Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Στρατηγική Διοίκηση και ο Επιχειρηματίας

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Στρατηγική Διοίκηση και ο Επιχειρηματίας"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Στρατηγική Διοίκηση και ο Επιχειρηματίας
This "Deco" border was drawn on the Slide master using PowerPoint's Rectangle and Line tools. A smaller version was placed on the Notes Master by selecting all of the elements (using Select All from the Edit menu), deselecting the unwanted elements such as the Title (holding down the Shift key and clicking on the unwanted elements), and then using Paste as Picture from the Edit menu to place the border on the Notes Master. After pasting as a picture, we used the resize handles (with Shift to maintain the proportions) to reduce it to the size you see. Be sure to delete this word processing box before using this template for your own presentation.

2 Στρατηγική Διοίκηση Οι Μικρές Επιχειρήσεις που είναι προετοιμασμένες μπορούν να δημιουργήσουν οι ίδιες την αστάθεια που θα φέρει την επανάσταση στον κλάδο τους και να εξασφαλίσουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα Apple Computer και iPod Η γνώση έχει γίνει ο πιο κρίσιμος παράγοντας για την παραγωγή Το διανοητικό κεφάλαιο μετράει!

3 Μια σημαντική αλλαγή. . . . . . Από το οικονομικό στο διανοητικό κεφάλαιο Ανθρώπινο κεφάλαιο Οργανικό κεφάλαιο Πελάτες

4 Στρατηγική Διοίκηση Είναι ζωτικής σημασίας για το χτίσιμο μιας επιτυχημένης επιχείρησης Περιλαμβάνει την ανάπτυξη ενός σχεδίου για να καθοδηγήσει μια εταιρεία, καθώς προσπαθεί να ολοκληρώσει την αποστολή της, τους στόχους και τους σκοπούς της και να την κρατήσει στην επιθυμητή πορεία της

5 Στρατηγική Διοίκηση και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα
Η ανάπτυξη ενός στρατηγικού πλάνου είναι καθοριστική για την επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, το σύνολο των παραγόντων που κάνουν μια εταιρία να ξεχωρίζει από τους ανταγωνιστές της και της δίνουν μοναδική θέση στην αγορά

6 Ικανότητες (Competencies)
Μοναδικό σύνολο δεξιοτήτων, γνώσης και ικανοτήτων που αναπτύσσει μια εταιρία σε τομείς-κλειδιά όπως η υψηλή ποιότητα, η εξυπηρέτηση πελατών, η καινοτομία, το χτίσιμο ομάδων, η ευελιξία, η ανταπόκριση η ευαισθησία στα μηνύματα της αγοράς και άλλες, που της επιτρέπουν να λειτουργεί με υψηλά πρότυπα και να ξεπερνά τον ανταγωνισμό.

7 Κύριες Ικανότητες (Core Competencies)
Οι Βασικές Ικανότητες είναι το ‘τι κάνει καλύτερα μια εταιρία’ Παραμένουν αναλλοίωτες, διαμορφώνοντας έτσι τα θεμέλια κάθε δραστηριότητάς της Δύσκολο να αντιγραφούν από τους ανταγωνιστές Πρέπει να παρέχουν στον πελάτη ένα σαφές και αξιόλογο πλεονέκτημα Καλύτερα να βασίζονται σε ένα φυσικό πλεονέκτημα (που συχνά συνδέεται με το μικρό μέγεθος της εταιρείας)

8 Διαδικασία Στρατηγικού Μάνατζμεντ
Βήμα 1: Ανάπτυξη οράματος και δήλωση αποστολής Βήμα 2: Αξιολόγηση δυνατών και αδύνατων σημείων Βήμα 3: Σάρωση περιβάλλοντος για ευκαιρίες και απειλές Βήμα 4 : Εντοπισμός βασικών παραγόντων επιτυχίας

9 Διαδικασία Στρατηγικού Μάνατζμεντ...
(συνέχεια) Βήμα 5: Ανάλυση ανταγωνισμού Βήμα 6: Δημιουργία στόχων και σκοπών Βήμα 7: Διαμόρφωση στρατηγικών Βήμα 8: Μετατροπή πλάνων σε πράξεις Βήμα 9: Ακρίβεια ελέγχων

10 Βήμα 1: Ανάπτυξη οράματος και δήλωση αποστολής
Όραμα – μια έκφραση του τι πιστεύει και του τι εκφράζει ένας επιχειρηματίας- η “6η αίσθηση που μας λέει γιατί κάνουμε τη διαφορά στον κόσμο” Το όραμα βασίζεται τις αξίες του επιχειρηματία θεμελιώδεις αξίες Ένα σαφώς καθορισμένο όραμα: Κατευθύνει Καθορίζει τις αποφάσεις Παρακινεί τους ανθρώπους

11 Βήμα 1: Ανάπτυξη οράματος και δήλωση αποστολής
Αποστολή: “In what business are we in?” Μια γραπτή έκφραση του πως μία εταιρία αντανακλά τις αξίες του ιδιοκτήτη, τις πεποιθήσεις και το όραμα Θέτει το πλαίσιο/ καθορίζει τις αποφάσεις που λαμβάνουν οι άνθρωποι

12 Βήμα 1: Ανάπτυξη οράματος και δήλωση αποστολής
Στοιχεία: Σκοπός Επιχείρηση Αξίες

13 Βήμα 2: Αξιολόγηση δυνατών και αδύνατων σημείων
Δυνάμεις (Strengths) Παράγοντες στο εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης που συνεισφέρουν θετικά στην εκπλήρωση του οράματος και των στόχων της Αδυναμίες (Weakenesses) Παράγοντες στο εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης που συνεισφέρουν αρνητικά στην εκπλήρωση του οράματος και των στόχων της

14 Βήμα 3: Σάρωση περιβάλλοντος για ευκαιρίες και απειλές
Ευκαιρίες (Opportunities) Θετικές εξωτερικές επιλογές που μπορεί να αξιοποιήσει μια εταιρία για να εκπληρώσει το όραμα και τους στόχους της Απειλές (Threats) Αρνητικές εξωτερικές δυνάμεις που εμποδίζουν την εταιρία να εκπληρώσει το όραμα και τους στόχους της

15 Εξωτερικές δυνάμεις της αγοράς
Τεχνολογικές Ανταγωνιστικές Οικονομικές Πολιτικές και Νομικό πλαίσιο Κοινωνικές και Δημογραφικές

16 Βήμα 4 : Εντοπισμός βασικών παραγόντων επιτυχίας (Key success factors)
Παράγοντες επιτυχίας: παράγοντες που επηρεάζουν τη δυνατότητα μιας επιχείρησης να ανταγωνιστεί επιτυχώς σε μία βιομηχανία Το κλειδί που ξεκλειδώνει τα μυστικά της επιτυχίας σε ένα συγκεκριμένο τμήμα της αγοράς

17 Βήμα 5: Ανάλυση ανταγωνισμού
Μελέτη: Κορυφαία στελέχη υποστηρίζουν ότι οι βιομηχανίες στις οποίες δραστηριοποιούνται γίνονται περισσότερο ανταγωνιστικές Παράγοντες: Εξυπνότεροι ανταγωνιστές Μεγαλύτερος ανταγωνισμός τιμών Αυξημένο customer awareness

18 Ανάλυση ανταγωνισμού Άμεσοι ανταγωνιστές Σημαντικοί ανταγωνιστές
Παρέχουν τα ίδια προϊόντα και υπηρεσίες Οι καταναλωτές συχνά συγκρίνουν τις τιμές και τα χαρακτηριστικά με αυτά των ανταγωνιστών όταν αγοράζουν Σημαντικοί ανταγωνιστές Παρέχουν μερικά από τα ίδια –ή παρόμοια- προϊόντα ή υπηρεσίες Μερική επικάλυψη των γραμμών προϊόντων και υπηρεσιών Έμμεσοι ανταγωνιστές Παρέχουν τα ίδια ή παρόμοια προϊόντα, μόνο σε συγκεκριμένες περιοχές

19 Ανάλυση ανταγωνισμού Η ανάλυση των κύριων ανταγωνιστών επιτρέπει τους επιχειρηματίες να: Αποφεύγουν εκπλήξεις από νέες στρατηγικές και τακτικές των υπαρχόντων ανταγωνιστών Αναγνωρίζουν πιθανούς νέους ανταγωνιστές και πιθανές απειλές Βελτιώνουν το χρόνο αντίδρασης στις ενέργειες των ανταγωνιστών Προβλέπουν τις επόμενες στρατηγικές κινήσεις των ανταγωνιστών Βελτιώνουν τη δυνατότητα διαφοροποίησης από τους ανταγωνιστές

20 Ανάλυση ανταγωνισμού Ο ιδιοκτήτης μπορεί να συγκεντρώσει αρκετές πληροφορίες σχετικά με τον ανταγωνισμό, με τη βοήθεια φθηνών μεθόδων ανταγωνιστικής πληροφόρησης, όπως: Ανάγνωση των ανακοινώσεων των ανταγωνιστών σε περιοδικά του χώρου Συζήτηση με τους πελάτες σχετικά με το τι μαθαίνουν ότι κάνουν οι ανταγωνιστές Συζήτηση με τους εργαζόμενους, ειδικά τους αντιπροσώπους πωλήσεων και τους υπεύθυνους προμηθειών Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις και συγκέντρωση των φυλλαδίων των ανταγωνιστών

21 Ανάλυση ανταγωνισμού Παρακολούθηση των αγγελιών που βάζουν οι ανταγωνιστές για προσλήψεις προσωπικού Διερεύνηση των τυχόν ευρεσιτεχνιών που έχουν κατοχυρώσει οι ανταγωνιστές Αναζήτηση βάσεων δεδομένων για είδη υλικών και εξοπλισμού που εισάγουν οι ανταγωνιστές

22 Ανάλυση ανταγωνισμού Αν γίνεται, αγοράστε τα προϊόντα των ανταγωνιστών και αξιολογήστε την ποιότητα και τα χαρακτηριστικά τους Αποκτήστε οικονομικές εκθέσεις/ στοιχεία για κάθε έναν από τους κυριότερους ανταγωνιστές σας προκειμένου να αξιολογήσετε την οικονομική τους κατάσταση Ανατρέξτε στην τοπική βιβλιοθήκη Χρησιμοποιήστε τον Παγκόσμιο Ιστό για να μάθετε πληροφορίες για τους ανταγωνιστές Επισκεφθείτε ανταγωνιστικές επιχειρήσεις για να παρακολουθήσετε τον τρόπο λειτουργίας τους

23

24

25 Βήμα 6: Δημιουργία σκοπών και στόχων
Σκοποί (aims)– τα γενικότερα, μακροπρόθεσμα στοιχεία που θέλει να επιτύχει μία επιχείρηση; Γενικοί και αφηρημένοι Στόχοι (objectives)– πιο συγκεκριμένες στοχεύσεις για την απόδοση της επιχείρησης. Ορίζουν όλα εκείνα που πρέπει να επιτύχουν οι επιχειρηματίες προκειμένου να καταφέρουν τους στόχους τους και την αποστολή τους (SMART) Specific Measurable Assignable Realistic (yet challenging) Timely

26 Βήμα 7: Διαμόρφωση στρατηγικών
Στρατηγική Ένας “οδικός χάρτης” που καθοδηγεί μια εταιρία μέσα σε ένα ταραχώδες περιβάλλον, καθώς προσπαθεί να εκπληρώσει την αποστολή της και τους στόχους της Η επιτυχημένη στρατηγική είναι συνεκτική και ολοκληρωμένη και εστιάζει στην εδραίωση των βασικών παραγόντων επιτυχίας που εντόπισε ο επιχειρηματίας στο τέταρτο βήμα

27 3 Στρατηγικές επιλογές 3 βασικές στρατηγικές: Ηγεσίας κόστους
Στρατηγική Ηγεσίας κόστους Διαφοροποίησης Επικέντρωσης

28 3 Στρατηγικές επιλογές Πηγή Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος Αγορά-Στόχος
Αγορά-Στόχος Πηγή Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος Μοναδικότητα Εκλαμβανόμενη από τον Πελάτη Τοποθέτηση Χαμηλού Κόστους στην Αγορά Σύνολο κλάδου Διαφοροποίηση Ηγεσία Κόστους Μικρό τμήμα της αγοράς Επικέντρωση

29 Ηγεσία Κόστους Σκοπός: να γίνει ο παραγωγός χαμηλού κόστους στον κλάδο ή στο τμήμα της αγοράς Πλεονεκτήματα: Προσεγγίζει καταναλωτές που αγοράζουν με βάση την τιμή Έχει τη δύναμη να ορίζει το τιμολογιακό ‘πάτωμα’ στη βιομηχανία Αποδίδει όταν: Οι αγοραστές είναι ευαίσθητοι στις μεταβολές των τιμών Οι επιχειρήσεις – ανταγωνιστές οι ανταγωνίστριες εταιρείες πουλάνε τα ίδια προϊόντα Η επιχείρηση μπορεί να επωφεληθεί από οικονομίες κλίμακας

30 Διαφοροποίηση Η εταιρία προσπαθεί να ενισχύσει την εμπιστοσύνη και την αφοσίωση των πελατών της, τοποθετώντας με τελείως μοναδικό ή διαφορετικό τρόπο τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της στην αγορά Η ιδέα είναι να είσαι καλύτερος από τον ανταγωνιστή σου σε κάτι στο οποίο οι καταναλωτές αποδίδουν αξία Το μυστικό είναι να εξειδικευτεί η επιχείρηση σε κάτι που έχει σημασία για τους πελάτες και να τους προσφέρει μοναδική αξία, όπως ποιότητα, ευκολία, ευελιξία, απόδοση ή στιλ

31 Επικέντρωση Η εταιρία επιλέγει ένα η περισσότερα τμήματα μιας αγοράς, εντοπίζει τις ανάγκες, τις επιθυμίες και τα ενδιαφέροντα των καταναλωτών και στη συνέχεια στοχεύει σε αυτούς, παρέχοντας ένα προϊόν ή μια υπηρεσία ειδικά σχεδιασμένα για αυτούς Η στρατηγική βασίζεται στις διαφορές ανάμεσα σε τμήματα της αγοράς

32 Επικέντρωση Αντί να προσπαθούν να εξυπηρετήσουν τη συνολική αγορά, οι επιχειρηματίες εστιάζουν σε ένα μικρό τμήμα της αγοράς, που οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις είτε έχουν παραλείψει είτε υποτιμούν.

33 Βήμα 8: Μετατροπή πλάνων σε πράξεις (Implementation)
Δημιουργία έργων με τον καθορισμό: Σκοπού Σκοπιάς Συνεισφοράς Απαιτούμενων πόρων Χρονικού διαστήματος

34 Βήμα 9: Διενέργεια ελέγχου
Το σχέδιο καθορίζει τα πρότυπα βάσει των οποίων υπολογίζεται η πραγματική απόδοση Ο επιχειρηματίας πρέπει να: Εντοπίζει και να παρακολουθεί τους βασικούς δείκτες απόδοσης Λαμβάνει διορθωτικά μέτρα

35 Κάρτα Ισορροπημένης Στοχοθεσίας (Balanced Scorecard)
Μια σειρά από μετρήσεις μοναδικές για κάθε εταιρία που περιλαμβάνει τόσο τα οικονομικά όσο και τα επιχειρησιακά μέτρα Δίνει στους μάνατζερς μία γρήγορη αλλά ολοκληρωμένη εικόνα της συνολικής απόδοσης της επιχείρησης

36 Κάρτα Ισορροπημένης Στοχοθεσίας
5 Προοπτικές: Πελάτης: Πως μας βλέπουν οι πελάτες; Εσωτερική Λειτουργία: Σε τι πρέπει να υπερέχουμε; Καινοτομία και Μάθηση: Μπορούμε να συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε και να δημιουργούμε αξία; Οικονομική: Πως φαινόμαστε στους μετόχους; Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: Πόσο καλά ανταποκρινόμαστε στις ευθύνες που φέρουμε απέναντι στην κοινωνία, το περιβάλλον, την τοπική κοινότητα και τους άλλους εξωτερικούς παράγοντες που επηρεάζονται από τη λειτουργία μας

37 Κάρτα Ισορροπημένης Στοχοθεσίας
Πελάτης Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Εσωτερικό Επιχείρησης Καινοτομία και Μάθηση Οικονομία


Κατέβασμα ppt "Στρατηγική Διοίκηση και ο Επιχειρηματίας"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google