Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

 Το ευαγγελικό κήρυγμα στην αρχή διαδίδονταν μόνο προφορικά.  Οι Χριστιανοί είχαν τη συνείδηση ότι αυτό που διδάσκονταν από τους αποστόλους ήταν λόγος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: " Το ευαγγελικό κήρυγμα στην αρχή διαδίδονταν μόνο προφορικά.  Οι Χριστιανοί είχαν τη συνείδηση ότι αυτό που διδάσκονταν από τους αποστόλους ήταν λόγος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1  Το ευαγγελικό κήρυγμα στην αρχή διαδίδονταν μόνο προφορικά.  Οι Χριστιανοί είχαν τη συνείδηση ότι αυτό που διδάσκονταν από τους αποστόλους ήταν λόγος Θεού.  Ο Ιησούς παραδέχεται ότι τα βιβλία της Π. Διαθήκης είναι θεόπνευστα ( Μρ 12, ,49. Ιω 5,39)

2  Το προφορικό κήρυγμα λόγω αναγκών καταγράφτηκε από τους μαθητές του Χριστού, με την πεποίθηση ότι παραδίδουν τα αυθεντικά λόγια του Ιησού.  Συχνά ο απ. Παύλος γράφει « λέγω ἐ ν λόγ ῳ Κυρίου » ( Α΄ Θε 4,15) ή « παραγγέλλει ὁ Κύριος » ( Α΄ Κο 7,10) ή « διέταξεν ὁ Κύριος » ( Α΄ Κο 9,14).

3  Η μαρτυρία ότι τα ιερά βιβλία των αποστόλων αποτέλεσαν τον κανόνα της Κ. Διαθήκης είναι αρχαία και ισχυρά.

4 Μαρτυρούν την Καινή Διαθήκη Α΄ Οι ίδιοι οι συγγραφείς των βιβλίων της 1. «Τον μ ὲ ν πρ ῶ τον λ ό γον ἐ ποιησ ά μην περ ὶ π ά ντων, ὦ Θε ό φιλε, ὧ ν ἤ ρξατο ὁ ᾿ Ιησο ῦ ς ποιε ῖ ν τε κα ὶ διδ ά σκειν» (Πρξ 1,1). 2. Οι επιστολές του απ. Παύλου όλες μαζί ή και μερικές μεμονωμένες μαρτυρούνται πλουσιώτερα. Ο απ. Παύλος στη Β΄ προς Κορινθίους μαρτυρεί την Α΄ προς Κορινθίους, στην προς Κολασσαείς μαρτυρεί την προς Εφεσίους. 3. Ο απ. Πέτρος αναγνωρίζει τις επιστολές του απ. Παύλου ως «γραφαί». 4. «καθ ὼ ς κα ὶ ὁ ἀ γαπητ ὸ ς ἡ μ ῶ ν ἀ δελφ ὸ ς Πα ῦ λος κατ ὰ τ ὴ ν α ὐ τ ῷ δοθε ῖ σαν σοφ ί αν ἔ γραψεν ὑ μ ῖ ν, 16 ὡ ς κα ὶ ἐ ν π ά σαις τα ῖ ς ἐ πιστολα ῖ ς λαλ ῶ ν ἐ ν α ὐ τα ῖ ς περ ὶ το ύ των, ἐ ν ο ἷ ς ἐ στι δυσν ό ητ ά τινα, ἃ ο ἱ ἀ μαθε ῖ ς κα ὶ ἀ στ ή ρικτοι στρεβλο ῦ σιν ὡ ς κα ὶ τ ὰ ς λοιπ ὰ ς γραφ ὰ ς πρ ὸ ς τ ὴ ν ἰ δ ί αν α ὐ τ ῶ ν ἀ π ώ λειαν» (Β΄ Πέ 3,15-16).

5 Μαρτυρούν την Καινή Διαθήκη Β΄ Οι Αποστολικοί Πατέρες 1. Κατά τα τέλη του 1 ου αιώνος ο Κλήμης Ρώμης γνωρίζει τη Ρωμαίους και την Α΄ Κορινθίους. 2. Λίγο αργότερα ο Ιγνάτιος Αντιοχείας αναφέρει εκτός της Α΄ Κορινθίους και άλλες επιστολές. 3. Ο Πολύκαρπος Σμύρνης στις επιστολές του μαρτυρεί τη γνώση πολλών επιστολών του απ. Παύλου.

6 Μαρτυρούν την Καινή Διαθήκη άλλοι συγγραφείς ΧριστιανοίΠαπίας 140 Νουμήνιος 150 Ιουστίνος Τατιανός Πολυκράτης Εφέσου 170 Πάνταινος Κλήμης Αλεξανδρεύς Κατάλογος του Muratori Τερτυλιανός 240 Ωριγένης 254

7 Μαρτυρούν την Καινή Διαθήκη άλλοι συγγραφείς ΑιρετικοίΓνωστικοί Οφίτες Περάτες προ του 150 Σηθιανοί Άλογοι 150 Βασιλείδης Βαλεντίνος 150 Ηρακλέων Μαθητές Βασιλείδου Θεόδοτος περί το 150 Κέρδων προ του 140 Μαρκίων μετά το 140 Κοράνιο Ζ΄ αι.

8 Μαρτυρούν την Καινή Διαθήκη άλλοι συγγραφείς ΙουδαίοιΙώσηπος 100 Ενώχ απόκρυφο Ανάληψις Μωϋσέως Εβραϊκά χειρόγραφα Δαμασκού Ταλμούδ Ε΄ αι.

9 Μαρτυρούν την Καινή Διαθήκη άλλοι συγγραφείς ΕθνικοίΛουκιανός Κέλσος 178 Πορφύριος 270 Διοκλητιανός 304 κ. έ.

10 Ειρηναίος Λουγδούνου Περιλαμβάνει : Ευαγγέλια Επιστολές Παύλου Πράξεις Αποκάλυψη Α΄ Πέτρου Α΄ - Β΄ Ιωάννη Κλήμης Αλεξανδρέας Περιλαμβάνει: Ευαγγέλια Επιστολές Παύλου Πράξεις Αποκάλυψη Α΄ Πέτρου Α΄-Β΄ Ιωάννη Ιούδα

11 Μαρτυρούν την Καινή Διαθήκη Γ. Οι εκκλησιαστικοί συγγραφείς του 2 ου αιώνος 1. Ιουστίνος ο μάρτυς. 2. Παπίας. 3. Μελίτων Σάρδεων. 4. Κλήμης Αλεξανδρεύς. 5. Τατιανός ο Σύρος.

12 Μαρτυρούν την Καινή Διαθήκη Δ. Οι περισσότεροι από τους αιρετικούς και εχθρούς της Εκκλησίας του 2 ου αιώνος 1. Βαλεντίνος. 2. Ηρακλέων μαθητής Βαλεντίνου. 3. Μαθηταί Βασιλείδου. 4. Θεόδοτος. 5. Κέρδων. 6. Ιώσηπος. 7. Λουκιανός. 8. Κέλσος.

13

14

15

16 Μαρτυρούν την Καινή Διαθήκη  Φυσικά μετά τον 2 ο αιώνα δεν τίθεται πια θέμα μαρτυρίας του Κανόνος, διότι υπάρχουν πολλοί εκκλησιαστικοί συγγραφείς και κώδικες της Κ.Δ. από πάπυρο ή περγαμηνή.


Κατέβασμα ppt " Το ευαγγελικό κήρυγμα στην αρχή διαδίδονταν μόνο προφορικά.  Οι Χριστιανοί είχαν τη συνείδηση ότι αυτό που διδάσκονταν από τους αποστόλους ήταν λόγος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google