Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Προσφορά, ζήτηση και δυνάμεις της αγοράς Κεφάλαιο 4 Copyright © 2001 by Harcourt, Inc. All rights reserved. Requests for permission to make copies of any.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Προσφορά, ζήτηση και δυνάμεις της αγοράς Κεφάλαιο 4 Copyright © 2001 by Harcourt, Inc. All rights reserved. Requests for permission to make copies of any."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Προσφορά, ζήτηση και δυνάμεις της αγοράς Κεφάλαιο 4 Copyright © 2001 by Harcourt, Inc. All rights reserved. Requests for permission to make copies of any part of the work should be mailed to: Permissions Department, Harcourt College Publishers, 6277 Sea Harbor Drive, Orlando, Florida 32887-6777.

2 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Οι δυνάμεις της αγοράς u Η προσφορά και η ζήτηση είναι οι λέξεις που οι οικονομολόγοι χρησιμοποιούν πιο συχνά. u Η προσφορά και η ζήτηση είναι οι δυνάμεις που καθορίζουν την αγορά u Η σύγχρονη μικροοικονομική ασχολείται με την προσφορά τη ζήτηση και την ισορροπία της αγοράς.

3 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Αγορά u Η αγορά είναι η ομάδα αγοραστών και πωλητών ενός συγκεκριμένου προϊόντος. u Οι όροι προσφορά και ζήτηση αναφέρονται στη συμπεριφορά των ανθρώπων, και στον τρόπο που αλληλεπιδρούν στις αγορές.

4 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Αγορές u Οι αγοραστές καθορίζουν τη ζήτηση. u Οι πωλητές καθορίζουν την προσφορά.

5 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Τύποι αγοράς : Ανταγωνιστική αγορά Με τον όρο ανταγωνιστική αγορά περιγράφουμε μία αγορά...  Με πολλούς αγοραστές και πωλητές.  που δεν ελέγχεται από ένα άτομο.  Στην οποία ένα εύρος τιμών μέσα στο οποίο αγοραστές και πωλητές κινούνται.

6 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Ανταγωνισμός : Τέλειος και ατελής u Το προϊόν είναι ομοιογενές. u Υπάρχει μεγάλος αριθμός αγοραστών και πωλητών ώστε να μην επηρεάζει ένας την τιμή u Αγοραστές και πωλητές παίρνουν αποφάσεις με βάση την τιμή. u Υπάρχει ελευθερία εισόδου και εξόδου. Τέλειος ανταγωνισμός

7 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Ανταγωνισμός τέλειος και ατελής u Μονοπώλιο u Ένας πωλητής που καθορίζει την τιμή u Ολιγοπώλιο u Λίγοι πωλητές u Η αγορά δεν είναι πάντα ανταγωνιστική

8 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Ανταγωνισμός τέλειος και ατελής u Μονοπωλιακός ανταγωνισμός u Πολλοί πωλητές u Ελαφρώς διαφοροποιημένο προϊόν u Ο κάθε παραγωγός καθορίζει την τιμή του προϊόντος του.

9 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Ζήτηση Ζητούμενη ποσότητα Είναι η ποσότητα την οποία οι καταναλωτές θέλουν και μπορούν να αγοράσουν σε κάθε τιμή.

10 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Νόμος της ζήτησης Ο νόμος της ζήτησης αναφέρει ότι υπάρχει μία αντίθετη σχέση Μεταξύ τιμής και ζητούμενης ποσότητας.

11 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Πίνακας ζήτησης Ο πίνακας ζήτησης είναι ο πίνακας που δείχνει τη σχέση ανάμεσα στην τιμή του αγαθού και τη ζητούμενη ποσότητα.

12 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Πίνακας ζήτησης

13 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Προσδιοριστικοί παράγοντες ζήτησης u Τιμή u Εισόδημα καταναλωτή u Τιμές σχετικών αγαθών u Προτιμήσεις u Προσδοκίες u Πληθυσμός

14 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Καμπύλη ζήτησης Η Καμπύλη ζήτησης είναι η γραμμή με αρνητική κλίση που συσχετίζει την τιμή με τη ζητούμενη ποσότητα

15 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Καμπύλη ζήτησης $3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 213456789101211 Τιμή παγωτού Ποσότητα παγωτού 0

16 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Ceteris Paribus Ceteris paribus : Πρόκειται για μία λατινική φράση που σημαίνει ότι όλες οι άλλες μεταβλητές εκτός από αυτή που μελετάμε δεν μεταβάλλονται. Βιβλιογραφικά, ο όρος ceteris paribus σημαίνει “όλα τα άλλα ίδια.” Η καμπύλη ζήτησης έχει αρνητική κλίση, ceteris paribus, γιατί όταν πέφτει η τιμή αυξάνεται η ζητούμενη ποσότητα!

17 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Αγοραία ζήτηση u Η αγοραία ζήτηση αναφέρεται στο σύνολο των ατομικών καμπυλών ζήτησης για ένα συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία. u Γραφικά, οι καμπύλες αθροίζονται οριζόντια για να δημιουργηθεί η καμπύλη ζήτησης.

18 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Αλλαγή στη ζητούμενη ποσότητα ή στη ζήτηση ; Αλλαγή στη ζητούμενη ποσότητα u Μετακίνηση πάνω στην καμπύλη. u Προκύπτει από μία αλλαγή στην τιμή του προϊόντος.

19 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Αλλαγή στη ζητούμενη ποσότητα 0 D1D1 Τιμή τσιγάρων ανά πακέτο Αριθμός τσιγάρων ανά ημέρα Ένας φόρος που αυξάνει την τιμή στα τσιγάρα μειώνει τη ζητούμενη ποσότητα A C 20 2.00 $4.00 12

20 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Ζητούμενη ποσότητα ή ζήτηση ; Αλλαγές στη ζήτηση u Μετατόπιση της καμπύλης ζήτησης αριστερά ή δεξιά. u Προκαλείται από την μεταβολή άλλου παράγοντα εκτός της τιμής.

21 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Αλλαγές στη ζήτηση 0 D1D1 Τιμή παγωτού ανά χωνάκι Ποσότητα παγωτού D3D3 D2D2 Αύξηση στη ζήτηση Μείωση στη ζήτηση

22 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Εισόδημα καταναλωτή u Όσο το εισόδημα αυξάνεται η ζήτηση για ένα κανονικό αγαθό θα αυξάνεται. u Όσο το εισόδημα αυξάνεται η ζήτηση για ένα κατώτερο αγαθό θα μειώνεται.

23 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Εισόδημα καταναλωτή Κανονικό αγαθό $3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 213456789101211 Τιμή παγωτού Ποσότητα παγωτού 0 Αύξηση στη ζήτηση Μια αύξηση στο εισόδημα D1D1 D2D2

24 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Εισόδημα καταναλωτή κατώτερο αγαθό $3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 213456789101211 Τιμή παγωτού Ποσότητα παγωτού 0 Μείωση αγαθού Μια αύξηση στο εισόδημα D1D1 D2D2

25 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Τιμές σχετικών αγαθών Υποκατάστατα και συμπληρωματικά u Όταν η αύξηση στην τιμή ενός αγαθού αυξάνει τη ζήτηση για ένα άλλο αγαθό, τότε τα αγαθά είναι υποκατάστατα. u Όταν η πτώση στην τιμή ενός αγαθού αυξάνει τη ζήτηση ενός άλλου, τα δύο αγαθά είναι συμπληρωματικά.

26 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Μεταβολές στη ζήτηση ή μεταβολές στη ζητούμενη ποσότητα ;

27 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Προσφορά Προσφερόμενη ποσότητα είναι η ποσότητα την οποία οι πωλητές θέλουν και μπορούν να πουλήσουν.

28 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Νόμος της προσφοράς Ο νόμος της προσφοράς υποστηρίζει ότι υπάρχει μια θετική σχέση ανάμεσα στην τιμή και την προσφερόμενη ποσότητα.

29 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Προσδιοριστικοί παράγοντες προσφοράς u Τιμή u Τιμές συντελεστών u Τεχνολογία u Προσδοκίες u Αριθμός παραγωγών

30 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Πίνακας προσφοράς Ο πίνακας προσφοράς είναι ένας πίνακας που δείχνει τη σχέση μεταξύ της τιμής και της προσφερόμενης ποσότητας.

31 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Πίνακας προσφοράς

32 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Καμπύλη προσφοράς Η καμπύλη προσφοράς είναι η γραμμή με θετική κλίση που παρουσιάζει τη σχέση ανάμεσα στην τιμή και την προσφερόμενη ποσότητα.

33 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Καμπύλη προσφοράς $3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 213456789101211 Τιμή παγωτού Ποσότητα παγωτού 0

34 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Αγοραία Προσφορά u Ο όρος αγοραία προσφορά αναφέρεται στο άθροισμα των ατομικών καμπυλών προσφοράς u Γραφικά, οι ατομικές καμπύλες προσφοράς αθροίζονται οριζόντια για να δημιουργηθεί η καμπύλη συνολικής προσφοράς.

35 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Προσδιοριστικοί παράγοντες προσφοράς u Τιμή u Τιμές συντελεστών u Τεχνολογία u Προσδοκίες u Αριθμός παραγωγών

36 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Αλλαγή στην προσφερόμενη ποσότητα ή αλλαγή στην προσφορά ; Αλλαγή στην προσφερόμενη ποσότητα u Κίνηση πάνω στην καμπύλη. u Προκαλείται από αλλαγή στην τιμή.

37 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Αλλαγή στην προσφερόμενη ποσότητα 1 5 Τιμή παγωτού Ποσότητα παγωτού 0 S 1.00 A C $3.00 Μία αύξηση της τιμής του παγωτού προκαλεί μετακίνηση πάνω στην καμπύλη προσφοράς.

38 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Αλλαγή στην προσφερόμενη ποσότητα ή την προσφορά ; Αλλαγές στην προσφορά : u Μία μετακίνηση στην καμπύλη προσφοράς, είτε δεξιά ή αριστερά. u Προκαλείται από τη μεταβολή άλλων παραγόντων εκτός της τιμής.

39 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Μεταβολές στην προσφορά Τιμή παγωτού Ποσότητα παγωτού 0 S1S1 S2S2 S3S3 Αύξηση προσφοράς Μείωση προσφοράς

40 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Αλλαγές στην προσφερόμενη ποσότητα ή αλλαγές στην προσφορά ;

41 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Συνάντηση προσφοράς και ζήτησης Τιμή ισορροπίας u Είναι η τιμή στην οποία ισορροπούν η προσφορά με τη ζήτηση. Σε ένα γράφημα είναι το σημείο συνάντησης μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. Ποσότητα ισορροπίας u Η ποσότητα που ισορροπούν η προσφορά και η ζήτηση. Σε γράφημα είναι το σημείο συνάντησης μεταξύ προσφοράς και ζήτησης.

42 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Συνάντηση προσφοράς και ζήτησης Πίνακας ζήτησηςΠίνακας Προσφοράς Στην τιμή $2.00, η ζητούμενη και η προσφερόμενη ποσότητα εξισώνονται

43 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Προσφορά Ζήτηση Τιμή παγωτού Ποσότητα παγωτού Ισορροπία προσφοράς και ζήτησης 2134567891012110 $3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 Ισορροπία

44 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Τιμή παγωτού Ποσότητα Παγωτού 2134567891012110 $3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 Προσφορά Ζήτηση Πλεόνασμα Υπερβάλλουσα προσφορά

45 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Πλεόνασμα Όταν η τιμή είναι πάνω από την τιμή ισορροπίας, η προσφερόμενη ποσότητα υπερβαίνει τη ζητούμενη ποσότητα. Έχουμε υπερβάλλουσα προσφορά ή πλεόνασμα. Οι παραγωγοί θα μειώσουν την τιμή προκειμένου να επιστρέψουμε σε τιμή ισορροπίας.

46 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Υπερβάλλουσα ζήτηση Ποσότητα παγωτού Τιμή παγωτού $2.00 0123 4 5678910111213 Προσφορά Ζήτηση $1.50 Έλλειμμα

47 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Έλλειμμα Όταν η τιμή είναι κάτω από την τιμή ισορροπίας, η ζητούμενη ποσότητα υπερβαίνει την προσφερόμενη ποσότητα. Υπάρχει υπερβάλλουσα ζήτησης ή έλλειψη. Οι παραγωγοί θα αυξήσουν την τιμή, ώστε να φτάσει την τιμή ισορροπίας.

48 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Τρία βήματα για την ανάλυση της ισορροπίας u Αποφασίζουμε αν η μεταβολή μετατοπίζει την καμπύλη προσφοράς ή ζήτησης ή και τις δύο. u Αποφασίζουμε αν η μεταβολή είναι προς τα αριστερά ή τα δεξιά. u Εξετάζουμε πώς η μεταβολή επηρεάζει την τιμή ή την ποσότητα

49 Πώς μια αύξηση στη ζήτηση μεταβάλλει την ισορροπία ; Τιμή παγωτού 2.00 0 7 Ποσότητα παγωτού Supply Αρχική Ισορροπία D1D1 1 Ο ζεστός καιρός μεταβάλλει τη ζήτηση Παγωτού D2D2 2....αυξάνοντας Την τιμή $2.50 10 3....και την προσφερόμενη ποσότητα. Νέα ισορροπία Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc.

50 Μετατοπίσεις της καμπύλης ή μετακινήσεις στην καμπύλη u Μια μετατόπιση της καμπύλης λέγεται αλλαγή στην προσφορά. u Μια μετακίνηση στην ίδια καμπύλη λέγεται αλλαγή στην προσφερόμενη ποσότητα. u Μια μετατόπιση της καμπύλης λέγεται αλλαγή στην ζήτηση. u Μια μετακίνηση στην ίδια καμπύλη λέγεται αλλαγή στη ζητούμενη ποσότητα

51 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. S2S2 Πώς μια μείωση στην προσφορά αλλάζει την ισορροπία Τιμή Παγωτού 2.00 012347891112 Ποσότητα Παγωτού 13 ζήτηση Αρχική ισορροπία S1S1 10 1.Ένας σεισμός μειώνει την Προσφορά παγωτού… Νέα Ισορροπία 2....Αυξάνεται η τιμή... $2.50 3....και μειώθηκε η προσφερόμενη ποσότητα.

52 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Τι συμβαίνει στην προσφερόμενη ποσότητα και τιμή όταν αλλάζουν η προσφορά και η ζήτηση ;


Κατέβασμα ppt "Προσφορά, ζήτηση και δυνάμεις της αγοράς Κεφάλαιο 4 Copyright © 2001 by Harcourt, Inc. All rights reserved. Requests for permission to make copies of any."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google