Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Παπαϊωάννου Άλκηστις Ph. D. , M. Sc

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Παπαϊωάννου Άλκηστις Ph. D. , M. Sc"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Παπαϊωάννου Άλκηστις Ph. D. , M. Sc
Κεφάλαιο 4 Ηθική Λήψη Αποφάσεων © 2015 Cengage Learning. All rights reserved. May not be copied, scanned, or duplicated, in whole or in part, except for use as permitted in a license distributed with a certain product or service or otherwise on a password-protected website for classroom use.

2 Πλαίσιο για τη λήψη ηθικών αποφάσεων στις επιχειρήσεις
Στις επιχειρήσεις, οι άνθρωποι παίρνουν αποφάσεις με διαφορετικό τρόπο από ότι στο σπίτι Οι οργανωσιακές πιέσεις έχουν μια δυνατή επίδραση Η διαδικασία λήψης ηθικών αποφάσεων περιλαμβάνει: Ζητήματα Ηθικής φύσεως Ατομικούς παράγοντες Οργανωσιακούς παράγοντες Το πλαίσιο για την λήψη ηθικών αποφάσεων δεν περιγράφει πώς να λαμβάνουμε ηθικές αποφάσεις Σκιαγραφεί τους παράγοντες και τις διαδικασίες σχετικά με την λήψη ηθικών αποφάσεων © 2015 Cengage Learning. All rights reserved. May not be copied, scanned, or duplicated, in whole or in part, except for use as permitted in a license distributed with a certain product or service or otherwise on a password-protected website for classroom use.

3 Πλαίσιο για την κατανόηση λήψης ηθικών αποφάσεων στις επιχειρήσεις
Ζητήματα ηθικής φύσεως Ατομικοί παράγοντες Ηθικές εκτιμήσεις και προθέσεις της επιχείρησης Ηθική μη ηθική συμπεριφορά Οργανωσιακοί παράγοντες Ευκαιρία © 2015 Cengage Learning. All rights reserved. May not be copied, scanned, or duplicated, in whole or in part, except for use as permitted in a license distributed with a certain product or service or otherwise on a password-protected website for classroom use.

4 Ζητήματα Ηθικής Φύσεως
Η αντιλαμβανόμενη σχετικότητα ή σπουδαιότητα ενός ηθικού ζητήματος στο άτομο, στην ομάδα εργασίας και/ή στον οργανισμό Αντανακλά την ηθική ευαισθησία του ατόμου και/ή της ομάδας εργασίας. Ενεργοποιεί τη διαδικασία λήψης ηθικών αποφάσεων. © 2015 Cengage Learning. All rights reserved. May not be copied, scanned, or duplicated, in whole or in part, except for use as permitted in a license distributed with a certain product or service or otherwise on a password-protected website for classroom use.

5 Ζητήματα Ηθικής Φύσεως
Τα άτομα υπόκεινται σε έξι σφαίρες επίδρασης Χώρος εργασίας Νομικό σύστημα Οικογένεια Κοινωνία Θρησκεία Επάγγελμα Ηθική Ένταση: Σχετίζεται με την αντίληψη της κοινωνικής πίεσης ενός ατόμου και το κακό που μπορεί να προξενήσει στους άλλους η απόφασή του/της. © 2015 Cengage Learning. All rights reserved. May not be copied, scanned, or duplicated, in whole or in part, except for use as permitted in a license distributed with a certain product or service or otherwise on a password-protected website for classroom use.

6 Ατομικοί Παράγοντες Οι άνθρωποι βασίζουν τις ηθικές αποφάσεις τους στις δικές τους αξίες και αρχές του σωστού ή λάθους. Οι αξίες μαθαίνονται μέσα από την κοινωνικοποίηση. Οι σωστές προσωπικές αξίες μειώνουν την ανήθικη συμπεριφορά και αυξάνουν την θετική εργασιακή συμπεριφορά. Οι αξίες είναι υποκειμενικές, διαφέρουν μεταξύ των κουλτούρων. © 2015 Cengage Learning. All rights reserved. May not be copied, scanned, or duplicated, in whole or in part, except for use as permitted in a license distributed with a certain product or service or otherwise on a password-protected website for classroom use.

7 Ατομικοί Παράγοντες Ένας οργανισμός μπορεί να σκοπεύει να κάνει το σωστό, αλλά οργανωσιακές ή κοινωνικές δυνάμεις μπορεί να αλλάξουν αυτό το σκοπό. Η έρευνα δείχνει ότι διάφοροι παράγοντες επηρεάζουν την ηθική συμπεριφορά. Φύλο—οι γυναίκες είναι πιο ηθικές από τους άνδρες. Εκπαίδευση, εργασιακή εμπειρία, εθνικότητα και ηλικία επηρεάζουν την λήψη ηθικών αποφάσεων. © 2015 Cengage Learning. All rights reserved. May not be copied, scanned, or duplicated, in whole or in part, except for use as permitted in a license distributed with a certain product or service or otherwise on a password-protected website for classroom use.

8 Σημείο Ελέγχου Σχετίζεται με τις ατομικές διαφορές σε σχέση με μια γενική αντίληψη του πως κάποιος επηρεάζεται από εσωτερικά ή εξωτερικά γεγονότα ή ενισχύσεις. © 2015 Cengage Learning. All rights reserved. May not be copied, scanned, or duplicated, in whole or in part, except for use as permitted in a license distributed with a certain product or service or otherwise on a password-protected website for classroom use.

9 Σημείο Ελέγχου Διευθυντές με…
Εξωτερικό σημείο ελέγχου πάνε με το ρεύμα γατί μόνο αυτό μπορούν να κάνουν. Εσωτερικό σημείο ελέγχου πιστεύουν ότι μπορούν να ελέγχουν τα γεγονότα. Είναι κύριοι της μοίρας τους και εμπιστεύονται την ικανότητά τους να επηρεάσουν το περιβάλλον τους. Ασαφής η σχέση μεταξύ σημείου ελέγχου και λήψης ηθικών αποφάσεων. © 2015 Cengage Learning. All rights reserved. May not be copied, scanned, or duplicated, in whole or in part, except for use as permitted in a license distributed with a certain product or service or otherwise on a password-protected website for classroom use.

10 Οργανωσιακοί Παράγοντες
Η οργανωσιακή κουλτούρα έχει μεγαλύτερη επίδραση στους υπαλλήλους από ότι οι ατομικές αξίες. Εταιρική κουλτούρα: ένα σύνολο από αξίες, κανόνες που μοιράζονται τα μέλη ενός οργανισμού. Ηθική κουλτούρα : Αντανακλά πότε η εταιρία έχει ηθική συνείδηση, είναι μια συνάρτηση πολλών παραγόντων. © 2015 Cengage Learning. All rights reserved. May not be copied, scanned, or duplicated, in whole or in part, except for use as permitted in a license distributed with a certain product or service or otherwise on a password-protected website for classroom use.

11 Οργανωσιακοί Παράγοντες
Οι σημαντικοί άλλοι : αυτοί που έχουν επίδραση σε μια ομάδα εργασίας. Υπακοή στην εξουσία : Βοηθάει στην επεξήγηση του γατί πολλοί υπάλληλοι ακολουθούν τις εντολές των ανωτέρων τους αναντίρρητα. © 2015 Cengage Learning. All rights reserved. May not be copied, scanned, or duplicated, in whole or in part, except for use as permitted in a license distributed with a certain product or service or otherwise on a password-protected website for classroom use.

12 Ευκαιρία Οι συνθήκες σε έναν οργανισμό που περιορίζουν/επιτρέπουν ηθική/μη ηθική συμπεριφορά. Άμεσο Πλαίσιο εργασίας : σε ποια θέση εργασίας δουλεύουν οι υπάλληλοι, με ποιούς συνεργάζονται και η φύση της εργασίας. © 2015 Cengage Learning. All rights reserved. May not be copied, scanned, or duplicated, in whole or in part, except for use as permitted in a license distributed with a certain product or service or otherwise on a password-protected website for classroom use.

13 Ευκαιρία Οι ευκαιρίες για κακοδιαχείριση μπορούν να μειωθούν με την καθιέρωση επίσημων κωδικών, πολιτικών και κανόνων. Απαιτείται επιθετική εφαρμογή. Μερικές φορές η γνώση μπορεί να οδηγήσει σε μη ηθική συμπεριφορά. Ένα άτομο που έχει ευρεία πληροφόρηση, εξειδίκευση ή πληροφορίες για τον ανταγωνισμό έχει την ευκαιρία να εκμεταλλευτεί/αξιοποιήσει την γνώση αυτή. © 2015 Cengage Learning. All rights reserved. May not be copied, scanned, or duplicated, in whole or in part, except for use as permitted in a license distributed with a certain product or service or otherwise on a password-protected website for classroom use.

14 Τα πιο κοινά αντικείμενα που κλέβουν οι υπάλληλοι από το χώρο εργασίας
1. Αυτοκόλλητα χαρτάκια σημειώσεων 2. Σελοτέιπ 3. Ψαλίδια 4. Χαρτί Υγείας 5. Φωτοτυπικό χαρτί 6. USB 7. Σημειωματάρια 8. Στιλούς 9. Συρραπτικά 10. Μαρκαδόρους Source: “Top Office Supplies that Are Stolen and the Average Value of Contents In A Woman’s Purse!” KMLE, May 16, 2012, (accessed April 12, 2013). © 2015 Cengage Learning. All rights reserved. May not be copied, scanned, or duplicated, in whole or in part, except for use as permitted in a license distributed with a certain product or service or otherwise on a password-protected website for classroom use.

15 Επιχειρησιακές Ηθικές Προθέσεις, Συμπεριφορές και Αξιολογήσεις
Τα ηθικά διλήμματα περιλαμβάνουν καταστάσεις όπου οι κανονισμοί είναι ασαφείς ή αλληλοσυγκρουόμενοι. Ικανότητες κριτικής σκέψης και ανάληψης ευθύνης είναι σημαντικές. Το τελικό βήμα είναι η λήψη απόφασης σχετικά με το τι πρέπει να γίνει βασιζόμενη στις προθέσεις ενός ατόμου. Η ενοχή ή η επιφυλακτικότητα είναι το πρώτο σημάδι ότι έχει ληφθεί μία μη ηθική απόφαση. Οι περισσότεροι επιχειρηματίες θα κάνουν ηθικά λάθη. © 2015 Cengage Learning. All rights reserved. May not be copied, scanned, or duplicated, in whole or in part, except for use as permitted in a license distributed with a certain product or service or otherwise on a password-protected website for classroom use.

16 Χρήση του Μοντέλου Ηθικής Λήψης Αποφάσεων για την βελτίωση Ηθικών Αποφάσεων
Είναι αδύνατον να προσδιορίσουμε αντικειμενικά αν η απόφαση μια εταιρίας είναι σωστή ή λάθος. Η κατανόηση της λήψης ηθικών αποφάσεων δεν θα λύσει τα ηθικά προβλήματα. Η επιχειρησιακή ηθική περιλαμβάνει κρίσεις αξιών και συλλογικές συμφωνίες σχετικά με τα αποδεκτά πρότυπα συμπεριφοράς. Η λήψη ηθικών αποφάσεων σε μια επιχείρηση δεν βασίζεται σε προσωπικές αξίες και ήθη. Οι οργανισμοί διαμορφώνουν μόνοι τους την κουλτούρα τους. Οι άτυπες/ανεπίσημες σχέσεις ενισχύουν την ηθική κουλτούρα. © 2015 Cengage Learning. All rights reserved. May not be copied, scanned, or duplicated, in whole or in part, except for use as permitted in a license distributed with a certain product or service or otherwise on a password-protected website for classroom use.

17 Κανονιστικές Εκτιμήσεις στη Λήψη Ηθικών Αποφάσεων
Κανονιστικές προσεγγίσεις: Πως θα πρέπει να προσεγγίζουν ένα θέμα οι διαμορφωτές των οργανωσιακών αποφάσεων. Διαφορετικό από την περιγραφική προσέγγιση που εξετάζει πως οι διαμορφωτές των οργανωσιακών αποφάσεων προσεγγίζουν τη λήψη ηθικών αποφάσεων. Έννοιες όπως δικαιοσύνη είναι πολύ σημαντικές σε μια κανονιστική δομή. © 2015 Cengage Learning. All rights reserved. May not be copied, scanned, or duplicated, in whole or in part, except for use as permitted in a license distributed with a certain product or service or otherwise on a password-protected website for classroom use.

18 Κανονιστικές Εκτιμήσεις στη Λήψη Ηθικών Αποφάσεων
Οι περισσότεροι οργανισμοί αναπτύσσουν ένα σύνολο βασικών αξιών για να παρέχουν διαρκείς πεποιθήσεις για την κατάλληλη συμπεριφορά. Οι βασικές αξίες είναι κεντρικής σημασίας σε έναν οργανισμό και κατευθύνουν την δράση. Ενσωματώνοντας τους σκοπούς των ενδιαφερόμενων μερών στις εταιρικές βασικές αξίες, οι επιχειρήσεις αρχίζουν να θεωρούν τα ενδιαφερόμενα μέρη σημαντικά. © 2015 Cengage Learning. All rights reserved. May not be copied, scanned, or duplicated, in whole or in part, except for use as permitted in a license distributed with a certain product or service or otherwise on a password-protected website for classroom use.

19 Οι Θεσμοί ως θεμέλιο των Κανονιστικών Αξιών
Οι θεσμοί είναι σημαντικοί για τη καθιέρωση θεμελιακών κανονιστικών αξιών. Οι οργανισμοί αντιμετωπίζουν ορισμένες κανονιστικές πιέσεις από διάφορους θεσμούς για να δράσουν με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Εσωτερικά και/ ή εξωτερικά Οι θεσμοί ομαδοποιούνται σε τρεις κατηγορίες: πολιτικοί, οικονομικοί και κοινωνικοί © 2015 Cengage Learning. All rights reserved. May not be copied, scanned, or duplicated, in whole or in part, except for use as permitted in a license distributed with a certain product or service or otherwise on a password-protected website for classroom use.

20 Οι Θεσμοί ως θεμέλιο των Κανονιστικών Αξιών
Πολιτικές επιρροές μπορούν να λάβουν χώρα μέσα σε έναν οργανισμό. Ένας ηθικός οργανισμός έχει έτοιμες τακτικές και κανόνες να προσδιορίσουν την κατάλληλη συμπεριφορά. Συχνά, στοιχείο συμμόρφωσης της εταιρικής οργανωσιακής κουλτούρας. Η αποτυχία συμμόρφωσης με αυτούς τους κανόνες καταλήγει σε πειθαρχική κύρωση. © 2015 Cengage Learning. All rights reserved. May not be copied, scanned, or duplicated, in whole or in part, except for use as permitted in a license distributed with a certain product or service or otherwise on a password-protected website for classroom use.

21 Οι Θεσμοί ως θεμέλιο των Κανονιστικών Αξιών
Η επιχειρησιακή κανονιστική ηθική λαμβάνει υπόψη της, τις πολιτικές πραγματικότητες εκτός νομικής σφαίρας με τη μορφή των βιομηχανικών στάνταρ. Νομικά θέματα όπως ο καθορισμός της τιμής, αντιμονοπωλιακά θέματα και η προστασία του καταναλωτή είναι σημαντικά για τη διατήρηση μιας τίμιας και δίκαιας αγοράς. Αυτά τα θέματα πρέπει να είναι μεγίστης σημασίας για την επιχείρηση κατά την λήψη ηθικών αποφάσεων. © 2015 Cengage Learning. All rights reserved. May not be copied, scanned, or duplicated, in whole or in part, except for use as permitted in a license distributed with a certain product or service or otherwise on a password-protected website for classroom use.

22 Οι Θεσμοί ως θεμέλιο των Κανονιστικών Αξιών
Ο ανταγωνισμός επηρεάζει τον τρόπο λειτουργίας μιας εταιρίας όπως επίσης και τα ρίσκα που παίρνουν οι εργοδότες για το καλό της εταιρίας. Ο βαθμός του ανταγωνισμού σε μία βιομηχανία μπορεί να προσδιοριστεί/περιγραφεί σύμφωνα με…. Εμπόδια εισόδου στην βιομηχανία Διαθέσιμα υποκατάστατα των προϊόντων που παράγονται από ανταγωνιστικές βιομηχανίες. Η δύναμη των ανταγωνιστικών βιομηχανιών στους πελάτες τους. Η δύναμη των προμηθευτών των ανταγωνιστικών βιομηχανιών στις ανταγωνιστικές βιομηχανίες. © 2015 Cengage Learning. All rights reserved. May not be copied, scanned, or duplicated, in whole or in part, except for use as permitted in a license distributed with a certain product or service or otherwise on a password-protected website for classroom use.

23 Οι Θεσμοί ως θεμέλιο των Κανονιστικών Αξιών
Οι κοινωνικοί θεσμοί περιλαμβάνουν θρησκεία, εκπαίδευση και χαρακτηριστικά όπως η οικογενειακή μονάδα. Υπάρχου νόμοι που εξασφαλίζουν τη δίκαιη δράση ενός οργανισμού, αλλά δεν υπάρχουν νόμοι που να λένε ότι πρέπει να κάνεις στους άλλους αυτό που θα ήθελες οι άλλοι να κάνουν σε σένα. Πολλές κουλτούρες υιοθέτησαν αυτόν τον κανόνα, ο οποίος θεσμοθετήθηκε στις επιχειρήσεις με πρότυπα το δίκαιο ανταγωνισμό, την διαφάνεια με τους πελάτες και την αντιμετώπιση των υπαλλήλων με σεβασμό. © 2015 Cengage Learning. All rights reserved. May not be copied, scanned, or duplicated, in whole or in part, except for use as permitted in a license distributed with a certain product or service or otherwise on a password-protected website for classroom use.

24 Οι Θεσμοί ως θεμέλιο των Κανονιστικών Αξιών
Οι κοινές αξίες της βιομηχανίας προάγουν την οργανωσιακή αποτελεσματικότητα όταν συνδέονται με στόχους. Μπορούν επίσης να εμποδίσουν την αποτελεσματικότητα αν πιο αποτελεσματικά μέσα του οργανισμού και της δομής αποφευχθούν σε αντάλλαγμα της σταθερότητας. Ρισκάρει ότι ο οργανισμός μπορεί να θυσιάσει νέες ιδέες ή μεθοδολογίες για να είναι πιο αποδεκτός. Μπορεί να περιορίσει την καινοτομία και την παραγωγικότητα. Είναι σημαντικό ο οργανισμός να μην εκτραπεί πολύ από τους κανόνες και τις αξίες της βιομηχανίας. © 2015 Cengage Learning. All rights reserved. May not be copied, scanned, or duplicated, in whole or in part, except for use as permitted in a license distributed with a certain product or service or otherwise on a password-protected website for classroom use.

25 Οι Θεσμοί ως θεμέλιο των Κανονιστικών Αξιών
Όταν αξίες από πολιτικούς, οικονομικούς και κοινωνικούς θεσμούς ενσωματώνονται στην οργανωσιακή κουλτούρα για την παροχή κινήτρων κατάλληλης συμπεριφοράς, οι εταιρίες τείνουν να ενεργούν πιο υπεύθυνα κοινωνικά. Αν τα κίνητρα δεν ευθυγραμμίζονται με τις κανονιστικές κοινές αξίες ή αν έρχονται σε αντίφαση με αυτές τότε η κακοδιαχείρηση είναι πιθανή. © 2015 Cengage Learning. All rights reserved. May not be copied, scanned, or duplicated, in whole or in part, except for use as permitted in a license distributed with a certain product or service or otherwise on a password-protected website for classroom use.

26 Η εφαρμογή Αρχών και Βασικών Αξιών στην Λήψη Ηθικών Αποφάσεων
Ο John Rawls ήταν ένας από τους πιο σημαντικούς φιλόσοφους στην έρευνα σχετικά με το πως οι αρχές υποστηρίζουν την έννοια της δικαιοσύνης. Πέπλο της άγνοιας : ένα πείραμα σκέψης που εξέταζε πως θα διαμόρφωναν αρχές τα άτομα αν δεν γνώριζαν την μελλοντική τους θέση στην κοινωνία. Αναγνώρισε αρχές που δεν ήταν μεροληπτικές σε σχέση με την κοινωνική θέση κάποιου. © 2015 Cengage Learning. All rights reserved. May not be copied, scanned, or duplicated, in whole or in part, except for use as permitted in a license distributed with a certain product or service or otherwise on a password-protected website for classroom use.

27 Η εφαρμογή Αρχών και Βασικών Αξιών στην Λήψη Ηθικών Αποφάσεων
Δύο βασικές αρχές της δικαιοσύνης….. Η αρχή της Ελευθερίας (αρχή της ισότητας) : δηλώνει ότι κάθε άτομο έχει βασικά δικαιώματα τα οποία είναι συμβατά με τις βασικές ελευθερίες των άλλων. Η αρχή της Διαφορετικότητας : δηλώνει ότι οι οικονομικές και κοινωνικές ισότητες (ή ανισότητες) πρέπει να διευθετηθούν έτσι ώστε να παρέχουν το μεγαλύτερο όφελος στα λιγότερο προνομιούχα άτομα της κοινωνίας. Δεν υποστηρίζει την ολοκληρωτική εξάλειψη των ανισοτήτων στην κοινωνία. Η πιο ηθική απόφαση επιδιώκει να ωφελήσει και όχι να βλάψει τους μη προνομιούχους πληθυσμούς. © 2015 Cengage Learning. All rights reserved. May not be copied, scanned, or duplicated, in whole or in part, except for use as permitted in a license distributed with a certain product or service or otherwise on a password-protected website for classroom use.

28 Η εφαρμογή Αρχών και Βασικών Αξιών στην Λήψη Ηθικών Αποφάσεων
Οι εταιρίες παίρνουν βασικές αρχές και τις μεταφράζουν σε βασικές αξίες. Οι βασικές αξίες παρέχουν τα θεωρητικά ιδεώδη που είναι διαφορετικά από τις ατομικές αξίες και τις καθημερινές επιχειρησιακές διαδικασίες. Οι πρακτικές των αξιών εξελίσσονται και μεταφράζονται σε κανονιστικούς ορισμούς του ηθικού και του μη ηθικού. Οι ατομικές και οργανωσιακές αξίες μπορούν να διαφέρουν σημαντικά εξαιτίας της ηθικής διαφορετικότητας ανάμεσα στα άτομα. © 2015 Cengage Learning. All rights reserved. May not be copied, scanned, or duplicated, in whole or in part, except for use as permitted in a license distributed with a certain product or service or otherwise on a password-protected website for classroom use.

29 Η εφαρμογή Αρχών και Βασικών Αξιών στην Λήψη Ηθικών Αποφάσεων
Οι ηγέτες, τα ενδιαφερόμενα μέρη και η οργανωσιακή κουλτούρα ασκούν επίδραση στην ανάπτυξη των βασικών αξιών. Οι βασικές αξίες μιας εταιρίας παρέχουν ένα προσχέδιο του σκοπού της εταιρίας καθώς επίσης και το πώς βλέπει την λήψη ηθικών αποφάσεων και πως θέτει σε προτεραιότητα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Οι οργανισμοί που έχουν ηθικά προγράμματα βασιζόμενα σε αξιες έχουν καλύτερη συνεισφορά/συμβολή από αυτούς που βασίστηκαν απλά σε συμμόρφωση. © 2015 Cengage Learning. All rights reserved. May not be copied, scanned, or duplicated, in whole or in part, except for use as permitted in a license distributed with a certain product or service or otherwise on a password-protected website for classroom use.

30 Αρχές και Αξίες Αξίες Αρχές Υποκειμενικές και σχετιζόμενες με επιλογή
Θα καθιερώσουμε αξιόπιστες σχέσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη Θα υπακούσουμε όλους τους σχετικούς νόμους των χωρών όπου θα ασκούμε επιχειρηματική δράση Αξίες Υποκειμενικές και σχετιζόμενες με επιλογή Χρήσιμες για την ανάπτυξη κανόνων Παρέχουν καθοδήγηση στους οργανισμούς Διαφορετικές μεταξύ κουλτούρων και εταιριών Αρχές Ευρέως αποδεκτές Χρήσιμες για την ανάπτυξη αξιών και προτύπων Καθιερώνουν διάχυτα όρια συμπεριφοράς Πολύτιμες στις κουλτούρες Θα ενθαρρύνουμε την ομαδική εργασία και συνεργασία για να καταλήξουμε στις καλύτερες λύσεις Θα εφαρμόσουμε διαφάνεια σε όλες μας τις επικοινωνίες Θα δουλέψουμε για να διασφαλίσουμε τα δικαιώματα όλων των ενδιαφερόμενων μερών Θα προσφέρουμε τα πιο ποιοτικά προϊόντα στη βιομηχανία © 2015 Cengage Learning. All rights reserved. May not be copied, scanned, or duplicated, in whole or in part, except for use as permitted in a license distributed with a certain product or service or otherwise on a password-protected website for classroom use.

31 Βασικές Αξίες του Marriott
1. Πρώτα ο άνθρωπος 2. Επιδίωξη της Αριστείας 3. Αποδοχή/υιοθέτηση της Αλλαγής 4. Ενεργώ με Ακεραιότητα 5. Υπηρετώ τον Κόσμο μας Source: Marriott, 2011 Annual Report, .com/mar/marriottAR11/index.html (accessed April 19, 2013). © 2015 Cengage Learning. All rights reserved. May not be copied, scanned, or duplicated, in whole or in part, except for use as permitted in a license distributed with a certain product or service or otherwise on a password-protected website for classroom use.

32 Η κατανόηση της Λήψης Ηθικών Αποφάσεων
Ζητήματα ηθικής φύσεως, ατομικοί παράγοντες και η ευκαιρία καταλήγουν σε ηθικές εκτιμήσεις και αποφάσεις της επιχείρησης. Μία οργανωσιακή ηθική κουλτούρα διαμορφώνεται από μία αποτελεσματική ηγεσία. Απαιτείται η υποστήριξη των ανώτερων επιπέδων διοίκησης για ηθική συμπεριφορά. Μια ηθική εταιρική κουλτούρα χρειάζεται κοινές αξίες και κατάλληλη επίβλεψη. Όσα περισσότερα γνωρίζουμε για τη λήψη ηθικών αποφάσεων, τόσο πιο πιθανό είναι να λάβουμε σωστές αποφάσεις. © 2015 Cengage Learning. All rights reserved. May not be copied, scanned, or duplicated, in whole or in part, except for use as permitted in a license distributed with a certain product or service or otherwise on a password-protected website for classroom use.


Κατέβασμα ppt "Παπαϊωάννου Άλκηστις Ph. D. , M. Sc"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google