Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

 Το ευαγγελικό κήρυγμα στην αρχή διαδίδονταν μόνο προφορικά.  Οι Χριστιανοί είχαν τη συνείδηση ότι αυτό που διδάσκονταν από τους αποστόλους ήταν λόγος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: " Το ευαγγελικό κήρυγμα στην αρχή διαδίδονταν μόνο προφορικά.  Οι Χριστιανοί είχαν τη συνείδηση ότι αυτό που διδάσκονταν από τους αποστόλους ήταν λόγος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1  Το ευαγγελικό κήρυγμα στην αρχή διαδίδονταν μόνο προφορικά.  Οι Χριστιανοί είχαν τη συνείδηση ότι αυτό που διδάσκονταν από τους αποστόλους ήταν λόγος Θεού.  Ο Ιησούς παραδέχεται ότι τα βιβλία της Π. Διαθήκης είναι θεόπνευστα ( Μρ 12,10. 24. 14,49. Ιω 5,39)

2  Το προφορικό κήρυγμα λόγω αναγκών καταγράφτηκε από τους μαθητές του Χριστού, με την πεποίθηση ότι παραδίδουν τα αυθεντικά λόγια του Ιησού.  Συχνά ο απ. Παύλος γράφει « λέγω ἐ ν λόγ ῳ Κυρίου » ( Α΄ Θε 4,15) ή « παραγγέλλει ὁ Κύριος » ( Α΄ Κο 7,10) ή « διέταξεν ὁ Κύριος » ( Α΄ Κο 9,14).

3  Η μαρτυρία ότι τα ιερά βιβλία των αποστόλων αποτέλεσαν τον κανόνα της Κ. Διαθήκης είναι αρχαία και ισχυρά.

4 Μαρτυρούν την Καινή Διαθήκη Α΄ Οι ίδιοι οι συγγραφείς των βιβλίων της 1. «Τον μ ὲ ν πρ ῶ τον λ ό γον ἐ ποιησ ά μην περ ὶ π ά ντων, ὦ Θε ό φιλε, ὧ ν ἤ ρξατο ὁ ᾿ Ιησο ῦ ς ποιε ῖ ν τε κα ὶ διδ ά σκειν» (Πρξ 1,1). 2. Οι επιστολές του απ. Παύλου όλες μαζί ή και μερικές μεμονωμένες μαρτυρούνται πλουσιώτερα. Ο απ. Παύλος στη Β΄ προς Κορινθίους μαρτυρεί την Α΄ προς Κορινθίους, στην προς Κολασσαείς μαρτυρεί την προς Εφεσίους. 3. Ο απ. Πέτρος αναγνωρίζει τις επιστολές του απ. Παύλου ως «γραφαί». 4. «καθ ὼ ς κα ὶ ὁ ἀ γαπητ ὸ ς ἡ μ ῶ ν ἀ δελφ ὸ ς Πα ῦ λος κατ ὰ τ ὴ ν α ὐ τ ῷ δοθε ῖ σαν σοφ ί αν ἔ γραψεν ὑ μ ῖ ν, 16 ὡ ς κα ὶ ἐ ν π ά σαις τα ῖ ς ἐ πιστολα ῖ ς λαλ ῶ ν ἐ ν α ὐ τα ῖ ς περ ὶ το ύ των, ἐ ν ο ἷ ς ἐ στι δυσν ό ητ ά τινα, ἃ ο ἱ ἀ μαθε ῖ ς κα ὶ ἀ στ ή ρικτοι στρεβλο ῦ σιν ὡ ς κα ὶ τ ὰ ς λοιπ ὰ ς γραφ ὰ ς πρ ὸ ς τ ὴ ν ἰ δ ί αν α ὐ τ ῶ ν ἀ π ώ λειαν» (Β΄ Πέ 3,15-16).

5 Μαρτυρούν την Καινή Διαθήκη Β΄ Οι Αποστολικοί Πατέρες 1. Κατά τα τέλη του 1 ου αιώνος ο Κλήμης Ρώμης γνωρίζει τη Ρωμαίους και την Α΄ Κορινθίους. 2. Λίγο αργότερα ο Ιγνάτιος Αντιοχείας αναφέρει εκτός της Α΄ Κορινθίους και άλλες επιστολές. 3. Ο Πολύκαρπος Σμύρνης στις επιστολές του μαρτυρεί τη γνώση πολλών επιστολών του απ. Παύλου.

6 Μαρτυρούν την Καινή Διαθήκη άλλοι συγγραφείς ΧριστιανοίΠαπίας 140 Νουμήνιος 150 Ιουστίνος 140-160 Τατιανός 120-140 Πολυκράτης Εφέσου 170 Πάνταινος 170-180 Κλήμης Αλεξανδρεύς 180-200 Κατάλογος του Muratori190-230 Τερτυλιανός 240 Ωριγένης 254

7 Μαρτυρούν την Καινή Διαθήκη άλλοι συγγραφείς ΑιρετικοίΓνωστικοί 100-140 Οφίτες Περάτες προ του 150 Σηθιανοί Άλογοι 150 Βασιλείδης 120-140 Βαλεντίνος 150 Ηρακλέων Μαθητές Βασιλείδου Θεόδοτος περί το 150 Κέρδων προ του 140 Μαρκίων μετά το 140 Κοράνιο Ζ΄ αι.

8 Μαρτυρούν την Καινή Διαθήκη άλλοι συγγραφείς ΙουδαίοιΙώσηπος 100 Ενώχ απόκρυφο 132-135 Ανάληψις Μωϋσέως 132-135 Εβραϊκά χειρόγραφα Δαμασκού 135-150 Ταλμούδ Ε΄ αι.

9 Μαρτυρούν την Καινή Διαθήκη άλλοι συγγραφείς ΕθνικοίΛουκιανός 125-200 Κέλσος 178 Πορφύριος 270 Διοκλητιανός 304 κ. έ.

10 Ειρηναίος Λουγδούνου Περιλαμβάνει : Ευαγγέλια Επιστολές Παύλου Πράξεις Αποκάλυψη Α΄ Πέτρου Α΄ - Β΄ Ιωάννη Κλήμης Αλεξανδρέας Περιλαμβάνει: Ευαγγέλια Επιστολές Παύλου Πράξεις Αποκάλυψη Α΄ Πέτρου Α΄-Β΄ Ιωάννη Ιούδα

11 Μαρτυρούν την Καινή Διαθήκη Γ. Οι εκκλησιαστικοί συγγραφείς του 2 ου αιώνος 1. Ιουστίνος ο μάρτυς. 2. Παπίας. 3. Μελίτων Σάρδεων. 4. Κλήμης Αλεξανδρεύς. 5. Τατιανός ο Σύρος.

12 Μαρτυρούν την Καινή Διαθήκη Δ. Οι περισσότεροι από τους αιρετικούς και εχθρούς της Εκκλησίας του 2 ου αιώνος 1. Βαλεντίνος. 2. Ηρακλέων μαθητής Βαλεντίνου. 3. Μαθηταί Βασιλείδου. 4. Θεόδοτος. 5. Κέρδων. 6. Ιώσηπος. 7. Λουκιανός. 8. Κέλσος.

13

14

15

16 Μαρτυρούν την Καινή Διαθήκη  Φυσικά μετά τον 2 ο αιώνα δεν τίθεται πια θέμα μαρτυρίας του Κανόνος, διότι υπάρχουν πολλοί εκκλησιαστικοί συγγραφείς και κώδικες της Κ.Δ. από πάπυρο ή περγαμηνή.


Κατέβασμα ppt " Το ευαγγελικό κήρυγμα στην αρχή διαδίδονταν μόνο προφορικά.  Οι Χριστιανοί είχαν τη συνείδηση ότι αυτό που διδάσκονταν από τους αποστόλους ήταν λόγος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google