόνιμη θέση μέσα ή έξω από το θερμοκήπιο και μεταφέρεται με νερό που θερμαίνεται ή με ατμό που παράγεται στο λέβητα. Το θερμό νερό ή ο ατμός οδηγείται στο θερμοκήπιο με σωληνώσεις. Το σύστημα αυτό έχει το πλεονέκτημα, όταν σχεδιαστεί σωστά, να θερμαίνει ικανοποιητικά και τον αέρα και το έδαφος του θερμοκηπίου, μειονεκτεί όμως στο ότι έχει μεγάλη αδράνεια, δηλαδή από τη στιγμή που θα δεχθεί την εντολή να θερμάνει το χώρο ή να σταματήσει τη θέρμανση μέχρι να πραγματοποιηθεί, μεσολαβεί μεγάλο χρονικό διάστημα.

24 Κεντρικό σύστημα θέρμανσης
με θερμό νερό ή ατμό Στις κεντρικές θερμάνσεις είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν διαφόρων ειδών καύσιμες ύλες όπως υγραέριο, πετρέλαιο, μαζούτ, κάρβουνο και βιομάζα. Η κεντρική θέρμανση χρησιμοποιείται κυρίως στα υαλόφρακτα θερμοκήπια μεγάλης έκτασης, διότι η λειτουργία και συντήρησή της σε αυτά τα θερμοκήπια, συγκριτικά με τη χρησιμοποίηση πολλών αερόθερμων, υπολογίζεται ότι στοιχίζει φθηνότερα.

25 Κεντρικό σύστημα θέρμανσης
Λέβητας Ο λέβητας αποτελείται κυρίως από τον θάλαμο καύσης μέσα στον οποίο καίγεται το καύσιμο, τα μεταλλικά τοιχώματα που περιβάλλουν τον θάλαμο καύσης, στα οποία υπάρχουν χώροι κυκλοφορίας νερού και τον καυστήρα που τροφοδοτεί και αναφλέγει το καύσιμο. Η θερμότητα από την καύση περνά μέσω των τοιχωμάτων του θαλάμου καύσης στο νερό και το θερμαίνει. Όσο μεγαλύτερη είναι η επιφάνεια των τοιχωμάτων του θαλάμου καύσης, τόσο μεγαλύτερη είναι και η μεταφορά θερμότητας στο νερό.

26 Κεντρικό σύστημα θέρμανσης
Λέβητας Στην αγορά υπάρχουν πολλά είδη λεβήτων ζεστού νερού ή ατμού. Στα περισσότερα όχι μεγάλης έκτασης θερμοκήπια, η θέρμανση γίνεται με θερμό νερό που παράγεται από λέβητα θερμού νερού. Στα μεγάλης έκτασης θερμοκήπια (π.χ. άνω των 30 στρεμμάτων), συχνά προτιμάται η θέρμανση με λέβητες ατμού. Οι λέβητες ατμού είναι περίπου ίδιοι με τους λέβητες ζεστού νερού, έχουν όμως μεγαλύτερη αντοχή τοιχωμάτων και πλεονεκτούν στα παρακάτω σημεία:

27 Κεντρικό σύστημα θέρμανσης
Λέβητας Είναι πιο αποδοτικοί, διότι έχουν μικρότερες απώλειες ανά μονάδα παρεχόμενης θερμότητας. Ο ατμός, εκτός από τη θέρμανση του θερμοκηπίου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στην απολύμανση του εδάφους και των εδαφικών μιγμάτων Έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ωφέλιμης χρήσης. Για τα πλεονεκτήματά τους αυτά, οι λέβητες ατμού πολύ συχνά χρησιμοποιούνται στις μεγάλες μονάδες και για να θερμαίνουν νερό, μέσω μεταλλάκτη, το οποίο προωθείται στο σύστημα θέρμανσης του θερμοκηπίου που αποτελείται από σωλήνες ζεστού νερού.

28 Κεντρικό σύστημα θέρμανσης
Λέβητας Γενικά όταν χρησιμοποιείται λέβητας ατμού, η διανομή της θερμότητας στο χώρο του θερμοκηπίου μπορεί να γίνει με: α) Σωληνώσεις ατμού β) Σωληνώσεις ζεστού νερού μέσω μεταλλάκτη γ) Θερμό αέρα μέσω μεταλλάκτη Οι λέβητες παραγωγής ατμού είναι οπωσδήποτε πιο ακριβοί από τους λέβητες θερμού νερού και απαιτούν συντήρηση από ειδικευμένο τεχνικό

29 Κεντρικό σύστημα θέρμανσης
Σύστημα διανομής θερμότητας Η θερμότητα που παράγεται στον λέβητα θα πρέπει να μεταφερθεί και να κατανεμηθεί ομοιόμορφα στο χώρο του θερμοκηπίου. Στο σύστημα θέρμανσης με σωλήνες ζεστού νερού που διακλαδίζονται μέσα στο χώρο του θερμοκηπίου, η μετάδοση της θερμότητας γίνεται με συναγωγή και ακτινοβολία σε ίσο περίπου ποσοστό.

30 Κεντρικό σύστημα θέρμανσης
Σύστημα διανομής θερμότητας Μετά τη θέρμανση του αέρα με συναγωγή από τους σωλήνες, ο θερμός αέρας μαζεύεται ψηλά στο θερμοκήπιο, όπου ψύχεται από την επαφή του με το κάλυμμα, (η εξωτερική θερμοκρασία έχει μικρότερη τιμή), αυξάνει το ειδικό του βάρος και κατέρχεται χαμηλά όπου επαναθερμαίνεται και συνεχίζεται ο κύκλος. Η ακτινοβολούμενη ενέργεια από τους σωλήνες θέρμανσης θερμαίνει άμεσα τα φυτά και το έδαφος. Η θερμοκρασία των φυτών που θερμαίνονται άμεσα από τη θερμική ακτινοβολία, μπορεί να είναι αρκετά υψηλότερη από αυτή του αέρα του θερμοκηπίου.

31 Κεντρικό σύστημα θέρμανσης
Σωληνώσεις θερμού νερού Το νερό είτε θερμαίνεται σε έναν λέβητα και προωθείται με κυκλοφορητή στις σωληνώσεις που έχουν εγκατασταθεί στο χώρο του θερμοκηπίου, ή θερμαίνεται σ' ένα μεταλλάκτη ατμού - νερού και προωθείται με κυκλοφορητή πάλι στις σωληνώσεις του θερμοκηπίου.

32 Κεντρικό σύστημα θέρμανσης
Σωληνώσεις θερμού νερού Όταν δεν απαιτείται θερμότητα στο θερμοκήπιο (ελέγχεται με θερμοστάτη), τότε το νερό μπορεί να κυκλοφορεί μέσα στις σωληνώσεις με τον κυκλοφορητή, χωρίς να διέρχεται από το λέβητα ή το μεταλλάκτη. Όταν απαιτείται θερμότητα, ο θερμοστάτης δίνει εντολή να ανοίξει αναλογικά μια τρίοδος βαλβίδα για να επιτρέψει σε μια ποσότητα από το νερό των σωληνώσεων να περάσει από το λέβητα ή το μεταλλάκτη και να θερμανθεί πριν ξανακυκλοφορήσει στις σωληνώσεις θέρμανσης.

33 Κεντρικό σύστημα θέρμανσης
Σωληνώσεις θερμού νερού Ένας άλλος θερμοστάτης τοποθετημένος στο λέβητα, ευαισθητοποιείται με τη θερμοκρασία του νερού στο λέβητα και αυτόματα μέσω του καυστήρα αναβοσβήνει τη φωτιά, ώστε η θερμοκρασία του νερού να διατηρείται σταθερή και να μην υπερβαίνει ένα καθορισμένο όριο (συνήθως 85°C ή 95°C).

34 Κεντρικό σύστημα θέρμανσης
Σωληνώσεις θερμού νερού Οι σωλήνες που χρησιμοποιούνται συνήθως για διανομή της θερμότητας στην περιφέρεια του θερμοκηπίου είναι μαύροι σιδηροσωλήνες διαμέτρου 5 cm (2"). Το μήκος των σωλήνων που χρειάζονται στο χώρο του θερμοκηπίου, προσδιορίζεται από τις απαιτούμενες θερμίδες και την απόδοση των σωλήνων.

35 Κεντρικό σύστημα θέρμανσης
Θέση σωλήνων Οι σωλήνες θέρμανσης, για να μην εμποδίζουν την κυκλοφορία στο θερμοκήπιο, θα πρέπει να κατευθύνονται παράλληλα προς τις γραμμές των φυτών. Οι κεντρικές σωληνώσεις που φέρνουν το νερό από το λέβητα και οι σωληνώσεις επιστροφής που μαζεύουν το νερό το οποίο επιστρέφει από το θερμοκήπιο και το οδηγούν στο λέβητα, τοποθετούνται συνήθως στην περιφέρεια του θερμοκηπίου.

36 Κεντρικό σύστημα θέρμανσης
Θέση σωλήνων Η θερμότητα χάνεται πιο γρήγορα στην περιφέρεια απ' ό,τι στο κέντρο του θερμοκηπίου, γι' αυτό, για να υπάρξει ομοιόμορφη θερμοκρασία στο χώρο, θα πρέπει ένα πολύ μεγάλο μέρος της ενέργείας να αποδίδεται στην περιφέρεια με την εγκατάσταση ικανού μήκους σωληνώσεων. Δεν είναι σκόπιμη όμως η τοποθέτηση όλων των σωλήνων περιμετρικά, γιατί τα ρεύματα του αέρα που δημιουργούνται από τις ψυχρές επιφάνειες της οροφής προκαλούν κατά τόπους ψυχρές θέσεις στο εσωτερικό του θερμοκηπίου.

37 Κεντρικό σύστημα θέρμανσης
Θέση σωλήνων Γενικά, περίπου το ένα τρίτο των σωληνώσεων, όχι όμως πάνω από 6 σειρές σωλήνων ή λιγότερες από δύο, τοποθετείται περιμετρικά και το υπόλοιπο τοποθετείται στο εσωτερικό, χαμηλά μεταξύ των φυτών, ή ένα μέρος χαμηλά μεταξύ των φυτών και το άλλο στην οροφή. Σωλήνες θέρμανσης στην οροφή τοποθετούνται συνήθως όταν το θερμοκήπιο βρίσκεται σε χιονόπληκτη περιοχή ή όταν καλλιεργούνται καλλωπιστικά φυτά δρεπτών ανθέων.

38 Κεντρικό σύστημα θέρμανσης
Θέση σωλήνων Η απόσταση των σωλήνων από τα φυτά, σε όσες περιπτώσεις τοποθετούνται στην οροφή, πρέπει να είναι μεγαλύτερη από cm και από το κάλυμμα μεγαλύτερη από 30 cm. Οι σωλήνες που τοποθετούνται στα περιμετρικά τοιχώματα μπαίνουν σε σειρές, ο ένας σωλήνας πάνω στον άλλο, με μεταξύ τους απόσταση πάνω από 5 cm, ώστε να κυκλοφορεί ελεύθερα ο αέρας ανάμεσά τους. Ο κατώτερος από τους περιμετρικούς σωλήνες θα πρέπει να τοποθετείται χαμηλά, περίπου 20 cm από το έδαφος, ώστε η συστοιχία των σωλήνων να μην σκιάζει σημαντικά το χώρο.

39 Κεντρικό σύστημα θέρμανσης
Θέση σωλήνων Στις περιπτώσεις που τοποθετούνται πολλοί σωλήνες, ο ένας επάνω από τον άλλο, η απόδοση σε θερμότητα ανά μέτρο του κάθε σωλήνα, μειώνεται. Η μείωση αυτή είναι ασήμαντη στους δυο σωλήνες, αλλά για κάθε επί πλέον σωλήνα γίνεται σημαντική. Γι' αυτό, όταν χρησιμοποιούμε πίνακες για τη θερμική απόδοση των σωλήνων που δεν λαμβάνουν υπόψη αυτή τη θέση, απαιτείται να τοποθετηθούν στην κάθε σειρά (που έχει πάνω από δυο σωλήνες) επιπλέον μήκος σωλήνων. Η αύξηση αυτή είναι το 1/3 του μήκους της περιμέτρου όταν η σειρά αποτελείται από 3 σωλήνες, 2/3 όταν αποτελείται από 4, 3/3 όταν αποτελείται από 5 σωλήνες.

40 Κεντρικό σύστημα θέρμανσης
Θέση σωλήνων Η σύνδεση των σωλήνων μεταξύ τους στις σειρές, μπορεί να γίνει με δυο τρόπους: α) Με το σύστημα του ορθογωνίου, όπου δυο μεγάλης διαμέτρου κατακόρυφοι αγωγοί στην αρχή και στο τέλος μιας σειράς συνδέονται με τους σωλήνες θέρμανσης κι έτσι το καυτό νερό έρχεται από το λέβητα στον μεγάλης διατομής αγωγό και κατανέμεται στη σειρά των σωλήνων που διατρέχουν το θερμοκήπιο, στην άλλη άκρη των οποίων καταλήγει σε άλλο αγωγό-συλλέκτη. Με αυτό τον τρόπο μειώνονται οι αντιστάσεις στην κυκλοφορία του ζεστού νερού, διότι μια συγκεκριμένη ποσότητα νερού διατρέχει μικρότερη απόσταση.

41 Κεντρικό σύστημα θέρμανσης
Θέση σωλήνων Οι σειρές των σωλήνων μπαίνουν με πολύ μικρή κλίση προς τα επάνω, στη φορά της κίνησης του νερού και στα υψηλότερα σημεία τοποθετούνται παγίδες αέρα, ώστε να απομακρύνονται τυχόν φυσαλίδες αέρος που υπάρχουν εγκλωβισμένες στις σωληνώσεις. Επίσης, για να υπάρχει ομοιόμορφη θερμοκρασία σε όλα τα σημεία του θερμοκηπίου, θα πρέπει οι σειρές των σωληνώσεων που τοποθετούνται περιμετρικά να συνδέονται με την παροχή, έτσι ώστε στις μισές το καυτό νερό να προσάγεται από τη μια πλευρά και στις υπόλοιπες από την άλλη.

42 Κεντρικό σύστημα θέρμανσης
Θέση σωλήνων Η σύνδεση των σωλήνων μεταξύ τους στις σειρές, μπορεί να γίνει με δυο τρόπους: β) Με το σύστημα τρομπονιού όπου η κυκλοφορία του νερού ή του ατμού γίνεται σε συνεχή σωλήνα. Στα συστήματα θέρμανσης ατμού δεν είναι σημαντικό πρόβλημα η αντίσταση στη ροή του ατμού, αλλά η πτώση της πίεσης και θερμοκρασίας κατά μήκος του σωλήνα. Με το σύστημα τρομπονιού ο ατμός κυκλοφορεί σε συνεχή σωλήνα, που διατρέχει το θερμοκήπιο. Κατά τη διαδρομή υπάρχουν παγίδες νερού που επιτρέπουν στον ατμό να συνεχίζει την κυκλοφορία του και στο νερό να επιστρέφει στο λέβητα. Έτσι η θερμοκρασία είναι ίδια σ' όλο το μήκος του συστήματος.

43 Κεντρικό σύστημα θέρμανσης

44 Κεντρικό σύστημα θέρμανσης

45 Κεντρικό σύστημα θέρμανσης

46 Κεντρικό σύστημα θέρμανσης
Θέση σωλήνων

47 Κεντρικό σύστημα θέρμανσης
Σωληνώσεις θερμού νερού Στα θερμοκήπια που είναι καλυμμένα με φύλλο πολυαιθυλενίου, συνήθως αποφεύγεται η χρησιμοποίησή του κλασικού συστήματος (όπου ένα πολύ μεγάλο μέρος των μεταλλικών σωλήνων θερμού νερού τοποθετείται περιφερειακά, δίπλα στο κάλυμμα), γιατί το πολυαιθυλένιο είναι περατό στη μεγάλου μήκους κύματος ακτινοβολία και παρουσιάζονται πολύ μεγάλες απώλειες θερμότητας

48 Εγκατάσταση συστ. Θέρμανσης
Κατά την εγκατάσταση ενός συστήματος θέρμανσης θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και τα παρακάτω: Η μείωση του φυσικού φωτισμού που προκαλείται στο χώρο του θερμοκηπίου θα πρέπει να είναι η μικρότερη δυνατή. Ο χώρος που καταλαμβάνει το σύστημα θέρμανσης δεν θα πρέπει να είναι σε βάρος του χώρου καλλιέργειας. Η θέση όπου τοποθετείται δεν θα πρέπει να δυσχεραίνει τις καλλιεργητικές εργασίες ή την απόδοση εργασίας (εμπόδια στους διαδρόμους, υψηλός θόρυβος κλπ). Μια πιθανή αύξηση της ταχύτητας του αέρα δεν θα πρέπει να προκαλεί τοπικούς κραδασμούς ή τοπικές αφυδατώσεις των φυτών.

49 Εγκατάσταση συστ. Θέρμανσης
Κατά την εγκατάσταση ενός συστήματος θέρμανσης θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και τα παρακάτω: Να μην αυξάνεται υπερβολικά ο ολικός συντελεστής απωλειών του θερμοκηπίου. Πολύ μεγάλες ταχύτητες του αέρα μέσα στο θερμοκήπιο ή πολύ μεγάλες επιφάνειες θερμαντικών στοιχείων, αυξάνουν τις απώλειες ενέργειας. Η κατανομή της θερμότητας στο χώρο θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν ομοιόμορφη, ώστε να αποφευχθούν διακυμάνσεις της θερμοκρασίας τοπικά και επομένως ανομοιομορφία κατανάλωσης νερού και ρυθμού αύξησης των φυτών.

50 Εγκατάσταση συστ. Θέρμανσης
Κατά την εγκατάσταση ενός συστήματος θέρμανσης θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και τα παρακάτω: Το σύστημα θέρμανσης θα πρέπει να μειώνει αποτελεσματικά και τη συμπύκνωση υδρατμών επάνω στα φυτά. Θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλο σύστημα ελέγχου, ώστε το σύστημα θέρμανσης να αντιδρά γρήγορα στις μεταβολές των κλιματικών παραμέτρων. Η καπνοδόχος του κεντρικού συστήματος θέρμανσης πρέπει να τοποθετείται αρκετά ψηλά, ώστε να μην επιστρέφουν με τον αέρα οι καπνοί μέσα στο θερμοκήπιο και σε τέτοια θέση, που να μην σκιάζει τις καλλιέργειες. Σημαντικό επίσης στοιχείο είναι η ασφάλεια και αξιοπιστία στη λειτουργία του, καθώς και το μικρό κόστος συντήρησης


Κατέβασμα ppt "Συστήματα θέρμανσης - Κατανομή της θερμότητας"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google