Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΛΛΗ ΜΟΥΡΑΤΗ-ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 1.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΛΛΗ ΜΟΥΡΑΤΗ-ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 1."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΛΛΗ ΜΟΥΡΑΤΗ-ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 1

2 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 Η ΕΛΛΗ ΜΟΥΡΑΤΗ-ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 2 Το ερωτηματολόγιο μοιράστηκε σε 40 μαθητές (20 αγόρια και 20 κορίτσια ) ηλικίας 14-17. Το ερωτηματολόγιο είναι χωρισμένο σε 4 μέρη. Το πρώτο μέρος έχει ως θέμα : Πόσο πιστεύεται ότι ακούγεται η γνώμη των μαθητών στη σχολική κοινότητα, σε σχέση με τα παρακάτω θέματα :

3 1) Απόφαση για το περιεχόμενο του σχολικού κανονισμού ΕΛΛΗ ΜΟΥΡΑΤΗ-ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 3

4 Απόφαση για το περιεχόμενο του σχολικού κανονισμού ΕΛΛΗ ΜΟΥΡΑΤΗ-ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 4 Στην ερώτηση αυτή :  12 κορίτσια απάντησαν καθόλου και 8 λίγο  14 αγόρια απάντησαν καθόλου και 6 λίγο Συμπέρασμα : Από τα παραπάνω αποτελέσματα φαίνεται ότι η πλειοψηφία των αγοριών και των κοριτσιών θεωρούν ότι δεν ακούγεται η γνώμη των μαθητών για το περιεχόμενο του σχολικού κανονισμού

5 2) Εφαρμογή του σχολικού κανονισμού ΕΛΛΗ ΜΟΥΡΑΤΗ-ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 5

6 Εφαρμογή του σχολικού κανονισμού ΕΛΛΗ ΜΟΥΡΑΤΗ-ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 6 Στην ερώτηση αυτή :  9 κορίτσια απάντησαν καθόλου, τα 7 λίγο και τα 4 αρκετά  12 αγόρια απάντησαν καθόλου, 6 λίγο και 2 αρκετά Συμπέρασμα : Σύμφωνα με τις απαντήσεις των παιδιών η γνώμη των μαθητών για την εφαρμογή του σχολικού κανονισμού δεν ακούγεται, ενώ λίγοι είναι αυτοί που πιστεύουν ότι όντως ακούγεται

7 3) Ρόλος των μαθητικών συμβουλίων για τη βελτίωση ζωής στην σχολική κοινότητα ΕΛΛΗ ΜΟΥΡΑΤΗ-ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 7

8 Ρόλος των μαθητικών συμβουλίων για τη βελτίωση ζωής στην σχολική κοινότητα ΕΛΛΗ ΜΟΥΡΑΤΗ-ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 8  Στην ερώτηση αυτή :  7 κορίτσια απάντησαν καθόλου, 7 απάντησαν λίγο και 6 αρκετά  2 αγόρια απάντησαν καθόλου, 9 λίγο και 9 αρκετά  Συμπέρασμα :  Υπάρχει μια αντίθεση ανάμεσα στα αγόρια και στα κορίτσια. Ενώ τα κορίτσια θεωρούν ότι η γνώμη των μαθητών για αυτό το θέμα ακούγεται από καθόλου έως λίγο, τα αγόρια θεωρούν ότι όντως ακούγεται

9 4) Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών ΕΛΛΗ ΜΟΥΡΑΤΗ-ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 9

10 Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών ΕΛΛΗ ΜΟΥΡΑΤΗ-ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 10 Στην ερώτηση αυτή :  2 κορίτσια απάντησαν καθόλου, 9 λίγο και 9 αρκετά  1 αγόρι απάντησε καθόλου, 9 λίγο και 10 αρκετά Συμπέρασμα : Γενικά αυτό που πιστεύουν οι περισσότεροι είναι ότι οι μαθητές μπορούν να εκφράσουν τη γνώμη τους για τις σχέσεις τους με τους καθηγητές και τη γνώμη αυτή όντως τη λαμβάνουν υπόψη

11 5) Μεθοδολογία διδασκαλίας μαθημάτων ΕΛΛΗ ΜΟΥΡΑΤΗ-ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 11

12 Μεθοδολογία διδασκαλίας μαθημάτων ΕΛΛΗ ΜΟΥΡΑΤΗ-ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 12 Στην απάντηση αυτή :  9 κορίτσια απάντησαν καθόλου, 9 λίγο και 2 αρκετά  8 αγόρια απάντησαν καθόλου, 2 λίγο και 10 αρκετά Συμπέρασμα : Από τη μια τα κορίτσια θεωρούν ότι δεν ακούγεται η γνώμη τους σε σχέση με τον τρόπο που γίνεται το μάθημα, ενώ από την άλλη σχεδόν τα μισά αγόρια θεωρούν ότι δεν ακούγεται και οι άλλοι ότι ακούγεται

13 6) Επιλογή μαθημάτων και εκπαιδευτικής ύλης ΕΛΛΗ ΜΟΥΡΑΤΗ-ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 13

14 Επιλογή μαθημάτων και εκπαιδευτικής ύλης ΕΛΛΗ ΜΟΥΡΑΤΗ-ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 14 Στην ερώτηση αυτή :  12 κορίτσια απάντησαν καθόλου, 4 λίγο και 4 αρκετά  11 αγόρια απάντησαν καθόλου και 9 λίγο Συμπέρασμα : Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι η γνώμη των μαθητών για τη διδακτέα ύλη δεν ακούγεται παρά μόνο λίγο

15 7) Επίλυση συγκρούσεων - διαφωνιών μεταξύ των μαθητών ΕΛΛΗ ΜΟΥΡΑΤΗ-ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 15

16 Επίλυση συγκρούσεων - διαφωνιών μεταξύ των μαθητών ΕΛΛΗ ΜΟΥΡΑΤΗ-ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 16 Στην ερώτηση αυτή :  4 κορίτσια απάντησαν καθόλου, 12 λίγο και 4 αρκετά  16 αγόρια απάντησαν καθόλου και 4 λίγο Συμπέρασμα : Τα περισσότερα κορίτσια θεωρούν ότι η γνώμη των μαθητών για αυτό το θέμα ακούγεται λίγο, ενώ τα περισσότερα αγόρια πιστεύουν ότι δεν ακούγεται καθόλου

17 8) Επιβολή τιμωριών σε μαθητές ΕΛΛΗ ΜΟΥΡΑΤΗ-ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 17

18 Επιβολή τιμωριών σε μαθητές ΕΛΛΗ ΜΟΥΡΑΤΗ-ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 18 Στην ερώτηση αυτή :  12 κορίτσια απάντησαν καθόλου, 6 λίγο και 2 αρκετά  18 αγόρια απάντησαν καθόλου και μόνο 2 λίγο Συμπέρασμα : Η πλειοψηφία όλων των μαθητών πιστεύουν ότι η γνώμη τους για την επιβολή των τιμωριών δεν ακούγεται σχεδόν καθόλου

19 9) Αξιολόγηση βιβλίων - διδακτικού υλικού ΕΛΛΗ ΜΟΥΡΑΤΗ-ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 19

20 Αξιολόγηση βιβλίων - διδακτικού υλικού ΕΛΛΗ ΜΟΥΡΑΤΗ-ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 20 Στην ερώτηση αυτή :  14 κορίτσια απάντησαν καθόλου, 5 λίγο και 1 αρκετά  8 αγόρια απάντησαν καθόλου και 12 λίγο Συμπέρασμα : Από τη μια τα κορίτσια πιστεύουν ότι η γνώμη των μαθητών για αυτό το θέμα δεν ακούγεται σχεδόν καθόλου, ενώ τα αγόρια θεωρούν ότι ακούγεται πολύ λίγο

21 10) Αξιολόγηση καθηγητών ΕΛΛΗ ΜΟΥΡΑΤΗ-ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 21

22 Αξιολόγηση καθηγητών ΕΛΛΗ ΜΟΥΡΑΤΗ-ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 22 Στην ερώτηση αυτή :  14 κορίτσια απάντησαν καθόλου, 4 λίγο, 1 αρκετά και 1 πολύ καλά  9 αγόρια απάντησαν καθόλου, 3 λίγο, 7 αρκετά και 1 πάρα πολύ Συμπέρασμα : Τα κορίτσια θεωρούν ότι για το θέμα αυτό δεν ακούγεται η γνώμη των μαθητών ενώ τα αγόρια πιστεύουν ότι ακούγεται σε γενικές γραμμές λίγο

23 Ερώτηση 2 η ΕΛΛΗ ΜΟΥΡΑΤΗ-ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 23 Το δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου έχει ως θέμα την παρακάτω ερώτηση :  Για ποια από τα παρακάτω θέματα πιστεύεται ότι πρέπει να καταβληθεί μεγαλύτερη προσπάθεια από τους υπεύθυνους ( Υπουργείο Παιδείας, εκπαιδευτικούς, κλπ ), έτσι ώστε να ακούγεται η γνώμη των μαθητών ;

24 1) Απόφαση για το περιεχόμενο του σχολικού κανονισμού ΕΛΛΗ ΜΟΥΡΑΤΗ-ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 24

25 Απόφαση για το περιεχόμενο του σχολικού κανονισμού ΕΛΛΗ ΜΟΥΡΑΤΗ-ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 25 Στην ερώτηση αυτή :  6 κορίτσια απάντησαν καθόλου, 5 λίγο, 6 αρκετά και 3 πάρα πολύ  2 αγόρια απάντησαν καθόλου, 7 λίγο, 2 αρκετά και 9 πάρα πολύ Συμπέρασμα : Ορισμένα κορίτσια θεωρούν ότι δεν πρέπει να καταβληθεί πολλή προσπάθεια σε αυτό το θέμα και άλλες θεωρούν ότι πρέπει να καταβληθεί πολλή μεγάλη προσπάθεια. Τα πράγματα είναι πιο ξεκάθαρα στα αγόρια οι οποίοι είναι υπέρ αυτών των αλλαγών

26 2) Εφαρμογή του σχολικού κανονισμού ΕΛΛΗ ΜΟΥΡΑΤΗ-ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 26

27 Εφαρμογή του σχολικού κανονισμού ΕΛΛΗ ΜΟΥΡΑΤΗ-ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 27 Στην ερώτηση αυτή :  7 κορίτσια απάντησαν καθόλου, 7 λίγο και 6 αρκετά  4 αγόρια απάντησαν καθόλου, 8 λίγο και 8 πάρα πολύ Συμπέρασμα : Τα κορίτσια πιστεύουν ότι δεν πρέπει να καταβληθεί και πολλή μεγάλη προσπάθεια σε αντίθεση με τα αγόρια που πιστεύουν ακριβώς το αντίθετο

28 3) Αξιοποίηση του ρόλου των μαθητικών συμβουλίων για τη βελτίωση της ζωής στο σχολείο ΕΛΛΗ ΜΟΥΡΑΤΗ-ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 28

29 Αξιοποίηση του ρόλου των μαθητικών συμβουλίων για τη βελτίωση της ζωής στο σχολείο ΕΛΛΗ ΜΟΥΡΑΤΗ-ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 29 Στην ερώτηση αυτή :  4 κορίτσια απάντησαν καθόλου, 8 λίγο και 8 πάρα πολύ  1 αγόρι επέλεξε το καθόλου, 4 επέλεξαν λίγο και 15 πάρα πολύ Συμπέρασμα : Γενικά οι μαθητές πιστεύουν ότι πρέπει να καταβληθεί πάρα πολύ προσπάθεια στο θέμα των μαθητικών συμβουλίων

30 4) Διαμόρφωση και βελτίωση των σχέσεων μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών ΕΛΛΗ ΜΟΥΡΑΤΗ-ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 30

31 Διαμόρφωση και βελτίωση των σχέσεων μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών ΕΛΛΗ ΜΟΥΡΑΤΗ-ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 31 Στην ερώτηση αυτή :  3 κορίτσια απάντησαν καθόλου, 8 λίγο και 9 αρκετά  1 αγόρι απάντησε καθόλου, 6 απάντησαν λίγο και 13 πάρα πολύ Συμπέρασμα : Γενικά όλοι θεωρούν ότι πρέπει να καταβληθεί μεγάλη προσπάθεια για τη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών

32 5) Μεθοδολογία διδασκαλίας μαθημάτων ΕΛΛΗ ΜΟΥΡΑΤΗ-ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 32

33 Μεθοδολογία διδασκαλίας μαθημάτων ΕΛΛΗ ΜΟΥΡΑΤΗ-ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 33 Σε αυτήν την ερώτηση :  2 κορίτσια απάντησαν καθόλου, 8 λίγο και 10 πάρα πολύ  4 αγόρια απάντησαν καθόλου, 6 λίγο και 10 πάρα πολύ Συμπέρασμα : Και σε αυτό το θέμα οι μαθητές πιστεύουν ότι πρέπει να καταβληθεί μεγάλη προσπάθεια για να ακουστεί η γνώμη των μαθητών

34 6) Επιλογή διδασκομένων μαθημάτων και εκπαιδευτικής ύλης ΕΛΛΗ ΜΟΥΡΑΤΗ-ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 34

35 Επιλογή διδασκομένων μαθημάτων και εκπαιδευτικής ύλης ΕΛΛΗ ΜΟΥΡΑΤΗ-ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 35 Σε αυτήν την ερώτηση :  4 κορίτσια απάντησαν καθόλου, 6 λίγο και 12 πάρα πολύ  4 αγόρια απάντησαν καθόλου, 10 λίγο και 6 αρκετά Συμπέρασμα ; Τα παιδιά που απάντησαν θεωρούν ότι πρέπει να καταβληθεί όχι πάρα πολύ αλλά αρκετή προσπάθεια στο θέμα αυτό

36 7) Επίλυση συγκρούσεων - διαφωνιών μεταξύ των μαθητών ΕΛΛΗ ΜΟΥΡΑΤΗ-ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 36

37 Επίλυση συγκρούσεων - διαφωνιών μεταξύ των μαθητών ΕΛΛΗ ΜΟΥΡΑΤΗ-ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 37 Στην ερώτηση αυτή :  2 κορίτσια απάντησαν καθόλου, 6 λίγο, 2 αρκετά και 10 πάρα πολύ  8 αγόρια απάντησαν καθόλου, 2 λίγο, 2 αρκετά και 8 πάρα πολύ Συμπέρασμα : Τα περισσότερα κορίτσια θεωρούν ότι πρέπει να καταβληθεί πολλή προσπάθεια, ενώ στα αγόρια υπάρχει μια διγνωμία. Μισοί θεωρούν ότι πρέπει να καταβληθεί πολλή προσπάθεια και μισοί σχεδόν καθόλου

38 8) Επιβολή τιμωριών σε μαθητές ΕΛΛΗ ΜΟΥΡΑΤΗ-ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 38

39 Επιβολή τιμωριών σε μαθητές ΕΛΛΗ ΜΟΥΡΑΤΗ-ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 39 Στην ερώτηση αυτή :  9 κορίτσια απάντησαν καθόλου, 7 λίγο και 4 αρκετά  6 αγόρια απάντησαν καθόλου, 5 λίγο και 9 αρκετά Συμπέρασμα : Η πλειοψηφία των κοριτσιών θεωρεί ότι πρέπει να καταβληθεί αρκετή προσπάθεια όπως και τα αγόρια

40 9) Αξιολόγηση βιβλίων - διδακτικού υλικού ΕΛΛΗ ΜΟΥΡΑΤΗ-ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 40

41 Αξιολόγηση βιβλίων - διδακτικού υλικού ΕΛΛΗ ΜΟΥΡΑΤΗ-ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 41 Σε αυτήν την ερώτηση :  3 κορίτσια απάντησαν καθόλου, 3 λίγο, 7 αρκετά και 7 πάρα πολύ  2 αγόρια απάντησαν καθόλου, 10 λίγο, 6 αρκετά και 2 πάρα πολύ Συμπέρασμα : Τα κορίτσια πιστεύουν ότι πρέπει να καταβληθεί μεγάλη προσπάθεια, ενώ τα αγόρια όχι και τόση

42 10) Αξιολόγηση διδακτικού ρόλου και έργου των καθηγητών ΕΛΛΗ ΜΟΥΡΑΤΗ-ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 42

43 Αξιολόγηση διδακτικού ρόλου και έργου των καθηγητών ΕΛΛΗ ΜΟΥΡΑΤΗ-ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 43 Σε αυτήν την ερώτηση :  2 κορίτσια απάντησαν καθόλου, 12 λίγο και 6 αρκετά  4 αγόρια απάντησαν καθόλου, 8 λίγο και 8 αρκετά Συμπέρασμα : Τα κορίτσια θεωρούν ότι δεν πρέπει να καταβληθεί και τόση προσπάθεια σε αυτό το θέμα, σε αντίθεση με τα αγόρια που πιστεύουν ακριβώς το αντίθετο

44 Ερώτηση 3 η ΕΛΛΗ ΜΟΥΡΑΤΗ-ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 44 Το τρίτο μέρος του ερωτηματολογίου έχει ως θέμα την παρακάτω ερώτηση :  Πιστεύεται ότι μπορεί να υπάρξουν κάποιοι κίνδυνοι, στην περίπτωση που οι εκπαιδευτικοί ακούν συστηματικά τη γνώμη των μαθητών στα παρακάτω θέματα ;

45 1) Απόφαση για το περιεχόμενο του σχολικού κανονισμού ΕΛΛΗ ΜΟΥΡΑΤΗ-ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 45

46 Απόφαση για το περιεχόμενο του σχολικού κανονισμού ΕΛΛΗ ΜΟΥΡΑΤΗ-ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 46 Σε αυτήν την ερώτηση :  11 κορίτσια απάντησαν ναι ενώ 9 απάντησαν όχι  18 αγόρια απάντησαν ναι και 2 απάντησαν όχι Συμπέρασμα : Η πλειοψηφία των κοριτσιών απάντησαν ναι, όπως και όλα σχεδόν τα αγόρια. Το περίεργο ήταν ότι όλοι σημείωσαν τον ίδιο λόγο, ότι οι απαιτήσεις τους μπορεί να είναι παράλογες

47 2) Εφαρμογή του σχολικού κανονισμού ΕΛΛΗ ΜΟΥΡΑΤΗ-ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 47

48 Εφαρμογή του σχολικού κανονισμού ΕΛΛΗ ΜΟΥΡΑΤΗ-ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 48 Στην ερώτηση αυτή :  2 κορίτσια απάντησαν ναι και 18 απάντησαν όχι  13 αγόρια απάντησαν ναι και 7 όχι Συμπέρασμα : Υπάρχει μια άμεση διαφωνία ανάμεσα στα αγόρια και στα κορίτσια. Αν και τα περισσότερα κορίτσια υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος, τα περισσότερα αγόρια ισχυρίζονται ότι υπάρχει. Όσοι απάντησαν ότι υπάρχει κάποιος κίνδυνος έγραψαν ότι οι μαθητές δεν θα είναι πάντα αντικειμενικοί και δίκαιοι

49 3) Αξιοποίηση του ρόλου των μαθητικών συμβουλίων για τη βελτίωση της ζωής στο σχολείο ΕΛΛΗ ΜΟΥΡΑΤΗ-ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 49

50 Αξιοποίηση του ρόλου των μαθητικών συμβουλίων για τη βελτίωση της ζωής στο σχολείο ΕΛΛΗ ΜΟΥΡΑΤΗ-ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 50 Σε αυτήν την ερώτηση :  2 κορίτσια απάντησαν ναι και 18 όχι  16 αγόρια απάντησαν ναι και 4 όχι Συμπέρασμα : Και σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει μια αντίθεση ανάμεσα στα αγόρια και στα κορίτσια. Τα κορίτσια λένε ότι δεν υπάρχουν κίνδυνοι και τα αγόρια ότι υπάρχουν. Όσοι είπαν ότι υπάρχουν έγραψαν τον ίδιο λόγο με πριν.

51 4) Διαμόρφωση και βελτίωση των σχέσεων μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών ΕΛΛΗ ΜΟΥΡΑΤΗ-ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 51

52 Διαμόρφωση και βελτίωση των σχέσεων μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών ΕΛΛΗ ΜΟΥΡΑΤΗ-ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 52 Σε αυτήν την ερώτηση :  2 κορίτσια απάντησαν ναι και 18 όχι  16 αγόρια απάντησαν ναι και 4 όχι Συμπέρασμα : Οι απαντήσεις ήταν ακριβώς ίδιες με αυτές της προηγούμενης ερώτησης και για ο λόγος για αυτούς που λένε ναι είναι ότι οι μαθητές μπορεί να ζητήσουν πράγματα παράλογα

53 5) Μεθοδολογία διδασκαλίας μαθημάτων ΕΛΛΗ ΜΟΥΡΑΤΗ-ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 53

54 Μεθοδολογία διδασκαλίας μαθημάτων ΕΛΛΗ ΜΟΥΡΑΤΗ-ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 54 Σε αυτήν την ερώτηση :  8 κορίτσια απάντησαν ναι και 12 όχι  16 αγόρια απάντησαν ναι και 4 όχι Συμπέρασμα : Τα περισσότερα αγόρια θεωρούν ότι υπάρχουν κίνδυνοι γιατί αν και οι μαθητές θα μπορούν να εκφράσουν τις απόψεις τους, δεν έχουν τις κατάλληλες γνώσεις για να οργανώσουν το μάθημα. Τα περισσότερα κορίτσια υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχουν κίνδυνοι

55 6) Επιλογή διδασκομένων μαθημάτων και συναφούς ύλης ΕΛΛΗ ΜΟΥΡΑΤΗ-ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 55

56 Επιλογή διδασκομένων μαθημάτων και συναφούς ύλης ΕΛΛΗ ΜΟΥΡΑΤΗ-ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 56 Σε αυτήν την ερώτηση :  2 κορίτσια απάντησαν ναι και 18 όχι  16 αγόρια απάντησαν ναι και 4 όχι Συμπέρασμα :  Οι απαντήσεις είναι ίδιες με αυτές της ερώτησης 1 για τον ίδιο λόγο

57 7) Επίλυση συγκρούσεων - διαφωνιών μεταξύ των μαθητών ΕΛΛΗ ΜΟΥΡΑΤΗ-ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 57

58 Επίλυση συγκρούσεων - διαφωνιών μεταξύ των μαθητών ΕΛΛΗ ΜΟΥΡΑΤΗ-ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 58 Σε αυτήν την ερώτηση :  3 κορίτσια απάντησαν ναι και 17 όχι  14 αγόρια απάντησαν ναι και 6 όχι Συμπέρασμα : Αν και κάποια κορίτσια απάντησαν ναι τα περισσότερα υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχουν κίνδυνοι. Από την άλλη τα περισσότερα αγόρια ισχυρίζονται ότι όντως υπάρχουν κίνδυνοι

59 8) Επιβολή τιμωριών σε μαθητές ΕΛΛΗ ΜΟΥΡΑΤΗ-ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 59

60 8) Επιβολή τιμωριών σε μαθητές ΕΛΛΗ ΜΟΥΡΑΤΗ-ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 60 Σε αυτήν την ερώτηση :  12 κορίτσια απάντησαν ναι και 8 όχι  16 αγόρια απάντησαν ναι και 4 όχι Συμπέρασμα : Τα περισσότερα κορίτσια απάντησαν ναι όπως και τα περισσότερα αγόρια γιατί θα ζητούσαν πολύ πιο χαλαρές ποινές

61 9) Αξιολόγηση βιβλίων - διδακτικού υλικού ΕΛΛΗ ΜΟΥΡΑΤΗ-ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 61

62 9) Αξιολόγηση βιβλίων - διδακτικού υλικού ΕΛΛΗ ΜΟΥΡΑΤΗ-ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 62 Σε αυτήν την ερώτηση :  4 κορίτσια απάντησαν ναι και 16 όχι  16 αγόρια απάντησαν ναι και 4 όχι Συμπέρασμα : Οι απαντήσεις ήταν ακριβώς οι αντίθετες και ο λόγος που απάντησαν ναι κάποιοι ήταν ότι θα ζητούσαν σαφώς μικρότερη ύλη

63 10) Αξιολόγηση διδακτικού ρόλου και έργου των καθηγητών ΕΛΛΗ ΜΟΥΡΑΤΗ-ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 63

64 10) Αξιολόγηση διδακτικού ρόλου και έργου των καθηγητών ΕΛΛΗ ΜΟΥΡΑΤΗ-ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 64 Σε αυτήν την ερώτηση :  4 κορίτσια απάντησαν ναι και 16 όχι  13 αγόρια απάντησαν ναι και 7 όχι Συμπέρασμα : Ακόμα και σε αυτήν την ερώτηση τα περισσότερα κορίτσια απάντησαν ότι δεν υπάρχουν κίνδυνοι, ενώ τα περισσότερα αγόρια ότι υπάρχουν

65 Ερώτηση 4 η ΕΛΛΗ ΜΟΥΡΑΤΗ-ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 65 Το τέταρτο μέρος του ερωτηματολογίου αποτελείται από την εξής ερώτηση :  Τι διαφορετικό ή καινούργιο προτείνεται να εφαρμοστεί στο πλαίσιο της σχολικής κοινότητας, έτσι ώστε η γνώμη των μαθητών να ακούγεται συστηματικά ;

66 1) Ορισμός και περιεχόμενο του σχολικού κανονισμού ΕΛΛΗ ΜΟΥΡΑΤΗ-ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 66 Παρόλο που οι απαντήσεις όλων των παιδιών δεν ήτα ακριβώς οι ίδιες, όλες τους είχαν κάποια κοινά σημεία  Α ) Να εκλέγονται εκπρόσωποι από τους μαθητές και τους καθηγητές και με βάση τις γνώσεις τους να προτείνουν ιδέες για να βελτιωθεί ο σχολικός κανονισμός  Β ) Όταν οι εκπαιδευτικοί συντάσσουν τον σχολικό κανονισμό να συμμετέχει στη συνεδρίαση και μια επιτροπή μαθητών

67 2) Εφαρμογή του σχολικού κανονισμού ΕΛΛΗ ΜΟΥΡΑΤΗ-ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 67 Το σημαντικότερο είναι να παίρνουν μέρος οι μαθητές στη σύνταξη του σχολικού κανονισμού, ώστε να ακούγεται η γνώμη τους και ο κανονισμός να διαμορφώνεται με βάση αυτήν. Έτσι, δεν πρόκειται να παραβούν τους κανονισμούς, αφού θα έχουν πάρει και αυτοί μέρος στη δημιουργία τους

68 3) Αξιοποίηση του ρόλου των μαθητικών συμβουλίων για τη βελτίωση της ζωής στο σχολείο ΕΛΛΗ ΜΟΥΡΑΤΗ-ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 68 Τα μαθητικά συμβούλια να μην ασχολούνται μόνο με τις εκδρομές ή με θέματα που αφορούν τη Γ ’ τάξη, αλλά γενικά με όλα τα προβλήματα της σχολικής κοινότητας. Γι ’ αυτό θα ήταν καλό να εκλέγονται 5 μαθητές από κάθε τάξη ( του Γυμνασίου ή του Λυκείου ) για να μπορεί να ακούγεται η γνώμη όλων των παιδιών

69 4) Διαμόρφωση και βελτίωση των σχέσεων μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών ΕΛΛΗ ΜΟΥΡΑΤΗ-ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 69 Η σχέση εκπαιδευτικών - μαθητών πρέπει να γίνει πιο τυπική και το κυριότερο να υπάρχει σεβασμός. Ωστόσο κάποιες φορές οι καθηγητές προσβάλλουν τους μαθητές κάτι το οποίο πρέπει να σταματήσει

70 5) ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΊΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΆΤΩΝ ΕΛΛΗ ΜΟΥΡΑΤΗ-ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 70 Να υπάρχουν συχνές αξιολογήσεις των εκπαιδευτικών όχι μόνο από τους σχολικούς συμβούλους αλλά και από τους μαθητές και από το σύλλογο γονέων

71 6) Επιλογή διδασκομένων μαθημάτων και συναφούς ύλης ΕΛΛΗ ΜΟΥΡΑΤΗ-ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 71 Όπως γίνεται και σε σχολεία του εξωτερικού θα έπρεπε οι μαθητές να επιλέγουν όλα τα μαθήματα που θα παρακολουθήσουν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους και να διαμορφώνουν το πρόγραμμα των μαθημάτων τους. Επιπλέον η ύλη είναι υπερβολική και τα μαθήματα πολύ δύσκολα και εξιδανικευμένα. Οι μαθητές δεν μπορούν να απορροφήσουν όλοι αυτή τη γνώση.

72 7) Επίλυση συγκρούσεων - διαφωνιών μεταξύ των μαθητών ΕΛΛΗ ΜΟΥΡΑΤΗ-ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 72 Οι μαθητές να μην τιμωρούνται μόνο και μόνο επειδή μάλωσαν με τους συμμαθητές τους. Θα πρέπει οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί να προωθούν ειρηνικούς τρόπους επίλυσης των διαφωνιών, αφού ακούσουν τις απόψεις των μαθητών και τους βοηθήσουν να λύσουν μόνοι τους τις διαμάχες.

73 8) Επιβολή τιμωριών σε μαθητές ΕΛΛΗ ΜΟΥΡΑΤΗ-ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 73  Οι εκπαιδευτικού θα έπρεπε να είναι πιο επιεικής και οι τιμωρίες πιο χαλαρές. Τα παιδιά είναι παιδιά και είναι στη φύση τους η τάση για αταξία ή απροσεξία

74 9) Αξιολόγηση βιβλίων - διδακτικού υλικού ΕΛΛΗ ΜΟΥΡΑΤΗ-ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 74 Αφού τα βιβλία απευθύνονται στους μαθητές θα έπρεπε να αξιολογούνται από αυτούς, γιατί ένα βιβλίο που δεν είναι γραμμένο απλά και κατανοητά δεν μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές. Εξάλλου, μόλις τελειώσει η σχολική χρονιά κάθε μαθητής ξεχνάει όσα έμαθε.

75 10) Αξιολόγηση διδακτικού ρόλου και έργου των καθηγητών ΕΛΛΗ ΜΟΥΡΑΤΗ-ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 75 Οι καθηγητές θα πρέπει να αξιολογούνται από τους ίδιους τους μαθητές και από κάποιον σχολικό σύμβουλο. Σπάνια σήμερα οι καθηγητές κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Γι ’ αυτό τα περισσότερα παιδιά σήμερα επιλέγουν τα φροντιστήρια και απαξιώνουν το σχολείο.

76 Τελικό συμπέρασμα ΕΛΛΗ ΜΟΥΡΑΤΗ-ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 76 Το μοναδικό συμπέρασμα που κρατάω από όλα αυτά είναι ότι κάθε παιδί ήταν πρόθυμο να εκφράσει την άποψη του. Μοίρασα τα ερωτηματολόγια στα παιδιά της τάξης μου και σε κάποια άλλα και ήταν όλοι πολύ ενθουσιασμένοι, καθώς πρώτη φορά του δινόταν μια τέτοια ευκαιρία. Γιατί λοιπόν αυτό να μη γίνεται πιο συχνά ; Σας ευχαριστώ πολύ Έλλη Μουράτη


Κατέβασμα ppt "ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΛΛΗ ΜΟΥΡΑΤΗ-ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 1."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google