Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

«Έλεγχος φυσικού αντικειμένου Στρατηγικών Εταιρικών Σχέσεων: διαδικασία, στάδια, ευρήματα/αστοχίες, αιτίες και τρόπος αποφυγής αυτών» ΠΕΡΙΚΛΗΣ Π. ΒΑΛΣΑΜΟΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "«Έλεγχος φυσικού αντικειμένου Στρατηγικών Εταιρικών Σχέσεων: διαδικασία, στάδια, ευρήματα/αστοχίες, αιτίες και τρόπος αποφυγής αυτών» ΠΕΡΙΚΛΗΣ Π. ΒΑΛΣΑΜΟΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 «Έλεγχος φυσικού αντικειμένου Στρατηγικών Εταιρικών Σχέσεων: διαδικασία, στάδια, ευρήματα/αστοχίες, αιτίες και τρόπος αποφυγής αυτών» ΠΕΡΙΚΛΗΣ Π. ΒΑΛΣΑΜΟΣ

2 ΣΤΑΔΙΑ Ενδιάμεσος έλεγχος.  Έλεγχος συμμόρφωσης παραδοτέων με τα οριζόμενα στην αίτηση του σχεδίου και τις αρχές του προγράμματος.  Εντοπισμός αστοχιών. Υποβολή συστάσεων.  Προληπτικός χαρακτήρας. Τελικός έλεγχος.

3 ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΑΣΤΟΧΙΕΣ (1) Αδυναμίες διαχείρισης έργου:  Υπερεκτίμηση δυνατοτήτων διαθέσιμων πόρων.  Μη ρεαλιστικά χρονοδιαγράμματα.  Αδυναμίες συντονισμού εταίρων.  Ελλιπής / μη πλήρης τεκμηρίωση στο πλάνο διαχείρισης έργου καθώς και στο σύνολο της διακινούμενης αλληλογραφίας.  Απουσία πλάνου διαχείρισης κινδύνων.  Μη χρήση σύγχρονων μεθόδων και εργαλείων διαχείρισης έργου.

4 ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΑΣΤΟΧΙΕΣ (2) Αδυναμίες παραδοτέων:  Ποιοτικές και ποσοτικές αποκλίσεις από τα οριζόμενα στην αίτηση του σχεδίου.  Μη κατανόηση του στόχου και του κοινού στο οποίο απευθύνεται το πρόγραμμα.  Χρήση υπάρχοντος υλικού χωρίς την πραγματοποίηση των απαραίτητων προσαρμογών.  «Τυπική» υλοποίηση.  Μη ποσοτικοποιημένοι –μετρήσιμοι στόχοι.  Ελλιπής βιβλιογραφική τεκμηρίωση.  Μη ενσωμάτωση συστάσεων ενδιάμεσου ελέγχου.

5 ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΑΣΤΟΧΙΕΣ (3) Ενέργειες διάδοσης-διάχυσης αποτελεσμάτων έργου:  Ελλιπής εξειδίκευση και επιμερισμός ομάδων στόχου με βάση τα ιδιαίτερα επιμέρους χαρακτηριστικά.  Χρήση μη κατάλληλων καναλιών και μέσων.  Μη ποσοτικοποιημένοι στόχοι διάχυσης αποτελεσμάτων έργου.  Κακός χρονοπρογραμματισμός ενεργειών.

6 ΑΙΤΙΕΣ Υπερεκτίμηση δυνατοτήτων. Απουσία αρχικών ρεαλιστικών εκτιμήσεων για τις απαιτήσεις έργου. Μη κατανόηση των στόχων και του κοινού του προγράμματος. Έλλειψη ή ελλιπής έλεγχος συμμόρφωσης με τα οριζόμενα στην αίτηση του σχεδίου. Μη κατανόηση ή μη συμμόρφωση με τις συστάσεις του ενδιάμεσου ελέγχου.

7 ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΦΥΓΗΣ Ουσιαστική μελέτη και κατανόηση οδηγού προγράμματος. Επικοινωνία με τα αρμόδια στελέχη του ΙΚΥ. Ρεαλιστική εκτίμηση εύρος του έργου και δυνατοτήτων υφιστάμενων πόρων. Σωστός και αναλυτικός χρονοπρογραμματισμός. Χρήση σύγχρονων εργαλείων management. Συμμόρφωση με τις συστάσεις του ενδιάμεσου ελέγχου.


Κατέβασμα ppt "«Έλεγχος φυσικού αντικειμένου Στρατηγικών Εταιρικών Σχέσεων: διαδικασία, στάδια, ευρήματα/αστοχίες, αιτίες και τρόπος αποφυγής αυτών» ΠΕΡΙΚΛΗΣ Π. ΒΑΛΣΑΜΟΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google