Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015
ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 Ακριβή Νικολακοπούλου Προϊσταμένη Δ/νσης Στατιστικής Πληροφόρησης & Εκδόσεων 1/43 1/48

2 Εισαγωγή Αποστολή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής είναι η διασφάλιση και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των στατιστικών της Χώρας ακολουθώντας τα υψηλότερα ευρωπαϊκά και διεθνή στατιστικά πρότυπα σε όλους τους τομείς, ενώ, ταυτόχρονα, τηρεί απαρέγκλιτα τους κανόνες και εκπληροί τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει. Το Τμήμα Παροχής Στατιστικής Πληροφόρησης και η Βιβλιοθήκη βάσει των Δελτίων Χρηστών παρουσιάζουν: ετήσια στοιχεία για τον αριθμό των χρηστών, σε συνδυασμό και με άλλες παραμέτρους, όπως το ποσοστό απόκρισης στα αιτήματα των χρηστών, το είδος των στοιχείων που ζητήθηκαν, τον τρόπο διάχυσης των στατιστικών πληροφοριών. Η διαδικασία συμπλήρωσης του σχετικού ερωτηματολογίου ( είναι εθελοντική και διεξάγεται σε καθημερινή βάση.

3 Σκοπός της Έρευνας Ικανοποίησης Χρηστών
Εντοπισμός νέων αναγκών, απαιτήσεων για την παραγωγή στατιστικών Βελτίωση του στατιστικού προϊόντος και των παρεχόμενων υπηρεσιών της ΕΛΣΤΑΤ

4 Οι τομείς της Έρευνας Ικανοποίησης Χρηστών
Eίδος των χρηστών και τα χαρακτηριστικά τους, χρήσεις των στατιστικών, διάχυση των στατιστικών στοιχείων, βαθμός ικανοποίησης των χρηστών αναφορικά με τις υπηρεσίες που του παρασχέθηκαν.

5 Για το έτος Για το έτος 2015 συμπληρώθηκαν συνολικά δελτία από τους χρήστες που ζήτησαν πληροφορίες, ενώ το 2014, χρήστες συμπλήρωσαν το σχετικό δελτίο από ένα σύνολο χρηστών που είχαν ζητήσει πληροφορίες. Το Δελτίο Χρήστη ήταν ίδιο με αυτό του έτους 2014 αλλά και με αυτά που είχαν χρησιμοποιηθεί τα προηγούμενα χρόνια, επιτρέποντας μια συγκριτική ανάλυση στο πέρασμα των ετών.

6 Είδος Χρηστών Ιδιώτες Δημόσιες Υπηρεσίες Τύπος και άλλα ΜΜΕ
Για το έτος Είδος Χρηστών Ιδιώτες Δημόσιες Υπηρεσίες Τύπος και άλλα ΜΜΕ Διεθνείς Οργανισμοί Άλλοι χρήστες Τύπος και άλλα ΜΜΕ Φοιτητές Καθηγητές / ερευνητές Επιχειρήσεις

7 Θεματικές Ενότητες Θεματικές Ενότητες Αγορά Εργασίας
Βιομηχανία-Παραγωγή Γεωργία-Κτηνοτροφία-Αλιεία Δείκτες Δημόσια Οικονομικά Δικαιοσύνη Εθνικοί Λογαριασμοί Εκπαίδευση Εξωτερικό Εμπόριο Επιστήμη και Τεχνολογία Μεταφορές Μητρώο Επιχειρήσεων Οικοδόμηση – Κατασκευές Περιβάλλον και Ενέργεια Πληθυσμός Εισόδημα-Συνθήκες Διαβίωσης Τουρισμός Υγεία – Κοινωνική Προστασία Άλλα

8 Ποσοστιαία (%) κατανομή χρηστών κατά κατηγορία: 2014, 2015

9 Ποσοστιαία (%) κατανομή των χρηστών κατά είδος αιτούμενων στοιχείων: 2014, 2015

10 Βαθμός ικανοποίησης αιτημάτων χρηστών

11 Διάχυση των στατιστικών

12 Λόγοι εξαιτίας των οποίων οι χρήστες βρήκαν μερικώς ή δεν βρήκαν καθόλου τα αιτούμενα στοιχεία

13 Ικανοποίησης χρηστών σε σχέση με το χρόνο απόκρισης στο αίτημά τους
Ποσοστιαία (%) κατανομή της ικανοποίησης χρηστών σε σχέση με το χρόνο απόκρισης στο αίτημά τους

14 Ποσοστιαία (%) κατανομή της ικανοποίησης των χρηστών σε σχέση με τις παρεχόμενες υπηρεσίες από το προσωπικό

15 Προτάσεις χρηστών… Μετά από ποσοτική ανάλυση των απαντήσεων που έδωσαν οι χρήστες στα ερωτήματα του Δελτίου Χρήστη, αλλά και βάσει των σχολίων που οι ίδιοι διατύπωσαν, καταρτίστηκε ο ακόλουθος κατάλογος προτάσεων: Παροχή στατιστικών στοιχείων ερευνών σε χαμηλότερο γεωγραφικό επίπεδο. Τα στοιχεία του Πρωτογενούς Τομέα να υπάρχουν αναρτημένα στο portal σε μεγαλύτερη ανάλυση. Ενημέρωση των χρηστών μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος για όποιες τροποποιήσεις γίνονται σε στοιχεία που λαμβάνουν σε τακτική βάση. Μείωση του χρόνου παραγωγής των στατιστικών στοιχείων. Ανάρτηση χρονοσειρών ερευνών στο portal για περισσότερα της δεκαετίας χρόνια. Συχνότερη επικαιροποίηση των στατιστικών στοιχείων των ερευνών (ανάγκη εύρεσης πρόσφατων στοιχείων).

16 Προτάσεις χρηστών Ανάγκη για στατιστικά στοιχεία σχετικά με την πράσινη επιχειρηματικότητα. Ανάγκη για στατιστικά στοιχεία για νέους τομείς της οικονομίας, τα οποία να προσαρμόζονται στις τρέχουσες οικονομικές συγκυρίες. Ανάγκη για στατιστικά στοιχεία για εναλλακτικές μορφές τουρισμού (αγροτουρισμός, θρησκευτικός τουρισμός, συνεδριακός και επιχειρηματικός τουρισμός κ.ά.). Ανάγκη για παραγωγή οικονομικών στοιχείων για τα δημόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ. Ανάγκη ανάρτησης στην ιστοσελίδα στοιχείων που αφορούν στον τομέα Στατιστικών Εκπαίδευσης, σε χαμηλότερο γεωγραφικό επίπεδο. Ανάγκη ανάρτησης στην ιστοσελίδα αναλυτικότερων δεδομένων Απογραφής Πληθυσμού - Κατοικιών για την επόμενη Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών του έτους

17 Μια συνολική ματιά στους χρήστες του 2015…

18

19 Ευχαριστούμε για την προσοχή σας!


Κατέβασμα ppt "ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google