Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εταιρική Διακυβέρνηση

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εταιρική Διακυβέρνηση"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εταιρική Διακυβέρνηση
Εταιρική Διακυβέρνηση στην Ελλάδα Ελευθέριος Ε. Κλειούσης (PhD, MSc)

2 Περιεχόμενα Ιστορική εξέλιξη Εταιρική Διακυβέρνηση στην Ελλάδα
Αξιολόγηση της Εταιρικής Διακυβέρνησης στην Ελλάδα Καταγραφή της κατάστασης στην Ελλάδα

3 Η ιδιοκτησιακή δομή – διασπορά μετοχών στην Ελλάδα Ι
Σε μέσο προς χαμηλό επίπεδο 35,7% των μετόχων κατέχουν <1% των μετοχών 47,22% των μετόχων κατέχουν <5% των μετοχών Μεσαίου – μικρού μεγέθους εταιρείες Με οικογενειακό χαρακτήρα Η ιδιοκτησία συχνά συμπίπτει με την διοίκηση

4 Η ιδιοκτησιακή δομή – διασπορά μετοχών στην Ελλάδα Ι
Οι μετοχές που κατέχουν οι μικροί μέτοχοι ανήκουν: σε εταιρείες σχετικά μεγάλης κεφαλαιοποίησης και χαμηλού επενδυτικού κινδύνου Οι εταιρείες υψηλής κεφαλαιοποίησης τείνουν να έχουν ευρύτερη διασπορά, ενώ όσο η χρηματιστηριακή αξία μειώνεται τόσο η συγκέντρωση των μετοχών στα χέρια των βασικών μετόχων αυξάνεται.

5 Κατηγορίες εταιρειών στην Ελληνική κεφαλαιαγορά
Μεγάλο μέγεθος ενεργητικού και κεφαλαιοποίησης, με μεγάλη διασπορά μετοχών, αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της αντιπροσώπευσης. Μεσαίου και μικρού μεγέθους οικογενειακές εταιρείες, όπου αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της ισορροπίας μεταξύ των βασικών μετόχων και των μετόχων της μειοψηφίας.

6 Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά στελέχη
Προστατεύουν τους μετόχους από την ιδιοτέλεια των διαχειριστών Προστατεύουν τις μειοψηφίες των μετόχων που είτε δεν δύναται είτε δεν επιθυμούν να εκπροσωπηθούν στο ΔΣ, από καταχρηστικές συμπεριφορές της πλειοψηφίας

7 Λόγοι αξιολόγησης (Brown, 2005)
Ανακοίνωση κακής βαθμολόγησης εταιρειών Συσχέτιση Εταιρικής Διακυβέρνησης και κινδύνου Ακτιβισμός των μετόχων Νέοι νόμοι που ευνοούν ιδιαίτερα τη συμμετοχή στη διακυβέρνηση των μετόχων

8 Μεθοδολογίες αξιολόγησης
Ερωτηματολόγια Εταιρικά έντυπα Δελτία Ανακοινώσεις

9 Κοινά σημεία μεθοδολογιών
Λογιστικά – χρηματοοικονομικά στοιχεία Νόμοι Τα δικαιώματα των μετόχων Τη δομή και την σύνθεση του ΔΣ Τη διαφάνεια

10 Κέντρο Μελετών και Εκπαίδευσης Χρηματοοικονομικής (2002) Ι
Αναβάθμιση δημοσιογραφικής κάλυψης των εισηγμένων εταιρειών Αξιοποίηση της τεχνολογίας για τα δικαιώματα της μειοψηφίας Χρήση διαδικτύου Συστηματική δημοσιοποίηση εταιρικών γεγονότων

11 Κέντρο Μελετών και Εκπαίδευσης Χρηματοοικονομικής (2002) ΙΙ
Εξήγηση αποκλίσεων στόχων από ανακοινωθέντα Αναμετάδοση Γενικής Συνέλευσης από το διαδίκτυο Δημιουργία και λειτουργία συστήματος διαχείρισης κινδύνων

12 Βασικά χαρακτηριστικά ΕΔ στην Ελλάδα
Έμφαση στην κεφαλαιαγορά αλλά με περιορισμένη μετοχική διασπορά ΔΣ ενός επιπέδου Η ιδιοκτησία παρουσιάζει μεγάλη συγκέντρωση Δεν υπάρχει ενεργός αγορά εταιρικού ελέγχου στην Ελλάδα

13 Αδιαμόρφωτο πλαίσιο ΕΔ στην Ελλάδα
Η χρηματοοικονομική απόδοση δεν σχετίζεται με το επίπεδο των αμοιβών των εκτελεστικών μελών Το νομικό πλαίσιο έχει σημαντικά κενά Οι ελληνικές εταιρείες βασίζονται κυρίως σε δανειακά κεφάλαια Τα στελέχη δεν έχουν σημαντική επίδραση στην λήψη αποφάσεων

14 Αξιολόγηση της Νομικής αντίδρασης στα διεθνή ερεθίσματα
Το κόστος εφαρμογής και η αποτελεσματικότητα των μηχανισμών είναι δυσδιάκριτα Οι μηχανισμοί ΕΔ χαρακτηρίζονται για την εξωστρέφεια τους Ιστορικά τέτοιοι μηχανισμοί δεν είναι οικείοι προς το Ελληνικό επιχειρηματικό πρότυπο Η νομική θεσμοποίηση τέτοιων μηχανισμών δεν επιτεύχθηκε παρά τις προτάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς


Κατέβασμα ppt "Εταιρική Διακυβέρνηση"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google