Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1-2- مقدمه در اين قسمت تاثير عواملي که قيمتها و مقادير کالاهاي فروخته شده را تعيين مي کنند، تحليل خواهد شد. عوامل تعيين کننده قيمت و مقدار به دو طبقه.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1-2- مقدمه در اين قسمت تاثير عواملي که قيمتها و مقادير کالاهاي فروخته شده را تعيين مي کنند، تحليل خواهد شد. عوامل تعيين کننده قيمت و مقدار به دو طبقه."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1-2- مقدمه در اين قسمت تاثير عواملي که قيمتها و مقادير کالاهاي فروخته شده را تعيين مي کنند، تحليل خواهد شد. عوامل تعيين کننده قيمت و مقدار به دو طبقه تقسيم مي شوند: عواملي که بر تقاضاي يک کالا اثر مي گذارند . عواملي که بر عرضه کالا اثر مي گذارند . عرضه و تقاضا نيروهايي هستند،که موجب کارکرد اقتصادهاي مبتني بر بازار مي شوند. ف 2

2 رابطه معکوس بين قيمت و مقدار تقاضا
قانون تقاضا بيان مي کند که با فرض ثابت بودن ساير شرايط با افزايش قيمت يک کالا،مقدار تقاضا شده براي آن کالا کاهش مي يابد. رابطه معکوس بين قيمت و مقدار تقاضا ف 2

3 ف 2 جدول تقاضای افراد مقدار تقاضا قيمت هر واحد ($ )
قيمت هر واحد ($ ) ف 2

4 اقتصاد دانان معمولاً براي تحليل اثر يک متغير نقش ساير عوامل اثر گذار را ثابت نگه مي دارند . براي مثال براي تحليل اثر قيمت ، اثر ساير متغيرها را ثابت نگه داشته و توجه خود را به رابطه ميان مقدار تقاضاو قيمت معطوف مي دارند .اين رابطه را با جدول تقاضا نشان مي دهند . در حالت کلي تقاضا براي يک کالا فقط تابعي از قيمت نيست بلکه به عوامل ديگري غير از قيمت نیزبستگي دارد: ف 2

5 عوامل تعيين کننده تقاضا:
قيمت کالا PX)) درآمد مصرف کنندگان(M) قيمت کالاهاي مرتبط(ساير کالاها)(PO) سليقه افراد(T) انتظارات(V) تعداد مصرف کنندگان ف 2

6 تابع تقاضا براي يک کالا را مي توان به صورت رياضي به شکل زير نوشت:
Xd=f( PX,M,PO, T, V) در هنگام ترسيم نمودار نقش ساير عوامل غير از قيمت را ثابت در نظر مي گيريم و تنها به قيمت اجازه تغييرداده مي شود. ف 2

7 منحنی تقاضا 6 5 4 3 2 1 D D' / /2 5/1 1 ف 2

8 تغييرات در تقاضا هرگاه با فرض ثابت بودن ساير عوامل با تغيير قيمت يک کالاّ مقدار آن تغييرکند ، اصطلا حا” گفته مي شود مقدار تقاضا تغيير کرده است . تغيير در مقدار تقاضا که از تغيير در قيمت آن کالا ناشي مي شود روي منحني تقاضا اتفاق مي‌افتد ←جابجايي روي منحني تقاضا تغيير در تقاضا براي يک کالا با فرض ثابت بودن قيمت آن کالا با انتقال منحني تقاضا در همان قيمت همراه خواهد بود. هر گاه عواملي غير از قيمت که بر تقاضا اثر گذارهستند تغيير کنند ( افزايش يا کاهش يابند) ← تقاضا تغيير مي کند ← منحني تقاضا انتقال مي‌يابد ف 2

9 ↑ عوامل غير قيمتي ف 2 شکل 2-2-انتقالات در تقاضا D3 D1 D2 12 8 D'3 D'2
1.000 2.100 2.500 3.500 ف 2

10

11 استخراج منحنی تقاضای بازار

12 4-2- جداول (منحني هاي ) عرضه
4-2- جداول (منحني هاي ) عرضه عرضه عبارت از ليستي از قيمت ها و مقادير است که يک عرضه کننده يا گروهي از عرضه کنندکان( بنگاهها) مايل و قادر به عرضه براي فروش در هر قيمتي در ليست ودر هر دوره زماني مي باشند . جدول عرضه ، حداقل قيمتهایي را نشان مي دهد که عرضه کنندگان در هر واحد زمان حاضرند توليدات خود را عرضه نمايند. ف 2

13 مثال: براي درک بهتر عرضه،تصور کنيد کعه تعدادي زيادي از کشاورزان مبادرت به فروش کلم در بازار يکساني مي نمايند.همانگونه که در جدول نشان داده شده ،مقدار عرضه و قيمت در يک جهت تغيير مي کنند. جدول عرضه کلم قيمت بر حسب دلار مقدار عرضه 25/0 35/0 50/0 75/0 25/1 000/1 000/2 000/3 000/4 000/5 ف 2

14 جدول 4-2.جدول(منحني)عرضه بازار
قيمت(دلار) مقدارعرضه(تعداد) /7 /6 /6 /4 /3 /1 ف 2

15 شکل 9-2- منحني عرضه بازار 6 5 4 3 2 1 ف 2

16 نكته مهم: هر گاه عواملي غير از قيمت که در هنگام ترسيم منحني عرضه ثابت نگه داشته مي شوند ، تغيير يابند، منجر به تغيير در عرضه مي شوند ( انتقال منحي عرضه ). ف 2

17 عوامل موءثر در عرضه تکنولوژي قيمت عوامل توليد قيمت کالاهايي مرتبط
عوامل موءثر در عرضه تکنولوژي قيمت عوامل توليد قيمت کالاهايي مرتبط انتظارات توليد کنندگان ف 2

18 تغييرات در عرضه هنگامي که قيمت بالا ( پايين ) مي رود و ساير عوامل مؤثر بر عرضه ثابت مي مانند مقدار عرضه بالا ( پائين ) مي رود ← جابجايي روي منحني عرضه ف 2

19 تغييرات در عرضه هنگامي که قيمت ثابت است و ساير عوامل موثر بر عرضه تغيير مي‌كند عرضه تغيير مي‌كند ← جابجايي منحني عرضه ف 2

20 شکل10-2.منحني عرضه وانتقالات آن
S‘1 S‘0 S‘2 P P' S1 S0 S2 X1 X'0 X0 X2 ف 2

21

22 3-2- کشش تقاضا کشش تقاضا به ما کمک مي کند تا تقاضا را با دقت بيشتري تحليل کنيم. کشش قيمتي تقاضا معياري است که از طريق آن مي‌توان تغيير در مقدار تقاضا شده را در نتيجه تغيير در قيمت اندازه گرفت. کشش تقاضا عکس العمل مصرف کنندگان را نسبت به تغييرات قيمت اندازه گيري مي کند. ف 2

23 بطور فني، کشش قيمتي تقاضا عبارت است از درصد تغيير در مقدار تقاضا به در صد تغيير در قيمت کالا
ف 2

24 انواع منحني هاي تقاضا بر اساس کشش قيمتي آنها
تقاضاي با کشش اگر E > 1 باشد← منحني تقاضا با کشش است.در چنين شرايطي درصد تغيير در مقدار تقاضا بزرکتر از در صد تغيير در قيمت مي باشد.← هرگونه افزايش(کاهش) درقيمت کالا موجب کاهش (افزايش) درآمدکل فروشنده(مخارج کل مصرف کننده)مي شود. منحني تقاضا داراي شيب کمتري است(مسطح تر است). ف 2

25 تقاضاي بي کشش اگر E<1 باشد← منحني تقاضا بي کشش است.در چنين شرايطي درصد تغيير در مقدار تقاضا کوچکتراز در صد تغيير در قيمت مي باشد.← هرگونه افزايش(کاهش)در قيمت کالا موجب افزايش (کاهش) درآمدکل فروشنده(مخارج کل مصرف کننده)مي شود. منحني تقاضا داراي شيب تندتري است. ف 2

26 تقاضاي کاملاٌ باکشش اگر کشش منحني تقاضا بي نهايت باشد،کوچکترين تغيير در قيمت، مقدارتقاضا را بينهايت افزايش مي دهد← هرگونه افزايش(کاهش)در قيمت کالا موجب کاهش(افزايش)بسيار زياد در درآمدکل فروشنده(مخارج کل مصرف کننده)مي شود. منحني تقاضا افقي است. ف 2

27 تقاضاي کاملاٌ بي کشش اگرE=0 باشد ← منحني تقاضا کاملا بي کشش است.در چنين شرايطي درصد تغيير در مقدار تقاضا نسبت به در صد تغيير در قيمت صفر مي‌باشد ← هرگونه افزايش (کاهش) در قيمت کالا درآمد فروشنده (مخارج کل مصرف کننده) را افزايش (کاهش ) مي‌دهد. منحني تقاضا عمودي است. ف 2

28 تقاضاي با کشش واحد اگر E=1 باشد ← درصد تغيير در مقدار تقاضا با درصد تغيير درتغيير در قيمت برابر خواهد بود. ← هرگونه افزايش (کاهش) در قيمت کالا اثري بر درآمد کل فروشنده (مخارج کل مصرف کننده) نمي‌گذارد. منحني تقاضا به شکل هذلولي است. ف 2

29 اگر A > B باشد تقاضا بي کشش است.
شکل3-2.تغيير در درآمد در اثر افزايش قيمت کل درآمد اوليه = B+C درآمد پس از∆ = A+C TR =A - B∆ اگر A > B باشد تقاضا بي کشش است. اگر A < B باشد تقاضا با کشش است. اگر A = B باشد تقاضا کشش واحد دارد. a ΔP A b P C B D X ΔX ف 2

30 جدول2-2. روابط ميان کشش تقاضا و مخارج کل(TE)
تقاضا بی کشش تقاضا با کشش واحد تقاضا با کشش TE بالا مي رود TE تغيير نمي‌کند TE پائين مي رود قيمت بالامي رود TEتغيير نمي کند TE بالا مي رود قيمت پائين مي رود ف 2

31 محاسبه جبري کشش ضريب کشش قيمتي تقاضا به صورت زير بيان مي شود:
بر اساس فرمول فوق: اگر Eکوچکتراز يک باشد،تقاضا بي کشش است، اگر Eبزرگتر از يک باشد،تقاضا باکشش است، اگر Eبرابر با يک باشد،تقاضا باکشش است، ف 2

32 مثال:کشش نقطه اي جدول3-2.تقاضا و کشش قيمت به دلار مقدار تقاضا هزينه کل
1$ 5/0 25/0 10/0 000/100 000/300 000/600 000/150 با کشش کشش واحد بي کشش کشش قيمتي ناشي ازکاهش قيمت از 1دلار به 50سنت،طبق جدول بصورت زير محاسبه مي شود: ف 2

33 محاسبه کشش کماني کشش قيمتي ناشي از کاهش(افزايش)قيمت از P0 به P1 به صورت زير محاسبه مي شود: مثال:کشش کماني کاهش قيمت از1 دلاربه 50 سنت در جدول3-2 بصورت زير محاسبه مي شود: ف 2

34 محاسبه نموداري کشش شکل4-2-برآورد کشش نقطه اي A B P C X ف 2

35 شکل5-2-دامنه کشش تقاضا براي منحني تقاضاي خطي
کشش در نقطه :X D E>1 کشش در نقطه1 :X P1 E=1 P E<1 کشش در نقطه2 :X P2 D' X1 X X2 ف 2

36 رابطه 1- تقاضا در قيمتهاي بالا با کشش است.
2- در نقطه وسط کشش واحد دارد. 3- در قيمتهاي پائين کم کشش مي باشد. بنا براين، در مورد تقاضاي خطي مقدار کشش با حرکت به سمت پائين بر روي منحني تقاضا کاهش مي يابد . ف 2

37 6-2.محاسبه کشش نقطه اي براي منحني تقاضاي غير خطي
D کشش در نقطهR : A R P D' X B ف 2

38 شکل 7-2.کششهاي نسبي دو منحني تقاضاي متقاطع
كشش‌درنقطه تقاطع: D1 D2 يا f P0 D′1 D′2 X0 ف 2

39 → شکل 8-2.کششهاي نسبي دو منحني تقاضاي غيرمتقاطع
دو منحني نه همديگر را قطع کرده ونه با هم موازي هستند، اما منحني که داراي شيب کمتري است ، کشش بيشتري دارد: D2 E1>E2 D1 P0 D‘2 D‘1 X0 ف 2

40 اصل شيب همان کشش نيست، در هر قيمتي، منحني هاي تقاضا با شيبها ي متفاوت ممکن است کشش يکساني داشته باشند، در حالي که منحني هاي باشيب يکسان امکان دارد کشش هاي متفاوتي را داشته باشند. ف 2

41 عوامل موثر در کشش تقاضا تعداد جانشينهاي يک کالا
تعداد جانشينهاي يک کالا هر قد ر تعداد جانشينهاي يک کالا زياد باشد، کشش قيمتي آن کالا بيشتر است . دوره زماني تعديل اگر دوره زماني تعديل، طولاني تر باشد، کشش قيمتي افزايش مي يابد . ف 2

42 جدول 5-2.عرضه و کشش مثال: مقدار عرضه قيمت به دلار کشش 000/7 500/6 000/6 500/4 000/3 000/1 6 5 4 3 2 1 41/0 36/0 5/1 ف 2

43 5-2- کشش عرضه ΔX = تغييردر مقدار عرضه، ΔP = تغيير در قيمت
5-2- کشش عرضه کشش عرضه،واکنش يا عکس العمل نسبي مقدار عرضه را به تغييرات در قيمت در طول يک منحني عرضه نشان مي دهد : ΔX = تغييردر مقدار عرضه، ΔP = تغيير در قيمت از آنجائيکه بر روي منحني عرضه، تغييرات قيمت و مقدار عرضه هم جهت هستند ، لذا ESهميشه مثبت است. ف 2

44 نكات مربوط به كشش عرضه: اگر درصد تغيير در مقدار عرضه،بيشترازدرصد تغيير در قيمت باشد (%ΔX>%ΔP)منحني عرضه با کشش بوده و ES>1مي باشد.در اين حالت منحني افقي تر است. اگر درصد تغيير در مقدار عرضه کمتراز درصد تغيير در قيمت باشد (%ΔX<%ΔP)منحني عرضه بي(کم)کشش بوده و ES<1مي باشد.در اين حالت منحني عرضه شيب تندي دارد. اگر درصد تغييرات قيمت و مقدار عرضه برابر باشند ، منحني عرضه کشش واحد دارد و ES = 1 مي باشد. ف 2

45 هر قدر کشش منحني عرضه بيشتر باشد ، منحني عرضه نسبتاً افقي خواهد بود .
وقتي منحني عرضه کاملاً افقي باشد ، کشش آن بينهايت مي شود. اگر منحني عرضه عمودي باشد ، کشش آن صفر است. ف 2

46 از لحاظ هندسي،منحني عرضه در نقطه معيني با کشش، کم کشش ، يا داراي کشش واحد است ( نمودار 11-2 ).
اگر در هر نقطه روي منحني عرضه ، خط مماس بر منحني محور عمودي را قطع کند معرف آن است که منحني عرضه در آن نقطه باکشش است. اگر خط مماس بر منحني عرضه از مرکز مختصات بگذرد ، منحني عرضه داراي کشش واحد مي باشد . اگر خط مماس بر منحني عرضه محور افقي را قطع کند منحني عرضه کم کشش است. ف 2

47 شکل 11-2-محاسبه کشش عرضه S' ES=1 g <ES<10 f e S ES>1 ف 2

48 عوامل تعيين کننده کشش عرضه
عوامل تعيين کننده کشش عرضه سهولت دسترسي به منابع توليدي(توانايي توليد کنندگان در تغيير مقدار توليد) طول دوره تعديل (در بلندمدت عرضه با کشش تر است) ف 2

49 شکل12-2-اثر زمان تعديل در کشش عرضه
L'M S‘SR S‘LR P1 P0 SLR درآمد متوسط SSR LM LSR LLR ف 2

50 6-2- تعيين بازاري قيمت و مقدار
تعادل در بازار ، از تقاطع منحني هاي عرضه و تقاضا بدست مي آيد . ف 2

51 → p↓ →بازار با مازاد عرضه مواجه است S > D → P >Pe→
تا دوباره تعادل در بازار بوجود بيايد. → p↑ →بازار با مازاد تقاضا مواجه استِP<Pe→ D > S→ تا دوباره تعادل در بازار بوجود بيايد. ف 2

52 عرضه مازاد(+) يا تقاضاي مازاد(-)
جدول 6-2-تقاضا وعرضه بازار قيمت به دلار مقدار عرضه مقدار تقاضا عرضه مازاد(+) يا تقاضاي مازاد(-) 6 5 4 3 2 1 000/7 500/6 000/6 500/4 000/3 000/1 500/1 500/2 000/9 000/6+ 000/5+ 500/3+ 000/4- 000/8- ف 2

53 شکل 13-2-تعادل بازار D S' مازاد عرضه E نقطه تعادل Pe مازاد تقاضا D' S Xe ف 2

54 انتقالات در منحني هاي تقاضا و عرضه
هرگاه يک يا چند عاملي که در هنگام ترسيم منحني هاي عرضه و تقاضا ثابت نگه داشته شده بودند تغيير کنند، منحني هاي عرضه و تقاضا انتقال يافته و موجب تغيير نقطه تعادلي مي شوند. ف 2

55 انتقالات در منحني هاي تقاضا و عرضه
انتقالات در منحني هاي تقاضا و عرضه هنگام افزايش عرضه و تقاضا ، مقدار هميشه افزايش مي يابد.، امکان دارد قيمت افزايش يا کاهش يافته و يا حتي ثابت بماند. ( نمودار 14-2 و15-2) ف 2

56 شکل 14-2-تغييرات در قيمت تعادلي
D2 S' S‘1 S'0 D D0 P1 S‘2 P2 F D1 A B C P0 P0 D‘2 S1 P2 P1 S2 D'0 D' D‘1 S0 S X1 X0 X2 X1 X0 X2 مقدار در هر واحد زمان-بخش A مقدار در هر واحد زمان-بخش B ف 2

57 شکل 15-2-تغييرات در قيمت تعادلي
S'0 S'0 S‘1 D1 D0 S D0 D S S‘1 D1 P1 D P0 P0 A P2 D‘1 B P1 D'0 S0 S0 D'0 S1 D‘1 X0 X1 X2 X0 X1 مقدار در هر واحد زمان-بخش A مقدار در هر واحد زمان-بخش B ف 2

58 انتقالات در منحني هاي تقاضا و عرضه
انتقالات در منحني هاي تقاضا و عرضه اصل وقتي که تقاضا افزايش (کاهش ) مي يابد، و عرضه ثابت مي ماند . قيمت و مقدار افزايش (کاهش ) مي يابد. وقتي که عرضه افزايش (کاهش) مي يابد، و تقاضا ثابت مي ماند، قيمت کاهش (افزايش) و مقدار افزايش (کاهش) مي يابد . ف 2

59 وقتي که تقاضا و عرضه هر دو افزايش (کاهش ) مي يابند، مقدار افزايش (کاهش )
مي يابد، اما قيمت مي تواند افزايش و یا کاهش يابد ، جهت تغيير در قيمت به ميزان انتقالات در منحني ها بستگي دارد. وقتي که عرضه و تقاضا در جهات مختلفي انتقال مي يابد، تغيير در مقدارنا معين است، اما قيمت هميشه در همان جهتي تغيير مي کند که منحني تقاضا انتقال مي يابد ف 2

60 7-2- خلاصه تقاضا ليستي از قيمتها و مقادير مربوطه مي باشد که مصرف کنندگان مايل و قادر بخريد در آن قيمتها هستند. مقدار تقاضا به طور معکوس با قيمت تغيير مي کند. وقتي برخي از عواملي که هنگام ترسيم منحني تقاضا ثابت نگه داشته مي شوند ، تغيير نمايند ، منحني تقاضا جابجا می شود. درآمد، سليقه ها، قيمت ساير کالاها ، و انتظارت از جمله اين عوامل هستند. کشش تقاضا واکنش مقدار تقاضا به تغييرات قيمت را اندازه گيري مي کند .هر قدر واکنش مقدار تقاضا نسبت به قيمت بيشتر ( کمتر ) باشد، تقاضا با کشش تر ( کم کشش تر ) مي باشد. ف 2

61 7-2- خلاصه اگر تقاضا کم کشش باشد، افزايش در قيمت موجب مي گردد درآمد کل افزايش يابد و در صورتي که تقاضا با کشش باشد درآمد کل کاهش مي يابد. اثرات فوق براي حالت کاهش قيمت عکس حالت افزايش قيمت است. در حالت با کشش واحد هنگام تغيير قيمت، تغييري در درآمد کل رخ نمي دهد. ميزان کشش متاثر از ميزان دسترسي به جانشين ها و زمان تعديل است . ف 2

62 7-2- خلاصه عرضه ليستي از قيمتها و مقدار کالا و خدمات مربوطه است که در آن قیمتها عرضه مي شود. تغييرات در تکنولوژي، قيمت کالاهاي مرتبط (در توليد ) منحني عرضه را انتقال مي دهد. کشش عرضه ميزان واکنش مقدار عرضه را نسبت به تغييرات قيمت اندازه گيري مي کند دورۀ زمان تعديل يکي از عوامل تعيين کننده اصلي کشش مي باشد. ف 2

63 7-2-خلاصه وقتي که قيمت در بازار به صورتي است که مقدار تقاضا برابر با مقدار عرضه مي باشد، بازار در وضعيت تعادل است . قيمت پائين تر از تعادل موجب تقاضاي مازاد (يا کمبود عرضه ) مي شود . اگر قيمت به طور مصنوعي تثبيت نشده باشد ، افزایش خواهد يافت . قيمت بالاتر از تعادل موجب عرضه مازاد (يا کمبود تقاضا) مي شود. اگر قيمت تثبيت نشده باشد، کاهش خواهد يافت . باتغییرعرضه و تقاضا ،قيمت و مقدار تعادلی نيز تغيير می کند. ف 2

64 تحليل عرضه و تقاضا

65 در اين قسمت، عملکرد بازارها در برخورد با مسائل اقتصادي و عواملي که باعث
مي شوند تا بازارها از تعادل خارج شوند ، بررسي خواهد شد. ف 3

66 به طور کلي هنگامي که قيمت ها در سطحي بالاتر يا پائين تر از قيمت تعادلي تثبيت مي شوند بازارها از حصول تعادل طبيعي خويش باز مي مانند . عواملي نظير: تثبيت قيمت به منظور انتقال در آمد وحمايتهاي قيمتي ، دخالت دولت در بازارها ، انحصار ، بازارها را از تعادل خارج مي کنند. ف 3

67 2-3-عرضه و تقاضا در بازارهاي واقعي
قيمت ها داراي دو وظيفه اجتماعي هستند: وسيله اي براي جيره بندي توليد در ميان مصرف کنندگان انگيزه ای براي توليد کنندگان جهت توليد مقدار بيشترو يا کمتري از يک محصول ف 3

68 بخشA LRS A بخشC بخشB ف 3 بازار خرده فروشي
شکل1-3-تحليل عرضه و تقاضا در بازارهاي واقعي LRS A بازار کشاورزي بخشC بازار عمده فروشي بخشB ف 3

69 3-3- قيمت هاي کف و سقف اضافه تقاضا يا اضافه عرضه مي تواند پس ازآنکه منحني تقاضا يا منحني عرضه انتقال مي يابند، رخ دهد.اما نيروهاي بازار با گذشت زمان موجب مي گردند کمبودها و مازاد ها حذف گردد. در واقع ، وجود اين اضافه تقاضا ها و اضافه عرضه هاست که تغييرات درشرايط بازار را منعکس مي کند و اجازه کار به بازار مي دهند. برخي کمبودها ( اضافه تقاضا ها ) و مازادهايي ( اضافه عرضه ها) وجود دارند که نيروهاي بازار آنها را حذف نمي کنند . اين نوع کمبودها و مازادها داراي طبيعت دائمي تري هستند و از مداخله در مکانيزم بازار ناشي مي شوند. ف 3

70 در مواردي که قيمت کالاي خاصي « خيلي بالا» يا« خيلي پائين» است دولتها با مداخله خود قیمتی (حداقل و حداکثر) را تعیین می کنند . با استفاده از منحني هاي عرضه و تقاضا می توان اثرات اقتصادي اين نوع مداخله را بررسی کرد. ف 3

71 سقف قيمت اگر دولت يک قيمت حداکثر ، يا سقفي ، را براي کالايي وضع کند ← کمبودي را در آن محصول سبب مي گردد ← غالباً بازار سياهي را بوجود مي آورد که مقدار موجود از آن کالا را توزيع مي نمايند (شکل 3-2 ). ف 3

72 شکل 2-3-اثر قيمت سقف S' D a Pe A Pc b قيمت سقف مازاد تقاضا S D' XS Xe
نقطه تعادل قبل از تعيين سقف S' D درآمد توليدکنندگان قبل از سقف قيمت OPeaXe a Pe A Pc b قيمت سقف مازاد تقاضا S D' XS Xe Xd درآمد توليدکنندگان بعد از سقف قيمت ف 3

73 کف قيمت بر خلاف سقفهاي قيمت ، دولت ممکن است احساس کند که عرضه کنندگان کالا به اندازه اي که مستحق مي باشند درآمد کسب نمي کنند از اینرو ، يک حداقل (قيمت ) و يا قيمت کف را برقرار مي کند ( شکل 3-3). ف 3

74 شکل 3-3-اثر قيمت کف S' D قيمت کف مازاد عرضه Pf Pe S D' Xd Xe XS ف 3
↑درآمدفروشندگان بعدازتعيين کف قيمت Pe نقطه تعادل قبل از تعيين سقف ↓درآمدفروشندگان بعد از کف قيمت S D' Xd Xe XS بعداز تعيين کف ف 3

75 شکل 4-3-قيمت کف براي بادام زميني
مثال کاربردي: D S' مازاد عرضه 455$ F نقطه تعادل قبل از حمايت قيمت هر تن($) D' E S X0 X2 X1 بادام زميني(تن) ف 3

76 4-3- ماليات بر فروش ماليات بر فروش يک نوع مالياتي است که مستقيما” بر اساس تعداد واحدهاي فروش رفته و يا بر اساس قيمت ها ي هر واحد از کالا وضع مي شود . ماليات بر فروش هميشه از فروشنده اخذ مي گردد . اگر ماليات براساس تعداد واحدهاي به فروش رفته باشد، آن نوع ماليات به «ماليات بر واحد» مشهور است . ف 3

77 اثر ماليات بر واحد هر قدر منحني تقاضا بي کشش باشد بار مالياتي مصرف کنندگان بيشتر بوده و تغيير در مقدار فروش کمتر مي باشد . هر قدر منحني تقاضا باکشش باشد، بار مالياتي خريداران کوچکتر بوده و تغيير در مقدار فروش بیشترخواهد بود. ف 3

78 شکل 5-3-اثرقيمتي ماليات بر واحد
S1' D نقطه تعادل بعد از وضع ماليات S' P0 a t P1 درآمد دولت نقطه تعادل قبل از وضع ماليات P0 P2 b قيمت هر گالن($) D' S1 = بارماليات E S X1 X0 مقدار(گالن)در واحد زمان ف 3

79 شکل6-3-اثر قيمتي ماليات بر فروش ( منحني تقاضا کاملاٌ بي کشش )
D S'1 قيمت هر گالن($) S' P1 r درآمد دولت P0 S1 S D' مقدار(گالن)در واحد زمان ف 3

80 شکل7-3-اثر قيمت ماليات بر واحد ( منحني عرضه نسبتاٌ بي کشش )
S‘2 درآمد دولت S'1 D P0+t قيمت هر گالن($) P1 P0 تعادل قبل از وضع ماليات S2 D' S1 X1 X0 مقدار(گالن)در واحد زمان ف 3

81 مقايسه شکل و نتيجه گيري:
هر قدر كشش منحني عرضه بيشتر باشد ميزان انتقال به سمت چپ بيشتر است . هنگامي که منحني عرضه با کشش تر مي باشد، فروشندگان بيشتر علاقمند به تعديل مقدار عرضه هستند تا خودشان ماليات کمتري بپردازند . هنگامي که منحني عرضه بي کشش است، مقدار فروخته شده خيلي کم تعديل مي يابد← فروشندگان گرايش به قبول بار مالياتي بيشتري دارند. ف 3


Κατέβασμα ppt "1-2- مقدمه در اين قسمت تاثير عواملي که قيمتها و مقادير کالاهاي فروخته شده را تعيين مي کنند، تحليل خواهد شد. عوامل تعيين کننده قيمت و مقدار به دو طبقه."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google