Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κοινωνική Ένταξη Μεταναστών

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κοινωνική Ένταξη Μεταναστών"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κοινωνική Ένταξη Μεταναστών
Βλαχάδη Μαρία,Λέκτορας,Τμ.Πολιτικής Επιστήμης,Παν/μιο Κρήτης

2 Κοινωνική ένταξη/ Κοινωνική ενσωμάτωση: εννοιολογικές διαφορές
Οι όροι ένταξης και ενσωμάτωσης,αρχικά αποτελούν δύο από τους σημαντικότερους όρους της κοινωνικής επιστήμης.(Παπαδοπούλου, 2006: 299). Ως πολιτικοί όροι τέθηκαν στο επίκεντρο του δημοσίου διαλόγου όταν αυξήθηκε στην Ευρώπη το φαινόμενο της μετανάστευσης. Και οι δυο όροι περιγράφουν τις διαδικασίες και το βαθμό της συμμετοχής του ατόμου στο κοινωνικό σύστημα (Παπαδοπούλου,2006: 306) Όσον αφορά τους μετανάστες οι διαδικασίες αυτές καθορίζονται από τις σχέσεις του ατόμου με την κοινωνία υποδοχής και τους όρους συμμετοχής σε αυτή.(Δημουλάς, 2006: 246). Οι δύο αυτοί, όμως, όροι είναι διαφέρουν εννοιολογικά.

3 Ο όρος κοινωνική ένταξη, σχετίζεται άμεσα με τον όρο «αποκλεισμός»
Ο όρος κοινωνική ένταξη, σχετίζεται άμεσα με τον όρο «αποκλεισμός».Το άτομο εντάσσεται στην κοινωνία με τη διαδικασία της κοινωνικοποίησης. Κατά τη διάρκεια αυτή της διαδικασίας κάποιοι παράγοντες παίζουν πρωταρχικό ρόλο έτσι ώστε η ένταξη να επιτευχθεί επιτυχώς, ή να επιτευχθεί εν μέρει, ή να επιτευχθεί για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (Παπαδοπούλου, 2006: 300). Αν η διαδικασία της κοινωνικοποίησης του ατόμου αποτύχει, και το άτο-μο δεν καταφέρει να ενταχθεί, τότε αυτόματα εντάσσεται στην ζώνη του κοινωνικού αποκλεισμού. Έτσι, οι όροι ένταξη και αποκλεισμός είναι απόλυτα συμπληρωματικοί και ετεροκαθορισμένοι ( Παπαδοπούλου, 2006:300).

4 Η κοινωνική ενσωμάτωση είναι άμεσα συνδεδεμένη με την πολιτική και οικονομική συγκυρία, της εκάστοτε κοινωνίας. Ο όρος κοινωνική ενσωμάτωση μπορεί να λάβει δύο διαφορετικές ερμηνείες. Η πρώτη αναφέρεται στην ενσωμάτωση της κοινωνίας, δηλαδή στην διαδικασία σύστασης της και διατήρησης της κοινωνίας στο σύνολο της, ενώ η δεύτερη αναφέρεται στην ενσωμάτωση στην κοινωνία, δηλαδή στις σχέσεις του ατόμου με την κοινωνία (Παπαδοπούλου,2006: 302).Στην περίπτωση των μεταναστών πρέπει να εξεταστεί η δεύτερη εκδοχή. Οι μετανάστες ερχόμενοι από την χώρα καταγωγής τους έχουν τις δικές τους συνήθειες και αξίες, τις οποίες αποβάλουν στην χώρα υποδοχής.Ουσιαστικά λοιπόν, η ενσωμάτωση του μετανάστη προϋποθέτει την πλήρη αποδοχή των αξιών της χώρας υποδοχής, καθώς και την πλήρη άρνηση της εκ της γέννησης διαφορετικής εθνοτικής ταυτότητας(Δημουλάς, 2006: 307).

5 Συμπερασματικά, αποδεχόμαστε ότι όλοι οι τομείς της καθημερινής ζωής του ατόμου που άπτονται του δημοσίου βίου του( απασχόληση, γλώσσα, εκπαίδευση) αποτελούν τους βασικούς παράγοντες μιας κοινωνικής ένταξης, ενώ αντίθετα η σφαίρα του ιδιωτικού βίου (οικογένεια, θρησκεία, πολιτισμικές διαστάσεις), και οι δραστηριότητες του ατόμου μέσα σε αυτήν παραπέμπουν στην κοινωνική ενσωμάτωση του (Παπαδοπούλου, 2006: 307).

6 Kοινωνική ένταξη και Eνσωμάτωση: η σκοπιά των μεταναστών
Προκειμένου να μελετηθούν και να καταγραφούν οι μορφές και οι διαδικασίες ένταξης και ενσωμάτωσης των μεταναστών σε περιφερειακό επίπεδο διεξήχθη μια σχετική έρευνα. Η έρευνα αυτή πραγματοποιήθηκε από το χειμώνα μέχρι το καλοκαίρι του 2004 για λογαριασμό της Περιφέρειας της Αττικής από το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ με κύριο αντικείμενο τις «Μορφές Κοινωνικής Ένταξης των Οικονομικών Μεταναστών στην Περιφέρεια Αττικής» (Παπαδοπούλου, 2006: 294). Τα ερωτηματολόγια αυτής της έρευνας απαντήθηκαν από 532 μετανάστες και περιείχαν ερωτήσεις σχετικά με την κατάσταση του δημόσιου και ιδιωτικού βίου τους(απασχόληση, οικογενειακή κατάσταση, θρησκεία κ.τ.λ).

7 Τα αποτελέσματα της έρευνας επισήμαναν αρχικά το κύριο εμπόδιο της ένταξης των μεταναστών, το οποίο είναι η διαδικασία νομιμοποίησης τους (Παπαδοπούλου, 2006: 345). Η νομιμοποίηση των μεταναστών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας, και σε ελάχιστο βαθμό από το μορφωτικό τους επίπεδο. Η συμμετοχή τους στον τομέα της απασχόλησης αποτελεί και το βασικό κίνητρο παραμονής τους στην Ελλάδα. Αντιθέτως, το μορφωτικό επίπεδο δεν έχει ιδιαίτερη σημασία, αφού όλοι οι μετανάστες ανεξαρτήτως μορφωτικού επιπέδου επιδιώκουν να νομιμοποιηθούν (Παπαδοπούλου, 2006: 346).

8 Μια άλλη παράμετρος άρρηκτα συνδεμένη με την νομιμοποίηση είναι η γλώσσα. Η μεγάλη διάρκεια διαμονής των μεταναστών στην Ελλάδα έχει ως επακόλουθο την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας. Η εκμάθηση της γλώσσας της χώρας υποδοχής των μεταναστών, είναι μια σημαντική παράμετρος για την ευκολότερη ένταξη τους στις κοινωνικές δομές, και έτσι, την ευκολότερη νομιμοποίηση τους. Η σχέση θρησκείας και νομιμοποίησης αποδεικνύεται εξίσου σημαντική. Και αυτό επισημαίνεται από το γεγονός ότι οι χριστιανοί στο θρήσκευμα έχουν υψηλότερα ποσοστά νομιμοποίησης συγκριτικά με τους μουσουλμάνους.

9 Όσον αφορά το μορφωτικό επίπεδο του μετανάστη δεν φαίνεται να υπάρχει σχετική σύνδεση με τον τομέα της απασχόλησης του. Επίσης, η σχέση που συνδέει το μορφωτικό επίπεδο του μετανάστη με τη σκέψη εγκατάστασης στην Ελλάδα, αλλά και με την επιθυμία του να ζήσει στην Ελλάδα δεν επιβεβαιώνεται μέσα από την έρευνα (Παπαδοπούλου, 2006: 347). Ωστόσο, οι μετανάστες με τα υψηλότερα μορφωτικά επίπεδα φαίνεται να έχουν μεγαλύτερη επιθυμία να εγκατασταθούν στην Ελλάδα συγκριτικά με εκείνους με τα χαμηλότερα μορφωτικά επίπεδα.

10 Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες ενσωμάτωσης των μεταναστών, όπως αποδείχθηκε από την έρευνα είναι η παράλληλη ενσωμάτωση της οικογένειας του στη χώρα υποδοχής. Όπου υπάρχει σύζυγος και παιδί, τα ποσοστά είναι υψηλότερα ως προς την σκέψη να μείνουν στην Ελλάδα(Παπαδοπούλου, 2006: 347)

11 Συμπερασματικά, όπως τονίστηκε και από την έρευνα η ενσωμάτωση και ένταξη των μεταναστών στην Ελλάδα εξαρτάται από πολλούς παράγοντες άρρηκτα συνδεδεμένους με όλες τις πτυχές της κοινωνικής ζωής. Πιο συγκεκριμένα η διαδικασία ένταξης περνά από τη συνολική αποδοχή της παρουσίας του μετανάστη στο πλαίσιο της ελληνικής κοινωνίας, αλλά και από την δική του συμμετοχή σε όλο το φάσμα των δημόσιων και ιδιωτικών θεσμών (Παπαδοπούλου, 2006: 348).

12 Kοινωνική ένταξη και Eνσωμάτωση: η σκοπιά των υπαλλήλων των οργανισμών μεταναστευτικής πολιτικής
Μια σημαντική παράμετρος της μεταναστευτικής πολιτικής είναι ο μεταναστευτικός έλεγχος. Ο μεταναστευτικός έλεγχος πραγματοποιείται από κοινωνικούς οργανισμούς και φορείς, οι οποίοι αποτελούν τους μηχανισμούς εκείνους που είναι υπεύθυνοι για την νομιμοποίηση των μεταναστών και την ένταξη τους στην ευέλικτη αγορά εργασίας.

13 Μια σχετική έρευνα που έγινε για τον μεταναστευτικό έλεγχο εστίασε την προσοχή της σε οργανισμούς υπεύθυνους για την έκδοση αδειών εργασίας και παραμονής των μεταναστών στην χώρα (Ψημμένος, 2003: 203). Η έρευνα αυτή αποτελεί μέρος του ερευνητικού προγράμματος IAPASIS, και έγινε σε συνδυασμό με τις ερευνητικές ομάδες της Γερμανίας, της Ιταλίας, και της Μ.Βρετανίας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε δυο οργανισμούς, τον ΟΑΕΔ, και το ΙΚΑ. Το πρόβλημα που προέκυψε από το ζήτημα του μεταναστευτικού ελέγχου δεν περιορίζεται μόνο στο θέμα αν και κατά πόσο εφαρμόζεται το νομοθετικό πλαίσιο της Ελλάδας, αλλά και στον ίδιο τον μεταναστευτικό έλεγχο, όπως απορρέει από τους οργανισμούς (Ψημμένος, 2003: 214).

14 Σε ένα δεύτερο επίπεδο αυτό που εξέτασε η έρευνα είναι τα κριτήρια και οι επιπτώσεις στους μετανάστες από τον μεταναστευτικό έλεγχο όπως αυτός εφαρμόζεται από τους υπαλλήλους του οργανισμού(Ψημμένος, 2003: 214). Επιπλέον, έγιναν κάποιες συνεντεύξεις σε υπαλλήλους αυτών των υπηρεσιών. Από την ανάλυση των συνεντεύξεων βρέθηκε ότι: οι οργανισμοί που αναλύθηκαν αντιμετωπίζουν διαφορετικά τους μετανάστες και ακόμη ότι οι υπάλληλοι που βρίσκονται σε διαφορετικά τμήματα υπηρεσιών εφαρμόζουν ίδιες φιλοσοφίες αλλά με διαφορετικές προσεγγίσεις. κυρίαρχο θέμα στην εφαρμογή της μεταναστευτικής πολιτικής είναι η παρουσία άτυπων και πολλές φορές διακριτικών πρακτικών, που ξεχωρίζουν τους μετανάστες από τον γηγενή πληθυσμό.

15 Οι αντιλήψεις των υπαλλήλων γύρω από την κοινωνική ένταξη των μεταναστών και την παροχή υπηρεσιών καθορίζονται από το πως βλέπουν την σχέση του οργανισμού με την ελληνική οικονομία και κοινωνία. τα όρια ανοχής των υπαλλήλων κυμαίνονται ανάμεσα σε πολιτισμικά στερεότυπα, διακριτικές πρακτικές που έχουν σχέση με τη γραφειοκρατία και την λειτουργία των οργανισμών στην Ελλάδα και αξίες και φόβους που έχουν σχέση με τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης και οικονομίας. Γενικά, μέσω της έρευνας επισημάνθηκε ότι η τοπική κοινωνία, η οργανωτική κουλτούρα των υπαλλήλων και η τοπική αγορά εργασίας παίζουν καθοριστικό ρόλο για το τι θα εφαρμοστεί και ποια όρια ένταξης των μεταναστών θα επιτραπούν σε μια κοινωνία (Ψημμένος, 2003: 219).

16 Οι αντιλήψεις των υπαλλήλων γύρω από την κοινωνική ένταξη των μεταναστών και την παροχή υπηρεσιών καθορίζονται από το πως βλέπουν την σχέση του οργανισμού με την ελληνική οικονομία και κοινωνία. Τα όρια ανοχής των υπαλλήλων κυμαίνονται ανάμεσα σε πολιτισμικά στερεότυπα, διακριτικές πρακτικές που έχουν σχέση με τη γραφειοκρατία και τη λειτουργία των οργανισμών στην Ελλάδα και αξίες και φόβους που έχουν σχέση με τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης και οικονομίας. Γενικά, μέσω της έρευνας επισημάνθηκε ότι η τοπική κοινωνία, η οργανωτική κουλτούρα των υπαλλήλων και η τοπική αγορά εργασίας παίζουν καθοριστικό ρόλο για το τι θα εφαρμοστεί και ποια όρια ένταξης των μεταναστών θα επιτραπούν σε μια κοινωνία (Ψημμένος, 2003: 219).

17 Κοινωνική Ένταξη και ενσωμάτωση: οι απόψεις των γηγενών
Προκειμένου να καταγραφούν οι απόψεις των γηγενών σχετικά με τα εμπόδια που υπάρχουν στην κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση των μεταναστών, αλλά και να αναδειχθούν κάποιες προτάσεις για την ευκολότερη ενσωμάτωηση των μεταναστών, διεξήχθη έρευνα το χειμερινό εξάμηνο του 2015 σε φοιτητές του πανεπιστημίου κρήτης, στο Ρέθυμνο(Καχριμάνη Λουίζα,Τμ.Πολιτικής Επιστ.,Παν/μιο Κρήτης). Σκοπός της έρευνας ήταν να καταγραφούν οι απόψεις των νέων σχετικά με τα εμπόδια της κοινωνικής ένταξης των μεταναστών στην Ελλάδα, και να προτείνουν οι ίδιοι μέτρα και πρακτικές για την ευκολότερη ένταξη των μεταναστών. Το μεθοδολογικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο, με δείγμα 30 ατόμων. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έγινε μέσω του προγράμματος SPSS.

18 Αποτελέσματα της έρευνας:
Στην ερώτηση 1: Ποια πιστεύετε ότι είναι τα κυριότερα εμπόδια στην ένταξη των μεταναστών, το 48,5% (22 άτομα) απάντησε ότι είναι τα στερεότυπα και οι αρνητικές προκαταλήψεις. Το 18,8% (9 άτομα) απάντησε ότι είναι η έλλειψη συνεργασίας μεταξύ εμπλεκόμενων φορέων. ΄Ενα ίδιο ποσοστό 12,5% (6 άτομα), απάντησε ότι είναι το χαμηλό ποσοστό ειδίκευσης και εκπαίδευσης, και η παιδεία και η γλώσσα. ΄Ενα ποσοστό 10,4% (5 απαντήσεις) συγκέντρωσε η απάντηση «ανεργία», ενώ μηδενικό ποσοστό συγκέντρωσε η απάντηση «στέγαση». [1] Στις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου, οι ερωτώμενοι μπορούσαν να επιλέξουν πάνω από μια απαντήσεις

19 Στην ερώτηση 2: Ποιες ενέργειες και μέτρα μπορούν να ληφθούν σε τοπικό / περιφερειακό / εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για την ενθάρρυνση της κοινωνικής ένταξης των μεταναστών, το 26,7% (12 άτομα) απάντησε «υποστήριξη των μεταναστών για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας». Ένα ίδιο ποσοστό 22,2% (10 απαντήσεις) συγκέντρωσαν οι απαντήσεις «επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση», και «κινητοποίηση του συνόλου των φορέων που εμπλέκονται». Ένα ποσοστό 15,6% (7 απαντήσεις) απάντησε ότι είναι απαραίτητη η διευκόλυνση της πρόσβασης στις κοινωνικές υπηρεσίες. Η απάντηση «ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας και ενίσχυση της απασχόλησης των μεταναστών» συγκέντρωσε 11,1%, (5 απαντήσεις), ενώ υπήρξε ένα άτομο που πρότεινε κάποια άλλη ενέργεια.

20 Στην ερώτηση 3: Ποιες είναι οι κύριες μορφές διακρίσεων των μεταναστών στην Ελλάδα, υπάρχουν δυο απαντήσεις που συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο ποσοστό: « η εργασία», και «η κοινωνική συμμετοχή». Το ποσοστό σε αυτές τις δύο απαντήσεις άγγιξε το 23,3% (17 απαντήσεις). Οι απαντήσεις «εκπαίδευση», «κοινωνική προστασία», και «νομικό καθεστώς» συγκέντρωσαν και οι τρεις παρόμοιο ποσοστό: 13,7% (10 απαντήσεις). Ενώ η απάντηση «κοινωνική ασφάλεια» συγκέντρωσε το μικρότερο ποσοστό, δηλαδή 12,3% (9 απαντήσεις).

21 Στην ερώτηση 4:Ποια μέτρα μπορούν να ληφθούν σε τοπικό / περιφερειακό / εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για την καταπολέμηση των διακρίσεων σε βάρος τους, το μεγαλύτερο ποσοστό, 40,5% (17 απαντήσεις), συγκέντρωσε η απάντηση: «προώθηση νομικού πλαισίου που διασφαλίζει ίσες ευκαιρίες». Η απάντηση που συγκέντρωσε το αμέσως επόμενο μεγαλύτερο ποσοστό (26,2%, 11 απαντήσεις),είναι η απάντηση «συμμετοχή των μεταναστών στο σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση κάθε προγράμματος που τους αφορά». Η απάντηση «ενθάρρυνση της εκμάθησης της γλώσσας της χώρας υποδοχής», συγκέντρωσε 19%, δηλαδή 8 απαντήσεις, ενώ το μικρότερο ποσοστό, 14,3% και 6 απαντήσεις, συγκέντρωσε η απάντηση «υποχρεωτική σχολική φοίτηση των παιδιών».

22 Στην ερώτηση 5: Πώς μπορεί να ενισχυθεί η αλληλεγγύη μεταξύ των μεταναστών και των γηγενών, η απάντηση «λήψη πρωτοβουλιών για αλληλεπίδραση μεταξύ μεταναστών και γηγενών» συγκέντρωσε το μεγαλύτερο ποσοστό (34,1%, 15 απαντήσεις). Η απάντηση «μέσω της εκπαίδευσης», συγκέντρωσε 31,8% (14 απαντήσεις). Ένα ποσοστό 22,7% (10 απαντήσεις) απάντησε «μέσω της εκπαίδευσης». Τέλος, το μικρότερο ποσοστό συγκέντρωσε η απάντηση «μέσω του εθελοντισμού», (11,4%, 5 απαντήσεις).

23 Στην ερώτηση 6: Πώς μπορεί να ευαισθητοποιηθεί η κοινωνία σε μεγαλύτερο βαθμό το μεγαλύτερο ποσοστό (50%, 18 απαντήσεις) συγκέντρωσε η απάντηση «ενίσχυση του ρόλου της εκπαίδευσης ως σημαντικού μέσου διδασκαλίας σχετικά με την ποικιλομορφία, την καλύτερη γνώση άλλων πολιτισμών και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων». Ενώ οι απαντήσεις «προβολή της συμβολής των διαφόρων πολιτισμών και μορφών έκφρασης της πολιτιστικής ποικιλομορφίας, στην κληρονομιά και τους τρόπους ζωής των χωρών», και «ενθάρρυνση της συμμετοχής των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών σε σχετικές δράσεις» συγκέντρωσαν 38,9%, (14 απαντήσεις) και 11,1% ( 4 απαντήσεις) αντίστοιχα.

24 Στην ερώτηση 7:Ποια είναι τα κυριότερα εμπόδια για την ένταξη μεταναστών σε τοπικό / περιφερειακό / εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, η απάντηση «προκαταλήψεις και αρνητικά στερεότυπα», συγκέντρωσε το μεγαλύτερο ποσοστό, δηλαδή 43,5% (20 απαντήσεις). Ένα ποσοστό 28,3% (13 απαντήσεις), υποστηρίζει ότι το κυριότερο εμπόδιο είναι η γραφειοκρατία και η διαφθορά. Η « κτήση ιθαγένειας» συγκέντρωσε 15,2%, δηλαδή 7 απαντήσεις. Τέσσερις απαντήσεις, (8,7%) δόθηκαν στην απάντηση «νομικό καθεστώς». Τέλος η απάντηση «εκπαίδευση» συγκέντρωσε μόνο 2 απαντήσεις, δηλαδή 4,3%.

25 Στην ερώτηση 8: Ποια μέτρα θα μπορούσαν να εφαρμοστούν σε όλα τα επίπεδα για να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή τους, ακόμα και σε επίπεδο λήψης αποφάσεων, η απάντηση που συγκέντρωσε το μεγαλύτερο ποσοστό, είναι «ευαισθησία των δημόσιων αρχών στις προσδοκίες ενός πολιτιστικά πολύμορφου πληθυσμού και διασφάλιση ότι η πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες σέβεται τις δίκαιες αξιώσεις και εγγυάται την ανταπόκριση στα αιτήματα όλων των ομάδων της κοινωνίας». Η απάντηση αυτή συγκέντρωσε 28,2% (11 απαντήσεις). Η απάντηση «οι δημόσιες αρχές να ενθαρρύνουν την ενεργό συμμετοχή όλων, όσοι είναι νόμιμοι κάτοικοι, στη δημόσια ζωή σε τοπικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής στις τοπικές και περιφερειακές εκλογές», συγκέντρωσε 10 απαντήσεις, δηλαδή 25,6%.

26 Στη συνέχεια, ένα ποσοστό 17,9% (7 απαντήσεις), πιστεύει ότι το κατάλληλο μέτρο είναι η «ενθάρρυνση της σύστασης οργανώσεων μεταναστών που είναι σε θέση να δίνουν πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα, ευκαιρίες απασχόλησης κλπ». Η απάντηση «ενθάρρυνση των δημόσιων αρχών να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των ευπαθών κοινωνικών ομάδων σε θέσεις ευθύνης», συγκέντρωσε 15,4%, δηλαδή 6 απαντήσεις. Μικρότερο ποσοστό από όλες συγκέντρωσε η απάντηση «προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης», με ποσοστό 12,8%. Το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί σε 5 απαντήσεις.

27 Στην ερώτηση 9: Εσείς έχετε συμμετάσχει σε κάποια σχετική ενέργεια για την ένταξη των μεταναστών, το μεγαλύτερο ποσοστό απάντησε «όχι». Η απάντηση αυτή συγκέντρωσε 93,3%, δηλαδή 28 απαντήσεις. Ενώ, η απάντηση «ναι» συγκέντρωσε μόλις 2 απαντήσεις, δηλαδή 6,7%. Στην ερώτηση 10: Έχετε υπάρξει θύμα ρατσιστικής συμπεριφοράς, οι απαντήσεις έχουν μικρή απόκλιση. Οι περισσότεροι απάντησαν ότι δεν έχουν υπάρξει (53,3%, 16 απαντήσεις), ενώ 14 άτομα απάντησαν ότι έχουν υπάρξει θύμα ρατσιστικής συμπεριφοράς. (46,7%).

28 Στην ερώτηση 11: Έχετε υπάρξει θεατής σε κάποιο περιστατικό ρατσιστικής συμπεριφοράς, το μεγαλύτερο ποσοστό, 86,7% (26 άτομα) απάντησε ότι έχει υπάρξει θεατής σε κάποιο περιστατικό ρατσιστικής συμπεριφοράς. Αντιθέτως, μόνο 4 άτομα (13,3%), απάντησαν ότι δεν έχουν υπάρξει θεατές σε ένα τέτοιο περιστατικό. Στην ερώτηση 12:Πιστεύετε ότι είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη των μεταναστών στην ελληνική κοινωνία, η αποβολή των δικών τους ήθη και εθίμων, και η υιοθέτηση των ελληνικών, η συντριπτική πλειοψηφία απάντησε «όχι», ενώ μόνο 10% (3 άτομα), απάντησαν «ναι».

29 Στην ερώτηση 13:Πώς μπορούν οι οργανώσεις νεολαίας να συμβάλλουν στην κοινωνική ένταξη των μεταναστών και σε άλλες κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες, η απάντηση «σχεδιασμός και υλοποίηση τοπικών σχεδίων δράσης για την προώθηση της ένταξης των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων», συγκέντρωσε το μεγαλύτερο ποσοστό (51,3%, 20 απαντήσεις). Αμέσως μετά ακολουθεί η απάντηση «μέσω του εθελοντισμού», με 20,5%, δηλαδή 8 απαντήσεις. Στην συνέχεια η απάντηση «ανάπτυξη δράσεων τοπικού χαρακτήρα» συγκεντρώνει 7 απαντήσεις, ποσοστό που ανέρχεται σε 17,9%. Τέλος, η απάντηση «με την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας για την απασχόληση ευάλωτων ομάδων» συγκεντρώνει 10,3% (4 απαντήσεις).

30 Στην ερώτηση 14: Πώς θα μπορούσαν γενικά οι οργανώσεις νεολαίας να υποστηρίζονται στο έργο τους για την ένταξη των μεταναστών ή άλλων κοινωνικά αποκλεισμένων, ομάδων, οι περισσότεροι απάντησαν «διαμόρφωση στοχευμένης πολιτικής με συγκεκριμένα προγράμματα και σχέδια ένταξης», (50%, 19 απαντήσεις).Η απάντηση «με τη συμμετοχή τους στο σχεδιασμό των σχετικών προγραμμάτων» συγκέντρωσε 11 απαντήσεις. Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί σε 28,9%. Η απάντηση «ενίσχυση της χρηματοδότησης» συγκέντρωσε 13,2%, δηλαδή 5 απαντήσεις. Τέλος, η απάντηση «αξιοποίηση των πορισμάτων από έρευνες για το σχεδιασμό των κατάλληλων δράσεων» συγκέντρωσε μόλις 7,9%, δηλαδή 3 απαντήσεις.

31 Στην ερώτηση 15: Ποιες υπηρεσίες πιστεύετε ότι προσφέρονται στους μετανάστες, οι περισσότεροι πιστεύουν ότι προσφέρονται μόνο οι υπηρεσίες για την αγορά εργασίας. (37,1%, 13 απαντήσεις). Στη συνέχεια, η απάντηση «όλες οι δυνατές υπηρεσίες» συγκεντρώνει 7 απαντήσεις, δηλαδή 20%. 17,1% (6 απαντήσεις), συγκεντρώνει η απάντηση «μόνο οι υπηρεσίες για την νομιμοποίηση». Ένα ποσοστό 14,3% (5 απαντήσεις) θεωρεί πως προσφέρονται μόνο οι κοινωνικές υπηρεσίες. Τέλος υπάρχει ένα ποσοστό 11,4% (4 απαντήσεις), που θεωρεί πως προσφέρονται κάποιες άλλες υπηρεσίες.

32 Στην ερώτηση 16: Πιστεύετε ότι οι επίσημες υπηρεσίες στην Ελλάδα βοηθούν τους μετανάστες να ενταχθούν στην ελληνική κοινωνία, το μεγαλύτερο ποσοστό απάντησε πως οι υπηρεσίες στην Ελλάδα δεν βοηθούν τους μετανάστες να ενταχθούν στην ελληνική κοινωνία. Το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε 73,3 % (22 απαντήσεις). Επομένως, μόνο το 26,7% (8 απαντήσεις), θεωρεί πως οι επίσημες υπηρεσίες βοηθούν τους μετανάστες στην ένταξη τους.

33 Οι δυο τελευταίες ερωτήσεις είναι ερωτήσεις ανάπτυξης
Οι δυο τελευταίες ερωτήσεις είναι ερωτήσεις ανάπτυξης. Στην ερώτηση 17: Ποιες καλές πρακτικές χρησιμοποιεί η χώρα / περιοχή / κοινότητα / οργάνωσή σας, για την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης των μεταναστών, ένα μεγάλο ποσοστό απάντησε ότι δεν γνωρίζει. Ένα εξίσου μεγάλο ποσοστό απάντησε ότι δεν χρησιμοποιούνται καλές πρακτικές. Όσοι απάντησαν ότι χρησιμοποιούνται καλές πρακτικές, πιστεύουν ότι οι πρακτικές αυτές είναι εθελοντικού χαρακτήρα, όπως ΜΚΟ, και αντιρατσιστικές οργανώσεις.

34 Στην ερώτηση 18: Εσείς ποια μέτρα πιστεύετε ότι πρέπει να λάβει η χώρα / περιοχή / κοινότητα / οργάνωσή, σας για την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης των μεταναστών, το ποσοστό που απάντησε, θεωρεί πως πρέπει να υπάρξουν μέτρα αλληλεγγύης από την πολιτεία, και να γίνει ευκολότερη η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας στους μετανάστες. Τέλος, μεγάλη έμφαση δόθηκε στην παιδεία, καθώς ένα μεγάλο ποσοστό πιστεύει ότι μέσω της παιδείας και άλλων δράσεων, μπορεί να ευαισθητοποιηθεί σε μεγαλύτερο βαθμό η κοινωνία, και έτσι θα αποφευχθούν η ξενοφοβία και ο ρατσισμός.

35 Συμπεράσματα Από την έρευνα προέκυψε πως η νέα γενιά γνωρίζει τα προβλήματα που έχουν οι μετανάστες αναφορικά με την ένταξη τους στην ελληνική κοινωνία, καθώς και τα εμπόδια που συναντούν στην διαδικασία ένταξης τους. Επιπλέον, φαίνεται πως υπάρχουν προτάσεις και σκέψεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών. Ωστόσο, η συμμετοχή των ίδιων των γηγενών στις διαδικασίες ένταξης των μεταναστών είναι αρκετά μικρή, αφού μόνο ένα μικρό ποσοστό απάντησε ότι έχει συμμετάσχει σε κάποια ενέργεια ένταξης των μεταναστών. Αναφορικά με τα μέτρα της κοινωνίας και τις υπηρεσίες ένταξης των μεταναστών, υπάρχει μια γενική δυσπιστία ως προς αυτές, αφού ένα μεγάλο ποσοστό θεωρεί πως οι υπηρεσίες αυτές δεν βοηθούν τους μετανάστες στην ενσωμάτωση τους, και πως γενικότερα η κοινωνία δεν χρησιμοποιεί κάποιες καλές πρακτικές για να βοηθήσει τους μετανάστες στην ένταξη τους.


Κατέβασμα ppt "Κοινωνική Ένταξη Μεταναστών"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google