Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΙI. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΙI. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΙI

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

3 ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ – ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΦΟΡΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΓΩΝΙΑ ΘΕΣΗΣ (θ – rad) ΓΩΝΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ (ω – rad/sec): αντικαθιστά τη γραμμική ταχύτητα u.

4 ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ – ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΓΩΝΙΑΚΗ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ α: Ο ρυθμός μεταβολής της γωνιακής ταχύτητας ως προς το χρόνο. ΡΟΠΗ τ (N∙m): Στη περιστροφική κίνηση, ένα σώμα περιστρέφεται με σταθερή γωνιακή ταχύτητα (ή παραμένει ακίνητο) εκτός εάν ασκηθεί επάνω του μια ροπή. Η ροπή είναι για την περιστροφή ότι η δύναμη F για την ευθύγραμμη κίνηση (το αίτιο).

5 ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ – ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Η ροπή εξαρταται από τη μέτρο της δύναμης, την απόσταση της δύναμης από τον άξονα της περιστροφής και τη διεύθυνση της δύναμης.

6 ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ – ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΝΕΥΤΩΝΑ : Περιγράφει τη σχέση μεταξύ της δύναμης επάνω σε ένα σώμα και της επιτάχυνσης που η δύναμη αυτή προκαλεί. Γραμμική κίνηση Περιστροφική κίνηση (J: ροπή αδράνειας)

7 ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ – ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΕΡΓΟ W (Joule): To έργο είναι το γινόμενο της δύναμης επί την απόσταση. Για να μεταβληθεί η κινητική κατάσταση ενός σώματος απαιτείται έργο. Γραμμική Κίνηση Περιστροφική Κίνηση

8 ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ – ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΙΣΧΥΣ P (Watt): Ο λόγος του παραγόμενου έργου στη μονάδα του χρόνου. Γραμμική Κίνηση (Δύναμη σταθερή) Περιστροφική Κίνηση (ροπή σταθερή) Η εξίσωση P=τ∙ω περιγράφει την μηχανική ισχύ στον άξονα ενός κινητήρα ή μιας γεννήτριας

9 ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ Πηγές Μαγνητικού πεδίου: Μαγνήτες Ρευματοφόροι Αγωγοί

10 ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ Η ένταση H του μαγνητικού πεδίου δίνεται από τον Νόμο του Ampere: Η ένταση του μαγνητικού πεδίου εκφράζει τη συνιστώσα του Μ.Π. που οφείλεται στο ρεύμα που διαρρέει το πηνίο. Μονάδα της έντασης του Μ.Π. είναι τα αμπερελίγματα / m (At/m)

11 ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΕΠΑΓΩΓΗ Β: Εκφράζει την πυκνότητα της μαγνητικής ροής του πεδίου. Εξαρτάται από την ένταση του Μ.Π. και το υλικό στο οποίο αναπτύσσεται το Μ.Π. Μαγνητική διαπερατότητα: Μαγνητική διαπερατότητα του κενού: Σχετική μαγνητική διαπερατότητα μ r : Εξαρτάται από το υλικό Η μαγνητική επαγωγή μετριέται σε ή σε

12 ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΡΟΗ Φ (Wb). H μαγνητική ροή θα περιορίζεται μέσα στον πυρήνα ή θα διαχέεται και στον αέρα?

13 ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Προκειμένου να απλοποιήσουμε την ανάλυση και σχεδίαση των ηλεκτρικών μηχανών χρησιμοποιούμε συχνά το μοντέλο του μαγνητικού κυκλώματος. Ηλεκτρικό Κύκλωμα: Τάση Ρεύμα Μαγνητικό Κύκλωμα: Ρεύμα Μαγνητική Ροή

14 ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΠΗΓΗ ΤΑΣΗΣ V ΜΑΓΝΗΤΕΓΕΡΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ F=N∙I (A∙t) ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΙΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΡΟΗ Φ (Wb) ΩΜΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ R ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ R (At/Wb) ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ 1/R ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ P= 1/ R

15 ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Στα μαγνητικά κυκλώματα ισχύουν επίσης οι εξής σχέσεις: (Ισοδύναμη σχέση του Νόμου του Ohm)

16 ΣΙΔΗΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ  Τα μαγνητικά υλικά που χρησιμοποιούνται συνήθως στην κατασκευή των ηλεκτρικών μηχανών ονομάζονται σιδηρομαγνητικά και αποτελούνται από προσμίξεις σιδήρου με άλλα υλικά, όπως πυρίτιο, κοβάλτιο, νικέλιο, αλουμίνιο κλπ.  Τα μαγνητικά υλικά παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην καλή λειτουργία μιας ηλεκτρικής μηχανής καθώς επιτρέπουν την δημιουργία στο εσωτερικό τους μεγάλης μαγνητικής ροής από σχετικά μικρές μαγνητεγερτικές δυνάμεις.  Ταυτόχρονα θα πρέπει να παρουσιάζουν μικρές απώλειες ενέργειας (απώλειες σιδήρου).

17 ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΙΔΗΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Στα σιδηρομαγνητικα υλικά η μαγνητική διαπερατότητα μ δεν είναι σταθερή αλλά εξαρτάται από την ένταση του Μ.Π.

18 ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΙΔΗΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα η σχέση να μην είναι γραμμική. ΚΑΜΠΥΛΗ ΜΑΓΝΗΤΙΣΗΣ ΠΥΡΗΝΑ Ακόρεστη Περιοχή (Γραμμική Περιοχή) Περιοχή Κορεσμού

19 ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΙΔΗΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΒΡΟΧΟΣ ΥΣΤΕΡΗΣΗΣ

20 ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΙΔΗΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΣΙΔΗΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥΣ ΠΥΡΗΝΕΣ Άπώλειες Υστέρησης Άπώλειες λόγω Δινορρευμάτων Οι απώλειες υστέρησης οφείλονται στην ατομική δομή των σιδηρομαγνητικών υλικών (Mαγνητικές Περιοχές). Οι απώλειες λόγω δινορρευμάτων οφείλονται στην ανάπτυξη ρευμάτων στον πυρήνα λόγω του φαινομένου της επαγωγής (Νόμος του Faraday).

21 ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΙΔΗΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΥΣΤΕΡΗΣΗΣ Με την εφαρμογή ενός εξωτερικού Μ.Π. Το υλικό μαγνητίζεται (σημείο c στο βρόχο υστέρησης – παραμένων μαγνητισμός). Για να απομαγνητιστεί το υλικό θα πρέπει να του δώσουμε ενέργεια: Α. Εφαρμόζοντας αντίθετο μαγνητικό πεδίο Β. Θερμαίνοντας το υλικό Γ. Με μηχανικό τρόπο.

22 ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΙΔΗΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΥΣΤΕΡΗΣΗΣ Μαγνητικές περιοχές ενός σιδηρομαγνητικού υλικού τυχαία προσανατολισμένοι Το φαινόμενο της υστέρησης οφείλεται στην ύπαρξη των μαγνητικών περιοχών. Η ενέργεια που απαιτείται για τον προσανατολισμό των μαγνητικών περιοχών ονομάζεται απώλειες υστέρησης. Οι απώλειες υστέρησης σε κάθε περίοδο είναι ανάλογες του εμβαδού του βρόχου υστέρησης.

23 ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΙΔΗΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΛΟΓΩ ΔΙΝΟΡΡΕΥΜΑΤΩΝ Δημιουργία Δυνορρευμάτων στον πυρήνα λόγω της μεταβαλλόμενης μαγνητικής ροής Φ. 1.Η χρονικά μεταβαλλόμενη μαγνητική ροή επάγει τάση στο εσωτερικό του πυρήνα. 2.Η τάση αυτή δημιουργεί ρεύματα με μορφή στροβίλων. 3.Εξαιτίας των ρευμάτων αυτών προκαλείται κατανάλωση ενέργειας με μορφή θερμότητας. 4.Εάν ο πυρήνας δεν είναι συμπαγής αλλά αποτελείται από ελάσματα τα ρεύματα περιορίζονται και οι απώλειες ενέργειας ελαχιστοποιούνται.

24 ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ FARADAY – ΤΑΣΗ ΕΞ’ ΕΠΑΓΩΓΗΣ Σύμφωνα με τον Νόμο του Faraday, αν μέσα από μια σπείρα ενός πηνίου διέρχεται μαγνητική ροή, τότε στα άκρα της επάγεται τάση που είναι ανάλογη προς τον ρυθμό μεταβολής της μαγνητικής ροής ως προς το χρόνο: Εάν έχουμε Ν σπείρες: Τι θα συμβεί εάν εφαρμόσουμε μια συνεχή τάση στα άκρα του πηνίου?

25 ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ FARADAY – ΤΑΣΗ ΕΞ’ ΕΠΑΓΩΓΗΣ Η τάση που επάγεται στο πηνίο έχει τέτοιο πρόσημα ώστε το ρεύμα που θα διαρρέει το πηνίο να δημιουργεί ένα μαγνητικό πεδίο με φορά αντίθετη του πρώτου. (Κανόνας του Lenz) Στην πραγματικότητα όλες οι σπείρες του πηνίου δεν διαρρέονται από την ίδια μαγνητική ροή. Στην περίπτωση αυτή η τάση εξ’ επαγωγής στα άκρα του πηνίου θα έιναι: ΠΕΠΛΕΓΜΕΝΗ ΡΟΗ

26 ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΥΝΑΜΗ ΕΞ’ ΕΠΑΓΩΓΗΣ – ΔΥΝΑΜΗ LAPLACE Όταν ένας ρευματοφόρος αγωγός βρίσκεται μέσα σε Μ.Π. τότε επάνω του ασκείται δύναμη: Το μέτρο της δύναμης θα δίνεται από τη σχέση: Όπου θ είναι η γωνία που σχηματίζουν ο αγωγός και το διάνυσμα της μαγνητικής επαγωγής.

27 ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΤΑΣΗ ΕΞ’ ΕΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΑΚΡΑ ΑΓΩΓΟΥ ΠΟΥ ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΣΕ Μ.Π. Όταν ένας αγωγός κινείται μέσα σε ένα Μ.Π. τότε στα άκρα του επάγεται τάση: Η πολικότητα της τάσης που επάγεται θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε η φορά του διανύσματος v x B να δείχνει το θετικό άκρο του αγωγού.


Κατέβασμα ppt "ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΙI. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google