Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

TO ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΕΚ ΑΡΓΟΥΣ 10η Εβδομάδα Τμήμα Φυσικοθεραπείας Μάθημα: Ανατομία & Φυσιολογία Ειδικότητα: Βοηθός Φυσικοθεραπευτή & Ιατρικού Εργαστηρίου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "TO ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΕΚ ΑΡΓΟΥΣ 10η Εβδομάδα Τμήμα Φυσικοθεραπείας Μάθημα: Ανατομία & Φυσιολογία Ειδικότητα: Βοηθός Φυσικοθεραπευτή & Ιατρικού Εργαστηρίου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 TO ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΕΚ ΑΡΓΟΥΣ 10η Εβδομάδα Τμήμα Φυσικοθεραπείας Μάθημα: Ανατομία & Φυσιολογία Ειδικότητα: Βοηθός Φυσικοθεραπευτή & Ιατρικού Εργαστηρίου

2 Το κυκλοφορικό σύστημα είναι ένα κλειστό σύστημα αγγείων (αρτηρίες, φλέβες, τριχοειδή), τα οποία ξεκινούν και καταλήγουν στην καρδιά. Μέσα σε αυτό κυκλοφορεί το αίμα, και ο σκοπός του συστήματος αυτού είναι να το προωθήσει σε κάθε κύτταρο του σώματος.

3 Το σχήμα της καρδιάς και η θέση της όργανο σχήματος ανεστραμμένης πυραμίδας με την κορυφή προς τα κάτω και αριστερά και την βάση προς τα πάνω Η καρδιά βρίσκεται μέσα στη θωρακική κοιλότητα ανάμεσα στους δύο πνεύμονες Βρίσκεται τοποθετημένη στο μεσοθωράκιο όπου κάθεται στο διάφραγμα ευρισκόμενη κατά τα 2/3 αριστερά της μέσης γραμμής και κατά το 1/3 δεξιά. Βρίσκεται πίσω από το σώμα του στέρνου και τους πλευρικούς χόνδρους των 3ης- 6ης πλευράς

4 Το χρώμα της καρδιάς Το χρώμα της καρδιάς είναι βαθύ ερυθρό, αλλά η ομοιομορφία του χρώματος διακόπτεται από κίτρινες ραβδώσεις οι οποίες οφείλονται στη συσσώρευση λίπους.

5 Σημαντικό Η διατήρησή της στη ζωή εξαρτάται από το αίμα που φθάνει σ' αυτήν. Ενώ τα άλλα όργανα κατακρατούν ποσοστό 25% από το οξυγόνο που μεταφέρει το αίμα, η καρδιά χρειάζεται να κατακρατεί το 75%. Αυτό και μόνο δείχνει τη σημασία της σωστής άρδευσης.

6 ANATOMIA THΣ ΚΑΡΔΙΑΣ Ο καρδιακός μυς (μυοκάρδιο) ΠΕΡΙΚΑΡΔΙΟΕΝΔΟΚΑΡΔΙΟ

7 Σημαντικό!! Ο καρδιακός μυς αποτελεί εξαίρεση γιατί παρόλο πού η λειτουργία του δεν εξαρτάται από τη θέλησή μας, αποτελείται ωστόσο από γραμμωτές μυϊκές ίνες. Ένα άλλο χαρακτηριστικό του καρδιακού μυός είναι ότι αποτελείται από πολλές συνενωμένες μυϊκές ίνες. Έτσι δημιουργείται ή εντύπωση ότι η καρδιά είναι ένας μοναδικός μυς και όχι ένα σύνολο από ανεξάρτητες μυϊκές ίνες, όπως συμβαίνει σε όλους τούς μυς.

8 Εξωτερική μελέτη της καρδιάς Εξωτερικά η καρδιά παρουσιάζει τρεις επιφάνειες, τρία χείλη, βάση και κορυφή. Οι επιφάνειες της είναι η πρόσθια ή στερνοκλειδική, η κάτω ή διαφραγματική και η αριστερή ή πνευμονική, που βρίσκονται στον καρδιακό βόθρο του αριστερού πνεύμονα.

9 Εξωτερική μελέτη της καρδιάς Το δεξιό χείλος της καρδιάς είναι οξύ και το αριστερό είναι αμβλύ. Το οπίσθιο χείλος της χωρίζει την αριστερή από την κάτω επιφάνεια. Η βάση της καρδιάς περιλαμβάνει τους δύο κόλπους της και αποτελεί σημείο εισόδου και εξόδου μεγάλων αγγείων. Η κορυφή της καρδιάς αποτελείται εσωτερικά, από την αριστερή κοιλία και ‘βλέπει’ προς τα κάτω και έξω.

10 Η εσωτερική μελέτη της καρδιάς Εσωτερικά ή καρδιά διαιρείται σε δύο τμήματα, ένα δεξιό και ένα αριστερό, τα οποία χωρίζονται μεταξύ τους με ένα μυώδες διάφραγμα που ονομάζεται μεσοκοιλιακό διάφραγμα. Καθένα από τα τμήματα αυτά αποτελείται από δύο κοιλότητες: την επάνω, πού λέγεται κόλπος και την κάτω, που λέγεται κοιλία.

11 Η εσωτερική μελέτη της καρδιάς Η καρδιά λοιπόν χωρίζεται σε τέσσερις κοιλότητες: τον αριστερό κόλπο και την αριστερά κοιλία, τον δεξιό κόλπο και τη δεξιά κοιλία. *Οι δύο κόλποι φυσιολογικά δεν επικοινωνούν μεταξύ τους *Οι δύο κοιλίες φυσιολογικά δεν επικοινωνούν μεταξύ τους.

12 Οι τέσσερες κοιλότητες της καρδιάς Δεξιός κόλπος άνω κοίλη φλέβα άνω κοίλη φλέβα κάτω κοίλη φλέβα τριγλώχινα βαλβίδα

13 Δεξιά κοιλία πνευμονική αρτηρία πνευμονική βαλβίδα

14 Αριστερός κόλπος τέσσερις πνευμονικές φλέβες μιτροειδής βαλβίδα

15 Αριστερά κοιλία αορτή αορτική βαλβίδα

16 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ Γνωρίζετε ότι…. Η μέση συχνότητα που χτυπά η καρδιά είναι 72 σφύξεις ανά λεπτό. Έτσι η καρδιά χτυπά 100.000 φορές την ημέρα, 38 εκατομμύρια φορές τον χρόνο, και σε ένα άτομο 75 ετών έχει χτυπήσει 2,7 δισεκατομμύρια φορές!! Σε κατάσταση ηρεμίας, η καρδιά διακινεί περίπου 5 λίτρα αίμα το λεπτό. Κατά τη διάρκεια της άσκησης, η ποσότητα αυτή μπορεί να αυξηθεί έως και 25 λίτρα το λεπτό. Ο όγκος του αίματος που διακινεί η καρδιά είναι τεράστιος. Η καρδιά ενός 75χρονου έχει διακινήσει περίπου 250.000 τόνους αίμα μέσα στο χρονικό διάστημα των 75 ετών.

17 Η καρδιά και το έργο της Η καρδιά λειτουργεί σαν μια αντλία παίρνοντας οξυγονωμένο αίμα από τους πνεύμονες και εξωθώντας το προς την αορτή για να κυκλοφορήσει σε όλο το σώμα. Από τις 4 κοιλότητες της καρδιάς σπουδαιότερη είναι αριστερή κοιλία. Θα μπορούσε να πει κανείς με κάποια υπερβολή ότι ουσιαστικά το καρδιακό έργο είναι υπόθεση της αριστερής κοιλίας. Και τούτο διότι η μεγάλη ωστική δύναμη που χρειάζεται για να κυκλοφορήσει το αίμα στο υψηλών αντιστάσεων περιφερικό αρτηριακό δίκτυο μέχρι τα τριχοειδή και να επιστρέψει πάλι, μέσω των φλεβών, στο δεξιό κόλπο γίνεται από την αριστερή κοιλία.

18 Η λειτουργία της καρδιάς

19 Ερεθισματαγωγό σύστημα Το μυοκάρδιο της καρδιάς διακρίνεται σε λειτουργικό και ερεθισματαγωγό. Η καρδιακή λειτουργία ρυθμίζεται με ηλεκτρικό ερέθισμα που παράγεται και μεταδίδεται στο μυοκάρδιο από ειδικά κύτταρα που σχηματίζουν ένα δίκτυο. Κέντρο του συστήματος είναι ο *φλεβόκομβος. Η καρδιακή λειτουργία ρυθμίζεται με ηλεκτρικό ερέθισμα που παράγεται και μεταδίδεται στο μυοκάρδιο από ειδικά κύτταρα που σχηματίζουν ένα δίκτυο. Κέντρο του συστήματος είναι ο *φλεβόκομβος.

20 Αξίζει να σημειωθεί ότι η καρδιά παρά το ότι δέχεται ερεθίσματα από το Νευρικό Σύστημα, διατηρεί πάντα την αυτονομία στη λειτουργίας της ακόμα και σε ιδιαίτερα αντίξοες για τον οργανισμό συνθήκες (λιποθυμία). Αξίζει να σημειωθεί ότι η καρδιά παρά το ότι δέχεται ερεθίσματα από το Νευρικό Σύστημα, διατηρεί πάντα την αυτονομία στη λειτουργίας της ακόμα και σε ιδιαίτερα αντίξοες για τον οργανισμό συνθήκες (λιποθυμία).

21 Η κυκλοφορία του αίματος Το φλεβικό αίμα, πού παραλαμβάνει τις άχρηστες ουσίες από τα κύτταρα του ανθρώπινου οργανισμού συγκεντρώνεται στην κάτω κοίλη φλέβα και την άνω κοίλη φλέβα οι οποίες εκβάλλουν χωριστά ή καθεμιά στο δεξιό κόλπο. Από τον δεξιό κόλπο το αίμα περνά στη δεξιά κοιλία και από κει στην πνευμονική αρτηρία ή οποία και το μεταφέρει στους πνεύμονες. Εδώ το αίμα αποβάλλει το διοξείδιο του άνθρακος και πλουτίζεται με οξυγόνο. Έτσι από φλεβικό γίνεται αρτηριακό, και μέσω των πνευμονικών φλεβών επιστρέφει στον αριστερό κόλπο και κατεβαίνει στην αριστερά κοιλία. Από εδώ, μέσω της αορτής, μεταφέρεται σε ολόκληρο το σώμα αφήνοντας το οξυγόνο και τις θρεπτικές ουσίες και παραλαμβάνοντας τα άχρηστα προϊόντα και το διοξείδιο του άνθρακος. Γίνεται δηλαδή ή ανταλλαγή της ύλης. Έπειτα το αίμα επιστρέφει σαν φλεβικό στις φλέβες και συγκεντρώνεται τελικά στην άνω και την κάτω κοίλη φλέβα. Και ο κύκλος αρχίζει και πάλι.

22 Ο καρδιακός κύκλος Η καρδιά για να επιτέλεση τη λειτουργία της σαν αντλία, πρέπει να διευρύνει τις κοιλότητές της, ώστε να γεμίσουν με αίμα και έπειτα να τις συμπιέσει, ώστε το αίμα να διοχετευθεί στις αρτηρίες. Η σύσπαση της καρδιάς ονομάζεται συστολή και η διεύρυνση διαστολή. Αλλά οι κινήσεις αυτές δεν γίνονται ταυτόχρονα σε όλες της κοιλότητες της καρδιάς.


Κατέβασμα ppt "TO ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΕΚ ΑΡΓΟΥΣ 10η Εβδομάδα Τμήμα Φυσικοθεραπείας Μάθημα: Ανατομία & Φυσιολογία Ειδικότητα: Βοηθός Φυσικοθεραπευτή & Ιατρικού Εργαστηρίου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google