Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου
Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων Τίτλος Μαθήματος: ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ Ενότητα 6: Προβλήματα στη διαχείριση του αστικού πρασίνου Γρηγόριος Βάρρας Αν. Καθηγητής Άρτα, 2015 1

2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου
Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς.

3 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου
Χρηματοδότηση Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο TEI Ηπείρου» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.

4 Προβλήματα διαχείρισης του αστικού πράσινου
Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Προβλήματα διαχείρισης του αστικού πράσινου Οικολογικά προβλήματα Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται φυτά που αντέχουν στην ρύπανση, είτε αυτοφυή της χώρας μας, είτε επιγενή (δοκιμασμένα είδη), είτε ξενικά φυτικά είδη. Αν ο σχεδιαστής-μελετητής θέλει να χρησιμοποιήσει μόνο αυτοφυή της χώρας θα έχει στην διάθεση του μόνο το 69% των ειδών του Πίνακα 1

5 Προβλήματα διαχείρισης του αστικού πράσινου
Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Προβλήματα διαχείρισης του αστικού πράσινου

6 Προβλήματα διαχείρισης του αστικού πράσινου
Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Προβλήματα διαχείρισης του αστικού πράσινου Οικολογικά προβλήματα Ε: Επιγενές: Ξενικό φυτό που έχει εισαχθεί στη χώρα μας πριν αρκετά χρόνια και φαίνεται ότι προσαρμόσθηκε ικανοποιητικά Ξ: Ξενικό: Φυτό που έχει εισαχθεί στη χώρα πριν από λίγα χρόνια και δεν γνωρίζουμε αν και πως θα προσαρμοσθεί στο μέλλον. Όλα τα υπόλοιπα φυτά του πίνακα είναι αυτοφυή (Φυτά που βρίσκονται στη χώρα μας)

7 Προβλήματα διαχείρισης του αστικού πράσινου
Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Προβλήματα διαχείρισης του αστικού πράσινου Οικολογικά προβλήματα Το έδαφος, το οποίο θα φιλοξενήσει το αστικό πράσινο, βρίσκεται σε κατάσταση διαταραχής από την φυσική του κατάσταση. Οι διάφοροι εδαφικοί ορίζοντες έχουν καταστραφεί αποτέλεσμα των κτιριακών, οδικών και λοιπών εργασιών.

8 Προβλήματα διαχείρισης του αστικού πράσινου
Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Προβλήματα διαχείρισης του αστικού πράσινου Οικολογικά προβλήματα Οι μελετητές πρέπει να λάβουν σοβαρά την κατάσταση του εδάφους και να συνεργάζονται με εδαφολόγους για την βελτίωση του είτε με πρόσθεση ή μερική ή και ολική αντικατάσταση του. 

9 Προβλήματα διαχείρισης του αστικού πράσινου
Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Προβλήματα διαχείρισης του αστικού πράσινου Οικολογικά προβλήματα Σε τοπικό επίπεδο ή σε επίπεδο μικρής κλίμακας όταν έχουμε σημαντικές αλλαγές στο εδαφικό περιβάλλον οι φυτοκοινωνίες παρουσιάζουν αλλαγές και ποικιλότητα που μπορεί να οφείλεται στον ανταγωνισμό μεταξύ των διαφόρων φυτών για φως, θερμότητα, νερό και θρεπτικά στοιχεία (Craul, 1999, Trowbridge and Bassuk, 2004).

10 Προβλήματα διαχείρισης του αστικού πράσινου
Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Προβλήματα διαχείρισης του αστικού πράσινου Οικολογικά προβλήματα Η θερμότητα από διερχόμενα οχήματα ή/και αντανακλάσεις κτηρίων, που ανεβάζει τη θερμοκρασία της πόλης έως και 5C, είναι επίσης ένας παράγοντας που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. 

11 Προβλήματα διαχείρισης του αστικού πράσινου
Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Προβλήματα διαχείρισης του αστικού πράσινου Οικολογικά προβλήματα Για παράδειγμα κεντρικοί δρόμοι που δέχονται μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο και μάλλον κυκλοφοριακή συμφόρηση πρέπει να τύχουν ιδιαίτερης προσοχής στη φάση του σχεδιασμού. Στα προαναφερθέντα περιβάλλοντα η διαχείριση της άρδευσης των φυτών διαφοροποιείται σε σχέση με τον κλασσικό υπολογισμό της εξατμιδιαπνοής (Ελευθεριάδης, 2005).

12 Προβλήματα διαχείρισης του αστικού πράσινου
Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Προβλήματα διαχείρισης του αστικού πράσινου Οικολογικά προβλήματα Η μεταφορά φυτών εκτός ζώνης/περιβάλλοντος βλάστησης είναι από εκείνα τα θέματα που απασχολούν σοβαρά τους μελετητές.

13 Προβλήματα διαχείρισης του αστικού πράσινου
Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Προβλήματα διαχείρισης του αστικού πράσινου Οικολογικά προβλήματα Πολλά από τα είδη εκτός ζώνης φυτοζωούν και άλλα εξαφανίζονται είτε λόγω έλλειψης ικανού οικολογικού υπόβαθρου, είτε λόγω πίεσης εργολάβων έργων πρασίνου ή υπεύθυνων δημοτικών Αρχών ή ομάδων πολιτών. Υπάρχουν βέβαια φυτικά είδη «ευρυζωνικά», θα πρέπει όμως να το γνωρίζει ο μελετητής.

14 Προβλήματα διαχείρισης του αστικού πράσινου
Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Προβλήματα διαχείρισης του αστικού πράσινου Οικολογικά προβλήματα Η αλόγιστη χρήση ξενικών ειδών είναι από τα σοβαρά οικολογικά προβλήματα ακόμα και με τη βοήθεια των ζωνών αντοχής (hardiness zones) που έχουν στη διάθεσή τους οι μελετητές.

15 Προβλήματα διαχείρισης του αστικού πράσινου
Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Προβλήματα διαχείρισης του αστικού πράσινου Οικολογικά προβλήματα Ιδιαίτερα για τη χώρα μας αυτό είναι μια σοβαρή πηγή εξαγωγής συναλλάγματος λόγω εισαγωγών. Αυτό από οικολογική αλλά και πολιτισμική άποψη πρέπει να θεωρείται απαράδεκτο διότι καθιστά προβληματική την προσαρμογή των φυτών, βιάζει τον πολιτισμό του τόπου και αλλοτριώνει την αισθητική των πολιτών.

16 Προβλήματα διαχείρισης του αστικού πράσινου
Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Προβλήματα διαχείρισης του αστικού πράσινου Ξενικά είδη φυτικού υλικού

17 Προβλήματα διαχείρισης του αστικού πράσινου
Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Προβλήματα διαχείρισης του αστικού πράσινου Ξενικά είδη φυτικού υλικού

18 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου
Βιβλιογραφία Σπ. Ντάφης, 2001, «Δασοκομία Πόλεων», Εκδόσεις Art of Text, Θεσ/νίκη Νικ. Μπελαβίλας, Φερ. Βαταβάλη, 2009, «Οδηγός για το περιβάλλον. Πράσινο και ελεύθεροι χώροι στην πόλη», WWF Ελλάς, Αθήνα (αναρτημένο στο e-class)

19 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου
Σημείωμα Αναφοράς Copyright Τεχνολογικό Ίδρυμα Ηπείρου. <Βάρρας Γρηγόριος>. <Δασοκομία πόλεων (Θεωρία)>. Έκδοση: 1.0 <Άρτα>, Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: 19

20 Σημείωμα Αδειοδότησης
Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Σημείωμα Αδειοδότησης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές [1] ή μεταγενέστερη. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, Διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό και τα οποία αναφέρονται μαζί με τους όρους χρήσης τους στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων». Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί. [1] 20

21 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου
Τέλος Ενότητας Επεξεργασία: Μυριούνης Χρήστος Άρτα, 2015 21


Κατέβασμα ppt "Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google